Prosimy uaktualnić przeglądarkę w celu dalszego używania Centrum Jasmin Model.

 
Umowa Usług Modelek/Studia

Niniejsza umowa (zwana dalej "Umową dot. Usług"), reguluje stosunki pomiędzy:

Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., z adresem zarejestrowanym na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowanym w Rejestrze Handlu i Spółek Luksemburga pod numerem (R.C.S.) B 171.358, z zarejestrowanym kapitałem w kwocie EUR 12 500 (dalej jako "Operator Strony") i Modelką (dalej jako "Modelka”, "mnie", "ty" lub "ja") i/lub - w przypadku utworzenia Konta Studia - Studiami (dalej jako "Studio" i w zależności od przypadku, "ty", "mnie", lub "ja")

Umowa o usługi

Przez wypełnienie i złożenie formy rejestracyjnej, i przez kliknięcie na przycisk "Przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję obecną Umowę Usług, oraz otwarcie wyrażam zgodę na klauzule dotyczące Deklaracji (4 klauzula) i Danych osobowych (5 klauzula)", Modelka/Studio wyraża zgodę na klauzule dotyczące Deklaracji (4 klauzula) i Danych osobowych (5 klauzula), i akceptuje następującą Umowę Usług:

Definicje

"Ja", "mnie", "ty": Modelka, Studio, lub oboje, w zależności od sytuacji.

"Modelka": osoba świadcząca rozrywkowe usługi dla dorosłych Operatorowi Strony.

"Model Account": a registered account open by the Model with the Website Operator upon acceptance of the terms and conditions hereof.

"Private Chat": a private form of communication/interaction (online) between a Member and a Model, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chat": a public form of communication/interaction (online) between Model(s) and Visitors/Subscribers, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chatroom": a designated virtual room online where Model(s) can communicate/interact with Visitors/Subscribers.

"Studio": osoba (prywatna lub prawna) rejestrująca się na Koncie Studia, dostarczająca usługi o charakterze rozrywki dla dorosłych i zawiązująca kontrakty z Modelkami.

"Konto Studia": zarejestrowane konto Studia, które może także rejestrować Modelki.

"Kontrakt Modelek Studyjnych": Kontrakt pomiędzy Studiem i jego Modelkami, na świadczenie Usług Modelek Studyjnych.

"Services": content/performance/chat services rendered by Models and Studios on the Websites and, as the case may be, the transmission and distribution of such content to the public through satellite or cable network ("broadcasting"). Such services namely comprise online adult entertainment services, more precisely, performing live webcam shows, webcam chats (oral and/or in writing), availability of other related products such as videos and/or snapshots of Models amongst others and uploading original content for the entertainment of Visitors/Subscribers worldwide, who have selected Models notably pursuant to live streams, images, offline (teaser) and so forth. Services are usually sold on a pay per view basis, exception made of some specific products which may be sold on a one time basis, as further specified hereof where relevant.

"Strony Internetowe": różne strony, łącznie z www.jasmin.com i jakąkolwiek inną stroną, która może być obsługiwana przez Operatora Strona.

"Odwiedzający/Subskrybenci": osoby odwiedzające i/lub zapisujące się i/lub kupujące Usługi na Stronach lub otrzymujące ich zawartość jakimkolwiek środkiem przekazu dostępnym teraz lub stworzonym w przyszłości (czasem określani również jako członkowie lub końcowi użytkownicy).

1sza Klauzula - Cel

Jako osoby prywatne lub prawne, Modelki albo Studia, działają na podstawie tej umowy jako dostawcy profesjonalnych usług w ramach ich działań biznesowych/profesjonalnych podczas świadczenia swoich usług (nie jako konsumenci).

A. Modelka

Sekcja A jest odpowiednia tylko dla Modelek

Poprzez obecną Umowę Usług, otwarcie wyrażam zainteresowanie świadczeniem Usług jako Modelka na Stronach Internetowych promowanych przez Operatora Strona i powiązanych, który obecnie zarządza interaktywną stroną czatów wideo na żywo "biznes do konsumenta" (B2C) (na zasadzie tej dostępnej pod adresem www.jasmin.com) i transmisją, zgodnie z zasadami tej Umowy Usług.

Modelka zobowiązuje się nie udostępniać żadnej nielegalnej, krzywdzącej, nieprzyzwoitej, nienawistnej, rasistowskiej lub jakiejkolwiek innej niewłaściwej treści (np. zniesławiającej, obraźliwej, grożącej, etc.) podczas świadczenia Usług na podstawie tej Umowy Usług.

W celu podwyższenia efektywności powyższych Usług, jestem upoważniony do używania help desk'u zapewnionego przez Operatora Strony i/lub jego dostawców usług, gdy zajdzie taka potrzeba.

Niniejszym oświadczam, że Operator Strony nie posiada nade mną żadnej władzy. Konsekwentnie, obecna Umowa Usług nie determinuje miejsca ani czasu świadczenia przeze mnie Usług. Operator Strony nie określa treści mojej zawartości ani moich Usług, ponieważ jestem w pełni świadoma, jako Modelka, że mam obowiązek świadczenia solidnych i wydajnych usług, w pełnej zgodności z odpowiednim prawodawstwem i przedmiotem obecnej Umowy Usług.

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem warunki i zasady Stron Internetowych odnoszące się do członków Stron i jestem świadomy wymagań dotyczących jakości i zobowiązań wspomnianych w tych warunkach i zasadach. W przypadku jakichkolwiek pytań w tym względzie mogę skontaktować się z Operatorem Strony, zgodnie z danymi kontaktowymi udostępnionymi w tej Umowie Usług.

Modelki mogą świadczyć Usługi w jednym z obszarów/kategorii dostępnych na Stronach, mogących ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia od Operatora Strony, z poszanowaniem standardowych wymagań związanych ze środowiskiem stron i doświadczeniem Operatora Strony.

Usługi będą przeze mnie świadczone całkowicie niezależnie i samorządnie. Dlatego, jako osoba dorosła, ponoszę pełną odpowiedzialność za swoje własne działania, wideo, audio, czaty, dialogi, filmy instruktażowe, oraz rady, a wszystkie decyzje związane z treścią moich działań jako Modelki są podejmowane wyłącznie przeze mnie.

Niezależnie od powyższego, działam na podstawie tej Umowy Usług jako profesjonalista świadczący Usługi, jednakże nie jest zamierzonym, by Usługi świadczone przeze mnie były postrzegane jako uznane przez władze publiczne lub inne potrzebne certyfikaty, a moją odpowiedzialnością jest powiadomienie o tym fakcie końcowych użytkowników. Rozumiem, że nie jestem w żaden sposób zatrudniony przez Operatora Strony i/lub jakąkolwiek inną jednostkę powiązaną z Operatorem Strony.

Niniejszym oświadczam, że na podstawie tej Umowy Usług będę świadczyć Usługi wysokiej jakości, nie będę świadomie udostępniać żadnych mylących lub wprowadzających w błąd informacji użytkownikowi Stron oraz, że w każdym momencie będę działać szczerze i profesjonalnie.

B. Studio

Sekcja B jest odpowiednia tylko dla Studiów

Studio wstępuje w tą Umowę Usług w świetle świadczenia Usług Operatorowi Strony. W tym celu, Studio może zawiązywać kontrakty z Modelkami. W każdym wypadku, Studio ponosi pełną odpowiedzialność przed OPERATOREM STRONY za Usługi świadczone przez jego Modelki.

Studio rozumie i akceptuje, że usługi świadczone przez Modelki (dalej określane jako "Usługi Modelek") na podstawie warunków i zasad kontraktu zawartego pomiędzy Studiem a Modelkami (dalej jako " Kontrakt Modelek") służyć mają rozrywce dorosłych i polegają na wykonywaniu pokazów przed kamerą na żywo i czatowaniu przy pomocy wyposażenia Studia dla rozrywki Odwiedzających/Abonentów na całym świecie, którzy wybrali daną Modelkę na podstawie transmisji na żywo, obrazów, płatnych filmów i zwiastunów lub otrzymywania transmisji.

Studio rozumie i wyraża zgodę na poniesienie odpowiedzialności za określenie warunków i zasad Kontraktu Modelek, który to Studio powinno niezależnie ustalić, bez żadnych wpływów ze strony Operatora Witryny pod warunkiem, że Kontrakt ten nie narusza żadnych zobowiązań Studia na podstawie obecnej Umowy Usług, a także wyegzekwować przestrzeganie zasad przez Modelki, które byłyby wyraźnie podobne do tych zawartych w Klauzuli 1.A tej Umowy Usług. Odpowiednio, Modelki nie powinny pozostawać w umownej lub jakiejkolwiek innej relacji z Operatorem Strony. Studio akceptuje, że pozostaje wyłącznie odpowiedzialne za każdą treść, działania, pokazy, filmy, czat, dialogi, lub jakiekolwiek inne Usługi Modelek świadczone na podstawie Kontraktu Modelek.

W celu ulepszenia wydajności Usług Modelek, ja, jako Studio, jestem uprawiony do używania help desku zapewnionego przez Operatora Strony i jego spółki stowarzyszone, kiedykolwiek uznam to za stosowne.

Operator Strony może przyznać Studiu pewne przywileje według własnego uznania, w celu utrzymania lojalności tego drugiego. W przypadku, gdy którykolwiek z tych przywilejów wpływa na Modelki tego Studia, ze szczególnym uwzględnieniem dalszej rejestracji tych Modelek na Stronach, to Studio ponosi pełną odpowiedzialność ujęcia tej zmiany w Kontrakcie Modelek Studia.

Jako Studio niniejszym oświadczam, że Operator Strony nie posiada nade mną żadnej mocy kierującej, subordynującej ani żadnej innej władzy nade mną. Konsekwentnie, obecna Umowa Usług nie determinuje miejsca ani grafiku świadczenia Usług przez Modelki, określonych w Kontrakcie Modelek. Operator Strony nie określa treści mającej zawierać się w Usługach moich lub Modelek, ponieważ jako Studio jestem w pełni świadomy, że ponoszę pełną odpowiedzialność za Modelki i za świadczenie przez nie efektywnych i niezawodnych usług, w pełnej zgodności z odpowiednim prawodawstwem i Kontraktem Modelek.

Ja, jako Studio, niniejszym oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem warunki i zasady Stron Internetowych odnoszące się do użytkowników tych Stron, i że jestem świadomy poziomu jakości i zobowiązań, o których wspomniano w tych warunkach i zasadach. W wypadku jakichkolwiek pytań z nimi związanych, mogę skontaktować się z Operatorem Strony zgodnie z danymi zamieszczonymi w tej Umowie Usług. W tym względzie, oświadczam niniejszym, że jestem odpowiedzialny za Modelki, w zgodzie z ich zobowiązaniami dotyczącymi Kontraktu Modelek, i za świadczenie przez nie Usług Modelek zgodnie z poziomem jakości i zobowiązań określonych w warunkach i zasadach Stron Internetowych, które odnoszą się do użytkowników tych Stron.

Studio działa na podstawie tej Umowy Usług jako profesjonalista w ramach wykonywania działań biznesowych (w przeciwieństwie do konsumentów) podczas świaczenia Usług i dlatego będzie wyłącznie odpowiedzialne za płacenie wszystkich należnych podatków. Ogólnie, od Studia wymaga się dostarczania faktur za wszystkie usługi świadczone Operatorowi Strony. Faktury te powinny być zgodne ze wszystkimi prawami krajowymi i prawami Unii Europejskiej, zależnie od sytuacji. W przypadku, gdy Studio nie może dostarczyć faktury Operatorowi Strony, może on wygenerować fakturę własną. Przez akceptację tej Umowy Usług, Studio zgadza się na system faktur własnych Operatora Strony, jeżeli zajdzie taka potrzeba, a także akceptuje każdą fakturę własną wydaną przez Operatora Strony w odniesieniu do Usług świadczonych przez Studio. Nie jest zamierzonym, by Studio było postrzegane jako jednostka dyplomowana przez władze publiczne lub jakiekolwiek potrzebne certyfikaty, a uświadomienie o tym końcowych użytkowników jest obowiązkiem Studia. Jako Studio, rozumiem, że ani ja, ani Modelki nie jesteśmy w żaden sposób zatrudnieni przez Operatora Strony i/lub żadną inną jednostkę powiązaną z Operatorem Strony.

Niniejszym zobowiązuje się, jako Studio, że Modelki związane Kontraktem Modelek będą świadczyły Usługi Modelek o wysokiej jakości, nie będą udzielać świadomie żadnych mylących lub nieprawdziwych informacji użytkownikom Strony oraz, że w każdym momencie Modelki będą zachowywać szczerość i profesjonalizm.

Studio zobowiązuje się upewnić, że Modelki przestrzegają wymagań odpowiednich dla Studia, a także dla Modelek, jak opisano powyżej w klauzuli 1 A.

2ga Klauzula - Czas trwania

Ta Umowa Usług wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Modelki/Studia na Stronach i zaakceptowania Umowy Usług przez kliknięcie na przycisk "Wyrażam zgodę, rozumiem i akceptuję tę Umowę Usług oraz otwarcie akceptuję klauzule dotyczące Deklaracji (4 klauzula) i Danych osobowych (5 klauzula)", i pozostaje aktualna do momentu rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, w pełnej zgodności z warunkami i zasadami określonymi w tej Umowie Usług.

3cia Klauzula - Opłaty

Przyjmuję do wiadomości, że kwota zapłacona za Usługi świadczone w zakresie obecnej Umowy Usług, zostanie opublikowana na Stronach. Ja, jako Modelka/Studio, zgadzam się z Operatorem Strony, że kwota płacona za Usługi świadczone na Stronach może się wahać w zależności od wybranej opcji (tj. stawki za minutę, którą wybieram według własnego uznania i która jest płacona Operatorowi Strony przez odwiedzających za Usługi oferowane przeze mnie poprzez Strony Internetowe).

Rozumiem i akceptuję, że kwoty płacone mi przez Operatora Strony odnoszą się do pewnego procenta (zmiennego, zależnie od typu Usługi) wybranej opcji płatności (tzn. pewnego procenta ceny zapłaconej przez Odwiedzających/Członków Stron Internetowych Operatorowi Strony), jak opisano powyżej, który to procent i opcja płatności zostaną opublikowane na moim koncie rejestracyjnym i/lub mojej stronie sprzedaży (którą mogę skonsultować przed świadczeniem jakichkolwiek Usług). Rozumiem i akceptuję, że nie należy mi się żadne honorarium autorskie za żadną treść zamieszczoną przeze mnie na Stronach Internetowych ani za żadną treść przeze mnie transmitowaną. W pełni rozumiem i przyjmuję do wiadomości, że Odwiedzający/Członkowie Stron Internetowych są klientami Operatora Strony.

Jestem świadomy, że ceny podane będą w dolarach amerykańskich, z dodatkowymi centami. W związku z tym rozumiem, że ułamkowe kwoty płatności nie będą mi przyznawane. Cena do której odniesiono się w obecnej klauzuli musi zostać zapłacona za pomocą przelewu bankowego, Payoneer, czeku, albo innych metod płatności dostępnych i wybranych dowolnie przez Operatora Strony.

Przyjmuję także do wiadomości, że cena płacona za świadczenie Usług może zostać odpowiednio i proporcjonalnie zmniejszona w przypadku bezprawnych działań moich/Wykonawców Studia, mianowicie naruszenia obecnej Umowy Usługowej i/lub właściwego prawodawstwa, i/lub w wypadku oddzielnego układu zgodnego z warunkami obecnej Umowy Usługowej, który to sprzyjałby takiemu zmniejszeniu w odpowiednich przypadkach.

Ceny za minutę płacone przez Odwiedzających/Członków i które także stanowią podstawę do obliczania kwot zarobionych przeze mnie jak opisano powyżej, mogą być dowolnie zmieniane przez Operatora Strony po uprzednim poinformowaniu mnie o tym. W wypadku istotnych zmian w ilości dostępnych cen, będę mieć możliwość rozwiązania obecnej Umowy Usług po przyjęciu takiej zmiany; w innym wypadku, jeśli zdecyduję się kontynuować świadczenie usług poprzez Strony Internetowe, będzie to uznane za cichą zgodę na te zmiany.

Fałszerstwo kart kredytowych jest przestępstwem, i Operator Strony zrobi wszystko, co w jego mocy, by pomóc lokalnym i międzynarodowym instytucjom tropić osoby popełniające takie wykroczenia. Operator Strony NIE zapłaci żadnych wynagrodzeń w przypadku fałszywych zakupów. Zakupy MUSZĄ pochodzić od właściciela karty kredytowej lub być wykonywane za zgodą właściciela karty. Jeśli znasz KOGOKOLWIEK podejmującego takie działania, prosimy, poinformuj nas o tym i pomóż nam chronić nasze Strony Internetowe.

4ta Klauzula - Oswiadczenia

Niniejszym oświadczam, że mam i w zależności od przypadku, Modelki zarejestrowane na moim Koncie Studyjnym, a także wszystkie osoby pojawiające się w obrazie mojej kamery lub na zdjęciach, mają przynajmniej 18 lat (albo 21, jeśli wymaga tego lokalne prawo), lub są pełnoletnie w świetle mojej/ich jurysdykcji (cokolwiek ma większą władzę). Przez zaznaczenie/kliknięcie "Przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję obecną Umowę Usług, oraz otwarcie oznajmiam akceptację klauzul dotyczących Deklaracji (4 klauzula) i Danych osobowych (5 klauzula)" pola/przycisku oświadczam, że ja lub Modelki, w zależności od przypadku, osiągnęliśmy pełnoletniość a także, że NIE będę dostarczać Operatorowi Strony fałszywych danych (łącznie z imieniem moim/Modelek, adresem, i/lub datą urodzenia).

Jestem w pełni świadomy, że Operator Strony nie ponosi odpowiedzialności, częściowo lub w całości, za żadną treść, informację, wiadomość, opinię, wyrażenie, i/lub działanie wszelkiego rodzaju, pochodzące od Odwiedzających/Członków i/lub Modelek/Studiów Stron Internetowych, albo od jakiejkolwiek innej jednostki lub osoby trzeciej w świetle obecnej Umowy Usług.

Oświadczam, że wszystkie decyzje związane ze świadczeniem Usług zostają podjęte z mojej/Modelek własnej woli, że Usługi takie nie naruszają lokalnego standardu "nieprzyzwoitości" na moim/ich obszarze, ani nie naruszają żadnych innych praw. Jako dorosły ponoszę pełną odpowiedzialność za moje własne działania i w zależności od przypadku, za działania Modelek. Oświadczam również, że ja jestem, lub w zależności od przypadku, Modelki zarejestrowane na moim Koncie Studyjnym, są także świadome mojej/ich odpowiedzialności karnej i dlatego, ja/one będziemy zawsze, bez względu na okoliczności, działać w zgodzie z moimi/ich lokalnymi standardami moralności i odpowiednimi prawami. Co więcej oświadczam, że nie jestem pod wpływem narkotyków ani alkoholu i że świadczę, lub w zależności od przypadku, Modelki świadczą Usługi/Usługi Modelek w formie wideo/filmów i pokazów z mojej/ich własnej, nieprzymuszonej woli.

Zobowiązuję się zabezpieczać i chronić Operatora Strony przed wszelką odpowiedzialnością związaną ze świadczonymi Usługami w ramach tej Umowy Usług. Niniejszym zwalniam wszystkie osoby powiązane z Operatorem Strony ze wszystkich przeszłych, obecnych i przyszłych odpowiedzialności w ramach tej Umowy Usług.

Niniejszym oświadczam, że w pełni przeczytałem i zgadzam się z treścią tej Umowy Usług przed jej wejściem w życie. Nie zostałem nakłoniony lub zmuszony do podpisania tej Umowy Usług ani przez Operatora Strony, jego przedstawicieli, pracowników, ani kogokolwiek działającego w jego imieniu. Jako że akceptuję warunki tej Umowy Usług, poświadczam, że dane podane powyżej są prawdziwe i odpowiednie. Poświadczam również, jako Modelka lub jako Studio, zależnie od przypadku, że ja, lub Modelki nie będą udostępniać żadnej zniesławiającej, obraźliwej, grożącej, rasistowskiej ani nielegalnej treści oraz, że w mojej intencji nie leży wspieranie niemoralnych interesów. Rozumiem, że jeżeli Operator Strony będzie podejrzewał, że ja, lub zależnie od przypadku, Modelki udostępniamy zakazaną treść, moje konto zostanie natychmiast zamrożone dla dalszego dochodzenia i może to skutkować trwałym zamknięciem moich kont, oraz anulowaniem i konfiskatą wszystkich płatności od Operatora Strony.

Oświadczam również, że nie będę zmuszać nikogo do świadczenia Usług na Stronach promowanych przez Operatora Strony oraz, że wszystkie Modelki przypisane do mojego Konta Studia, w zależności od przypadku, świadczą Usługi Modelek poprzez Strony z własnej woli. Nie będę ubiegać się o ani brać udziału w niczym powiązanym z usługami escort lub prostytucją. Przez zaznaczenie pola "Przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję obecną Umową Usług i otwarcie deklaruję akceptację klauzul dotyczących Deklaracji (4 klauzula) i Danych osobowych (5 klauzula)" oświadczam, że wszystkie Konta Modelek już utworzone lub utworzone w przyszłości w powiązaniu z moim Kontem Studia zostaną opatrzone stosownymi i prawdziwymi dokumentami prawnymi.

Niniejszym oświadczam, że rozumiem, iż każdy fizyczny kontakt lub wymiana danych kontaktowych z Członkami/Odwiedzającymi Stron Internetowych, albo kontaktowanie się z nimi w jakikolwiek inny sposób jest zabronione. Jakiekolwiek naruszenie tego zakazu będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem tej Umowy Usług. Jestem świadomy, że Operator Strony będzie mógł o tym powiadomić kompetentne władze, łącznie z prokuratorem stanu, w celu zapoczątkowania kryminalnego lub administracyjnego postępowania.

Rozumiem, że jeżeli Operator Strony i/lub jakakolwiek jednostka przez niego wskazana, podejrzewa, że ja lub Modelki, w zależności od sytuacji, pod moim Kontem Modelki/Studia udostępnili zabronioną treść, moje konta zostaną natychmiastowo zawieszone w celu dalszego dochodzenia, i może to skutkować trwałym zamknięciem moich kont oraz bezzwrotnym anulowaniem wszystkich moich płatności od Operatora Strony.

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że Operator Strony ma prawo do natychmiastowego i jednostronnego rozwiązania obecnej Umowy Usług i moich kont, łącznie z Kontami Studia i Kontami Modelek, w razie namniejszych podejrzeń o fałszerstwo lub nieodpowiednie zachowanie.

Uznaję także prawo Operatora Strony i/lub jakiejkolwiek jednostki przez niego wskazanej, do pełnego zabezpieczenia za wszystkie szkody spowodowane moim bezprawnym działaniem lub naruszeniem obecnej Umowy Usług.

Za otwartą zgodą od Studia/Modelki (poprzez email lub tryb czatu), Zespół Obsługi Klienta Jasmin.com zainicjuje zdalnie sterowaną sesję, by uzyskać dostęp do komputera Studia/Modelki, w celu naprawy problemów technicznych lub uzyskania informacji o źródle problemu. Studio/Modelka powinni pozostać przed komputerem przez cały czas zdalnie sterowanego procesu i nadzorować wszystkie kroki Zespołu Obsługi Klienta. Jeżeli Studio/Modelka zauważą coś, co nie jest zgodne z ich prośbą, powinni oni natychmiast zakończyć sesję i zasygnalizować problem Zespołowi Obsługi Klienta. Poprzez wyrażenie zgody na 'zdalnie sterowaną sesję', Studio/Modelka zobowiązuje się i zrzeka wszelkich możliwych roszczeń przeciwko Jasmin.com, a także jej pracownikom, w związku ze zdalnie sterowaną sesją.

Jako Modelka lub Studio oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za moje zachowanie, lub w zależności od przypadku zachowanie Modelek oraz świadczone Usługi, i że akceptuję, lub w zależności od przypadku jestem odpowiedzialny za akceptację przez Modelki i respektowanie przez nie wszystkich powyższych deklaracji i zobowiązań z zastosowaniem dla Modelek na podstawie tej Umowy Usług.

5ta Klauzula - Dane osobowe

Jako Modelka/Studio, zezwalam/ponoszę odpowiedzialność za zezwolenie przez Modelki na podstawie Kontraktu Modelek, by wszystkie moje/ich dane osobowe i/lub treści publikowane na Stronach Internetowych były losowo sprawdzane przez Operatora Strony oraz jakąkolwiek jednostkę przez niego wskazaną, przy użyciu wszelkich dostępnych środków. Jednakże zdaję sobie sprawę, że kontynuowanie takiej inspekcji nie jest obowiązkiem Operatora Strony, i że Operator Strony ani wspomniane jednostki nie ponoszą odpowiedzialności, całkowitej lub częściowej, w przypadku moich/ich bezprawnych działań lub dostarczenia fałszywych informacji Operatorowi Strony.

Ja, jako Modelka lub Studio niniejszym otwarcie upoważniam/ponoszę odpowiedzialność za uzyskanie upoważnienia od Modelek na podstawie Kontraktu Modelek, Operatora Strony w czasie trwania obecnej Umowy Usług i po zakończeniu obecnej Umowy Usług, podczas okresu potrzebnego Operatorowi Strony na uzgodnienie wymogów prawnych, do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych moich/Modelek (łącznie z wrażliwymi danymi takimi jak odnoszące się do religijnych i politycznych poglądów, życia seksualnego, etc.), udostępnianych Operatorowi Strony na podstawie obecnej Umowy Usług, a także danych technicznych związanych z moimi/ich połączeniami ze Stronami, w zgodzie z odpowiednimi prawami, a w szczególności w zgodzie z odpowiednią regulacją dotyczącą ochrony danych.

Ja, jako Modelka lub Studio zgadzam się i upoważniam/ponoszę odpowiedzialność za uzyskanie zgody i upoważnienia od Modelek, związanych Kontraktem Modelek, na automatyczne uzyskiwanie i przechowywanie informacji z mojego/należącego do Modelek komputera używanego do łączenia się ze Stronami (łącznie z cookies), przez Operatora Strony i/lub jakąkolwiek jednostkę przez niego wskazaną,

Ja, jako Modelka lub Studio, niniejszym wyrażam zgodę/jestem odpowiedzialny za uzyskanie zgody od Modelek na gromadzenie, przetwarzanie przez Operatora Strony i przekazywanie jego edytorom oraz spółkom grupy, łącznie z edytorami usytuowanymi w krajach nie zapewniających odpowiedniego poziomu ochrony według Komisji Europejskiej, następujących typów danych osobowych/informacji (łącznie z wrażliwymi danymi osobowymi, o których mowa w odpowiedniej regulacji dotyczącej ochrony danych):

 • informacje dobrowolnie udostępniane przeze mnie/ Modelki Operatorowi Strony/Studiu, takie jak imiona, adres e-mail, adres zamieszkania, data urodzenia i inne różnorodne informacje o koncie udostępnione przez formę rejestracyjną Modelki/Studia;
 • atrybuty oprogramowania i sprzętu, a także wszelkich innych danych, które mogą zostać zdobyte w ogólnym środowisku internetowym, takie jak typ przeglądarki, adres IP, itd.;
 • prywatna komunikacja, taka jak rozmowy telefoniczne, czatowanie, faksy i korespondencja do załogi Operatora Strony, wraz z wiadomościami czat i e-mail do załogi Operatora Strony. Operator Strony przechowuje zapisy czatów przez ograniczony okres czasu.

Operator Strony będzie używać danych personalnych moich/Modelek głównie do celów ogólnych, takich jak rachunkowość i zarządzanie dostawcami, kontaktowanie się ze mną/Modelkami, kustomizacja środowiska Stron, a także do celów marketingowych, w zakresie dopuszczonym przez prawo.

Zostałem dokładnie poinformowany, a jako Studio ponoszę odpowiedzialność za dokładne poinformowanie Modelek, że Operator Strony w pełni współpracuje z organami sądownictwa i odpowiada na wezwania sądu. Zostałem także dokładnie poinformowany, a jako Studio ponoszę odpowiedzialność za dokładne poinformowanie Modelek, że Operator Strony przechowuje zgromadzone dane na poziomie elektronicznym, i używa ich do celów związanych z tą Umową Usług, dla wykonywania Usług/ Usług Modelek i prowadzenia interesów publicznych.

Co więcej, zostałem poinformowany i jako Studio, ponoszę odpowiedzialność za poinformowanie Modelek, że Operator Strony podejmuje poważne działania w celu zapewnienia maksymalnej ochrony wszelkich danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem, lub usunięciem. Oprócz używania własnego oprogramowania i mechanizmów bezpieczeństwa, Operator Strony korzysta także z najnowszych dostępnych technologii, by zapewnić maksymalną ochronę, łącznie z systemem wbudowanej technologii captcha.

Wyrażam zgodę i akceptuję, a jako Studio ponoszę odpowiedzialność za uzyskanie zgody od Modelek, na przechowywanie przez Operatora Strony informacji odnośnie komputera logującego się na konto Strony (tj.: lokalizacji, adresu IP, typu przeglądarki, używanego hasła), a także przechowywanie informacji o próbach logowania.

Operator Strony zapewnił mnie, że jego pracownicy są związani zobowiązaniami poufności i wyłącznie upoważniony personel będzie miał dostęp do danych osobowych moich/Modelek przetwarzanych przez Operatora Strony.

I understand that I may obtain a copy of any of my personal information that the Website Operator processes and ask for rectification of any incorrect personal data, upon written request to the contact provided in the present Services Agreement and indication of the email address to which the information must be sent. If I would like to oppose the processing of my personal data by the Website Operator, I am entitled to terminate this Services Agreement at any time in compliance with its provisions.

Niniejszym zobowiązuję się do ochrony Operatora Strony w wypadku, gdy przy korzystaniu z mojego prawa do informacji wymienionego powyżej, moje dane osobowe zostaną utracone lub staną się obiektem nieuprawnionego dostępu.

Ja, jako Studio, ponoszę odpowiedzialność za poinformowanie Modelek, że mogą one otrzymać kopię jakiejkolwiek informacji osobowej ich dotyczącej, którą przetwarza Operator Strony, oraz prosić na piśmie o sprostowanie jakichkolwiek nieprawidłowych danych osobowych, wysyłając prośbę na adres email dostarczony przez Studio związane Kontraktem Modelek. W razie takiej prośby na wniosek Modelki, Studio powinno natychmiast poinformować Operatora Strony na piśmie, na adres podany w obecnej Umowie Usług. Studio ponosi odpowiedzialność za poinformowanie Modelek, że jeśli chciałyby one sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych przez Operatora Strony, są upoważnione do rozwiązania Kontraktu Modelek w każdym momencie, zgodnie z jego przepisami.

Ja, jako Studio, ponoszę odpowiedzialność za poinformowanie Modelek, że na podstawie ich Kontraktu Modelek zgadzają się one chronić Operatora Strony w przypadku, gdy Modelki wypełniają swoje prawo do informacji, dostępu i/lub sprzeciwu wymienionych powyżej, i w przypadku, gdy ich dane osobowe zostaną utracone lub staną się przedmiotem nieupoważnionego dostępu.

Ja jako Modelka, lub w zależności od sytuacji jako Studio, ponoszę odpowiedzialność za zabezpieczanie, płacenie kosztów obrony i zwalnianie z odpowiedzialności Operatora Strony, jego przedstawicieli, dyrektorów, spółek stowarzyszonych, prawników, wspólników, menadżerów, członków, pośredników i pracowników za jakiekolwiek roszczenia, straty, wierzytelności lub wydatki (łącznie z rozsądnymi wynagrodzeniami dla prawników) wniesione przez osoby trzecie, wynikające lub związane z przetwarzaniem danych osobowych Modelek przez Operatora Strony.

W każdym wypadku, Studio zobowiązuje się do uzyskania wszelkiej potrzebnej zgody od Modelek i do upewnienia się, że wszystkie powyżej opisane prawa Modelek w sprawie ich danych osobowych są przestrzegane.

6ta Klauzula - Prawo do zdjęć i prawa autorskie

Otwarcie uprawniam, i w zależności od przypadku ponoszę odpowiedzialność za uzyskanie uprawnień od Modelek na mocy Kontraktu Wykonawcy Studia, do monitorowania, nagrywania i zapisywania wszelkich działań online moich/Modelek przez Operatora Strony (łącznie z czatem, wideo, e-mailem, itd.) na Stronach (łącznie z www.jasmin.com).

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, a w zależności od sytuacji ponoszę odpowiedzialność za wyrażenie zgody przez Modelki na mocy Kontraktu Wykonawcy Studia, by jakikolwiek nagrany materiał lub oryginalna praca opublikowana na Stronach (w tym wszelkie prawa zawierające, bez ograniczeń, prawa autorskie do takich nagranych prac i materiałów łącznie z wynikami i dochodami z takich usług) podlegały prowizji jako praca wykonana na zlecenie i stanowiły wyłączną własność Operatora Strony.

Przyjmuję do wiadomości i niniejszym uprawniam, i w zależności od okoliczności ponoszę odpowiedzialność za uzyskanie uprawnień od Modelek na mocy Kontraktu Wykonawcy Studia, na przeglądanie przez Operatora Strony wszelkich treści (dodanych i/lub wyświetlanych na Stronach) pod kątem naruszeń odpowiednich praw od czasu do czasu. Wszelkie zakazane treści będą natychmiast usuwane przez Operatora Strony. Jednakże, mam świadomość, że takie rewizje nie są obowiązkiem Operatora Strony i dlatego nie ponosi on żadnej odpowiedzialności, częściowo lub w pełni, a w przypadku, gdy jakakolwiek zawartość lub działanie zostanie wyświetlone jako wynik mojego bezprawnego postępowania lub postępowania Modelek, ponoszę za to odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi zasadami Stron.

Jeżeli treść/materiał jakiejkolwiek Modelki tej Strony nie jest określona jako praca wykonana na zlecenie, niniejszym otwarcie przyznaję i przekazuję (łącznie z prawami Modelek przekazanymi mi przez nie), bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia, z wyjątkiem opłat które otrzymuję za Usługi świadczone na mocy tej Umowy Usług, definitywnie, nieodwołalnie i wyłącznie Operatorowi Strony, który niniejszym przyjmuje wszelkie istniejące i przyszłe prawa autorskie, znaki handlowe, znaki usługowe, sekrety handlowe i wszelkie inne intelektualne prawa własnościowe, lub jakąkolwiek część tychże, w każdej postaci i charakterze, na okres ważności takich praw własności intelektualnej łącznie z ewentualnymi wznowieniami i rozszerzeniami, na całym świecie, w związku z wynikami, treścią i działaniem moim/Modelek (włączając w to wszelkie działania wykonane do tej pory) na Stronach i/lub jakiejkolwiek jednostce wskazanej przez niego, a także wszelkie pokazy, filmy, dźwięki, zapisy czatów, dialogi, działania, obrazy lub inne dodane oryginalne treści i wszystkie treści będące częścią Usług/Usług Modelek świadczonych i specjalnie zlecanych jako część pracy audiowizualnej - łącznie z wszelkimi wznowieniami i rozszerzeniami jakichkolwiek praw własności intelektualnej w przypadku, gdy są one uważane za takie przez władzę stanu lub prawo. Co więcej, Operatorowi Strony przyznaje się prawo do używania, edytowania i zmiany takiej treści w jakimkolwiek aspekcie określonym przez Operatora Strony, z lub bez mojej wiedzy, przy wyłącznej dowolności i wyborze Operatora Strony, który to użytek nie upoważnia mnie jednak do otrzymania żadnego wynagrodzenia. Operatora Strony uznaje się tym samym posiadaczem tychże praw.

W odniesieniu do niniejszego ustalenia, otwarcie potwierdzam i zapewniam, a w zależności od okoliczności ponoszę odpowiedzialność za potwierdzenie i zapewnienie przez Modelki Operatora Strony, że w wypadku, gdy zawartość zamieszczona na Stronach nie jest określona jako "praca na zlecenie", ja, i/lub Modelka otrzymałem/a od osoby trzeciej (tj. Fotografa/ów) nieodwołalne i całkowite prawa własności, na zawsze (w wymiarze dozwolonym i umożliwionym przez prawo), na całym świecie, we wszystkich środkach przekazu istniejących lub utworzonych w przyszłości, o wszelkim tytule i interesie, włączając w to nieograniczone, nieobciążone, wyłączne prawa własności, znaki handlowe i powiązane prawa (i wszelkie wznowienia i rozszerzenia tychże).

Wyrażam zgodę, i w zależności od okoliczności ponoszę odpowiedzialność za wyrażenie zgody przez Modelki na mocy Kontraktu Wykonawcy Studia, na używanie, publikowanie, rozpowszechnianie, edytowanie, cytowanie, eksponowanie i wszelkie inne wykorzystywanie imienia, podobizny, osobistości, występu, głosu, obrazów, czatu, wideo, dźwięków, dodanej oryginalnej treści, informacji bio i tożsamości, oraz stwierdzeń moich/Modelek przez Operatora Strony w jakimkolwiek celu, w całości lub w części, we wszelkich środkach przekazu znanych obecnie lub w przyszłości, na całym świecie, bez ograniczeń, także w połączeniu z reklamą, wykorzystywaniem i publikowaniem i/lub sprzymierzonymi prawami pomocniczymi i dodatkowymi (włączając w to handel bez ograniczeń). Bez ograniczania ogólności tej Sekcji, Operator Strony, z jednej strony, oraz ja, z drugiej strony, jesteśmy świadomi i niniejszym przyjmujemy do wiadomości, że powstać mogą nowe prawa do materiału, na mocy prawa i/lub sprawiedliwości (zbiorowo, "Nowe Prawa Eksploatacyjne"), które ja niniejszym przyznaję, nadaję i przekazuję Operatorowi Strony w zakresie treści. Operator Strony i ja jesteśmy także świadomi, i przyjmujemy do wiadomości, że nowe (i/lub zmienione) technologie, użycia, ekspozycje lub występy (zbiorcze "Nowe Prawa Eksploatacyjne") są i nieuchronnie będą wciąż ulepszane w przyszłości, co pozwoli na wykorzystywanie takiej treści na nowe sposoby. Niniejszym przyznaję, nadaję i przekazuję Operatorowi Strony wszelkie prawa do takich Nowych Metod Eksploatacyjnych z uwzględnieniem zawartości. Prawa Operatora Strony do zawartości mogą być dowolnie przypisywane i uważniane, a każde takie przypisanie i licencja będzie dla mnie wiążące oraz będzie działać na rzecz takiego cesjonariusza lub licencjobiorcy.

Wyrażam zgodę, i w zależności od przypadku ponoszę odpowiedzialność za uzyskanie zgody od Modelek na mocy Kontraktu Wykonawcy Studia, na zmianę wyglądu mojego/Modelek przez Operatora Strony tak, jak uważa to za stosowne, i na zrzeczenie się przeze mnie/Modelki i powiązanych (np. fotografów) wszelkich praw moralnych, łącznie z prawem do nakazowej lub innej sprawiedliwej ulgi, w zakresie dopuszczonym przez prawo, które mogą posiadać ja/Modelki i powiązane osoby (np. fotografowie), oraz oświadcza, że ja/Modelki i wszelkie powiązane osoby (np. fotografowie) rozumieją, że Operator Strony nie ma obowiązku używania mojej/ich podobizny.

Wyrażam zgodę, a w zależności od okoliczności ponoszę odpowiedzialność za uzyskanie zgody od Modelek na mocy Kontraktu Wykonawcy Studia, na otrzymywanie zdjęć na bazie wideo z występów moich/Modelek jakąkolwiek metodą, oraz na przyznanie przeze mnie/Modelki i powiązane instytucje (np. fotografów) prawa Operatorowi Strony, a także jego następcom, licencjobiorcom i cesjonariuszom, do wykorzystywania tych zdjęć bez dalszych opłat dla mnie/Modelek i powiązanych instytucji (np. fotografów) w druku, internecie, na płytach CD, lub jakimkolwiek innym środku przekazu, bez ograniczeń (włączając w to, wytwarzanie i produkcję towaru i/lub pochodne dzieło sztuki/ekspozycję). Co więcej, Operator Strony, jego następcy, licencjobiorcy i cesjonariusze mają prawo, ale nie obowiązek, używać całej zawartości udostępnionej przeze mnie/Modelki w zgodzie z tą Umową, a także mojego imienia, głosu, podobizny i biografii (gdzie dotyczy) we wszelkich mediach, na zawsze i na całym świecie, łącznie z nieograniczonym użytkiem na rzecz reklamy, rozpowszechniania, programowania i promowania marki Operatora Strony.

Nadaję, i w zależności od przypadku ponoszę odpowiedzialność za nadanie przez Modelki na mocy Kontraktu Wykonawcy Studia prawa Operatorowi Strony, jego następcom, właścicielom i beneficjantom, do używania wszelkich zdjęć zrobionych przeze mnie/Modelki (przy pomocy kamery internetowej lub innych urządzeń) i opublikowanych na Stronach bez dalszych opłat dla mnie/Modelek, w drukowanych publikacjach, cyfrowo w internecie, poprzez CD, lub jakiekolwiek inne środki przekazu, bez ograniczeń.

Niniejszym otwarcie zrzekam się, oraz ponoszę odpowiedzialność za odstąpienie przez Modelki na mocy Kontraktu Wykonawcy Studia, od wszelkich dalszych wynagrodzeń finansowych za wszystkie prawa przypisane, przekazane lub przyznane Operatorowi Strony na mocy tej Umowy Usługowej/Kontraktu Wykonawcy Studia.

Wyrażam zgodę i w zależności od okoliczności ponoszę odpowiedzialność za wyrażenie zgody przez Modelki na mocy Kontraktu Wykonawcy Studia, na przyznanie Operatorowi Strony prawa do przekazania lub przypisania któregokolwiek z wyżej wymienionych praw spółkom grupowym lub jakiejkolwiek innej osobie w razie potrzeby.

Niniejszym otwarcie wyrażam zgodę, i w zależności od okoliczności ponoszę odpowiedzialność za wyrażenie zgody przez Modelki na mocy Kontraktu Wykonawcy Studia, na używanie, użytkowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, edycję i inne wykorzystanie przez Operatora Strony całej mojej zawartości łącznie z oryginalną dodaną zawartością (zarówno z nagością jak i bez) powiązaną ze Stroną we wszystkich rodzająch środków przekazu takich jak internet, telewizja, transmisje, radio, czasopisma, handel i media społecznościowe (tj. Twitter, Facebook, Instagram, etc.)

I recognize and hereby authorize, and as the case may be I am responsible and liable for Models to expressly recognize and authorize under the Studio Model(s) Contract, the Subscribers to take snapshot(s) of my/Models’ image at any time in Free or Private Chat and to access the snapshot(s) stored on my/Models’ gallery at any time, open and watch it/them as many times as wished by the Subscribers. Such snapshot(s) shall only be visible inside the gallery of the Model for the Subscriber who created it/them. I hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Model Contract, that such snapshot(s) shall remain visible to the Subscriber who took it/them, as long as the related Model Account is active (and not closed) and that I/Models have no right to remove or require the removal of such snapshot(s), unless such snapshot(s) or its/their retention violate applicable laws or any terms applicable to the Websites. I further hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Model Contract, that I/Models am/are entitled to a separate monetary consideration, in the form of a proportional remuneration, for the authorization of snapshot(s) (to be) taken by the Subscribers.

7ma Klauzula - Opłaty

Zobowiązuję się do pisemnego dostarczenia Operatorowi Strony, uaktualnionych informacji dotyczących jakichkolwiek zmian związanych z danymi osobowymi moimi/Modelek, w terminie pięciu (5) dni liczonych od daty zajścia/przyjęcia do wiadomości tych zmian.

Zobowiązuję się także do posiadania i udostępniania na mój koszt (Modelkom, w zależności od sytuacji) narzędzi pracy (łącznie ze sprzętem komputerowym) potrzebnych do efektywnego świadczenia Usług/ Usług Modelek określonych w obecnej Umowie Usług/ Kontrakcie Modelek.

Ja, jako Modelka lub Studio nie będę dostarczać, lub jako Studio jestem odpowiedzialny za niedostarczanie przez Modelki żadnych zniesławiających, obraźliwych, grożących, rasistowskich lub nielegalnych treści. Nie będę zabiegać o ani brać udziału w czymkolwiek związanym z prostytucją lub usługami escort, jako Studio w tym względzie ponoszę także odpowiedzialność za Modelki, a także jestem w pełni świadomy/odpowiedzialny za poinformowanie Modelek o mojej/ich odpowiedzialności karnej w takich wypadkach.

Niniejszym oświadczam, i w zależności od przypadku ponoszę odpowiedzialność za poświadczenie przez Modelki, związane Kontraktem Modelek, że ja/Modelki nie będziemy mieli żadnego fizycznego kontaktu z Odwiedzającymi/Użytkownikami Stron, ani nie będziemy organizować z nimi żadnych spotkań, ani w żaden inny sposób nie będziemy poszukiwać kontaktu innego niż świadczenie Usług online na podstawie tej Umowy Usług/Kontraktu Modelek.

Zobowiązuję się, a także ponoszę odpowiedzialność za zobowiązanie się Modelek do upewnienia się, że w moim/ich obrazie kamery nie znajdują się żadne przedmioty z zastrzeżonym znakiem handlowym lub jakimkolwiek innym prawem własności intelektualnej osób trzecich, oraz że w każdym momencie ja/one będziemy przestrzegać wymogów prawnych (łącznie z tymi dotyczącymi praw autorskich), unikając bezprawnego użycia znaków handlowych, marek, podobizn, i/lub zarejestrowanej muzyki.

Nie będę, a także w zależności od sytuacji ponoszę odpowiedzialność za Modelki, by nie brały udziału, składały oferty, sprzedawały lub proponowały jakiekolwiek umowy biznesowe, transakcje lub inne interesy ekonomiczne Odwiedzającym/Członkom, ponieważ zdaję sobie sprawę, że jest to surowo zabronione przez Operatora Strony.

Przyjmuję obowiązek wykonywania papierowych kopii informacji online o moim koncie, lub o Koncie Modelek w zależności od przypadku, na stronie Witryny Modelek/Studia, poprzez którą ja/Modelki świadczymy moje/ich Usługi/Usługi Modelek, dla swojej własnej dokumentacji, ponieważ wiem, że Operator Strony nie zapewnia kopii informacji o koncie moim/Modelek.

Zobowiązuję się natychmiast poinformować Operatora Strony o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa, takim jak utrata, kradzież, lub bezprawne ujawnienie lub użycie nazwy użytkownika lub hasła. Ponoszę także całkowitą odpowiedzialność za bezprawne korzystanie z Usług/ Usług Modelek oferowanych przez moje Konto Studyjne.

Zobowiązuję się chronić, płacić koszty procesu i zwalniać Operatora Strony, jego przedstawicieli, dyrektorów, członków, prawników, wspólników, pośredników i mandatariuszy, z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wnoszone przez osoby trzecie i wynikające lub powiązane z działaniami, stwierdzeniami, załączoną treścią lub zachowaniami podczas pobytu na Stronach moimi lub Modelek (łącznie z Jasmin.com). Prowizja określona powyżej zawiera w sobie bez ograniczeń każdą odpowiedzialność albo szkodę wynikającą z jakiegokolwiek komentarza, rekomendacji, rady, sugestii, interpretacji, przykładu, konkluzji, lub innych, pochodzących ode mnie/ moich Modelek, a także każdy produkt, usługę, informację lub inne materiały wyświetlane, kupione lub otrzymane przez Odwiedzających/Członków przy pomocy Usług/Usług Modelek, albo sugestii Modelek.

Zobowiązuje się w pełni zabezpieczyć i zapłacić wszystkie koszty obrony Operatorowi Strony w przypadku naruszenia którejkolwiek klauzuli określonej w obecnej Umowie Usług.

8ma Klauzula - Podstawowe zasady swiadczenia usług

Poniżej opisane zasady muszą być przestrzegane przez wszystkie Modelki i Studia świadczące usługi poprzez Strony. Studia zobowiązują się upewnić, że Modelki świadczące usługi w jego imieniu także przestrzegają poniższych zasad.

Modelki lub Studia muszą przejść proces ważnej i zaakceptowanej rejestracji na Stronach. Modelki i Studia pojawiający się w obszarze kamery lub na zdjęciach na stronie Jasmin.com muszą być zarejestrowani pod danym Kontem Modelki lub Kontem Studia.

Nadawanie nagranych filmów wideo lub nieruchomych obrazów, zamiast przekazu z kamer na żywo jest wbrew zasadom Strony. Łamanie tej zasad jest uważana za naruszenie niniejszej Umowy Usługi i może spowodować odliczenie pieniędzy, zawieszenie konta, natychmiastowego zsanowania ze Strony lub zatrzymanie wypłat.

Wydawanie i proszenie o dane personalne, łącznie z danymi personalnymi Odwiedzających/Użytkowników i Modelek jest niezgodne z zasadami. Adresy e-mail spoza Stron, ID internetowych komunikatorów (takie jak: Yahoo!, MSN, ICQ, etc.), stałe adresy, konta społecznościowe (Facebook, Twitter, LinkedIn), etc. są uważane za dane personalne i zabronione jest proszenie o nie.

Wszelkiego rodzaju osobistego kontakty z Odwiedzającymi / Członkami Strony, zachęcające do usług agencji towarzyskiej, prostytucji, proszenie o pieniądze jest wbrew zasadom.

Nieletnia aktywność seksualna, bestialstwo, kazirodztwo, demonstracja krwi lub zwierząt i naśladowanie wspomnianych powyżej jest niezgodne z przepisami. Odgrywanie ról, które obejmują nieletnich jest niezgodne z przepisami. Każda próba wyświetlania materiałów tekstowych, w których jest nazwa celebryty, obraźliwa, sugerującą pedofilię, adolescencji, bestialstwa oraz zoophile, odnoszących się do wypróżniania lub konsumpcji produktów przemiany materii i sugeruje słowa, które są nie do przyjęcia przez normy dobrego smaku prowadzi do natychmiastowego i trwałego zawieszenie z danego konta.

Reklamowanie innych stron lub usług jest surowo zabronione, chyba że za otwartą zgodą Operatora Strony w tej Umowie Usług.

Pokazywanie treści o zbytnim zabarwieniu seksualnym (np.: częściowo lub całkowicie nagie intymne części ciała) w Trybie Czatu Darmowego, w części strony o charakterze Bez Nagości (nawet na Czacie Prywatnym) lub w sekcji Zdjęć dla Gości w galerii Modelki jest sprzeczne z zasadami. Co więcej masturbacja, jej udawanie (także w ubraniu), lub używanie zabawek erotycznych jest niedozwolone w powyższych przypadkach. Uprzejmie prosimy o pokazywanie takiej treści wyłącznie na Czacie Prywatnym, lub zależnie od przypadku, o poinformowanie Modelek, że mogą one dostarczać taki materiał tylko na Czacie Prywatnym.

Masz obowiązek, a w zależności od przypadku, Modelki mają obowiązek zapewnienia pokazu erotycznego w części Stron "Tylko Nagość", jeśli płacący Członek prosi o to na Czacie Prywatnym. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, nie wahaj się skontaktować z naszą Obsługą Klienta.

Wszystkie osoby zarejestrowane na Koncie Model, lub w zależności od przypadku, na Koncie Studia, muszą być widoczne i rozpoznawalne w obszarze kamery i na zdjęciach przez cały czas (pokazywanie wyłącznie części ciała nie jest akceptowane). Modelki muszą przestrzegać podstawowych zasad danej kategorii, opisanych na Stronach dla każdej z kategorii Usług, uwzględniających liczbę osób, odpowiedni strój, itp.

W przypadku gdy Modelka lub Studio, wprowadzili płacącego Użytkownika w błąd w związku z jej/jego płcią, Użytkownik upoważniony jest żądać zwrotu należności za cały Pokaz Prywatny.

Używanie telefonu jest niedozwolone. Jedzenie lub spanie w obszarze jest zabronione. Uprzejmie prosimy o używanie języka angielskiego (w niektórych przypadkach, tam gdzie jest to otwarcie dozwolone, niemieckiego lub francuskiego) w rozmowie z Odwiedzającymi Strony Internetowe na Czacie Darmowym.

Ty/ Modelki macie prawo wyrzucić lub zbanować nieuprzejmych Odwiedzających ze swojego Darmowego Czatu, jednakże nadużywanie tej funkcji jest niezgodne z zasadami. Głoszenie uwłaczających wypowiedzi o innych Modelkach lub Odwiedzających/Użytkownikach jest zabronione. Ty/ Modelki macie obowiązek przestrzegać i działać zgodnie z instrukcjami załogi Obsługi Klienta. Jeśli potrzebujesz pomocy, nie wahaj się skontaktować z naszą Obsługą Klienta.

W przypadku naruszenia zasad przez Modelkę, zostanie ona odpowiednio ukarana. Wymiar sankcji zależy od szkodliwości czynu. Nieznaczne naruszenia prowadzą do zwykłego ostrzeżenia. Jednakże w przypadku nieustannych nieznacznych naruszeń pomimo ostrzeżenia, nastąpi dedukcja odpowiedniej kwoty z zarobków Modelek.

Znaczne naruszenia Umowy Usług może skutkować zablokowaniem konta Modelki.

Reklamowanie innych stron lub usług, proszenie o lub wydawanie prywatnych informacji, albo proszenie o pieniądze od Odwiedzających/Członków będzie skutkować dedukcją pieniędzy od Modelek/Studia po pierwszym ostrzeżeniu i dedukcją dwukrotnej wartości pierwszej dedukcji w razie dalszych naruszeń.

Prosimy pamiętać, że ta podstawowa lista zasad jest nie jest wyczerpująca i nie zawiera wszystkich możliwych naruszeń obecnej Umowy Usług. Dlatego działanie nie wspomniane powyżej może być uznane za naruszenie tej Umowy Usług po rozpatrzeniu sytuacji i analizie ogólnego zamysłu tej Umowy Usług. Pełna lista możliwych naruszeń/grzywn znajduje się na odpowiedniej stronie wiki: http://wiki.jasmin.com/display/EW/Penalty+System

W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych stwierdzeń nie akceptujesz, lub nie jestes świadomi stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych NIE KLIKAJ ENTER LUB NIE ZAPISUJ SIE NA STRONIE!

Dziewiąta klauzula - Zaplanowane Pokazy

Organizując Zaplanowany Pokaz, Modelka zobowiązuje się być obecna w wyznaczonym czasie. Niewywiązanie się z tego może skutkować odebraniem pewnych funkcji i/lub korzyści lub innymi grzywnami, uznanymi za stosowne przez Operatora Witryny.

Zaplanowane Pokazy mogą zostać anulowane przed wskazanym czasem rozpoczęcia pokazu.

Anulowanie jakichkolwiek Zaplanowanych Pokazów bez uzasadnionej przyczyny będzie skutkować narastającymi grzywnami, zgodnie z Systemem Kar.

Zaplanowany Pokaz może zostać automatycznie anulowany, jeżeli ilość sprzedanych biletów nie osiągnęła minimum przed wskazanym czasem rozpoczęcia.

Modelki muszą być online na JasminCam 5 minut przed godziną rozpoczęcia Zaplanowanego Pokazu. Modelka ma 90 sekund na własnoręcznie rozpoczęcie Zaplanowanego Pokazu. Jeżeli nie zostanie on zapoczątkowany przez Modelkę w tym przedziale czasowym, pokaz rozpocznie się automatycznie po 90 sekundach.

Jeżeli Modelka nie jest online na JasminCam w czasie, gdy ma się rozpocząć Zaplanowany Pokaz, zostaje on automatycznie anulowany, a kwota za zakupione bilety zostaje zwrócona członkom. Co więcej, Modelka może zostać obciążona jedną z wyżej wymienionych grzywn.

Pokazy kończą się automatycznie, bez potrzeby zakończenia ich przez Modelkę. Zalecamy Modelkom okresowe sprawdzanie zegara, tak by zawsze mieć na uwadze nadchodzące zakończenie pokazu.

10. Klauzula - Organizacja Konkursów

Konkursy obejmujące Modelki mogą być organizowane od czasu do czasu zarówno przez Operatora Strony jak i firmy stowarzyszone. Konkursy te mogą być pośrednio lub bezpośrednio związane z Usługami, potencjalnie celując w promocję Modelek i/lub materiałów Modelek, i/lub podnoszenie popularności Strony, i/lub stron Modelek, i/lub podkreślanie przynależności do społeczności Modelek Strony, i/lub zwiększenie ilości wizyt na stronach poprzez dostarczanie nagród zwycięskim Modelkom biorącym udział w takich konkursach, o których mogą one informować inne osoby. Konkursy mogą być organizowane na całym świecie oraz lokalnie, dlatego będą dostępne odpowiednio dla wszystkich modelek lub tylko dla tych przebywających na danym obszarze geograficznym, co określono dokładnymi zasadami zarządzającymi takimi konkursami, oraz które zostaną udostępnione w ramach Klauzuli 9 w odpowiednim czasie. W związku z powyższym, rejestracja Modelek i uczestnictwo w takich konkursach odbywa się dobrowolnie.

Gdy odbywają się konkursy kierowane do konkretnych krajów, zasady dotyczące organizacji i przeprowadzenia tych konkursów będą zwykle określane przez odpowiednie prawa lokalne kraju/regionu/stanu w którym odbywa(ją) się konkurs(y).

Modelki zainteresowane uczestnictwem w konkursach zobowiżują się (i) do zapoznania się w pełni z zasadami odpowiednimi dla danego konkursu, niezależnie od czasu, w którym konkurs ten jest ogłaszany, (ii) do przestrzegania tych zasad oraz (iii) do nie zgłaszania uczestnictwa, jeżeli nie znajdują się w geograficznym obszarze przypisanym do konkursu.

OKREŚLONE ZASADY DOTYCZĄCE TRWAJĄCYCH KONKURSÓW ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W STOSOWNYM CZASIE

Zasady Konkursu LiveJasmin Wygraj 500$
Następująca promocja jest przeznaczona wyłącznie dla uczestników w czterdziestu ośmiu (48) sąsiadujących Stanach Zjednoczonych i D.C., i będzie odbywać się zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych. Prosimy nie kontynuować, jeżeli promocja ci nie przysługuje, lub gdy nie przebywasz obecnie w Stanach Zjednoczonych. Dalsze restrykcje znajdują się w oficjalnych regułach poniżej.

LiveJasmin Rozdaje $500
Konkurs CamCon 1 czerwca, 2016, Miami, CA
Zaktualizowano 31 maja, 2016

OFICJALNE ZASADY
DO WZIĘCIA UDZIAŁU LUB WYGRANEJ NIE JEST WYMAGANA ŻADNA OPŁATA LUB ZAKUP. NIE ZWIĘKSZAJĄ TEŻ ONE SZANS NA WYGRANĄ. OTWARTY DLA LEGALNYCH MIESZKAŃCÓW CZTERDZIESTU OŚMIU (48) SĄSIADUJĄCYCH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I WASHINGTON, DC, MAJĄCYCH LAT 18 LUB WIĘCEJ W CZASIE PRZYSTĄPIENIA. Z UNIEWAŻNIENIEM OBSZARÓW, GDZIE JEST TO ZABRONIONE.

1. TERMINY PROMOCJI
a. Określają zasady Gratisy LiveJasmin ("Promocję"), które prowadzone są przez LiveJasmin i Docler Media, LLC ( przedsiębiorstwo partnerskie Operatora Strony, jak określono na początku tej Umowy Usług) (dalej zwane "Sponsorem"). Promocja, znana jako Rozdanie $500 na CamCon2016, rozpocznie się w środę, 1 czerwca, 2016, i będzie trwała do czwartku, 30 czerwca, 2016 ("Terminy Promocji").

2. OGRANICZENIE KWALIFIKOWALNOŚCI
a. Promocja jest dostępna wyłącznie dla legalnych mieszkańców 48 sąsiadujących Stanów Zjednoczonych (łącznie z Dystryktem Kolumbii) będących w wieku przynajmniej 18 lat w czasie przystąpienia. Uczestnicy będą współzawodniczyć z modelkami CamCon, które dodają swoje selfie opatrzone znakiem LiveJasmin przez Sponsora na Twitterze i/lub Instagramie używając hashtaga #LIVEJASMINCAMCON. Pracownicy, funkcjonariusze, dyrektorzy i agenci Sponsora (jeśli istnieją), oraz każdy z jego firm opiekuńczych, powiązanych lub przyporządkowanych, a także agencje reklamowe, uczestniczący sponsorzy/partnerzy promocyjni (ogólnie "Jednostki Promocyjne") nie mogą brać udziału ani wygrać. Promocja ta jest prowadzona na mocy prawa Kalifornii i podlega federalnym, stanowym i lokalnym prawom i regulacjom. Nieważna poza Stanami Zjednoczonymi i tam, gdzie jest to zabronione.
b. Uczestnicy są zobowiązani do podania prawdziwych danych, a Sponsor ma prawo odrzucić i usunąć każde uczestnictwo, które okaże się fałszywe lub nieuczciwe. Sponsor zdyskwalifikuje każde zgłoszenie osób, które nie spełniają kryteriów kwalifikowalności, a także usunie je, jak wymaga prawo.

3. ENTRY
a. To enter take at least one selfie image wearing the Sponsor provided LiveJasmin branded top and bottoms and post the images via Twitter and/or Instagram using the hashtag #LIVEJASMINCAMCON during the Promotion Dates. There will be one winner who will receive Five-Hundred Dollars ($500) at the end of the Promotion. The contestants with the most posts will win the prize. Once reached by phone and/or email, the randomly selected entrant will be notified of their potential prize award (upon confirmation of eligibility). At the time of the call and/or email, the randomly selected entrant will be required to provide all information requested including their full name, complete address (including zip code), day and evening phone numbers and date of birth to verify eligibility. P.O. Boxes are not permitted. Sponsor will attempt to call and/or the randomly selected entrant three (3) times shortly following the Promotion Dates. No voicemail will be left. If the randomly selected entrant fails to answer the calls or is disconnected or otherwise found to be ineligible, the prize will be forfeited and Sponsor will randomly select another entrant from the contestant pool to be the potential $500 cash prize winner. This will continue until the $500 cash prize is awarded for that entry period. By participating in the Promotion entrants consent to Sponsor contacting them by phone and/or email at the telephone number and/or email address was received or as indicated by the entrant via their social media account. Any and all fees arising out of the transmission of or receipt of a mobile call and/or email shall solely be the responsibility of the entrant.
b. A maximum of one $500 cash prize winner will be selected nationwide. Up to one (1) $500 cash prize will be awarded at the end of the Promotion.
c. In the event of a technical difficulty, Sponsor reserves the right to award prize to a randomly selected entrant from the immediately available prior contestant period pool, except that any such entrant who was awarded the prize for such entry period will be excluded. Given the volume of participation, contestants may experience an inability to access contest entrance.

4. NAGRODY
a. Jedna (1) nagroda pieniężna $500: nagroda w kwocie $500 zostanie przyznana w postaci czeku o wartości $500 wypłacalnego zwycięzcy nagrody po potwierdzeniu kwalifikowalności.
b. Przyznana zostanie wyłącznie liczba nagród określona w tych oficjalnych zasadach. Każda nagroda pieniężna zostanie wydana jako czek wypłacalny zwycięzcy po potwierdzeniu kwalifikowalności i po terminowym otrzymaniu wszelkich kompletnych dokumentów zwycięzcy. Czeki zostaną przetworzone i wysłane w czasie od czterech do ośmiu tygodni od weryfikacji kwalifikowalności i otrzymania skompletowanych dokumentów zwycięzcy. Wszystkie podatki, łącznie z federalnymi, stanowymi i lokalnymi podatkami, a także wszelkie inne koszty i wydatki związane z akceptacją i użytkowaniem nagrody są wyłącznie odpowiedzialnością zwycięzcy. Zwycięzca musi udostępnić Sponsorowi ważne dane i ważny numer identyfikacji podatkowej lub numer ubezpieczenia społecznego zanim przyznana zostanie jakakolwiek nagroda. Jeżeli dotyczy, zwycięzca otrzyma formularz IRS 1099 odpowiadający wartości wygranej. Nagroda nie może zostać przekazana lub zastąpiona, chyba że z własnej woli Sponsora.

5. WINNER SELECTION AND NOTIFICATION
a. Decisions of Sponsor with respect to the Promotion are final.
b. Potential $500 cash prize winner will be determined as described above and will be notified by telephone and/or email. Odds of being selected as a $500 cash prize winner depend on the number of entries received in the respective entry period. The winner will be selected on or after June 30, 2016 by Sponsor of all valid entries received nationwide in the Promotion.
c. Sponsor will notify all potential winners by telephone and/or email with follow up correspondence once contact is made and eligibility confirmed. Cash prize winners (or their parents or legal guardians if under the age of majority) must execute and return any required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within five (5) days of notification attempt or prize will be forfeited. If a potential winner cannot be contacted, fails to sign and return the required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within the required time period, is otherwise found to be ineligible, or if a prize or prize notification is returned as undeliverable, the potential winner forfeits the prize. Potential prize winner will be notified by telephone and/or email on or after June 30, 2016. If potential prize winner is not reached in person, voicemail will be left and potential prize winner will have twenty-four (24) hours to contact Sponsor or the prize will be forfeited. The potential prize winner must provide all information requested including their full name, complete address (including zip code), day and evening phone numbers and date of birth to verify eligibility. P.O. Boxes are not permitted. The potential prize winner must execute and return any required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within five (5) days of notification attempt or prize will be forfeited. If the potential prize winner cannot be contacted or fails to respond to the notification within 24 hours, fails to sign and return the required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within the required time period, is otherwise found to be ineligible, or if a prize or prize notification is returned as undeliverable, the potential grand prize winner forfeits the prize and Sponsor will randomly select another entrant from the entry period to be the alternate potential prize winner. This will continue until the prize is awarded.

6. CONDITIONS
a. Payments of all federal, state and local taxes are solely the responsibility of the winners. Winners will be required to complete and submit an IRS Form W-9 with the winner’s full Social Security Number or the equivalent for receipt of the prize. Failure to submit a complete W-9 or equivalent will result in forfeiture of the prize.
b. Participation in the Promotion and/or acceptance of prize constitutes entrant’s and/or winner’s permission for Sponsor, or their designees or agents, to have their name, city, state, voice, or likeness used in any advertising or broadcasting material on-air, online, or in any other media without additional financial or other compensation, and, where legal, to sign a publicity release confirming such consent prior to acceptance of the prize. To the extent not prohibited by law, winners also agree to provide Sponsor with an interview, which may be used in connection with the Promotion.
c. Participation in the Promotion and/or acceptance of prize constitutes entrant’s and/or winner’s agreement to release, discharge, and hold harmless Sponsor, their licensees, and each of their respective parent, subsidiary and affiliated entities, their advertising and promotional agencies, prize suppliers, and participating sponsors, and their respective officers, shareholders, directors, employees, agents and representatives and all of their successors and assigns (collectively, “Released Parties”) from and against any and all claims or liability arising directly or indirectly from the prize and participation in the Promotion, including but not limited to any claims based on publicity rights, defamation, or invasion of privacy and prize delivery. Further, prize winners agree to sign a liability release, agreeing to hold the Released Parties harmless against any and all claims or liability arising directly or indirectly from the prize or participation in the Promotion.
d. Sponsor, in its sole discretion, reserves the right to disqualify any person from this Promotion if he or she tampers with the entry process or the operation of any of the participating stations’ websites or is otherwise in violation of the rules. Sponsor, in its sole discretion, reserves the right to reject entries from any source, and to disqualify any person or persons who Sponsor believes is tampering with the entry process in any way, including but not limited to attempts to manipulate the mobile or website entry systems or entry process in order to increase the odds of winning, or for any other fraudulent activity designed to affect the entry process or who is otherwise in violation of the rules or of any applicable law or regulation. To the fullest extent permitted by law, Sponsor may seek prosecution of and/or damages from any person who attempts to damage any station website or to tamper with the operation of this Promotion. Sponsor further reserves the right to cancel, terminate, suspend, or modify the Promotion if it is not capable of completion as planned or if any fraud, technical failures or any factor beyond Sponsor’s control, including force majeure, infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorized intervention or technical failures of any sort, corrupt or affect the administration, security, fairness, integrity or proper conduct of the Promotion as determined by Sponsor in is sole discretion. Sponsor’s failure to enforce any term of these Official Rules shall not constitute a waiver of this provision. If due to circumstances beyond the control of Sponsor, including any force majeure event or other event of local or national importance, any segment of the Promotion is delayed, rescheduled, postponed or cancelled, Sponsor reserves the right, but not the obligation, to cancel, terminate, suspend, or modify the Promotion and shall not be required to award a substitute prize.
e. Contestants understand, acknowledge and agree that the Released Parties shall not be liable for losses or injuries of any kind resulting from the rejection of an entry given Sponsor’s belief that the contestant was abusing or tampering with the Promotion entry process in any manner or due to any technical malfunction of the telephone or network transmission line or any entries that are late, delayed, garbled, incomplete, misdirected, lost, corrupted or otherwise not in compliance with the rules or applicable law.
f. The Released Parties are not responsible for (i) typographical or other errors in the printing, the offering, or the administration of the Promotion or in the announcement of a prize; (ii) incorrect or inaccurate entry information, human error, failure, or omission; (iii) unauthorized human intervention; (iv) entries not received due to difficulty accessing the internet, service outage or delays, equipment malfunctions, disconnections, or other technological failures, dropped calls or interruptions; (v) misdirected, misdialed, incomplete, incorrect, or late mobile or website entries; and (vi) any cancellations, delays, diversions, or substitutions or omissions whatsoever by any transportation providers or any other persons or entities providing any services to winner(s) (and guest, if applicable) including any results thereof such as changes in services or location necessitated by same.
g. Further, the Released Parties are not responsible if any part of a Promotion prize that cannot be awarded due to acts of God, acts of war, natural disasters, weather, acts of terrorism, or other factors beyond the Released Parties’ control.
h. Failure to comply with the Promotion rules may result in a contestant’s disqualification solely at the discretion of Sponsor.
i. Any disputes that may arise hereunder shall be governed in all respects by the laws of the State of California without regard to the conflicts of laws principles of any jurisdiction. Venue with respect to any such disputes shall be had in the state and federal courts of the State of California.
j. Copies of the Official Rules or for a list of winners following completion of the Promotion (specify which), send a self-addressed, stamped envelope specifying “Official Rules” or “Winner List” to LiveJasmin’s $500 Giveaway at CamCon 2016 Winner List or Official Rules Request, Docler Media, LLC, 720 N. Cahuenga Blvd., Los Angeles, CA 90038. All such requests must be received within 60 days following completion of the Promotion.

SPONSOR & ADMINISTRATOR: Docler Media, LLC. 720 N. Cahuenga Blvd., Los Angeles, CA 90038

11. Klauzula - Jasmin Cam

JasminCam jest wciąż ulepszany i rozwijany, by potęgować wyjątkowe doświadczenia na stronie. Poprzez instalację JasminCam, Studia i/lub Modelki czerpią korzyści z polepszenia jakości wideo transmisji na stronie Jasmin.

Oprogramowanie JasminCam działa używając technicznych danych i zasobów systemów komputerowych Studiów i Modelek. Studia i/lub Modelki wyrażają zgodę na możliwą korelację pomiędzy zainstalowanym oprogramowaniem JasminCam i innymi aktywnymi aplikacjami na komputerze Studia i/lub Modelek.

Poprzez instalację JasminCam, Studia i/lub Modelki przyjmują do wiadomości oraz wyrażają zgodę na logowanie oprogramowania i przesyłanie przez nie informacji o ich systemie. Informacje te są wysyłane w najlepszym interesie Studia i/lub Modelek, tak by zapewnić im możliwie najlepsze oprogramowanie.

Jasmin.com gwarantuje, że JasminCam nie ma dostępu, nie monitoruje ani nie przechowuje w sposób złośliwy żadnych procesów komputera.

12. Klauzula - Witryna Osobista dla Modelek

Ja, lub gdzie dotyczy, Studio, może niniejszym prosić Operatora Strona o zapewnienie odpowiednio mojej własnej strony lub stron Wykonawców Studia służących świadczeniu usług podobnych i/lub identycznych z rzeczonymi Usługami, przy czym reszta warunków i zasad (tzn. deklaracje, utrzymanie, zarządzanie konsumentem, płatności, ochrona danych, prawa IP i tym podobne) będzie miała tam zastosowanie (na każdej stronie uznanej za Stronę Internetową lub Stronę Internetową Modelki). Każda taka prośba/żądanie zostanie uznane za oficjalnie złożone po zaznaczeniu pola "Chcę własną stronę", poniżej i/lub obok obecnej klauzuli (dla Studiów, opcja ta będzie obecna jedynie dla stron Wykonawców Studia i będzie podstawą do selekcji danych Wykonawców Studia powiązanych z Kontem Master), w którym to wypadku ja, lub gdzie dotyczy Studio (należy odpowiednio połączyć z Wykonawcami Studia), otwarcie wyrażamy zgodę na warunki i zasady obecnej Umowy Usługowej.

Strona Internetowa Modelki (wraz z powiązaną domeną i certyfikatem SSL, dalej jako "Pakiet Stron Modelki") zostanie utworzona, obsługiwana i będzie w posiadaniu Operatora Strony, jednakże ja, lub gdzie dotyczy, Studio, (przy czym ostatnie należy wiązać odpowiednio z Wykonawcami Studia), w tym wypadku otrzyma niewyłączne, niezbywalne (oraz co dotyczy Studia, sublicencjonowane wyłącznie do Wykonawców Studia powiązanych z Kontem Master) i darmowe pozwolenie na użytek rzeczonej Strony Internetowej Modelki, oraz powiązanej domeny (dalej jako "Licencja"). Po rozpoczęciu użytkowania Strony Internetowej Modelki nie będzie już możliwości zmiany nazwy domeny. Licencja nadawana jest tymczasowo (tzn. na okres podstawowy dwunastu miesięcy, który może być powiązany z Okresem, jak opisano poniżej) i wznawiana automatycznie po tym terminie. Obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia (rozstrzygającą jest data pokwitowania) dostarczonego drugiej stronie tej umowy licencyjnej.

Wykonawcy i/lub Studia nie obowiązują żadne koszty podczas okresu pierwszych dwunastu miesięcy od czasu założenia Strony Modelki (dalej jako hereafter the "Okres"). Po wygaśnięciu tego Okresu, opłaty związane z utrzymaniem Pakietu Strony Modelki będą potrącane z zarobków Wykonawcy/Studia na początku każdego 12-miesięcznego okresu

Ja, lub odpowiednio Studio(a) (należy łączyć z Wykonawcami Studia gdzie dotyczy), przyjmuję/e do wiadomości, że każde naruszenie/złamanie obecnej Umowy Usługowej może skutkować zamknięciem i/lub natychmiastowym zakończeniem (bez żadnej rekompensaty) Licencji jeśli chodzi o Pakiet Stron Modelek w obliczu naruszeń Wykonawcy i/lub Studia. Zamknięcie Easy Account Wykonawcy i/lub Konta Master Studia automatycznie pociąga za sobą odebranie Licencji jak opisano powyżej.

W każdym wypadku należy podkreślać, że Strona Modelek jest i pozostaje wyłączną własnością Operatora Strony, i w związku z tym nie ma gwarancji, że powiązana Licencja nie zostanie zawieszona, zakończona i/lub przypisana do innego odbiorcy według uznania Operatora Strony, bez dalszego wytłumaczenia (niezależnie od wszelkich natychmiastowych zakończeń mogących być wynikiem naruszenia).

13. Klauzula - Przeniesienie

Nie jestem uprawniony do przypisania lub przekazania mojej umownej pozycji innej osobie/jednostce. Zgadzam się, a w zależności od sytuacji jestem odpowiedzialny za uzyskanie zgody od Modelek, że mój login/hasło nie może być przekazany żadnej innej osobie, a jeśli się tak stanie, zostanę postawiony przed odpowiedzialnością zgodnie z klauzulą 7 obecnej Umowy Usług.

Akceptuję prawo Operatora Strony do przekazywania lub przypisywania jego praw i zobowiązań bez ograniczeń na podstawie tej Umowy Usług.

14. Klauzula - Nowelizacje

Operator Strony może zmieniać tę Umowę Usług, w tym wypadku zobowiązuje się do poinformowania mnie o tych zmianach zanim wejdą one w życie. W przypadku, gdy Operator Strony dokonuje zmian w tej Umowie Usług, Studio zobowiązuje się do naniesienia tych zmian w Kontrakcie Modelek tak, aby Kontrakt ten pozostał w zgodzie z prawami i obowiązkami Studia na podstawie obecnej Umowy Usług.

Jeśli jakakolwiek zmiana nie jest przez Ciebie akceptowana, Ty lub Modelki powinniście zaprzestać świadczenia Usług Operatorowi Strony. Jeśli nie zaprzestacie świadczenia Usług, konsekwentnie zostanie to uznane za zgodę na wprowadzenie zmian.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości mogę skontaktować się bezpośrednio z help@jasmin.com. Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że warunki i zasady (łącznie z polityką prywatności) Umowy Usług mogą być przeze mnie konsultowane w każdym momencie przez wejście na następującą stronę.

15. Klauzula - Zakończenie

Każda ze stron może zakonczyć tę Umowę Usług w każdym momencie, z jakiegokolwiek powodu, po wcześniejszym otwartym powiadomieniu na piśmie (łącznie z emailem) drugiej strony co najmniej 5 (pięć) dni powszednich przed faktem. Operator Strony może zakończyć tę Umowę Usług natychmiast w przypadku poważnego naruszenia jej warunków przez drugą stronę, bez uprzedniego zawiadomienia. W przypadku, gdy twój formularz rejestracyjny pozostanie niekompletny przez trzydzieści (30) kolejnych dni kalendarzowych, Operator Strony ma prawo zamknąć twoje konto. Prosimy pamiętać, że po sześciu (6) miesiącach braku aktywności Operator Strony może zamknąć twoje konto i zakończyć tę Umowę Usług bez jakiegokolwiek zawiadomienia, a więc wszystkie zarobki nie osiągające limitu wypłat i/lub zapłacone przez Operatora Strony, ale nie otrzymane/zaakceptowane przez ciebie, zostaną utracone. Jeśli ta Umowa Usług zostanie zakończona z jakiegokolwiek powodu, nie otrzymasz żadnej prowizji z programu lojalnościowego dożywotnich członków.

16. Klauzula - Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Wyjątek stanowi określona/inna jurysdykcja, będąca kompetentną w stosunku do sporu/ów w konkursach na mocy Klauzuli 9 i zgodną z określonymi zasadami w nich stosowanymi, jednakże strony nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Luksemburga dla celów wysłuchania i określenia innych sporów wynikających z niniejszej Umowy Usługowej.

Wyjątek stanowi określone/inne prawo/a rządzące, które może być uczynione odpowiednim dla sporu/ów w konkursach na mocy Klauzuli 9 i zgodnym z określonymi zasadami odpowiednimi w danym przypadku, natomiast wszelkie inne spory wynikające z tej Umowy Usług, lub jakiekolwiek inne postanowienia odnośnie powyższego będą zarządzane przez, oraz interpretowane zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, bez względu na sprzeczność z przepisami prawa i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

17. Klauzula - Rozdzielność

Jeżeli którykolwiek z postanowień niniejszej Umowy Usługi będzie nieważny lub niewykonalny w jakimkolwiek stopniu na mocy obowiązujących przepisów prawa przez właściwy sąd, pozostała część niniejszej Umowy Usługi nie będzie miała wpływu, a każdy pozostały okres i postanowienia niniejszej Umowy Usługi są ważne i wykonalne w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo.

18. Klauzula - Język Obowiązujący i Zgoda

Niniejszym oświadczam, że rozumiem i porozumiewam się językiem angielskim w mowie i w piśmie, i że wyrażając zgodę na tę Umowę Usług, niezależnie od wszelkich sprzeczności tu występujących, rozumiem i akceptuję, i będę w każdym momencie związany wersją angielską niniejszej umowy, a w przypadku rozbieżności pomiędzy wersją angielską a wersją w jakimkolwiek innym języku, przeważającą jest zawsze wersja angielska.

19. Klauzula - Uwagi

Wszelkie uwagi, rekomendacje lub porady przez każdą ze stron do innej w ramach niniejszej Umowy powinny być przekazywane pod następujące kontakty:

DuoDecad IT Services Luxembourg S.à r.l.:. help@jasmin.com

Uważnie przeczytałem warunki tej Umowy Usług i otwarcie wyrażam zgodę na klauzulę dotyczącą Deklaracji i Danych osobowych, przez kliknięcie na przycisk "Przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję obecną Umowę Usług, oraz otwarcie wyrażam zgodę na klauzule dotyczące Deklaracji (4 klauzula) i Danych personalnych (5 klauzula)".

Zasady Kategorii

 • Amatorka: 1 Modelka
 • Amator: 1 Model
 • Dziewczyna - 1 Modelka
 • Lesbijki - 2 Modelki płci żeńskiej
 • Dojrzała Kobieta - 1 Modelka w wieku przynajmniej 30 lat
 • Para - 1 Modelka i 1 Model
 • Grupa - 3 lub 4, przynajmniej jedna Modelka
 • Fetysz - 1 Modelka w stroju fetysz, który może być ale nie musi ograniczać się do strojów charakterystycznych wszelkiego rodzaju (pielęgniarka, żołnierz, policjant, etc.), kostiumu Skórzanego lub Lateksowego (buty wystarczą). Właściwe tło w obrazie kamery i na zdjęciach (np. niebieskie tło z delfinkami nie będzie akceptowane), z akcesoriami (np.: maski skórzane lub lateksowe, smycze, nitowane akcesoria, łańcuchy) umieszczonymi tak, by były widoczne.
 • Chłopak - 1 Model heteroseksualny
 • Gay - 1 lub więcej homoseksualnych Modeli płci męskiej
 • Transseksualiści - 1 lub więcej Transseksualny Model
 • Gorący Flirt - 1 lub więcej Modelek
 • Bratnia dusza - 1 lub więcej Modelka/ek
 • DJ - 1 lub więcej Modelek
 • Tancerka - 1 lub więcej Modelek
 • Fitness - 1 lub więcej Modelek
 • Doradca Miłosny - 1 lub więcej Modelek
 • Cosplay - 1 lub więcej Modelek