Prosím aktualizuj si svoj prehliadač pre pokračovanie používania Jasmin Centrum Modeliek.

 
Welcome to our Privacy Policy! Last modified: May 25, 2018

Nedávno sme upravili naše Zásady Ochrany Osobných Údajov pre súlad s novými požiadavkami Všeobecného Nariadenia o Ochrane Údajov EU. Aktualizované Zásady Ochrany Osobných Údajov vstúpia do platnosti pre všetky existujúce Modelky a Štúdiá 25. Mája 2018. Vaše ďalšie používanie stránky od toho dňa už bude predmetom našich nových Zásad Ochrany Osobných Údajov.

Jasmin je stránka pre dospelých, ktorá ponúka živé vystúpenia na kamere a ostatné služby pre dospelých.

Keď sa rozhodnete zaregistrovať na Jasmin priamo ako Model, pod štúdiom, alebo ako Štúdio a budete poskytovať živé vystúpenia a iné služby, budeme o vás zbierať určité osobné informácie. Keďže chceme, aby ste našu stránku používali pokojne a dôveryhodne, buďte uistení, že sme plne oddaní ochrane informácií, ktoré od vás dostaneme.

Pretože vaše súkromie je pre nás dôležité, prezentujeme vám naše Zásady ochrany osobných údajov, kde vysvetľujeme, ako používame a zdieľame vaše informácie, takže vždy môžete informovane rozhodnúť o využívaní Vašich údajov.

Prosím prečítajte si pozorne tieto Zásady, ktoré sme sa snažili napísať jednoduchým spôsobom, bez dlhých, nudných viet a právnych termínov. Ak máte akékoľvek otázky ohľade našich praktík, súvisiacich so súkromím, alebo o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými informáciami, veľmi radi vám poskytneme akúkoľvek potrebnú asistenciu.

1. KTO ROZHODUJE O TOM "AKO" A "PREČO" SÚ VAŠE ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ?

Spoločnosť, ktorá rozhoduje ako a prečo sú vaše osobné údaje spracované, sa nazýva "Riadiaca Jednotka Údajov" a je to:

Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., súkromná spoločnosť s ručením obmedzením (“société à responsabilité limitée”), založená a fungujúca podľa luxemburských právnych predpisov, registrovaná v Obchodnom registri Luxemburska pod číslom B171.358, so sídlom na 44 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. Ktoré Osobné Údaje Spracúvame?

Poskytujeme dve možnosti vytvorenia účtu na našej stránke:

 • Jeden účet: môžete sa zaregistrovať priamo a individuálne ako Modelka;
 • Štúdiový účet: môžete si vytvoriť Štúdiový účet, vrátane niekoľkých účtov pre Modelky. Ak sa ste zakladateľ účtu a preto pomenovaný ako "Štúdio", môžete byť buď (i) Model a poskytovať služby na stránke a otvoriť si Model účet, pod vašim Štúdiovým účtom, (ii) alebo byť osobou (fyzickou alebo právnickou) so zmluvou s Modelkami a otvoreným Štúdiovým Účtom, aby mohli poskytovať služby.

Tieto Zásady platia pre vás, či už ste Modelka zaregistrovaná individuálne, pod Štúdiovým účtom, alebo ak ste Štúdio.

Zbierame, používame, zdieľame, prevádzame a uchovávame určité druhy vašich personálnych údajov ako výsledok vašej registrácie a poskytovania služieb pre dospelých alebo iných služieb na našej stránke.

Osobné dáta, ktoré zhromažďujeme zahrňujú nasledovné kategórie údajov:

2.1. Osobné údaje, ktoré nám dávate

Ak si vytvoríte Model účet vy, priamo nám poskytnete tieto informácie. Ak váš Model účet vytvorí za vás Štúdio, Štúdio nám poskytne niektoré alebo všetky tieto informácie nižšie.

Keď si vytvoríte Model účet na našej stránke a vyplníte váš profil

Keď si vytvoríte Model účet na našej stránke, vyžadujeme od vás dôležité detaily:

 • vaša emailová adresa;
 • vaše heslo;
 • kategória (napríklad, sexy flirt kategória, explicitná kategória, a pod...) a charakteristiky (napríklad, chlapec, dievča, gay, fetiš žena, transgender, atď...) pod ktorými si želáte poskytovať služby;
 • vaše používateľské meno;
 • vaše identifikačné informácie, to znamená vaše celé meno, dátum narodenia, pohlavie, krajina, národnosť a etnikum. Takisto požadujeme nahranie oficiálneho dokumentu, ako napríklad občiansky preukaz, pas alebo vodičské oprávnenie pre verifikačné účely;
 • váš vzhľad;
 • vaša sexuálna preferencia.

Akonáhle ste si vytvorili účet, môžete cez nastavenia účtu:

 • pridajte akékoľvek informácie o vás, rovnako ako aj vaše preferencie;
 • môžete si zvoliť, čo chcete robiť v súkromí;
 • nahraj profilový obrázok a iné videá a obrázky na vašu Môj Obsah stránku.

Keď si vytvoríte Štúdio účet na našej stránke a vyplníte váš profil

Keď si vytvoríte Štúdio účet na našej stránke, požadujeme od vás dôležité detaily:

 • vaša emailová adresa;
 • vaše heslo;
 • vaše identifikačné informácie, to znamená vaše celé meno, dátum narodenia, pohlavie, krajina, národnosť a etnikum. Takisto vyžadujeme nahranie oficiálneho dokumentu, napríklad vašu ID kartu, pas alebo vodičské oprávnenie, pre identifikačné účely.

Akonáhle je váš účet vytvorený, môžete si cez nastavenia pridávať akékoľvek informácie o vás, vrátane vášho veku, fyzických charakteristík, alebo vašich preferencií. Toto dáva zmysel, ak ste Model a chcete poskytovať služby na našej stránke.

Keď kontaktujete náš Tím Podpory

Zhromažďujeme všetky informácie ktoré zdieľate s našim Tímom Podpory, napríklad:

 • váš osobný e-mail;
 • služby, zákaznícky alebo iné Modelky asociované s vašou požiadavkou;
 • vaše komentáre alebo názory o zákazníkoch alebo inej Modelky a vaše konverzácie s Podporou.

Vo všeobecnosti, keď s nami komunikujete iným spôsobom, zhromaždíme ktorékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete.

Keď vyplníte platobné informácie

Keď vyplníte platobné informácie, aby ste mohli prijímať platby, zhromaždíme tieto informácie, ktoré ste na danej stránke zadali, to znamená:

 • vaša fakturačná adresa;
 • v závislosti na zvolenej platobnej metóde, ktorú si zvolíte (napríklad, bankový prevod alebo virtuálny účet), vaše platobné informácie alebo iné identifikácie alebo platobné informácie;
 • identifikačné údaje a adresa vášho príjemcu, ak ste si nejakého zvolili.

Ak ste spoločnosť, požiadame vás o identifikačné detaily generálneho riaditeľa alebo zástupcu vašej spoločnosti.

Prosím berte na vedomie, že ak si zvolíte prijímať platby cez virtuálny účet, nie sme zodpovední za údaje poskytnuté tejto tretej strane, pri registrácií a spravovaní vášho virtuálneho účtu. Ak sa chcete dozvedieť viac, prezrite si zásady ochrany osobných údajov daného poskytovateľa vášho virtuálneho účtu.

Ak si želáte zmeniť vaše platobné údaje, môžete tak urobiť kedykoľvek, zaslaním emailu na payinfo@jasmin.com z emailovej adresy použitej na registráciu na stránke a taktiež niektoré vaše dokumenty, napríklad:

 • oskenovaná kópia vášho pasu alebo občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu;
 • Fotku, kde držíte váš občiansky preukaz vedľa vašej tváre.

2.2. Osobné Informácie, ktoré získavame, keď prehliadate stránku alebo poskytujete služby

Zbierame určité množstvo informácií, keď prehliadate našu stránku, poskytujete živé vystúpenia alebo iné súvisiace služby na našej stránke.

Konkrétne to znamená, že keď prehliadate stránku, ste online, alebo poskytujete služby, alebo vykonávate akékoľvek iné aktivity na stránke, zbierame o vás určití informácie.

Informácie o využití

Zbierame informácie o vašej aktivite na našej stránke a ako interagujete s funkciami na stránke. V podstate vieme:

 • vaša história aktivít na našej stránke;
 • čas strávený v súkromnom chate;
 • aké špeciálne funkcie sú používané na stránke, napríklad, ak nahráte obsah na vašu nástenku alebo na stránku Môj Obsah alebo ak sa zúčastňujete video súťaží.

Takisto zbierame informácie o tom, ako komunikujete s hosťami alebo zaregistrovanými zákazníkmi, ako napríklad:

 • čas a dátum vašich komunikácií
 • typ komunikácií (napríklad, správy z nástenky, súkromný chat).

Informácie o obsahu

Zbierame akýkoľvek obsah, ktorý na našich stránkach zdieľate, ako napríklad obrázky alebo videá, ktoré nahráte do stránky Môj Obsah, texty, ktoré publikujete, správy, ktoré odosielate alebo príjmate alebo obsah, ktorý vytvárate alebo poskytujete. Takisto vieme koľko a kto sleduje váš obsah.

Navyše, takisto ukladáme vaše živé vystúpenia na obmedzené časové obdobie.

Nakoniec, zbierame komunikačné údaje, ako napríklad telefónne konverzácie, záznamy chatu, textové správy, faxy a listy, ktoré nám zašlete.

Zárobky

Na základe vašej aktivity na našej stránke, sumy zaplatenej zákazníkmi, kalkulujeme, aké sú vaše zárobky z danej periódy.

Pre prístup k detailom vašich príjmov prejdite do nastavení účtu, do sekcie výplaty.

Ako Štúdio môžete vidieť príjmy Modeliek vo vašom Štúdiovom účte. Zobrazenie zárobkových štatistík Modeliek v Štúdiovom účte je voliteľné.

Záznamy prihlásení a údaje o zariadení

Automaticky zhromažďujeme dáta prihlásení a informácie o vašom počítači, telefóne alebo inom zariadení, ktoré používate pre prístup k našim službám alebo prehliadanie našej stránky. Toto zahŕňa:

 • vaša IP adresa;
 • dátum a čas prihlásenia;
 • prezerané stránky;
 • typy funkcií, ktoré používate;
 • hardvér, softvér alebo používaný internetový prehliadač;
 • informácie o operačnom systéme vášho počítača, napríklad verziu aplikácie;
 • vaše jazykové nastavenia;
 • vaše nastavenia kamery;
 • identifikátory asociované s cookies alebo inými technológiami, ktoré môžu unikátne identifikovať vaše zariadenie alebo prehliadač.

Ak používate mobilné zariadenie, takisto môžeme zhromažďovať:

 • údaje ktoré identifikujú vaše mobilné zariadenie;
 • nastavenia a charakteristiky zariadenia;
 • detaily polohy;
 • zlyhania aplikácií a iné systémové aktivity.

Informácie zozbierané cookies alebo inými technológiami

Ako mnoho webstránok a aplikácií, aj mi používame cookies a iné technológie (napr. web signály, web úložiská a unikátne reklamné identifikátory) pre zbieranie informácií o vašej aktivite, prehliadači a zariadení.

Väčšina prehliadačov má predvolene nastavené prijímať cookies. Ak chcete, môžete ich zvyčajne zmazať a vypnúť ich prijímanie v nastaveniach vášho prehliadača alebo zariadenia. Majte na pamäti, že blokovanie cookies môže mať dopad na používanie našej stránky. Pre viac informácií o tom ako používame cookies a aké sú vaše možnosti, prosím prezrite si Zásady Cookies.

2.3. Osobné údaje obdržané od tretích strán

Zbierame informácie, ktorú používatelia stránky, ako napríklad návštevníci, členovia alebo iné Modelky o vás poskytujú počas chat konverzácie alebo konverzácia s našim Tímom Podpory.

Ak vaša registrácia na našej stránke bola vykonaná separátnou organizáciou/osobou, ktorú nazývame "Štúdio", potom berte na vedomie že Štúdio nám môže poskytnúť určití údaje alebo všetky registračné detaily spomenuté v 2.1 Osobné údaje, ktoré potrebujeme pre vytvorenie účtu.

Osobné informácie, ktoré o vás zdieľame môžu takisto prísť aj od tretích strán, napríklad partnerov a poskytovateľov služieb tejto stránky. Tieto tretie strany nám pomáhajú udržiavať presnosť údajov a poskytujú a zlepšujú služby. Takisto spolupracujeme aj s reklamnými sieťami, ktoré nám pomáhajú propagovať naše stránky, vrátane Jasmin a Livejasmin. Napríklad môžeme prijať informáciu o vašich skúsenostiach alebo interakciách s našim reklamným partnerom.

Takisto spravujeme našu vlastnú reklamnú sieť, čiže môžeme prijať informácie o vašich skúsenostiach a interakciách s niektorými našimi publikovanými reklamami na našich pridružených stránkach.

2.4. Osobné údaje, ktoré o vás zbierame s verejne dostupných zdrojov

Zhromažďujeme o vás verejne dostupné informácie, iba ak je to nevyhnutné pre prevenciu podvodu alebo ilegálnych aktivít na našej stránke (napríklad, keď sme svedkami zneužívania detí, pedofilných aktivít, a pod.).

Tieto údaje môžu obsahovať verejne dostupné informácie, ktoré zdieľate na sociálnych médiách ako Facebook, vašom blogu alebo stránke, a iné verejne dostupné údaje na internete.

Táto informácia je vždy asociovaná alebo kombinovaná s údajmi, ktoré zdieľame cez našu stránku, pre dokončenie vyšetrovania pred nahlásením akéhokoľvek podvodu alebo ilegálnych aktivít orgánom činným v trestnom konaní. Pre akékoľvek iné účely nikdy nepoužívame verejne dostupné údaje.

3. SPRACÚVAME CITLIVÉ OSOBNÉ ÚDAJE?

Spracúvame nasledovné citlivé informácie o Modeloch:

Vaša sexuálna orientácia a údaje o vašom sexuálnom živote

Jasmin je zábavná stránka pre dospelých a spracúva údaje o vašej sexuálnej aktivite, možno aj o vašej sexuálnej orientácii, pokiaľ ste zaregistrovaný v kategórií pre dospelých. Keď sa zaregistrujete ako Modelka na našej stránke alebo ak vás zaregistruje Štúdio, vy alebo Štúdio zvolí kategóriu, v ktorej chcete poskytovať služby. Keďže názvy kategórií majú explicitný význam, zvolená kategória môže reflektovať vašu sexuálnu orientáciu a sexuálny život. Počas vašej registrácie vás takisto požiadame o vyplnenie sexuálnych preferencií. Rozumieme, že toto nemusí výhradne reflektovať informácie o vašom živote mimo stránky. Môže to byť len rola, ktorú chcete hrať v rámci poskytovania služieb. Avšak, pre zabezpečenie najvyššej úrovne ochrany údajov, tieto informácie považujeme za citlivé.

Navyše, s ohľadom na charakter stránky a v závislosti na tom, čo sa rozhodnete predviesť zákazníkom, môžeme mať o vás explicitný sexuálny obsah (nahraný obsah, uložené vystúpenia zo živých webkamier, alebo obrázky).

Informácie o vašej race alebo etnickom pôvode

Keď sa zaregistrujete na našej stránke ako Model, alebo vás zaregistruje Štúdio, požiadame vás alebo Štúdio o poskytnutie vášho etnika (napríklad, Afro Američan, Aziat, Hispánec, atď...). Navyše, zvolená kategória, v ktorej poskytujete služby (napríklad Latino ženy, biele ženy, čierne) môžu reflektovať váš rasový alebo etnický pôvod. Rozumieme že tieto údaje nemusia explicitne reflektovať informácie o vašom skutočnom pôvode mimo stránky. Môže to byť len rola, ktorú chcete hrať v rámci poskytovania služieb. Avšak, pre zabezpečenie čo najvyššej úrovne ochrany údajov, tieto údaje považujeme za citlivé.

Aké sú najdôležitejšie konsekvencie spracovania vašich citlivých údajov?

Dáta súvisiace s vašim sexuálnym životom a vašim etnikom sú veľkou súčasťou súkromia, avšak zvolili ste si zobrazovanie ako verejné, pod vašim používateľským menom, keď ste sa zaregistrovali za účelom poskytovania služieb. Avšak, sme si plne vedomí akýchkoľvek prienikov v bezpečnosti, ktoré môžu umožniť neautorizovaným tretím stranám spojiť tieto dáta s vašou skutočnou identitou, môže značne narušiť vaše súkromie, vrátane vášho rodinného života a možno aj reputácie.

Aby sme sa tomuto vyvarovali, udržiavame veľmi vysoké IT bezpečnostné štandardy, a pravidelne vykonávame kontroly našich bezpečnostných opatrení pre garantovanie dôveryhodného prostredia.

Aké sú Vaše Možnosti?

Vždy vás požiadajme o súhlas s používaním vašich osobných údajov. Ak vaše Štúdio vykonalo vašu registráciu a vytvorenie účtu, je zodpovedné za vyžiadanie vášho súhlasu, keďže v tom čase s vami nemáme priamy vzťah.

Prosím berte na vedomie, že kvôli charakteru našej stránky, neposkytnutie alebo odobranie súhlasu pre zbieranie a spracovanie týchto údajov, môže mať za následok nemožnosť zaregistrovať sa ako Model alebo prihlásiť sa do účtu.

4. Prečo Spracúvame Vaše Osobné Údaje?

Zozbierané informácie používame na nasledovné účely:

4.1. Otvorte si váš Model/Štúdio účet a tým si umožníte poskytovanie služieb

V prvom rade, vaše osobnú údaje, ktoré nám odovzdáte vy alebo Štúdio počas vytvorenia účtu, použijeme na jeho otvorenie a spravovanie a udelenie možnosti vykonávať niektoré aktivity na našej stránke.

Či už ste Štúdio alebo Model, prostredníctvom vášho účtu môžete mať kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Vo vašom účte, môžete spravovať kategórie, v ktorých poskytujete služby, vaše fyzické a osobné charakteristiky, čo ste ochotný urobiť v súkromí a iné osobné nastavenia. Takisto rozhodujete o tom čo vyplníte vo vašom profile a s kým si želáte zdieľať váš obsah, či s nami alebo hosťami a členmi.

Tieto informácie spracúvame na základe nášho legitímneho záujmu pre poskytnutie služieb, ktoré vyžadujete.

Ak neposkytnete aspoň minimálne detaily o vás, môže to mať za výsledok nemožnosť vytvoriť účet a/alebo poskytovať služby na našej stránke.

4.2. Zlepšite a propagujte naše služby

Vaše osobné údaje používame na štatistické a analytické účely. Dávame totiž veľký dôraz na zlepšovanie našich služieb a vylepšenie vášho užívateľského zážitku.

Pre príklad, toto nám pomáha generovať štatistické výkazy, ako napríklad štatistiky o príjmoch Štúdií a Modeliek podľa krajiny alebo kategórie.

Takisto spracúvame vaše osobnú údaje súvisiace s vašou aktivitou a príjmom, aby sme vám mohli poskytovať spätnú väzbu na váš výkon, napríklad ohľadom času stráveného online a príjmov. Prosím berte na vedomie, že tieto štatistiky zobrazujeme vo vašom účte, v sekcii výplaty.

Vaše osobné informácie používame takisto na testovacie účely, riešenie problémov a zlepšovanie funkcionality a kvality našich online služieb. Našim hlavným cieľom je optimalizácia našej stránky a služieb, ktoré potrebujete a takisto aj ich zjednodušenie používania.

Affiliate programy, prostredníctvom ktorých nám webmasteri pomáhajú propagovať naše stránky, môžete nájsť sem. V závislosti na nástroji, ktorí webmasteri používajú, môžeme určité údaje o vás s nimi zdieľať pre propagovanie vašich služieb a našich stránok. Pre viac informácií si prosím pozrite "6. S KÝM ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE?".

Používame určité informácie pre prispôsobenie stránky podľa vašich potrieb. Napríklad, keď navštívite a prihlásite sa na našej stránke, použijeme vašu IP adresu pre určenie vašej krajiny, a zobrazíme naše webové stránky vo vašom jazyku, čiže ak navštívite stránku zo Spojených Štátov, naša stránka automaticky zobrazí obsah v Angličtine.

Nakoniec, prosím berte na vedomie, že akákoľvek informácia, ktorú zverejníte na našej stránke sa môže objaviť aj vo výsledkoch vyhľadávačov.

Tieto informácie spracúvame na základe nášho legitímneho záujmu o vyvíjanie a vylepšovanie našej stránky a užívateľského zážitku, rovnako ako aj propagovanie našich služieb a našej stránky. To je v záujme oboch strán.

4.3. Správa vzťahov a komunikácií s vami a Modelom/Štúdiom

Poskytujeme Zákaznícky servis 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zdieľanie vašich osobných údajov s našim tímom Podpory nám umožňuje reagovať na akékoľvek otázky, ktoré ohľadom našich služieb môžete mať.

Všetky vaše komunikácie s Tímom Podpory a všetky informácie, ktoré poskytnete počas takýchto komunikácií, vrátane recenzií alebo názorov na zákazníkov, hosťov alebo iné Modelky, sú zbierané a analyzované, takže môžeme odpovedať na vašu požiadavku. Takisto zabezpečujeme úplný súlad všetkých používateľov našej stránky s našimi zmluvnými podmienkami.

Nakoniec, majte na pamäti, že ak dostávame požiadavku od vás, náš Tím Podpory má prístup ku všetkým informáciám, ktoré ste nám odovzdali, alebo ktoré sme o vás zozbierali počas používania našej stránky. Chceme sa uistiť, že tím Podpory má všetky potrebné informácie pre vhodné a okamžité reagovanie na vašu požiadavku a takisto aj predpovedanie a odhalenie akýchkoľvek podvodných aktivít.

Prosím berte na vedomie, že s vami môžeme komunikovať takisto prostredníctvom emailov alebo iných spôsobov, ak je to vhodné, pre informovanie o určitých zmenách ohľadom našej stránky alebo niektorých udalostí, napríklad keď sa úspešne zaregistrujete na našej stránke.

Z času na čas organizujeme súťaže a používame vašu emailovú adresu, aby sme vás mohli na takéto súťaže pozývať.

Tieto informácie spracovávame na základe nášho legitímneho záujmu o zlepšovanie zážitku našich používateľov a doručenie vhodných služieb pre vás.

4.4. Platba a Účtovníctvo

Vaše údaje používame na platobné a fakturačnú účely, pre spracovanie transakcií a udržanie finančných záznamov, tak ako zákon určuje.

Takisto používame vaše údaje, ak je to nevyhnutné pre vyšetrovanie alebo akékoľvek iné problémy, ktorú môžu nastať s vašou bankou, ako napríklad nemožnosť spracovať bankový prevod z vášho účtu.

Tieto informácie spracúvame, keďže je to nevyhnutné pre adekvátne fungovanie zmluvy, ktorú s vami máme, akonáhle sa zaregistrujete na našej stránke.

4.5. Zaistenie bezpečného a dôveryhodného prostredia

Pretože chceme vytvoriť a zabezpečiť bezpečné prostredie, kde môžete v pokoji používaš našu stránku a poskytovať služby, používame vaše osobnú údaje pre odhalenie a prevenciu podvodu a iných ilegálnych aktivít na našej stránke.

Takisto používame vaše údaje pre odhalenie potencionálneho porušenia pravidiel na našej stránke, ako bolo vysvetlené v Dohode o Službách.

Nakoniec, používame vaše osobnú údaje pre bezpečnostné účely, ako napríklad vašu autentifikáciu na našej stránke, overenie vašej identity a uistenie sa, že váš vek spĺňa všetky požiadavky.

Tieto informácie spravujeme na základe nášho legitímneho záujmu o uistenie súladu s pravidlami našej stránky, odhaleniu podvodu a jeho prevencie, rovnako ako aj informácií, systémov, sietí a kyber ochrany.

4.6. Marketing

Toto vám umožňuje dostávať newsletter a byť informovaný o workshopoch alebo udalostiach, ktoré mohli pomôcť v zlepšení vašich služieb a vašej aktivity.

Za predpokladu, že súhlasíte s prijímaním takéhoto typu komunikácií, budeme vám zasielať marketingové emaily, ktoré vám budú ušité na mieru (napríklad také, z vašej krajiny).

Prosím berte na vedomie, že kedykoľvek môžete odobrať svoj súhlas pre prijímanie takýchto emailov, v "Nastaveniach Súhlasov". Odobraním takéhoto súhlasu môže mať za následok zmeškanie zaujímavých oznámení, workshopov a udalostí, ktoré vám mohli pomôcť v zlepšení vašej aktivity.

4.7. Personalizácia zážitku našich hosťov a zákazníkov

Hostia a zákazníci majú možnosť mať ich hlavnú stránku personalizovanú na základe ich predchádzajúcich návštev a/alebo aktivít.

Používame softvér, ktorý sa učí správaniu našich návštevníkov a členov na našej stránke (napríklad, keď prehliadajú našu stránku, sledujú živé vysielania, prezerajú profily Modeliek alebo si ich pridávajú do obľúbených) a je schopný predpovedať typ Modeliek, ktoré môžu byť pre nich zaujímavé.Tým pádom na hlavnej stránke uvidia Modelky, ktoré ich môžu zaujímať, na základe ich predchádzajúcej aktivity.

Za týmto účelom používame vaše profilové informácie a filtrujeme vaše detaily na základe aktivity návštevníkov a členov, pre lepšie zobrazenie vášho profilového obrázka na titulnej strane návštevníkov alebo členov, ktorí vás môžu zaujímať.

Máme legitímny záujem používať vaše informácie takýmto spôsobom. Pomôže to zlepšiť zážitok našich hosťov a členov, ale takisto aj vaše poskytovanie služieb. Toto umožňuje našim hosťom a členom jednoduchšie vás nájsť na základe vašich charakteristík. V skratke, je nevyhnutné pre nás vykonávať tieto veci, pre zvýšenie zaujímavosti našej stránky pre našich hosťov a zákazníkov a je v záujme oboch strán, aby sme tak vykonávali.

4.8. Dodržiavame akékoľvek zákonné požiadavky a presadzujeme naše zákonné práva

Môžeme sa spoľahnúť na zákonnú povinnosť spracovávať vaše osobnú údaje, pre účtovné účely, pre odpovedanie požiadaviek kompetentných orgánov alebo etablovať, uplatňovať alebo brániť sa voči právnym nárokom.

Takisto môžeme kombinovať vaše informácie s informáciami zákonne získanými od zdrojov tretích strán a využiť ich pre spomenuté účely.

5. Ako Chránime Vaše Osobné Údaje?

Implementujeme veľké bezpečnostné opatrenia pre garantovanie maximálnej ochrany vašich osobných údajov voči neoprávnenému prístupu, modifikácii, odhaleniu alebo odstráneniu. Vaše údaje sú vždy chránené našimi vysoko sofistikovanými bezpečnostnými systémami.

Aktívne implementujeme systémy prevencie strát údajov proti únikom, krádežiam alebo dátovým prienikom, pre uistenie toho, že naša stránka a celá IT infraštruktúra je aktualizovaná voči najnovším sieťovým bezpečnostným rizikám. Periodicky testujeme naše IT systémy a vykonávame sofistikované penetračné testy. Naša stránka využíva najmodernejšie bezpečnostné technológie pre uistenie maximálne bezpečnosti jej používateľov a bezpečnosť ich údajov.

6. S KÝM ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE?

Niektoré vaše údaje zdieľame s nasledovnými stranami:

6.1. S hosťami a/alebo zákazníkmi

Prosím berte na vedomie, že dáta, ktoré použijete na vyplnenie svojho profilu budú verejne dostupné hosťom a/alebo zákazníkom (ako napr. tvoje používateľské meno, kategória, fyzické charakteristiky, atď...).

Je len na vás, čo si dáte na profil a taktiež si môžete voľne zvoliť, ktoré informácie o vás budú zdieľané, vrátane textov, nahraných obrázkov alebo videí na vašej nástenke alebo na stránke Môj Obsah.

Buďte uistení, že nikdy nebudeme publikovať akékoľvek identifikačné údaje o vás, ktoré môžu odhaliť vašu pravú identitu /napríklad, vaše meno, rodinné meno, vašu adresu, dátum narodenia, občiansky preukaz, atď...).

6.2. Webmasteri, zúčastnení v našom affiliate programe.

Máme rôzne affiliate programy, cez ktoré webmasteri propagujú našu stránku, používaním rôznych nástrojov. Tie nájdete tu.

Prosím berte na vedomie, že registráciou a poskytovaním služieb na našej stránke sa budete objavovať na všetkých našich stránkach, najmä na livejasmin.com a jasmin.com, ale takisto na všetkých našich pridružených stránkach, ktoré nazývame "whitelabels", pokiaľ webmaster prevádzkujúci danú stránku, zobrazuje vašu kategóriu.

Vo všeobecnosti nezdieľame akékoľvek vaše osobné údaje s webmastermi pridružených stránok, ktorí vidia iba vaše verejné údaje, viditeľné hosťami a členmi, pokiaľ webmaster nepoužíva špecifické propagačné nástroje.

Webmasterom ponúkame vlastniť takzvanú whitelabel stránku alebo propagačný nástroj nazvaný "Model Feed" pre lepšiu propagáciu vašej aktivity a taktiež aj našej. Ak tento nástroj budú používať, budeme s nimi zdieľať nasledovné informácie, takže môžu lepšie propagovať nás aj vás, vybudovaním ich vlastnej stránky:

 • Užív. meno
 • Online status (bezplatný chat, súkromný chat, offline)
 • Etnikum
 • kategória
 • Krajina
 • Blokovaná krajina/ krajiny
 • Priamy link do našej chat miestnosti
 • Hodnotenie modelky
 • Cena za minútu
 • Stream quality
 • Biografia/ čo ma vzrušuje/ čo ma nevzrušuje (viditeľné vo verejnom profile)
 • Jazyky
 • Zoznam činností
 • Pohlavie
 • Vek
 • Sexuálne preferencie
 • Fyzické Charakteristiky

Prosím berte na vedomie, že ak ste uviedli zoznam zakázaných krajín, území, kde nechcete byť videní, webmaster musí tento zoznam rešpektovať.

Takisto dávame možnosť webmasterom odkazovať Modelky a dostávať referenčné provízie. Keďže ich provízia je úmerná vašim príjmom, môžu mať tušenie o tom, aké sú vaše príjmy.

6.3. Subjekty našej skupiny spoločností

Zdieľame niektoré vaše osobné informácie s určitými spoločnosťami našej skupiny v Luxembursku, Maďarsku a US, keďže nám pomáhajú doručovať služby:

 • Jasmin IP S.à r.l., 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
 • Docler IP S.à r.l., 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
 • Docler SSC Kft, Expo tér 5-7, H-1101, Budapest, Hungary;
 • Docler Media LLC, 8000 Beverly Blvd, Los Angeles, CA 90048, USA.

Prosím berte na vedomie, že niektoré naše servery sú umiestnené v US a v Singapure. Obsahujú obmedzené množstvo informácií o vás a pomáhajú nám poskytovať dobrú kvalitu prenosu v ostatných častiach sveta.

6.4. Poskytovatelia služieb

Pozorne si vyberáme dôveryhodné tretie strany, ktorú poskytujú služby našej stránke.

Zaistíme, že sú viazaní zmluvnými obligáciami pre spracovanie informácií, ktoré s nimi zdieľame, v súlade s našimi inštrukciami, týmito Zásadami a všetkými platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Keďže neustále pracujeme na vývoji a zlepšovaní technológií podporujúcich našu webstránku, poskytovatelia služieb tretích strán sa môžu pravidelne meniť. Tieto entity spadajú do nasledovných kategórií: (a) obchodná inteligencia a analytika; (b) starosť o zákazníkov; (c) marketing a predaje.

6.5. Platobní poskytovatelia a finančné inštitúcie

Pre platobné účely môžeme zdieľať určité informácie s bankami tretích strán alebo platobnými poskytovateľmi.

Môžete dostávať transakčné emaily od niektorej spoločnosti, o potvrdení platby, vrátane výzvy na odoslanie spätnej väzby pre túto spoločnosť.

Takisto môžeme zdieľať informácie s relevantnými finančnými inštitúciami, ak to považujeme za striktne nevyhnutné, za účelom prevencie a odhalenia podvodu.

Ak zdieľate informácie priamo s tretími stranami, tieto Zásady Ochrany Osobných Údajov sa na tieto informácie nevzťahujú.

6.6. Agentúry činné v trestnom konaní alebo vládne orgány

Takisto môžeme zdieľať informácie s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo orgánmi, ak je takéto odhalenie nevyhnutné pre (a) súlad s právnymi nariadeniami, (b) odpovedanie na vyšetrovania podvodov alebo ilegálnych aktivít, (c) presadzovanie a spravovanie našej Dohody o Službách a/alebo (d) bránenie našich práv a bránenie sa proti akýmkoľvek nárokom.

6.7. Biznis prevody

Nakoniec, prosím berte na vedomie, že vaše informácie môžu byť prevedené inej spoločnosti, v prípade predaja celej časti alebo časti našich služieb tretej strane.

7. Ako Prevádzame Vaše Osobné Údaje Mimo Európskeho Hospodárskeho Priestoru?

Keďže sme spoločnosť so sídlom v Luxembursku, dodržiavame Nariadenie o Ochrane Údajov, taktiež známe ako aj "GDPR" (Ak sa chcete dozvedieť viac pozrite si: EU Regulation 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, nahrádzajúcich Directive 95/46/EC), ktorý poskytuje vysoký level ochrany vašich osobných údajov.

V rámci prevádzkovania a využívania stránky a poskytovania služieb, vaše informácie môžu byť prevedené aj mimo Európskeho Hospodárskeho Priestoru ("EEA") našim pridruženým spoločnostiam alebo spracovateľom údajov so sídlom v US alebo Ázii, pre účely špecifikované v týchto Zásadách Ochrany Osobných Údajov.

Ak prevedieme vaše osobné údaje mimo EEA, uisťujeme vás, že vaše práva a slobody sú dodržiavané v súvislosti so spracovávaním vašich údajov a sú adekvátne a vhodne chránené. Pre tieto účely používame Štandardné Zmluvné Doložky schválené Európskou Komisiou, ktoré môžete nájsť tu.

8. Aké sú Vaše Práva Ohľadom Vašich Osobných Údajov?

Snažili sme sa čo najlepšie vysvetliť vám aké sú vaše práva a ako sa ich môžete domáhať. Ak aj napriek našim vysvetleniam ste si stále neistí o tom, čo môžete urobiť alebo aké sú podmienky vašich práv, nebojte sa, náš Tím Podpory vám poskytne akúkoľvek asistenciu, ktorú budete potrebovať. Takisto nás môžete kontaktovať kedykoľvek, pred uplatňovaním vašich práv a my vám odpovieme na vašu žiadosť čo najskôr.

Prosím nezabúdajte, že sme vytvorili špeciálne rozhranie nazvané "Práva na Súkromie" vo vašich nastaveniach účtu, aby ste mohli jednoduchšie uplatňovať niektoré vaše práva.

Náš Tím Podpory vám poskytne informácie o prijatých opatreniach, do jedného mesiaca odo dňa prijatia vašej požiadavky. Iba vo výnimočných prípadoch, keď čelíme komplexnému alebo vysokému počtu žiadostí, túto periódu môžeme predlžiť na 60 dní.

Prosím berte na vedomie, že tieto práva môžu byť uplatnené bez poplatku. Avšak, neodôvodnené alebo nadmerné žiadosti, najmä opakujúceho sa charakteru, môžu viesť k poplatku.

8.1. Prístup k údajom a prenosnosť údajov

Máte právo prístupu k vašim osobným informáciám, ktoré o vás máme, vyžiadaním bezplatnej kópie vašich osobných údajov prostredníctvom sekcie "Stiahnutie Údajov" v nastaveniach vášho účtu.

Po overení vašej identity, vaša žiadosť bude zaslaná nášmu Tímu Podpory.

Ak budeme považovať vašu požiadavku za neopodstatnenú alebo neprimeranú (napríklad, ak v krátkom časovom úseku podáte príliš veľa žiadostí), môžeme odmietnuť požiadavku spracovať, alebo alebo vám účtovať vhodný poplatok, berúc do úvahy administratívne náklady za poskytnutie týchto informácií.

V určitých prípadoch môžete byť taktiež oprávnený vyžiadať si od nás kópie vašich osobných údajov, ktoré ste nm poskytli, v štrukturovanej, bežne používanej, a počítačom čitateľnej forme a/alebo vyžiadať nás zaslať tieto informácie inému poskytovateľovi (kde je to technicky možné). Pre tento účel, nám prosím zašlite email na privacy@jasmin.com.

8.2. Oprava nepresných alebo neúplných údajov

Máte právo žiadať opraviť akúkoľvek nepresnosť vo vašich osobných údajoch.

Pre tento účel nám môžte zaslať email na privacy@jasmin.com.

8.3. Uchovávanie a vymazávanie údajov

Všeobecne uchovávame vaše osobné informácie, pokým je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi nami a vami a pre súlad s právnymi obligáciami.

Ak už viac nechcete, aby sme používali vaše informácie, môžete vyžiadať zmazanie vašich osobných údajov a uzatvorenie vášho účtu. V takomto prípade prosím zvoľte možnosť "Odstrániť moje Údaje" v "Nastaveniach Súkromia" vo vašom účte.

Vaša požiadavka bude odoslaná nášmu Tímu Podpory, ktorý vás bude kontaktovať ohľadom tejto požiadavky, V prípade že budete mať akékoľvek problémy, prosím kedykoľvek nás kontaktuje.

Prosím berte na vedomie, že ak požiadate o odstránenie vašich osobných údajov:

Môžeme niektoré vaše údaje uchovať, pokiaľ je to nevyhnutné pre naše obchodné záujmy, ako napríklad prevencia a odhalenie podvodov, a udržanie bezpečnosti. Napríklad, ak uzatvoríme alebo suspendujeme účet za podvod alebo ilegálne činnosti, môžeme uchovať tieto informácie do budúcna, aby sme vám zabránili zaregistrovať sa znova. Tieto informácie sú takisto udržiavané v prípade prebiehajúcich súdnych konaní a/alebo vyšetrovaní.

Takisto môžeme uchovávať a používať vaše osobné informácie, v súlade s našimi právnymi obligáciami. Napríklad, niektoré vaše informácie uchovávame pre daňové povinnosti, právne vykazovanie a povinnosti auditu. Prosím berte na vedomie, že podľa Luxemburskej legislatívy, informácie súvisiace s financiami sú uchovávané po dobu desiatich rokov.

Niektoré kópie vašich informácií (napr. záznamy prihlásenia) môžu zostať v našej databáze, avšak sú disociované od vašich osobných identifikátorov.

Za účelom ochrany našej stránky a vašich osobných informácií pred náhodnou alebo úmyselnou stratou alebo zničením, záložné kópie vašich osobných informácií nemôžu byť z našich záložných systémov odstránené na obmedzené časové obdobie.

8.4. Právo na námietku

Vaše údaje spracovávame z rôznych dôvodov, ako bolo vysvetlené v bode "4. PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?". Rozhodní právo vás môže oprávňovať, aby sme prestali spracovávať vaše osobné údaje pre špecifické účely, kde je takéto spracovanie založené na legitímnych záujmoch. Ak namietate voči takémuto spracovaniu, prestaneme s nim pre tieto účely.

V špecifických situáciách môžeme odmietnuť vykonanie vašej žiadosti. Toto iba v prípade, kedy máme oprávnené dôvody nepokračovať v spracovaní takejto požiadavky, alebo ak musíme vytvoriť, uplatňovať alebo brániť právne nároky.

Prosím berte na vedomie, že namietania voči používaniu vašich údajov môže znemožniť používanie vášho účtu.

Prosím nezabúdajte, že nás kedykoľvek môžte požiadať o zrušenie zasielania marketingových emailov, v nastaveniach vášho účtu.

8.5. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať nás, aby sme držali vaše osobné údaje v "limbe", pokým ostatné problémy nebudú vyriešené.

V podstate, môžete nás požiadať o pozastavenie používanie vašich údajov v 4 prípadoch:

Ak to spochybňujete, že osobnú údaje, ktoré o vás máme sú nesprávne: v tomto prípade, spracovateľské informácie súvisiace s týmito údajmi budú pozastavené, pokiaľ nebudú overené.

Ak namietate spracovateľským činnostiam, na základe legitímnych záujmov: v tomto prípade, môžete požiadať o pozastavenie týchto operácií, pokým neoveríme dôvody na spracovanie.

Pokiaľ považujete spracovanie za nezákonné, avšak máte námietky proti vymazaniu a žiadate radšej obmedzenie.

Ak nemáme ďalšiu potrebu používať tieto údaje, avšak potrebujete ich pre uplatnenie alebo obhájenie právnych nárokov.

Napriek vašej požiadavke, stále môžeme pokračovať v spracovaní vašich osobných údajov, pokiaľ musíme etablovať, uplatňovať alebo obhajovať právne nároky. Upozorníme vás pred zrušením obmedzenia.

8.6. Právo podať sťažnosť s dozorným orgánom

Ak máte pocit, že naše spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR alebo akýmkoľvek iným platným národným zákonom, máte právo podať sťažnosť s dozorným orgánom, (najmä v Členskom Štáte, kde žijete, pracujete alebo mieste s údajným porušením GDPR).

9. Zmeny v Našich Zásadách Ochrany Osobných Údajov

Príležitostne môžeme tieto Zásady ochrany osobných údajov upraviť, aby správne reflektovali zmeny v našich službách a takisto aj spôsob, ako nakladáme s vašimi osobnými informáciami alebo zmenami v uplatniteľných zákonoch.

Ak urobíme zmeny, ktoré považujeme za dôležité, dáme vám vedieť, umiestnením upozornenia na relevantnej stránke/a alebo vás kontaktujeme inou metódou, napríklad emailom.

V rozsahu povolenom zákonom, tieto zmeny sa môžu aplikovať akonáhle sú publikované na našej stránke, pokiaľ nie je špecifický dátum ich uplatnenia. Vaše ďalšie používanie našej stránky od toho dňa už bude podliehať novým Pravidlám.

10. Ako nás môžete Kontaktovať?

Ak máte akékoľvek komentáre alebo otázky ohľadom týchto zásad ochrany osobných údajov, alebo všeobecne, praktík ohľadom súkromia, prosím zašlite nám email na privacy@jasmin.com alebo na adresu uvedenú nižšie. Vždy sa s vami na túto tému porozprávame.

Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l.
44, Avenue John F. Kennedy
L-1855, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Takisto vás srdečne informujeme, že máme zamestnanca oddaného zabezpečeniu vášho súkromia, našu Zodpovednú Osobu. Túto Osobu môžete kontaktovať prostredníctvom emailu na: dpo@jasmin.com alebo na nasledujúcej adrese:

To the attention of the DPO
Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l.
44, Avenue John F. Kennedy
L-1855, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg