Prosimy uaktualnić przeglądarkę w celu dalszego używania Centrum Jasmin Model.

 
Umowa Usług Modelek/Studia

Dotychczasową umowę usługową znajdziesz tutaj.

Niniejsza umowa (zwana dalej "Umową dot. Usług"), reguluje stosunki pomiędzy:

Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., z adresem zarejestrowanym na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowanym w Rejestrze Handlu i Spółek Luksemburga pod numerem (R.C.S.) B 171.358, z zarejestrowanym kapitałem w kwocie EUR 12 500 (dalej jako "Operator Strony") i Modelką (dalej jako "Modelka”, "mnie", "ty" lub "ja") i/lub - w przypadku utworzenia Konta Studia - Studiami (dalej jako "Studio" i w zależności od przypadku, "ty", "mnie", lub "ja")

Umowa o usługi

Przez wypełnienie i złożenie formy rejestracyjnej, i przez kliknięcie na przycisk "Przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję obecną Umowę Usług, oraz otwarcie wyrażam zgodę na klauzule dotyczące Deklaracji (4 klauzula) i Danych osobowych (5 klauzula)", Modelka/Studio wyraża zgodę na klauzule dotyczące Deklaracji (4 klauzula) i Danych osobowych (5 klauzula), i akceptuje następującą Umowę Usług:

Definicje

"Ja", "mnie", "ty": Modelka, Studio, lub oboje, w zależności od sytuacji.

"Modelka": osoba świadcząca rozrywkowe usługi dla dorosłych Operatorowi Strony.

"Model Account": a registered account open by the Model with the Website Operator upon acceptance of the terms and conditions hereof.

"Private Chat": a private form of communication/interaction (online) between a Member and a Model, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chat": a public form of communication/interaction (online) between Model(s) and Visitors/Subscribers, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chatroom": a designated virtual room online where Model(s) can communicate/interact with Visitors/Subscribers.

"Studio": osoba (prywatna lub prawna) rejestrująca się na Koncie Studia, dostarczająca usługi o charakterze rozrywki dla dorosłych i zawiązująca kontrakty z Modelkami.

"Konto Studia": zarejestrowane konto Studia, które może także rejestrować Modelki.

"Kontrakt Modelek Studyjnych": Kontrakt pomiędzy Studiem i jego Modelkami, na świadczenie Usług Modelek Studyjnych.

"Services": content/performance/chat services rendered by Models and Studios on the Websites and, as the case may be, the transmission and distribution of such content to the public through satellite or cable network ("broadcasting"). Such services namely comprise online adult entertainment services, more precisely, performing live webcam shows, webcam chats (oral and/or in writing), availability of other related products such as videos and/or snapshots of Models amongst others and uploading original content for the entertainment of Visitors/Subscribers worldwide, who have selected Models notably pursuant to live streams, images, offline (teaser) and so forth. Services are usually sold on a pay per view basis, exception made of some specific products which may be sold on a one time basis, as further specified hereof where relevant.

"Witryny": różne strony internetowe, takie jak www.jasmin.com, www.livejasmin.com, www.joyourself.com itp., prowadzone przez Operatora Witryny, łącznie ze stronami powiązanymi, prowadzonymi przez webmastera(ów).

"Odwiedzający/Subskrybenci": osoby odwiedzające i/lub zapisujące się i/lub kupujące Usługi na Stronach lub otrzymujące ich zawartość jakimkolwiek środkiem przekazu dostępnym teraz lub stworzonym w przyszłości (czasem określani również jako członkowie lub końcowi użytkownicy).

1sza Klauzula - Cel

Jako osoby prywatne lub prawne, Modelki albo Studia, działają na podstawie tej umowy jako dostawcy profesjonalnych usług w ramach ich działań biznesowych/profesjonalnych podczas świadczenia swoich usług (nie jako konsumenci).

A. Model

Sekcja A jest odpowiednia tylko dla Modelek

Poprzez obecną Umowę Usług, otwarcie wyrażam zainteresowanie świadczeniem Usług jako Modelka na Stronach Internetowych promowanych przez Operatora Strona i powiązanych, który obecnie zarządza interaktywną stroną czatów wideo na żywo "biznes do konsumenta" (B2C) (na zasadzie tej dostępnej pod adresem www.jasmin.com) i transmisją, zgodnie z zasadami tej Umowy Usług.

Modelka zobowiązuje się nie udostępniać żadnej nielegalnej, krzywdzącej, nieprzyzwoitej, nienawistnej, rasistowskiej lub jakiejkolwiek innej niewłaściwej treści (np. zniesławiającej, obraźliwej, grożącej, etc.) podczas świadczenia Usług na podstawie tej Umowy Usług.

W celu podwyższenia efektywności powyższych Usług, jestem upoważniony do używania help desk'u zapewnionego przez Operatora Strony i/lub jego dostawców usług, gdy zajdzie taka potrzeba.

Niniejszym oświadczam, że Operator Strony nie posiada nade mną żadnej władzy. Konsekwentnie, obecna Umowa Usług nie determinuje miejsca ani czasu świadczenia przeze mnie Usług. Operator Strony nie określa treści mojej zawartości ani moich Usług, ponieważ jestem w pełni świadoma, jako Modelka, że mam obowiązek świadczenia solidnych i wydajnych usług, w pełnej zgodności z odpowiednim prawodawstwem i przedmiotem obecnej Umowy Usług.

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem warunki i zasady Stron Internetowych odnoszące się do członków Stron i jestem świadomy wymagań dotyczących jakości i zobowiązań wspomnianych w tych warunkach i zasadach. W przypadku jakichkolwiek pytań w tym względzie mogę skontaktować się z Operatorem Strony, zgodnie z danymi kontaktowymi udostępnionymi w tej Umowie Usług.

Modelki mogą świadczyć Usługi w jednym z obszarów/kategorii dostępnych na Stronach, mogących ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia od Operatora Strony, z poszanowaniem standardowych wymagań związanych ze środowiskiem stron i doświadczeniem Operatora Strony.

I hereby certify that I am not underage and agree to this Services Agreement based on my sole consent and free will without any third party moral or physical constraint.

Usługi będą przeze mnie świadczone całkowicie niezależnie i samorządnie. Dlatego, jako osoba dorosła, ponoszę pełną odpowiedzialność za swoje własne działania, wideo, audio, czaty, dialogi, filmy instruktażowe, oraz rady, a wszystkie decyzje związane z treścią moich działań jako Modelki są podejmowane wyłącznie przeze mnie.

Niezależnie od powyższego, działam na podstawie tej Umowy Usług jako profesjonalista świadczący Usługi, jednakże nie jest zamierzonym, by Usługi świadczone przeze mnie były postrzegane jako uznane przez władze publiczne lub inne potrzebne certyfikaty, a moją odpowiedzialnością jest powiadomienie o tym fakcie końcowych użytkowników. Rozumiem, że nie jestem w żaden sposób zatrudniony przez Operatora Strony i/lub jakąkolwiek inną jednostkę powiązaną z Operatorem Strony.

Niniejszym oświadczam, że na podstawie tej Umowy Usług będę świadczyć Usługi wysokiej jakości, nie będę świadomie udostępniać żadnych mylących lub wprowadzających w błąd informacji użytkownikowi Stron oraz, że w każdym momencie będę działać szczerze i profesjonalnie.

B. Studio

Sekcja B jest odpowiednia tylko dla Studiów

Studio wstępuje w tą Umowę Usług w świetle świadczenia Usług Operatorowi Strony. W tym celu, Studio może zawiązywać kontrakty z Modelkami. W każdym wypadku, Studio ponosi pełną odpowiedzialność przed OPERATOREM STRONY za Usługi świadczone przez jego Modelki.

Studio rozumie i akceptuje, że usługi świadczone przez Modelki (dalej określane jako "Usługi Modelek") na podstawie warunków i zasad kontraktu zawartego pomiędzy Studiem a Modelkami (dalej jako " Kontrakt Modelek") służyć mają rozrywce dorosłych i polegają na wykonywaniu pokazów przed kamerą na żywo i czatowaniu przy pomocy wyposażenia Studia dla rozrywki Odwiedzających/Abonentów na całym świecie, którzy wybrali daną Modelkę na podstawie transmisji na żywo, obrazów, płatnych filmów i zwiastunów lub otrzymywania transmisji.

Studio rozumie i zgadza się, że jego obowiązkiem jest określenie warunków i zasad Kontraktu Modela, które Studio ustala samodzielnie i niezależnie bez wpływu Operatora Witryny, pod warunkiem, że taki Kontrakt nie narusza zobowiązań Studia wynikających z niniejszej Umowy Usługowej i przy jednoczesnym zapewnieniu, że Modele przestrzegają niniejszej Umowy Usługowej. W związku z powyższym, Modele nie posiadają żadnego umownego ani jakiegokolwiek innego stosunku z Operatorem Witryny. Studio zgadza się ponosić wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za wszystkie treści, działania, pokazy, filmy wideo, czat, rozmowy i wszelkie inne Usługi Modeli świadczone na podstawie Kontraktu Modela.

The Studio hereby declares that all Models with whom it has entered into contractual relationship are of legal age and are not subject to any moral or physical constraint by a third party or the Studio.

The Studio hereby certifies that it does not support, promote or allow any activities linked to prostitution, escort, sex trafficking, pedophilia or any kind of human abuse.

The Model undertakes to take all necessary measures to cooperate with the Website Operator in order to verify from time to time that none of its Models are engaged in any act of prostitution and escort.

In case evidences appear that one or several Models linked to the Studio are involved in prostitution and/or escort activities (or of any attempt to do so), the Website Operator will be entitled to stop with immediate effect any partnership with the Studio and contact the competent authorities where relevant.

In case evidences appear that one or several Models linked to the studios are underaged and/or that the Studio is involved in child exploitation or sex trafficking the Website Operator will terminate the Service Agreement, and will immediately contact the criminal authorities.

W celu ulepszenia wydajności Usług Modelek, ja, jako Studio, jestem uprawiony do używania help desku zapewnionego przez Operatora Strony i jego spółki stowarzyszone, kiedykolwiek uznam to za stosowne.

Operator Strony może przyznać Studiu pewne przywileje według własnego uznania, w celu utrzymania lojalności tego drugiego. W przypadku, gdy którykolwiek z tych przywilejów wpływa na Modelki tego Studia, ze szczególnym uwzględnieniem dalszej rejestracji tych Modelek na Stronach, to Studio ponosi pełną odpowiedzialność ujęcia tej zmiany w Kontrakcie Modelek Studia.

Jako Studio niniejszym oświadczam, że Operator Strony nie posiada nade mną żadnej mocy kierującej, subordynującej ani żadnej innej władzy nade mną. Konsekwentnie, obecna Umowa Usług nie determinuje miejsca ani grafiku świadczenia Usług przez Modelki, określonych w Kontrakcie Modelek. Operator Strony nie określa treści mającej zawierać się w Usługach moich lub Modelek, ponieważ jako Studio jestem w pełni świadomy, że ponoszę pełną odpowiedzialność za Modelki i za świadczenie przez nie efektywnych i niezawodnych usług, w pełnej zgodności z odpowiednim prawodawstwem i Kontraktem Modelek.

Ja, jako Studio, niniejszym oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem warunki i zasady Stron Internetowych odnoszące się do użytkowników tych Stron, i że jestem świadomy poziomu jakości i zobowiązań, o których wspomniano w tych warunkach i zasadach. W wypadku jakichkolwiek pytań z nimi związanych, mogę skontaktować się z Operatorem Strony zgodnie z danymi zamieszczonymi w tej Umowie Usług. W tym względzie, oświadczam niniejszym, że jestem odpowiedzialny za Modelki, w zgodzie z ich zobowiązaniami dotyczącymi Kontraktu Modelek, i za świadczenie przez nie Usług Modelek zgodnie z poziomem jakości i zobowiązań określonych w warunkach i zasadach Stron Internetowych, które odnoszą się do użytkowników tych Stron.

Studio działa w ramach niniejszej umowy o świadczenie usług jako przedsiębiorca w ramach wykonywania mojej działalności gospodarczej (w przeciwieństwie do konsumentów) w czasie świadczenia Usług, a zatem ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszystkich związanych z działalnością podatków. Studio potwierdza, że zwalnia z odpowiedzialności właściciela witryny internetowej w przypadku, gdy ten ostatni jest zmuszony do ujawnienia informacji o koncie odpowiednim organom podatkowym w trakcie postępowania sądowego wszczętego w systemie sądownictwa Studia, lub właściciela witryny internetowej lub jakiegokolwiek innego organu sądowego. Studio jest zobowiązane do wystawiania faktur za wszystkie usługi świadczone na rzecz właściciela witryny internetowej. Faktury muszą być zgodne z obowiązującym prawem krajowym i prawem UE, w zależności oddanego przypadku. Jeśli Studio nie może dostarczyć faktury właścicielowi witryny internetowej, może on sam sobie wygenerować fakturę. Akceptując niniejszą umowę o świadczeniu usług, Studio wyraża zgodę, aby właściciel witryny internetowej w razie potrzeby korzystał z systemu fakturowania i akceptował każdą fakturę wystawioną przez właściciela witryny internetowej w związku z usługami świadczonymi przez Studio. Nie oznacza to, że Studio działa w oparciu o certyfikaty, zezwolenia czy też dyplomy, a obowiązkiem Studia jest poinformowanie o tym użytkowników końcowych. Jako Studio potwierdzam, że nie jestem i że Modele nie są w żaden sposób pracownikami właściciela witryny internetowej i / lub jakiegokolwiek innego podmiotu powiązanego z właścicielem witryny internetowej.

Niniejszym zobowiązuje się, jako Studio, że Modelki związane Kontraktem Modelek będą świadczyły Usługi Modelek o wysokiej jakości, nie będą udzielać świadomie żadnych mylących lub nieprawdziwych informacji użytkownikom Strony oraz, że w każdym momencie Modelki będą zachowywać szczerość i profesjonalizm.

Studio zobowiązuje się upewnić, że Modelki przestrzegają wymagań odpowiednich dla Studia, a także dla Modelek, jak opisano powyżej w klauzuli 1 A.

2ga Klauzula - Czas trwania

Ta Umowa Usług wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Modelki/Studia na Stronach i zaakceptowania Umowy Usług przez kliknięcie na przycisk "Wyrażam zgodę, rozumiem i akceptuję tę Umowę Usług oraz otwarcie akceptuję klauzule dotyczące Deklaracji (4 klauzula) i Danych osobowych (5 klauzula)", i pozostaje aktualna do momentu rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, w pełnej zgodności z warunkami i zasadami określonymi w tej Umowie Usług.

3cia Klauzula - Opłaty

Przyjmuję do wiadomości, że kwota zapłacona za Usługi świadczone w zakresie obecnej Umowy Usług, zostanie opublikowana na Stronach. Ja, jako Modelka/Studio, zgadzam się z Operatorem Strony, że kwota płacona za Usługi świadczone na Stronach może się wahać w zależności od wybranej opcji (tj. stawki za minutę, którą wybieram według własnego uznania i która jest płacona Operatorowi Strony przez odwiedzających za Usługi oferowane przeze mnie poprzez Strony Internetowe).

Rozumiem i akceptuję, że kwoty płacone mi przez Operatora Strony odnoszą się do pewnego procenta (zmiennego, zależnie od typu Usługi) wybranej opcji płatności (tzn. pewnego procenta ceny zapłaconej przez Odwiedzających/Członków Stron Internetowych Operatorowi Strony), jak opisano powyżej, który to procent i opcja płatności zostaną opublikowane na moim koncie rejestracyjnym i/lub mojej stronie sprzedaży (którą mogę skonsultować przed świadczeniem jakichkolwiek Usług). Rozumiem i akceptuję, że nie należy mi się żadne honorarium autorskie za żadną treść zamieszczoną przeze mnie na Stronach Internetowych ani za żadną treść przeze mnie transmitowaną. W pełni rozumiem i przyjmuję do wiadomości, że Odwiedzający/Członkowie Stron Internetowych są klientami Operatora Strony.

Jestem świadomy, że ceny podane będą w dolarach amerykańskich, z dodatkowymi centami. W związku z tym rozumiem, że ułamkowe kwoty płatności nie będą mi przyznawane. Cena do której odniesiono się w obecnej klauzuli musi zostać zapłacona za pomocą przelewu bankowego, Payoneer, czeku, albo innych metod płatności dostępnych i wybranych dowolnie przez Operatora Strony.

Przyjmuję także do wiadomości, że cena płacona za świadczenie Usług może zostać odpowiednio i proporcjonalnie zmniejszona w przypadku bezprawnych działań moich/Wykonawców Studia, mianowicie naruszenia obecnej Umowy Usługowej i/lub właściwego prawodawstwa, i/lub w wypadku oddzielnego układu zgodnego z warunkami obecnej Umowy Usługowej, który to sprzyjałby takiemu zmniejszeniu w odpowiednich przypadkach.

Ceny za minutę płacone przez Odwiedzających/Członków i które także stanowią podstawę do obliczania kwot zarobionych przeze mnie jak opisano powyżej, mogą być dowolnie zmieniane przez Operatora Strony po uprzednim poinformowaniu mnie o tym. W wypadku istotnych zmian w ilości dostępnych cen, będę mieć możliwość rozwiązania obecnej Umowy Usług po przyjęciu takiej zmiany; w innym wypadku, jeśli zdecyduję się kontynuować świadczenie usług poprzez Strony Internetowe, będzie to uznane za cichą zgodę na te zmiany.

Fałszerstwo kart kredytowych jest przestępstwem, i Operator Strony zrobi wszystko, co w jego mocy, by pomóc lokalnym i międzynarodowym instytucjom tropić osoby popełniające takie wykroczenia. Operator Strony NIE zapłaci żadnych wynagrodzeń w przypadku fałszywych zakupów. Zakupy MUSZĄ pochodzić od właściciela karty kredytowej lub być wykonywane za zgodą właściciela karty. Jeśli znasz KOGOKOLWIEK podejmującego takie działania, prosimy, poinformuj nas o tym i pomóż nam chronić nasze Strony Internetowe.

4ta Klauzula - Oswiadczenia

Niniejszym oświadczam, że mam i w zależności od przypadku, Modelki zarejestrowane na moim Koncie Studyjnym, a także wszystkie osoby pojawiające się w obrazie mojej kamery lub na zdjęciach, mają przynajmniej 18 lat (albo 21, jeśli wymaga tego lokalne prawo), lub są pełnoletnie w świetle mojej/ich jurysdykcji (cokolwiek ma większą władzę). Przez zaznaczenie/kliknięcie "Przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję obecną Umowę Usług, oraz otwarcie oznajmiam akceptację klauzul dotyczących Deklaracji (4 klauzula) i Danych osobowych (5 klauzula)" pola/przycisku oświadczam, że ja lub Modelki, w zależności od przypadku, osiągnęliśmy pełnoletniość a także, że NIE będę dostarczać Operatorowi Strony fałszywych danych (łącznie z imieniem moim/Modelek, adresem, i/lub datą urodzenia).

Jestem w pełni świadomy, że Operator Strony nie ponosi odpowiedzialności, częściowo lub w całości, za żadną treść, informację, wiadomość, opinię, wyrażenie, i/lub działanie wszelkiego rodzaju, pochodzące od Odwiedzających/Członków i/lub Modelek/Studiów Stron Internetowych, albo od jakiejkolwiek innej jednostki lub osoby trzeciej w świetle obecnej Umowy Usług.

Oświadczam, że wszystkie decyzje związane ze świadczeniem Usług zostają podjęte z mojej/Modelek własnej woli, że Usługi takie nie naruszają lokalnego standardu "nieprzyzwoitości" na moim/ich obszarze, ani nie naruszają żadnych innych praw. Jako dorosły ponoszę pełną odpowiedzialność za moje własne działania i w zależności od przypadku, za działania Modelek. Oświadczam również, że ja jestem, lub w zależności od przypadku, Modelki zarejestrowane na moim Koncie Studyjnym, są także świadome mojej/ich odpowiedzialności karnej i dlatego, ja/one będziemy zawsze, bez względu na okoliczności, działać w zgodzie z moimi/ich lokalnymi standardami moralności i odpowiednimi prawami. Co więcej oświadczam, że nie jestem pod wpływem narkotyków ani alkoholu i że świadczę, lub w zależności od przypadku, Modelki świadczą Usługi/Usługi Modelek w formie wideo/filmów i pokazów z mojej/ich własnej, nieprzymuszonej woli.

Zobowiązuję się zabezpieczać i chronić Operatora Strony przed wszelką odpowiedzialnością związaną ze świadczonymi Usługami w ramach tej Umowy Usług. Niniejszym zwalniam wszystkie osoby powiązane z Operatorem Strony ze wszystkich przeszłych, obecnych i przyszłych odpowiedzialności w ramach tej Umowy Usług.

Niniejszym oświadczam, że w pełni przeczytałem i zgadzam się z treścią tej Umowy Usług przed jej wejściem w życie. Nie zostałem nakłoniony lub zmuszony do podpisania tej Umowy Usług ani przez Operatora Strony, jego przedstawicieli, pracowników, ani kogokolwiek działającego w jego imieniu. Jako że akceptuję warunki tej Umowy Usług, poświadczam, że dane podane powyżej są prawdziwe i odpowiednie. Poświadczam również, jako Modelka lub jako Studio, zależnie od przypadku, że ja, lub Modelki nie będą udostępniać żadnej zniesławiającej, obraźliwej, grożącej, rasistowskiej ani nielegalnej treści oraz, że w mojej intencji nie leży wspieranie niemoralnych interesów. Rozumiem, że jeżeli Operator Strony będzie podejrzewał, że ja, lub zależnie od przypadku, Modelki udostępniamy zakazaną treść, moje konto zostanie natychmiast zamrożone dla dalszego dochodzenia i może to skutkować trwałym zamknięciem moich kont, oraz anulowaniem i konfiskatą wszystkich płatności od Operatora Strony.

Oświadczam również, że nie będę zmuszać nikogo do świadczenia Usług na Stronach promowanych przez Operatora Strony oraz, że wszystkie Modelki przypisane do mojego Konta Studia, w zależności od przypadku, świadczą Usługi Modelek poprzez Strony z własnej woli. Nie będę ubiegać się o ani brać udziału w niczym powiązanym z usługami escort lub prostytucją. Przez zaznaczenie pola "Przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję obecną Umową Usług i otwarcie deklaruję akceptację klauzul dotyczących Deklaracji (4 klauzula) i Danych osobowych (5 klauzula)" oświadczam, że wszystkie Konta Modelek już utworzone lub utworzone w przyszłości w powiązaniu z moim Kontem Studia zostaną opatrzone stosownymi i prawdziwymi dokumentami prawnymi.

Niniejszym oświadczam, że rozumiem, iż każdy fizyczny kontakt lub wymiana danych kontaktowych z Członkami/Odwiedzającymi Stron Internetowych, albo kontaktowanie się z nimi w jakikolwiek inny sposób jest zabronione. Jakiekolwiek naruszenie tego zakazu będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem tej Umowy Usług. Jestem świadomy, że Operator Strony będzie mógł o tym powiadomić kompetentne władze, łącznie z prokuratorem stanu, w celu zapoczątkowania kryminalnego lub administracyjnego postępowania.

Rozumiem, że jeżeli Operator Strony i/lub jakakolwiek jednostka przez niego wskazana, podejrzewa, że ja lub Modelki, w zależności od sytuacji, pod moim Kontem Modelki/Studia udostępnili zabronioną treść, moje konta zostaną natychmiastowo zawieszone w celu dalszego dochodzenia, i może to skutkować trwałym zamknięciem moich kont oraz bezzwrotnym anulowaniem wszystkich moich płatności od Operatora Strony.

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że Operator Strony ma prawo do natychmiastowego i jednostronnego rozwiązania obecnej Umowy Usług i moich kont, łącznie z Kontami Studia i Kontami Modelek, w razie namniejszych podejrzeń o fałszerstwo lub nieodpowiednie zachowanie.

Uznaję także prawo Operatora Strony i/lub jakiejkolwiek jednostki przez niego wskazanej, do pełnego zabezpieczenia za wszystkie szkody spowodowane moim bezprawnym działaniem lub naruszeniem obecnej Umowy Usług.

Za otwartą zgodą od Studia/Modelki (poprzez email lub tryb czatu), Zespół Obsługi Klienta Jasmin.com zainicjuje zdalnie sterowaną sesję, by uzyskać dostęp do komputera Studia/Modelki, w celu naprawy problemów technicznych lub uzyskania informacji o źródle problemu. Studio/Modelka powinni pozostać przed komputerem przez cały czas zdalnie sterowanego procesu i nadzorować wszystkie kroki Zespołu Obsługi Klienta. Jeżeli Studio/Modelka zauważą coś, co nie jest zgodne z ich prośbą, powinni oni natychmiast zakończyć sesję i zasygnalizować problem Zespołowi Obsługi Klienta. Poprzez wyrażenie zgody na 'zdalnie sterowaną sesję', Studio/Modelka zobowiązuje się i zrzeka wszelkich możliwych roszczeń przeciwko Jasmin.com, a także jej pracownikom, w związku ze zdalnie sterowaną sesją.

Jako Modelka lub Studio oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za moje zachowanie, lub w zależności od przypadku zachowanie Modelek oraz świadczone Usługi, i że akceptuję, lub w zależności od przypadku jestem odpowiedzialny za akceptację przez Modelki i respektowanie przez nie wszystkich powyższych deklaracji i zobowiązań z zastosowaniem dla Modelek na podstawie tej Umowy Usług.

Jako Model lub Studio oświadczam, że jestem odpowiedzialny za działania zgodne z wszystkimi lokalnymi przepisami, rejestrację i składanie odpowiednich dokumentów, m.in. zarejestrowanie działalności gospodarczej, składanie oświadczeń podatkowych i płacenie podatków (w tym podatku od sprzedaży, podatku VAT, podatku u źródła lub wszelkich innych podatków mających zastosowanie), zapewnienie właścicielowi witryny odpowiednich numerów identyfikacji podatkowej/VAT, jeśli przekroczę próg podatkowy, który wymaga rejestracji działalności i dodatkowej płatności podatku lub podobnego podatku. Ponadto zwalniam z odpowiedzialności właściciela witryny internetowej, jeśli zdarzy się, że będzie musiał dostarczyć informacje organom podatkowym w ramach rutynowych i/lub nadzwyczajnych zapytań, związanych zwłaszcza z relacjami i transakcjami finansowymi właściciela witryny i mnie.

5ta Klauzula - Dane osobowe

A. Model

Kiedy decydujesz się zarejestrować na Jasmin jako model i udostępniasz transmisje na żywo i inne usługi, udostępniasz nam pewne informacje o sobie. Przeczytaj uważnie naszą Politykę Prywatności, która objaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy twoje dane osobowe oraz wybory dotyczące korzystania z twoich danych osobowych .

B. Studio

- Twoje Informacje Osobiste

Gdy decydujesz zarejestrować się na Jasmin jako Studio i korzystasz z naszej strony, udostępniasz nam pewne informacje o sobie. Przeczytaj uważnie naszą Politykę Prywatności, która wyjaśnia w jaki sposób gromadzimy, używamy i udostępniamy twoje dane osobowe, a także twoje wybory z tym związane.

- Dane osobowe Modeli

Rola Stron. W odniesieniu do jakichkolwiek danych osobowych przetwarzanych przez Operatora Serwisu i Studio w związku z niniejszą Umową, Operator Serwisu i Studio będą odpowiednio podmiotami kontrolującymi w odniesieniu do ich własnych działań związanych z przetwarzaniem.

Operator Serwisu i Studio zgadzają się przestrzegać wymogów przepisów dotyczących ochrony danych mających zastosowanie dla administratorów danych w odniesieniu do świadczenia przez nich odpowiednich usług oraz w inny sposób związanych z niniejszą Umową, w tym między innymi do Ogólnego Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679, Dyrektywy o Prywatności Elektronicznej 2002/58/EC (wraz z późniejszymi zmianami i modyfikacjami) i ich krajowymi przepisami wykonawczymi, przepisami regulującymi przesyłanie niechcianych wiadomości e-mail, przepisami dotyczącymi powiadamiania o naruszeniach bezpieczeństwa, przepisami nakładającymi minimalne wymogi bezpieczeństwa ("Przepisy o Ochronie Danych"). W celu uniknięcia wątpliwości, Operator Serwisu i Studio posiadają własne, niezależnie ustalone polityki prywatności, powiadomienia i procedury dotyczące przechowywanych przez siebie danych osobowych, a każdy z nich jest administratorem danych (a nie zależnym kontrolerem danych). Zgodnie z przepisami o ochronie danych, Operator Serwisu i Studio, bez ograniczeń:

1) wdrażać i przez cały czas utrzymywać wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa związane z przetwarzaniem danych osobowych;

2) prowadzić rejestr wszystkich działań związanych z przetwarzaniem przeprowadzanych w ramach niniejszej Umowy; oraz

3) nieświadomie zadziałać lub zezwolić na działanie mogące prowadzić do naruszenia przez innych Ustawy o Ochronie Danych.

Informowanie Modeli. W celu odpowiedniego poinformowania modela o procesie przetwarzania danych, Polityka Prywatności Studia lub Kontrakt Modela musi wyraźnie wskazywać, że korzystanie z Serwisu i świadczenie Usług na Stronie podlegają Polityce Prywatności Operatora Witryny. Studio udostępnia link do/kopię Polityki Prywatności Operatora Witryny i ponosi odpowiedzialność za informowanie Modeli o zmianach w Polityce Prywatności, które to mogą nastąpić od czasu do czasu.

Zgoda Modeli. Studio ponosi odpowiedzialność i zobowiązuje się do uzyskania, w celu wykonania niniejszej Umowy Usługowej, a po wygaśnięciu niniejszej Umowy Usługowej, zgodnie z uzasadnionym interesem gospodarczym Operatora, do zachowania zgodności z zobowiązaniami prawnymi, obrony przed roszczeniami prawnymi lub reagowania na żądania organów rządowych lub organów ścigania, indywidualnej i jednoznacznej zgody Modeli dotyczącej przetwarzania specjalnych kategorii danych zgodnie z Art. 9 GDPR, dla wszelkich usług świadczonych w ramach niniejszej Umowy. Specjalne kategorie danych przetwarzanych przez Studio i Operatora Serwisu dotyczą (i) danych Modeli dotyczących ich życia seksualnego lub preferencji seksualnych oraz (ii) danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne.

Studio odpowiada za Modeli, aby wyrazili oni zgodę i upoważnili, zgodnie z Kontraktem Modeli, Operatora Serwisu i/lub wszelkie inne jednostki przez niego wskazane, do automatycznego pozyskiwania i przechowywania informacji z komputerów Modeli używanych do łączenia się z Witryną (w tym, bez ograniczeń, plików cookie).

W przypadku, gdy Studio udostępnia adres e-mail Modeli, Studio odpowiada za Modeli, aby wyrazili oni zgodę i upoważnili, zgodnie z Kontraktem Modeli, Operatora Serwisu do wysyłania komercyjnych wiadomości do Modeli.

W przypadku uzyskania zgody od Modeli, Studio zobowiązuje się poinformować Modeli, że wyrażone zgody będą miały zastosowanie do wszystkich kont Modela, w przypadku gdy taki Model posiada kilka kont.

Studio zobowiązuje się do udzielenia Operatorowi Serwisu pisemnego dowodu zgody wyrażonej przez Modelki, na wniosek Operatora Serwisu.

Prawa Podmiotów Danych.Zgodnie z Prawem Ochrony Danych, Studio niezwłocznie powiadomi Operatora Serwisu po otrzymaniu żądania od Modela w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu. Studio wyśle takie powiadomienie pocztą elektroniczną na adres dsr@doclerholding.com nie później niż czterdzieści osiem (48) godzin od otrzymania wniosku.

Odszkodowanie. Studio w pełni zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Operatora Serwisu i wszelkie podmioty należące do grupy spółek, a także ich funkcjonariuszy, dyrektorów, akcjonariuszy, agentów i pracowników od wszelkich zobowiązań, strat, szkód, kosztów (w tym, bez ograniczeń, opłat adwokackich), wydatków lub grzywn (w tym, bez ograniczeń, wszelkich grzywn administracyjnych nałożonych przez organ nadzorujący ochronę danych), poniesionych przez którekolwiek z nich i wynikających z:

1) Wszelkie naruszenia przez Studio niniejszej Klauzuli 5 "Dane Osobowe" spowodowane działaniem lub zaniechaniem Studia lub jednego z jego pracowników, agentów lub kontrahentów;

2) Nieprzestrzeganie przez Studio postanowień Ustawy o Ochronie Danych.

Kontrola. Studio ponosi odpowiedzialność za wyrażenie zgody przez Modelki na podstawie Kontraktu Modelek, na kontrolę przez Operatora Serwisu i wszelkie jednostki przez niego wskazane, wszystkich ich danych osobowych i/lub treści opublikowanych w Witrynie, losowo, przy użyciu wszelkich dostępnych środków. Niezależnie od powyższego, Studio ma świadomość, że przeprowadzanie takiej kontroli nie należy do obowiązków Operatora Serwisu, oraz że Operator Serwisu i wspomniane jednostki nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku bezprawnych działań Modelek lub podania fałszywych informacji Operatorowi Serwisu.

6. Klauzula - Prawa do Wizerunku - Prawa do Nazwy - Przyznanie Praw Własności Intelektualnej

6.1 Upoważnienie do korzystania z wizerunku i nazwy

Upoważniam i jestem odpowiedzialny za uzyskanie od Modelek na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek upoważnienia Operatora Witryny do korzystania z mojego/Modelki wizerunku, zdjęć, głosu, lub innej podobizny mojej/Modelki (dalej określonej jako "Wizerunek Modelki") w celach świadczenia Usług na Witrynach oferowanych Abonentom, łącznie z reklamą, marketingiem i promocją Witryn oraz ich różnych programów.

Upoważniam także i jestem odpowiedzialny za uzyskanie od Modelek na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek upoważnienia Operatora Witryny do wykorzystywania mojej/Modelki nazwy użytkownika, pseudonimu (dalej jako "Nazwa Modelki") w celach umożliwienia świadczenia Usług na Witrynach oferowanych Abonentom, łącznie z reklamą, marketingiem i promocją Witryn i ich różnych programów.

In this respect, I/the Model agree(s) and acknowledge(s) that the Model’s Name shall not contain and/or be constitutive of the name of any famous/celebrity person or name/sign which benefits from any intellectual protection. I/the Model shall be fully responsible for choosing a Model’s Name which conflicts with a name on which a third party has rights.

Upoważniam i jestem odpowiedzialny za uzyskanie od Modelek na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek upoważnienia Operatora Witryny do wykorzystywania wizerunku i/lub nazwy moich/Modelki, jako części Twórczości (zdefiniowanej w klauzuli 6.2 poniżej).

Wizerunek i/lub nazwa moje/Modelki mogą być powielane/reprodukowane i rozpowszechniane za pośrednictwem różnych środków przekazu, łącznie z prezentacjami wideo, programami telewizyjnymi, audycjami radiowymi, wydaniami wiadomości, e-mailami, billboardami, broszurami, umieszczaniem na Witrynach i/lub w innych elektronicznych usługach, publikacjach, ekspozycjach i/lub promocji we wszelkich innych środkach przekazu. Ja/Modelka rozumiemy także, że wizerunek/nazwa moje/Modelki mogą podlegać uzasadnionym zmianom lub edycji. Ja/Modelka zrzekamy się wszelkich praw do kontroli lub zatwierdzania skończonego produktu lub materiału, w którym Operator Witryny mógł wykorzystać wizerunek mój/Modelki. Ja/Modelka zrzekamy się i przekazujemy Operatorowi Witryny wszelkie prawa, tytuły i interesy dotyczące wizerunku i/lub nazwy Modelki. Niniejsze upoważnienie do używania wizerunku i/lub nazwy moich/Modelki będzie wiążące dla spadkobierców, następców, cesjonariuszy i reprezentacji prawnych moich/Modelek.

Oświadczam i ponoszę odpowiedzialność za uzyskanie na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek oświadczenia od Modelek, że ja/Modelka jestem/jest świadomy/a przepisów dotyczących praw do wizerunku, życia prywatnego, oraz prawa do nazwy, a także wyraża(m) zgodę, by powyższe upoważnienie pozostawało w mocy przez okres 10 lat od rozwiązania niniejszej Umowy Usługowej, lub okres ważności wszelkich praw własności intelektualnej, łącznie z wszelkimi poprawkami i rozszerzeniami, na całym świecie, w związku z Twórczością zawierającą Wizerunek Modelki i/lub Nazwę Modelki, cokolwiek ma przewagę.

6.2 Przyznanie Praw Własności Intelektualnej

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, oraz ponoszę odpowiedzialność za uzyskanie od Modelek, na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek zgody, by wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa autorskie, tytuły i udziały, znaki handlowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe i wszelkie inne prawnie zastrzeżone dobra intelektualne, lub jakakolwiek ich część, w każdym materiale/treści transmitowanym przeze mnie/Modelkę i/lub nagrywanym przez Operatora Witryny podczas świadczenia przeze mnie/Modelkę niniejszych Usług, lub jakakolwiek praca opublikowana/zamieszczona na Witrynie przeze mnie/Modelkę/Studio, każdego rodzaju i charakteru (dalej określana jako "Twórczość"), były ostatecznie, nieodwołalnie i wyłącznie przyznane Operatorowi Witryny, a Operator Witryny niniejszym przyjmuje takie zlecenie na okres ważności tych praw własności intelektualnej, łącznie z ewentualnymi prolongatami i rozszerzeniami, na całym świecie.

Twórczość zawiera, między innymi, następujące:

 • Wszelka zamieszczona oryginalna zawartość, jak obrazy, zdjęcia, wideo, nagrania audio, opisy profilu, komentarze, oświadczenia, cytaty/fragmenty słownych lub pisemnych wypowiedzi moich/Modelki, itd., łącznie z wszelkimi pracami pochodnymi takiej zamieszczonej oryginalnej zawartości, jak dzieła sztuki lub fotografie tych dzieł;
 • Wszelkie niniejsze Usługi, takie jak pokazy na żywo, transmisje na żywo, występy, rozmowy na czacie, dialogi, działania, itp., łącznie z nagranymi transmisjami, zrzutami ekranu pokazów/występów (nagranych za pomocą kamery internetowej lub innych metod), a także pojawianie się moje/Modelek na Witrynach w każdy inny sposób, jak migawka/i Wizerunku mojego/Modelek, itp., i/lub sąsiednie prawa, które ja/Modelka posiadamy jako artyści/twórcy pokazu/pracy rozrywkowej, łącznie z wszelkimi pracami pochodnymi;
 • Wszelkie nazwy domeny i/lub znaki handlowe, łącznie z Nazwą moją/Modelki, gdy ja/Modelka postanawiamy zezwolić Operatorowi Witryny na stworzenie witryny mojej/Modelki w celu świadczenia niniejszych Usług;
 • Osobowość online moja/Modelki (tj. szczególna kombinacja cech, jak cechy osobowości, fizyczne, wyjątkowy ubiór, makijaż, znaki szczególne związane z pojawianiem się na Witrynie, itp.), w przypadku gdy taka osobowość podlega ochronie praw autorskich, tzn. stanowi oryginalną ekspresję moją/Modelki jako jej autorów.

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, oraz jestem zobowiązany do uzyskania od Modelek, na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek, zgody, by wraz z zawiązaniem niniejszej Umowy Usługowej, Operator Witryny stał się właścicielem Twórczości oraz wszelkich praw z tym związanych, w najszerszym możliwym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem.

Przekazanie to obejmuje, między innymi, przekazanie Operatorowi Witryny następujących wyłącznych, obowiązujących na całym świecie praw, bez ograniczeń, zastrzeżeń i/lub dalszych uprawnień od Modelki:

 • Prawo do reprodukcji Twórczości; to znaczy prawo do używania i odtwarzania Twórczości, niezależnie od formatu i wymiarów, we wszystkich środkach przekazu znanych lub nieznanych obecnie (na przykład w prasie, wideo, płytach CD, wersji cyfrowej, itd.).
 • Prawo do reprezentacji, tj. prawo do publicznego odtwarzania Twórczości;to znaczy prawo do przedstawiania i komunikacji Twórczości publiczności, za pośrednictwem wszelkich środków znanych lub nieznanych obecnie, łącznie z publicznym wyświetlaniem lub zamieszczaniem, publikowaniem wideo, ale także poprzez media cyfrowe (a w szczególności banki obrazów, internet, intranet, itd.).
 • Prawo do transmisji i publicznej dystrybucji kopii Twórczości; to znaczy prawo do kopiowania i powielania Twórczości, rozpowszechniania jej, dystrybucji, oraz jej publicznego transmitowania za pośrednictwem wszelkich środków przekazu (tzn. prasy, Intranetu, Internetu, edycji luksusowej, edycji kieszonkowej, itd.), niezależnie od przeznaczenia takiego użytkowania (użytek prywatny, sprzedaż lub inne przekazanie własności, wynajem, dzierżawa, wypożyczenie, itp.).
 • Prawo do adaptacji, tj. prawo do przygotowywania prac pochodnych na podstawie Twórczości; to znaczy prawo do integrowania lub wydobywania całej treści lub znacznej jej części z Twórczości i tworzenia prac pochodnych; modyfikowania, edycji, adptacji i ulepszania Twórczości w sposób dogodny dla Operatora Witryny, tak by spełniała ona określone przez Operatora Witryny przeznaczenie (tzn. pasowała do produktów handlowych, książek, itd.); tworzenia prac graficznych i plastycznych na podstawie Twórczości, oraz wystawiania i wszelkiego innego użytkowania takich prac, itd.
 • Prawo do publicznego przedstawiania Twórczości; to znaczy prawo do publicznego przedstawiania, publikowania lub wyświetlania, udostępniania, sprowadzania, transmitowania, rozpowszechniania, odtwarzania i komunikowania Twórczości publice lub osobom trzecim, w każdej formie i przy pomocy wszelkich środków, łącznie z, między innymi, transmisją przewodową i/lub bezprzewodową, programami telewizyjnymi, dystrybucją i komunikacją satelitarną, kablową lub sieciową;
 • Prawo do tłumaczenia Twórczości; to znaczy prawo do tłumaczenia Twórczości na jakikolwiek język, który Operator Witryny uzna za niezbędny w czasie jego działań związanych z Witryną.
 • Każde pomocnicze i zależne użycie Twórczości w celach reklamowych, handlowych, programowych i promocyjnych marek Operatora Witryny, poprzez między innymi wytwarzanie i produkcję materiałów promocyjnych;
 • Bardziej ogólnie, używać Twórczości we wszystkich rodzajach środków przekazu, łącznie z, między innymi, internetem, telewizją, transmisją medialną, radiem oraz portalami społecznościowymi (takimi jak Twitter, Facebook, Instagram, itp.).

Dla zachowania przejrzystości, wszystkie powyższe prawa do Twórczości będą również uważane za obejmujące prawo do używania, komunikowania, ujawniania, rozpowszechniania i komercjalizacji Twórczości lub prac pochodnych za pośrednictwem produktów handlowych (np. T-shirty, bluzy, legginsy, kapelusze, czapki, plakaty, płótna, kubki do kawy, etui na smartfony, podkładki pod mysz, etui na iPada, nakładki do laptopów, poduszki, książki, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, pojemniki, itp.), czasopism cyfrowych i/lub drukowanych, gazet, książek, publikacji, materiałów wystawowych, plakatów, obrazów, itp., a także sieci rozrywkowych dla dorosłych, takich jak strony erotyczne, przeznaczonych do promowania Witryn.

6.3 Warunki finansowe związane z upoważnieniem do korzystania z wizerunki i nazwy (zgodnie z art. 6.1.), a także przekazaniem praw własności intelektualnej (zgodnie z art. 6.2.)

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, a także w zależności od okoliczności, jestem zobowiązany uzyskać zgodę od Modelek, na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek, by niniejsze upoważnienie Operatora Witryny, każdego z jego następców, licencjobiorców i cesjonariuszy, do korzystania z wizerunku i nazwy, oraz przekazanie i przeniesienie Twórczości, a także wszelkich praw, tytułów i udziałów związanych z Twórczością, odbyło się bez żadnych dodatkowych wynagrodzeń, za wyjątkiem wynagrodzenia, które ja/Modelka otrzymujemy za Usługi świadczone w ramach niniejszej Umowy Usługowej i/lub Studyjnego Kontraktu Modelek, w zależności od okoliczności.

6.4 Gwarancje związane z Twórczością

W odniesieniu do upoważnienia do korzystania z wizerunku i nazwy oraz przeniesienia i przyznania niniejszych praw własności intelektualnej, wyraźnie potwierdzam i gwarantuję, a w zależności od okoliczności jestem odpowiedzialny za Modelki, które wyraźnie potwierdzają i gwarantują Operatorowi Witryny, że:

 • Ja/Modelka jestem/jest właścicielem praw własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi do Twórczości, oraz posiadam/posiada pełne prawo do przekazania ich na korzyść Operatora Witryny, przy czym takie przeniesienie nie może naruszać żadnych praw własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi stron trzecich (tzn. fotografem, filmowcem, agencją, wydawnictwem, menadżerem i/lub jakąkolwiek stroną trzecią, dalej określaną mianem "Strony Zainteresowane");
 • The Creation does not violate any third party intellectual property rights, including copyright, proprietary or personal rights of others (like third party’s stage name, alias, trademarks, etc.). For avoidance of doubt, I/the Model warrant(s) that there are no third parties’ rights, which would restrict or preclude the use of the Creation by the Website Operator as defined hereto.
 • Wykonywanie obowiązków podjętych przeze mnie/Modelkę w połączeniu z przekazaniem praw własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi związanymi z Twórczością, nie:
  • skutkuje naruszeniem jakiejkolwiek umowy materialnej, której Modelka jest stroną; ani nie
  • wymaga postępowania, działania, zgody od, powiadomienia żadnej osoby, strony trzeciej (tzn. fotografa, menadżera, itp.).
 • Ja, i/lub w zależności od okoliczności, Modelka, otrzymałem/otrzymała od odpowiedniej strony trzeciej (np. fotograf strony trzeciej posiada prawa własności intelektualnej do obrazu, producent wideo posiada prawa własności intelektualnej do wideo, itp.), nieodwołalne i całkowite nadanie (w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo), obowiązujące na całym świecie, w każdym środku przekazu znanym obecnie lub utworzonym w przyszłości, praw, tytułów i udziałów, łącznie z nieograniczonym przekazaniem niniejszych praw do Twórczości, przed korzystaniem z i/lub zamieszczaniem na Witrynach, albo przed zawiązaniem niniejszej Umowy Usług.
 • Nie istnieją inne umowy lub okoliczności mogące przyznawać komukolwiek jakiekolwiek prawo, rzeczywiste lub warunkowe, do kupna lub jakiegokolwiek innego nabycia praw własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi, od Modelki, a także praw dotyczących Wizerunku i/lub Nazwy moich/Modelki, przy czym ja/Modelka nie możemy zawierać żadnych takich umów lub posiadać jakichkolwiek praw do Twórczości, które mogłyby wpłynąć na zdolność Operatora Witryny do uzyskania praw własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi do Twórczości, oraz upoważnienia związanego z korzystaniem z Wizerunku i/lub Nazwy moich/Modelki, jak to zostało określone;
 • Żadne prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi do Twórczości nie zostały przyznane stronom trzecim, ani ja/Modelka nie jestem/jest związany/a żadną umową wyłączności na korzystanie z Wizerunku i/lub Nazwy moich/Modelki.
 • Nie jest prowadzone żadne cywilne, administracyjne ani kryminalne postępowanie lub arbitraż w trakcie procesu lub w toku przeciwko mnie/Modelce (na przykład procedura unieważnienia, nieważności lub naruszenia), które mogłyby naruszać, uniemożliwiać lub zmieniać, w sposób istotny, przekazanie lub przyznanie praw własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi do Twórczości w zgodności z niniejszą Umową Usługową, ani wypełnianie obowiązków Modelki w ramach niniejszej Umowy Usługowej. Nie istnieje zagrożenie wszczęcia takiego postępowania przeciwko mnie/Modelce, oraz nie istnieją fakty ani okoliczności (znane mi/Modelce), które mogłyby doprowadzić do wszczęcia takiego postępowania.

W odniesieniu do powyższych gwarancji, Operator Witryny wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie naruszenia praw własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi do Twórczości stron trzecich, przeze mnie/Modelkę w trakcie wypełniania lub w związku z niniejszą Umową Usługową.

Ja/Modelka zobowiązuję/e się do zwolnienia z odpowiedzialności i wypłacenia odszkodowania Operatorowi Witryny za wszelkie roszczenia dotyczące praw własności intelektualnej stron trzecich, a także wszelkie roszczenia wynikające z zaniedbań lub umyślnego niewłaściwego postępowania moich/Modelki w toku przekazywania i przyznawania w ramach niniejszej Umowy Usługowej.

6.5 Nowe Prawa do Wykorzystywania i Nowe Metody Wykorzystywania

Nie ograniczając ogólności tej klauzuli, przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, a także w zależności od okoliczności, zobowiązuje się uzyskać zgodę od Modelek na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek, na fakt, że w przyszłości mogą powstać i/lub zostać uznane nowe prawa do Twórczości, zgodnie z prawem i/lub sprawiedliwością (zbiorczo, "Nowe Prawa do Wykorzystywania"), oraz że zamierzam i niniejszym przekazuję, nadaję i przyznaję wszelkie takie Nowe Prawa do Wykorzystywania Twórczości Operatorowi Witryny.

Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, a także, w zależności od okoliczności, jestem zobowiązany poinformować Modelki na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek, że nowe (i/lub zmienione) technologie, sposoby, środki przekazu, formaty, tryby transmisji i metody dystrybucji, rozpowszechniania, wystawiania lub przedstawiania (zbiorczo "Nowe Metody Wykorzystywania"), wciąż są i z pewnością będą rozwijane w przyszłości, co da nowe możliwości wykorzystywania Twórczości. Niniejszym przekazuję, nadaję i przyznaję, oraz w zależności od okoliczności jestem odpowiedzialny za Modelki, by niniejszym przekazały, nadały i przyznały, na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek, wszelkie prawa do Nowych Metod Wykorzystywania Twórczości Operatorowi Witryny.

6.6 Przekazanie i/lub licencja Twórczości

Wyrażam zgodę, a także ponoszę odpowiedzialność za uzyskanie zgody od Modelek na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek, na zastrzeżenie przez Operatora Witryny praw do swobodnego przeniesienia i przekazania Twórczości swoim spółkom grupowym lub jakiejkolwiek stronie trzeciej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, bez zgody Modelki.

Operator Witryny może również bez ograniczeń przekazać każde prawo nabyte zgodnie z niniejszą Umową Usługową spółce grupowej lub stronie trzeciej.

Operator Witryny może także swobodnie wydać licencję na Twórczość spółce grupowej lub jakiejkolwiek stronie trzeciej bez potrzeby potwierdzenia lub autoryzacji przez Modelkę.

Wszelkie takie cesje lub licencje będą wiążące dla Modelki i będą działać na korzyść takiego cesjonariusza lub licencjobiorcy.

6.7 Przyznanie Praw Moralnych

W związku z przekazaniem niniejszych praw własności intelektualnej, zrzekam się, a także w zależności od okoliczności jestem odpowiedzialny za zrzeczenie się przez Modelki w ramach Studyjnego Kontraktu Modelek, wszelkich praw moralnych związanych z Twórczością, łącznie z wszelkimi prawami do identyfikacji autorstwa oraz wszelkimi prawami do aprobaty, ograniczenia lub zastrzeżenia użytkowania, a także następującymi modyfikacjami, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Wyrażam zgodę, a w zależności od okoliczności jestem zobowiązany uzyskać zgodę od Modelek na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek, na dowolną zmianę wyglądu mojego/Modelki przez Operatora Witryny, a także na zrzeczenie się przeze mnie/Modelkę oraz wszelkie Osoby Zainteresowane, wszystkich praw moralnych, łącznie z prawem do dochodzenia sądowego, w zakresie dozwolonym przez prawo, które ja/Modelka i jakiekolwiek Osoby Zainteresowane mogłyby posiadać, oraz że ja/Modelka i Osoby Zainteresowane rozumiemy/ją, że Operator Witryny nie ma obowiązku korzystać z podobizny mojej/Modelki.

6.8 Specjalne uprawnienia i powiązane warunki finansowe

Niniejszym upoważniam, oraz w zależności od okoliczności jestem zobowiązany uzyskać upoważnienie od Modelek na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek, Abonentów do wykonywania migawek wizerunku mojego/Modelki w każdym momencie Czatu Darmowego lub Prywatnego, a także do uzyskiwania dostępu do tych migawek w każdej chwili w galerii mojej/Modelki, otwierania i przeglądania ich tyle razy, ile uznają to za stosowne. Migawki takie będą widoczne w galerii Modelki tylko dla Abonenta, który je wykonał.

Niniejszym wyrażam zgodę, a w zależności od okoliczności jestem zobowiązany uzyskać zgodę od Modelek na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek, by takie migawki pozostały widoczne dla Abonenta, który je wykonał tak długo, jak Konto Modelki jest aktywne (nie zamknięte), oraz przyjmuję do wiadomości, że ja/Modelki nie mamy prawa usunąć lub żądać usunięcia rzeczonych migawek, chyba że migawki te lub ich utrzymywanie narusza obowiązujące prawo lub zasady obowiązujące w Witrynie.

Co więcej przyjmuję do wiadomości, a w zależności od okoliczności jestem zobowiązany poinformować Modelki na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek, że ja/Modelki jestem/są uprawniony/e do oddzielnego wynagrodzenia pieniężnego, w formie proporcjonalnej zapłaty za autoryzację migawek wykonanych (w przyszłości) przez Abonentów.

6.9 Monitorowanie Twórczości i powiadomienia DMCA

Niniejszym upoważniam, a w zależności od okoliczności, jestem zobowiązany uzyskać takie upoważnienie od Modelek na podstawie Studyjnego Kontraktu Modelek, Operatora Witryny do monitorowania, nagrywania i zapisywania wszelkich działań online moich/Modelki w Witrynach, łącznie z monitorowaniem Twórczości, szczególnie w celu poszukiwania naruszeń obowiązujących praw i/lub odpowiednich przepisów, od czasu do czasu. Operator Witryny natychmiast usunie wszelkie zakazane i/lub sporne treści ze Stron Internetowych.

Niezależnie od powyższego, ja, a w zależności od okoliczności także Studio, jestem/jest świadomy/e, że taka rewizja i monitorowanie nie należy do obowiązków Operatora Witryny, i dlatego nie ponosi on odpowiedzialności, częściowej ani całkowitej, za jakąkolwiek Twórczość lub działanie widoczne w Witrynie, będące wynikiem bezprawnego działania mojego/Modelki, naruszającego jakiekolwiek obowiązujące prawa, szczególnie prawa własności intelektualnej, albo przepisy Witryny, gdy jest to stosowne.

Obowiązkiem Operatora Witryny jest, w odpowiednich okolicznościach i według jego uznania, usunięcie Twórczości naruszającej prawo z jego Stron Internetowych oraz zablokowanie i/lub usunięcie kont Modelek, które naruszają obowiązujące prawo i/lub prawa własności intelektualnej innych osób. W związku z tym Operator Witryny wprowadził specjalną sekcję DMCA na swoich stronach internetowych, umożliwiając stronom trzecim zgłaszanie materiałów naruszających prawa na jego Stronach Internetowych.

7ma Klauzula - Opłaty

Zobowiązuję się do pisemnego dostarczenia Operatorowi Strony, uaktualnionych informacji dotyczących jakichkolwiek zmian związanych z danymi osobowymi moimi/Modelek, w terminie pięciu (5) dni liczonych od daty zajścia/przyjęcia do wiadomości tych zmian.

Zobowiązuję się także do posiadania i udostępniania na mój koszt (Modelkom, w zależności od sytuacji) narzędzi pracy (łącznie ze sprzętem komputerowym) potrzebnych do efektywnego świadczenia Usług/ Usług Modelek określonych w obecnej Umowie Usług/ Kontrakcie Modelek.

Ja, jako Modelka lub Studio nie będę dostarczać, lub jako Studio jestem odpowiedzialny za niedostarczanie przez Modelki żadnych zniesławiających, obraźliwych, grożących, rasistowskich lub nielegalnych treści. Nie będę zabiegać o ani brać udziału w czymkolwiek związanym z prostytucją lub usługami escort, jako Studio w tym względzie ponoszę także odpowiedzialność za Modelki, a także jestem w pełni świadomy/odpowiedzialny za poinformowanie Modelek o mojej/ich odpowiedzialności karnej w takich wypadkach.

Niniejszym oświadczam, i w zależności od przypadku ponoszę odpowiedzialność za poświadczenie przez Modelki, związane Kontraktem Modelek, że ja/Modelki nie będziemy mieli żadnego fizycznego kontaktu z Odwiedzającymi/Użytkownikami Stron, ani nie będziemy organizować z nimi żadnych spotkań, ani w żaden inny sposób nie będziemy poszukiwać kontaktu innego niż świadczenie Usług online na podstawie tej Umowy Usług/Kontraktu Modelek.

Zobowiązuję się, a także ponoszę odpowiedzialność za zobowiązanie się Modelek do upewnienia się, że w moim/ich obrazie kamery nie znajdują się żadne przedmioty z zastrzeżonym znakiem handlowym lub jakimkolwiek innym prawem własności intelektualnej osób trzecich, oraz że w każdym momencie ja/one będziemy przestrzegać wymogów prawnych (łącznie z tymi dotyczącymi praw autorskich), unikając bezprawnego użycia znaków handlowych, marek, podobizn, i/lub zarejestrowanej muzyki.

Nie będę, a także w zależności od sytuacji ponoszę odpowiedzialność za Modelki, by nie brały udziału, składały oferty, sprzedawały lub proponowały jakiekolwiek umowy biznesowe, transakcje lub inne interesy ekonomiczne Odwiedzającym/Członkom, ponieważ zdaję sobie sprawę, że jest to surowo zabronione przez Operatora Strony.

Przyjmuję obowiązek wykonywania papierowych kopii informacji online o moim koncie, lub o Koncie Modelek w zależności od przypadku, na stronie Witryny Modelek/Studia, poprzez którą ja/Modelki świadczymy moje/ich Usługi/Usługi Modelek, dla swojej własnej dokumentacji, ponieważ wiem, że Operator Strony nie zapewnia kopii informacji o koncie moim/Modelek.

Zobowiązuję się natychmiast poinformować Operatora Strony o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa, takim jak utrata, kradzież, lub bezprawne ujawnienie lub użycie nazwy użytkownika lub hasła. Ponoszę także całkowitą odpowiedzialność za bezprawne korzystanie z Usług/ Usług Modelek oferowanych przez moje Konto Studyjne.

Zobowiązuję się chronić, płacić koszty procesu i zwalniać Operatora Strony, jego przedstawicieli, dyrektorów, członków, prawników, wspólników, pośredników i mandatariuszy, z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wnoszone przez osoby trzecie i wynikające lub powiązane z działaniami, stwierdzeniami, załączoną treścią lub zachowaniami podczas pobytu na Stronach moimi lub Modelek (łącznie z Jasmin.com). Prowizja określona powyżej zawiera w sobie bez ograniczeń każdą odpowiedzialność albo szkodę wynikającą z jakiegokolwiek komentarza, rekomendacji, rady, sugestii, interpretacji, przykładu, konkluzji, lub innych, pochodzących ode mnie/ moich Modelek, a także każdy produkt, usługę, informację lub inne materiały wyświetlane, kupione lub otrzymane przez Odwiedzających/Członków przy pomocy Usług/Usług Modelek, albo sugestii Modelek.

Zobowiązuje się w pełni zabezpieczyć i zapłacić wszystkie koszty obrony Operatorowi Strony w przypadku naruszenia którejkolwiek klauzuli określonej w obecnej Umowie Usług.

8ma Klauzula - Podstawowe zasady swiadczenia usług

Poniżej opisane zasady muszą być przestrzegane przez wszystkie Modelki i Studia świadczące usługi poprzez Strony. Studia zobowiązują się upewnić, że Modelki świadczące usługi w jego imieniu także przestrzegają poniższych zasad.

Modelki lub Studia muszą przejść proces ważnej i zaakceptowanej rejestracji na Stronach. Modelki i Studia pojawiający się w obszarze kamery lub na zdjęciach na stronie Jasmin.com muszą być zarejestrowani pod danym Kontem Modelki lub Kontem Studia.

Nadawanie nagranych filmów wideo lub nieruchomych obrazów, zamiast przekazu z kamer na żywo jest wbrew zasadom Strony. Łamanie tej zasad jest uważana za naruszenie niniejszej Umowy Usługi i może spowodować odliczenie pieniędzy, zawieszenie konta, natychmiastowego zsanowania ze Strony lub zatrzymanie wypłat.

Wydawanie i proszenie o dane personalne, łącznie z danymi personalnymi Odwiedzających/Użytkowników i Modelek jest niezgodne z zasadami. Adresy e-mail spoza Stron, ID internetowych komunikatorów (takie jak: Yahoo!, MSN, ICQ, etc.), stałe adresy, konta społecznościowe (Facebook, Twitter, LinkedIn), etc. są uważane za dane personalne i zabronione jest proszenie o nie.

Wszelkiego rodzaju osobistego kontakty z Odwiedzającymi / Członkami Strony, zachęcające do usług agencji towarzyskiej, prostytucji, proszenie o pieniądze jest wbrew zasadom.

I hereby declare that under this Services Agreement, I will not exchange and/or will not attempt to exchange any personal information (such as contact details, identity disclosure, precise personal location or address (other than broad region or country) and so forth) with the customers. I will not initiate or attempt to initiate any activities or prior steps (any preliminary exchange of personal information shall be deemed a preliminary step in this respect) that could lead to the performance and/or promotion of prostitution and/or escort services in any manner.

Nieletnia aktywność seksualna, bestialstwo, kazirodztwo, demonstracja krwi lub zwierząt i naśladowanie wspomnianych powyżej jest niezgodne z przepisami. Odgrywanie ról, które obejmują nieletnich jest niezgodne z przepisami. Każda próba wyświetlania materiałów tekstowych, w których jest nazwa celebryty, obraźliwa, sugerującą pedofilię, adolescencji, bestialstwa oraz zoophile, odnoszących się do wypróżniania lub konsumpcji produktów przemiany materii i sugeruje słowa, które są nie do przyjęcia przez normy dobrego smaku prowadzi do natychmiastowego i trwałego zawieszenie z danego konta.

Reklamowanie innych stron lub usług jest surowo zabronione, chyba że za otwartą zgodą Operatora Strony w tej Umowie Usług.

Pokazywanie treści o zbytnim zabarwieniu seksualnym (np.: częściowo lub całkowicie nagie intymne części ciała) w Trybie Czatu Darmowego, w części strony o charakterze Bez Nagości (nawet na Czacie Prywatnym) lub w sekcji Zdjęć dla Gości w galerii Modelki jest sprzeczne z zasadami. Co więcej masturbacja, jej udawanie (także w ubraniu), lub używanie zabawek erotycznych jest niedozwolone w powyższych przypadkach. Uprzejmie prosimy o pokazywanie takiej treści wyłącznie na Czacie Prywatnym, lub zależnie od przypadku, o poinformowanie Modelek, że mogą one dostarczać taki materiał tylko na Czacie Prywatnym.

Masz obowiązek, a w zależności od przypadku, Modelki mają obowiązek zapewnienia pokazu erotycznego w części Stron "Tylko Nagość", jeśli płacący Członek prosi o to na Czacie Prywatnym. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, nie wahaj się skontaktować z naszą Obsługą Klienta.

Wszystkie osoby zarejestrowane na Koncie Model, lub w zależności od przypadku, na Koncie Studia, muszą być widoczne i rozpoznawalne w obszarze kamery i na zdjęciach przez cały czas (pokazywanie wyłącznie części ciała nie jest akceptowane). Modelki muszą przestrzegać podstawowych zasad danej kategorii, opisanych na Stronach dla każdej z kategorii Usług, uwzględniających liczbę osób, odpowiedni strój, itp.

W przypadku gdy Modelka lub Studio, wprowadzili płacącego Użytkownika w błąd w związku z jej/jego płcią, Użytkownik upoważniony jest żądać zwrotu należności za cały Pokaz Prywatny.

Używanie telefonu jest niedozwolone. Jedzenie lub spanie w obszarze jest zabronione. Uprzejmie prosimy o używanie języka angielskiego (w niektórych przypadkach, tam gdzie jest to otwarcie dozwolone, niemieckiego lub francuskiego) w rozmowie z Odwiedzającymi Strony Internetowe na Czacie Darmowym.

Ty/ Modelki macie prawo wyrzucić lub zbanować nieuprzejmych Odwiedzających ze swojego Darmowego Czatu, jednakże nadużywanie tej funkcji jest niezgodne z zasadami. Głoszenie uwłaczających wypowiedzi o innych Modelkach lub Odwiedzających/Użytkownikach jest zabronione. Ty/ Modelki macie obowiązek przestrzegać i działać zgodnie z instrukcjami załogi Obsługi Klienta. Jeśli potrzebujesz pomocy, nie wahaj się skontaktować z naszą Obsługą Klienta.

W przypadku naruszenia zasad przez Modelkę, zostanie ona odpowiednio ukarana. Wymiar sankcji zależy od szkodliwości czynu. Nieznaczne naruszenia prowadzą do zwykłego ostrzeżenia. Jednakże w przypadku nieustannych nieznacznych naruszeń pomimo ostrzeżenia, nastąpi dedukcja odpowiedniej kwoty z zarobków Modelek.

Znaczne naruszenia Umowy Usług może skutkować zablokowaniem konta Modelki.

I am aware that this Services Agreement will be terminated with immediate effect in case it is discovered that I am involved directly or indirectly in any activity of illegal prostitution, escort services, or sex trafficking and/or with any attempt to do so (inclusive of the exchange of personal information of any kind) and that my credits may be frozen and the authorities contacted as a result.

Reklamowanie innych stron lub usług, proszenie o lub wydawanie prywatnych informacji, albo proszenie o pieniądze od Odwiedzających/Członków będzie skutkować dedukcją pieniędzy od Modelek/Studia po pierwszym ostrzeżeniu i dedukcją dwukrotnej wartości pierwszej dedukcji w razie dalszych naruszeń.

Prosimy pamiętać, że ta podstawowa lista zasad jest nie jest wyczerpująca i nie zawiera wszystkich możliwych naruszeń obecnej Umowy Usług. Dlatego działanie nie wspomniane powyżej może być uznane za naruszenie tej Umowy Usług po rozpatrzeniu sytuacji i analizie ogólnego zamysłu tej Umowy Usług. Pełna lista możliwych naruszeń/grzywn znajduje się na odpowiedniej stronie wiki: http://wiki.jasmin.com/display/EW/Penalty+System

W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych stwierdzeń nie akceptujesz, lub nie jestes świadomi stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych NIE KLIKAJ ENTER LUB NIE ZAPISUJ SIE NA STRONIE!

9 klauzula - Organizacja Konkursów

Konkursy obejmujące Modelki mogą być organizowane od czasu do czasu zarówno przez Operatora Strony jak i firmy stowarzyszone. Konkursy te mogą być pośrednio lub bezpośrednio związane z Usługami, potencjalnie celując w promocję Modelek i/lub materiałów Modelek, i/lub podnoszenie popularności Strony, i/lub stron Modelek, i/lub podkreślanie przynależności do społeczności Modelek Strony, i/lub zwiększenie ilości wizyt na stronach poprzez dostarczanie nagród zwycięskim Modelkom biorącym udział w takich konkursach, o których mogą one informować inne osoby. Konkursy mogą być organizowane na całym świecie oraz lokalnie, dlatego będą dostępne odpowiednio dla wszystkich modelek lub tylko dla tych przebywających na danym obszarze geograficznym, co określono dokładnymi zasadami zarządzającymi takimi konkursami, oraz które zostaną udostępnione w ramach Klauzuli 9 w odpowiednim czasie. W związku z powyższym, rejestracja Modelek i uczestnictwo w takich konkursach odbywa się dobrowolnie.

Gdy odbywają się konkursy kierowane do konkretnych krajów, zasady dotyczące organizacji i przeprowadzenia tych konkursów będą zwykle określane przez odpowiednie prawa lokalne kraju/regionu/stanu w którym odbywa(ją) się konkurs(y).

Modelki zainteresowane uczestnictwem w konkursach zobowiżują się (i) do zapoznania się w pełni z zasadami odpowiednimi dla danego konkursu, niezależnie od czasu, w którym konkurs ten jest ogłaszany, (ii) do przestrzegania tych zasad oraz (iii) do nie zgłaszania uczestnictwa, jeżeli nie znajdują się w geograficznym obszarze przypisanym do konkursu.

OKREŚLONE ZASADY DOTYCZĄCE TRWAJĄCYCH KONKURSÓW ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W STOSOWNYM CZASIE

10th clause - Jasmin Cam

JasminCam jest wciąż ulepszany i rozwijany, by potęgować wyjątkowe doświadczenia na stronie. Poprzez instalację JasminCam, Studia i/lub Modelki czerpią korzyści z polepszenia jakości wideo transmisji na stronie Jasmin.

Oprogramowanie JasminCam działa używając technicznych danych i zasobów systemów komputerowych Studiów i Modelek. Studia i/lub Modelki wyrażają zgodę na możliwą korelację pomiędzy zainstalowanym oprogramowaniem JasminCam i innymi aktywnymi aplikacjami na komputerze Studia i/lub Modelek.

Poprzez instalację JasminCam, Studia i/lub Modelki przyjmują do wiadomości oraz wyrażają zgodę na logowanie oprogramowania i przesyłanie przez nie informacji o ich systemie. Informacje te są wysyłane w najlepszym interesie Studia i/lub Modelek, tak by zapewnić im możliwie najlepsze oprogramowanie.

Jasmin.com gwarantuje, że JasminCam nie ma dostępu, nie monitoruje ani nie przechowuje w sposób złośliwy żadnych procesów komputera.

11 Klauzula - Strona Osobista Modelek

Ja, lub gdzie dotyczy, Studio, może niniejszym prosić Operatora Strona o zapewnienie odpowiednio mojej własnej strony lub stron Wykonawców Studia służących świadczeniu usług podobnych i/lub identycznych z rzeczonymi Usługami, przy czym reszta warunków i zasad (tzn. deklaracje, utrzymanie, zarządzanie konsumentem, płatności, ochrona danych, prawa IP i tym podobne) będzie miała tam zastosowanie (na każdej stronie uznanej za Stronę Internetową lub Stronę Internetową Modelki). Każda taka prośba/żądanie zostanie uznane za oficjalnie złożone po zaznaczeniu pola "Chcę własną stronę", poniżej i/lub obok obecnej klauzuli (dla Studiów, opcja ta będzie obecna jedynie dla stron Wykonawców Studia i będzie podstawą do selekcji danych Wykonawców Studia powiązanych z Kontem Master), w którym to wypadku ja, lub gdzie dotyczy Studio (należy odpowiednio połączyć z Wykonawcami Studia), otwarcie wyrażamy zgodę na warunki i zasady obecnej Umowy Usługowej.

Strona Internetowa Modelki (wraz z powiązaną domeną i certyfikatem SSL, dalej jako "Pakiet Stron Modelki") zostanie utworzona, obsługiwana i będzie w posiadaniu Operatora Strony, jednakże ja, lub gdzie dotyczy, Studio, (przy czym ostatnie należy wiązać odpowiednio z Wykonawcami Studia), w tym wypadku otrzyma niewyłączne, niezbywalne (oraz co dotyczy Studia, sublicencjonowane wyłącznie do Wykonawców Studia powiązanych z Kontem Master) i darmowe pozwolenie na użytek rzeczonej Strony Internetowej Modelki, oraz powiązanej domeny (dalej jako "Licencja"). Po rozpoczęciu użytkowania Strony Internetowej Modelki nie będzie już możliwości zmiany nazwy domeny. Licencja nadawana jest tymczasowo (tzn. na okres podstawowy dwunastu miesięcy, który może być powiązany z Okresem, jak opisano poniżej) i wznawiana automatycznie po tym terminie. Obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia (rozstrzygającą jest data pokwitowania) dostarczonego drugiej stronie tej umowy licencyjnej.

Wykonawcy i/lub Studia nie obowiązują żadne koszty podczas okresu pierwszych dwunastu miesięcy od czasu założenia Strony Modelki (dalej jako hereafter the "Okres"). Po wygaśnięciu tego Okresu, opłaty związane z utrzymaniem Pakietu Strony Modelki będą potrącane z zarobków Wykonawcy/Studia na początku każdego 12-miesięcznego okresu

Ja, lub odpowiednio Studio(a) (należy łączyć z Wykonawcami Studia gdzie dotyczy), przyjmuję/e do wiadomości, że każde naruszenie/złamanie obecnej Umowy Usługowej może skutkować zamknięciem i/lub natychmiastowym zakończeniem (bez żadnej rekompensaty) Licencji jeśli chodzi o Pakiet Stron Modelek w obliczu naruszeń Wykonawcy i/lub Studia. Zamknięcie Easy Account Wykonawcy i/lub Konta Master Studia automatycznie pociąga za sobą odebranie Licencji jak opisano powyżej.

W każdym wypadku należy podkreślać, że Strona Modelek jest i pozostaje wyłączną własnością Operatora Strony, i w związku z tym nie ma gwarancji, że powiązana Licencja nie zostanie zawieszona, zakończona i/lub przypisana do innego odbiorcy według uznania Operatora Strony, bez dalszego wytłumaczenia (niezależnie od wszelkich natychmiastowych zakończeń mogących być wynikiem naruszenia).

12 Klauzula - Przeniesienie własności

Nie jestem uprawniony do przypisania lub przekazania mojej umownej pozycji innej osobie/jednostce. Zgadzam się, a w zależności od sytuacji jestem odpowiedzialny za uzyskanie zgody od Modelek, że mój login/hasło nie może być przekazany żadnej innej osobie, a jeśli się tak stanie, zostanę postawiony przed odpowiedzialnością zgodnie z klauzulą 7 obecnej Umowy Usług.

Akceptuję prawo Operatora Strony do przekazywania lub przypisywania jego praw i zobowiązań bez ograniczeń na podstawie tej Umowy Usług.

13 Klauzula - Nowelizacje

Operator Strony może zmieniać tę Umowę Usług, w tym wypadku zobowiązuje się do poinformowania mnie o tych zmianach zanim wejdą one w życie. W przypadku, gdy Operator Strony dokonuje zmian w tej Umowie Usług, Studio zobowiązuje się do naniesienia tych zmian w Kontrakcie Modelek tak, aby Kontrakt ten pozostał w zgodzie z prawami i obowiązkami Studia na podstawie obecnej Umowy Usług.

Jeśli jakakolwiek zmiana nie jest przez Ciebie akceptowana, Ty lub Modelki powinniście zaprzestać świadczenia Usług Operatorowi Strony. Jeśli nie zaprzestacie świadczenia Usług, konsekwentnie zostanie to uznane za zgodę na wprowadzenie zmian.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości mogę skontaktować się bezpośrednio z help@jasmin.com. Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że warunki i zasady (łącznie z polityką prywatności) Umowy Usług mogą być przeze mnie konsultowane w każdym momencie przez wejście na następującą stronę.

14 Klauzula - Zakończenie

Każda ze stron może zakonczyć tę Umowę Usług w każdym momencie, z jakiegokolwiek powodu, po wcześniejszym otwartym powiadomieniu na piśmie (łącznie z emailem) drugiej strony co najmniej 5 (pięć) dni powszednich przed faktem. Operator Strony może zakończyć tę Umowę Usług natychmiast w przypadku poważnego naruszenia jej warunków przez drugą stronę, bez uprzedniego zawiadomienia. W przypadku, gdy twój formularz rejestracyjny pozostanie niekompletny przez trzydzieści (30) kolejnych dni kalendarzowych, Operator Strony ma prawo zamknąć twoje konto. Prosimy pamiętać, że po sześciu (6) miesiącach braku aktywności Operator Strony może zamknąć twoje konto i zakończyć tę Umowę Usług bez jakiegokolwiek zawiadomienia, a więc wszystkie zarobki nie osiągające limitu wypłat i/lub zapłacone przez Operatora Strony, ale nie otrzymane/zaakceptowane przez ciebie, zostaną utracone. Jeśli ta Umowa Usług zostanie zakończona z jakiegokolwiek powodu, nie otrzymasz żadnej prowizji z programu lojalnościowego dożywotnich członków.

15 klauzula - Odpowiednie prawo i sądownictwo

Wyjątek stanowi określona/inna jurysdykcja, będąca kompetentną w stosunku do sporu/ów w konkursach na mocy Klauzuli 9 i zgodną z określonymi zasadami w nich stosowanymi, jednakże strony nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Luksemburga dla celów wysłuchania i określenia innych sporów wynikających z niniejszej Umowy Usługowej.

Wyjątek stanowi określone/inne prawo/a rządzące, które może być uczynione odpowiednim dla sporu/ów w konkursach na mocy Klauzuli 9 i zgodnym z określonymi zasadami odpowiednimi w danym przypadku, natomiast wszelkie inne spory wynikające z tej Umowy Usług, lub jakiekolwiek inne postanowienia odnośnie powyższego będą zarządzane przez, oraz interpretowane zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, bez względu na sprzeczność z przepisami prawa i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

16 Klauzula - Rozdzielność

Jeżeli którykolwiek z postanowień niniejszej Umowy Usługi będzie nieważny lub niewykonalny w jakimkolwiek stopniu na mocy obowiązujących przepisów prawa przez właściwy sąd, pozostała część niniejszej Umowy Usługi nie będzie miała wpływu, a każdy pozostały okres i postanowienia niniejszej Umowy Usługi są ważne i wykonalne w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo.

17th clause - Governing Language and Consent

Niniejszym oświadczam, że rozumiem i porozumiewam się językiem angielskim w mowie i w piśmie, i że wyrażając zgodę na tę Umowę Usług, niezależnie od wszelkich sprzeczności tu występujących, rozumiem i akceptuję, i będę w każdym momencie związany wersją angielską niniejszej umowy, a w przypadku rozbieżności pomiędzy wersją angielską a wersją w jakimkolwiek innym języku, przeważającą jest zawsze wersja angielska.

18 Klauzula - Uwagi

Wszelkie uwagi, rekomendacje lub porady przez każdą ze stron do innej w ramach niniejszej Umowy powinny być przekazywane pod następujące kontakty:

DuoDecad IT Services Luxembourg S.à r.l.:. help@jasmin.com

Uważnie przeczytałem warunki tej Umowy Usług i otwarcie wyrażam zgodę na klauzulę dotyczącą Deklaracji i Danych osobowych, przez kliknięcie na przycisk "Przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję obecną Umowę Usług, oraz otwarcie wyrażam zgodę na klauzule dotyczące Deklaracji (4 klauzula) i Danych personalnych (5 klauzula)".

Zasady Kategorii

 • Amatorka: 1 Modelka
 • Amator: 1 Model
 • Dziewczyna - 1 Modelka
 • Lesbijki - 2 Modelki płci żeńskiej
 • Dojrzała Kobieta - 1 Modelka w wieku przynajmniej 30 lat
 • Para - 1 Modelka i 1 Model
 • Grupa - 3 lub 4, przynajmniej jedna Modelka
 • Fetysz - 1 Modelka w stroju fetysz, który może być ale nie musi ograniczać się do strojów charakterystycznych wszelkiego rodzaju (pielęgniarka, żołnierz, policjant, etc.), kostiumu Skórzanego lub Lateksowego (buty wystarczą). Właściwe tło w obrazie kamery i na zdjęciach (np. niebieskie tło z delfinkami nie będzie akceptowane), z akcesoriami (np.: maski skórzane lub lateksowe, smycze, nitowane akcesoria, łańcuchy) umieszczonymi tak, by były widoczne.
 • Chłopak - 1 Model heteroseksualny
 • Gay - 1 lub więcej homoseksualnych Modeli płci męskiej
 • Transseksualiści - 1 lub więcej Transseksualny Model
 • Gorący Flirt - 1 lub więcej Modelek
 • Bratnia dusza - 1 lub więcej Modelka/ek
 • DJ - 1 lub więcej Modelek
 • Tancerka - 1 lub więcej Modelek
 • Fitness - 1 lub więcej Modelek
 • Doradca Miłosny - 1 lub więcej Modelek
 • Cosplay - 1 lub więcej Modelek