Uppgradera din webbläsare för att fortsätta använda Jasmins Modell Center.

 
Modell/Studio Tjänsteavtal

Du kan hitta det gamla tjänsteavtalet här.

Detta avtal (nedan kallat "Tjänsteavtal") reglerar förhållandet mellan:

Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., med registrerad adress på 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registrerad i Luxembourgs Handels- och bolagsregistret under numret (RCS) B 171,358, med ett aktiekapital på 12 500 EURO (nedan kallat "Webbsideoperatören") och Modellen (hädanefter kallat "Modell”, "me", "you" eller "I") och/eller - om så är fallet, "du", "mig", eller "jag")

Tjänsteavtal

Genom att fylla i och skicka in registreringsformuläret, och genom att klicka på knappen " Jag har läst, förstått och accepterar det nuvarande Tjänsteavtal och uttryckligen förklarat godkännande av klausuler avseende förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausul ) ", Modell/Studio ger sitt samtycke till, och i synnerhet dess uttryckliga samtycke till klausuler om förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausul), och accepterar följande Servicesavtal:

Definitioner

"I", "me", "du": endera Modell, Studio, eller båda, om så är fallet.

"Modell": en person som tillhandahåller vuxenunderhållningstjänster för en Webbplatsoperatör.

"Model Account": a registered account open by the Model with the Website Operator upon acceptance of the terms and conditions hereof.

"Private Chat": a private form of communication/interaction (online) between a Member and a Model, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chat": a public form of communication/interaction (online) between Model(s) and Visitors/Subscribers, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chatroom": a designated virtual room online where Model(s) can communicate/interact with Visitors/Subscribers.

"Studio": en person (juridisk eller naturlig) som prenumererar på ett Studiokonto, och som tillhandahåller vuxenunderhållningstjänster samt kontrakterar Modeller.

"Studio Konto": ett registrerat konto hos Studion som också kan registrera Modeller.

"Studiomodellkontraktet": Kontrakt mellan en Studio och dess Modeller för utförande av Studiomodell Tjänster.

"Services": content/performance/chat services rendered by Models and Studios on the Websites and, as the case may be, the transmission and distribution of such content to the public through satellite or cable network ("broadcasting"). Such services namely comprise online adult entertainment services, more precisely, performing live webcam shows, webcam chats (oral and/or in writing), availability of other related products such as videos and/or snapshots of Models amongst others and uploading original content for the entertainment of Visitors/Subscribers worldwide, who have selected Models notably pursuant to live streams, images, offline (teaser) and so forth. Services are usually sold on a pay per view basis, exception made of some specific products which may be sold on a one time basis, as further specified hereof where relevant.

"Webbplatser": olika webbplatser, som www.jasmin.com, www.livejasmin.com, www.joyourself.com etc., som drivs av Webbplatsoperatören inklusive anslutna webbplatser som drivs av webmast(er)(rar).

"Besökare/Prenumeranter": personer som besöker och eller prenumererar och eller köper Tjänster på Webbplatserna eller mottar något av dess innehåll på något befintligt media eller något skapat i framtiden (även benämnda som medlemmar eller slutanvändare från tid till annan).

1:a klausulen - Syfte

Vare sig naturliga eller juridiska personer, Modeller elleralla agerar under detta avtal som professionella tjänsteleverantörer inom ramen för deras affärs/yrkes aktiviteter vid återgivning av sina tjänster (ej konsumenter).

A. Model

Sektion A är bara tillämplig på Modeller

Med hjälp av detta Tjänsteavtal, markerar jag uttryckligen mitt intresse för att göra Tjänster som modell på Webbplatserna som främjas av den Webbplatsoperatör och dess dotterbolag, som för närvarande förvaltar en business to consumer (B2C) - interaktivt live sändande videochatt (baserat på det som är tillgängligt på www.jasmin.com) och sändning, i enlighet med villkoren i detta Tjänsteavtal.

Modellen åtar sig att inte erbjuda något olagligt, skadligt, obscent, hatiskt, rasistiskt, etniskt eller annat stötande innehåll (t.ex. nedsättande, kränkande, hotande, rasistiskt stötande, etc.) när de utför arbetet enligt detta tjänsteavtal.

För att förbättra effekten av den ovan-nämnda Tjänsten, har jag rätt att använda helpdesk som tillhandahålls av den Webbplatsoperatören och/eller dess tjänsteleverantörer, när det anses lämpligt.

Jag intygar härmed att den Webbplatsoperatören inte har någon makt över riktning, underordning, eller annan typ av makt över mig. Följaktligen kan det nuvarande Tjänsteavtalet inte avgöra min plats eller schema för att göra tjänsterna. Den Webbplatsoperatören säger inte åt för mig vad mitt lagenligt innehåll och mina Tjänster skall vara, eftersom jag är fullt medveten om, som en Modell, att jag måste tillhandahålla tillförlitliga och effektiva tjänster i full överensstämmelse med tillämplig lagstiftning och syftet med nuvarande Tjänsteavtal.

Jag intygar härmed att jag har läst och förstått villkoren för de webbplatser som gäller för medlemmar i de webbplatser och jag är medveten om kraven på kvalitet och de skyldigheter som förhandsgranskas i sådana villkor. Vid eventuella frågor i detta avseende kan jag kontakta den Webbplatsoperatör enligt kontaktuppgifterna som finns i detta Serviceavtal.

Modellerna kan göra Tjänster i ett av de områden/kategorier som finns på Webbplatserna, som kan ändras utan föregående varning från den Webbplatsoperatören, med hänsyn till standardkrav relaterade till Webbplatsens miljö och erfarenhet avsedda av den Webbplatsoperatören.

I hereby certify that I am not underage and agree to this Services Agreement based on my sole consent and free will without any third party moral or physical constraint.

Tjänsterna ska göras av mig med total självständighet och teknisk självständighet. Därför är jag helt ansvarig för mina egna handlingar, video, ljud, chatt, dialog, instruktionsfilmer och rådgivning, som samtyckande ansvarig vuxen, och alla beslut som rör innehållet i mina handlingar som Modell görs på min egen diskretion.

Utan hinder av ovanstående, agerar jag inom ramen för detta Tjänsteavtal som professionell när jag utför arbetet, trots det är det inte avsett att Tjänsterna utförda av mig är att ses som certifierade av offentliga myndigheter eller av nödvändiga diplom, det är mitt ansvar att hålla slutanvändarna vederbörligen informeras om detta faktum. Jag förstår att jag inte på något sätt är en anställd av Webbplatsoperatören och/eller någon annan enhet med anknytning till en Webbplatsoperatör.

Jag förklarar härmed att i enlighet med detta Tjänsteavtal kommer jag att göra högkvalitativa tjänster, jag kommer inte att ge några felaktiga eller vilseledande uppgifter till medlemmar av Webbplatserna medvetet och att jag hela tiden kommer att agera ärligt och professionellt.

B. Studio

Sektion B gäller endast för Studior

Studion går in i detta tjänsteavtal med avsikt att tillhandahålla tjänster till den Webbplatsoperatören. För detta ändamål, kan Studion teckna avtal med modeller. I vilket fall som helst, är Studion ensam ansvarig mot WEBBPLATSOERATÖREN för tjänster utförda av sina modeller.

Studio förstår och godtar att de tjänster som ska göras av Modeller (nedan kallat " Modelltjänster ") under de villkor för avtal som ingås mellan Studion och Modellerna (nedan kallat " Modellkontrakt " ;) är av vuxenunderhållningsnatur, nämligen att utföra live webbkamerashower och chattar via Studio utrustning för underhållning av Besökare/Prenumeranter över hela världen, som har valt dessa Modeller utifrån direktsändningar, bilder, offline (smakprov) och betalvideor eller emottagen sändningen.

Studion förstår och godkänner att det är dess ansvar att bestämma villkoren för Modellavtalet, som Studion ska ensamt och självständigt bestämma utan någon påverkan från Webbplatsoperatören, förutsatt att ett sådant Modellavtal inte leder till brott mot Studions skyldigheter enligt det nuvarande Tjänsteavtalet och samtidigt som det gör att Modellerna måste följa reglerna, om tillämpligt, av detta Tjänsteavtal. Modellerna ska följaktligen inte vara avtalsbundna eller på något annat sätt knutna med Webbplatsoperatören. Studion håller med om att den ska förbli helt och hållet ansvarig för allt innehåll, åtgärder, shower, videoklipp, chatt, dialog och andra Modelltjänster som gjorts enligt Modellavtalet.

The Studio hereby declares that all Models with whom it has entered into contractual relationship are of legal age and are not subject to any moral or physical constraint by a third party or the Studio.

The Studio hereby certifies that it does not support, promote or allow any activities linked to prostitution, escort, sex trafficking, pedophilia or any kind of human abuse.

The Model undertakes to take all necessary measures to cooperate with the Website Operator in order to verify from time to time that none of its Models are engaged in any act of prostitution and escort.

In case evidences appear that one or several Models linked to the Studio are involved in prostitution and/or escort activities (or of any attempt to do so), the Website Operator will be entitled to stop with immediate effect any partnership with the Studio and contact the competent authorities where relevant.

In case evidences appear that one or several Models linked to the studios are underaged and/or that the Studio is involved in child exploitation or sex trafficking the Website Operator will terminate the Service Agreement, and will immediately contact the criminal authorities.

För att förbättra effektiviteten i Modeller Tjänsterna, är jag som Studio, behörig att använda helpdesk som tillhandahålls av den Webbplatsoperatören och dess dotterbolag, när det anses lämpligt.

Webbsidans Operatör kan bevilja vissa fördelar efter eget gottfinnande till Studion för att behålla den senares lojalitet. Om någon av dessa fördelar påverkar Modeller i den Studion, med särskild hänsyn till ytterligare registreringen av dessa Modeller på Webbplatserna, så är det Studions eget ansvar att avspegla det i Studiomodell Kontraktet.

Jag, som en studio, intygar härmed att en Webbplatsoperatör inte har någon makt för riktning, underordning, eller annan typ av makt över mig. Följaktligen kan det nuvarande tjänsteavtalet inte avgöra platsen eller schemat för de modeller som gör de Modelltjänster, som bestäms i Modellkontraktet. En Webbplatsoperatör berättar inte för mig vad mitt lagenligt innehåll eller Modelltjänster ska vara, eftersom jag är fullt medveten om, som en Studio, är jag ansvarig för att Modellerna gör tillförlitliga och effektiva tjänster som i sin helhet överensstämmelse med gällande lagstiftning och syftet med Modellkontraktet.

Jag, som en studio, intygar härmed att jag har läst och förstått villkoren för de webbplatser som gäller för medlemmar i de webbplatser och jag är medveten om den kvalitet och de skyldigheter som förhandsgranskas i sådana villkor. Vid eventuella frågor i detta avseende kan jag kontakta den Webbplatsoperatör enligt kontaktuppgifterna som finns i detta Serviceavtal. I detta avseende, jag intygar härmed att jag är ansvarig för de modeller, i enlighet med sina skyldigheter enligt Modellavtalet, för att göra Modell Tjänster enligt kvalitetsnivå och skyldigheter som förhandsgranskas i villkoren för de Webbplatser som gäller för medlemmar på Webbplatserna.

Studion agerar inom ramen för detta Tjänsteavtal som en professionell inom ramen för utövandet av min verksamhet (i motsats till konsumenter) vid rendering Tjänsterna och kommer därmed att vara ensam ansvarig för att betala alla tillämpliga skatter. Som en generell regel är Studion skyldig att lämna fakturor för alla Tjänster till Webbplatsens Operatör. Sådana fakturor skall följa all tillämplig nationell lagstiftning och EU: s lagstiftning, i förekommande fall. I fall Studion inte kan ge en faktura till Webbplatsens Operatör, kan den senare själv generera en faktura. Genom att acceptera detta Tjänsteavtal, samtycker Studion till att Webbplatsens Operatör driver ett självfaktureringssystem, om det behövs, och accepterar varje själv faktura som utfärdas av Webbplatsens Operatör för tjänster som tillhandahålls av Studion. Det är inte meningen att Studion är att betrakta som certifierad av offentliga myndigheter eller har nödvändiga diplom, det är Studion som ansvar att hålla slutanvändarna vederbörligen informerade om detta faktum. Som en Studio, förstår jag att jag inte och att Modellerna inte är på något sätt anställda av en Webbplatsoperatör och/eller någon annan enhet med anknytning till en Webbplatsoperatör .

Jag förbinder mig härmed, som Studio, att enligt Modellkontraktet, Modellerna kommer att göra Modelltjänster med hög kvalitet, kommer inte att ge några felaktiga eller vilseledande uppgifter till medlemmar av Webbplatserna medvetet och att Modeller alltid kommer att agera ärligt och professionellt.

Studio ansvarar vidare för att garantera att Modellerna respekterar de krav som gäller för Studios samt kraven för Modeller som anges i klausul 1 A ovan.

2a Klausul - Varaktighet

Detta Tjänsteavtal skall vara effektivt från den dag då Modellen/Studion registrerar sig på webbplatser och accepterar detta tjänsteavtal genom att klicka på knappen " Jag håller med, förstår och accepterar detta tjänsteavtal och uttryckligen förklarar att jag godkänner klausuler om förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausulen) ", och skall förbli i kraft tills de vederbörligen sägs upp av endera parten i full överensstämmelse med de villkor som uttryckligen anges i detta Tjänsteavtal.

3e klausul - Avgifter

Jag erkänner att det belopp som skall betalas för utförda Tjänster, inom ramen för nuvarande Tjänsteavtal, kommer att publiceras på Webbplatserna. Jag, som en Modell/Studio, håller med Webbplatsoperatör att det belopp som skall betalas för Tjänster som tillhandahålls på Webbplatserna skall variera i enlighet med avgifts alternativ som väljs (dvs minuttaxan som jag diskretionärt väljer, och som betalas av besökare till en Webbplatsoperatör för Tjänsterna som erbjuds av mig genom Webbplatserna).

Jag förstår och accepterar att de belopp som skall betalas av den Webbplatsoperatör för mig kommer att motsvara en viss procentsats (varierar beroende på vilken typ av tjänster) av de valda betalningsalternativen (dvs. viss procent av priset betalas av besökare/medlemmar på Webbplatserna till den Webbplatsoperatör) som beskrivits ovan, vilket procentenheter och betalningsalternativ kommer att publiceras på mitt registreringskonto och/eller min försäljning sida (som jag kan konsultera innan tillhandahållande av tjänster). Jag förstår och accepterar att ingen royalty ska betalas till mig för något ursprungliga innehåll uppladdad av mig till Webbplatserna eller för innehållet som sänds av mig. Jag förstår och erkänner att Besökarna/Medlemmar av webbplatser är kunder tillden Webbplatsoperatör.

Jag är fullt medveten om att priserna ska betalas som avrundade amerikanska dollar belopp utan några cent. Därför håller jag med om att bråkbetalningsbeloppen inte kommer att krediteras till mig. Det pris som avses i detta avsnitt ska betalas genom, banköverföring, Payoneer, check eller andra betalningssätt som finns och valts på hemsidans Operatörs eget gottfinnande.

Jag erkänner också att det pris som skall betalas för att göra Tjänsterna kan proportionellt och tillräckligt reduceras vid min/Studio Modellernas olagliga handlingar, nämligen i strid med nuvarande Tjänsteavtal och/eller tillämplig lagstiftning, och/eller i fall av separata arrangemang i enlighet med villkoren i Tjänsteavtalet som i förekommande fall skulle kunna bidra till en sådan minskning härav.

Priserna per minut betalas av Besökare/Medlemmar och utgör också basen för att räkna belopp som intjänats av mig som beskrivits ovan kan komma att ändras på den Webbplatsoperatörens eget gottfinnande och vid förhandsanmälan till mig. Vid en väsentlig förändring av det möjliga priset att ta ut, ska jag ha möjlighet att säga upp nuvarande Tjänsteavtal vid mottagning av en sådan förändring; annars om jag fortsätter att tillhandahålla tjänster via Webbplatserna, skall det anses som ett tyst godkännande till sådana förändringar.

Kreditkortsbedrägerier är ett brott, och den Webbplatsoperatör kommer att göra allt som står i dess makt för att hjälpa lokala och internationella agenter att spåra personer som begår sådana brott. Den Webbplatsoperatören kommer inte att betala några avgifter i samband med bedrägliga inköp. Inköpen måste härröra från ägaren av kreditkortet eller någon som har tillstånd från ägaren för att använda sina kreditkort. Den Webbplatsoperatörlaget gör allt som står i dess makt för att minimera andelen bedrägliga inköp. Om du känner till NÅGON begå sådana meddela oss, så att du kan hjälpa oss att skydda våra Webbplatser.

4:e Klausulen - Förklaringar

Jag intygar härmed att jag är, och i förekommande fall att Modeller under mitt Studiokonto samt varje person som förekommer i kamerans område eller bilder, är minst 18 år (eller 21 när så krävs enligt lokal lagstiftning), eller ålder i mitt/deras jurisdiktion (det som är högst). Genom att markera/klicka på " Jag har läst, förstått och accepterar det nuvarande Tjänsteavtalet och uttryckligen förklarat godkännandet av klausuler avseende förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausul) " kryssrutan/knapp Intygar jag att jag eller Modeller i förekommande fall , har uppnått myndighetsålder och att jag inte kommer att ge en Webbplatsoperatör falsk identifiering (inklusive min eller en Modells namn, adress och/eller födelsedatum).

Jag är fullt medveten om den Webbplatsoperatören, kommer inte att anses vara ansvarig, antingen gemensamt eller för sig, för innehåll, information, kommunikation, åsikts-, yttrande- och/eller åtgärder av något slag som härstammar från Besökare/Medlemmar och/eller Modeller/Studior av Webbplatserna eller från någon annan person eller tredje enhet enligt detta Tjänsteavtal.

Jag intygar att alla beslut som rör tillhandahållande av Tjänster görs på mitt, eller i förekommande fall om så är, på Modellernas eget gottfinnande, att sådana Tjänster inte bryter mo det lokala samhällets standard gällande "oanständighet" i mitt/deras område, inte heller bryter mot andra lagar. Jag är helt ansvarig för mina egna handlingar som samtyckande vuxen och i förekommande fall kan vara, för eventuella åtgärder av de Modeller. Jag intygar också att jag och i förekommande fall kan vara att de Modeller under mitt Studio konto också är medvetna om mitt/sitt straffrättsliga ansvar och därför, jag/de kommer att agera, under alla omständigheter, i enlighet med mitt/lokalsamhällets moral och gällande lagar. Dessutom, intygar jag att jag inte är under påverkan av droger eller alkohol, och att jag är, och i förekommande fall är Modellerna som, utför arbetet/Modelltjänsterna inom video/film och uppträd(er) av min/deras egen fria vilja.

Jag kommer att gottgöra och hålla den Webbplatsoperatören skadeslös från alla skulder relaterade till Tjänsterna utförda inom ramen för detta Tjänsteavtal. Härmed friställer jag alla personer med anknytning till den Webbplatsoperatören för alla tidigare, nuvarande eller framtida åtaganden inom ramen för detta Tjänsteavtal.

Jag intygar även att jag till fullo har läst och godkänt innehållet i detta Tjänsteavtal före dess genomförande. Jag har inte induceras eller tvingade av den Webbplatsoperatören, dess agenter, anställda, eller någon som handlar på deras vägnar att underteckna detta Tjänsteavtal. Som jag accepterar villkoren i detta Tjänsteavtal Jag intygar att identifieringen som visas ovan är sann och korrekt. Jag intygar också, som en Modell eller en Studio i förekommande fall kan vara, att jag, eller de Modeller kommer inte att ge några nedsättande, kränkande, hotande, rasistiskt stötande eller olagligt material, och har ingen avsikt av stödjande omoraliska intressen. Jag förstår att om den Webbplatsoperatören misstänker att jag, eller i förekommande fall kan vara, de Modeller har gett förbjudet innehåll, kan mitt konto(n) komma att frysas omedelbart för ytterligare undersökning och det kan leda till permanent uppsägning av mitt konto(n), och till avbokning och förverkande av alla betalningar från den Webbplatsoperatören.

Jag intygar också att jag inte kommer att tvinga någon att göra Tjänster på Webbplatser som främjas av den Webbplatsoperatör och att alla Modeller under mitt Studiokonto, i förekommande fall, tillhandahåller Modelltjänster via Webbplatserna utifrån deras egen fria vilja. Jag kommer inte att begära eller delta i något som rör eskorttjänster eller prostitution. Genom att markera kryssrutan " Har jag läst, förstått och accepterar det nuvarande Tjänsteavtalet och uttryckligen förklarat godkännande av klausuler avseende förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausul) " Jag försäkrar att alla Modellkonton som så småningom skapas eller som så småningom kommer att skapas i framtiden under mitt Studiokonto kommer att förses med sanna och korrekta juridiska dokument.

Jag försäkrar vidare att jag förstår att någon fysisk kontakt eller utbyte av kontaktuppgifter med Medlemmar/Besökare på Webbplatserna eller kontakt med dem på något annat sätt är förbjudet. Varje brott mot denna skyldighet kommer omedelbart att resultera i uppsägning av detta Tjänsteavtal. Jag är medveten om att en Webbplatsoperatör kan kontakta alla behöriga myndigheter, inklusive statens åklagare för att initiera några straffrättsliga eller administrativa påföljder.

Jag förstår att om en Webbplatsoperatör och/eller någon annan enhet som indikeras av det, misstänker att jag eller de Modeller, i förekommande fall, under mitt Modell/Studiokonto har lämnat förbjudet innehåll, mitt konto(n) kommer att frysas omedelbart för vidare utredning, och att det kan leda till permanent uppsägning av mitt konto(n), och upphävande, utan återbetalning av alla betalningar från den Webbplatsoperatören till mig.

Jag bekräftar härmed att den Webbplatsoperatören har rätt att omedelbart och ensidigt säga upp detta Tjänsteavtal och alla konton, inklusive Studiokonton och Modellkonton vid minsta misstanke om förfalskning eller bristande beteende.

Jag godkänner också rätten för den Webbplatsoperatören och/eller någon annan enhet som anges av den, till fullo skadeslös för alla skador som orsakats av mitt olagliga beteende eller brott mot nuvarande tjänsteavtal.

Vid ett uttryckligt godkännande från Studion/Modellen (Via e-post eller chattläge), kommer Jasmin.Com- kundtjänst initiera en fjärrstyrd session för att komma åt Studions/Modellens dator för att fastställa tekniska problem eller för att få systeminformation till hitta ursprunget till ett fel. Studion/Modellen ska stanna framför hans/hennes dator under hela den tid fjärrstyrprocessen pågår och övervaka alla åtgärder som görs av Kund Support Service Teamet. Om Studion/Modellen blir varse något som inte skulle vara i linje med hans/hennes begäran, då ska han/hon omedelbart avbryta/koppla bort sessionen och rapportera frågan till kundtjänst. Genom att uttrycka hans/hennes tillstånd till en "fjärrkontroll session", åtar Studion/Modellen att de går med på att avstå från alla rättsliga åtgärder han/hon kan ha gentemot Jasmin.com samt dess personal, angående den fjärrstyrda sessionen.

Som en Model eller Studio klargör jag att jag är ansvarig för mitt, eller om så är fallet modellernas, beteende och utförda Tjänster och jag accepterar, eller om så är fallet de Modellerna att acceptera och respektera alla ovan nämnda förklaringar och skyldigheter som gäller för dessa Modeller under detta Tjänsteavtal.

5e Klausul - Personuppgifter

A. Model

När du bestämmer dig för att registrera dig på Jasmin som modell och tillhandahålla livekameraföreställningar och andra tjänster, delar du några personliga uppgifter med oss. Var vänlig läs vårPrivacy Policy, som förklarar hur vi samlar in, använder och delar din personliga information och de val du har angående användningen av dina personuppgifter.

B. Studio

- Din Personliga information

När du bestämmer dig för att registrera dig på Jasmin som Studio och använda vår webbplats, kommer du dela viss personlig information om dig med oss. Läs noga vår Privacy Policy, som förklarar hur vi samlar in, använder och delar din personliga information och de val du har när det gäller personlig information.

- Den personliga informationen om Modeller

Parternas Roller. När det gäller personuppgifter som behandlas av Webbplatsoperatören och Studion i samband med detta Avtal ska respektive Webbplatsoperatör och Studio vara registeransvarig för sin egen bearbetningsverksamhet.

Webbsida Operatör och Studio är överens om att uppfylla kraven i de dataskyddslagar som är tillämpliga på controllers avseende tillhandahållandet av deras respektive tjänster och i övrigt i samband med denna överenskommelse inklusive, men inte begränsat till, EU: s allmänna databeskrivningsförordning 2016/679, e-sekretessdirektivet 2002/58/EG (som ändrat och ersatt från tid till annan) och deras nationella genomförandebestämmelser, lagar som reglerar oönskad e-postkommunikation, lagar om säkerhetsbrott, lagar som ställer minimikrav på säkerhet ("Data Protection Laws "). För att undvika tvivel har Webbplatsoperatören och Studion alla sina egna, självständigt bestämda sekretesspolicyer, meddelanden och förfaranden för de personuppgifter de innehar och är var och en datakontrollant (och inte gemensamma datainsamlare). I enlighet med Dataskyddslagarna ska Webbplatsoperatören och Studion utan begränsning:

1) genomföra och underhålla hela tiden alla lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med behandling av personuppgifter;

2) upprätthålla en förteckning över alla bearbetningsaktiviteter som utförs enligt detta Avtal och

3) gör inte medvetet något eller tillåter att något görs som kan leda till ett brott mot av andra parten i Dataskyddslagarna.

Information om Models. För att modellen ska kunna informeras om behandlingen av hans/hennes personuppgifter, Studions Privacy Policy eller Modellkontrakt måste tydligt och klart ange att användningen av Webbplatser och tillhandahållande av tjänster på Webbplatserna är föremål för Webbplatsoperatörens sekretesspolicy. Studio ska tillhandahålla en länk till eller en kopia av Webbplatsens operatörs Sekretesspolicy och ansvara för att informera Modellerna de ändringar i Sekretesspolicy som kan uppstå då och då.

Samtycke av Modeller. Studio ska ansvara och förplikta sig att, för genomförandet av det nuvarande Tjänsteavtalet och efter det att det nuvarande Tjänsteavtalet upphört, samla in det som krävs för Webbplatsoperatörens legitima affärsintresse, för att uppfylla lagliga skyldigheter, försvara sig mot rättsliga krav eller svara på förfrågningar från myndigheter eller brottsbekämpande organ, det individuella och uttryckliga medgivandet av Modellerna om behandling av särskilda kategorier av data enligt beskrivningen i Art. 9 GDPR, för alla tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal. De speciella kategorier av data som behandlas av Studio och Webbplatsoperatör avser (i) data om Modeller som rör deras sexuella liv eller sexuella preferenser och (ii) data som avslöjar ras eller etniskt ursprung.

Studio ska ansvara för att Modellerna ska godkänna och auktorisera, enligt Modellavtalet, Webbplatsoperatören och/eller någon annan enhet som anges av den, att erhålla och lagra information automatiskt från Modellens dator som används för att ansluta till Webbplatser (inklusive, utan begränsning, cookies).

Om Studio tillhandahåller Modells e-postadress, ska Studio ansvara för att Modellerna godkänner och auktoriserar, under Modellavtalet, att Webbplatsoperatören får skicka kommersiell kommunikation till Modellerna.

När de får medgivande från Modeller, Studio förbinder sig att informera Modellerna att de samtycken som ges kommer att gälla för alla Modellens konton, om Modellen har flera konton.

Studio åtar sig och ska kunna tillhandahålla webbplatsoperatören skriftligt bevis på de samtycke som ges av Modellerna, på begäran av den senare.

Data Ämnes Rättigheter. Studio ska omedelbart underrätta Webbplatsoperatören om Studio tar emot en begäran från en Modell enligt några Dataskyddslagar om behandling av personuppgifter som tillhandahålls av Webbplatsoperatören. Studio ska göra en sådan anmälan via e-post till dsr@doclerholding.com senast fyrtioåtta (48) timmar efter mottagandet av begäran.

Ersättning. Studio kommer helt och hållet att ersätta och hålla Webbplatsoperatör och alla enheter i sin grupp av företag samt deras tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, agenter och anställda fria från eventuella skulder, förluster, skador, kostnader (inklusive utan begränsning advokatavgifter) utgifter eller böter (inklusive, utan begränsning, administrativ böter som ålagts av någon tillsynsmyndighet för dataskydd) som drabbats av eller uppkommit av någon av dem och som härrör från:

1) Eventuella brott mot Studio i denna paragraf 5 “Personlig Information” orsakad av en handling eller försummelse av Studion eller av en av dess anställda, agenter eller entreprenörer;

2) Studions bristande överensstämmelse med bestämmelserna i Dataskyddslagarna.

Inspektion. Studio ska ansvara för att Modellerna under Modellavtalet tillåta alla sina personuppgifter och/eller innehåll som publiceras på de Webbplatser som ska inspekteras av Webbplatsoperatören och alla enheter som anges av den senare, slumpmässigt tillgripa alla befintliga medel för sådana effekt. Trots ovanstående är Studio medveten om att det inte är en skyldighet för Webbplatsoperatören att fortsätta med sådan inspektion och Webbplatsoperatören och nämnda enheter kommer inte att anses ansvariga, antingen solidariskt eller i samband med olagligt beteende av Modeller eller tillhandahållande av falsk information till Webbplatsoperatören.

6:e klausulen - Bildrättigheter - Namnrättigheter - Uppdelning av Immateriella Rättigheter

6.1 Auktorisation för användning av bild och namn

Jag godkänner och, i förekommande fall, är ansvarig och ansvarar för att Modeller godkänner enligt Studio Modellkontraktet, Webbplatsoperatören att använda min/Modellens bild, fotografi, röst eller annan likhet med mig själv/Modellen (hädanefter kollektivt kallad "modellens bild" ) i syfte att tillhandahålla Tjänsterna på Webbplatser som erbjuds till försäljning till abonnenter, inklusive reklam, marknadsföring av Webbplatser och dess olika program .

Jag godkänner också och, i förekommande fall, är jag ansvarig och ansvarar för Modeller att godkänna enligt Studio Modellkontraktet, Webbplatsoperatören att använda mitt/Modellens användarnamn, alias, pseudonym (hädanefter gemensamt kallat "Modellens namn" ) för tillhandahållande av Tjänsterna på Webbplatser, som erbjuds till försäljning till Abonnenter, inklusive reklam, marknadsföring av Webbplatser och dess olika program.

Jag godkänner, och i förekommande fall, är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller godkänner enligt Studio Modellkontraktet, Webbplatsoperatören att använda min/Modellens bild och/eller min/Modellens namn, som en del av Skapelsen (som den definieras i klausul 6.2 nedan).

Min/Modellens bild och/eller mitt/Modellens namn kan kopieras/reproduceras och distribueras med hjälp av olika medier, inklusive men inte begränsat till videopresentationer, tv-sändningar, radiosändningar, pressmeddelanden, e-postmeddelanden, skyltar , broschyrer, placering på Webbplatser och/eller annan elektronisk leverans, publicering, visning eller marknadsföring i alla andra medier, och jag/modellen förstår vidare att min/modellens bild och/eller min/modellens Namnet kan vara föremål för rimlig ändring eller redigering. Jag/modellen avstår från att ha rätt att inspektera eller godkänna den färdiga produkten eller materialet där webbplatsoperatören eventuellt kan använda min/modellens bild. Jag/modellen lämnar och ger Webbplatsoperatören alla rättigheter, titlar och intressen i och till modellens bild och / eller modellens namn. Denna auktorisation för användning av min/Modellens bild och/eller mitt/Modellens namn ska vara bindande för mina/Modellernas arvingar, efterträdare, tilldelningar och juridiska representationer.

Jag bekräftar och, i förekommande fall, är ansvarig och ansvarar för Modeller att bekräfta enligt Studio Modellkontraktet, att jag/Modellen är medveten om bestämmelserna om bildrättigheter, privatliv och rätten till ett namn och håller med om att ovannämnda auktorisation ska vara i kraft under 10 år från det att detta Tjänsteavtal upphör eller för giltighetstiden för immateriella rättigheter inklusive eventuella förnyelser och förlängningar, över hela världen, relaterad till skapelsen som omfattar Modellens bild och/eller Modellens namn, beroende på vilket som är längre.

6.2 Tilldelning av Immateriella Rättigheter

Jag bekräftar och godkänner, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen är överens enligt Studio Modellkontraktet, att alla immateriella rättigheter och upphovsrätt, titlar och intressen, varumärken, servicemärken, affärshemligheter och alla andra immateriella äganderättigheter, eller någon del av dem, i och till allt material/innehåll som strömmas av mig/Modellen och/eller registreras av Webbplatsoperatören i samband med min/Modellernas tillhandahållande av Tjänsterna eller något originalarbete som publicerats/uppladdats på Webbsidorna av mig/Modell/Studio, av alla slag och karaktär (hädanefter hänvisat till "Skapelsen" ) är definitivt, oåterkalleligt och uteslutande tilldelade Webbplatsoperatören och Webbplatsoperatören, godkänner härmed ett sådant uppdrag, för giltighetstiden för sådana immateriella rättigheter inklusive eventuella förnyelser och förlängningar, över hela världen.

Skapelsen innefattar, men är inte begränsat till, följande:

 • Eventuella uppladdat ursprungligt innehåll som bilder, fotografier, videor, ljudinspelningar, profilbeskrivningar, kommentarer, uttalanden, citat/utdrag av min/Modellens skriftliga eller muntligt uttryckta ord etc., inklusive alla derivatverk av sådant uppladdat original innehåll , som konstverk och fotografier av nämnda konstverk;
 • Alla av dess tjänster som live shows, live-flöden, föreställningar, chattkonversationer, dialoger, handlingar etc., inklusive inspelade strömmar, skärmdumpar av visar / föreställningar (inspelad via webbkamera eller med andra medel), liksom alla av mina/Modellers utseende på webbsidorna, som ögonblicksbilder av min/Modellerna Bild, etc., och/eller närstående rättigheter jag/Modellen har som artist/skapare av underhållningsutställningen/arbetet, inklusive alla eventuella härledda arbeten;
 • Eventuellt domännamn och/eller varumärke inklusive mitt/Modellens namn när jag/Modellen väljer att göra det möjligt för Webbplatsoperatören att skapa min/Modellens webbplats för tillhandahållande av Tjänsterna till denna;
 • Min/Modellens online-karaktär (det vill säga den särskilda kombinationen av kvaliteter, som personlighetsdrag, fysiska egenskaper, särskilt klädsel, smink, särskiljande tecken i samband med framträdandena på Webbsidorna etc.), om sådant tecken är föremål för till upphovsrättsligt skydd, det vill säga är ett original uttryck av mig själv/Modellen som författare.

Jag bekräftar och uttrycker uttryckligen och är ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen är överens om enligt Studio Modellkontraktet, att, genom att ingå detta Tjänsteavtal, skall Webbplatsoperatören anses vara ägare till skapelsen, och alla rättigheter i anslutning till detta i största möjliga utsträckning enligt gällande lagar.

Denna uppgift omfattar, men är inte begränsad till, uppdraget till webbplatsoperatören av följande exklusiva globala rättigheter, utan begränsning, begränsning och/eller ytterligare tillstånd från Modellen:

 • Rätten att reproducera Skapelsen; det vill säga rätten att använda, återanvända och återskapa skapelsen, oavsett format och dimensioner, på alla medier som är kända eller okända hittills (till exempel papper, press, video, cd-rom, digital version etc.) .
 • Rätten till representation, dvs. rätten att offentligt visa skapelsen; det vill säga rätten att presentera och kommunicera skapelsen till allmänheten med alla kommunikationsmedel som är kända eller okända hittills, inklusive genom offentlig visning eller publicering av video release, men även via digitala medier (och i synnerhet bildbanker, internet, intranät etc.).
 • Rätten att sända och distribuera kopior av Skapelsen till allmänheten, det vill säga rätten att kopiera och multiplicera skapelsen, sprida den, distribuera den och sända den till allmänheten på eller via något medium (t.ex. , papper, intranät, internet, lyxupplaga, fackupplaga etc.) oavsett destinationen för detta utnyttjande (privat bruk, försäljning eller annan överlåtelse av äganderätten, eller genom uthyrning, leasing eller utlåning, etc.).
 • Rätten till anpassning, det vill säga rätten att förbereda derivatverk baserade på skapelsen; det vill säga rätten att integrera i eller extrahera hela innehållet eller en väsentlig del därav från skapelsen och skapa avledande verk av det ; ändra, redigera, anpassa och förbättra skapandet hos webbplatsoperatörens bekvämlighet för att göra det lämpligt för ett visst ändamål eller använd webbplatsens operatör av det (t ex lämplig för varor i böcker, etc.); skapa grafiska och plastiska verk från skapelsen och visa och på annat sätt utnyttja sådana arbeten etc.
 • Rätten att offentligt utföra skapelsen; det vill säga rätten att offentligt utföra, publicera eller visa, göra tillgängligt, importera, sända, sända, distribuera, återspela och kommunicera Skapelsen till allmänheten eller till tredje part i vilken som helst form och med vilket som helst sätt, inklusive men inte begränsat till online-, tråd- och/eller trådlös överföring, tv-sändning, satellit-, kabel- eller nätdistribution och kommunikation;
 • Rätten att översätta skapelsen; det vill säga rätten att översätta Skapelsen till alla språk som Webbplatsoperatören anser nödvändiga i samband med sina aktiviteter relaterade till Webbplatser.
 • Eventuellt tillhörande och dotterbolag till Skapelsen i syfte att marknadsföra, Webbplatsoperatörens varumärken genom tillverkning och produktion av reklammaterial och andra åtgärder.
 • Mer generellt, att använd Skapelsen i alla typer av mediekällor inklusive, men inte begränsat till, internet, tv, broadcast media, radio och sociala nätverk (t.ex. Twitter, Facebook, Instagram, etc.).

För tydlighetens skull skall alla ovannämnda rättigheter till Skapelsen också anses omfatta rätten att använda, kommunicera, avslöja, distribuera och kommersialisera Skapelsens eller derivatets verk genom eller på varor som säljs (t.ex. T-shirts, tröjor , väskor, hattar, mössor, affischer, dukar, kaffemuggar, smart telefonskinn, musmattor, iPadfodral, bärbara datorer, kuddar, böcker, hushålls- eller köksredskap och behållare och liknande etc.), digitala och/eller tryckta tidskrifter, tidningar, böcker, publikationer, utställningsmaterial, affischer, målningar etc., samt vuxna underhållningsnätverk, som rörplatser, avsedda att marknadsföra Webbplatser.

6.3 Finansiella villkor relaterade till tillstånd för användning av bild och namn (enligt artikel 6.1.) Samt tilldelning av immateriella rättigheter (enligt artikel 6.2.)

Jag erkänner och uttrycker uttryckligen och är ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen är överens om enligt Studio Modellkontraktet, att denna auktorisation för användning av bild och namn och tilldelning och överföring av Skapelsen och alla rättigheter, titlar och intressen i och till Skapelsen, till Webbplatsoperatören och till någon av dess efterträdare, licensinnehavare och innehavare, i förekommande fall, sker utan ytterligare ersättning, förutom de avgifter som jag/Modellen mottar för Tjänsterna som gjorts enligt detta Tjänsteavtal och/eller Studiomodellkontraktet, beroende på vad som är fallet.

6.4 garantier i samband med Skapelsen

När det gäller auktorisationen för användning av bild och namn och överföring och tilldelning av immateriella rättigheter, bekräftar jag härmed och garanterar att jag uttryckligen och, i förekommande fall, är ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen bekräftar och garanterar Webbsida Operatör, att:

 • Jag/Modellen är ägare till immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt till och till Skapelsen och har fullständig rätt att göra denna uppgift till förmån för Webbplatsoperatören och nämnda överföring ska inte leda till någon överträdelse av eventuella immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt från tredje part (t.ex. fotograf, filmskapare, byrå, förlag, chef och/eller annan tredje part, nedan kallad "Berörda parter");
 • Skapelsen bryter inte mot någon tredje parts immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, proprietära eller personliga rättigheter för andra. För att undvika tvivel garanterar jag/Modellen att det inte finns någon tredje parts rättigheter, vilket skulle begränsa eller utesluta användningen av Skapelsen av Webbplatsoperatören enligt definitionen härtill.
 • Förverkligandet av de skyldigheter som jag/Modellen utför i samband med överföringen av immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt i och till Skapandet av denna, gör inte följande:
  • resulterar i överträdelse av något materiellt avtal som Modellen är part av; och
  • kräver något förfarande, handling eller samtycke från eller något meddelande till någon person, tredje part (t ex fotograf, chef osv.).
 • Jag, och/eller, i förekommande fall, Modellen har erhållit från relevant tredje part (t.ex. en tredje part fotograf äger immateriella rättigheter i och till en bild, en videoproducent äger immateriella rättigheter i och till en video etc. ), oåterkalleliga och absoluta bidrag och uppdrag (i största möjliga utsträckning tillåtet och möjligt enligt gällande lag), i hela universum, i alla medier som nu är kända eller senare utvecklade, av rätt, titel och intresse, inklusive men inte begränsat till de rättigheter som tilldelas , i och till Skapelsen, före användning och/eller uppladdning på webbsidorna eller före ingången i Tjänsteavtalet.
 • Det finns inga andra avtal eller omständigheter som skulle ge upphov till någon rättighet för någon person, oavsett om det är faktiskt eller kontingent, att köpa eller på annat sätt förvärva immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt till detta från Modellen, liksom rättigheter med avseende på min/Modellens bild och/eller mitt/Modellens namn och jag/Modell ska inte ingå något sådant avtal eller har några rättigheter i skapelsen som annars skulle påverka Webbplatsoperatörens förmåga att erhålla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt i och till Skapelsen och godkännandet relaterade till användningen av min/Modellens bild och/eller min/Modellens namn, som anges här;
 • Ingen av de immateriella rättigheterna, inklusive upphovsrätt till och till Skapelsen, har licensierats till tredje part, och jag/Modellen är inte bunden av ett exklusivt avtal för användning av min/Modellens bild eller mitt/Modellens namn.
 • Det finns inga civilrättsliga eller administrativa eller straffrättsliga förfaranden eller skiljeförfarande som är pågående eller väntar mot mig/Modellen (till exempel annullering, ogiltighetsförfarande eller överträdelseförfarande) som skulle begränsa, förhindra eller förändra på något väsentligt sätt överlåtelse och tilldelning av Den immateriella äganderätten, inklusive upphovsrätt i och till Skapelsen i enlighet med nuvarande Tjänsteavtal, eller uppfyllandet av Modellens skyldigheter enligt gällande Tjänsteavtal. Det finns inget hot att inleda ett sådant förfarande mot mig/Modellen, och det finns inga fakta eller omständigheter (känd av mig/Modellen) som kan ge upphov till sådana förfaranden.

Med avseende på ovanstående garantier utesluter Webbsida Operatören uttryckligt fullständigt ansvaret för eventuella brott mot tredje parts immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt till och till Skapelsen, av mig själv/Modellen under utövandet eller i anslutning till nuvarande Tjänsteavtal.

Jag/Modellen är överens om att ersätta och hålla Webbplatsoperatören oansvarig från alla tredje parts fordringar angående upphovsrättsintrång från tredje parts immateriella rättigheter samt från eventuella påståenden som härrör från eller uppkommer i samband med min / modellens oaktsamliga handlingar eller försiktighetsbrott i utförandet av uppdraget och tillståndet enligt detta Tjänsteavtal.

6.5 Nya Exploateringsrättigheter och nya Exploateringsmetoder

Utan att begränsa denna klausuls allmängiltighet erkänner och accepterar jag, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen är överens om enligt Studio Modellkontraktet, att nya rättigheter till och till Skapelsen kan komma att uppstå och/eller erkänns i framtiden, enligt lag och/eller i eget kapital (gemensamt "Nya exploateringsrättigheter" ), och jag avser att och härmed tilldela, bevilja och överföra till Webbplatsoperatören alla sådana nya Exploateringsrättigheter i och till Skapelsen.

Jag bekräftar och godkänner, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen är överens om enligt Studio Modellkontraktet, den nya (och/eller ändrade) tekniken, användningar, media, format, överföringsmetoder och metoder för distribution, spridning, utställning eller prestanda (gemensamt "Nya Utnyttjande Metoder" ) kommer oundvikligen att fortsätta utvecklas i framtiden, vilket skulle ge nya möjligheter att utnyttja skapelsen. Jag avser och härmed tilldela, bevilja och förmedla, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för Modeller som avser att tilldela och tilldela, tilldela och överföra enligt Studio Modellkontraktet till Webbplatsoperatören alla rättigheter till sådana nya Exploateringsmetoder med avseende på Skapelsen.

6.6 Uppdrag och/eller Skapelsens licens

Jag håller med och är ansvarig och ansvarar för att Modeller är överens om enligt Studio Modellkontraktet att Website Operatören förbehåller sig rätten att fritt överföra och tilldela Skapelsen till sina koncernföretag eller till någon annan tredje part, om behovet uppstår, utan samtycke från Modellen.

Webbplatsoperatören kan också separat ange rättighet som förvärvats enligt detta Tjänsteavtal till ett gruppföretag eller en tredje part, utan begränsning.

Webbplatsoperatören kan också fritt licensiera Skapelsen till ett gruppföretag eller någon tredje part utan ytterligare bekräftelse eller godkännande från Modellen.

Alla sådana uppdrag eller licenser ska vara bindande för Modellen och ska gälla till förmån för sådan uppdragsgivare eller licensinnehavare.

6.7 Tilldelning av Moraliska rättigheter

I samband med tilldelningen av immateriella äganderätter härtill, håller jag med och i förekommande fall kan jag vara ansvarig och ansvarar för Modeller att komma överens under Studiomodellkontraktet, att avstå från alla eventuella moraliska rättigheter som hänför sig till Skapelsen, även men inte begränsat till, och alla rättigheter för identifiering av författarskap och alla rättigheter för godkännande, begränsning eller begränsning av användning och därpå följande ändringar, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar.

Jag håller med och, beroende på vad som är fallet, är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller är överens om enligt Studio Modellkontraktet, att Webbplatsoperatören kan ändra mitt /Modellens utseende som Webbplatsoperatören anser lämpligt och att jag/Modell och alla intresserade parter avstå från alla moraliska rättigheter, inklusive rätten till förbud eller annan rättvis lättnad, i den utsträckning som lagen tillåter, att jag/Modellen och alla intresserade parter kan ha/har, och att jag/Modellen och alla intresserade parter förstår att Webbplatsoperatören inte har någon skyldighet att använda min/Modellernas utseende(n).

6.8 Särskilda tillstånd och relaterade finansiella villkor

Jag erkänner och godkänner härmed, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen erkänner och godkänner enligt Studio Modellkontraktet, abonnenterna att när som helst ta stillbilder av mig/Modellen när som helst i Gratis eller Privat chatt och för att få tillgång till stillbilderna som sparats i mitt/Modells galleri när som helst, öppna och kolla på det/dem så många gånger som önskat av abonnenterna. Sådana ögonblicksbilder ska endast vara synliga inuti galleriet av Modellen för abonnenten som skapade den/dem.

Jag är härmed uttryckligen överens och, i förekommande fall, ansvarig och ansvarar för Modellerna att komma överens i Studiomodellkontraktet, att sådan stillbild(er) ska vara synlig för abonnenten som tog den/dem, så länge som de relaterade Modellkontot är aktivt (och inte stängt) och att jag/Modeller har ingen rätt att ta bort eller kräva att sådana stillbild(er) tas bort, såvida inte sådana ögonblicksbilder eller deras kvarhållande överträder gällande lagar eller några villkor som gäller för Webbplatser.

Jag är dessutom härmed uttryckligen överens om, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller ska komma överens enligt Studiomodellkontraktet, att jag/Modeller har rätt till separat monetärt vederlag i form av proportionell ersättning för godkännandet av ögonblicksbild(er) som ska tas av Abonnenterna.

6.9 Övervakning av Skapelsen och DMCA meddelanden

Jag erkänner och härmed uttryckligen tillåter, och i förekommande fall, är jag ansvarig och ansvarar för Modellerna att uttryckligen godkänna enligt Studio Modellkontraktet, Webbplatsoperatören att övervaka, spela in och logga på alla min/Modellens online aktiviteter på Webbplatser, inklusive eventuella övervakningar av Skapelsen, särskilt för att granska det för överträdelse av gällande lagar och/eller relevanta policyer från tid till annan. Webbplatsoperatören ska omedelbart ta bort alla förbjudna och/eller olagliga innehåll från Webbplatserna.

Trots ovanstående är jag och i förekommande fall Studion medveten om att det inte är Webbplatsoperatörens uppgift att fortsätta med sådan revision och/eller övervakning a priori och därför skall den senare inte anses vara ansvarig , antingen gemensamt eller separat, för alla Skapelser eller åtgärder som visas på Webbsidorna till följd av min/Modellens olagliga beteende, vilka strider mot gällande lagar, i synnerhet lagar om immateriell äganderätt eller Webbplatsers policyer, som är tillämpliga från tid till annan.

Det är Webbplatsens Operatörs policy att under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande ta bort inkräktande Skapelser från sina Webbplatser och att inaktivera och/eller avsluta konton för de Modeller som bryter mot gällande lagar och/eller andra personers immateriella rättigheter. Därför har Webbplatsoperatören implementerat en särskild DMCA-sektion på sina Webbplatser, så att tredje parter kan rapportera intrångsmaterial på sina Webbplatser.

Jag tillåter uttryckligen och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen tillåter under Studio Modellkontraltet en Operatör för en Webbplats för att övervaka, registrera och logga in på alla mina/Modell online-aktiviteter ( inklusive chatt, video, e-post, etc.) på webbplatser (inklusive www.jasmin.com).

Jag går med på, och om så är fallet är jag ansvarig för att Modeller går med på att enligt Studiemodell Kontraktet, att allt material inspelat eller allt originalmaterial publicerat på Webbsidan (och alla rättigheter däri, inklusive utan begränsning, författarrättigheter till sådana inspelade verk och material tillsammans med resultaten och vinning av sådana tjänster)är specialbeställt av oss som ett verk gjort för uthyrning och tillhör och skall endast vara en exklusiv egendom för denna Webbsidas Operatör.

Jag erkänner och godkänner härmed, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller uttryckligen erkänner och godkänner under Studio Modellkontrakt, att Webbplatsens Operatören kan granska allt innehåll (uppladdat och/eller visat på webbplatser) för brott mot tillämpliga och/eller relevant politik på plats från tid till annan. Allt förbjudet innehåll skall omedelbart avlägsnas av Webbplatsens Operatör. Trots ovanstående ,är jag medveten om att det inte är Webbplatsens Operatörs uppgift att fortsätta med en sådan översyn och därför senare inte skall anses ansvarig, antingen gemensamt eller var för sig, i fråga om innehåll eller åtgärder visade som ett resultat av mitt olagliga beteende eller av Modeller som jag är ansvarig för och om tillämpligt, eller i strid med gällande hemsidor politik tillämpas från tid till annan.

Om något innehåll/material från Webbsidans Modeller inte bedöms vara gjort föruthyrning, avsäger jag mig härmed, och överför (inklusive rättigheterna för Modeller som överförts till mig av dem) utan ytterligare kompensation, förutom de avgifter jag får in för Tjänster utförda under Tjänsteavtalet definitivt, oåterkalleligt och exklusivt till denna Webbside Operatör, som härmed accepterar, alla existerande och framtida författarrättigheter, varumärken, servicemärken, affärshemligheter och alla andra intellektuella äganderätter, eller alla delar av sådana, av alla slag, under hela giltighetsperioden för den intellektuella egendomens rättigheter inklusive all eventuell förnyelse och förlängning, i hela världen, relaterat till resultatet, innehållet och vidareutveckling av mitt/ Modellernas framträdande(n) (inklusive alla sådana framträdanden gjorda till dags datum) på Webbsidan och/eller någon annan enhet, så som alla shower, videor, ljud, chattar, dialoger, spel, bilder eller annat uppladdat original material och allt innehåll som är del av Tjänsterna/Modelltjänsterna sändning eller speciella uppdrag i del av audiovisuellt arbete - inklusive all förnyelse, och förlängning av all intellektuella egendomsrättigheter om de anses som det av statens rättsväsende. Vidare, Webbsidans Operatör har rätt att använda, ändra och förändra sådant innehåll på det sätt Webbsidans Operatör beslutar, med eller utan min vetskap på vilket sätt Webbsidans Operatör väljer, användandet berättigar mig inte till någon kompensation. Den Webbsidans Operatör tilldöms, för alla syften, äganderätten därav.

När det gäller uppdragets förordningen uttryckligen bekräftar jag och garanterar, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller bekräftar och garanterar till Webbplatsens Operatör, om i händelse av att ett innehåll som laddats upp på Webbplatser är fast beslutet att inte vara ett "work-made-for-hire" jag, och/eller i förekommande fall, Modellen, har erhållits från varje tredje part (dvs: Fotograf(er)) oåterkalleliga och absoluta bidrag och uppdrag, för all framtid (till den utsträckning som tillåts och möjligt enligt tillämplig lag), i hela universum, i alla media som nu är kända eller hädanefter utvecklas, alla rättigheter, titlar och intressen, inklusive, utan begränsning, de skuldfria , ensam upphovsrätt, varumärken och närstående rättigheter (och alla förnyelser och förlängningar av dessa).

Jag håller med, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för att Modeller kommer överens under Studio Modellkontrakt, att en Operatör för en Webbplats också kan använda och återanvända, publicera, distribuera, redigera, utdrag, utställning och på annat sätt utnyttja mitt/Modellers namn (användarnamn), likhet, persona, prestanda, röst, bilder, chatt, video, ljud, laddat ursprungliga innehållet, biologisk information och identifiering, och uttalanden för någon och all användning, helt eller delvis i alla media och seder nu kända eller lärda, för användning i hela universum, utan begränsning, bland annat i samband med reklam, exploatering, och att sprida och/eller alla allierade tillhörande och subsidiär företrädesrätt (inklusive, utan begränsning, handel). Utan att begränsa allmängiltigheten i detta avsnitt, Operatör för en Webbplats, å ena sidan, och jag, å andra sidan, är medvetna om och accepterar härmed att nya rättigheter och till material kan komma i att och/eller redovisas i framtiden, enligt lag och/eller i eget kapital (kollektivt, "Ny licensinnehavare"), och jag har för avsikt att och härmed tilldela, bevilja och förmedla till operatör för en Webbplats, alla sådana nya exploatering rättigheter i och till innehållet. Webbplatsens Operatör, å ena sidan, och jag, å andra sidan, är också medvetna om och bekräftar härmed att nya (och/eller ändras) teknologi, använder media, format, lägen för överföring och metoder för distribution, spridning, utställning eller prestanda (kollektivt "Nya fångstmetoder") håller på att och oundvikligen kommer att fortsätta att utvecklas i framtiden, vilket skulle ge nya möjligheter att utnyttja sådant innehåll. Jag tänker och härmed tilldela, bevilja och förmedla till Webbsidans Operatör alla rättigheter till dessa nya fångstmetoder med avseende på innehållet. Webbplats Operatörs rättigheter i innehållet kan tilldelas fritt och licensiering samt sådan överlåtelse eller licens skall vara bindande för mig själv och ska försäkra till förmån för en sådan innehavare eller licenstagare.

Jag håller med, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för Modeller att komma överens under Studio Modellkontrakt, att en Operatör för en Webbplats kan redigera mitt/Modellernas utseende som en Webbside Operatör anser passande och att jag/modeller och alla närstående (dvs. fotografer) avstår från alla eventuella moraliska rättigheter, bland annat rätten till förbudsföreläggande eller andra rättvis lättnad, i den utsträckning som lagen tillåter, att jag/Modeller och alla anslutna parter (dvs: fotografer) kan ha, och att jag/Modeller och eventuella närstående (dvs. fotografer) förstår att en Webbside Operatör har ingen skyldighet att använda mitt/deras utseende(n).

Jag håller med, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för Modeller att komma överens under Studio Modellkontrakt att stillbilder kan göras från video eller mina/Modellernas framträdande(n) på alla sätt, och att jag/Modeller och någon närstående (dvs. fotografer) tillåter en Operatör för en Webbplats och alla dess efterträdare, licensinnehavare, överlåtits, rätten att använda nämnda fotografier, utan ytterligare betalning till mig/Modeller och eventuella närstående parter ( dvs fotografer), i tryckta publikationer, digitalt på internet, via CD eller andra medier, utan begränsningar (inklusive, men inte begränsat till, tillverkning och produktion av varor och/eller härledda konstskapande/utställning). Vidare skall operatör för en webbplats, dess efterträdare, övertagare och licenstagare, har rätt, men inte skyldighet, att använda allt innehåll som tillhandahålls av mig/modeller i enlighet med detta avtal, och mitt namn, röst, likhet och biografi (i förekommande fall) och tillhörande och dotterbolag användningar därav, i alla medier för all framtid i hela universum, inklusive, utan begränsning i syfte att reklam, marknadsföring, programmering och främja Webbplatsens Operatörs varumärke.

Jag medger, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för Modeller att tillåta under Studio Modellkontraktet att Operatör för en Webbplats och dess efterträdare, licensinnehavare, överlåtna, rätten att använda alla bilder tagna av mig/Modeller (via webbkamera eller på annat sätt) som skickas för publicering på Webbplatser utan ytterligare betalning till mig/Modeller, i tryckta publikationer, digitalt på internet, via CD eller andra medier, utan restriktioner.

Härmed avstår jag uttryckligen från, och i förekommande fall är jag ansvarig för att Modellerna uttryckligen avstår enligt Studiemodellkontraktet, ytterligare finansiell kompensation för någon av de rättigheter tilldelade, överlåtna eller beviljade till denna Webbsidas Operatör under detta Tjänsteavtal/Studiomodellkontrakt.

Jag går med på, och om så är fallet är jag ansvarig för att Modeller går med på att enligt Studiemodell Kontraktet, att denna Webbsidans Operatör reserverar sig rätten överföra eller överlåta någon av de ovannämnda rättigheterna till sina koncernbolag eller någon annan person om det skulle behövas.

Jag är härmed uttryckligen överens, och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för Modeller att komma överens under Studio Modellkontrakt, att Operatör för en Webbplats kan använda, utnyttja, publicera, distribuera, redigera och på annat sätt utnyttja alla mina modellens innehåll inklusive mitt uppladdade ursprungliga innehåll (både naket och icke-naket) relaterad till Webbplatsen i alla typer av mediekällor vari ingår men inte begränsas till internet, TV, sänd media, radio, tidningar, handel och sociala nätverkssajter (t.ex. Twitter, Facebook, Instagram, etc. .)

I recognize and hereby authorize, and as the case may be I am responsible and liable for Models to expressly recognize and authorize under the Studio Model(s) Contract, the Subscribers to take snapshot(s) of my/Models’ image at any time in Free or Private Chat and to access the snapshot(s) stored on my/Models’ gallery at any time, open and watch it/them as many times as wished by the Subscribers. Such snapshot(s) shall only be visible inside the gallery of the Model for the Subscriber who created it/them. I hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Model Contract, that such snapshot(s) shall remain visible to the Subscriber who took it/them, as long as the related Model Account is active (and not closed) and that I/Models have no right to remove or require the removal of such snapshot(s), unless such snapshot(s) or its/their retention violate applicable laws or any terms applicable to the Websites. I further hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Model Contract, that I/Models am/are entitled to a separate monetary consideration, in the form of a proportional remuneration, for the authorization of snapshot(s) (to be) taken by the Subscribers.

7:e klausul - Skyldigheter

Jag förbinder mig skyldigheten att tillhandahålla den Webbplats Operatören, skriftligt, med uppdaterad information om eventuella förändringar i samband med min Modellernas personuppgifter inom en period av fem (5) dagar räknat från förekomsten/kommunikation av nämnda förändringar.

Jag åtar sig också skyldigheten att inneha och erbjuda utifrån egna kostnader (till Modeller i förekommande fall) de användarverktyg (inklusive IT-verktyg) som är nödvändiga för att effektivt utföra Tjänster/Modelltjänster etablerade i nuvarande Tjänsteavtal/Modellkontrakt.

Jag, som en modell eller Studio, kommer inte att ge, och i förekommande fall kommer jag, som Studio, att vara ansvarig och ansvara för att Modeller att inte ge, något nedsättande, kränkande, hotande, rasistiskt stötande eller olagligt material. Jag kommer inte att begära eller ta del och i förekommande fall kommer jag att vara ansvarig för Modeller att inte värva eller delta i något som röreskort tjänster eller prostitution, och jag är fullt medveten/Jag är ansvarig för att informera modeller om mina/deras straffrättsligt ansvar i sådana fall.

Jag intygar härmed och i förekommande fall är jag ansvarig för och skyldig att för Modellerna certifiera enligt standardavtalet, att jag/ Modellerna inte kommer att ha någon fysisk kontakt med besökarna/Medlemmarna på webbplatser, inte heller skall jag/ Modellerna organisera några möten med dem eller på annat sätt försöka få en annan provision än tillhandahållande av online-Tjänster/ Modellerna enligt detta tjänsteavtal / Modellkontrakt.

Jag åtar mig och i förekommande fall är jag ansvarig och ansvarar för Modeller att genomföra skyldigheten att rensa ut mina/sina inspelningsområden från alla objekt som omfattas av varumärket eller någon annan immateriell rättighet för tredje part, och för att uppfylla juridiska krav (inklusive de som gäller upphovsrättigheter) hela tiden, undvika olaglig användning av varumärken, märken, bilder och/eller registrerad musik.

Jag kommer inte, och i förekommande fall kommer jag att vara ansvarig och ansvara för att Modeller att inte värva, erbjuda, köpa, sälja eller föreslå någon affär, transaktion, handel eller andra ekonomiska erbjudanden till Besökarna/Medlemmarna, eftersom jag är medveten om att den Webbplatsoperatören uttryckligen förbjuder mig/Modeller från att göra det.

Jag förbinder mig skyldigheten att göra papperskopior av min kontoinformation på nätet, eller Modellernas Konto information på nätet i förekommande fall, på Modell/Studio sidan av Webbplatserna jag/Modellerna gör mina/sina Tjänster/Modelltjänster genom, för mina egna/Modellernas egna noteringar, eftersom jag är medveten om att den Webbplatsoperatören inte får lämna till mig eller modeller kopior av min/deras kontoinformation.

Jag ska omedelbart informera den Webbplatsoperatören om alla uppenbara brott mot säkerheten, såsom förlust, stöld eller obehörigt röjande eller användning av ett användarnamn eller lösenord. Jag skall också förbli uteslutande och personligen ansvarig för all otillåten användning av Tjänster/Modelltjänster som erbjuds genom mitt konto Studio Konto.

Jag ska gottgöra, betala kostnaderna för försvaret och hålla den Webbplatsoperatören, liksom dess tjänstemän, direktörer, filialer, advokater, aktieägare, agenter och övertagare, skadeslösa från alla eventuella krav från tredje part till följd av, eller i samband med min eller i förekommande fall Modellers beteende, uttalanden, uppladdade innehåll eller åtgärder under någon uppträdande(n) på Webbplatserna (inklusive Jasmin.com). Bestämmelsen som anges här ovan inkluderar utan begränsning allt ansvar eller skada som uppkommit från någon kommentar, rekommendation, råd, förslag, läsning, exempelvis slutsats, eller annat, gjort av mig/ mina Modeller, samt för alla produkter, tjänster, information eller annat material som visas, köpts eller erhållits av Besökare/Medlemmar i samband med Tjänster/Modelltjänster eller Modellers förslag.

Jag ska till fullo gottgöra och betala alla kostnader för försvaret till den Webbplats Operatör vid överträdelse av någon av de klausuler som anges i nuvarande Tjänsteavtal.

8e klausul - Grundläggande regler för tillhandahållande av Tjänster

De nedan-nämnda reglerna måste följas av alla Modeller och Studior som ger tjänster genom Webbsidorna. Studiorna tar på sig att garantera att Modellerna som ger tjänster i dess namn också respekterar reglerna nedan.

Modeller eller Studior måste ha en giltig och godkänd registrering på Webbsidan. Modeller och Studior som uppträder inom kameraområdet eller i bilder genom Jasmin.com måste vara registrerade under det angivna Modellkontot eller Studiokontot.

Sända en förinspelad video eller stillbild i stället för levande kamerastream är mot reglerna för Webbplatserna. Brott mot reglerna betraktas som ett brott mot detta TjänsteAvtal och kan resultera i pengaavdrag, upphävande av kontot, omedelbar avstängning från Webbplatserna eller stopp av utbetalningar.

Ge ut och be om personlig information, inklusive personlig information om besökare/medlemmar och modeller är mot reglerna. E-postadresser från utanför Webbplatserna, online-messenger-ID (t.ex.: Yahoo !, MSN, ICQ, etc.), permanenta adresser, sociala konton (Facebook, Twitter, Linkedin), etc. anses som personuppgifter och är förbjudna att fråga efter.

Varje form av personlig kontakt med besökare/medlemmar av webbplatser, för eskortservice, prostitution, be om pengar är mot reglerna.

I hereby declare that under this Services Agreement, I will not exchange and/or will not attempt to exchange any personal information (such as contact details, identity disclosure, precise personal location or address (other than broad region or country) and so forth) with the customers. I will not initiate or attempt to initiate any activities or prior steps (any preliminary exchange of personal information shall be deemed a preliminary step in this respect) that could lead to the performance and/or promotion of prostitution and/or escort services in any manner.

Minderårigas sexuell aktivitet, tidelag, incest, påvisande av blod eller djur eller att härma det ovan nämnda är mot reglerna. Rollspel som innehåller en minderårig roll är mot reglerna. Varje försök att visa text material som har en kändis namn, är kränkande, antyder pedofili, ungdom, tidelag eller zoophile, hänvisar till eliminering eller konsumtion av något kroppsligt avfall eller att antyda ord som är oacceptabla enligt normerna för god smak kommer att leda till omedelbar och permanent upphävande av det berörda kontot.

Reklam för andra webbplatser eller tjänster är strängt förbjudet, såvida inte uttryckligen tillåtet enligt den Webbplatsoperatören i detta Tjänsteavtal.

Visa innehåll som är alltför explicit (t.ex.: delvis eller helt naket intima kroppsdelar) i Fria Chatt läget o n icke Naket delen av området (även i Privat Chatten ) eller i bilderna för besökardelen av modell galleriet är mot reglerna. Dessutom onanerar, imitation av onani (även klädd), eller användning av sexleksaker, är inte tillåten i ovan nämnda fall. Vi ber dig att ge sådant innehåll endast i Privat Chatt och förekommande fall kan vara att informera modeller att de kan tillhandahålla sådant innehåll uteslutande i Privat Chatten.

Du måste, och i förekommande fall Modeller måste ge en erotisk show i "Nude Only" delen av webbplatserna i fall betalande Medlem frågar efter det i Privata Chatten. Vid eventuella frågor eller problem tveka inte att kontakta vår Kundtjänst.

Alla registrerade personer på ett Modell Konto, eller i förekommande fall ett Studio konto måste vara synliga och igenkännliga i kameraområdet och på bilderna hela tiden (att visa bara kroppsdelar är inte acceptabelt). Modellerna måste följa de grundläggande kategori regler som beskrivs på Webbsidan för varje kategori av Tjänster när det gäller antalet personer, lämplig klädsel, etc.

I fall Modell eller Studio, i förekommande fall har vilselett betalande medlem om hans/hennes kön, har Medlemmen rätt att kräva tillbaka hela pengasumman för den privata showen.

Användning av en telefon är inte tillåtet. Att äta eller sova i kameraområdet är förbjudet. Vi ber dig och i förekommande fall modellerna att använda engelska (vissa fall tyska eller franska där det uttryckligen är tillåtet) med Besökare på Webbplatserna i Fria Chattrummen.

Du/Modellerna har möjligheten att sparka eller avstänga oartiga Besökare från din/deras Fria Chattrum, det är dock emot reglerna att missbruka denna funktion. Göra nedsättande kommentarer om andra Modeller eller Besökare/Medlemmar är förbjudet. Dock är du/ Modeller skyldiga att respektera och följa instruktionerna från personalen på kundservice. Om du behöver hjälp, tveka inte att kontakta vår kundtjänst.

Vid brott mot reglerna av en Modell, kommer en sådan Modell straffas i enlighet därmed. Nivån av sanktionen kommer att bero på hur allvarlig kränkningen är. Mindre överträdelser leder till en enkel varning. Men i fråga om upprepade mindre överträdelser trots en tidigare varning, kommer pengaavdrag från modellens inkomst ske.

Allvarlig överträdelse av Tjänsteavtalet kan leda till att Modellens konto stängs av.

I am aware that this Services Agreement will be terminated with immediate effect in case it is discovered that I am involved directly or indirectly in any activity of illegal prostitution, escort services, or sex trafficking and/or with any attempt to do so (inclusive of the exchange of personal information of any kind) and that my credits may be frozen and the authorities contacted as a result.

Göra reklam för andra webbsidor eller tjänster, be om eller ge ut privat information eller be om pengar från Besökare/Medlemmar kommer att resultera i ett penga avdrag från Modellens/Studion Modellförtjänster efter första varningen och dubbla beloppet av det föregående vid alla påföljande tillfällen.

Observera att denna grundläggande lista med regler är icke exklusiva och inte innehåller alla möjliga kränkningar av det nuvarande Tjänsteavtalet. Därför kan en handling som inte nämns ovan betraktas som ett brott mot detta Tjänsteavtal med beaktande av situationen och analys av det allmänna syftet med detta Tjänsteavtal. För hela listan över möjliga överträdelse/påföljder, kontakta den relevanta wikisidan: http://wiki.jasmin.com/display/EW/Penalty+System

Om det finns någon del av ovanstående påståenden som du inte accepterar, eller om du inte känner till relevanta lagar och regler Gå INTE IN ELLER PRENUMERERA INTE PÅ HEMSIDAN!

9:e paragrafen - Schemalagda Shower

Genom att Schemalägga en Show, har Modellen gått med på att vara närvarande på den bestämda tiden. Att utebli kan resultera i att vissa funktioner tas bort och/eller fördelar eller någon annan bestraffning som anses lämplig av Webbplats Operatören.

Schemalagda Shower kan ställas in innan dessa showers starttid.

Att ställa in Schemalagda Shower utan giltig orsak kommer att resultera i ökande bestraffningar, enligt Bestraffnings Systemet.

En Schemalagd Show kan ställas in automatiskt om summan sålda biljetter inte kommer upp i det minimum som behövs innan starttiden för showen.

Modeller måste vara online på JasminCam 5 minuter innan den Schemalagda Showens starttid. En Modell har 90 sekunder för att manuellt starta den Schemalagda Showen. Om den Schemalagda Showen inte startas av Modellen inom tidsramen, kommer showen automatiskt att startas efter 90 sekunder.

Om Modellen inte är online på JasminCam när den Schemalagda Showen ska starta, ställs showen automatiskt in och de sålda biljetterna återbetalas till medlemmarna. Modellerna kan även, få någon av de tidigare nämnda straffen.

Showerna avslutas automatiskt och Modellerna behöver inte stänga dem manuellt. We rekommenderar Modellerna att periodvis kolla timern, så att de alltid är beredda när showen närmar sig slutet.

10e klausulen - Tävlings Organisation

Tävlingar med modellerna inblandade kan organiseras då och då endera av Webbsidans Operatör och/eller medarbetare där det bedöms relevant. Dessa tävlingar kan ha direkt eller indirekt anknytning till tjänsterna, potentiellt syftar de till att främja Modeller och/eller Modellernas material och/eller höja attraktionskraften av Webbplatser och/eller Modellers sidor och/eller till att öka känslan av att tillhöra Webbplatsens Modellers gemenskap och/eller höja Webbplatsens dragkraft/trafik genom leverans av priser till vinnande Modeller efter deltagande i sådana tävlingar och eventuellt kommunicerar om dem. Tävlingar kan anordnas över hela världen eller lokalt och därför respektive öppet för alla modeller eller bara för dem som bor i ett visst geografiskt område, såsom anges i särskilda regler som styr sådana tävlingar och som kommer att visas under Klausul 9 härav i förekommande fall. Med förbehåll för ovanstående kommer Modellers registrering och deltagande sådana tävlingar vara på frivillig basis.

När tävling(ar) som inriktar sig på ett eller flera specifika länder hålls, regler för organisationen och genomförandet av nämnda tävling(ar) kommer vanligen att styras av gällande lokala bestämmelser i det land/region/stat där tävling(arna) är organiserade.

Modeller som är intresserade att delta i tävlingar måste (i) helt erkänna de speciella regler som gäller i tävling(arna) närhelst sagda tävling(ar) annonseras, (ii) att följa dessa regler och (iii) att inte ansöka om de inte finns i de geografiska områden dit tävlingen är begränsad i det specifika fallet.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR PÅGÅENDE TÄVLINGAR SKALL VISAS NEDAN NÄR DET ÄR TILLÄMPLIGT

$500 LiveJasmin Giveaway Tävlingsregler
följande kampanj är avsedd för deltagare i förti-åtta (48) angränsande USA och D.C. endast, och kommer att regleras av USA:s lagar. Fortsätt inte i denna kampanj om du inte är berättigad eller för närvarande inte finns i USA. Ytterligare restriktioner och berättigande finns i de officiella reglerna nedan.

$500 LiveJasmin Giveaway
CamCon Tävling 1:a Juni, 2016, Miami, CA
Uppdaterat Maj 31, 2016

OFFICIELLA REGLER
INGA KÖP ELLER BETALNINGAR AV NÅGON SORT BEHÖVS FÖR ATT DELTA ELLER VINNA. ETT KÖP ELLER BETALNING ÖKAR INTE DINA CHANSER ATT VINNA. OPPEN FÖR LEGALT BOENDE I DE FÖRTI ÅTTA (48) NÄRBELAGDA FÖRENTA STATERNA OCH WASHINGTON, DC, SOM 18 ÅR ELLER ÄLDRE VID TIDEN FÖR ANMÄLAN. OTILLÅTET DÄR FÖRBUD FINNS.

1. KAMPANJ DATUM
a. Dessa regler styr LiveJasmin Skänk bort (“Promotion”), som genomförs av LiveJasmin och Docler Media, LLC (ett företag som samarbetar me Webbplatsoperatören, en term som definieras i början av detta Tjänsteavtal) (hädanefter benämd som "Sponsorn"), Kampanjen, känd som $500 Giveaway vid CamCon 2016, börjar onsdagen den 1 juni 2016 och kommer att löpa fram torsdagen den 30 juni 2016 ("Promotions Dates").

2. RÄKENSKAPSBEGRÄNSNINGAR
a. Kampanjen är endast öppet för juridiska personer i de 48 angränsande staterna i USA (inklusive District of Columbia) som är 18 år eller äldre vid ankomsten. Tävlande kommer att konkurrera med CamCon-modeller som skickar sin selfie-bild med sponsorn som gav LiveJasmin märkt topp och bottnar på Twitter och/eller Instagram med hashtag #LIVEJASMINCAMCON. Medarbetare, tjänstemän, styrelseledamöter och agenter för sponsor (om någon) och varje av deras respektive moderföretag, dotterbolag och anslutna enheter och deras reklambyråer, deltagande sponsorer/marknadsförare (kollektivt "Promotions Entities") är inte berättigade att delta eller vinna. Denna kampanj styrs av Kalifornisk lag och omfattas av alla federala, statliga och lokala lagar och förordningar. Giltigt utanför USA och är förbjudet.
b. Deltagare är skyldiga att tillhandahålla sanningsenlig information och Sponsor kommer att avvisa och radera alla uppgifter som de upptäcker vara falskt eller bedrägligt. Sponsor diskvalificerar eventuella inträden från personer som inte uppfyller behörighetskraven och kommer också att radera eventuella sådana uppgifter enligt lag.

3. ENTRY
a. To enter take at least one selfie image wearing the Sponsor provided LiveJasmin branded top and bottoms and post the images via Twitter and/or Instagram using the hashtag #LIVEJASMINCAMCON during the Promotion Dates. There will be one winner who will receive Five-Hundred Dollars ($500) at the end of the Promotion. The contestants with the most posts will win the prize. Once reached by phone and/or email, the randomly selected entrant will be notified of their potential prize award (upon confirmation of eligibility). At the time of the call and/or email, the randomly selected entrant will be required to provide all information requested including their full name, complete address (including zip code), day and evening phone numbers and date of birth to verify eligibility. P.O. Boxes are not permitted. Sponsor will attempt to call and/or the randomly selected entrant three (3) times shortly following the Promotion Dates. No voicemail will be left. If the randomly selected entrant fails to answer the calls or is disconnected or otherwise found to be ineligible, the prize will be forfeited and Sponsor will randomly select another entrant from the contestant pool to be the potential $500 cash prize winner. This will continue until the $500 cash prize is awarded for that entry period. By participating in the Promotion entrants consent to Sponsor contacting them by phone and/or email at the telephone number and/or email address was received or as indicated by the entrant via their social media account. Any and all fees arising out of the transmission of or receipt of a mobile call and/or email shall solely be the responsibility of the entrant.
b. A maximum of one $500 cash prize winner will be selected nationwide. Up to one (1) $500 cash prize will be awarded at the end of the Promotion.
c. In the event of a technical difficulty, Sponsor reserves the right to award prize to a randomly selected entrant from the immediately available prior contestant period pool, except that any such entrant who was awarded the prize for such entry period will be excluded. Given the volume of participation, contestants may experience an inability to access contest entrance.

4. PRISER
a. Ett (1) $500 kontantpris: $500 kontantpriset kommer att tilldelas som en check i beloppet $500 betalas till pristagaren efter bekräftelse av behörighet.
b. Högst det angivna antalet priser som anges i dessa officiella regler kommer att tilldelas. Varje kontantpris kommer att utfärdas som en check som betalas till prisvinnarens order vid kontroll av behörighet och vid tidig mottagande av alla färdiga prisvinnare papper. Kontrollerna behandlas och skickas inom fyra till åtta veckor efter verifikation av behörighet och kvitto på alla färdiga prisvinnare pappersarbete. Alla skatter, inklusive men inte begränsade till, federala, statliga och lokala skatter och andra kostnader och kostnader som är förknippade med godkännande och användning av ett pris är enbart vinsnarens ansvar. Vinnaren måste tillhandahålla sponsor med giltig identifiering och ett giltigt skattebetalarens identifikationsnummer eller personnummer innan någon pris kommer att tilldelas. I tillämpliga fall kommer prisvinnaren att utfärda ett IRS-formulär 1099 för värdet av deras respektive pris(er). Priser kan inte överföras eller ersättas, med undantag av Sponsorns eget gottfinnande.

5. WINNER SELECTION AND NOTIFICATION
a. Decisions of Sponsor with respect to the Promotion are final.
b. Potential $500 cash prize winner will be determined as described above and will be notified by telephone and/or email. Odds of being selected as a $500 cash prize winner depend on the number of entries received in the respective entry period. The winner will be selected on or after June 30, 2016 by Sponsor of all valid entries received nationwide in the Promotion.
c. Sponsor will notify all potential winners by telephone and/or email with follow up correspondence once contact is made and eligibility confirmed. Cash prize winners (or their parents or legal guardians if under the age of majority) must execute and return any required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within five (5) days of notification attempt or prize will be forfeited. If a potential winner cannot be contacted, fails to sign and return the required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within the required time period, is otherwise found to be ineligible, or if a prize or prize notification is returned as undeliverable, the potential winner forfeits the prize. Potential prize winner will be notified by telephone and/or email on or after June 30, 2016. If potential prize winner is not reached in person, voicemail will be left and potential prize winner will have twenty-four (24) hours to contact Sponsor or the prize will be forfeited. The potential prize winner must provide all information requested including their full name, complete address (including zip code), day and evening phone numbers and date of birth to verify eligibility. P.O. Boxes are not permitted. The potential prize winner must execute and return any required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within five (5) days of notification attempt or prize will be forfeited. If the potential prize winner cannot be contacted or fails to respond to the notification within 24 hours, fails to sign and return the required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within the required time period, is otherwise found to be ineligible, or if a prize or prize notification is returned as undeliverable, the potential grand prize winner forfeits the prize and Sponsor will randomly select another entrant from the entry period to be the alternate potential prize winner. This will continue until the prize is awarded.

6. CONDITIONS
a. Payments of all federal, state and local taxes are solely the responsibility of the winners. Winners will be required to complete and submit an IRS Form W-9 with the winner’s full Social Security Number or the equivalent for receipt of the prize. Failure to submit a complete W-9 or equivalent will result in forfeiture of the prize.
b. Participation in the Promotion and/or acceptance of prize constitutes entrant’s and/or winner’s permission for Sponsor, or their designees or agents, to have their name, city, state, voice, or likeness used in any advertising or broadcasting material on-air, online, or in any other media without additional financial or other compensation, and, where legal, to sign a publicity release confirming such consent prior to acceptance of the prize. To the extent not prohibited by law, winners also agree to provide Sponsor with an interview, which may be used in connection with the Promotion.
c. Participation in the Promotion and/or acceptance of prize constitutes entrant’s and/or winner’s agreement to release, discharge, and hold harmless Sponsor, their licensees, and each of their respective parent, subsidiary and affiliated entities, their advertising and promotional agencies, prize suppliers, and participating sponsors, and their respective officers, shareholders, directors, employees, agents and representatives and all of their successors and assigns (collectively, “Released Parties”) from and against any and all claims or liability arising directly or indirectly from the prize and participation in the Promotion, including but not limited to any claims based on publicity rights, defamation, or invasion of privacy and prize delivery. Further, prize winners agree to sign a liability release, agreeing to hold the Released Parties harmless against any and all claims or liability arising directly or indirectly from the prize or participation in the Promotion.
d. Sponsor, in its sole discretion, reserves the right to disqualify any person from this Promotion if he or she tampers with the entry process or the operation of any of the participating stations’ websites or is otherwise in violation of the rules. Sponsor, in its sole discretion, reserves the right to reject entries from any source, and to disqualify any person or persons who Sponsor believes is tampering with the entry process in any way, including but not limited to attempts to manipulate the mobile or website entry systems or entry process in order to increase the odds of winning, or for any other fraudulent activity designed to affect the entry process or who is otherwise in violation of the rules or of any applicable law or regulation. To the fullest extent permitted by law, Sponsor may seek prosecution of and/or damages from any person who attempts to damage any station website or to tamper with the operation of this Promotion. Sponsor further reserves the right to cancel, terminate, suspend, or modify the Promotion if it is not capable of completion as planned or if any fraud, technical failures or any factor beyond Sponsor’s control, including force majeure, infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorized intervention or technical failures of any sort, corrupt or affect the administration, security, fairness, integrity or proper conduct of the Promotion as determined by Sponsor in is sole discretion. Sponsor’s failure to enforce any term of these Official Rules shall not constitute a waiver of this provision. If due to circumstances beyond the control of Sponsor, including any force majeure event or other event of local or national importance, any segment of the Promotion is delayed, rescheduled, postponed or cancelled, Sponsor reserves the right, but not the obligation, to cancel, terminate, suspend, or modify the Promotion and shall not be required to award a substitute prize.
e. Contestants understand, acknowledge and agree that the Released Parties shall not be liable for losses or injuries of any kind resulting from the rejection of an entry given Sponsor’s belief that the contestant was abusing or tampering with the Promotion entry process in any manner or due to any technical malfunction of the telephone or network transmission line or any entries that are late, delayed, garbled, incomplete, misdirected, lost, corrupted or otherwise not in compliance with the rules or applicable law.
f. The Released Parties are not responsible for (i) typographical or other errors in the printing, the offering, or the administration of the Promotion or in the announcement of a prize; (ii) incorrect or inaccurate entry information, human error, failure, or omission; (iii) unauthorized human intervention; (iv) entries not received due to difficulty accessing the internet, service outage or delays, equipment malfunctions, disconnections, or other technological failures, dropped calls or interruptions; (v) misdirected, misdialed, incomplete, incorrect, or late mobile or website entries; and (vi) any cancellations, delays, diversions, or substitutions or omissions whatsoever by any transportation providers or any other persons or entities providing any services to winner(s) (and guest, if applicable) including any results thereof such as changes in services or location necessitated by same.
g. Further, the Released Parties are not responsible if any part of a Promotion prize that cannot be awarded due to acts of God, acts of war, natural disasters, weather, acts of terrorism, or other factors beyond the Released Parties’ control.
h. Failure to comply with the Promotion rules may result in a contestant’s disqualification solely at the discretion of Sponsor.
i. Any disputes that may arise hereunder shall be governed in all respects by the laws of the State of California without regard to the conflicts of laws principles of any jurisdiction. Venue with respect to any such disputes shall be had in the state and federal courts of the State of California.
j. Copies of the Official Rules or for a list of winners following completion of the Promotion (specify which), send a self-addressed, stamped envelope specifying “Official Rules” or “Winner List” to LiveJasmin’s $500 Giveaway at CamCon 2016 Winner List or Official Rules Request, Docler Media, LLC, 720 N. Cahuenga Blvd., Los Angeles, CA 90038. All such requests must be received within 60 days following completion of the Promotion.

SPONSOR & ADMINISTRATÖR: Docler Media, LLC. 720 N. Cahuenga Blvd., Los Angeles, CA 90038

11e klausulen - Jasmin Kam

JasminCam utvecklas och förbättras ständigt för att förbättra livecam feederfarenhet på webbplatsen. Genom att installera JasminCam, drar Studior och/eller Modeller nytta av optimering av videokvalitet av streamingen på Jasmins webbplats.

JasminCam programvara fungerar genom att använda de tekniska detaljerna och resurser i Studior och/eller Modellers datorsystem. Studior och/eller Modeller är överens om att installationen av sådan programvara kan resultera i interconnexion mellan JasminCam och andra aktiva program i Studior och/eller Modellers datorer.

Genom att installera JasminCam, bekräftar Studior och/eller Modeller att de är medvetna om och godkänner att programvaran loggar in och skickar information om deras dators system till oss. Sådan information är nödvändiga i Studion och/eller Modellers bästa intresse för att förse med den bästa mjukvaran som möjligt.

Jasmin.com representerar och garanterar att Jasmin Cam inte uppsåtligt använder övervaka eller lagrar någon av datorns processer.

12e klausulen - Personlig Webbsida för Modeller

Jag eller i förekommande fall Studio(n), kan härmed välja/begära att få tillhandahållet av Webbplatsens Operatör med respektive min egen Webbplats eller Studiomodellens Webbplatser i syfta att tillhandahålla av tjänster liknande och/eller identiska med tjänster häri, resten av villkoren häri (dvs deklarationer, underhåll, kundhantering, betalning/avgifts operationer, skydd av personuppgifter, IP-rättigheter och så vidare) är tillämplig därtill tillämpliga delar (en sådan webbplats som anses en webbplats eller Modells Hemsida). Varje sådan efterfrågan/begäran anses formellt göras genom att kryssa i rutan "Jag vill ha min hemsida" i förekommande fall under och/eller bredvid den nuvarande klausulen (för Studio(n), denna möjlighet skall endast anses vara tillämplig för Studio Modellers Webbplatser och skall vara föremål för lämpligt urval av de relevanta Studio Modellerna under tillhörande huvudkontot), i vilket fall jag, eller i förekommande fall Studio(n) (som skall samarbetade med Studio Modellerna följaktligen i förekommande fall), uttryckligen accepterar att vara bunden av villkoren för nuvarande Tjänsteavtal.

Modellens Webbsida (tillsammans med tillhörande domännamn och SSL-certifikat, tillsammans och hädanefter kallat "Model's Websites Package") kommer att skapas, ägas och drivas av Operatören för Webbplatsen, men jag, eller i förekommande fall Studio(n) (ansvarig för den senare att samarbeta med och/eller framåt eller förlängning till Studio Modellen i enlighet, kommer i så fall ges med en icke-exklusiv, icke-överförbar (ännu och när det gäller Studio(er), under tillståndspliktig enbart de Studio Modellerna under tillhörande huvudkontot) och royalty-fri licens att använda när det gäller sådan modell "hemsida och tillhörande domännamn (nedan kallat & quot; licens & quot;). Ingen förändring av domännamn kommer att vara möjligt efter ibruktagande av Modellens hemsida. Licensen som beviljades detta beslut är tillfälligt (dvs. för tolv månader, för att vara i linje med perioden som definieras nedan) och förnyas automatiskt på om inte uppsägning sker en månad före (kvittots datum kommer att anses gälla för sådana ändamål) till den andra parten för licensavtalet.

Det kommer inte finnas någon kostnad som belastar Modell(er) och/eller Studio(n) för den första tolvmånadersperioden som börjar från och med Modellens hemsidas idrifttagandet (nedan "Period"). Efter utgången av denna period, kommer avgifter för Model Webbplats Paketets underhåll utgå (till självkostnadspris) årligen från början av varje ny 12-månadersperiod och kommer att dras därför från Modellens och/eller Studio(n) resultat.

Jag eller i förekommande fall Studio(n) (som skall samarbetade med Studio Modellerna i relevanta förekommande fall), bekräftar att varje överträdelse till/brott mot nuvarande Tjänsteavtal kan leda till nedläggning och/eller omedelbar uppsägning (utan någon som helst ersättning) av licensen när det gäller Modellens Webbplats Paket gentemot intrång mot Modell och/eller Studior. Avslutningen av en Modells Easy-konto och/eller Studio Master Konto skall automatiskt utlösa samtidig uppsägning av Licensen i enlighet med ovanämnda.

I vilket fall som helst ska det understrykas att Modellens hemsida är och förblir exklusiv egendom till Webbplatsens Operatör vid alla tidpunkter och som ett resultat av det, finns det inga garantier för att den tillhörande licens inte kan diskretionärt avbrytas, avslutas och/eller tilldelas till en annan mottagare av Webbplatsens Operatör, utan vidare förklaring (oavsett om omedelbar uppsägning som kan tillämpas vid överträdelser).

13e klausulen - Uppdrag

Jag har inte rätt att överlåta eller överföra min avtalsenliga ställning till någon annan person/företag. Jag erkänner, och i förekommande fall kommer jag att vara ansvarig och ansvara för Modeller att komma överens, att mitt Modellanvändarnamn/lösenord inte får lämnas till någon annan person, annars skall jag, hållas ansvariga i enlighet med punkt 7 i den nuvarande Tjänsteavtalet.

Jag håller med om att den Webbplatsoperatören har rätt att överföra eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta tjänsteavtal utan begränsning.

14e klausulen - Tillägg

Den Webbplatsoperatören kan göra ändringar i detta Tjänsteavtal, i ett sådant fall åtar sig skyldighet att informera mig om sådana förändringar innan de träder i kraft. Vid den Webbplatsoperatören gör ändringar i detta Tjänsteavtal, åtar sig Studion skyldigheten att återspegla sådana förändringar i Modellkontraktet i den mån detta standardavtalet är kompatibelt med de rättigheter och skyldigheter Studion har under nuvarande Tjänsteavtal.

Om några förändringar är oacceptabla för dig, eller om så är fallet Modeller, skulle sluta med sina Tjänster till den Webbplatsoperatör. Om du, eller om så är fallet Modellerna, inte upphör med Tjänsterna, kommer du att bedömmas som om accepterat förändringarna.

Vid eventuella förfrågningar kan jag kontakta help@jasmin.com direkt. Jag bekräftar härmed att villkoren (inklusive dess sekretesspolicy) i tjänsteavtal får rådfrågas av mig när som helst genom att besöka följande sida.

15e klausulen - Avslutning

Vardera parten kan säga upp detta Tjänsteavtal, när som helst, baserat på någon anledning, vid föregående och uttryckligt meddelande skriftligen (inklusive e-post) till den andra parten med en minimum förvarning av 5 (fem) företagsdagar. Den Webbplatsoperatören kan omedelbart säga upp detta Tjänsteavtal vid allvarliga brott mot avtalsvillkoren av motparten, utan förvarning. I fall ditt sign up formulär förblir ofullständigt i trettio (30) kalenderdagar i följd, sedan kan Webbplatsoperatören avsluta ditt konto. Observera att efter sex (6) månader av inaktivitet kan Webbplatsens operatör avsluta ditt konto och säga upp detta Tjänsteavtal utan vidare, därför kommer alla inkomster som inte når utbetalningsgränsen och/eller betalats av Operatören för Webbplatsen, men inte inlöst/godkänt av dig kommer att gå förlorade. Om detta Tjänsteavtalet sägs upp av någon anledning kommer du därefter inte att få någon provision från livstidsmedlem remiss programmet.

16e klausulen - Tillämplig lag och behörighet

Undantag gjorda av de specifika/olika jurisdiktion(er) som kan göras gällande för tvist(er) gällande tävlingar under Klausul 9 utav och beroende på specifika regler gällande däri, skall parterna oåterkalleligen underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Luxemburg i syfte att höra och bestämma alla tvister som uppstår ur detta Tjänsteavtal.

Undantag gjorda av den specifika/annan tillämplig lag(ar) som kan göras gäller för tvist(er) när det gäller tävlingar enligt Klausul 9 härav och i enlighet med särskilda regler som gäller för dem, alla andra frågor som följer av detta Tjänsteavtal, och alla andra tvister och beslut som avses ovan skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Storhertigdömet Luxemburg, trots konflikter i lagbestämmelser och andra tvingande lagbestämmelser.

17e klausulen - Uppdelning

Om något villkor i detta Tjänsteavtal skall hållas ogiltig eller inte kan verkställas i någon utsträckning enligt tillämplig lag vid behörig domstol, ska återstoden av detta Avtal inte påverkas av detta, och var och en av de återstående villkoren och tillhandahållanden av detta Avtal ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

18e klausulen - Övervakar Språk och Innehåll

Jag förklarar härmed att jag läser talar och förstår det engelska språket och att genom att ge mitt samtycke till detta Tjänsteavtal motsätter jag mig inget däri, jag förstår och accepterar att jag hela tiden skall vara bunden av den engelska versionen härav, och vid avvikelse mellan den engelska och andra icke-engelska versioner, då gäller den engelska.

19e klausulen - Meddelanden

Varje meddelande, rekommendation eller råd som endera parten ger till den andra enligt detta avtal skall lämnas till följande kontakter:

DuoDecad IT Services Luxembourg S.à r.l.:. help@jasmin.com

Jag har noggrant läst villkoren i detta tjänsteavtal och har angett mitt samtycke och uttryckliga samtycke till den klausul om förklaringar och personuppgifter genom att klicka på knappen " Jag har läst, förstått och accepterar det nuvarande Tjänsteavtalet och uttryckligen förklarat godkännande av klausuler avseende förklaringar (4e klausul) och Personuppgifter (5e klausul) ".

Kategori Regler

 • Amatör Tjej: 1 kvinnlig Modell
 • Amatör Kille: 1 manlig Modell
 • Flicka - 1 kvinnlig Modell
 • Lesbiska - 2 kvinnliga Modeller
 • Mogen Kvinna - 1 kvinnlig Modell minst 30 år gammal
 • Par - 1 kvinnlig och 1 manlig Modell
 • Grupp - 3 eller 4, minst en kvinnlig Modell
 • Fetisch - 1 Modell i fetisch klädsel, som kan vara men inte begränsas till någon välkänd uniform (sköterska, soldat, officer, mm) Läder eller Latex kostym (stövlar är inte tillräckligt). Passande backgrund i kamerasändningen och i bilder (t. ex. blå bakgrund med söta delfiner accepteras inte), med accessoarer (t. ex. läder eller latex mask, piskor, nitade kroppsaccessoarer, kedjor) placerade synligt.
 • Pojke - 1 heterosexuell manlig Modell
 • Gay - 1 eller fler homosexuella manliga Modeller
 • Transpersoner - 1 eller fler Trans Modeller
 • Het Flirt - 1 eller fler kvinnliga Modell(er)
 • Själsfrände – 1 eller flera kvinnliga Modell(er)
 • DJ - 1 eller fler kvinnliga Modell(er)
 • Dansare - 1 eller fler kvinnliga Modell(er)
 • Fitness – 1 eller fler kvinnliga Modell(er)
 • Kärlekslivs Rådgivare - 1 eller fler kvinnliga Modell(er)
 • Cosplay – 1 eller fler kvinnliga Modell(er)