Uppgradera din webbläsare för att fortsätta använda Jasmins Modell Center.

 
Modell/Studio Tjänsteavtal

Detta avtal (nedan kallat "Tjänsteavtal") reglerar förhållandet mellan:

Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., med registrerad adress på 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registrerad i Luxembourgs Handels- och bolagsregistret under numret (RCS) B 171,358, med ett aktiekapital på 12 500 EURO (nedan kallat "Webbsideoperatören") och Modellen (hädanefter kallat "Modell”, "me", "you" eller "I") och/eller - om så är fallet, "du", "mig", eller "jag")

Tjänsteavtal

Genom att fylla i och skicka in registreringsformuläret, och genom att klicka på knappen " Jag har läst, förstått och accepterar det nuvarande Tjänsteavtal och uttryckligen förklarat godkännande av klausuler avseende förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausul ) ", Modell/Studio ger sitt samtycke till, och i synnerhet dess uttryckliga samtycke till klausuler om förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausul), och accepterar följande Servicesavtal:

Definitioner

"I", "me", "du": endera Modell, Studio, eller båda, om så är fallet.

"Modell": en person som tillhandahåller vuxenunderhållningstjänster för en Webbplatsoperatör.

"Model Account": a registered account open by the Model with the Website Operator upon acceptance of the terms and conditions hereof.

"Private Chat": a private form of communication/interaction (online) between a Member and a Model, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chat": a public form of communication/interaction (online) between Model(s) and Visitors/Subscribers, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chatroom": a designated virtual room online where Model(s) can communicate/interact with Visitors/Subscribers.

"Studio": en person (juridisk eller naturlig) som prenumererar på ett Studiokonto, och som tillhandahåller vuxenunderhållningstjänster samt kontrakterar Modeller.

"Studio Konto": ett registrerat konto hos Studion som också kan registrera Modeller.

"Studiomodellkontraktet": Kontrakt mellan en Studio och dess Modeller för utförande av Studiomodell Tjänster.

"Services": content/performance/chat services rendered by Models and Studios on the Websites and, as the case may be, the transmission and distribution of such content to the public through satellite or cable network ("broadcasting"). Such services namely comprise online adult entertainment services, more precisely, performing live webcam shows, webcam chats (oral and/or in writing), availability of other related products such as videos and/or snapshots of Models amongst others and uploading original content for the entertainment of Visitors/Subscribers worldwide, who have selected Models notably pursuant to live streams, images, offline (teaser) and so forth. Services are usually sold on a pay per view basis, exception made of some specific products which may be sold on a one time basis, as further specified hereof where relevant.

"Webbsidor": olika webbsidor, inklusive www.jasmin.com och alla andra webbsidor som kan vara drivna av den Webbplatsoperatören.

"Besökare/Prenumeranter": personer som besöker och eller prenumererar och eller köper Tjänster på Webbplatserna eller mottar något av dess innehåll på något befintligt media eller något skapat i framtiden (även benämnda som medlemmar eller slutanvändare från tid till annan).

1:a klausulen - Syfte

Vare sig naturliga eller juridiska personer, Modeller elleralla agerar under detta avtal som professionella tjänsteleverantörer inom ramen för deras affärs/yrkes aktiviteter vid återgivning av sina tjänster (ej konsumenter).

A. Modell

Sektion A är bara tillämplig på Modeller

Med hjälp av detta Tjänsteavtal, markerar jag uttryckligen mitt intresse för att göra Tjänster som modell på Webbplatserna som främjas av den Webbplatsoperatör och dess dotterbolag, som för närvarande förvaltar en business to consumer (B2C) - interaktivt live sändande videochatt (baserat på det som är tillgängligt på www.jasmin.com) och sändning, i enlighet med villkoren i detta Tjänsteavtal.

Modellen åtar sig att inte erbjuda något olagligt, skadligt, obscent, hatiskt, rasistiskt, etniskt eller annat stötande innehåll (t.ex. nedsättande, kränkande, hotande, rasistiskt stötande, etc.) när de utför arbetet enligt detta tjänsteavtal.

För att förbättra effekten av den ovan-nämnda Tjänsten, har jag rätt att använda helpdesk som tillhandahålls av den Webbplatsoperatören och/eller dess tjänsteleverantörer, när det anses lämpligt.

Jag intygar härmed att den Webbplatsoperatören inte har någon makt över riktning, underordning, eller annan typ av makt över mig. Följaktligen kan det nuvarande Tjänsteavtalet inte avgöra min plats eller schema för att göra tjänsterna. Den Webbplatsoperatören säger inte åt för mig vad mitt lagenligt innehåll och mina Tjänster skall vara, eftersom jag är fullt medveten om, som en Modell, att jag måste tillhandahålla tillförlitliga och effektiva tjänster i full överensstämmelse med tillämplig lagstiftning och syftet med nuvarande Tjänsteavtal.

Jag intygar härmed att jag har läst och förstått villkoren för de webbplatser som gäller för medlemmar i de webbplatser och jag är medveten om kraven på kvalitet och de skyldigheter som förhandsgranskas i sådana villkor. Vid eventuella frågor i detta avseende kan jag kontakta den Webbplatsoperatör enligt kontaktuppgifterna som finns i detta Serviceavtal.

Modellerna kan göra Tjänster i ett av de områden/kategorier som finns på Webbplatserna, som kan ändras utan föregående varning från den Webbplatsoperatören, med hänsyn till standardkrav relaterade till Webbplatsens miljö och erfarenhet avsedda av den Webbplatsoperatören.

Tjänsterna ska göras av mig med total självständighet och teknisk självständighet. Därför är jag helt ansvarig för mina egna handlingar, video, ljud, chatt, dialog, instruktionsfilmer och rådgivning, som samtyckande ansvarig vuxen, och alla beslut som rör innehållet i mina handlingar som Modell görs på min egen diskretion.

Utan hinder av ovanstående, agerar jag inom ramen för detta Tjänsteavtal som professionell när jag utför arbetet, trots det är det inte avsett att Tjänsterna utförda av mig är att ses som certifierade av offentliga myndigheter eller av nödvändiga diplom, det är mitt ansvar att hålla slutanvändarna vederbörligen informeras om detta faktum. Jag förstår att jag inte på något sätt är en anställd av Webbplatsoperatören och/eller någon annan enhet med anknytning till en Webbplatsoperatör.

Jag förklarar härmed att i enlighet med detta Tjänsteavtal kommer jag att göra högkvalitativa tjänster, jag kommer inte att ge några felaktiga eller vilseledande uppgifter till medlemmar av Webbplatserna medvetet och att jag hela tiden kommer att agera ärligt och professionellt.

B. Studio

Sektion B gäller endast för Studior

Studion går in i detta tjänsteavtal med avsikt att tillhandahålla tjänster till den Webbplatsoperatören. För detta ändamål, kan Studion teckna avtal med modeller. I vilket fall som helst, är Studion ensam ansvarig mot WEBBPLATSOERATÖREN för tjänster utförda av sina modeller.

Studio förstår och godtar att de tjänster som ska göras av Modeller (nedan kallat " Modelltjänster ") under de villkor för avtal som ingås mellan Studion och Modellerna (nedan kallat " Modellkontrakt " ;) är av vuxenunderhållningsnatur, nämligen att utföra live webbkamerashower och chattar via Studio utrustning för underhållning av Besökare/Prenumeranter över hela världen, som har valt dessa Modeller utifrån direktsändningar, bilder, offline (smakprov) och betalvideor eller emottagen sändningen.

Studio förstår och går med på att det är dess ansvar att bestämma villkoren i Modellkontraktet, som Studion ska självständigt och oberoende bestämma utan påverkan av den Webbplatsoperatör, under förutsättning att en sådan ett Modellkontrakt inte resulterar i strid med Studions skyldigheter enligt detta Tjänsteavtal och medan anskaffning att de Modeller måste lyda regler som skulle vara väsentligen lika de o se enligt Klausul 1 A i detta avtal. Följaktligen skall modeller inte vara i ett avtalsförhållande eller något annat förhållande av något slag med den Webbplatsoperatör. Studion håller med om att det skall vara ensamt och fullständigt ansvarig för allt innehåll, handlingar, shower, filmer, chattar, dialoger, och alla andra modelltjänster som utförs enligt Modellkontraktet.

För att förbättra effektiviteten i Modeller Tjänsterna, är jag som Studio, behörig att använda helpdesk som tillhandahålls av den Webbplatsoperatören och dess dotterbolag, när det anses lämpligt.

Webbsidans Operatör kan bevilja vissa fördelar efter eget gottfinnande till Studion för att behålla den senares lojalitet. Om någon av dessa fördelar påverkar Modeller i den Studion, med särskild hänsyn till ytterligare registreringen av dessa Modeller på Webbplatserna, så är det Studions eget ansvar att avspegla det i Studiomodell Kontraktet.

Jag, som en studio, intygar härmed att en Webbplatsoperatör inte har någon makt för riktning, underordning, eller annan typ av makt över mig. Följaktligen kan det nuvarande tjänsteavtalet inte avgöra platsen eller schemat för de modeller som gör de Modelltjänster, som bestäms i Modellkontraktet. En Webbplatsoperatör berättar inte för mig vad mitt lagenligt innehåll eller Modelltjänster ska vara, eftersom jag är fullt medveten om, som en Studio, är jag ansvarig för att Modellerna gör tillförlitliga och effektiva tjänster som i sin helhet överensstämmelse med gällande lagstiftning och syftet med Modellkontraktet.

Jag, som en studio, intygar härmed att jag har läst och förstått villkoren för de webbplatser som gäller för medlemmar i de webbplatser och jag är medveten om den kvalitet och de skyldigheter som förhandsgranskas i sådana villkor. Vid eventuella frågor i detta avseende kan jag kontakta den Webbplatsoperatör enligt kontaktuppgifterna som finns i detta Serviceavtal. I detta avseende, jag intygar härmed att jag är ansvarig för de modeller, i enlighet med sina skyldigheter enligt Modellavtalet, för att göra Modell Tjänster enligt kvalitetsnivå och skyldigheter som förhandsgranskas i villkoren för de Webbplatser som gäller för medlemmar på Webbplatserna.

Studion agerar inom ramen för detta Tjänsteavtal som en professionell inom ramen för utövandet av min verksamhet (i motsats till konsumenter) vid rendering Tjänsterna och kommer därmed att vara ensam ansvarig för att betala alla tillämpliga skatter. Som en generell regel är Studion skyldig att lämna fakturor för alla Tjänster till Webbplatsens Operatör. Sådana fakturor skall följa all tillämplig nationell lagstiftning och EU: s lagstiftning, i förekommande fall. I fall Studion inte kan ge en faktura till Webbplatsens Operatör, kan den senare själv generera en faktura. Genom att acceptera detta Tjänsteavtal, samtycker Studion till att Webbplatsens Operatör driver ett självfaktureringssystem, om det behövs, och accepterar varje själv faktura som utfärdas av Webbplatsens Operatör för tjänster som tillhandahålls av Studion. Det är inte meningen att Studion är att betrakta som certifierad av offentliga myndigheter eller har nödvändiga diplom, det är Studion som ansvar att hålla slutanvändarna vederbörligen informerade om detta faktum. Som en Studio, förstår jag att jag inte och att Modellerna inte är på något sätt anställda av en Webbplatsoperatör och/eller någon annan enhet med anknytning till en Webbplatsoperatör .

Jag förbinder mig härmed, som Studio, att enligt Modellkontraktet, Modellerna kommer att göra Modelltjänster med hög kvalitet, kommer inte att ge några felaktiga eller vilseledande uppgifter till medlemmar av Webbplatserna medvetet och att Modeller alltid kommer att agera ärligt och professionellt.

Studio ansvarar vidare för att garantera att Modellerna respekterar de krav som gäller för Studios samt kraven för Modeller som anges i klausul 1 A ovan.

2a Klausul - Varaktighet

Detta Tjänsteavtal skall vara effektivt från den dag då Modellen/Studion registrerar sig på webbplatser och accepterar detta tjänsteavtal genom att klicka på knappen " Jag håller med, förstår och accepterar detta tjänsteavtal och uttryckligen förklarar att jag godkänner klausuler om förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausulen) ", och skall förbli i kraft tills de vederbörligen sägs upp av endera parten i full överensstämmelse med de villkor som uttryckligen anges i detta Tjänsteavtal.

3e klausul - Avgifter

Jag erkänner att det belopp som skall betalas för utförda Tjänster, inom ramen för nuvarande Tjänsteavtal, kommer att publiceras på Webbplatserna. Jag, som en Modell/Studio, håller med Webbplatsoperatör att det belopp som skall betalas för Tjänster som tillhandahålls på Webbplatserna skall variera i enlighet med avgifts alternativ som väljs (dvs minuttaxan som jag diskretionärt väljer, och som betalas av besökare till en Webbplatsoperatör för Tjänsterna som erbjuds av mig genom Webbplatserna).

Jag förstår och accepterar att de belopp som skall betalas av den Webbplatsoperatör för mig kommer att motsvara en viss procentsats (varierar beroende på vilken typ av tjänster) av de valda betalningsalternativen (dvs. viss procent av priset betalas av besökare/medlemmar på Webbplatserna till den Webbplatsoperatör) som beskrivits ovan, vilket procentenheter och betalningsalternativ kommer att publiceras på mitt registreringskonto och/eller min försäljning sida (som jag kan konsultera innan tillhandahållande av tjänster). Jag förstår och accepterar att ingen royalty ska betalas till mig för något ursprungliga innehåll uppladdad av mig till Webbplatserna eller för innehållet som sänds av mig. Jag förstår och erkänner att Besökarna/Medlemmar av webbplatser är kunder tillden Webbplatsoperatör.

Jag är fullt medveten om att priserna ska betalas som avrundade amerikanska dollar belopp utan några cent. Därför håller jag med om att bråkbetalningsbeloppen inte kommer att krediteras till mig. Det pris som avses i detta avsnitt ska betalas genom, banköverföring, Payoneer, check eller andra betalningssätt som finns och valts på hemsidans Operatörs eget gottfinnande.

Jag erkänner också att det pris som skall betalas för att göra Tjänsterna kan proportionellt och tillräckligt reduceras vid min/Studio Modellernas olagliga handlingar, nämligen i strid med nuvarande Tjänsteavtal och/eller tillämplig lagstiftning, och/eller i fall av separata arrangemang i enlighet med villkoren i Tjänsteavtalet som i förekommande fall skulle kunna bidra till en sådan minskning härav.

Priserna per minut betalas av Besökare/Medlemmar och utgör också basen för att räkna belopp som intjänats av mig som beskrivits ovan kan komma att ändras på den Webbplatsoperatörens eget gottfinnande och vid förhandsanmälan till mig. Vid en väsentlig förändring av det möjliga priset att ta ut, ska jag ha möjlighet att säga upp nuvarande Tjänsteavtal vid mottagning av en sådan förändring; annars om jag fortsätter att tillhandahålla tjänster via Webbplatserna, skall det anses som ett tyst godkännande till sådana förändringar.

Kreditkortsbedrägerier är ett brott, och den Webbplatsoperatör kommer att göra allt som står i dess makt för att hjälpa lokala och internationella agenter att spåra personer som begår sådana brott. Den Webbplatsoperatören kommer inte att betala några avgifter i samband med bedrägliga inköp. Inköpen måste härröra från ägaren av kreditkortet eller någon som har tillstånd från ägaren för att använda sina kreditkort. Den Webbplatsoperatörlaget gör allt som står i dess makt för att minimera andelen bedrägliga inköp. Om du känner till NÅGON begå sådana meddela oss, så att du kan hjälpa oss att skydda våra Webbplatser.

4:e Klausulen - Förklaringar

Jag intygar härmed att jag är, och i förekommande fall att Modeller under mitt Studiokonto samt varje person som förekommer i kamerans område eller bilder, är minst 18 år (eller 21 när så krävs enligt lokal lagstiftning), eller ålder i mitt/deras jurisdiktion (det som är högst). Genom att markera/klicka på " Jag har läst, förstått och accepterar det nuvarande Tjänsteavtalet och uttryckligen förklarat godkännandet av klausuler avseende förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausul) " kryssrutan/knapp Intygar jag att jag eller Modeller i förekommande fall , har uppnått myndighetsålder och att jag inte kommer att ge en Webbplatsoperatör falsk identifiering (inklusive min eller en Modells namn, adress och/eller födelsedatum).

Jag är fullt medveten om den Webbplatsoperatören, kommer inte att anses vara ansvarig, antingen gemensamt eller för sig, för innehåll, information, kommunikation, åsikts-, yttrande- och/eller åtgärder av något slag som härstammar från Besökare/Medlemmar och/eller Modeller/Studior av Webbplatserna eller från någon annan person eller tredje enhet enligt detta Tjänsteavtal.

Jag intygar att alla beslut som rör tillhandahållande av Tjänster görs på mitt, eller i förekommande fall om så är, på Modellernas eget gottfinnande, att sådana Tjänster inte bryter mo det lokala samhällets standard gällande "oanständighet" i mitt/deras område, inte heller bryter mot andra lagar. Jag är helt ansvarig för mina egna handlingar som samtyckande vuxen och i förekommande fall kan vara, för eventuella åtgärder av de Modeller. Jag intygar också att jag och i förekommande fall kan vara att de Modeller under mitt Studio konto också är medvetna om mitt/sitt straffrättsliga ansvar och därför, jag/de kommer att agera, under alla omständigheter, i enlighet med mitt/lokalsamhällets moral och gällande lagar. Dessutom, intygar jag att jag inte är under påverkan av droger eller alkohol, och att jag är, och i förekommande fall är Modellerna som, utför arbetet/Modelltjänsterna inom video/film och uppträd(er) av min/deras egen fria vilja.

Jag kommer att gottgöra och hålla den Webbplatsoperatören skadeslös från alla skulder relaterade till Tjänsterna utförda inom ramen för detta Tjänsteavtal. Härmed friställer jag alla personer med anknytning till den Webbplatsoperatören för alla tidigare, nuvarande eller framtida åtaganden inom ramen för detta Tjänsteavtal.

Jag intygar även att jag till fullo har läst och godkänt innehållet i detta Tjänsteavtal före dess genomförande. Jag har inte induceras eller tvingade av den Webbplatsoperatören, dess agenter, anställda, eller någon som handlar på deras vägnar att underteckna detta Tjänsteavtal. Som jag accepterar villkoren i detta Tjänsteavtal Jag intygar att identifieringen som visas ovan är sann och korrekt. Jag intygar också, som en Modell eller en Studio i förekommande fall kan vara, att jag, eller de Modeller kommer inte att ge några nedsättande, kränkande, hotande, rasistiskt stötande eller olagligt material, och har ingen avsikt av stödjande omoraliska intressen. Jag förstår att om den Webbplatsoperatören misstänker att jag, eller i förekommande fall kan vara, de Modeller har gett förbjudet innehåll, kan mitt konto(n) komma att frysas omedelbart för ytterligare undersökning och det kan leda till permanent uppsägning av mitt konto(n), och till avbokning och förverkande av alla betalningar från den Webbplatsoperatören.

Jag intygar också att jag inte kommer att tvinga någon att göra Tjänster på Webbplatser som främjas av den Webbplatsoperatör och att alla Modeller under mitt Studiokonto, i förekommande fall, tillhandahåller Modelltjänster via Webbplatserna utifrån deras egen fria vilja. Jag kommer inte att begära eller delta i något som rör eskorttjänster eller prostitution. Genom att markera kryssrutan " Har jag läst, förstått och accepterar det nuvarande Tjänsteavtalet och uttryckligen förklarat godkännande av klausuler avseende förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausul) " Jag försäkrar att alla Modellkonton som så småningom skapas eller som så småningom kommer att skapas i framtiden under mitt Studiokonto kommer att förses med sanna och korrekta juridiska dokument.

Jag försäkrar vidare att jag förstår att någon fysisk kontakt eller utbyte av kontaktuppgifter med Medlemmar/Besökare på Webbplatserna eller kontakt med dem på något annat sätt är förbjudet. Varje brott mot denna skyldighet kommer omedelbart att resultera i uppsägning av detta Tjänsteavtal. Jag är medveten om att en Webbplatsoperatör kan kontakta alla behöriga myndigheter, inklusive statens åklagare för att initiera några straffrättsliga eller administrativa påföljder.

Jag förstår att om en Webbplatsoperatör och/eller någon annan enhet som indikeras av det, misstänker att jag eller de Modeller, i förekommande fall, under mitt Modell/Studiokonto har lämnat förbjudet innehåll, mitt konto(n) kommer att frysas omedelbart för vidare utredning, och att det kan leda till permanent uppsägning av mitt konto(n), och upphävande, utan återbetalning av alla betalningar från den Webbplatsoperatören till mig.

Jag bekräftar härmed att den Webbplatsoperatören har rätt att omedelbart och ensidigt säga upp detta Tjänsteavtal och alla konton, inklusive Studiokonton och Modellkonton vid minsta misstanke om förfalskning eller bristande beteende.

Jag godkänner också rätten för den Webbplatsoperatören och/eller någon annan enhet som anges av den, till fullo skadeslös för alla skador som orsakats av mitt olagliga beteende eller brott mot nuvarande tjänsteavtal.

Vid ett uttryckligt godkännande från Studion/Modellen (Via e-post eller chattläge), kommer Jasmin.Com- kundtjänst initiera en fjärrstyrd session för att komma åt Studions/Modellens dator för att fastställa tekniska problem eller för att få systeminformation till hitta ursprunget till ett fel. Studion/Modellen ska stanna framför hans/hennes dator under hela den tid fjärrstyrprocessen pågår och övervaka alla åtgärder som görs av Kund Support Service Teamet. Om Studion/Modellen blir varse något som inte skulle vara i linje med hans/hennes begäran, då ska han/hon omedelbart avbryta/koppla bort sessionen och rapportera frågan till kundtjänst. Genom att uttrycka hans/hennes tillstånd till en "fjärrkontroll session", åtar Studion/Modellen att de går med på att avstå från alla rättsliga åtgärder han/hon kan ha gentemot Jasmin.com samt dess personal, angående den fjärrstyrda sessionen.

Som en Model eller Studio klargör jag att jag är ansvarig för mitt, eller om så är fallet modellernas, beteende och utförda Tjänster och jag accepterar, eller om så är fallet de Modellerna att acceptera och respektera alla ovan nämnda förklaringar och skyldigheter som gäller för dessa Modeller under detta Tjänsteavtal.

5e Klausul - Personuppgifter

Som en modell/studio, ger jag/skall ansvara för Modeller för att tillåta enligt Modellkontraktet alla mina/sina personuppgifter och/eller innehållet som publiceras på webbplatser som skall inspekteras av den Webbplatsoperatör och alla enheter som anges av den senare, slumpmässigt, tillgripa alla befintliga medel för detta ändamål. Trots att, jag är medveten om att det inte är en plikt för den Webbplatsoperatören att fortsätta med sådan inspektion och den Webbplatsoperatören och nämnda enheter kommer inte att anses vara ansvarig, antingen gemensamt eller var för sig, när det gäller min/deras olagliga beteende eller utlämnande av oriktiga uppgifter till den Webbplatsoperatören.

Jag, som en Modell eller en Studio uttrycker härmed att jag tillåter/skall ansvara för att modeller uttryckligen tillåter enligt Modellkontraktet, den Webbplatsoperatör under utförandet av föreliggande Tjänsteavtal och efter avslut av det nuvarande Tjänsteavtal, under den tid som behövs för den Webbplatsoperatören att uppfylla juridiska krav, för att samla in och bearbeta mina/Modellernas personuppgifter (inklusive känsliga uppgifter såsom uppgifter om religiös och politisk tillhörighet sexliv, etc.) som tillhandahålls på den Webbplatsoperatör inom ramen för nuvarande Tjänsteavtal, samt tekniska uppgifter om mina/deras anslutningar till webbplatser, i enlighet med tillämpliga lagar, och mer just med gällande dataskyddsförordning.

Jag, som Modell eller Studio går med på och godkänner/skall vara ansvarig för att Modellerna går med på och godkänner, enligt Modellkontraktet, den Webbplatsoperatören och/eller någon annan enhet som anges av den, att erhålla och lagra information automatiskt från mina/Modellernas dator som används för att ansluta till Webbplatser (inklusive cookies).

Jag, som en Modell eller Studio, samtycker härmed/skall vara ansvarig för Modellerna att komma överens och låta den Webbplats Operatören samla in, bearbeta och kommunicera med sina processorer och dess koncernföretag, däribland processorer belägna i länder som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå enligt Europeiska kommissionen, följande typer av personuppgifter/information (inklusive känsliga personuppgifter enligt i tillämpliga dataskyddsförordningen ):

 • information som jag/modeller ger frivilligt till den Webbplatsoperatör/studio, såsom namn, e-postadress, adress, födelsedatum, och andra diverse kontoinformation skickas via Modell/Studio registreringsformuläret;
 • softvara och hårdvare tillbehör, tillsammans med all annan data som kan tas fram från den allmänna internet omgivningen, så som webbläsare, IP adress, etc.;
 • privat kommunikation, såsom telefonsamtal, chattloggar, fax och brev till webbplatsoperatörens personal, tillsammans med chatt och e-postmeddelanden till den Webbplatsoperatörens personal. Den Webbplatsoperatören håller chattloggar under en begränsad tidsperiod.

Den Webbplatsoperatören kommer att använda mina personuppgifter/Modellernas personuppgifter för främst allmänna ändamål, såsom bokföring och hantering av leverantörer, att kontakta mig/Modeller, anpassa miljön på Webbplatser jag och i reklammarknadsföringssyfte, i den utsträckning som är tillåtet enligt lag.

Jag har underrättats, och som en studio, ska jag vara ansvarig för att vederbörligen informera modeller, att den Webbplatsoperatörens villkor fullt samarbete till juridiska myndigheter och svarar på domstolsbeslut. Jag har också underrättats och som en studio, ska jag vara ansvarig för att vederbörligen informera modeller, att den Webbplatsoperatören håller uppgifter som samlats in på en elektronisk nivå, som används för att detta Tjänsteavtal, för utförandet av tjänster/Modelltjänster och genomförande av allmänna intressen.

Dessutom har jag blivit informerad, och som en Studio, ska jag ansvara för att vederbörligen informera Modeller, att en Webbplatsoperatör tar viktiga säkerhetsåtgärder för att bevilja maximalt skydd för all data mot obehörig åtkomst, ändring, utlämnande eller radering. Förutom att använda sitt eget säkerhetsprogram och mekanismer, den Webbplatsoperatören innehåller även de mest avancerade säkerhetstekniker som finns för att garantera maximal säkerhet, inklusive dess system för inbyggda captcha-teknik.

Jag instämmer och jag accepterar, och som en Studio, ska jag vara ansvarig för modeller att komma överens och acceptera att den Webbplatsoperatören lagrar information om datorn som loggar in på kontot för webbplatserna (t.ex. plats, IP-adress, typ av webbläsare, använt lösenord), och även lagrar inloggningsförsök.

Den Webbplatsoperatören har försäkrat mig om att de anställda är bundna av sekretesskrav och att endast behörig personal kommer att beviljas tillgång till mina/modellernas personuppgifter som behandlas av den Webbplatsoperatören

I understand that I may obtain a copy of any of my personal information that the Website Operator processes and ask for rectification of any incorrect personal data, upon written request to the contact provided in the present Services Agreement and indication of the email address to which the information must be sent. If I would like to oppose the processing of my personal data by the Website Operator, I am entitled to terminate this Services Agreement at any time in compliance with its provisions.

Härmed godkänner jag att hålla the Webbplatsoperatören skadesfri ifall jag utövar rätten till information som anges ovan om mina personuppgifter tappats bort eller blivit föremål för obehörig åtkomst

Jag, som en studio, skall vara ansvarig och ansvara för att informera modellerna att de kan få en kopia av all deras personliga information som den Webbplatsoperatören och be om rättelse av felaktiga personuppgifter, på skriftlig begäran till kontakten från studion under modellkontraktet och uppgift om den e-postadress till vilken informationen skall sändas. I händelse av en sådan begäran av en modell, skall Studion omedelbart informera den Webbplatsoperatören skriftligen till kontakt som avses i detta tjänsteavtal. Studion kommer att vara ansvarig och ansvara för att informera Modeller om att om de skulle vilja motsätta sig behandlingen av deras personuppgifter den Webbplatsoperatören, har rätt att säga upp Modellernas kontraktet när som helst i enlighet med sina bestämmelser.

Jag, som en studio, skall vara ansvarig och ansvara för att informera Modellerna under deras modellkontraktet som de är överens om att hålla den Webbplatsoperatören skadelös i fall Modellerna utövar sin rätt till information, tillgång, och/eller oppositionen ovan översedd, och om deras personuppgifter försvinner eller blir föremål för obehörig åtkomst.

Jag som Modell, och om så fallet är som Studio, skall vara ansvarig och skyldig för ansvaret för ersättningen, betala kostnaderna för försvaret och hålla oskyldigden Webbsideoperatören dess tjänstemän, direktörer, filialer, advokater, aktieägare, chefer, medlemmar, ombud och anställda från alla anspråk, förluster, skulder eller utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som väckts av tredje part till följd av eller i samband med behandlingen av Modellerna personuppgifter av den Webbsideoperatören.

Under alla omständigheter, denna Studion förbinder sig att ta emot alla nödvändiga tillstånd från Modeller och se till att alla ovan beskrivna rättigheter för Modeller gällande deras personuppgifter respekteras.

6e Klausulen - Rättigheter till bilden och författarättigheten

Jag tillåter uttryckligen och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen tillåter under Studio Modellkontraltet en Operatör för en Webbplats för att övervaka, registrera och logga in på alla mina/Modell online-aktiviteter ( inklusive chatt, video, e-post, etc.) på webbplatser (inklusive www.jasmin.com).

Jag går med på, och om så är fallet är jag ansvarig för att Modeller går med på att enligt Studiemodell Kontraktet, att allt material inspelat eller allt originalmaterial publicerat på Webbsidan (och alla rättigheter däri, inklusive utan begränsning, författarrättigheter till sådana inspelade verk och material tillsammans med resultaten och vinning av sådana tjänster)är specialbeställt av oss som ett verk gjort för uthyrning och tillhör och skall endast vara en exklusiv egendom för denna Webbsidas Operatör.

Jag erkänner och godkänner härmed, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen erkänner och godkänner under Studio Modellkontrakt, att Webbplatsens Operatören kan granska allt innehåll (uppladdat och/eller visat på webbplatser) för brott mot tillämpliga och/eller relevant politik på plats från tid till annan. Allt förbjudet innehåll skall omedelbart avlägsnas av Webbplatsens Operatör. Trots ovanstående ,är jag medveten om att det inte är Webbplatsens Operatörs uppgift att fortsätta med en sådan översyn och därför senare inte skall anses ansvarig, antingen gemensamt eller var för sig, i fråga om innehåll eller åtgärder visade som ett resultat av mitt olagliga beteende eller av Modeller som jag är ansvarig för och om tillämpligt, eller i strid med gällande hemsidor politik tillämpas från tid till annan.

Om något innehåll/material från Webbsidans Modeller inte bedöms vara gjort föruthyrning, avsäger jag mig härmed, och överför (inklusive rättigheterna för Modeller som överförts till mig av dem) utan ytterligare kompensation, förutom de avgifter jag får in för Tjänster utförda under Tjänsteavtalet definitivt, oåterkalleligt och exklusivt till denna Webbside Operatör, som härmed accepterar, alla existerande och framtida författarrättigheter, varumärken, servicemärken, affärshemligheter och alla andra intellektuella äganderätter, eller alla delar av sådana, av alla slag, under hela giltighetsperioden för den intellektuella egendomens rättigheter inklusive all eventuell förnyelse och förlängning, i hela världen, relaterat till resultatet, innehållet och vidareutveckling av mitt/ Modellernas framträdande(n) (inklusive alla sådana framträdanden gjorda till dags datum) på Webbsidan och/eller någon annan enhet, så som alla shower, videor, ljud, chattar, dialoger, spel, bilder eller annat uppladdat original material och allt innehåll som är del av Tjänsterna/Modelltjänsterna sändning eller speciella uppdrag i del av audiovisuellt arbete - inklusive all förnyelse, och förlängning av all intellektuella egendomsrättigheter om de anses som det av statens rättsväsende. Vidare, Webbsidans Operatör har rätt att använda, ändra och förändra sådant innehåll på det sätt Webbsidans Operatör beslutar, med eller utan min vetskap på vilket sätt Webbsidans Operatör väljer, användandet berättigar mig inte till någon kompensation. Den Webbsidans Operatör tilldöms, för alla syften, äganderätten därav.

När det gäller uppdragets förordningen uttryckligen bekräftar jag och garanterar, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller bekräftar och garanterar till Webbplatsens Operatör, om i händelse av att ett innehåll som laddats upp på Webbplatser är fast beslutet att inte vara ett "work-made-for-hire" jag, och/eller i förekommande fall, Modellen, har erhållits från varje tredje part (dvs: Fotograf(er)) oåterkalleliga och absoluta bidrag och uppdrag, för all framtid (till den utsträckning som tillåts och möjligt enligt tillämplig lag), i hela universum, i alla media som nu är kända eller hädanefter utvecklas, alla rättigheter, titlar och intressen, inklusive, utan begränsning, de skuldfria , ensam upphovsrätt, varumärken och närstående rättigheter (och alla förnyelser och förlängningar av dessa).

Jag håller med, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller kommer överens under Studio Modellkontrakt, att en Operatör för en Webbplats också kan använda och återanvända, publicera, distribuera, redigera, utdrag, utställning och på annat sätt utnyttja mitt/Modellers namn (användarnamn), likhet, persona, prestanda, röst, bilder, chatt, video, ljud, laddat ursprungliga innehållet, biologisk information och identifiering, och uttalanden för någon och all användning, helt eller delvis i alla media och seder nu kända eller lärda, för användning i hela universum, utan begränsning, bland annat i samband med reklam, exploatering, och att sprida och/eller alla allierade tillhörande och subsidiär företrädesrätt (inklusive, utan begränsning, handel). Utan att begränsa allmängiltigheten i detta avsnitt, Operatör för en Webbplats, å ena sidan, och jag, å andra sidan, är medvetna om och accepterar härmed att nya rättigheter och till material kan komma i att och/eller redovisas i framtiden, enligt lag och/eller i eget kapital (kollektivt, "Ny licensinnehavare"), och jag har för avsikt att och härmed tilldela, bevilja och förmedla till operatör för en Webbplats, alla sådana nya exploatering rättigheter i och till innehållet. Webbplatsens Operatör, å ena sidan, och jag, å andra sidan, är också medvetna om och bekräftar härmed att nya (och/eller ändras) teknologi, använder media, format, lägen för överföring och metoder för distribution, spridning, utställning eller prestanda (kollektivt "Nya fångstmetoder") håller på att och oundvikligen kommer att fortsätta att utvecklas i framtiden, vilket skulle ge nya möjligheter att utnyttja sådant innehåll. Jag tänker och härmed tilldela, bevilja och förmedla till Webbsidans Operatör alla rättigheter till dessa nya fångstmetoder med avseende på innehållet. Webbplats Operatörs rättigheter i innehållet kan tilldelas fritt och licensiering samt sådan överlåtelse eller licens skall vara bindande för mig själv och ska försäkra till förmån för en sådan innehavare eller licenstagare.

Jag håller med, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för Modeller att komma överens under Studio Modellkontrakt, att en Operatör för en Webbplats kan redigera mitt/Modellernas utseende som en Webbside Operatör anser passande och att jag/modeller och alla närstående (dvs. fotografer) avstår från alla eventuella moraliska rättigheter, bland annat rätten till förbudsföreläggande eller andra rättvis lättnad, i den utsträckning som lagen tillåter, att jag/Modeller och alla anslutna parter (dvs: fotografer) kan ha, och att jag/Modeller och eventuella närstående (dvs. fotografer) förstår att en Webbside Operatör har ingen skyldighet att använda mitt/deras utseende(n).

Jag håller med, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för Modeller att komma överens under Studio Modellkontrakt att stillbilder kan göras från video eller mina/Modellernas framträdande(n) på alla sätt, och att jag/Modeller och någon närstående (dvs. fotografer) tillåter en Operatör för en Webbplats och alla dess efterträdare, licensinnehavare, överlåtits, rätten att använda nämnda fotografier, utan ytterligare betalning till mig/Modeller och eventuella närstående parter ( dvs fotografer), i tryckta publikationer, digitalt på internet, via CD eller andra medier, utan begränsningar (inklusive, men inte begränsat till, tillverkning och produktion av varor och/eller härledda konstskapande/utställning). Vidare skall operatör för en webbplats, dess efterträdare, övertagare och licenstagare, har rätt, men inte skyldighet, att använda allt innehåll som tillhandahålls av mig/modeller i enlighet med detta avtal, och mitt namn, röst, likhet och biografi (i förekommande fall) och tillhörande och dotterbolag användningar därav, i alla medier för all framtid i hela universum, inklusive, utan begränsning i syfte att reklam, marknadsföring, programmering och främja Webbplatsens Operatörs varumärke.

Jag medger, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för Modeller att tillåta under Studio Modellkontraktet att Operatör för en Webbplats och dess efterträdare, licensinnehavare, överlåtna, rätten att använda alla bilder tagna av mig/Modeller (via webbkamera eller på annat sätt) som skickas för publicering på Webbplatser utan ytterligare betalning till mig/Modeller, i tryckta publikationer, digitalt på internet, via CD eller andra medier, utan restriktioner.

Härmed avstår jag uttryckligen från, och i förekommande fall är jag ansvarig för att Modellerna uttryckligen avstår enligt Studiemodellkontraktet, ytterligare finansiell kompensation för någon av de rättigheter tilldelade, överlåtna eller beviljade till denna Webbsidas Operatör under detta Tjänsteavtal/Studiomodellkontrakt.

Jag går med på, och om så är fallet är jag ansvarig för att Modeller går med på att enligt Studiemodell Kontraktet, att denna Webbsidans Operatör reserverar sig rätten överföra eller överlåta någon av de ovannämnda rättigheterna till sina koncernbolag eller någon annan person om det skulle behövas.

Jag är härmed uttryckligen överens, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för Modeller att komma överens under Studio Modellkontrakt, att Operatör för en Webbplats kan använda, utnyttja, publicera, distribuera, redigera och på annat sätt utnyttja alla mina modellens innehåll inklusive mitt uppladdade ursprungliga innehåll (både naket och icke-naket) relaterad till Webbplatsen i alla typer av mediekällor vari ingår men inte begränsas till internet, TV, sänd media, radio, tidningar, handel och sociala nätverkssajter (t.ex. Twitter, Facebook, Instagram, etc. .)

I recognize and hereby authorize, and as the case may be I am responsible and liable for Models to expressly recognize and authorize under the Studio Model(s) Contract, the Subscribers to take snapshot(s) of my/Models’ image at any time in Free or Private Chat and to access the snapshot(s) stored on my/Models’ gallery at any time, open and watch it/them as many times as wished by the Subscribers. Such snapshot(s) shall only be visible inside the gallery of the Model for the Subscriber who created it/them. I hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Model Contract, that such snapshot(s) shall remain visible to the Subscriber who took it/them, as long as the related Model Account is active (and not closed) and that I/Models have no right to remove or require the removal of such snapshot(s), unless such snapshot(s) or its/their retention violate applicable laws or any terms applicable to the Websites. I further hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Model Contract, that I/Models am/are entitled to a separate monetary consideration, in the form of a proportional remuneration, for the authorization of snapshot(s) (to be) taken by the Subscribers.

7:e klausul - Skyldigheter

Jag förbinder mig skyldigheten att tillhandahålla den Webbplats Operatören, skriftligt, med uppdaterad information om eventuella förändringar i samband med min Modellernas personuppgifter inom en period av fem (5) dagar räknat från förekomsten/kommunikation av nämnda förändringar.

Jag åtar sig också skyldigheten att inneha och erbjuda utifrån egna kostnader (till Modeller i förekommande fall) de användarverktyg (inklusive IT-verktyg) som är nödvändiga för att effektivt utföra Tjänster/Modelltjänster etablerade i nuvarande Tjänsteavtal/Modellkontrakt.

Jag, som en modell eller Studio, kommer inte att ge, och i förekommande fall kommer jag, som Studio, att vara ansvarig och ansvara för att Modeller att inte ge, något nedsättande, kränkande, hotande, rasistiskt stötande eller olagligt material. Jag kommer inte att begära eller ta del och i förekommande fall kommer jag att vara ansvarig för Modeller att inte värva eller delta i något som röreskort tjänster eller prostitution, och jag är fullt medveten/Jag är ansvarig för att informera modeller om mina/deras straffrättsligt ansvar i sådana fall.

Jag intygar härmed och i förekommande fall är jag ansvarig för och skyldig att för Modellerna certifiera enligt standardavtalet, att jag/ Modellerna inte kommer att ha någon fysisk kontakt med besökarna/Medlemmarna på webbplatser, inte heller skall jag/ Modellerna organisera några möten med dem eller på annat sätt försöka få en annan provision än tillhandahållande av online-Tjänster/ Modellerna enligt detta tjänsteavtal / Modellkontrakt.

Jag åtar mig och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för Modeller att genomföra skyldigheten att rensa ut mina/sina inspelningsområden från alla objekt som omfattas av varumärket eller någon annan immateriell rättighet för tredje part, och för att uppfylla juridiska krav (inklusive de som gäller upphovsrättigheter) hela tiden, undvika olaglig användning av varumärken, märken, bilder och/eller registrerad musik.

Jag kommer inte, och i förekommande fall kommer jag att vara ansvarig och ansvara för att Modeller att inte värva, erbjuda, köpa, sälja eller föreslå någon affär, transaktion, handel eller andra ekonomiska erbjudanden till Besökarna/Medlemmarna, eftersom jag är medveten om att den Webbplatsoperatören uttryckligen förbjuder mig/Modeller från att göra det.

Jag förbinder mig skyldigheten att göra papperskopior av min kontoinformation på nätet, eller Modellernas Konto information på nätet i förekommande fall, på Modell/Studio sidan av Webbplatserna jag/Modellerna gör mina/sina Tjänster/Modelltjänster genom, för mina egna/Modellernas egna noteringar, eftersom jag är medveten om att den Webbplatsoperatören inte får lämna till mig eller modeller kopior av min/deras kontoinformation.

Jag ska omedelbart informera den Webbplatsoperatören om alla uppenbara brott mot säkerheten, såsom förlust, stöld eller obehörigt röjande eller användning av ett användarnamn eller lösenord. Jag skall också förbli uteslutande och personligen ansvarig för all otillåten användning av Tjänster/Modelltjänster som erbjuds genom mitt konto Studio Konto.

Jag ska gottgöra, betala kostnaderna för försvaret och hålla den Webbplatsoperatören, liksom dess tjänstemän, direktörer, filialer, advokater, aktieägare, agenter och övertagare, skadeslösa från alla eventuella krav från tredje part till följd av, eller i samband med min eller i förekommande fall Modellers beteende, uttalanden, uppladdade innehåll eller åtgärder under någon uppträdande(n) på Webbplatserna (inklusive Jasmin.com). Bestämmelsen som anges här ovan inkluderar utan begränsning allt ansvar eller skada som uppkommit från någon kommentar, rekommendation, råd, förslag, läsning, exempelvis slutsats, eller annat, gjort av mig/ mina Modeller, samt för alla produkter, tjänster, information eller annat material som visas, köpts eller erhållits av Besökare/Medlemmar i samband med Tjänster/Modelltjänster eller Modellers förslag.

Jag ska till fullo gottgöra och betala alla kostnader för försvaret till den Webbplats Operatör vid överträdelse av någon av de klausuler som anges i nuvarande Tjänsteavtal.

8e klausul - Grundläggande regler för tillhandahållande av Tjänster

De nedan-nämnda reglerna måste följas av alla Modeller och Studior som ger tjänster genom Webbsidorna. Studiorna tar på sig att garantera att Modellerna som ger tjänster i dess namn också respekterar reglerna nedan.

Modeller eller Studior måste ha en giltig och godkänd registrering på Webbsidan. Modeller och Studior som uppträder inom kameraområdet eller i bilder genom Jasmin.com måste vara registrerade under det angivna Modellkontot eller Studiokontot.

Sända en förinspelad video eller stillbild i stället för levande kamerastream är mot reglerna för Webbplatserna. Brott mot reglerna betraktas som ett brott mot detta TjänsteAvtal och kan resultera i pengaavdrag, upphävande av kontot, omedelbar avstängning från Webbplatserna eller stopp av utbetalningar.

Ge ut och be om personlig information, inklusive personlig information om besökare/medlemmar och modeller är mot reglerna. E-postadresser från utanför Webbplatserna, online-messenger-ID (t.ex.: Yahoo !, MSN, ICQ, etc.), permanenta adresser, sociala konton (Facebook, Twitter, Linkedin), etc. anses som personuppgifter och är förbjudna att fråga efter.

Varje form av personlig kontakt med besökare/medlemmar av webbplatser, för eskortservice, prostitution, be om pengar är mot reglerna.

Minderårigas sexuell aktivitet, tidelag, incest, påvisande av blod eller djur eller att härma det ovan nämnda är mot reglerna. Rollspel som innehåller en minderårig roll är mot reglerna. Varje försök att visa text material som har en kändis namn, är kränkande, antyder pedofili, ungdom, tidelag eller zoophile, hänvisar till eliminering eller konsumtion av något kroppsligt avfall eller att antyda ord som är oacceptabla enligt normerna för god smak kommer att leda till omedelbar och permanent upphävande av det berörda kontot.

Reklam för andra webbplatser eller tjänster är strängt förbjudet, såvida inte uttryckligen tillåtet enligt den Webbplatsoperatören i detta Tjänsteavtal.

Visa innehåll som är alltför explicit (t.ex.: delvis eller helt naket intima kroppsdelar) i Fria Chatt läget o n icke Naket delen av området (även i Privat Chatten ) eller i bilderna för besökardelen av modell galleriet är mot reglerna. Dessutom onanerar, imitation av onani (även klädd), eller användning av sexleksaker, är inte tillåten i ovan nämnda fall. Vi ber dig att ge sådant innehåll endast i Privat Chatt och förekommande fall kan vara att informera modeller att de kan tillhandahålla sådant innehåll uteslutande i Privat Chatten.

Du måste, och i förekommande fall Modeller måste ge en erotisk show i "Nude Only" delen av webbplatserna i fall betalande Medlem frågar efter det i Privata Chatten. Vid eventuella frågor eller problem tveka inte att kontakta vår Kundtjänst.

Alla registrerade personer på ett Modell Konto, eller i förekommande fall ett Studio konto måste vara synliga och igenkännliga i kameraområdet och på bilderna hela tiden (att visa bara kroppsdelar är inte acceptabelt). Modellerna måste följa de grundläggande kategori regler som beskrivs på Webbsidan för varje kategori av Tjänster när det gäller antalet personer, lämplig klädsel, etc.

I fall Modell eller Studio, i förekommande fall har vilselett betalande medlem om hans/hennes kön, har Medlemmen rätt att kräva tillbaka hela pengasumman för den privata showen.

Användning av en telefon är inte tillåtet. Att äta eller sova i kameraområdet är förbjudet. Vi ber dig och i förekommande fall modellerna att använda engelska (vissa fall tyska eller franska där det uttryckligen är tillåtet) med Besökare på Webbplatserna i Fria Chattrummen.

Du/Modellerna har möjligheten att sparka eller avstänga oartiga Besökare från din/deras Fria Chattrum, det är dock emot reglerna att missbruka denna funktion. Göra nedsättande kommentarer om andra Modeller eller Besökare/Medlemmar är förbjudet. Dock är du/ Modeller skyldiga att respektera och följa instruktionerna från personalen på kundservice. Om du behöver hjälp, tveka inte att kontakta vår kundtjänst.

Vid brott mot reglerna av en Modell, kommer en sådan Modell straffas i enlighet därmed. Nivån av sanktionen kommer att bero på hur allvarlig kränkningen är. Mindre överträdelser leder till en enkel varning. Men i fråga om upprepade mindre överträdelser trots en tidigare varning, kommer pengaavdrag från modellens inkomst ske.

Allvarlig överträdelse av Tjänsteavtalet kan leda till att Modellens konto stängs av.

Göra reklam för andra webbsidor eller tjänster, be om eller ge ut privat information eller be om pengar från Besökare/Medlemmar kommer att resultera i ett penga avdrag från Modellens/Studion Modellförtjänster efter första varningen och dubbla beloppet av det föregående vid alla påföljande tillfällen.

Observera att denna grundläggande lista med regler är icke exklusiva och inte innehåller alla möjliga kränkningar av det nuvarande Tjänsteavtalet. Därför kan en handling som inte nämns ovan betraktas som ett brott mot detta Tjänsteavtal med beaktande av situationen och analys av det allmänna syftet med detta Tjänsteavtal. För hela listan över möjliga överträdelse/påföljder, kontakta den relevanta wikisidan: http://wiki.jasmin.com/display/EW/Penalty+System

Om det finns någon del av ovanstående påståenden som du inte accepterar, eller om du inte känner till relevanta lagar och regler Gå INTE IN ELLER PRENUMERERA INTE PÅ HEMSIDAN!

9:e paragrafen - Schemalagda Shower

Genom att Schemalägga en Show, har Modellen gått med på att vara närvarande på den bestämda tiden. Att utebli kan resultera i att vissa funktioner tas bort och/eller fördelar eller någon annan bestraffning som anses lämplig av Webbplats Operatören.

Schemalagda Shower kan ställas in innan dessa showers starttid.

Att ställa in Schemalagda Shower utan giltig orsak kommer att resultera i ökande bestraffningar, enligt Bestraffnings Systemet.

En Schemalagd Show kan ställas in automatiskt om summan sålda biljetter inte kommer upp i det minimum som behövs innan starttiden för showen.

Modeller måste vara online på JasminCam 5 minuter innan den Schemalagda Showens starttid. En Modell har 90 sekunder för att manuellt starta den Schemalagda Showen. Om den Schemalagda Showen inte startas av Modellen inom tidsramen, kommer showen automatiskt att startas efter 90 sekunder.

Om Modellen inte är online på JasminCam när den Schemalagda Showen ska starta, ställs showen automatiskt in och de sålda biljetterna återbetalas till medlemmarna. Modellerna kan även, få någon av de tidigare nämnda straffen.

Showerna avslutas automatiskt och Modellerna behöver inte stänga dem manuellt. We rekommenderar Modellerna att periodvis kolla timern, så att de alltid är beredda när showen närmar sig slutet.

9:e klausulen - Tävlings Organisation

Tävlingar med modellerna inblandade kan organiseras då och då endera av Webbsidans Operatör och/eller medarbetare där det bedöms relevant. Dessa tävlingar kan ha direkt eller indirekt anknytning till tjänsterna, potentiellt syftar de till att främja Modeller och/eller Modellernas material och/eller höja attraktionskraften av Webbplatser och/eller Modellers sidor och/eller till att öka känslan av att tillhöra Webbplatsens Modellers gemenskap och/eller höja Webbplatsens dragkraft/trafik genom leverans av priser till vinnande Modeller efter deltagande i sådana tävlingar och eventuellt kommunicerar om dem. Tävlingar kan anordnas över hela världen eller lokalt och därför respektive öppet för alla modeller eller bara för dem som bor i ett visst geografiskt område, såsom anges i särskilda regler som styr sådana tävlingar och som kommer att visas under Klausul 9 härav i förekommande fall. Med förbehåll för ovanstående kommer Modellers registrering och deltagande sådana tävlingar vara på frivillig basis.

När tävling(ar) som inriktar sig på ett eller flera specifika länder hålls, regler för organisationen och genomförandet av nämnda tävling(ar) kommer vanligen att styras av gällande lokala bestämmelser i det land/region/stat där tävling(arna) är organiserade.

Modeller som är intresserade att delta i tävlingar måste (i) helt erkänna de speciella regler som gäller i tävling(arna) närhelst sagda tävling(ar) annonseras, (ii) att följa dessa regler och (iii) att inte ansöka om de inte finns i de geografiska områden dit tävlingen är begränsad i det specifika fallet.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR PÅGÅENDE TÄVLINGAR SKALL VISAS NEDAN NÄR DET ÄR TILLÄMPLIGT

$500 LiveJasmin Giveaway Tävlingsregler
följande kampanj är avsedd för deltagare i förti-åtta (48) angränsande USA och D.C. endast, och kommer att regleras av USA:s lagar. Fortsätt inte i denna kampanj om du inte är berättigad eller för närvarande inte finns i USA. Ytterligare restriktioner och berättigande finns i de officiella reglerna nedan.

$500 LiveJasmin Giveaway
CamCon Tävling 1:a Juni, 2016, Miami, CA
Uppdaterat Maj 31, 2016

OFFICIELLA REGLER
INGA KÖP ELLER BETALNINGAR AV NÅGON SORT BEHÖVS FÖR ATT DELTA ELLER VINNA. ETT KÖP ELLER BETALNING ÖKAR INTE DINA CHANSER ATT VINNA. OPPEN FÖR LEGALT BOENDE I DE FÖRTI ÅTTA (48) NÄRBELAGDA FÖRENTA STATERNA OCH WASHINGTON, DC, SOM 18 ÅR ELLER ÄLDRE VID TIDEN FÖR ANMÄLAN. OTILLÅTET DÄR FÖRBUD FINNS.

1. KAMPANJ DATUM
a. Dessa regler styr Livejasmin Giveaway ("Promotion"), som genomförs av LiveJasmin och Docler Media, LLC (ett företag som samarbetar med Webbsidans Operatör, sådan term som definieras i början av detta tjänsteavtal) (nedan kallat "sponsor"). Kampanjen, känd som $500 Giveaway at CamCon 2016, börjar på onsdag, 1 Juni, 2016 och kommer att pågå till torsdag 30 Juni 2016 ("Kampanj Datumen").

2. BEHÖRIGHETS BEGRÄNSNINGAR
a. Kampanjen är endast öppen för lagligt bosatta i de 48 sammanhängande staterna i USA (inklusive District of Columbia) som är 18 år eller äldre vid tidpunkten för anslutningen. Tävlande kommer att konkurrera med CamCon modeller som lägger sin selfie bild med av Sponsorn handhavda LiveJasmin märkta topp och botten på Twitter och/eller Instagram använda hashtaggen #LIVEJASMINCAMCON. Anställda, tjänstemän, chefer och agenter hos Sponsorn (om någon), och vart och ett av deras respektive moderbolag, dotterbolag och närstående företag, och deras reklambyråer, sponsorer/PR partners (gemensamt "Promotion enheter"), är otillåtna att delta eller vinna. Denna kampanj regleras av Kalifornisk lag och är föremål för alla federala, statliga och lokala lagar och föreskrifter. Void utanför USA och där det är förbjudet.
b. Deltagare är skyldiga att lämna sanningsenlig information och Sponsorer kommer att avvisa och ta bort en post som det upptäcker att vara falska eller bedrägliga. Sponsor kommer diskvalificera post från personer som inte uppfyller behörighetskraven och kommer också att ta bort en post om det krävs enligt lag.

3. ENTRY
a. To enter take at least one selfie image wearing the Sponsor provided LiveJasmin branded top and bottoms and post the images via Twitter and/or Instagram using the hashtag #LIVEJASMINCAMCON during the Promotion Dates. There will be one winner who will receive Five-Hundred Dollars ($500) at the end of the Promotion. The contestants with the most posts will win the prize. Once reached by phone and/or email, the randomly selected entrant will be notified of their potential prize award (upon confirmation of eligibility). At the time of the call and/or email, the randomly selected entrant will be required to provide all information requested including their full name, complete address (including zip code), day and evening phone numbers and date of birth to verify eligibility. P.O. Boxes are not permitted. Sponsor will attempt to call and/or the randomly selected entrant three (3) times shortly following the Promotion Dates. No voicemail will be left. If the randomly selected entrant fails to answer the calls or is disconnected or otherwise found to be ineligible, the prize will be forfeited and Sponsor will randomly select another entrant from the contestant pool to be the potential $500 cash prize winner. This will continue until the $500 cash prize is awarded for that entry period. By participating in the Promotion entrants consent to Sponsor contacting them by phone and/or email at the telephone number and/or email address was received or as indicated by the entrant via their social media account. Any and all fees arising out of the transmission of or receipt of a mobile call and/or email shall solely be the responsibility of the entrant.
b. A maximum of one $500 cash prize winner will be selected nationwide. Up to one (1) $500 cash prize will be awarded at the end of the Promotion.
c. In the event of a technical difficulty, Sponsor reserves the right to award prize to a randomly selected entrant from the immediately available prior contestant period pool, except that any such entrant who was awarded the prize for such entry period will be excluded. Given the volume of participation, contestants may experience an inability to access contest entrance.

4. VINSTER
a. En (1) $500 prissumma: $500 kontantpris kommer att delas ut som en check i beloppet på $500 betalas till pristagaren vid bekräftelse av stödberättigande
b. Inte mer än det angivna antalet priser som anges i dessa officiella regler kommer att delas ut. Varje kontantpris kommer att utfärdas som en check på ordningen för vinnaren efter kontroll av behörighet och vid tid mottagandet av alla avslutade pristagaren pappersarbete. Kontroller kommer att behandlas och skickas inom fyra till åtta veckor efter kontroll av behörighet och mottagande av alla avslutade pristagares pappersarbete. Alla skatter, inklusive men inte begränsat till, federala, statliga och lokala skatter och alla andra kostnader och utgifter i samband med acceptans och användning av ett pris är endast ett ansvar för vinnaren. Vinnaren måste visa sponsor en giltig legitimation och ett giltigt skattebetalare identifikationsnummer eller personnummer innan något pris kommer att delas ut. I förekommande fall, kommer pristagaren varje utfärdas en IRS Form 1099 för värdet av deras respektive pris(er). Priserna kan inte överlåtas eller ersättas utom på eget gottfinnande av sponsor.

5. WINNER SELECTION AND NOTIFICATION
a. Decisions of Sponsor with respect to the Promotion are final.
b. Potential $500 cash prize winner will be determined as described above and will be notified by telephone and/or email. Odds of being selected as a $500 cash prize winner depend on the number of entries received in the respective entry period. The winner will be selected on or after June 30, 2016 by Sponsor of all valid entries received nationwide in the Promotion.
c. Sponsor will notify all potential winners by telephone and/or email with follow up correspondence once contact is made and eligibility confirmed. Cash prize winners (or their parents or legal guardians if under the age of majority) must execute and return any required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within five (5) days of notification attempt or prize will be forfeited. If a potential winner cannot be contacted, fails to sign and return the required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within the required time period, is otherwise found to be ineligible, or if a prize or prize notification is returned as undeliverable, the potential winner forfeits the prize. Potential prize winner will be notified by telephone and/or email on or after June 30, 2016. If potential prize winner is not reached in person, voicemail will be left and potential prize winner will have twenty-four (24) hours to contact Sponsor or the prize will be forfeited. The potential prize winner must provide all information requested including their full name, complete address (including zip code), day and evening phone numbers and date of birth to verify eligibility. P.O. Boxes are not permitted. The potential prize winner must execute and return any required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within five (5) days of notification attempt or prize will be forfeited. If the potential prize winner cannot be contacted or fails to respond to the notification within 24 hours, fails to sign and return the required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within the required time period, is otherwise found to be ineligible, or if a prize or prize notification is returned as undeliverable, the potential grand prize winner forfeits the prize and Sponsor will randomly select another entrant from the entry period to be the alternate potential prize winner. This will continue until the prize is awarded.

6. CONDITIONS
a. Payments of all federal, state and local taxes are solely the responsibility of the winners. Winners will be required to complete and submit an IRS Form W-9 with the winner’s full Social Security Number or the equivalent for receipt of the prize. Failure to submit a complete W-9 or equivalent will result in forfeiture of the prize.
b. Participation in the Promotion and/or acceptance of prize constitutes entrant’s and/or winner’s permission for Sponsor, or their designees or agents, to have their name, city, state, voice, or likeness used in any advertising or broadcasting material on-air, online, or in any other media without additional financial or other compensation, and, where legal, to sign a publicity release confirming such consent prior to acceptance of the prize. To the extent not prohibited by law, winners also agree to provide Sponsor with an interview, which may be used in connection with the Promotion.
c. Participation in the Promotion and/or acceptance of prize constitutes entrant’s and/or winner’s agreement to release, discharge, and hold harmless Sponsor, their licensees, and each of their respective parent, subsidiary and affiliated entities, their advertising and promotional agencies, prize suppliers, and participating sponsors, and their respective officers, shareholders, directors, employees, agents and representatives and all of their successors and assigns (collectively, “Released Parties”) from and against any and all claims or liability arising directly or indirectly from the prize and participation in the Promotion, including but not limited to any claims based on publicity rights, defamation, or invasion of privacy and prize delivery. Further, prize winners agree to sign a liability release, agreeing to hold the Released Parties harmless against any and all claims or liability arising directly or indirectly from the prize or participation in the Promotion.
d. Sponsor, in its sole discretion, reserves the right to disqualify any person from this Promotion if he or she tampers with the entry process or the operation of any of the participating stations’ websites or is otherwise in violation of the rules. Sponsor, in its sole discretion, reserves the right to reject entries from any source, and to disqualify any person or persons who Sponsor believes is tampering with the entry process in any way, including but not limited to attempts to manipulate the mobile or website entry systems or entry process in order to increase the odds of winning, or for any other fraudulent activity designed to affect the entry process or who is otherwise in violation of the rules or of any applicable law or regulation. To the fullest extent permitted by law, Sponsor may seek prosecution of and/or damages from any person who attempts to damage any station website or to tamper with the operation of this Promotion. Sponsor further reserves the right to cancel, terminate, suspend, or modify the Promotion if it is not capable of completion as planned or if any fraud, technical failures or any factor beyond Sponsor’s control, including force majeure, infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorized intervention or technical failures of any sort, corrupt or affect the administration, security, fairness, integrity or proper conduct of the Promotion as determined by Sponsor in is sole discretion. Sponsor’s failure to enforce any term of these Official Rules shall not constitute a waiver of this provision. If due to circumstances beyond the control of Sponsor, including any force majeure event or other event of local or national importance, any segment of the Promotion is delayed, rescheduled, postponed or cancelled, Sponsor reserves the right, but not the obligation, to cancel, terminate, suspend, or modify the Promotion and shall not be required to award a substitute prize.
e. Contestants understand, acknowledge and agree that the Released Parties shall not be liable for losses or injuries of any kind resulting from the rejection of an entry given Sponsor’s belief that the contestant was abusing or tampering with the Promotion entry process in any manner or due to any technical malfunction of the telephone or network transmission line or any entries that are late, delayed, garbled, incomplete, misdirected, lost, corrupted or otherwise not in compliance with the rules or applicable law.
f. The Released Parties are not responsible for (i) typographical or other errors in the printing, the offering, or the administration of the Promotion or in the announcement of a prize; (ii) incorrect or inaccurate entry information, human error, failure, or omission; (iii) unauthorized human intervention; (iv) entries not received due to difficulty accessing the internet, service outage or delays, equipment malfunctions, disconnections, or other technological failures, dropped calls or interruptions; (v) misdirected, misdialed, incomplete, incorrect, or late mobile or website entries; and (vi) any cancellations, delays, diversions, or substitutions or omissions whatsoever by any transportation providers or any other persons or entities providing any services to winner(s) (and guest, if applicable) including any results thereof such as changes in services or location necessitated by same.
g. Further, the Released Parties are not responsible if any part of a Promotion prize that cannot be awarded due to acts of God, acts of war, natural disasters, weather, acts of terrorism, or other factors beyond the Released Parties’ control.
h. Failure to comply with the Promotion rules may result in a contestant’s disqualification solely at the discretion of Sponsor.
i. Any disputes that may arise hereunder shall be governed in all respects by the laws of the State of California without regard to the conflicts of laws principles of any jurisdiction. Venue with respect to any such disputes shall be had in the state and federal courts of the State of California.
j. Copies of the Official Rules or for a list of winners following completion of the Promotion (specify which), send a self-addressed, stamped envelope specifying “Official Rules” or “Winner List” to LiveJasmin’s $500 Giveaway at CamCon 2016 Winner List or Official Rules Request, Docler Media, LLC, 720 N. Cahuenga Blvd., Los Angeles, CA 90038. All such requests must be received within 60 days following completion of the Promotion.

SPONSOR & ADMINISTRATÖR: Docler Media, LLC. 720 N. Cahuenga Blvd., Los Angeles, CA 90038

10th clause - Jasmin Cam

JasminCam utvecklas och förbättras ständigt för att förbättra livecam feederfarenhet på webbplatsen. Genom att installera JasminCam, drar Studior och/eller Modeller nytta av optimering av videokvalitet av streamingen på Jasmins webbplats.

JasminCam programvara fungerar genom att använda de tekniska detaljerna och resurser i Studior och/eller Modellers datorsystem. Studior och/eller Modeller är överens om att installationen av sådan programvara kan resultera i interconnexion mellan JasminCam och andra aktiva program i Studior och/eller Modellers datorer.

Genom att installera JasminCam, bekräftar Studior och/eller Modeller att de är medvetna om och godkänner att programvaran loggar in och skickar information om deras dators system till oss. Sådan information är nödvändiga i Studion och/eller Modellers bästa intresse för att förse med den bästa mjukvaran som möjligt.

Jasmin.com representerar och garanterar att Jasmin Cam inte uppsåtligt använder övervaka eller lagrar någon av datorns processer.

11:e klausulen - Personlig Webbsida för Modeller

Jag eller i förekommande fall Studio(n), kan härmed välja/begära att få tillhandahållet av Webbplatsens Operatör med respektive min egen Webbplats eller Studiomodellens Webbplatser i syfta att tillhandahålla av tjänster liknande och/eller identiska med tjänster häri, resten av villkoren häri (dvs deklarationer, underhåll, kundhantering, betalning/avgifts operationer, skydd av personuppgifter, IP-rättigheter och så vidare) är tillämplig därtill tillämpliga delar (en sådan webbplats som anses en webbplats eller Modells Hemsida). Varje sådan efterfrågan/begäran anses formellt göras genom att kryssa i rutan "Jag vill ha min hemsida" i förekommande fall under och/eller bredvid den nuvarande klausulen (för Studio(n), denna möjlighet skall endast anses vara tillämplig för Studio Modellers Webbplatser och skall vara föremål för lämpligt urval av de relevanta Studio Modellerna under tillhörande huvudkontot), i vilket fall jag, eller i förekommande fall Studio(n) (som skall samarbetade med Studio Modellerna följaktligen i förekommande fall), uttryckligen accepterar att vara bunden av villkoren för nuvarande Tjänsteavtal.

Modellens Webbsida (tillsammans med tillhörande domännamn och SSL-certifikat, tillsammans och hädanefter kallat "Model's Websites Package") kommer att skapas, ägas och drivas av Operatören för Webbplatsen, men jag, eller i förekommande fall Studio(n) (ansvarig för den senare att samarbeta med och/eller framåt eller förlängning till Studio Modellen i enlighet, kommer i så fall ges med en icke-exklusiv, icke-överförbar (ännu och när det gäller Studio(er), under tillståndspliktig enbart de Studio Modellerna under tillhörande huvudkontot) och royalty-fri licens att använda när det gäller sådan modell "hemsida och tillhörande domännamn (nedan kallat & quot; licens & quot;). Ingen förändring av domännamn kommer att vara möjligt efter ibruktagande av Modellens hemsida. Licensen som beviljades detta beslut är tillfälligt (dvs. för tolv månader, för att vara i linje med perioden som definieras nedan) och förnyas automatiskt på om inte uppsägning sker en månad före (kvittots datum kommer att anses gälla för sådana ändamål) till den andra parten för licensavtalet.

Det kommer inte finnas någon kostnad som belastar Modell(er) och/eller Studio(n) för den första tolvmånadersperioden som börjar från och med Modellens hemsidas idrifttagandet (nedan "Period"). Efter utgången av denna period, kommer avgifter för Model Webbplats Paketets underhåll utgå (till självkostnadspris) årligen från början av varje ny 12-månadersperiod och kommer att dras därför från Modellens och/eller Studio(n) resultat.

Jag eller i förekommande fall Studio(n) (som skall samarbetade med Studio Modellerna i relevanta förekommande fall), bekräftar att varje överträdelse till/brott mot nuvarande Tjänsteavtal kan leda till nedläggning och/eller omedelbar uppsägning (utan någon som helst ersättning) av licensen när det gäller Modellens Webbplats Paket gentemot intrång mot Modell och/eller Studior. Avslutningen av en Modells Easy-konto och/eller Studio Master Konto skall automatiskt utlösa samtidig uppsägning av Licensen i enlighet med ovanämnda.

I vilket fall som helst ska det understrykas att Modellens hemsida är och förblir exklusiv egendom till Webbplatsens Operatör vid alla tidpunkter och som ett resultat av det, finns det inga garantier för att den tillhörande licens inte kan diskretionärt avbrytas, avslutas och/eller tilldelas till en annan mottagare av Webbplatsens Operatör, utan vidare förklaring (oavsett om omedelbar uppsägning som kan tillämpas vid överträdelser).

12:e klausulen - Uppdrag

Jag har inte rätt att överlåta eller överföra min avtalsenliga ställning till någon annan person/företag. Jag erkänner, och i förekommande fall kommer jag att vara ansvarig och ansvara för Modeller att komma överens, att mitt Modellanvändarnamn/lösenord inte får lämnas till någon annan person, annars skall jag, hållas ansvariga i enlighet med punkt 7 i den nuvarande Tjänsteavtalet.

Jag håller med om att den Webbplatsoperatören har rätt att överföra eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta tjänsteavtal utan begränsning.

13:e klausulen - Ändringar

Den Webbplatsoperatören kan göra ändringar i detta Tjänsteavtal, i ett sådant fall åtar sig skyldighet att informera mig om sådana förändringar innan de träder i kraft. Vid den Webbplatsoperatören gör ändringar i detta Tjänsteavtal, åtar sig Studion skyldigheten att återspegla sådana förändringar i Modellkontraktet i den mån detta standardavtalet är kompatibelt med de rättigheter och skyldigheter Studion har under nuvarande Tjänsteavtal.

Om några förändringar är oacceptabla för dig, eller om så är fallet Modeller, skulle sluta med sina Tjänster till den Webbplatsoperatör. Om du, eller om så är fallet Modellerna, inte upphör med Tjänsterna, kommer du att bedömmas som om accepterat förändringarna.

Vid eventuella förfrågningar kan jag kontakta help@jasmin.com direkt. Jag bekräftar härmed att villkoren (inklusive dess sekretesspolicy) i tjänsteavtal får rådfrågas av mig när som helst genom att besöka följande sida.

14:e klausulen - Avslutning

Vardera parten kan säga upp detta Tjänsteavtal, när som helst, baserat på någon anledning, vid föregående och uttryckligt meddelande skriftligen (inklusive e-post) till den andra parten med en minimum förvarning av 5 (fem) företagsdagar. Den Webbplatsoperatören kan omedelbart säga upp detta Tjänsteavtal vid allvarliga brott mot avtalsvillkoren av motparten, utan förvarning. I fall ditt sign up formulär förblir ofullständigt i trettio (30) kalenderdagar i följd, sedan kan Webbplatsoperatören avsluta ditt konto. Observera att efter sex (6) månader av inaktivitet kan Webbplatsens operatör avsluta ditt konto och säga upp detta Tjänsteavtal utan vidare, därför kommer alla inkomster som inte når utbetalningsgränsen och/eller betalats av Operatören för Webbplatsen, men inte inlöst/godkänt av dig kommer att gå förlorade. Om detta Tjänsteavtalet sägs upp av någon anledning kommer du därefter inte att få någon provision från livstidsmedlem remiss programmet.

15:e klausulen - Tillämplig lag och jurisdiktion

Undantag gjorda av de specifika/olika jurisdiktion(er) som kan göras gällande för tvist(er) gällande tävlingar under Klausul 9 utav och beroende på specifika regler gällande däri, skall parterna oåterkalleligen underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Luxemburg i syfte att höra och bestämma alla tvister som uppstår ur detta Tjänsteavtal.

Undantag gjorda av den specifika/annan tillämplig lag(ar) som kan göras gäller för tvist(er) när det gäller tävlingar enligt Klausul 9 härav och i enlighet med särskilda regler som gäller för dem, alla andra frågor som följer av detta Tjänsteavtal, och alla andra tvister och beslut som avses ovan skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Storhertigdömet Luxemburg, trots konflikter i lagbestämmelser och andra tvingande lagbestämmelser.

16:e klausulen - Avskiljbarhet

Om något villkor i detta Tjänsteavtal skall hållas ogiltig eller inte kan verkställas i någon utsträckning enligt tillämplig lag vid behörig domstol, ska återstoden av detta Avtal inte påverkas av detta, och var och en av de återstående villkoren och tillhandahållanden av detta Avtal ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

17th clause - Governing Language and Consent

Jag förklarar härmed att jag läser talar och förstår det engelska språket och att genom att ge mitt samtycke till detta Tjänsteavtal motsätter jag mig inget däri, jag förstår och accepterar att jag hela tiden skall vara bunden av den engelska versionen härav, och vid avvikelse mellan den engelska och andra icke-engelska versioner, då gäller den engelska.

15:e klausulen - Meddelanden

Varje meddelande, rekommendation eller råd som endera parten ger till den andra enligt detta avtal skall lämnas till följande kontakter:

DuoDecad IT Services Luxembourg S.à r.l.:. help@jasmin.com

Jag har noggrant läst villkoren i detta tjänsteavtal och har angett mitt samtycke och uttryckliga samtycke till den klausul om förklaringar och personuppgifter genom att klicka på knappen " Jag har läst, förstått och accepterar det nuvarande Tjänsteavtalet och uttryckligen förklarat godkännande av klausuler avseende förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausul) ".

Kategori Regler

 • Amatör Tjej: 1 kvinnlig Modell
 • Amatör Kille: 1 manlig Modell
 • Flicka - 1 kvinnlig Modell
 • Lesbiska - 2 kvinnliga Modeller
 • Mogen Kvinna - 1 kvinnlig Modell minst 30 år gammal
 • Par - 1 kvinnlig och 1 manlig Modell
 • Grupp - 3 eller 4, minst en kvinnlig Modell
 • Fetisch - 1 Modell i fetisch klädsel, som kan vara men inte begränsas till någon välkänd uniform (sköterska, soldat, officer, mm) Läder eller Latex kostym (stövlar är inte tillräckligt). Passande backgrund i kamerasändningen och i bilder (t. ex. blå bakgrund med söta delfiner accepteras inte), med accessoarer (t. ex. läder eller latex mask, piskor, nitade kroppsaccessoarer, kedjor) placerade synligt.
 • Pojke - 1 heterosexuell manlig Modell
 • Gay - 1 eller fler homosexuella manliga Modeller
 • Transpersoner - 1 eller fler Trans Modeller
 • Het Flirt - 1 eller fler kvinnliga Modell(er)
 • Själsfrände – 1 eller flera kvinnliga Modell(er)
 • DJ - 1 eller fler kvinnliga Modell(er)
 • Dansare - 1 eller fler kvinnliga Modell(er)
 • Fitness – 1 eller fler kvinnliga Modell(er)
 • Kärlekslivs Rådgivare - 1 eller fler kvinnliga Modell(er)
 • Cosplay – 1 eller fler kvinnliga Modell(er)