Uppgradera din webbläsare för att fortsätta använda Jasmins Modell Center.

 
Modell/Studio Tjänsteavtal

Du kan hitta det gamla tjänsteavtalet här.

Detta avtal (nedan kallat "Tjänsteavtal") reglerar förhållandet mellan:

Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., med registrerad adress på 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registrerad i Luxembourgs Handels- och bolagsregistret under numret (RCS) B 171,358, med ett aktiekapital på 12 500 EURO (nedan kallat "Webbsideoperatören") och Modellen (hädanefter kallat "Modell”, "me", "you" eller "I") och/eller - om så är fallet, "du", "mig", eller "jag")

Tjänsteavtal

Genom att fylla i och skicka in registreringsformuläret, och genom att klicka på knappen " Jag har läst, förstått och accepterar det nuvarande Tjänsteavtal och uttryckligen förklarat godkännande av klausuler avseende förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausul ) ", Modell/Studio ger sitt samtycke till, och i synnerhet dess uttryckliga samtycke till klausuler om förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausul), och accepterar följande Servicesavtal:

Definitioner

"I", "me", "du": endera Modell, Studio, eller båda, om så är fallet.

"Modell": en person som tillhandahåller vuxenunderhållningstjänster för en Webbplatsoperatör.

"Model Account": a registered account open by the Model with the Website Operator upon acceptance of the terms and conditions hereof.

"Private Chat": a private form of communication/interaction (online) between a Member and a Model, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chat": a public form of communication/interaction (online) between Model(s) and Visitors/Subscribers, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chatroom": a designated virtual room online where Model(s) can communicate/interact with Visitors/Subscribers.

"Studio": en person (juridisk eller naturlig) som prenumererar på ett Studiokonto, och som tillhandahåller vuxenunderhållningstjänster samt kontrakterar Modeller.

"Studio Konto": ett registrerat konto hos Studion som också kan registrera Modeller.

"Studiomodellkontraktet": Kontrakt mellan en Studio och dess Modeller för utförande av Studiomodell Tjänster.

"Services": content/performance/chat services rendered by Models and Studios on the Websites and, as the case may be, the transmission and distribution of such content to the public through satellite or cable network ("broadcasting"). Such services namely comprise online adult entertainment services, more precisely, performing live webcam shows, webcam chats (oral and/or in writing), availability of other related products such as videos and/or snapshots of Models amongst others and uploading original content for the entertainment of Visitors/Subscribers worldwide, who have selected Models notably pursuant to live streams, images, offline (teaser) and so forth. Services are usually sold on a pay per view basis, exception made of some specific products which may be sold on a one time basis, as further specified hereof where relevant.

"Webbplatser": olika webbplatser, som www.jasmin.com, www.livejasmin.com, www.joyourself.com etc., som drivs av Webbplatsoperatören inklusive anslutna webbplatser som drivs av webmast(er)(rar).

"Besökare/Prenumeranter": personer som besöker och eller prenumererar och eller köper Tjänster på Webbplatserna eller mottar något av dess innehåll på något befintligt media eller något skapat i framtiden (även benämnda som medlemmar eller slutanvändare från tid till annan).

1:a klausulen - Syfte

Vare sig naturliga eller juridiska personer, Modeller elleralla agerar under detta avtal som professionella tjänsteleverantörer inom ramen för deras affärs/yrkes aktiviteter vid återgivning av sina tjänster (ej konsumenter).

A. Model

Sektion A är bara tillämplig på Modeller

Med hjälp av detta Tjänsteavtal, markerar jag uttryckligen mitt intresse för att göra Tjänster som modell på Webbplatserna som främjas av den Webbplatsoperatör och dess dotterbolag, som för närvarande förvaltar en business to consumer (B2C) - interaktivt live sändande videochatt (baserat på det som är tillgängligt på www.jasmin.com) och sändning, i enlighet med villkoren i detta Tjänsteavtal.

Modellen åtar sig att inte erbjuda något olagligt, skadligt, obscent, hatiskt, rasistiskt, etniskt eller annat stötande innehåll (t.ex. nedsättande, kränkande, hotande, rasistiskt stötande, etc.) när de utför arbetet enligt detta tjänsteavtal.

För att förbättra effekten av den ovan-nämnda Tjänsten, har jag rätt att använda helpdesk som tillhandahålls av den Webbplatsoperatören och/eller dess tjänsteleverantörer, när det anses lämpligt.

Jag intygar härmed att den Webbplatsoperatören inte har någon makt över riktning, underordning, eller annan typ av makt över mig. Följaktligen kan det nuvarande Tjänsteavtalet inte avgöra min plats eller schema för att göra tjänsterna. Den Webbplatsoperatören säger inte åt för mig vad mitt lagenligt innehåll och mina Tjänster skall vara, eftersom jag är fullt medveten om, som en Modell, att jag måste tillhandahålla tillförlitliga och effektiva tjänster i full överensstämmelse med tillämplig lagstiftning och syftet med nuvarande Tjänsteavtal.

Jag intygar härmed att jag har läst och förstått villkoren för de webbplatser som gäller för medlemmar i de webbplatser och jag är medveten om kraven på kvalitet och de skyldigheter som förhandsgranskas i sådana villkor. Vid eventuella frågor i detta avseende kan jag kontakta den Webbplatsoperatör enligt kontaktuppgifterna som finns i detta Serviceavtal.

Modellerna kan göra Tjänster i ett av de områden/kategorier som finns på Webbplatserna, som kan ändras utan föregående varning från den Webbplatsoperatören, med hänsyn till standardkrav relaterade till Webbplatsens miljö och erfarenhet avsedda av den Webbplatsoperatören.

I hereby certify that I am not underage and agree to this Services Agreement based on my sole consent and free will without any third party moral or physical constraint.

Tjänsterna ska göras av mig med total självständighet och teknisk självständighet. Därför är jag helt ansvarig för mina egna handlingar, video, ljud, chatt, dialog, instruktionsfilmer och rådgivning, som samtyckande ansvarig vuxen, och alla beslut som rör innehållet i mina handlingar som Modell görs på min egen diskretion.

Utan hinder av ovanstående, agerar jag inom ramen för detta Tjänsteavtal som professionell när jag utför arbetet, trots det är det inte avsett att Tjänsterna utförda av mig är att ses som certifierade av offentliga myndigheter eller av nödvändiga diplom, det är mitt ansvar att hålla slutanvändarna vederbörligen informeras om detta faktum. Jag förstår att jag inte på något sätt är en anställd av Webbplatsoperatören och/eller någon annan enhet med anknytning till en Webbplatsoperatör.

Jag förklarar härmed att i enlighet med detta Tjänsteavtal kommer jag att göra högkvalitativa tjänster, jag kommer inte att ge några felaktiga eller vilseledande uppgifter till medlemmar av Webbplatserna medvetet och att jag hela tiden kommer att agera ärligt och professionellt.

B. Studio

Sektion B gäller endast för Studior

Studion går in i detta tjänsteavtal med avsikt att tillhandahålla tjänster till den Webbplatsoperatören. För detta ändamål, kan Studion teckna avtal med modeller. I vilket fall som helst, är Studion ensam ansvarig mot WEBBPLATSOERATÖREN för tjänster utförda av sina modeller.

Studio förstår och godtar att de tjänster som ska göras av Modeller (nedan kallat " Modelltjänster ") under de villkor för avtal som ingås mellan Studion och Modellerna (nedan kallat " Modellkontrakt " ;) är av vuxenunderhållningsnatur, nämligen att utföra live webbkamerashower och chattar via Studio utrustning för underhållning av Besökare/Prenumeranter över hela världen, som har valt dessa Modeller utifrån direktsändningar, bilder, offline (smakprov) och betalvideor eller emottagen sändningen.

Studion förstår och godkänner att det är dess ansvar att bestämma villkoren för Modellavtalet, som Studion ska ensamt och självständigt bestämma utan någon påverkan från Webbplatsoperatören, förutsatt att ett sådant Modellavtal inte leder till brott mot Studions skyldigheter enligt det nuvarande Tjänsteavtalet och samtidigt som det gör att Modellerna måste följa reglerna, om tillämpligt, av detta Tjänsteavtal. Modellerna ska följaktligen inte vara avtalsbundna eller på något annat sätt knutna med Webbplatsoperatören. Studion håller med om att den ska förbli helt och hållet ansvarig för allt innehåll, åtgärder, shower, videoklipp, chatt, dialog och andra Modelltjänster som gjorts enligt Modellavtalet.

The Studio hereby declares that all Models with whom it has entered into contractual relationship are of legal age and are not subject to any moral or physical constraint by a third party or the Studio.

The Studio hereby certifies that it does not support, promote or allow any activities linked to prostitution, escort, sex trafficking, pedophilia or any kind of human abuse.

The Model undertakes to take all necessary measures to cooperate with the Website Operator in order to verify from time to time that none of its Models are engaged in any act of prostitution and escort.

In case evidences appear that one or several Models linked to the Studio are involved in prostitution and/or escort activities (or of any attempt to do so), the Website Operator will be entitled to stop with immediate effect any partnership with the Studio and contact the competent authorities where relevant.

In case evidences appear that one or several Models linked to the studios are underaged and/or that the Studio is involved in child exploitation or sex trafficking the Website Operator will terminate the Service Agreement, and will immediately contact the criminal authorities.

För att förbättra effektiviteten i Modeller Tjänsterna, är jag som Studio, behörig att använda helpdesk som tillhandahålls av den Webbplatsoperatören och dess dotterbolag, när det anses lämpligt.

Webbsidans Operatör kan bevilja vissa fördelar efter eget gottfinnande till Studion för att behålla den senares lojalitet. Om någon av dessa fördelar påverkar Modeller i den Studion, med särskild hänsyn till ytterligare registreringen av dessa Modeller på Webbplatserna, så är det Studions eget ansvar att avspegla det i Studiomodell Kontraktet.

Jag, som en studio, intygar härmed att en Webbplatsoperatör inte har någon makt för riktning, underordning, eller annan typ av makt över mig. Följaktligen kan det nuvarande tjänsteavtalet inte avgöra platsen eller schemat för de modeller som gör de Modelltjänster, som bestäms i Modellkontraktet. En Webbplatsoperatör berättar inte för mig vad mitt lagenligt innehåll eller Modelltjänster ska vara, eftersom jag är fullt medveten om, som en Studio, är jag ansvarig för att Modellerna gör tillförlitliga och effektiva tjänster som i sin helhet överensstämmelse med gällande lagstiftning och syftet med Modellkontraktet.

Jag, som en studio, intygar härmed att jag har läst och förstått villkoren för de webbplatser som gäller för medlemmar i de webbplatser och jag är medveten om den kvalitet och de skyldigheter som förhandsgranskas i sådana villkor. Vid eventuella frågor i detta avseende kan jag kontakta den Webbplatsoperatör enligt kontaktuppgifterna som finns i detta Serviceavtal. I detta avseende, jag intygar härmed att jag är ansvarig för de modeller, i enlighet med sina skyldigheter enligt Modellavtalet, för att göra Modell Tjänster enligt kvalitetsnivå och skyldigheter som förhandsgranskas i villkoren för de Webbplatser som gäller för medlemmar på Webbplatserna.

Studion agerar enligt detta Tjänsteavtal som en professionell inom ramen för utövandet av mina affärsverksamheter (i motsats till konsumenter) vid utförandet av Tjänsterna och är således ensam ansvarig för att betala alla tillämpliga skatter. Studion bekräftar och håller webbplatsoperatören ansvarslös om den senare är skyldig att lämna upp kontoinformation till relevanta skattemyndigheter under några rättsliga förfaranden som initieras i Studio eller Webbplatsoperatörens eller någon annan jurisdiktions lokala jurisdiktion. Som en allmän regel är studien skyldig att tillhandahålla fakturor för alla tjänster som görs till Webbplatsoperatören. Sådana fakturor ska överensstämma med all tillämplig nationell lag och EU-lagstiftning, beroende på vad som är fallet. Om studion inte kan ge en faktura till Webbplatsoperatören kan den senare skapa en självfaktura. Genom att acceptera detta Tjänsteavtal, godkänner studion till Webbplatsoperatören att driva ett självfaktureringssystem, om det behövs, och accepterar varje självfaktura som ska utfärdas av Webbplatsoperatören avseende tjänster som tillhandahålls av studion. Det är inte meningen att studion ska ses som certifierad av myndigheter eller med några nödvändiga examensbevis, det är Studions ansvar att hålla slutanvändarna normalt medvetna om detta. Som en studio förstår jag att jag inte är och att Modellerna inte på något sätt är anställda av Webbplatsoperatören och/eller någon annan enhet som är relaterad till Webbplatsoperatören

Jag förbinder mig härmed, som Studio, att enligt Modellkontraktet, Modellerna kommer att göra Modelltjänster med hög kvalitet, kommer inte att ge några felaktiga eller vilseledande uppgifter till medlemmar av Webbplatserna medvetet och att Modeller alltid kommer att agera ärligt och professionellt.

Studio ansvarar vidare för att garantera att Modellerna respekterar de krav som gäller för Studios samt kraven för Modeller som anges i klausul 1 A ovan.

2a Klausul - Varaktighet

Detta Tjänsteavtal skall vara effektivt från den dag då Modellen/Studion registrerar sig på webbplatser och accepterar detta tjänsteavtal genom att klicka på knappen " Jag håller med, förstår och accepterar detta tjänsteavtal och uttryckligen förklarar att jag godkänner klausuler om förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausulen) ", och skall förbli i kraft tills de vederbörligen sägs upp av endera parten i full överensstämmelse med de villkor som uttryckligen anges i detta Tjänsteavtal.

3e klausul - Avgifter

Jag erkänner att det belopp som skall betalas för utförda Tjänster, inom ramen för nuvarande Tjänsteavtal, kommer att publiceras på Webbplatserna. Jag, som en Modell/Studio, håller med Webbplatsoperatör att det belopp som skall betalas för Tjänster som tillhandahålls på Webbplatserna skall variera i enlighet med avgifts alternativ som väljs (dvs minuttaxan som jag diskretionärt väljer, och som betalas av besökare till en Webbplatsoperatör för Tjänsterna som erbjuds av mig genom Webbplatserna).

Jag förstår och accepterar att de belopp som skall betalas av den Webbplatsoperatör för mig kommer att motsvara en viss procentsats (varierar beroende på vilken typ av tjänster) av de valda betalningsalternativen (dvs. viss procent av priset betalas av besökare/medlemmar på Webbplatserna till den Webbplatsoperatör) som beskrivits ovan, vilket procentenheter och betalningsalternativ kommer att publiceras på mitt registreringskonto och/eller min försäljning sida (som jag kan konsultera innan tillhandahållande av tjänster). Jag förstår och accepterar att ingen royalty ska betalas till mig för något ursprungliga innehåll uppladdad av mig till Webbplatserna eller för innehållet som sänds av mig. Jag förstår och erkänner att Besökarna/Medlemmar av webbplatser är kunder tillden Webbplatsoperatör.

Jag är fullt medveten om att priserna ska betalas som avrundade amerikanska dollar belopp utan några cent. Därför håller jag med om att bråkbetalningsbeloppen inte kommer att krediteras till mig. Det pris som avses i detta avsnitt ska betalas genom, banköverföring, Payoneer, check eller andra betalningssätt som finns och valts på hemsidans Operatörs eget gottfinnande.

Jag erkänner också att det pris som skall betalas för att göra Tjänsterna kan proportionellt och tillräckligt reduceras vid min/Studio Modellernas olagliga handlingar, nämligen i strid med nuvarande Tjänsteavtal och/eller tillämplig lagstiftning, och/eller i fall av separata arrangemang i enlighet med villkoren i Tjänsteavtalet som i förekommande fall skulle kunna bidra till en sådan minskning härav.

Priserna per minut betalas av Besökare/Medlemmar och utgör också basen för att räkna belopp som intjänats av mig som beskrivits ovan kan komma att ändras på den Webbplatsoperatörens eget gottfinnande och vid förhandsanmälan till mig. Vid en väsentlig förändring av det möjliga priset att ta ut, ska jag ha möjlighet att säga upp nuvarande Tjänsteavtal vid mottagning av en sådan förändring; annars om jag fortsätter att tillhandahålla tjänster via Webbplatserna, skall det anses som ett tyst godkännande till sådana förändringar.

Kreditkortsbedrägerier är ett brott, och den Webbplatsoperatör kommer att göra allt som står i dess makt för att hjälpa lokala och internationella agenter att spåra personer som begår sådana brott. Den Webbplatsoperatören kommer inte att betala några avgifter i samband med bedrägliga inköp. Inköpen måste härröra från ägaren av kreditkortet eller någon som har tillstånd från ägaren för att använda sina kreditkort. Den Webbplatsoperatörlaget gör allt som står i dess makt för att minimera andelen bedrägliga inköp. Om du känner till NÅGON begå sådana meddela oss, så att du kan hjälpa oss att skydda våra Webbplatser.

4:e Klausulen - Förklaringar

Jag intygar härmed att jag är, och i förekommande fall att Modeller under mitt Studiokonto samt varje person som förekommer i kamerans område eller bilder, är minst 18 år (eller 21 när så krävs enligt lokal lagstiftning), eller ålder i mitt/deras jurisdiktion (det som är högst). Genom att markera/klicka på " Jag har läst, förstått och accepterar det nuvarande Tjänsteavtalet och uttryckligen förklarat godkännandet av klausuler avseende förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausul) " kryssrutan/knapp Intygar jag att jag eller Modeller i förekommande fall , har uppnått myndighetsålder och att jag inte kommer att ge en Webbplatsoperatör falsk identifiering (inklusive min eller en Modells namn, adress och/eller födelsedatum).

Jag är fullt medveten om den Webbplatsoperatören, kommer inte att anses vara ansvarig, antingen gemensamt eller för sig, för innehåll, information, kommunikation, åsikts-, yttrande- och/eller åtgärder av något slag som härstammar från Besökare/Medlemmar och/eller Modeller/Studior av Webbplatserna eller från någon annan person eller tredje enhet enligt detta Tjänsteavtal.

Jag intygar att alla beslut som rör tillhandahållande av Tjänster görs på mitt, eller i förekommande fall om så är, på Modellernas eget gottfinnande, att sådana Tjänster inte bryter mo det lokala samhällets standard gällande "oanständighet" i mitt/deras område, inte heller bryter mot andra lagar. Jag är helt ansvarig för mina egna handlingar som samtyckande vuxen och i förekommande fall kan vara, för eventuella åtgärder av de Modeller. Jag intygar också att jag och i förekommande fall kan vara att de Modeller under mitt Studio konto också är medvetna om mitt/sitt straffrättsliga ansvar och därför, jag/de kommer att agera, under alla omständigheter, i enlighet med mitt/lokalsamhällets moral och gällande lagar. Dessutom, intygar jag att jag inte är under påverkan av droger eller alkohol, och att jag är, och i förekommande fall är Modellerna som, utför arbetet/Modelltjänsterna inom video/film och uppträd(er) av min/deras egen fria vilja.

Jag kommer att gottgöra och hålla den Webbplatsoperatören skadeslös från alla skulder relaterade till Tjänsterna utförda inom ramen för detta Tjänsteavtal. Härmed friställer jag alla personer med anknytning till den Webbplatsoperatören för alla tidigare, nuvarande eller framtida åtaganden inom ramen för detta Tjänsteavtal.

Jag intygar även att jag till fullo har läst och godkänt innehållet i detta Tjänsteavtal före dess genomförande. Jag har inte induceras eller tvingade av den Webbplatsoperatören, dess agenter, anställda, eller någon som handlar på deras vägnar att underteckna detta Tjänsteavtal. Som jag accepterar villkoren i detta Tjänsteavtal Jag intygar att identifieringen som visas ovan är sann och korrekt. Jag intygar också, som en Modell eller en Studio i förekommande fall kan vara, att jag, eller de Modeller kommer inte att ge några nedsättande, kränkande, hotande, rasistiskt stötande eller olagligt material, och har ingen avsikt av stödjande omoraliska intressen. Jag förstår att om den Webbplatsoperatören misstänker att jag, eller i förekommande fall kan vara, de Modeller har gett förbjudet innehåll, kan mitt konto(n) komma att frysas omedelbart för ytterligare undersökning och det kan leda till permanent uppsägning av mitt konto(n), och till avbokning och förverkande av alla betalningar från den Webbplatsoperatören.

Jag intygar också att jag inte kommer att tvinga någon att göra Tjänster på Webbplatser som främjas av den Webbplatsoperatör och att alla Modeller under mitt Studiokonto, i förekommande fall, tillhandahåller Modelltjänster via Webbplatserna utifrån deras egen fria vilja. Jag kommer inte att begära eller delta i något som rör eskorttjänster eller prostitution. Genom att markera kryssrutan " Har jag läst, förstått och accepterar det nuvarande Tjänsteavtalet och uttryckligen förklarat godkännande av klausuler avseende förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausul) " Jag försäkrar att alla Modellkonton som så småningom skapas eller som så småningom kommer att skapas i framtiden under mitt Studiokonto kommer att förses med sanna och korrekta juridiska dokument.

Jag försäkrar vidare att jag förstår att någon fysisk kontakt eller utbyte av kontaktuppgifter med Medlemmar/Besökare på Webbplatserna eller kontakt med dem på något annat sätt är förbjudet. Varje brott mot denna skyldighet kommer omedelbart att resultera i uppsägning av detta Tjänsteavtal. Jag är medveten om att en Webbplatsoperatör kan kontakta alla behöriga myndigheter, inklusive statens åklagare för att initiera några straffrättsliga eller administrativa påföljder.

Jag förstår att om en Webbplatsoperatör och/eller någon annan enhet som indikeras av det, misstänker att jag eller de Modeller, i förekommande fall, under mitt Modell/Studiokonto har lämnat förbjudet innehåll, mitt konto(n) kommer att frysas omedelbart för vidare utredning, och att det kan leda till permanent uppsägning av mitt konto(n), och upphävande, utan återbetalning av alla betalningar från den Webbplatsoperatören till mig.

Jag bekräftar härmed att den Webbplatsoperatören har rätt att omedelbart och ensidigt säga upp detta Tjänsteavtal och alla konton, inklusive Studiokonton och Modellkonton vid minsta misstanke om förfalskning eller bristande beteende.

Jag godkänner också rätten för den Webbplatsoperatören och/eller någon annan enhet som anges av den, till fullo skadeslös för alla skador som orsakats av mitt olagliga beteende eller brott mot nuvarande tjänsteavtal.

Vid ett uttryckligt godkännande från Studion/Modellen (Via e-post eller chattläge), kommer Jasmin.Com- kundtjänst initiera en fjärrstyrd session för att komma åt Studions/Modellens dator för att fastställa tekniska problem eller för att få systeminformation till hitta ursprunget till ett fel. Studion/Modellen ska stanna framför hans/hennes dator under hela den tid fjärrstyrprocessen pågår och övervaka alla åtgärder som görs av Kund Support Service Teamet. Om Studion/Modellen blir varse något som inte skulle vara i linje med hans/hennes begäran, då ska han/hon omedelbart avbryta/koppla bort sessionen och rapportera frågan till kundtjänst. Genom att uttrycka hans/hennes tillstånd till en "fjärrkontroll session", åtar Studion/Modellen att de går med på att avstå från alla rättsliga åtgärder han/hon kan ha gentemot Jasmin.com samt dess personal, angående den fjärrstyrda sessionen.

Som en Model eller Studio klargör jag att jag är ansvarig för mitt, eller om så är fallet modellernas, beteende och utförda Tjänster och jag accepterar, eller om så är fallet de Modellerna att acceptera och respektera alla ovan nämnda förklaringar och skyldigheter som gäller för dessa Modeller under detta Tjänsteavtal.

Som Modell eller Studio förklarar jag att jag är ansvarig för att jag följer alla lokala lagar, arkiverings- och registreringsskyldigheter, inklusive men inte begränsat till att registrera sig för att göra affärer, arkivering och betalning av skatter (inklusive försäljning, moms, källskatt eller någon annan skatt som anses tillämplig) och tillhandahåller Webbplatsoperatören relevanta moms-/moms-ID bör jag överskrida det lokala tröskelvärdet, vilket kräver registrering och betalning av eventuell mervärdesskatt eller liknande skatt där så är tillämpligt. Vidare erkänner jag och håller Webbplatsoperatören ansvarsfri från att vid tillfällen kan komma att krävas att lämna information till skattemyndigheterna som en del av rutinmässiga och/eller extraordinära förfrågningar specifikt relaterade till förhållandet och ekonomiska förhållandena mellan Webbplatsoperatören och mig.

5e Klausul - Personuppgifter

A. Model

När du bestämmer dig för att registrera dig på Jasmin som modell och tillhandahålla livekameraföreställningar och andra tjänster, delar du några personliga uppgifter med oss. Var vänlig läs vårPrivacy Policy, som förklarar hur vi samlar in, använder och delar din personliga information och de val du har angående användningen av dina personuppgifter.

B. Studio

- Din Personliga information

När du bestämmer dig för att registrera dig på Jasmin som Studio och använda vår webbplats, kommer du dela viss personlig information om dig med oss. Läs noga vår Privacy Policy, som förklarar hur vi samlar in, använder och delar din personliga information och de val du har när det gäller personlig information.

- Den personliga informationen om Modeller

Parternas Roller. När det gäller personuppgifter som behandlas av Webbplatsoperatören och Studion i samband med detta Avtal ska respektive Webbplatsoperatör och Studio vara registeransvarig för sin egen bearbetningsverksamhet.

Webbsida Operatör och Studio är överens om att uppfylla kraven i de dataskyddslagar som är tillämpliga på controllers avseende tillhandahållandet av deras respektive tjänster och i övrigt i samband med denna överenskommelse inklusive, men inte begränsat till, EU: s allmänna databeskrivningsförordning 2016/679, e-sekretessdirektivet 2002/58/EG (som ändrat och ersatt från tid till annan) och deras nationella genomförandebestämmelser, lagar som reglerar oönskad e-postkommunikation, lagar om säkerhetsbrott, lagar som ställer minimikrav på säkerhet ("Data Protection Laws "). För att undvika tvivel har Webbplatsoperatören och Studion alla sina egna, självständigt bestämda sekretesspolicyer, meddelanden och förfaranden för de personuppgifter de innehar och är var och en datakontrollant (och inte gemensamma datainsamlare). I enlighet med Dataskyddslagarna ska Webbplatsoperatören och Studion utan begränsning:

1) genomföra och underhålla hela tiden alla lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med behandling av personuppgifter;

2) upprätthålla en förteckning över alla bearbetningsaktiviteter som utförs enligt detta Avtal och

3) gör inte medvetet något eller tillåter att något görs som kan leda till ett brott mot av andra parten i Dataskyddslagarna.

Information om Models. För att modellen ska kunna informeras om behandlingen av hans/hennes personuppgifter, Studions Privacy Policy eller Modellkontrakt måste tydligt och klart ange att användningen av Webbplatser och tillhandahållande av tjänster på Webbplatserna är föremål för Webbplatsoperatörens sekretesspolicy. Studio ska tillhandahålla en länk till eller en kopia av Webbplatsens operatörs Sekretesspolicy och ansvara för att informera Modellerna de ändringar i Sekretesspolicy som kan uppstå då och då.

Samtycke av Modeller. Studio ska ansvara och förplikta sig att, för genomförandet av det nuvarande Tjänsteavtalet och efter det att det nuvarande Tjänsteavtalet upphört, samla in det som krävs för Webbplatsoperatörens legitima affärsintresse, för att uppfylla lagliga skyldigheter, försvara sig mot rättsliga krav eller svara på förfrågningar från myndigheter eller brottsbekämpande organ, det individuella och uttryckliga medgivandet av Modellerna om behandling av särskilda kategorier av data enligt beskrivningen i Art. 9 GDPR, för alla tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal. De speciella kategorier av data som behandlas av Studio och Webbplatsoperatör avser (i) data om Modeller som rör deras sexuella liv eller sexuella preferenser och (ii) data som avslöjar ras eller etniskt ursprung.

Studio ska ansvara för att Modellerna ska godkänna och auktorisera, enligt Modellavtalet, Webbplatsoperatören och/eller någon annan enhet som anges av den, att erhålla och lagra information automatiskt från Modellens dator som används för att ansluta till Webbplatser (inklusive, utan begränsning, cookies).

Om Studio tillhandahåller Modells e-postadress, ska Studio ansvara för att Modellerna godkänner och auktoriserar, under Modellavtalet, att Webbplatsoperatören får skicka kommersiell kommunikation till Modellerna.

När de får medgivande från Modeller, Studio förbinder sig att informera Modellerna att de samtycken som ges kommer att gälla för alla Modellens konton, om Modellen har flera konton.

Studio åtar sig och ska kunna tillhandahålla webbplatsoperatören skriftligt bevis på de samtycke som ges av Modellerna, på begäran av den senare.

Data Ämnes Rättigheter. Studio ska omedelbart underrätta Webbplatsoperatören om Studio tar emot en begäran från en Modell enligt några Dataskyddslagar om behandling av personuppgifter som tillhandahålls av Webbplatsoperatören. Studio ska göra en sådan anmälan via e-post till dsr@doclerholding.com senast fyrtioåtta (48) timmar efter mottagandet av begäran.

Ersättning. Studio kommer helt och hållet att ersätta och hålla Webbplatsoperatör och alla enheter i sin grupp av företag samt deras tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, agenter och anställda fria från eventuella skulder, förluster, skador, kostnader (inklusive utan begränsning advokatavgifter) utgifter eller böter (inklusive, utan begränsning, administrativ böter som ålagts av någon tillsynsmyndighet för dataskydd) som drabbats av eller uppkommit av någon av dem och som härrör från:

1) Eventuella brott mot Studio i denna paragraf 5 “Personlig Information” orsakad av en handling eller försummelse av Studion eller av en av dess anställda, agenter eller entreprenörer;

2) Studions bristande överensstämmelse med bestämmelserna i Dataskyddslagarna.

Inspektion. Studio ska ansvara för att Modellerna under Modellavtalet tillåta alla sina personuppgifter och/eller innehåll som publiceras på de Webbplatser som ska inspekteras av Webbplatsoperatören och alla enheter som anges av den senare, slumpmässigt tillgripa alla befintliga medel för sådana effekt. Trots ovanstående är Studio medveten om att det inte är en skyldighet för Webbplatsoperatören att fortsätta med sådan inspektion och Webbplatsoperatören och nämnda enheter kommer inte att anses ansvariga, antingen solidariskt eller i samband med olagligt beteende av Modeller eller tillhandahållande av falsk information till Webbplatsoperatören.

6:e klausulen - Bildrättigheter - Namnrättigheter - Uppdelning av Immateriella Rättigheter

6.1 Auktorisation för användning av bild och namn

Jag godkänner och, i förekommande fall, är ansvarig och ansvarar för att Modeller godkänner enligt Studio Modellkontraktet, Webbplatsoperatören att använda min/Modellens bild, fotografi, röst eller annan likhet med mig själv/Modellen (hädanefter kollektivt kallad "modellens bild" ) i syfte att tillhandahålla Tjänsterna på Webbplatser som erbjuds till försäljning till abonnenter, inklusive reklam, marknadsföring av Webbplatser och dess olika program .

Jag godkänner också och, i förekommande fall, är jag ansvarig och ansvarar för Modeller att godkänna enligt Studio Modellkontraktet, Webbplatsoperatören att använda mitt/Modellens användarnamn, alias, pseudonym (hädanefter gemensamt kallat "Modellens namn" ) för tillhandahållande av Tjänsterna på Webbplatser, som erbjuds till försäljning till Abonnenter, inklusive reklam, marknadsföring av Webbplatser och dess olika program.

In this respect, I/the Model agree(s) and acknowledge(s) that the Model’s Name shall not contain and/or be constitutive of the name of any famous/celebrity person or name/sign which benefits from any intellectual protection. I/the Model shall be fully responsible for choosing a Model’s Name which conflicts with a name on which a third party has rights.

Jag godkänner, och i förekommande fall, är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller godkänner enligt Studio Modellkontraktet, Webbplatsoperatören att använda min/Modellens bild och/eller min/Modellens namn, som en del av Skapelsen (som den definieras i klausul 6.2 nedan).

Min/Modellens bild och/eller mitt/Modellens namn kan kopieras/reproduceras och distribueras med hjälp av olika medier, inklusive men inte begränsat till videopresentationer, tv-sändningar, radiosändningar, pressmeddelanden, e-postmeddelanden, skyltar , broschyrer, placering på Webbplatser och/eller annan elektronisk leverans, publicering, visning eller marknadsföring i alla andra medier, och jag/modellen förstår vidare att min/modellens bild och/eller min/modellens Namnet kan vara föremål för rimlig ändring eller redigering. Jag/modellen avstår från att ha rätt att inspektera eller godkänna den färdiga produkten eller materialet där webbplatsoperatören eventuellt kan använda min/modellens bild. Jag/modellen lämnar och ger Webbplatsoperatören alla rättigheter, titlar och intressen i och till modellens bild och / eller modellens namn. Denna auktorisation för användning av min/Modellens bild och/eller mitt/Modellens namn ska vara bindande för mina/Modellernas arvingar, efterträdare, tilldelningar och juridiska representationer.

Jag bekräftar och, i förekommande fall, är ansvarig och ansvarar för Modeller att bekräfta enligt Studio Modellkontraktet, att jag/Modellen är medveten om bestämmelserna om bildrättigheter, privatliv och rätten till ett namn och håller med om att ovannämnda auktorisation ska vara i kraft under 10 år från det att detta Tjänsteavtal upphör eller för giltighetstiden för immateriella rättigheter inklusive eventuella förnyelser och förlängningar, över hela världen, relaterad till skapelsen som omfattar Modellens bild och/eller Modellens namn, beroende på vilket som är längre.

6.2 Tilldelning av Immateriella Rättigheter

Jag bekräftar och godkänner, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen är överens enligt Studio Modellkontraktet, att alla immateriella rättigheter och upphovsrätt, titlar och intressen, varumärken, servicemärken, affärshemligheter och alla andra immateriella äganderättigheter, eller någon del av dem, i och till allt material/innehåll som strömmas av mig/Modellen och/eller registreras av Webbplatsoperatören i samband med min/Modellernas tillhandahållande av Tjänsterna eller något originalarbete som publicerats/uppladdats på Webbsidorna av mig/Modell/Studio, av alla slag och karaktär (hädanefter hänvisat till "Skapelsen" ) är definitivt, oåterkalleligt och uteslutande tilldelade Webbplatsoperatören och Webbplatsoperatören, godkänner härmed ett sådant uppdrag, för giltighetstiden för sådana immateriella rättigheter inklusive eventuella förnyelser och förlängningar, över hela världen.

Skapelsen innefattar, men är inte begränsat till, följande:

 • Eventuella uppladdat ursprungligt innehåll som bilder, fotografier, videor, ljudinspelningar, profilbeskrivningar, kommentarer, uttalanden, citat/utdrag av min/Modellens skriftliga eller muntligt uttryckta ord etc., inklusive alla derivatverk av sådant uppladdat original innehåll , som konstverk och fotografier av nämnda konstverk;
 • Alla av dess tjänster som live shows, live-flöden, föreställningar, chattkonversationer, dialoger, handlingar etc., inklusive inspelade strömmar, skärmdumpar av visar / föreställningar (inspelad via webbkamera eller med andra medel), liksom alla av mina/Modellers utseende på webbsidorna, som ögonblicksbilder av min/Modellerna Bild, etc., och/eller närstående rättigheter jag/Modellen har som artist/skapare av underhållningsutställningen/arbetet, inklusive alla eventuella härledda arbeten;
 • Eventuellt domännamn och/eller varumärke inklusive mitt/Modellens namn när jag/Modellen väljer att göra det möjligt för Webbplatsoperatören att skapa min/Modellens webbplats för tillhandahållande av Tjänsterna till denna;
 • Min/Modellens online-karaktär (det vill säga den särskilda kombinationen av kvaliteter, som personlighetsdrag, fysiska egenskaper, särskilt klädsel, smink, särskiljande tecken i samband med framträdandena på Webbsidorna etc.), om sådant tecken är föremål för till upphovsrättsligt skydd, det vill säga är ett original uttryck av mig själv/Modellen som författare.

Jag bekräftar och uttrycker uttryckligen och är ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen är överens om enligt Studio Modellkontraktet, att, genom att ingå detta Tjänsteavtal, skall Webbplatsoperatören anses vara ägare till skapelsen, och alla rättigheter i anslutning till detta i största möjliga utsträckning enligt gällande lagar.

Denna uppgift omfattar, men är inte begränsad till, uppdraget till webbplatsoperatören av följande exklusiva globala rättigheter, utan begränsning, begränsning och/eller ytterligare tillstånd från Modellen:

 • Rätten att reproducera Skapelsen; det vill säga rätten att använda, återanvända och återskapa skapelsen, oavsett format och dimensioner, på alla medier som är kända eller okända hittills (till exempel papper, press, video, cd-rom, digital version etc.) .
 • Rätten till representation, dvs. rätten att offentligt visa skapelsen; det vill säga rätten att presentera och kommunicera skapelsen till allmänheten med alla kommunikationsmedel som är kända eller okända hittills, inklusive genom offentlig visning eller publicering av video release, men även via digitala medier (och i synnerhet bildbanker, internet, intranät etc.).
 • Rätten att sända och distribuera kopior av Skapelsen till allmänheten, det vill säga rätten att kopiera och multiplicera skapelsen, sprida den, distribuera den och sända den till allmänheten på eller via något medium (t.ex. , papper, intranät, internet, lyxupplaga, fackupplaga etc.) oavsett destinationen för detta utnyttjande (privat bruk, försäljning eller annan överlåtelse av äganderätten, eller genom uthyrning, leasing eller utlåning, etc.).
 • Rätten till anpassning, det vill säga rätten att förbereda derivatverk baserade på skapelsen; det vill säga rätten att integrera i eller extrahera hela innehållet eller en väsentlig del därav från skapelsen och skapa avledande verk av det ; ändra, redigera, anpassa och förbättra skapandet hos webbplatsoperatörens bekvämlighet för att göra det lämpligt för ett visst ändamål eller använd webbplatsens operatör av det (t ex lämplig för varor i böcker, etc.); skapa grafiska och plastiska verk från skapelsen och visa och på annat sätt utnyttja sådana arbeten etc.
 • Rätten att offentligt utföra skapelsen; det vill säga rätten att offentligt utföra, publicera eller visa, göra tillgängligt, importera, sända, sända, distribuera, återspela och kommunicera Skapelsen till allmänheten eller till tredje part i vilken som helst form och med vilket som helst sätt, inklusive men inte begränsat till online-, tråd- och/eller trådlös överföring, tv-sändning, satellit-, kabel- eller nätdistribution och kommunikation;
 • Rätten att översätta skapelsen; det vill säga rätten att översätta Skapelsen till alla språk som Webbplatsoperatören anser nödvändiga i samband med sina aktiviteter relaterade till Webbplatser.
 • Eventuellt tillhörande och dotterbolag till Skapelsen i syfte att marknadsföra, Webbplatsoperatörens varumärken genom tillverkning och produktion av reklammaterial och andra åtgärder.
 • Mer generellt, att använd Skapelsen i alla typer av mediekällor inklusive, men inte begränsat till, internet, tv, broadcast media, radio och sociala nätverk (t.ex. Twitter, Facebook, Instagram, etc.).

För tydlighetens skull skall alla ovannämnda rättigheter till Skapelsen också anses omfatta rätten att använda, kommunicera, avslöja, distribuera och kommersialisera Skapelsens eller derivatets verk genom eller på varor som säljs (t.ex. T-shirts, tröjor , väskor, hattar, mössor, affischer, dukar, kaffemuggar, smart telefonskinn, musmattor, iPadfodral, bärbara datorer, kuddar, böcker, hushålls- eller köksredskap och behållare och liknande etc.), digitala och/eller tryckta tidskrifter, tidningar, böcker, publikationer, utställningsmaterial, affischer, målningar etc., samt vuxna underhållningsnätverk, som rörplatser, avsedda att marknadsföra Webbplatser.

6.3 Finansiella villkor relaterade till tillstånd för användning av bild och namn (enligt artikel 6.1.) Samt tilldelning av immateriella rättigheter (enligt artikel 6.2.)

Jag erkänner och uttrycker uttryckligen och är ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen är överens om enligt Studio Modellkontraktet, att denna auktorisation för användning av bild och namn och tilldelning och överföring av Skapelsen och alla rättigheter, titlar och intressen i och till Skapelsen, till Webbplatsoperatören och till någon av dess efterträdare, licensinnehavare och innehavare, i förekommande fall, sker utan ytterligare ersättning, förutom de avgifter som jag/Modellen mottar för Tjänsterna som gjorts enligt detta Tjänsteavtal och/eller Studiomodellkontraktet, beroende på vad som är fallet.

6.4 garantier i samband med Skapelsen

När det gäller auktorisationen för användning av bild och namn och överföring och tilldelning av immateriella rättigheter, bekräftar jag härmed och garanterar att jag uttryckligen och, i förekommande fall, är ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen bekräftar och garanterar Webbsida Operatör, att:

 • Jag/Modellen är ägare till immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt till och till Skapelsen och har fullständig rätt att göra denna uppgift till förmån för Webbplatsoperatören och nämnda överföring ska inte leda till någon överträdelse av eventuella immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt från tredje part (t.ex. fotograf, filmskapare, byrå, förlag, chef och/eller annan tredje part, nedan kallad "Berörda parter");
 • The Creation does not violate any third party intellectual property rights, including copyright, proprietary or personal rights of others (like third party’s stage name, alias, trademarks, etc.). For avoidance of doubt, I/the Model warrant(s) that there are no third parties’ rights, which would restrict or preclude the use of the Creation by the Website Operator as defined hereto.
 • Förverkligandet av de skyldigheter som jag/Modellen utför i samband med överföringen av immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt i och till Skapandet av denna, gör inte följande:
  • resulterar i överträdelse av något materiellt avtal som Modellen är part av; och
  • kräver något förfarande, handling eller samtycke från eller något meddelande till någon person, tredje part (t ex fotograf, chef osv.).
 • Jag, och/eller, i förekommande fall, Modellen har erhållit från relevant tredje part (t.ex. en tredje part fotograf äger immateriella rättigheter i och till en bild, en videoproducent äger immateriella rättigheter i och till en video etc. ), oåterkalleliga och absoluta bidrag och uppdrag (i största möjliga utsträckning tillåtet och möjligt enligt gällande lag), i hela universum, i alla medier som nu är kända eller senare utvecklade, av rätt, titel och intresse, inklusive men inte begränsat till de rättigheter som tilldelas , i och till Skapelsen, före användning och/eller uppladdning på webbsidorna eller före ingången i Tjänsteavtalet.
 • Det finns inga andra avtal eller omständigheter som skulle ge upphov till någon rättighet för någon person, oavsett om det är faktiskt eller kontingent, att köpa eller på annat sätt förvärva immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt till detta från Modellen, liksom rättigheter med avseende på min/Modellens bild och/eller mitt/Modellens namn och jag/Modell ska inte ingå något sådant avtal eller har några rättigheter i skapelsen som annars skulle påverka Webbplatsoperatörens förmåga att erhålla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt i och till Skapelsen och godkännandet relaterade till användningen av min/Modellens bild och/eller min/Modellens namn, som anges här;
 • Ingen av de immateriella rättigheterna, inklusive upphovsrätt till och till Skapelsen, har licensierats till tredje part, och jag/Modellen är inte bunden av ett exklusivt avtal för användning av min/Modellens bild eller mitt/Modellens namn.
 • Det finns inga civilrättsliga eller administrativa eller straffrättsliga förfaranden eller skiljeförfarande som är pågående eller väntar mot mig/Modellen (till exempel annullering, ogiltighetsförfarande eller överträdelseförfarande) som skulle begränsa, förhindra eller förändra på något väsentligt sätt överlåtelse och tilldelning av Den immateriella äganderätten, inklusive upphovsrätt i och till Skapelsen i enlighet med nuvarande Tjänsteavtal, eller uppfyllandet av Modellens skyldigheter enligt gällande Tjänsteavtal. Det finns inget hot att inleda ett sådant förfarande mot mig/Modellen, och det finns inga fakta eller omständigheter (känd av mig/Modellen) som kan ge upphov till sådana förfaranden.

Med avseende på ovanstående garantier utesluter Webbsida Operatören uttryckligt fullständigt ansvaret för eventuella brott mot tredje parts immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt till och till Skapelsen, av mig själv/Modellen under utövandet eller i anslutning till nuvarande Tjänsteavtal.

Jag/Modellen är överens om att ersätta och hålla Webbplatsoperatören oansvarig från alla tredje parts fordringar angående upphovsrättsintrång från tredje parts immateriella rättigheter samt från eventuella påståenden som härrör från eller uppkommer i samband med min / modellens oaktsamliga handlingar eller försiktighetsbrott i utförandet av uppdraget och tillståndet enligt detta Tjänsteavtal.

6.5 Nya Exploateringsrättigheter och nya Exploateringsmetoder

Utan att begränsa denna klausuls allmängiltighet erkänner och accepterar jag, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen är överens om enligt Studio Modellkontraktet, att nya rättigheter till och till Skapelsen kan komma att uppstå och/eller erkänns i framtiden, enligt lag och/eller i eget kapital (gemensamt "Nya exploateringsrättigheter" ), och jag avser att och härmed tilldela, bevilja och överföra till Webbplatsoperatören alla sådana nya Exploateringsrättigheter i och till Skapelsen.

Jag bekräftar och godkänner, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen är överens om enligt Studio Modellkontraktet, den nya (och/eller ändrade) tekniken, användningar, media, format, överföringsmetoder och metoder för distribution, spridning, utställning eller prestanda (gemensamt "Nya Utnyttjande Metoder" ) kommer oundvikligen att fortsätta utvecklas i framtiden, vilket skulle ge nya möjligheter att utnyttja skapelsen. Jag avser och härmed tilldela, bevilja och förmedla, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för Modeller som avser att tilldela och tilldela, tilldela och överföra enligt Studio Modellkontraktet till Webbplatsoperatören alla rättigheter till sådana nya Exploateringsmetoder med avseende på Skapelsen.

6.6 Uppdrag och/eller Skapelsens licens

Jag håller med och är ansvarig och ansvarar för att Modeller är överens om enligt Studio Modellkontraktet att Website Operatören förbehåller sig rätten att fritt överföra och tilldela Skapelsen till sina koncernföretag eller till någon annan tredje part, om behovet uppstår, utan samtycke från Modellen.

Webbplatsoperatören kan också separat ange rättighet som förvärvats enligt detta Tjänsteavtal till ett gruppföretag eller en tredje part, utan begränsning.

Webbplatsoperatören kan också fritt licensiera Skapelsen till ett gruppföretag eller någon tredje part utan ytterligare bekräftelse eller godkännande från Modellen.

Alla sådana uppdrag eller licenser ska vara bindande för Modellen och ska gälla till förmån för sådan uppdragsgivare eller licensinnehavare.

6.7 Tilldelning av Moraliska rättigheter

I samband med tilldelningen av immateriella äganderätter härtill, håller jag med och i förekommande fall kan jag vara ansvarig och ansvarar för Modeller att komma överens under Studiomodellkontraktet, att avstå från alla eventuella moraliska rättigheter som hänför sig till Skapelsen, även men inte begränsat till, och alla rättigheter för identifiering av författarskap och alla rättigheter för godkännande, begränsning eller begränsning av användning och därpå följande ändringar, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar.

Jag håller med och, beroende på vad som är fallet, är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller är överens om enligt Studio Modellkontraktet, att Webbplatsoperatören kan ändra mitt /Modellens utseende som Webbplatsoperatören anser lämpligt och att jag/Modell och alla intresserade parter avstå från alla moraliska rättigheter, inklusive rätten till förbud eller annan rättvis lättnad, i den utsträckning som lagen tillåter, att jag/Modellen och alla intresserade parter kan ha/har, och att jag/Modellen och alla intresserade parter förstår att Webbplatsoperatören inte har någon skyldighet att använda min/Modellernas utseende(n).

6.8 Särskilda tillstånd och relaterade finansiella villkor

Jag erkänner och godkänner härmed, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen erkänner och godkänner enligt Studio Modellkontraktet, abonnenterna att när som helst ta stillbilder av mig/Modellen när som helst i Gratis eller Privat chatt och för att få tillgång till stillbilderna som sparats i mitt/Modells galleri när som helst, öppna och kolla på det/dem så många gånger som önskat av abonnenterna. Sådana ögonblicksbilder ska endast vara synliga inuti galleriet av Modellen för abonnenten som skapade den/dem.

Jag är härmed uttryckligen överens och, i förekommande fall, ansvarig och ansvarar för Modellerna att komma överens i Studiomodellkontraktet, att sådan stillbild(er) ska vara synlig för abonnenten som tog den/dem, så länge som de relaterade Modellkontot är aktivt (och inte stängt) och att jag/Modeller har ingen rätt att ta bort eller kräva att sådana stillbild(er) tas bort, såvida inte sådana ögonblicksbilder eller deras kvarhållande överträder gällande lagar eller några villkor som gäller för Webbplatser.

Jag är dessutom härmed uttryckligen överens om, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller ska komma överens enligt Studiomodellkontraktet, att jag/Modeller har rätt till separat monetärt vederlag i form av proportionell ersättning för godkännandet av ögonblicksbild(er) som ska tas av Abonnenterna.

6.9 Övervakning av Skapelsen och DMCA meddelanden

Jag erkänner och härmed uttryckligen tillåter, och i förekommande fall, är jag ansvarig och ansvarar för Modellerna att uttryckligen godkänna enligt Studio Modellkontraktet, Webbplatsoperatören att övervaka, spela in och logga på alla min/Modellens online aktiviteter på Webbplatser, inklusive eventuella övervakningar av Skapelsen, särskilt för att granska det för överträdelse av gällande lagar och/eller relevanta policyer från tid till annan. Webbplatsoperatören ska omedelbart ta bort alla förbjudna och/eller olagliga innehåll från Webbplatserna.

Trots ovanstående är jag och i förekommande fall Studion medveten om att det inte är Webbplatsoperatörens uppgift att fortsätta med sådan revision och/eller övervakning a priori och därför skall den senare inte anses vara ansvarig , antingen gemensamt eller separat, för alla Skapelser eller åtgärder som visas på Webbsidorna till följd av min/Modellens olagliga beteende, vilka strider mot gällande lagar, i synnerhet lagar om immateriell äganderätt eller Webbplatsers policyer, som är tillämpliga från tid till annan.

Det är Webbplatsens Operatörs policy att under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande ta bort inkräktande Skapelser från sina Webbplatser och att inaktivera och/eller avsluta konton för de Modeller som bryter mot gällande lagar och/eller andra personers immateriella rättigheter. Därför har Webbplatsoperatören implementerat en särskild DMCA-sektion på sina Webbplatser, så att tredje parter kan rapportera intrångsmaterial på sina Webbplatser.

7:e klausul - Skyldigheter

Jag förbinder mig skyldigheten att tillhandahålla den Webbplats Operatören, skriftligt, med uppdaterad information om eventuella förändringar i samband med min Modellernas personuppgifter inom en period av fem (5) dagar räknat från förekomsten/kommunikation av nämnda förändringar.

Jag åtar sig också skyldigheten att inneha och erbjuda utifrån egna kostnader (till Modeller i förekommande fall) de användarverktyg (inklusive IT-verktyg) som är nödvändiga för att effektivt utföra Tjänster/Modelltjänster etablerade i nuvarande Tjänsteavtal/Modellkontrakt.

Jag, som en modell eller Studio, kommer inte att ge, och i förekommande fall kommer jag, som Studio, att vara ansvarig och ansvara för att Modeller att inte ge, något nedsättande, kränkande, hotande, rasistiskt stötande eller olagligt material. Jag kommer inte att begära eller ta del och i förekommande fall kommer jag att vara ansvarig för Modeller att inte värva eller delta i något som röreskort tjänster eller prostitution, och jag är fullt medveten/Jag är ansvarig för att informera modeller om mina/deras straffrättsligt ansvar i sådana fall.

Jag intygar härmed och i förekommande fall är jag ansvarig för och skyldig att för Modellerna certifiera enligt standardavtalet, att jag/ Modellerna inte kommer att ha någon fysisk kontakt med besökarna/Medlemmarna på webbplatser, inte heller skall jag/ Modellerna organisera några möten med dem eller på annat sätt försöka få en annan provision än tillhandahållande av online-Tjänster/ Modellerna enligt detta tjänsteavtal / Modellkontrakt.

Jag åtar mig och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för Modeller att genomföra skyldigheten att rensa ut mina/sina inspelningsområden från alla objekt som omfattas av varumärket eller någon annan immateriell rättighet för tredje part, och för att uppfylla juridiska krav (inklusive de som gäller upphovsrättigheter) hela tiden, undvika olaglig användning av varumärken, märken, bilder och/eller registrerad musik.

Jag kommer inte, och i förekommande fall kommer jag att vara ansvarig och ansvara för att Modeller att inte värva, erbjuda, köpa, sälja eller föreslå någon affär, transaktion, handel eller andra ekonomiska erbjudanden till Besökarna/Medlemmarna, eftersom jag är medveten om att den Webbplatsoperatören uttryckligen förbjuder mig/Modeller från att göra det.

Jag förbinder mig skyldigheten att göra papperskopior av min kontoinformation på nätet, eller Modellernas Konto information på nätet i förekommande fall, på Modell/Studio sidan av Webbplatserna jag/Modellerna gör mina/sina Tjänster/Modelltjänster genom, för mina egna/Modellernas egna noteringar, eftersom jag är medveten om att den Webbplatsoperatören inte får lämna till mig eller modeller kopior av min/deras kontoinformation.

Jag ska omedelbart informera den Webbplatsoperatören om alla uppenbara brott mot säkerheten, såsom förlust, stöld eller obehörigt röjande eller användning av ett användarnamn eller lösenord. Jag skall också förbli uteslutande och personligen ansvarig för all otillåten användning av Tjänster/Modelltjänster som erbjuds genom mitt konto Studio Konto.

Jag ska gottgöra, betala kostnaderna för försvaret och hålla den Webbplatsoperatören, liksom dess tjänstemän, direktörer, filialer, advokater, aktieägare, agenter och övertagare, skadeslösa från alla eventuella krav från tredje part till följd av, eller i samband med min eller i förekommande fall Modellers beteende, uttalanden, uppladdade innehåll eller åtgärder under någon uppträdande(n) på Webbplatserna (inklusive Jasmin.com). Bestämmelsen som anges här ovan inkluderar utan begränsning allt ansvar eller skada som uppkommit från någon kommentar, rekommendation, råd, förslag, läsning, exempelvis slutsats, eller annat, gjort av mig/ mina Modeller, samt för alla produkter, tjänster, information eller annat material som visas, köpts eller erhållits av Besökare/Medlemmar i samband med Tjänster/Modelltjänster eller Modellers förslag.

Jag ska till fullo gottgöra och betala alla kostnader för försvaret till den Webbplats Operatör vid överträdelse av någon av de klausuler som anges i nuvarande Tjänsteavtal.

8e klausul - Grundläggande regler för tillhandahållande av Tjänster

De nedan-nämnda reglerna måste följas av alla Modeller och Studior som ger tjänster genom Webbsidorna. Studiorna tar på sig att garantera att Modellerna som ger tjänster i dess namn också respekterar reglerna nedan.

Modeller eller Studior måste ha en giltig och godkänd registrering på Webbsidan. Modeller och Studior som uppträder inom kameraområdet eller i bilder genom Jasmin.com måste vara registrerade under det angivna Modellkontot eller Studiokontot.

Sända en förinspelad video eller stillbild i stället för levande kamerastream är mot reglerna för Webbplatserna. Brott mot reglerna betraktas som ett brott mot detta TjänsteAvtal och kan resultera i pengaavdrag, upphävande av kontot, omedelbar avstängning från Webbplatserna eller stopp av utbetalningar.

Ge ut och be om personlig information, inklusive personlig information om besökare/medlemmar och modeller är mot reglerna. E-postadresser från utanför Webbplatserna, online-messenger-ID (t.ex.: Yahoo !, MSN, ICQ, etc.), permanenta adresser, sociala konton (Facebook, Twitter, Linkedin), etc. anses som personuppgifter och är förbjudna att fråga efter.

Varje form av personlig kontakt med besökare/medlemmar av webbplatser, för eskortservice, prostitution, be om pengar är mot reglerna.

I hereby declare that under this Services Agreement, I will not exchange and/or will not attempt to exchange any personal information (such as contact details, identity disclosure, precise personal location or address (other than broad region or country) and so forth) with the customers. I will not initiate or attempt to initiate any activities or prior steps (any preliminary exchange of personal information shall be deemed a preliminary step in this respect) that could lead to the performance and/or promotion of prostitution and/or escort services in any manner.

Minderårigas sexuell aktivitet, tidelag, incest, påvisande av blod eller djur eller att härma det ovan nämnda är mot reglerna. Rollspel som innehåller en minderårig roll är mot reglerna. Varje försök att visa text material som har en kändis namn, är kränkande, antyder pedofili, ungdom, tidelag eller zoophile, hänvisar till eliminering eller konsumtion av något kroppsligt avfall eller att antyda ord som är oacceptabla enligt normerna för god smak kommer att leda till omedelbar och permanent upphävande av det berörda kontot.

Reklam för andra webbplatser eller tjänster är strängt förbjudet, såvida inte uttryckligen tillåtet enligt den Webbplatsoperatören i detta Tjänsteavtal.

Visa innehåll som är alltför explicit (t.ex.: delvis eller helt naket intima kroppsdelar) i Fria Chatt läget o n icke Naket delen av området (även i Privat Chatten ) eller i bilderna för besökardelen av modell galleriet är mot reglerna. Dessutom onanerar, imitation av onani (även klädd), eller användning av sexleksaker, är inte tillåten i ovan nämnda fall. Vi ber dig att ge sådant innehåll endast i Privat Chatt och förekommande fall kan vara att informera modeller att de kan tillhandahålla sådant innehåll uteslutande i Privat Chatten.

Du måste, och i förekommande fall Modeller måste ge en erotisk show i "Nude Only" delen av webbplatserna i fall betalande Medlem frågar efter det i Privata Chatten. Vid eventuella frågor eller problem tveka inte att kontakta vår Kundtjänst.

Alla registrerade personer på ett Modell Konto, eller i förekommande fall ett Studio konto måste vara synliga och igenkännliga i kameraområdet och på bilderna hela tiden (att visa bara kroppsdelar är inte acceptabelt). Modellerna måste följa de grundläggande kategori regler som beskrivs på Webbsidan för varje kategori av Tjänster när det gäller antalet personer, lämplig klädsel, etc.

I fall Modell eller Studio, i förekommande fall har vilselett betalande medlem om hans/hennes kön, har Medlemmen rätt att kräva tillbaka hela pengasumman för den privata showen.

Användning av en telefon är inte tillåtet. Att äta eller sova i kameraområdet är förbjudet. Vi ber dig och i förekommande fall modellerna att använda engelska (vissa fall tyska eller franska där det uttryckligen är tillåtet) med Besökare på Webbplatserna i Fria Chattrummen.

Du/Modellerna har möjligheten att sparka eller avstänga oartiga Besökare från din/deras Fria Chattrum, det är dock emot reglerna att missbruka denna funktion. Göra nedsättande kommentarer om andra Modeller eller Besökare/Medlemmar är förbjudet. Dock är du/ Modeller skyldiga att respektera och följa instruktionerna från personalen på kundservice. Om du behöver hjälp, tveka inte att kontakta vår kundtjänst.

Vid brott mot reglerna av en Modell, kommer en sådan Modell straffas i enlighet därmed. Nivån av sanktionen kommer att bero på hur allvarlig kränkningen är. Mindre överträdelser leder till en enkel varning. Men i fråga om upprepade mindre överträdelser trots en tidigare varning, kommer pengaavdrag från modellens inkomst ske.

Allvarlig överträdelse av Tjänsteavtalet kan leda till att Modellens konto stängs av.

I am aware that this Services Agreement will be terminated with immediate effect in case it is discovered that I am involved directly or indirectly in any activity of illegal prostitution, escort services, or sex trafficking and/or with any attempt to do so (inclusive of the exchange of personal information of any kind) and that my credits may be frozen and the authorities contacted as a result.

Göra reklam för andra webbsidor eller tjänster, be om eller ge ut privat information eller be om pengar från Besökare/Medlemmar kommer att resultera i ett penga avdrag från Modellens/Studion Modellförtjänster efter första varningen och dubbla beloppet av det föregående vid alla påföljande tillfällen.

Observera att denna grundläggande lista med regler är icke exklusiva och inte innehåller alla möjliga kränkningar av det nuvarande Tjänsteavtalet. Därför kan en handling som inte nämns ovan betraktas som ett brott mot detta Tjänsteavtal med beaktande av situationen och analys av det allmänna syftet med detta Tjänsteavtal. För hela listan över möjliga överträdelse/påföljder, kontakta den relevanta wikisidan: http://wiki.jasmin.com/display/EW/Penalty+System

Om det finns någon del av ovanstående påståenden som du inte accepterar, eller om du inte känner till relevanta lagar och regler Gå INTE IN ELLER PRENUMERERA INTE PÅ HEMSIDAN!

9:e klausulen - Tävlings Organisation

Tävlingar med modellerna inblandade kan organiseras då och då endera av Webbsidans Operatör och/eller medarbetare där det bedöms relevant. Dessa tävlingar kan ha direkt eller indirekt anknytning till tjänsterna, potentiellt syftar de till att främja Modeller och/eller Modellernas material och/eller höja attraktionskraften av Webbplatser och/eller Modellers sidor och/eller till att öka känslan av att tillhöra Webbplatsens Modellers gemenskap och/eller höja Webbplatsens dragkraft/trafik genom leverans av priser till vinnande Modeller efter deltagande i sådana tävlingar och eventuellt kommunicerar om dem. Tävlingar kan anordnas över hela världen eller lokalt och därför respektive öppet för alla modeller eller bara för dem som bor i ett visst geografiskt område, såsom anges i särskilda regler som styr sådana tävlingar och som kommer att visas under Klausul 9 härav i förekommande fall. Med förbehåll för ovanstående kommer Modellers registrering och deltagande sådana tävlingar vara på frivillig basis.

När tävling(ar) som inriktar sig på ett eller flera specifika länder hålls, regler för organisationen och genomförandet av nämnda tävling(ar) kommer vanligen att styras av gällande lokala bestämmelser i det land/region/stat där tävling(arna) är organiserade.

Modeller som är intresserade att delta i tävlingar måste (i) helt erkänna de speciella regler som gäller i tävling(arna) närhelst sagda tävling(ar) annonseras, (ii) att följa dessa regler och (iii) att inte ansöka om de inte finns i de geografiska områden dit tävlingen är begränsad i det specifika fallet.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR PÅGÅENDE TÄVLINGAR SKALL VISAS NEDAN NÄR DET ÄR TILLÄMPLIGT

10th clause - Jasmin Cam

JasminCam utvecklas och förbättras ständigt för att förbättra livecam feederfarenhet på webbplatsen. Genom att installera JasminCam, drar Studior och/eller Modeller nytta av optimering av videokvalitet av streamingen på Jasmins webbplats.

JasminCam programvara fungerar genom att använda de tekniska detaljerna och resurser i Studior och/eller Modellers datorsystem. Studior och/eller Modeller är överens om att installationen av sådan programvara kan resultera i interconnexion mellan JasminCam och andra aktiva program i Studior och/eller Modellers datorer.

Genom att installera JasminCam, bekräftar Studior och/eller Modeller att de är medvetna om och godkänner att programvaran loggar in och skickar information om deras dators system till oss. Sådan information är nödvändiga i Studion och/eller Modellers bästa intresse för att förse med den bästa mjukvaran som möjligt.

Jasmin.com representerar och garanterar att Jasmin Cam inte uppsåtligt använder övervaka eller lagrar någon av datorns processer.

11:e klausulen - Personlig Webbsida för Modeller

Jag eller i förekommande fall Studio(n), kan härmed välja/begära att få tillhandahållet av Webbplatsens Operatör med respektive min egen Webbplats eller Studiomodellens Webbplatser i syfta att tillhandahålla av tjänster liknande och/eller identiska med tjänster häri, resten av villkoren häri (dvs deklarationer, underhåll, kundhantering, betalning/avgifts operationer, skydd av personuppgifter, IP-rättigheter och så vidare) är tillämplig därtill tillämpliga delar (en sådan webbplats som anses en webbplats eller Modells Hemsida). Varje sådan efterfrågan/begäran anses formellt göras genom att kryssa i rutan "Jag vill ha min hemsida" i förekommande fall under och/eller bredvid den nuvarande klausulen (för Studio(n), denna möjlighet skall endast anses vara tillämplig för Studio Modellers Webbplatser och skall vara föremål för lämpligt urval av de relevanta Studio Modellerna under tillhörande huvudkontot), i vilket fall jag, eller i förekommande fall Studio(n) (som skall samarbetade med Studio Modellerna följaktligen i förekommande fall), uttryckligen accepterar att vara bunden av villkoren för nuvarande Tjänsteavtal.

Modellens Webbsida (tillsammans med tillhörande domännamn och SSL-certifikat, tillsammans och hädanefter kallat "Model's Websites Package") kommer att skapas, ägas och drivas av Operatören för Webbplatsen, men jag, eller i förekommande fall Studio(n) (ansvarig för den senare att samarbeta med och/eller framåt eller förlängning till Studio Modellen i enlighet, kommer i så fall ges med en icke-exklusiv, icke-överförbar (ännu och när det gäller Studio(er), under tillståndspliktig enbart de Studio Modellerna under tillhörande huvudkontot) och royalty-fri licens att använda när det gäller sådan modell "hemsida och tillhörande domännamn (nedan kallat & quot; licens & quot;). Ingen förändring av domännamn kommer att vara möjligt efter ibruktagande av Modellens hemsida. Licensen som beviljades detta beslut är tillfälligt (dvs. för tolv månader, för att vara i linje med perioden som definieras nedan) och förnyas automatiskt på om inte uppsägning sker en månad före (kvittots datum kommer att anses gälla för sådana ändamål) till den andra parten för licensavtalet.

Det kommer inte finnas någon kostnad som belastar Modell(er) och/eller Studio(n) för den första tolvmånadersperioden som börjar från och med Modellens hemsidas idrifttagandet (nedan "Period"). Efter utgången av denna period, kommer avgifter för Model Webbplats Paketets underhåll utgå (till självkostnadspris) årligen från början av varje ny 12-månadersperiod och kommer att dras därför från Modellens och/eller Studio(n) resultat.

Jag eller i förekommande fall Studio(n) (som skall samarbetade med Studio Modellerna i relevanta förekommande fall), bekräftar att varje överträdelse till/brott mot nuvarande Tjänsteavtal kan leda till nedläggning och/eller omedelbar uppsägning (utan någon som helst ersättning) av licensen när det gäller Modellens Webbplats Paket gentemot intrång mot Modell och/eller Studior. Avslutningen av en Modells Easy-konto och/eller Studio Master Konto skall automatiskt utlösa samtidig uppsägning av Licensen i enlighet med ovanämnda.

I vilket fall som helst ska det understrykas att Modellens hemsida är och förblir exklusiv egendom till Webbplatsens Operatör vid alla tidpunkter och som ett resultat av det, finns det inga garantier för att den tillhörande licens inte kan diskretionärt avbrytas, avslutas och/eller tilldelas till en annan mottagare av Webbplatsens Operatör, utan vidare förklaring (oavsett om omedelbar uppsägning som kan tillämpas vid överträdelser).

12:e klausulen - Uppdrag

Jag har inte rätt att överlåta eller överföra min avtalsenliga ställning till någon annan person/företag. Jag erkänner, och i förekommande fall kommer jag att vara ansvarig och ansvara för Modeller att komma överens, att mitt Modellanvändarnamn/lösenord inte får lämnas till någon annan person, annars skall jag, hållas ansvariga i enlighet med punkt 7 i den nuvarande Tjänsteavtalet.

Jag håller med om att den Webbplatsoperatören har rätt att överföra eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta tjänsteavtal utan begränsning.

13:e klausulen - Ändringar

Den Webbplatsoperatören kan göra ändringar i detta Tjänsteavtal, i ett sådant fall åtar sig skyldighet att informera mig om sådana förändringar innan de träder i kraft. Vid den Webbplatsoperatören gör ändringar i detta Tjänsteavtal, åtar sig Studion skyldigheten att återspegla sådana förändringar i Modellkontraktet i den mån detta standardavtalet är kompatibelt med de rättigheter och skyldigheter Studion har under nuvarande Tjänsteavtal.

Om några förändringar är oacceptabla för dig, eller om så är fallet Modeller, skulle sluta med sina Tjänster till den Webbplatsoperatör. Om du, eller om så är fallet Modellerna, inte upphör med Tjänsterna, kommer du att bedömmas som om accepterat förändringarna.

Vid eventuella förfrågningar kan jag kontakta help@jasmin.com direkt. Jag bekräftar härmed att villkoren (inklusive dess sekretesspolicy) i tjänsteavtal får rådfrågas av mig när som helst genom att besöka följande sida.

14:e klausulen - Avslutning

Vardera parten kan säga upp detta Tjänsteavtal, när som helst, baserat på någon anledning, vid föregående och uttryckligt meddelande skriftligen (inklusive e-post) till den andra parten med en minimum förvarning av 5 (fem) företagsdagar. Den Webbplatsoperatören kan omedelbart säga upp detta Tjänsteavtal vid allvarliga brott mot avtalsvillkoren av motparten, utan förvarning. I fall ditt sign up formulär förblir ofullständigt i trettio (30) kalenderdagar i följd, sedan kan Webbplatsoperatören avsluta ditt konto. Observera att efter sex (6) månader av inaktivitet kan Webbplatsens operatör avsluta ditt konto och säga upp detta Tjänsteavtal utan vidare, därför kommer alla inkomster som inte når utbetalningsgränsen och/eller betalats av Operatören för Webbplatsen, men inte inlöst/godkänt av dig kommer att gå förlorade. Om detta Tjänsteavtalet sägs upp av någon anledning kommer du därefter inte att få någon provision från livstidsmedlem remiss programmet.

15:e klausulen - Tillämplig lag och jurisdiktion

Undantag gjorda av de specifika/olika jurisdiktion(er) som kan göras gällande för tvist(er) gällande tävlingar under Klausul 9 utav och beroende på specifika regler gällande däri, skall parterna oåterkalleligen underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Luxemburg i syfte att höra och bestämma alla tvister som uppstår ur detta Tjänsteavtal.

Undantag gjorda av den specifika/annan tillämplig lag(ar) som kan göras gäller för tvist(er) när det gäller tävlingar enligt Klausul 9 härav och i enlighet med särskilda regler som gäller för dem, alla andra frågor som följer av detta Tjänsteavtal, och alla andra tvister och beslut som avses ovan skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Storhertigdömet Luxemburg, trots konflikter i lagbestämmelser och andra tvingande lagbestämmelser.

16:e klausulen - Avskiljbarhet

Om något villkor i detta Tjänsteavtal skall hållas ogiltig eller inte kan verkställas i någon utsträckning enligt tillämplig lag vid behörig domstol, ska återstoden av detta Avtal inte påverkas av detta, och var och en av de återstående villkoren och tillhandahållanden av detta Avtal ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

17th clause - Governing Language and Consent

Jag förklarar härmed att jag läser talar och förstår det engelska språket och att genom att ge mitt samtycke till detta Tjänsteavtal motsätter jag mig inget däri, jag förstår och accepterar att jag hela tiden skall vara bunden av den engelska versionen härav, och vid avvikelse mellan den engelska och andra icke-engelska versioner, då gäller den engelska.

15:e klausulen - Meddelanden

Varje meddelande, rekommendation eller råd som endera parten ger till den andra enligt detta avtal skall lämnas till följande kontakter:

DuoDecad IT Services Luxembourg S.à r.l.:. help@jasmin.com

Jag har noggrant läst villkoren i detta tjänsteavtal och har angett mitt samtycke och uttryckliga samtycke till den klausul om förklaringar och personuppgifter genom att klicka på knappen " Jag har läst, förstått och accepterar det nuvarande Tjänsteavtalet och uttryckligen förklarat godkännande av klausuler avseende förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausul) ".

Kategori Regler

 • Amatör Tjej: 1 kvinnlig Modell
 • Amatör Kille: 1 manlig Modell
 • Flicka - 1 kvinnlig Modell
 • Lesbiska - 2 kvinnliga Modeller
 • Mogen Kvinna - 1 kvinnlig Modell minst 30 år gammal
 • Par - 1 kvinnlig och 1 manlig Modell
 • Grupp - 3 eller 4, minst en kvinnlig Modell
 • Fetisch - 1 Modell i fetisch klädsel, som kan vara men inte begränsas till någon välkänd uniform (sköterska, soldat, officer, mm) Läder eller Latex kostym (stövlar är inte tillräckligt). Passande backgrund i kamerasändningen och i bilder (t. ex. blå bakgrund med söta delfiner accepteras inte), med accessoarer (t. ex. läder eller latex mask, piskor, nitade kroppsaccessoarer, kedjor) placerade synligt.
 • Pojke - 1 heterosexuell manlig Modell
 • Gay - 1 eller fler homosexuella manliga Modeller
 • Transpersoner - 1 eller fler Trans Modeller
 • Het Flirt - 1 eller fler kvinnliga Modell(er)
 • Själsfrände – 1 eller flera kvinnliga Modell(er)
 • DJ - 1 eller fler kvinnliga Modell(er)
 • Dansare - 1 eller fler kvinnliga Modell(er)
 • Fitness – 1 eller fler kvinnliga Modell(er)
 • Kärlekslivs Rådgivare - 1 eller fler kvinnliga Modell(er)
 • Cosplay – 1 eller fler kvinnliga Modell(er)