Vennligst oppgrader din nettleser for å fortsatt kunne bruke Jasmin modellsenter.

 
Modell/Studio serviceavtale

Du kan finne den gamle serviceavtalen her.

This agreement (hereinafter referred to as "Services Agreement") governs the relationship between:

Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., med registrert adresse 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registrert i Luxembourg Trade and Companies Register under nummer (R.C.S.) B 171.358, med en registrert kapital på EUR 12 500 (heretter referert som "Nettstedets operatør") og modellen (heretter kalt "Modellen", "meg", "du" eller "jeg") og/eller – i tilfelle av opprettelse av en studiokonto - studioene (heretter kalt "Studio" og i tilfelle, "du", "meg", eller "jeg")

Services agreement

Ved å fylle ut og sende inn registreringsskjemaet, og klikke på knappen "Jeg har lest, forstått og aksepterer den gjeldende serviceavtalen og erklærer uttrykkelig akseptansen av klausulene angående erklæringer (4. klausul) og personlige data (5. klausul)", gir modellen/studioet samtykke til, og særlig sitt uttrykkelige samtykke til klausulene angående erklæringer (4. klausul) og personlige data (5. klausul), og aksepterer den følgende serviceavtalen:

Definisjoner

"Jeg", "meg", "du": enten modell, studio, eller begge deler, som kan være tilfelle.

"Modell": en person som yter voksen underholdningstjenester til nettstedets operatør.

"Model Account": a registered account open by the Model with the Website Operator upon acceptance of the terms and conditions hereof.

"Private Chat": a private form of communication/interaction (online) between a Member and a Model, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chat": a public form of communication/interaction (online) between Model(s) and Visitors/Subscribers, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chatroom": a designated virtual room online where Model(s) can communicate/interact with Visitors/Subscribers.

"Studio": en person (juridisk eller fysisk) som abonnerer på en studiokonto, og som tilbyr voksenunderholdningstjenester og kontraherer modeller.

"Studiokonto": en registrert konto for studioet som også kan registrere modeller.

"Studiomodellers kontrakt": Kontrakt mellom et studio og dettes modeller for utførelse av studiomodelltjenester.

"Services": content/performance/chat services rendered by Models and Studios on the Websites and, as the case may be, the transmission and distribution of such content to the public through satellite or cable network ("broadcasting"). Such services namely comprise online adult entertainment services, more precisely, performing live webcam shows, webcam chats (oral and/or in writing), availability of other related products such as videos and/or snapshots of Models amongst others and uploading original content for the entertainment of Visitors/Subscribers worldwide, who have selected Models notably pursuant to live streams, images, offline (teaser) and so forth. Services are usually sold on a pay per view basis, exception made of some specific products which may be sold on a one time basis, as further specified hereof where relevant.

"Nettsteder": ulike nettsteder, som www.jasmin.com, www.livejasmin.com, www.joyourself.com osv., operert av nettstedets operatør inkludert tilknyttede nettsteder operert av (en) webmaster(e).

"Besøkende /Abonnenter": personer som besøker og/eller abonnerer og/eller kjøper tjenester på nettstedene eller mottar innholdet på ethvert medium tilgjengelig nå eller opprettet i fremtiden (også referert til som medlemmer eller sluttbrukere fra tid til annen).

1st clause - Purpose

Enten det gjelder fysiske eller juridiske personer, modeller eller studioer, så opptrer alle under denne avtalen som profesjonelle tjenesteytere innenfor rammen av deres forretnings-/profesjonsaktiviteter når de utfører sine tjenester (ikke forbrukere).

A. Model

Seksjon A er kun aktuell for modeller.

Ved hjelp av den gjeldende serviceavtalen melder jeg uttrykkelig min interesse for å yte tjenester som modell på nettstedene fremmet av nettstedets operatør og dennes partnere, som for tiden leder en forretning til forbruker (B2C) - et interaktivt live strømmechatnettsted (basert på det som er tilgjengelig ved www.jasmin.com) og kringkaster i henhold til vilkårene i denne serviceavtalen.

Modellen forplikter seg til ikke å tilby ulovlig, skadelig, uanstendig, hatefull, rasistisk, etnisk eller annen form for forkastelig innhold (slik som ærekrenkelser, fornærmelser, trusler, rasistiske utsagn osv.) under utførelsen av tjenester under denne serviceavtalen.

For å forbedre effektiviteten av de ovenfornevnte tjenestene, er jeg autorisert til å bruke helpdesk levert av nettstedets operatør og/eller dennes tjenesteleverandører, når det anses praktisk.

Jeg bekrefter herved at nettstedets operatør ikke besitter noen makt, underordning eller annen form for myndighet over meg. Følgelig bestemmer ikke den gjeldende serviceavtalen stedet eller timeplanen for hvordan jeg skal yte modelltjenestene. Nettstedets operatør forteller meg ikke hva mitt lovlige innhold eller hva modelltjenestene skal være, ettersom jeg er fullt klar over, som en modell, at jeg yter pålitelige og effektive tjenester i full overensstemmelse med aktuell lover og innholdet i modellkontrakten.

Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått nettstedenes vilkår og betingelser som gjelder nettstedenes medlemmer og jeg er klar over at kravene angående kvalitet og forpliktelsene som er vist i slike vilkår og betingelser. I tilfelle av spørsmål angående dette kan jeg kontakte nettstedets operatør i følge kontaktdetaljene gitt i denne serviceavtalen.

Modeller kan yte tjenester i et av områdene/katagoriene tilgjengelige på nettstedene, som kan endres uten forvarsel av nettstedets operatør, med respekt for standardkrav relatert til nettstedenes miljø og opplevelse forutsatt av nettstedets operatør.

I hereby certify that I am not underage and agree to this Services Agreement based on my sole consent and free will without any third party moral or physical constraint.

Tjenestene vil bli utført av meg med total autonomi og teknisk uavhengighet. Derfor er jeg fullstendig ansvarlig for mine egne handlinger, videoer, lyd, chatter, dialoger, intruksjonsvideoer og råd som en samtykkende voksen, og alle avgjørelser angående innholdet i mine handlinger som modell er gjort etter mitt eget forgodtbefinnende.

Til tross for den ovennevnte opptrer jeg under denne serviceavtalen som en profesjonell når jeg utfører mine tjenester, likevel er det ikke meningen at tjenestene som utføres av meg er å betrakte som å være sertifisert av offentlige myndigheter eller gjennom eventuelle nødvendige vitnemål, det er mitt ansvar å gjøre brukerne behørig oppmerksomme på dette. Jeg forstår at jeg ikke er ansatt hos nettstedets operatør og/eller hos enhver annen enhet relatert til nettstedets operatør.

Jeg bekrefter herved at jeg skal tilby høykvalitets tjenester under denne serviceavtalen, jeg vil ikke bevisst gi ut noen urettmessig eller villedende informasjon til nettstedenes medlemmer, og at jeg til enhver tid skal opptre ærlig og profesjonelt.

B. Studio

Seksjon B er kun aktuell for studioer

Studioet inngår denne serviceavtalen for å tilby tjenester til nettstedets operatør. For dette formålet kan studioet ha kontrakter med modeller. I alle fall er studioet eneansvarlig overfor nettstedets operatør for tjenester utført av modellene.

Studioet forstår og er enig i at tjenestene som utføres av modellene (heretter referert til som "Modelltjenester") under vilkårene og betingelsene i kontrakten inngått mellom studioet og modellene (heretter referert til som ‘modellkontrakten’) er av en voksen underholdningsnatur, nemlig å utføre live nettkamerashows og chatter gjennom studioutstyret for besøkende/abonnenter fra hele verdens underholdning, som har valgt ut modellene i følge livestrømmer, bilder, offline (teasere) og betalbare videoer eller mottak av kringkastingen.

Studioet forstår og er enig i at dette er dennes ansvar å bestemme vilkår og betingelser i modellkontrakten, som studioet autonomt og uavhengig skal bestemme uten innflytelse fra nettstedets operatør, forutsatt et en slik modellkontrakt ikke resulterer i brudd på studioets forpliktelser under den gjeldende serviceavtalen og ved å forsikre seg om at modellene må følge reglene, hvor det er aktuelt, i denne serviceavtalen. Tilsvarende skal ikke modellene være i et kontraktsforhold eller annet forhold med nettstedets operatør. Studioet er enig i at det skal være alene og fullstendig ansvarlig for alt innhold, handlinger, show, videoer, chat, dialog og andre modelltjenester utført under modellkontrakten.

The Studio hereby declares that all Models with whom it has entered into contractual relationship are of legal age and are not subject to any moral or physical constraint by a third party or the Studio.

The Studio hereby certifies that it does not support, promote or allow any activities linked to prostitution, escort, sex trafficking, pedophilia or any kind of human abuse.

The Model undertakes to take all necessary measures to cooperate with the Website Operator in order to verify from time to time that none of its Models are engaged in any act of prostitution and escort.

In case evidences appear that one or several Models linked to the Studio are involved in prostitution and/or escort activities (or of any attempt to do so), the Website Operator will be entitled to stop with immediate effect any partnership with the Studio and contact the competent authorities where relevant.

In case evidences appear that one or several Models linked to the studios are underaged and/or that the Studio is involved in child exploitation or sex trafficking the Website Operator will terminate the Service Agreement, and will immediately contact the criminal authorities.

For å forbedre effektiviteten av modelltjenestene, er jeg som studio autorisert til å benytte brukerstøtte som tilbys av nettstedets operatør og dennes partnere, når det anses praktisk.

Nettstedets operatør kan gi visse fordeler til et studio for å beholde studioets lojalitet. Dersom slike fordeler skulle påvirke modellene i studioet, med særlig hensyn til den videre registrering av disse modellene på nettstedene, så er det studioets ansvar alene å gjenspeile dette i studioets modellkontrakt.

Jeg som studio bekrefter herved at nettstedets operatør ikke besitter noen makt, underordning eller annen form for myndighet over meg. Følgelig bestemmer ikke den gjeldende serviceavtalen stedet eller timeplanen for hvordan modellene skal yte modelltjenestene, det er bestemt i modellkontrakten. Nettstedets operatør forteller meg ikke hva mitt lovlige innhold eller hva modelltjenestene skal være, ettersom jeg er fullt klar over, som et studio, at jeg er ansvarlig for at modellene yter pålitelige og effektive tjenester i full overensstemmelse med aktuell lover og innholdet i modellkontrakten.

Jeg, som studio, bekrefter herved at jeg har lest og forstått nettstedenes vilkår og betingelser som gjelder nettstedenes medlemmer og jeg er klar over nivået av kvalitet og forpliktelser som er vist i slike vilkår og betingelser. I tilfelle av spørsmål angående dette kan jeg kontakte nettstedets operatør i følge kontaktdetaljene gitt i denne serviceavtalen. I dette henseende bekrefter jeg at jeg er ansvarlig for at modellene, i samsvar med sine forpliktelser under modellkontrakten, tilbyr modelltjenestene i henhold til kvalitetsnivået og forpliktelser som er vist i nettstedenes vilkår og betingelser og som gjelder nettstedenes medlemmer.

Studioet opptrer under denne serviceavtalen som profesjonelt innenfor rammen av utøvelsen av sine forretningsaktiviteter (i motsetning til forbrukere) ved utførelsen av tjenester og vil således være eneansvarlig for å betale alle aktuelle skatter. Som en generell regel er studioet pålagt å overlevere fakturaer for alle utførte tjenester til nettstedets operatør. Slike fakturaer skal være i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning og i tilfelle med EU lovgivning. I tilfelle av at studioet ikke kan overlevere en faktura til nettstedets operatør, kan sistnevnte generere en egenfaktura. Ved å akseptere denne serviceavtalen, er studioet enig i at nettstedets operatør kan operere et egenfakturasystem hvis nødvendig, og aksepterer at hver egenfaktura kan utstedes av nettstedets operatør i respekt av tjenester utført av studioet. Det er ikke beregnet at studioet skal anses som sertifisert av offentlige myndigheter eller gjennom eventuelle nødvendige vitnemål, det er studioets ansvar å gjøre brukerne behørig oppmerksomme på dette. Som et studio forstår jeg at jeg ikke er, og at modellene ikke er, ansatte hos nettstedets operatør og/eller hos enhver annen enhet relatert til nettstedets operatør.

Jeg forplikter meg herved, som studio, at under modellkontrakten, skal modellene yte modelltjenestene med høy kvalitet, de skal ikke bevisst gi urettmessig eller villedende informasjon til medlemmene av nettstedene, og at modellene til enhver tid skal opptre ærlig og profesjonelt.

Studioet garanterer videre at modellene respekterer de aktuelle krav for studioene så vel som kravene til modellene som forutsatt i klausul 1 A over.

2nd clause - Duration

Denne serviceavtalen skal tre i kraft fra datoen når modellen/studioet registrerer seg på nettstedene og aksepterer denne serviceavtalen ved å klikke på knappen ‘Jeg er enig, forstår og aksepterer denne serviceavtalen og erklærer uttrykkelig akseptansen av klausulene angående erklæringer (4. klausul) og personlige data (5. klausul)’, og skal forbli i kraft inntil den behørig avsluttes av en av partene i full overensstemmelse med vilkår og betingelser uttrykkelig angitt i denne serviceavtalen.

3rd clause - Fees

Jeg erkjenner at beløpet som skal betales for utførte tjenester, innenfor rammen av den gjeldende serviceavtalen, skal publiseres på nettstedene. Jeg som modell/studio er enig med nettstedets operatør at beløpet som skal betales for utførte tjenester på nettstedene vil variere i samsvar med det valgte kostnadsalternativet (dvs. gebyr per minutt som jeg velger etter skjønn, og som betales av besøkende til nettstedets operatør for tjenster utført av meg gjennom nettstedene).

Jeg forstår og aksepterer at beløpene som utbetales fra nettstedets operatør til meg vil korrespondere til en viss prosent (avhengig av type av tjenester) av det valgte kostnadsalternativet (dvs. en viss prosent av beløpet betalt av besøkende/medlemmer på nettstedene til nettstedets operatør) som beskrevet over med prosentsats og kostnadsalternativ som publiseres på min registreringskonto og/eller min salgsside (som jeg kan konsultere før jeg yter tjenestene). Jeg forstår og aksepterer at jeg ikke får royalties for originalinnhold som jeg har lastet opp til nettstedene eller for ethvert innhold av meg som kringkastes. Jeg forstår fullt ut og erkjenner at nettstedenes besøkende/medlemmer er kunder av nettstedets operatør.

Jeg er fullt ut klar over at prisene skal forfalle som avrundede amerikanske dollarbeløp uten tilleggscent. Følgelig er jeg enig i at desimalbeløp ikke vil krediteres meg. Prisen referert i den gjeldende klausulen skal betales via bankoverføring, Payoneer, sjekk eller andre tilgjengelige betalingmetoder og valgt etter nettstedets operatørs eget forgodtbefinnende.

Jeg anerkjenner også at prisen som skal betales for utførte tjenester kan bli proporsjonelt og tilstrekkelig redusert i tilfelle av min/studioutøveres rettsstridige atferd, nemlig, i strid med den gjeldende serviceavtalen og/eller aktuell lovgivning, og/eller i tilfelle av egen ordning i henhold til vilkårene i serviceavtalen som vil bidra til en slik reduksjon der det er aktuelt.

Prisene per minutt som betales av besøkende/medlemmer og som også danner grunnlag for å beregne beløp opptjent av meg som beskrevet over når som helst kan endres av nettstedets operatør og etter forhåndsmelding til meg. I tilfelle av en betydelig endring i beløpet som skal betales, skal jeg få mulighet til å terminere den gjeldende serviceavtalen ved mottak av en slik endring; hvis jeg i motsatt fall fortsetter å tilby tjenester gjennom nettstedene, skal det ses på som en taus bekreftelse av disse endringene.

Kredittkortsvindel er en forbrytelse, og nettstedets operatør vil gjøre alt som står i dennes makt for å hjelpe lokale og internasjonale agenter med å spore opp personer som begår slike forbrytelser. Nettstedets operatør skal IKKE betale noen avgifter i tilfelle av uredelige kjøp. Kjøpene MÅ oppstå fra eieren av kredittkortet eller via tillatelse fra eieren til å bruke dennes kredittkort. Nettstedets operatør og dennes team gjør alt som står i disses makt for å minimere prosentandelen av uredelige kjøp. Hvis du kjenner til NOEN som begår slike aktiviteter, vennligst meld fra til oss, så hjelper du oss med å beskytte våre nettsteder.

4th clause - Declarations

Jeg bekrefter herved at jeg, eller i tilfelle modellene under min studiokonto så vel som enhver annen person i kameraområdet eller på bilder, er minst 18 år gammel (eller 21 hvis påkrevd av lokal lovgivning), eller myndighetsalder i min/deres jurisdiksjon (den som er høyest). Ved å markere/klikke ‘Jeg har lest, forstått og aksepterer den gjeldende serviceavtalen og erklærer uttrykkelig at jeg aksepterer klausulene angående erklæringer (4. klausul) og personopplysninger (5. klausul)’ sjekkboks/knapp, erklærer jeg at jeg eller i tilfelle modellene, har nådd myndighetsalder og at jeg IKKE vil overlevere falsk identifikasjon til nettstedets operatør (inkludert mitt eller modellens navn, adresse og/eller fødselsdato).

Jeg er fullt ut klar over av nettstedets operatør ikke vil bli betraktet som ansvarlig, enten samlet eller hver for seg, for ethvert innhold, informasjon, kommunikasjon, mening, uttrykk og/eller handling av noe slag som opprinner fra de besøkende/medlemmene og/eller modellene/studioet til nettstedene eller fra enhver annen person eller tredjepart til den gjeldende serviceavtalen.

Jeg bekrefter at alle avgjørelser relatert til ytelsen av tjenester er gjort på mitt, eller i noen tilfeller, på modellens eget skjønn, og at disse tjenestene ikke krenker standarden for "uanstendighet" i mitt/deres lokalsamfunn, de krenker heller ingen andre lover. Jeg er fullstendig ansvarlig for mine egne handlinger som en samtykkende voksen, eller i noen tilfeller, for enhver handling utført av modellene. Jeg sertifiserer også at jeg, eller i noen tilfeller, at modellene under min studiokonto også er klar over mitt/deres straffansvar og derfor vil jeg/de opptre, under alle omstendigheter, i overensstemmelse med mitt/deres lokalsamfunns moralske standard og aktuelle lover. Dessuten sertifiserer jeg at jeg ikke er påvirket av narkotika eller alkohol, og at jeg, eller i noen tilfeller, modellene yter tjenester i videoen/filmen og opptrer av min/deres egen frie vilje.

Jeg vil erstatte og holde nettstedets operatør skadesløs fra alle forpliktelser relatert til de utførte tjenestene innenfor rammen av denne serviceavtalen. Jeg gir herved slipp på alle personer relatert til nettstedets operatør for alle tidligere, nåværende eller fremtidige ansvar innenfor rammen av denne serviceavtalen.

Jeg bekrefter videre at jeg har lest og er enig i innholdet i denne serviceavtalen før den trer i kraft. Jeg har ikke blitt indusert eller tvunget av nettstedets operatør, dennes agenter, ansatte eller andre som opptrer på dennes vegne til å signere denne serviceavtalen. Når jeg aksepterer vilkårene i denne serviceavtalen, bekrefter jeg at identifikasjonen over er sann og nøyaktig. Jeg bekrefter også, som modell eller studio, at jeg eller modellene ikke skal ytre ærekrenkende, fornærmende, truende eller rasistiske uttalelser, eller tilby ulovlig materiale, og ikke ha noen intensjoner om å støtte umoralske interesser. Jeg forstår at dersom nettstedets operatør mistenker at jeg, eller modellene har tilbudt forbudt innhold, vil min(e) konto/konti bli frosset umiddelbart for videre undersøkelser og det kan resultere i en permanent terminering av min(e) konto/konti, og i kansellering og inndragning av alle betalinger fra nettstedets operatør.

Jeg bekrefter også at jeg ikke skal tvinge noen til å utføre tjenester på nettstedene som fremmes av nettstedets operatør og at alle modellene under min studiokonto, i tilfelle, tilbyr modelltjenester gjennom nettstedet av egen frie vilje. Jeg vil ikke anmode om eller delta i noe som er relatert til eskortetjenester eller prostitusjon. Ved å markere sjekkboksen "Jeg har lest, forstått og aksepterer den gjeldende serviceavtalen og erklærer uttrykkelig at jeg aksepterer klausulene angående erklæringer (4. klausul) og personopplysninger (5. klausul)", erklærer jeg at alle modellkonti som er opprettet eller vil bli opprettet i fremtiden under min studiokonto vil bli utstyrt med sanne og nøyaktige jurudiske dokumenter.

Jeg erklærer videre at jeg forstår at enhver fysisk kontakt eller utveksling av kontaktdetaljer med medlemmer/besøkende på nettstedene eller å kontakte dem på enhver annen måte er forbudt. Ethvert brudd på denne forpliktelsen vil umiddelbart resultere i terminering av denne serviceavtalen. Jeg er klar over at nettstedets operatør kan kontakte enhver kompetent myndighet, inkludert offentlig anklager for å initiere straffesak eller administrativ saksbehandling.

Jeg forstår at dersom nettstedets operatør og/eller en annen enhet tilknyttet denne mistenker at jeg, eller i tilfelle modellene, under min modell/studiokonto har tilbudt forbudt innhold, vil min(e) konto/konti bli frosset umiddelbart for videre etterforskning, og at dette kan resultere i en permanent terminering av min(e) konto/konti, og kansellering uten noen form for betalinger fra nettstedets operatør til meg.

Jeg erkjenner herved at nettstedets operatør har rett til å, umiddelbart og ensidig, terminere den gjeldende serviceavtalen og enhver konto, inkludert studiokonti og modellkonti ved den minste mistanke om forfalskning eller utilstrekkelig oppførsel.

Jeg erkjenner også retten nettstedets operatør og/eller enhver annen enhet tilknyttet denne, har til å holdes fullstendig skadesløs for enhver skade forårsaket av min rettsstridige atferd eller brudd på den gjeldende serviceavtalen.

Etter en eksplisitt godkjennelse fra studioet/modellen (via epost eller chattemodus), vil Jasmin.Com-kundestøttestaben initiere en fjernstyrt kontrollert sesjon for å få tilgang til studioets/modellens datamaskin for å utbedre tekniske feil eller for å samle inn systeminformasjon for å finne opprinnelsen til en feil. Studioet/modellen må oppholde seg foran hans/hennes datamaskin så lenge fjernstyringen pågår og overvåke alle trinn som gjøres av kundestøttestaben. Dersom studioet/modellen oppdage noe som ikke er i overensstemmelse med hans/hennes forespørsel, skal han/hun straks avbryte/koble ned sesjonen og rapportere hendelsen til kundestøttestaben. Ved å uttrykke sin godkjennelse til en ‘fjernstyrt kontrollert sesjon’, plikter og godtar studioet/modellen å avstå fra ethvert rettslig skritt han/hun måtte ha mot Jasmin.com så vel som dennes stab, relatert til den fjernstyrte kontrollerte sesjonen.

Som modell eller studio erklærer jeg at jeg skal være ansvarlig for min, eller i tilfelle modellenes, oppførsel og utførte tjenester og jeg vil akseptere, eller i tilfelle sørge for at modellene aksepterer og respekter alle de ovennevnte erklæringer og alle aktuelle forpliktelser for modellene under denne serviceavtalen.

5th clause - Personal data

A. Model

Når du bestemmer deg for å registrere deg på Jasmin som modell og tilby live kameraopptredener og andre tjenester, må du dele noe personlig informasjon med oss. Vennligst les nøye vår Personvernpolicy som beskriver hvordan vi samler inn, bruker og deler din personlige informasjon og valgene du har angående bruken av dine personlige data.

B. Studio

- Din Personlige Informasjon

Når du bestemmer deg for å registrere deg på Jasmin som studio og bruke vårt nettsted, må du dele noe personlig informasjon med oss. Vennligst les nøye vår Personvernpolicy som beskriver hvordan vi samler inn, bruker og deler din personlige informasjon og valgene du har angående bruken av dine personlige data.

- Den personlige informasjonen om modeller

Partenes roller. Hva gjelder personlige data som behandles av nettstedets operatør og studioet i forbindelse med denne avtalen, skal nettstedets operatør og studioet begge være kontrollere med hensyn til deres egne behandlingsaktiviteter.

Nettstedets operatør og studioet er enige om å etterkomme kravene fra databeskyttelseslover som er aktuelle for kontrollere med hensyn til deres respektive tjenester og ellers i sammenheng med denne avtalen inkludert, men ikke begrenset til, EU General Data Protection Regulation 2016/679, e-personverndirektivet 2002/58/EC (som endret og erstatt fra tid til annen) og deres nasjonale implementerende lovgivning, sikkerhetsbruddsvarslingslover, lover som pålegger et minimum av sikkerhetskrav ("Databeskyttelseslover"). For å unngå tvil skal nettstedets operatør og studioet ha sin egen uavhengig bestemte personvernpolicy, merknader og prosedyrer for de personlige dataene de oppbevarer og er begge datakontrollere (og ikke samarbeidende datakontrollere). Ved å etterkomme databeskyttelseslover, skal nettstedets operatør og studioet, uten begrensning:

1) implementere og vedlikeholde alle passende sikkerhetstiltak relatert til behandlingen av personlige data til enhver tid;

2) vedlikehold et arkiv over alle behandlingsaktiviteter som er utført under denne avtalen; og

3) ikke bevisst gjøre noe eller tillate noe å bli gjort som kan føre til brudd av den andre part av databeskyttelseslovene.

Informasjon av modeller. For at modellen skal være hensiktsmessig informert om behandlingen av hans/hennes personlige data, må studioets Personvernpolicy eller modellens kontrakt klart og uttrykkelig indikere at bruken av nettstedene og tilbud av tjenester på nettstedene er gjenstand for nettstedets operatør sin personvernpolicy. Studioet skal tilby en lenke til eller en kopi av nettstedets operatør sin personvernpolicy og skal være ansvarlig for å informere modellene om endringer i personvernpolicyen som kan skje fra tid til annen.

Samtykke fra modeller. Studioet skal være ansvarlig for å påta seg å samle inn, for utførelsen av den gjeldende serviceavtalen, etter terminering av den gjeldende serviceavtalen, og nødvendig for nettstedets operatør sin legitime forretningsinteresse, for å etterkomme juridiske forpliktelser, forsvare oss mot juridiske krav eller svare på forespørsler fra statlige myndigheter eller politimyndigheter, individuelle og uttrykte samtykke fra modellene angående behandlingen av spesielle kategorier av data som beskrevet i artikkel 9 GDPR, for enhver tjeneste gitt under denne avtalen. De spesielle kategoriene av data behandlet av studioet og nettstedets operatør gjelder (i) data om modeller relatert til deres seksualliv eller seksuelle preferanser og (ii) data som avslører rase eller etnisk opphav.

Studioet skal være ansvarlig for at modellene er enige i og godkjenner, under modellkontrakten, at nettstedets operatør og/eller enhver annen enhet utpekt av denne, automatisk kan få tak i og lagre informasjon fra modellens datamaskin som brukes for å koble til nettstedene (inkludert, uten begrensning, informasjonskapsler).

I tilfelle av at studioet gir oss modellenes epostadresser, skal studioet være ansvarlig for at modellene er enige i og godkjenner, under modellkontrakten, at nettstedets operatør kan sende reklame til modellene.

Når du får tak i samtykke fra modellene, skal studioet påta seg å informere modellene at samtykket de gir vil gjelde alle modellenes konti, i tilfelle av at modeller har flere konti.

Studio påtar seg og skal være i stand til å tilby nettstedets operatør et skriftlig bevis på samtykker gitt av modellene, på forespørsel fra sistnevnte.

Datasubjektets rettigheter. Studioet skal straks varsle nettstedets operatør dersom studioet mottar en forespørsel fra en modell under databeskyttelseslovene med hensyn til behandlingen av personlige data gjort av nettstedets operatør. Studioet skal foreta en slik varsling via epost til dsr@doclerholding.com ikke senere enn førtiåtte (48) timer etter mottak av forespørselen.

Erstatning. Studio skal fullt ut erstatte og holde nettstedets operatør så vel som andre enheter og dennes gruppe av selskaper skadesløse, så vel som disse offiserer, direktører, aksjeeiere, agenter og ansatte fra ethvert ansvar, tap, skade, kostnader (inkludert, uten begrensning, advokathonorarer), utgifter eller bøter (inkludert, uten begrensning, enhver administrativ bot utstedt av enhver databeskyttelsesmyndighet), som er lidt eller påløpt noen av dem og som resultat av:

1) Ethvert brudd fra studioet av denne klausul 5 “Personlige data” foranlediget av en utelatelse av studioet eller en av dennes ansatte, agenter eller kontraktører;

2) Ikke-samsvar fra studioet med gjennomføringen av databeskyttelseslovene.

Inspeksjon. Studio skal være ansvarlig for at modellene under modellkontrakten tillater at deres personlige data og/eller innholdet publisert på nettstedene kan inspiseres av nettstedets operatør og enhver enhet indikert av denne, tilfeldig og ved å ty til ethvert middel for å oppnå dette. Til tross for det ovennevnte er studio klar over at det ikke er ansvaret til nettstedets operatør å gjennomføre slike inspeksjoner, og nettstedets operatør og nevnte enheter skal ikke bli holdt ansvarlig, enten felles eller separat, i tilfelle av ulovlig oppførsel fra modeller eller leveranse av falsk informasjon til nettstedets operatør.

6. klausul - Rettigheter til bildet - Rettigheter til navnet - Intellektuelle eiendomsrettigheter

6.1 Tillatelse til bruk av bilde og navn

Jeg bekrefter at, og som tilfellet kan være, jeg er ansvarlig for modeller å bekrefte under studioets modellkontrakt, at nettstedets operatør kan bruke mitt/modellens bilde, fotografi, stemme eller annet som kjennetegner meg/modellen (heretter samlet referert til som "Modellens bilde") for formålet med utførelse av tjenester på nettstedene, tilbudt for salg til abonnenter, inkludert publisering, markedsføring og kampanjer av nettstedene og disses ulike programmer.

Jeg bekrefter også at, og som tilfellet kan være, jeg er ansvarlig for modeller å bekrefte under studioets modellkontrakt, at nettstedets operatør kan bruke mitt/modellens brukernavn, alias, pseudonym (heretter samlet referert til som "Modellens navn") for formålet med utførelse av tjenester på nettstedene, tilbudt for salg til abonnenter, inkludert publisering, markedsføring og kampanjer av nettstedene og disses ulike programmer.

Jeg bekrefter at, og som tilfellet kan være, jeg er ansvarlig for modeller å bekrefte under studioets modellkontrakt, at nettstedets operatør kan bruke mitt/modellens bilde og/eller mitt/modellens navn, som del av opprettelsen (definert i klausul 6.2 under).

Mitt/modellens bilde og/eller mitt/modellens navn kan bli kopiert/reprodusert og distribuert via ulike medier, inkludert, men ikke begrenset til, videopresentasjoner, fjernsynsoverføringer, radiosendinger, nyhetsbulletiner, eposter, reklametavler, brosjyrer, plassering på nettstedene og/eller annen elektronisk levering, publikasjon, visning eller markedsføring på ethvert medium, og jeg/modellen forstår videre at mitt/modellens bilde og/eller mitt/modellens navn kan bli utsatt for rimelig endring eller editering. Jeg/modellen frasier meg retten til å inspisere eller godkjenne det ferdige produktet eller materiellet hvor nettstedets operatør etter hvert vil bruke mitt/modellens bilde. Jeg/modellen frafaller og gir nettstedets operatør alle rettigheter, tittel og interesser i modellens bilde og/eller modellens navn. Denne bekreftelsen for bruk av mitt/modellens bilde og/eller modellens navn skal være bindende overfor min/modellens arvinger, etterfølgere, tildelinger og juridiske representasjoner.

Jeg bekrefter at, og som tilfellet kan være, jeg er ansvarlig for modeller å bekrefte under studioets modellkontrakt, at jeg/modellen er klar over at bestemmelser relatert til bilderettigheter, privatliv, og retten til et navn, og er enig(e) i at den ovennevnte bekreftelsen vil gjelde i enten 10 år fra termineringen av denne serviceavtalen, eller så lenge intellektuelle eiendomsrettigheter er gyldige, inkludert fornyelser og forlengelser, over hele verden, reletart til opprettelse som omfatter modellens bilde og/eller modellens navn, hvilket som enn er større.

6.2 Tildeling av intellektuelle eiendomsrettigheter

Jeg bekrefter og er enig i, og som tilfellet kan være, jeg er ansvarlig for modeller uttrykkelig å bekrefte under studioets modellkontrakt, at alle intellektuelle eiendomsrettigheter og opphavsrettigheter, titler og interesser, varemerker, servicemerker, bransjehemmeligheter og alle andre intellektuelle eiendomsrettigheter, eller enhver del av disse, i ethvert materiale/innhold som strømmes av meg/modellen og/eller er innspilt av nettstedets operatør i løpet av min/modellens utførelse av tjenester hertil, eller ethvert originalt arbeide som er publisert/lastet opp på nettstedene av meg/modellen/studioet, av ethvert slag og karakter (heretter referert til som "Opprettelse") er definitivt, ugjenkallelig og eksklusivt tildelt nettstedets operatør, og nettstedet operatør aksepterer herved denne tildelingen, så lenge slike intellektuelle eiendomsrettigheter inkludert eventuelle fornyelser og forlengelser varer, over hele verden.

Opprettelsen består av, men er ikke begrenset til, det følgende:

 • Ethvert opplastet originalt innhold som bilder, fotografier, videoer, lydopptak, profilbeskrivelser, kommentarer, uttalelser, sitater/utdrag av mine/modellens skrevne eller verbalt uttrykte ord osv., inkludert ethvert avledet arbeid av slikt opplastet originalt innhold, som kunstverk og fotografier av nevnte kunstverk;
 • Enhver tjeneste derav som liveshow, livestrømmer, opptredener, chattesamtaler, dialog, handlinger osv., inkludert opptak av strømmer, skjermdumper fra show/opptredener (tatt opp via webkamera eller på annen måte), så vel som enhver av mine/modellens opptredener på nettstedene, som øyeblikksbilder of mitt/modellens bilde osv., og/eller naborettigheter som jeg/modellen har som artist/skaper av underholdningsshowet/-arbeidet, inkludert ethvert avledet arbeid;
 • Ethvert domenenavn og/eller varemerke inkludert mitt/modellens navn når jeg/modellen velger å la nettstedets operatør opprette mitt/modellens nettsted for utførelse av tjenester hertil;
 • Mine/modellens online karaktertrekk (dvs. den bestemte kombinasjonen av kvaliteter, som personlighetstrekk, fysiske kjennetegn, bestemt bekledning, sminke, særegne kjennetegn assosiert med opptredenene på nettstedene osv.), i tilfelle av at slike kjennetegn er gjenstand for opphavsrettsbeskyttelse, dvs. er et originalt uttrykk av meg selv/modellen som disses skaper.

Jeg bekrefter og er enig i, og som tilfellet kan være, jeg er ansvarlig for modeller uttrykkelig å bekrefte under studioets modellkontrakt, at ved å godkjenne denne serviceavtalen, skal nettstedets operatør anses som eier av kreasjonen, og alle rettigheter hertil i full utstrekning under de aktuelle lover.

Dette oppdraget består av, men er ikke begrenset til, oppdraget til nettstedets operatør for de følgende eksklusive verdensomspennende rettigheter, uten begrensning og/eller videre autorisasjon fra modellen:

 • Retten til å reprodusere kreasjonen; det vil si retten til bruk, gjenbruk og reproduksjon av kreasjonen, uansett format og dimensjon, i alle medier kjente og ukjente til dato (for eksempel avis, presse, video, CD-Rom, digital versjon osv.).
 • Retten til representasjon, dvs. retten til å visse kreasjonen offentlig; det vil si retten til å presentere og kommunisere kreasjonen til offentligheten via ethvert kommunikasjonsmedium kjent eller ukjent til dato, inkludert gjennom offentlig visning eller postering, videoutgivelse, men også digitale medier (og spesielt bildebanker, internett, intranett osv.).
 • Retten til å kringkaste og distribuere kopier av kreasjonen til offentligheten; det vil si retten til å kopiere og mangfoldiggjøre kreasjonen, spre den, distribuere den og kringkaste den til offentligheten på eller gjennom ethvert medium (f.eks. papir, intranett, internett, luksusutgave, pocketutgave osv.) uansett mål for denne utnyttelsen (privat bruk, salg eller annen overføring av eierskap, eller ved utleie, leasing eller utlån osv.).
 • Retten til tilpasning, dvs. retten til å utarbeide avledede bøker basert på kreasjonen; det vil si retten til å integrere med eller ekstrahere hele innholdet eller en betydelig del av kreasjonen og skape avledet arbeid fra den; endre, redigere, tilpasse eller forbedre kreasjonen etter nettstedets operatør sin bekvemmelighet for at den skal passe til et spesielt formål eller bruk som nettstedets operatør bestemmer (f.eks. passe på salgsprodukter, i bøker osv.); skape grafiske eller plastverk fra kreasjonen, og stille ut og på annen måte utnytte slike arbeider osv.
 • Retten til å utføre kreasjonen offentlig; det vil si retten til å offentlig utføre, publisere eller vise frem, gjøre tilgjengelig, importere, kringkaste, overføre, distribuere, gjenta og kommunisere kreasjonen til offentligheten eller tredjeparter i enhver form og med ethvert middel, inkludert men ikke begrenset til online, kabel og/eller trådløs overføring, TV kringkasting, satellitt, kabel eller nettverksdistribusjon og kommunikasjon;
 • Retten til å oversette kreasjonen; det vil si retten til å oversette kreasjonen til alle språk som nettstedets operatør anser nødvendig under utøvelsen av sine aktiviteter relatert til nettstedene.
 • Enhver tilhørende eller subsidiær bruk av kreasjonen med formål av reklamering, salg, programmering og markedsføring av nettstedets operatør sine varemerker gjennom fremstilling og produksjon av markedsføringsmateriale blant annet;
 • Mer generelt, bruk av kreasjonen i alle slags mediakilder inkludert, men ikke begrenset til internett, televisjon, kringkastede media, radio og nettsamfunn (f.eks. Twitter, Facebook, Instagram osv.).

For klarhetens skyld så skal også de ovennevnte rettighetene til kreasjonen anses å dekke retten til å bruke, kommunisere, avsløre, distribuere og kommersialisere kreasjonen eller avledede arbeider av denne gjennom eller på salgsprodukter (f.eks. t-skjorter, gensere, tights, hatter, caps, postere, lerreter, kaffemugger, smarttelefonetuier, musematter, iPad etuier, laptopdeksler, puter, bøker, husholdnings- eller kjøkkenredskaper og kontainere og lignende osv.), digitale og/eller trykte magasiner, aviser, bøker, publikasjoner, utstillingsmateriale, postere, malerier osv., så vel som voksen underholdningsnettverk, som tube nettsteder, ment å markedsføre nettstedene.

6.3 Økonomiske forhold relatert til godkjennelse av bruk av bilde og navn (i henhold til art. 6.1.), så vel som tildeling av intellektuelle eiendomsrettigheter (i henhold til art. 6.2.).

Jeg bekrefter og er enig i, og som tilfellet kan være, jeg er ansvarlig for modeller uttrykkelig å bekrefte under studioets modellkontrakt, at denne godkjennelsen for bruk av bilde og navn og tildeling og overføring av kreasjonen, og alle rettigheter, titler og interesser i og til kreasjonen, til nettstedets operatør og alle dennes etterfølgere, lisenshavere og redere, som tilfellet kan være, skjer uten noen ytterligere kompensasjon, unntatt for avgiftene som jeg/modellen mottar for tjenestene utført under denne serviceavtalen og/eller studioets modellkontrakt, som tilfellet kan være.

6.4 Garantier relatert til kreasjonen

Med hensyn til fullmakten til bruk av bilde og navn, og overføring og tildeling av intellektuelle og eiendomsrettigheter hertil, bekrefter og garanterer jeg uttrykkelig, og som tilfellet kan være, keg er ansvarlig for modeller uttrykkelig å bekrefte og garantere til nettstedets operatør, at:

 • Jeg/modellen er eier av de intellektuelle eiendomsrettighetene, inkludert opphavsrett i og til kreasjonen og har full rett til å gjøre denne tildelingen til fordel for nettstedets operatør, og denne overføringen skal ikke resultere i overtredelse av noen intellektuelle eiendomsrettigheter, inkludert opphavsrett til enhver tredjepart (f.eks. fotograf, filmprodusent, byrå, publiseringsselskap, sjef og/eller enhver annen tredjepart, heretter referert til som "Interesserte parter");
 • Kreasjonen bryter ikke noen tredjeparts intellektuelle eiendomsrettigheter, inkludert opphavsrett, proprietære eller personlige rettigheter til andre. For å eliminere enhver tvil, garanterer jeg/modellen at det ikke finnes noen tredjeparts rettigheter som vil begrense eller utelukke bruk av kreasjonen av nettstedets operatør som definert hertil.
 • Utførelsen av forpliktelsene gjennomført av meg/modellen i tilknytning til øverføringen av de intellektuelle eiendomsrettighetene, inkludert opphavsrett i og til kreasjonen hertil vil ikke:
  • resultere i brudd på noen materielle avtaler hvor modellen er part; og
  • kreve sak, handling eller tillatelse fra eller noen kunngjøring til noen person, tredjepart (f.eks. fotograf, sjef osv.).
 • Jeg, og/eller hvor relevant, modellen, har skaffet fra relevante tredjeparter (f.eks. en tredjeparts fotograf eier intellektuelle eiendomsrettigheter i og til et bilde, en videoprodusent eier intellektuelle eiendomsrettigheter i og til en video osv.), ugjenkallelige og absolutte tillatelser og tildelinger (i størst mulig grad tillatt og mulig under gjeldende lover), i hele universet, i alle kjente medier eller utviklet senere, av alle rettigheter, tittel og interesse, inkludert uten begrensning, rettighetene tildelt hertil, i og til kreasjonen, før bruk og/eller opplasting på nettstedene eller før inngåelse av serviceavtalen.
 • Det finnes ingen andre avtaler eller omstendigheter som kan gi rettigheter til noen annen person, enten virkelig eller betinget, til å kjøpe eller på annen måte tilegne seg de intellektuelle eiendomsrettighetene, inkludert opphavsrett, hertil fra modellen, så vel som rettigheter med hensyn til mitt/modellens bilde og/eller mitt/modellens navn, og jeg/modellen skal ikke inngå slike avtaler eller ha noen rettigheter i kreasjonen som på annen måte kan påvirke evnen til nettstedets operatør til å skaffe seg de intellektuelle eiendomsrettighetene, inkludert opphavsrett i og til kreasjonen, og autorisasjonen relatert til bruk av mitt/modellens bilde og/eller mitt/modellens navn, som angitt her;
 • Ingen av de intellektuelle eiendomsrettighetene, inkludert opphavsrett i og til kreasjonen er lisensiert til tredjeparter, og jeg/modellen er ikke bundet av noen eksklusive kontrakter om bruk av mitt/modellens bilde eller mitt/modellens navn.
 • Det finnes ingen sivile eller administrative eller straffesaker eller meglinger som er pågående eller venter mot meg/modellen (f.eks. kansellering, ugyldiggjøring, eller overtredelsesprosedyre) som vil begrense, forhindre eller endre, på noen vesentlig måte, overføring og tildeling av intellektuelle eiendomsrettigheter, inkludert opphavsrett i og til kreasjonen i henhold til den gjeldende serviceavtalen, eller oppfyllelsen av modellens forpliktelser i henhold til den gjeldende serviceavtalen. Det finnes ingen trusler om å lansere slike saker mot meg/modellen, og det finnes ingen fakta eller omstendigheter (kjent av meg/modellen) som kan gi opphav til slike saker.

Med hensyn til ovennevnte garantier utelukkes eksplisitt nettstedets operatør for fullt ansvar for ethvert brudd på tredjeparters intellektuelle eiendomsrettigheter, inkludert opphavsrett i og til kreasjonen, fra meg/modellen under utførelsen eller i tilknytning til den gjeldende serviceavtalen.

Jeg/modellen er enig i å erstatte og holde nettstedets operatør skadesløs fra ethvert tredjepartskrav angående tredjeparts overtredelse av intellektuelle eiendomsrettigheter, så vel som fra ethvert krav som følge av eller fremkommer fra min/modellens forsømmelse eller forsettlige dårlige oppførsel under utførelse av tildelingen og autorisasjonen under denne serviceavtalen.

6.5 Nye utnyttelsesrettigheter og nye utnyttelsesmetoder

Uten å begrense generaliteten av denne klausulen så bekrefter jeg og er enig i, og som tilfellet kan være, er jeg ansvarlig for at modellene uttrykkelig er enige i under studioets modellkontrakt, at nye rettigheter av og til kreasjonen kan bli til og/eller bli gjenkjent i fremtiden, under loven og/eller i egenkapital (samlet, "Nye utnyttelsesrettigheter"), og jeg akter og tildeler herved, gir tillatelse til og formidler til nettstedets operatør, alle slike nye utnyttelsesrettigheter i og til kreasjonen.

Jeg bekrefter og er enig i, og som tilfellet kan være, er jeg ansvarlig for at modellene uttrykkelig er enige i under studioets modellkontrakt, at ny (og/eller endret) teknologi, bruk, medier, formater, overføringsmåter og distribusjonsmetoder, formidling, utstilling eller utførelse (samlet "Nye utnyttelsesmetoder") blir og uungåelig vil forsette å bli utviklet i fremtiden, som vil kunne tilby nye muligheter for utnyttelse av kreasjonen. Jeg akter og tildeler herved, gir tillatelse til og formidler under studioets modellkontrakt, til nettstedets operatør, alle slike nye utnyttelsesmetoder med hensyn til kreasjonen.

6.6 Tildeling og/eller lisens til kreasjonen

Jeg er enig i, og som tilfellet kan være, er jeg ansvarlig for at modellene uttrykkelig er enige i under studioets modellkontrakt, at nettstedets operatør reserverer seg retten til fritt å overføre og tildele kreasjonen til dennes konsernselskaper eller til andre tredjeparter, hvis behovet skulle oppstå, uten samtykke fra modellen.

Nettstedet operatør kan også separat tildele enhver rettighet skaffet i henhold til denne serviceavtalen til et konsernselskap eller til en tredjepart, uten begrensning.

Nettstedets operatør kan også fritt lisensiere kreasjonen til et konsernselskap eller enhver tredjepart uten ytterligere bekreftelse eller tillatelse fra modellen.

Enhver slik tildeling eller lisensiering skal være bindende for modellen og skal være til fordel for slik oppdragstaker eller rettighetshaver.

6.7 Tildeling av morale rettigheter

I forhold til tildeling av intellektuelle eiendomsrettigheter hertil, er jeg enig i, og som tilfellet kan være, er jeg ansvarlig for at modellene uttrykkelig er enige i under studioets modellkontrakt, å frasi meg enhver moral rettighet relatert til kreasjonen, inkludert men ikke begrenset til, enhver rettighet til identifikasjon av forfatterskap og enhver rettighet til godkjennelse, begrensning eller begrensning av bruk, og påfølgende endringer, i det omfang det er tillatt i henhold til gjendende lover.

Jeg er enig i, og som tilfellet kan være, er jeg ansvarlig for at modellene uttrykkelig er enige i under studioets modellkontrakt, at nettstedets operatør kan endre mitt/modellers utseende som nettstedets operatør ser passende og at jeg/modellen og enhver interessert tredjepart frasier oss enhver moralsk rettighet, inkludert retten til pålegg eller annen rettferdig lettelse, i den grad loven tillater det, som jeg/modellen og enhver interessert tredjepart måtte ha, og at jeg/modellen og enhver interessert tredjepart forstår at nettstedets operatør ikke har noen forpliktelser til bruke mitt/modellers utseende.

6.8 Spesielle tillatelser og relaterte økonomiske betingelser

Jeg anerkjenner og tillater herved, og som tilfellet kan være, er jeg ansvarlig for at modellene uttrykkelig anerkjenner og tillater under studioets modellkontrakt, at abonnenter kan ta øyeblikksbilder av mitt/modellers utseende når som helst i gratis eller privat chat og til å aksessere øyeblikksbildene lagret i mitt/modellers galleri når som helst, åpne og se på dem så mange ganger de vil. Slike øyeblikksbilder skal kun være synlige i modellens galleri for abonnenten som tok dem.

Jeg er uttrykkelig enig i, og som tilfellet kan være, er jeg ansvarlig for at modellene uttrykkelig er enige i under studioets modellkontrakt, at slike øyeblikksbilder skal være synlige for abonnenten som tok dem, så lenge modellens konto er aktiv (og ikke lukket) og at jeg/modellene ikke har lov til å fjerne dem eller å forlange at slike øyeblikksbilder skal fjernes, hvis ikke slike øyeblikksbilder eller disses bevaring bryter med aktuelle lover eller ethvert vilkår aktuellt for nettstedene.

Jeg er videre uttrykkelig enig i, og som tilfellet kan være, er jeg ansvarlig for at modellene uttrykkelig er enige i under studioets modellkontrakt, at jeg/modeller har rett til en separat pengemessig betraktning, i form av en proporsjonal påskjønnelse, for tillatelsen til at abonnenter kan ta øyeblikksbilder.

6.9 Overvåkning av kreasjonen og DMCA varslinger

Jeg anerkjenner og tillater herved, og som tilfellet kan være, er jeg ansvarlig for at modellene uttrykkelig tillater under studioets modellkontrakt, at nettstedets operatør kan overvåke, gjøre opptak av og loggføre mine/modellens online aktiviteter på nettstedene, inkludert enhver overvåkning av kreasjonen, spesielt for se gjennom den for brudd på aktuelle lover og/eller relevant policy som gjelder til enhver tid. Nettstedets operatør skal umiddelbart fjerne forbudt og/eller saksøkende innhold fra nettstedene.

Til tross for det ovennevnte så er jeg, og som tilfellet kan være, studioet, klar over at det ikke er nettstedets operatør sin plikt å gjennomføre slik revisjon og/eller overvåkning som prioritet, og derfor skal sistnevnte ikke holdes ansvarlig, verken felles eller separat, for enhver kreasjon eller handling vist på nettstedene som et resultat ev min/modellens ulovlige oppførsel, som er i brudd med aktuelle lover, spesielt intellektuelle eiendomsrettigheter, eller nettstedenes policy som gjelder til enhver tid.

Det er nettstedets operatør sin policy, under passende omstandigheter og som er passende, å fjerne krenkende kreasjoner fra dennes nettsteder, og til å deaktivere og/eller terminere kontiene til modellene som overtrer aktuelle lover og/eller andres intellektuelle eiendomsrettigheter. Derfor har nettstedets operatør implementert en spesiell DMCA seksjon på sine nettsteder som tillater tredjeparter å rapportere om krenkende materiale på sine nettsteder.

Jeg autoriserer uttrykkelig, og i tilfelle av at jeg er ansvarlig for at modellene uttrykkelig autoriserer under studioutøverkontrakten, at nettstedets operatør kan overvåke, gjøre opptak av og logge alle mine/modellers online aktiviteter (inkludert chat, video, epost osv.) på nettstedene (inkludert www.jasmin.com).

Jeg anerkjenner og er enig i, og i tilfelle av at jeg er ansvarlig for at modellene uttrykkelig autoriserer under studioutøverkontrakten, at alt innspilt materiale og ethvert originalt arbeid publisert på nettstedene (og alle rettigheter deri, inkludert, uten begrensning, forfatterrettigheter til slike innspilte arbeider og materiale sammen med resultater og inntekter av slike tjenester) er spesielt kommisjonert av oss som et arbeid for utleie og tilhører og skal være eksklusiv eiendom til nettstedets operatør.

Jeg gjenkjenner og autoriserer herved, og i tilfelle av at jeg er ansvarlig for at modellene uttrykkelig gjenkjenner og autoriserer under studioutøverkontrakten, at nettstedets operatør kan gjennomgå ethvert innhold (opplastet og/eller vist på nettstedene) for overtredelse av aktuelle og/eller relevante regler som gjelder til enhver tid. Ethvert forbudt innhold vil umiddelbart bli fjernet av nettstedets operatør. Uavhengig av det ovennevnte er jeg klar over at det ikke er nettstedets operatør sin plikt å fortsette med slik revisjon og derfor skal ikke denne holdes ansvarlig, enten felles eller samlet, i tilfelle av at noe innhold eller handling vist som et resultat av min rettsstridige atferd eller det samme av modellene, så er jeg ansvarlig for ethvert brudd på aktuelle nettsteders regler som gjelder til enhver tid.

Dersom noen nettstedsmodellers innhold/materiale blir bestemt å ikke være «work-made-for-hire», tildeler jeg uttrykkelig, og overfører (inkludert rettigheter til modeller som har blitt overført til meg av dem) uten noen ytterligere kompensasjon, unntatt avgifter som jeg mottar for ytte tjenester under denne serviceavtalen, helt sikkert, ugjenkallelig, og eksklusivt til nettstedets operatør, som herved aksepterer, enhver eksisterende og fremtidig forfatterrettigheter, varemerker, servicemerker, bransjehemmeligheter og enhver annen eiendomsrett, eller deler av denne, av enhver karakter, i hele perioden som denne eiendomsretten gjelder, inkludert fornyelser og forlengelser, over hele verden, knyttet til resultater, innhold, og inntekter for mine/modellenes opptredener (inkludert alle opptredener til dato) på nettstedene og/eller andre enheter tilknyttet disse, så vel som ethvert show, video, lyd, chat, dialog, posering, bilder og annet opplastet originalinnhold og ethvert annet innhold som er del av tjenestene/modelltjenestene ytt og spesielt utført som del av audiovisuelt arbeid – inkludert alle fornyelser og forlengelserav enhver eiendomsrett i tilfelle de betraktes som dette av statlig myndighet eller retten. Videre gis nettstedets operatør rett til å bruke, editere og endre slikt innhold på ethvert vis som nettstedets operatør bestemmer, med og uten min viten og kun på nettstedsoperatørens valg og diskresjon, hvilket bruk skal ikke gi meg noen form for kompensasjon. Nettstedets operatør anses, for alle hensikter, som innehaver av alle disse rettighetene.

I forbindelse med dette oppdraget bekrefter jeg uttrykkelig og garanterter, og i tilfelle av at jeg er ansvarlig for at modellene uttrykkelig bekrefter og garanterer overfor nettstedets operatør, at i tilfelle av at opplastet innhold på nettstedene er bestemt å ikke være «work-made-for-hire», skal jeg og/eller hvor relevant, modellen, ha innhentet fra hver tredjepart (dvs. fotograf(er)) ugjenkallelige og absolutte tilskudd og oppdrag, i det uendelige (i den grad det er tillatt og mulig under gjeldende lov), over hele universet, i ethvert kjent medium og heretter utviklet, alle rettighete, tittel og interesse, inkludert uten bekrensning, uhemmede, all opphavsrett, varemerker og relaterte rettigheter (og alle fornyelser og forlengelser av disse).

Jeg er enig i, og i tilfelle av at jeg er ansvarlig for at modellene under studioutøverkontrakten er enige i, at nettstedets operatør kan bruke og gjenbruke, publisere, distribuere, editere, gjøre utdrag av, stille ut og ellers utnytte mitt/modellenes navn (brukernavn), villighet, persona, opptreden, stemme, bilder, chat, video, lyd, opplastet originalt innhold, biologisk informasjon og identifikasjon, og uttalelser, for ethvert bruk, helt eller delvis, i ethvert medium og uttrykk kjent per nå eller lært om, for bruk over hele universet, uten begrensninger, inkludert i forbindelse med reklame, utnyttelse og publisering og/eller alle selskapers og datterselskapers rettigheter (inkludert, uten begrensning, salg). Uten å begrense det generelle i dette avsnittet er nettstedets operatør på den ene siden og jeg på den andre siden klar over og anerkjenner herved at nye rettigheter til materialet kan komme til og/eller bli godkjent i fremtiden, gjennom lov og/eller i egenkapital (samlet sett, «de nye utnyttelsesrettighetene»), og jeg akter herved å tildele, gi og formidle til nettstedets operatør, enhver ny utnyttelsesregel i og til innholdet. Nettstedets operatør på den ene siden og jeg på den andre siden er også klar over og anerkjenner herved at ny (og/eller endret) teknologi, bruk, medier, formater, overføringsmåter og distribusjonsmåter, formidling, utstilling og opptredener (samlet sett «de nye utnyttelsesrettighetene») blir og vil uunngåelig fortsatt utvikles i fremtiden, noe som vil tilby nye muligheter for å utnytte slikt innhold. Jeg akter herved å tildele, gi og formidle til nettstedets operatør enhver rettighet til slike nye utnyttelsesmetoder med hensyn til innholdet. Nettstedets operatør sine rettigheter til dette innholdet kan fritt tilordnes og lisensieres og enhver slik tilordning og lisensiering skal være bindende for meg selv og skal være til fordel for en slik oppdragstaker eller rettighetshaver.

Jeg er enig i, og i tilfelle av at jeg er ansvarlig for at modellene under studioutøverkontrakten er enige i, at nettstedets operatør kan editere mine/modellenes opptredener som det passer nettstedets operatør og at jeg/modellene og eventuelle forvaltere (dvs. fotografer) frasier oss alle rettigheter, inkludert retten til midlertidige eller andre forføyninger, i den grad loven tillater det, som jeg/modellene og eventuelle forvaltere (dvs. fotografer) kan ha, og at jeg/modellene og eventuelle forvaltere (dvs. fotografer) forstår at nettstedets operatør ikke har noen plikt til å benytte mine/deres opptredener.

Jeg er enig i, og i tilfelle av at jeg er ansvarlig for at modellene under studioutøverkontrakten er enige i, at stillbilder kan tas fra videoer eller mine/modellenes opptredener, og at jeg/modellene og eventuelle forvaltere (dvs. fotografer) gir nettstedets operatør og alle dennes etterfølgere, rettighetshavere og forvaltere, retten til å benytte slike bilder, uten ytterligere betaling til meg/modellene og eventuelle forvaltere (dvs. fotografer), i trykte publikasjoner, digitalt på internett, via CD, eller andre medier, uten begrensninger (inkludert, men ikke begrenset til, tilvirking og produksjon av varer og/eller kunstkreasjoner/utstillinger). Videre skal nettstedets operatør, dennes etterfølgere, forvaltere og rettighetshavere ha rett til, men ikke plikt til, å benytte alt innhold gitt av meg/modellene i henhold denne avtalen, og mitt navn, min stemme, villighet og biografi (hvis aktuelt) og selskaps- og datterselskapsbruk av dette, i alle medier i det uendelige, over hele universet, inkludert uten begrensning for bruk i reklame, salg, programmering og markedsføring av nettstedets operatør sitt merke.

Jeg gir, og i tilfelle av at jeg er ansvarlig for at modellene gir under stutioutøverkontrakten, nettstedets operatør og dennes etterfølgere, rettighetshavere og forvaltere, retten til å bruke bilder tatt av meg/modellene (via webcam eller på annen måte) og sendt for publisering på nettstedene uten ytterligere betaling til meg/modellene, i trykte publikasjoner, digitalt på internett, via CD, eller ethvert annet medium, uten begrensninger.

Jeg frasier meg herved uttrykkelig, og i tilfelle av at jeg er ansvarlig for at modellene uttrykkelig frasier seg under studioutøverkontrakten, ytterligere økonomisk kompensasjon for rettigheter tildelt, overført, eller gitt til nettstedets operatør under denne serviceavtalen/studioutøverkontrakten.

Jeg er enig i, og i tilfelle av at jeg er ansvarlig for at modellene er enige i, under modellkontrakten, at dette nettstedets operatør forbeholder seg retten til å overføre eller tildele enhver av de ovennevnte rettigheter til dennes gruppeselskaper eller enhver annen person hvis behovet skulle oppstå.

Jeg er herved uttrykkelig enig i, og i tilfelle av at jeg er ansvarlig for at modellene uttrykkelig er enige i under studioutøverkontrakten, at nettstedets operatør kan bruke, publisere, distribuere, editere og på annen måte utnytte alt mitt modellinnhold inkludert mitt opplastede originalinnhold (både naken og ikke naken) relatert til nettstedet i ethvert medium inkludert, men ikke begrenset til, internett, televisjon, kringkastede medier, radio, aviser, salgs- og nettsamfunn (f. eks. Twitter, Facebook, Instagram osv.)

I recognize and hereby authorize, and as the case may be I am responsible and liable for Models to expressly recognize and authorize under the Studio Model(s) Contract, the Subscribers to take snapshot(s) of my/Models’ image at any time in Free or Private Chat and to access the snapshot(s) stored on my/Models’ gallery at any time, open and watch it/them as many times as wished by the Subscribers. Such snapshot(s) shall only be visible inside the gallery of the Model for the Subscriber who created it/them. I hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Model Contract, that such snapshot(s) shall remain visible to the Subscriber who took it/them, as long as the related Model Account is active (and not closed) and that I/Models have no right to remove or require the removal of such snapshot(s), unless such snapshot(s) or its/their retention violate applicable laws or any terms applicable to the Websites. I further hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Model Contract, that I/Models am/are entitled to a separate monetary consideration, in the form of a proportional remuneration, for the authorization of snapshot(s) (to be) taken by the Subscribers.

7th clause - Duties

Jeg vil utføre plikten å gi nettstedets operatør, skriftlig, med oppdatert informasjon angående enhver endring relatert til mine/modellenes personlige data, innen fem (5) dager fra opprinnelsen/kommunikasjonen av nevnte endringer.

Jeg påtar meg plikten å eie og tilby, for egen kostnad (til modeller i tilfelle), arbeidsredskapene (inkludert IT verktøy) som er nødvendige for effektivt å utføre tjenestene etablert i den gjeldende serviceavtalen/modellkontrakten.

Jeg, som modell eller studio, skal ikke tilby, eller jeg som studio vil være ansvarlig for at modellene ikke tilbyr, ærekrenkende, fornærmende, truende, rasistiske eller ulovlig materiale. Jeg vil ikke delta, eller jeg vil være ansvarlig for at modellene ikke deltar, i noe som kan relateres til eskortetjenester eller prostitusjon, og jeg er fullt ut klar over/jeg er ansvarlig for å informere modellene om mitt/deres kriminelle ansvar i slike tilfeller.

Jeg bekrefter herved, og i tilfelle av at jeg er ansvarlig for at modellene bekrefter under modellkontrakten, at jeg/modellene ikke skal ha noen form for fysisk kontakt med besøkende/medlemmer av nettstedene, heller skal ikke jeg/modellene organisere noen form for møter med dem eller på annen måte forsøke å få kontakt med dem utenom å yte online tjenester under denne serviceavtalen/modellkontrakten.

Jeg forplikter meg, eller jeg er ansvarlig for at modellene forplikter seg til å fjerne fra mitt/deres opptaksområde, alle objekter som er varemerket eller er intellektuelle eiendomsrettigheter til tredjepart, og til å etterkomme juridiske krav (inkludert de som gjelder forfatterrettigheter) til enhver tid, og til å unngå ulovlig bruk av varemerker, merker, bilder og/eller registrert musikk.

Jeg skal ikke, og i tilfelle av at jeg er ansvarlig for at modellene ikke skal, anmode om, tilby, kjøpe, selge eller foreslå enhver forretningsavtale, transaksjon, handel eller andre økonomiske avtaler overfor de besøkende/medlemmene, ettersom jeg erkjenner at nettstedets operatør uttrykkelig forbyr meg/modellene å gjøre det.

Jeg plikter å lage papirkopier av min kontoinformasjon online, eller i tilfelle av modellenes kontoinformasjon, på modell-/studiosiden på nettstedene jeg/modellene utfører mine/sine tjenester gjennom, for min egen/modellenes egne arkiver, ettersom jeg erkjenner et nettstedets operatør ikke vil oversende kopier av min/deres kontoinformasjon til meg eller modellene.

Jeg skal umiddelbart informere nettstedets operatør om ethvert tilsynelatende brudd på sikkerheten, slik som tap, tyveri eller uautorisert avsløring eller bruk av brukernavn og passord. Jeg er også eksklusivt og personlig ansvarlig for enhver uautorisert bruk av tjenestene/modelltjenestene som tilbys gjennom min konto/studiokonto.

Jeg skal holde, og betale kostnadene ved forsvar, nettstedets operatør, så vel som dennes funksjonærer, direktører, partnere, advokater, aksjonærer, agenter og redere, skadesløse i forhold til ethvert krav fra tredjepart og som stammer fra, eller er relatert til, min eller modellenes oppførsel, uttalelser, opplastede innhold eller handlinger under enhver opptreden på nettstedene (inkludert Jasmin.com). Bestemmelsen angitt over inkluderer uten begrensning ethvert ansvar eller skade oppstått fra enhver kommentar, anbefaling, råd, forslag, lesing, eksempel, konklusjon eller annet gitt av meg/mine modeller, så vel som for produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale som er vist frem, innkjøpt eller innhentet fra besøkende/medlemmer i sammenheng med tjenestene/modelltjenestene eller modellenes forslag.

Jeg skal fullt ut erstatte og betale enhver kostnad for forsvar til nettstedets operatør i tilfelle av brudd på hvilke som helst av de fastsatte punktene i den gjeldende serviceavtalen.

8th clause - Basic rules for the provision of Services

Reglene nevnt nedenfor må følges av alle modeller og studioer som utfører tjenester gjennom nettstedene. Studioene garanterer at modellene som utfører tjenestene på dettes vegne også respekterer reglene nedenfor.

Modeller eller studioer må ha en gyldig og godkjent registrering på nettstedene. Modeller og studioer som opptrer foran kamera eller på bilder gjennom Jasmin.com må være registrert under den gitte modellkontoen eller studiokontoen.

Broadcasting a pre-recorded video or still image instead of the live camera stream is against the rules of the Websites. Violation of the rules is considered as a breach of this Services Agreement and might result in money deduction, suspension of the account, immediate ban from the Websites or the stop of payouts.

Å gi ut og spørre om personlig informasjon, inkludert personopplysninger til besøkende/medlemmer og modeller er mot reglene. Epostadresser utenfor nettstedene, online meldings ID’er (slik som: Yahoo!, MSN, ICQ osv.), permanente adresser, sosiale konti (Facebook, Twitter, LinkedIn) osv. Er å betrakte som personopplysninger og forbudt å spørre om.

Any kind of personal contact with Visitors/Members of the Websites, soliciting for escort service, prostitution, asking for money is against the rules.

I hereby declare that under this Services Agreement, I will not exchange and/or will not attempt to exchange any personal information (such as contact details, identity disclosure, precise personal location or address (other than broad region or country) and so forth) with the customers. I will not initiate or attempt to initiate any activities or prior steps (any preliminary exchange of personal information shall be deemed a preliminary step in this respect) that could lead to the performance and/or promotion of prostitution and/or escort services in any manner.

Underage sexual activity, bestiality, incest, demonstration of blood or animals and mimicking the above mentioned is against the rules. Role playing that includes an underage role is against the rules. Any attempt to display text material that is a celebrity name, offensive, suggests pedophilia, adolescence, bestiality or zoophile, referring to elimination or consumption of any bodily waste or implying words that are unacceptable by the standards of good taste will lead to immediate and permanent suspension of the concerned account.

Annonsering for andre nettsteder eller tjenester er strengt forbudt, bortsatt fra de som nettstedets operatør uttrykkelig har tillatt i denne serviceavtalen.

Å vise innhold som er altfor eksplisitt (dvs.: delvis eller helt nakne intime kroppsdeler) i gratischat, i den ikke-nakne delen av nettstedet (selv i privatchat) eller på bilder for besøkende i modellgalleriet er mot reglene. Dessuten er masturbasjon, etterligning av masturbasjon (selv påkledd), eller bruk av sexleketøy ikke tillatt i de ovennevnte tilfeller. Vi ber deg vennligst om å tilby slikt innhold kun i privatchat, og at modellene blir informert om at de kun kan tilby slikt innhold i privatchat.

Du må, og i tilfelle må modellene, tilby et erotisk show i den "Kun Naken" delen av nettstedet i tilfelle av at det betalende medlemmet ber om dette i privatchat. I tilfelle av spørsmål eller problemer, ikke nøl med å kontakte vår kundestøtte.

Alle registrerte personer på en modellkonto, eller hvis det er tilfelle, på en studiokonto må være synlige og gjenkjennbare i kameraområdet og på bildene til enhver tid (å vise kun kroppsdeler er ikke akseptabelt). Modeller må følge basisreglene for kategorien beskrevet på nettstedene for hver kategori av tjenester angående antall personer, riktig antrekk osv.

I tilfelle av at modellen eller studioet villedet det betalende medlemmet om hans/hennes kjønn, har medlemmet rett til å kreve tilbake hele beløpet betalt for det private showet.

Bruk av telefon er ikke tillatt. Å spise eller sove i kameraområdet er forbudt. Vi ber deg om at du, eller i tilfelle modellene, snakker engelsk (i noen tilfeller tysk eller fransk hvor uttrykkelig tillatt) med nettstedenes besøkende i gratis chatterom.

Du/modeller har muligheten til å sparke ut eller bannlyse uhøflige besøkende fra ditt/deres gratischat rom, selv om det er mot reglene å misbruke denne funksjonen. Nedsettende kommentarer om andre modeller eller besøkende/medlemmer er forbudt. Du/modeller plikter å respektere og følge instruksene fra staben hos kundestøtte. Hvis du trenger hjelp, ikke nøl med å kontakte kundestøtte.

I tilfelle av brudd på reglene fra en modell, skal denne modellen straffes tilsvarende. Nivået av sanksjoner vil avhenge av alvorlighetsgraden av bruddet. Mindre brudd vil gi en enkel advarsel. Imidlertid vil det i tilfelle av gjentatte mindre brudd etter tidligere advarsel kunne forekomme trekk fra modellens opptjening.

Alvorlige brudd på serviceavtalen kan resultere i bannlysing av modellens konto.

I am aware that this Services Agreement will be terminated with immediate effect in case it is discovered that I am involved directly or indirectly in any activity of illegal prostitution, escort services, or sex trafficking and/or with any attempt to do so (inclusive of the exchange of personal information of any kind) and that my credits may be frozen and the authorities contacted as a result.

Annonsering av andre nettsteder eller tjenester, å be om eller ytre privat informasjon eller be om penger fra de besøkende/medlemmene vil resultere i penge fratrekk fra modellens/studiomodellens opptjening etter en første advarsel, og det dobbelte av det opprinnelige beløpet ved alle senere anledninger.

Vær oppmerksom på at basislisten over regler er ikke-eksklusiv og inneholder ikke alle mulige brudd på den gjeldende serviceavtalen. Derfor vil en handling som ikke er nevnt over kunne kvalifisere som et brudd på denne serviceavtalen etter vurdering av situasjonen og analyse av det generelle formålet med denne serviceavtalen. For hele listen over mulige brudd/straffer, vennligst konsulter den aktuelle wikisiden: http://wiki.jasmin.com/display/EW/Penalty+System

In case there is any part of the above statements you do not accept, or you are not aware of pertinent laws and regulations DO NOT ENTER OR SUBSCRIBE TO THE WEBSITE!

9. klausul - Planlagte show

Ved å sette opp et planlagt show, er modellen enig i å skulle være tilstede på den angitte tiden. Unnlatelse av dette kan resultere i fjerning av visse funksjoner og/eller fordeler eller andre straffer som anses passende av nettstedets operatør.

Planlagte show kan kanselleres før det angitte starttidspunktet.

Kansellering av planlagte show uten gyldig grunn vil resultere i økende straffer, i henhold til vårt Straffesystem.

Et planlagt show kan kanselleres automatisk hvis antall solgte billetter ikke når opp til minimumsgrensen før det angitte starttidspunktet.

Modeller må være online på JasminCam 5 minutter før det planlagte showet skal starte. En modell har 90 sekunder på seg til å manuelt starte det planlagte showet. Hvis det planlagte showet ikke startes av modellen innenfor denne tidsrammen, vil showet automatisk starte etter 90 sekunder.

Hvis modellen ikke er online på JasminCam når det planlagte showet skal starte, så blir showet automatisk kansellert og de kjøpte billettene blir refundert medlemmene. I tillegg kan modellen få en av straffene nevnt tidligere.

Show avsluttes automatisk så modeller behøver ikke å avslutte dem manuelt. Vi anbefaler modeller å sjekke klokken periodevis, sånn at de alltid er oppmerksom på når et show avsluttes.

10. klausul - Organisering av konkurranser

Konkurranser som involverer modeller kan organiseres fra tid til annen enten av nettstedets operatør og/eller tilknyttede selskaper der dette anses som relevant. Disse konkurransene kan være direkte eller indirekte relatert til tjenester, potensielt rettet mot markedsføring av modeller og/eller modellers materiale og/eller for å rette søkelyset mot nettstedene og/eller modellenes sider og/eller styrke samholdet til nettstedenes modellsamfunn og/eller øke nettstedenes trekkraft/trafikk gjennom leveranse av premier til vinnende modeller etter deltakelse i slike konkurranser og eventuell kommunikasjon om disse. konkurranser kan organiseres over hele verden eller lokalt og derfor være åpen for henholdsvis alle modeller eller kun dem som bor i et spesifikt geografisk område., som indikert innen spesifikke regler som styrer slike konkurranser og som vises under 9. klausul når dette er aktuelt. I henhold til det ovennevnte vil modellers registrering og deltakelse i slike konkurranser være frivillig.

Når konkurranser som målrettes spesifikke land holdes, vil regler som styrer organiseringen og oppførselen til disse konkurransene normalt styres av aktuelle lokale forskrifter i landet/regionen/staten hvor konkurransene organiseres.

Modeller som er interessert i å delta i konkurranser påtar seg (i) å fullt ut anerkjenne spesifikke aktuelle regler som er aktuelle for konkurransene når slike konkurranser annonseres, (ii) å adlyde disse reglene og (iii) ikke søke i tilfelle de ikke er lokalisert i det geografiske området som konkurransene er begrenset til.

SPESIFIKKE REGLER SOM GJELDER PÅGÅENDE KONKURRANSER VIL BLI VIST UNDER DER DET ER RELEVANT

$500 LiveJasmin Giveaway konkurranseregler
Den følgende kampanjen er kun ment for deltakere i de førtiåtte (48) sammenhengende United States og D.C., og vil bli styrt av United States lover. Fortsatt ikke med denne kampanjen dersom du ikke er berettiget eller ikke for tiden lokalisert i United States. Videre valgbarhetsrestriksjoner finnes i de offisielle reglene under.

$500 LiveJasmin gi bort
CamCon konkurranse 1. juni, 2016, Miami, CA
Oppdatert 31. mai, 2016

OFFISIELLE REGLER
INTET KJØP ELLER BETALING AV NOE SLAG ER NØDVENDIG FOR Å BLI MED ELLER VINNE. ET KJØP ELLER EN BETALING ØKER IKKE DINE SJANSER TIL Å VINNE. ÅPENT FOR LOVLIGE INNBYGGERE I DE FØRTIÅTTE (48) SAMMENHENGENDE UNITES STATES OG WASHINGTON D.C., SOM ER 18 ÅR ELLER ELDRE NÅR DE MELDER SEG PÅ. UGYLDIG HVOR FORBUDT.

1. KAMPANJEDAGER
a. Disse reglene styrer Livejasmin GiBort (“Kampanje”), som blir gjennomført av LiveJasmin og Docler Media, LLC (et selskap tilknyttet nettstedets operatør, slik som beskrevet øverst i serviceavtalen) (heretter referert til som “Sponsor”). Kampanjen, kjent som $500 GiBort på CamCon 2016, vil starte onsdag 1. juni 2016 og vare til og med torsdag 30. juni 2016 (“Kampanjedagene”).

2. RESTRIKSJONER PÅ VALGBARHET
a. Kampanjen er åpen kun for lovlige bosatte i de 48 sammenhengende amerikanske stater (inkludert Distrinct of Columbia) som er 18 år eller eldre når de melder seg på. Deltakere vil konkurrere med CamCon modeller som poster sitt selfiebilde hvor de har på seg overdel og underdel med LiveJasmin merke og poster dette bildet via Twitter og/eller Instagram med emneknagg #LIVEJASMINCAMCON. Ansatte, offiserer, direktører ag agenter av sponsoren (hvis noen), og hver av disses respektive morselskap, datterselskap, og tilknyttede enheter, og av deres reklamebyråer, deltakende sponsorer/salgsfremmende partnere (kalt “Reklameenheter”), er ikke valgbare til å delta eller vinne. Denne kampanjen styres av Californisk lov og er gjenstand for all føderale, statlige eller lokale lover og reguleringer. Ugyldig utenfor USA og hvor forbudt.
b. Deltakere må gi fra seg sannferdig informasjon og sponsoren vil avvise og slette enhver deltakelse som blir oppdaget å være falsk eller uredelig. Sponsoren vil diskvalifisere enhver deltakelse fra individer som ikke møter de valgbare kravene og vil også slette enhver deltakelse hvis loven krever det.

3. ENTRY
a. To enter take at least one selfie image wearing the Sponsor provided LiveJasmin branded top and bottoms and post the images via Twitter and/or Instagram using the hashtag #LIVEJASMINCAMCON during the Promotion Dates. There will be one winner who will receive Five-Hundred Dollars ($500) at the end of the Promotion. The contestants with the most posts will win the prize. Once reached by phone and/or email, the randomly selected entrant will be notified of their potential prize award (upon confirmation of eligibility). At the time of the call and/or email, the randomly selected entrant will be required to provide all information requested including their full name, complete address (including zip code), day and evening phone numbers and date of birth to verify eligibility. P.O. Boxes are not permitted. Sponsor will attempt to call and/or the randomly selected entrant three (3) times shortly following the Promotion Dates. No voicemail will be left. If the randomly selected entrant fails to answer the calls or is disconnected or otherwise found to be ineligible, the prize will be forfeited and Sponsor will randomly select another entrant from the contestant pool to be the potential $500 cash prize winner. This will continue until the $500 cash prize is awarded for that entry period. By participating in the Promotion entrants consent to Sponsor contacting them by phone and/or email at the telephone number and/or email address was received or as indicated by the entrant via their social media account. Any and all fees arising out of the transmission of or receipt of a mobile call and/or email shall solely be the responsibility of the entrant.
b. A maximum of one $500 cash prize winner will be selected nationwide. Up to one (1) $500 cash prize will be awarded at the end of the Promotion.
c. In the event of a technical difficulty, Sponsor reserves the right to award prize to a randomly selected entrant from the immediately available prior contestant period pool, except that any such entrant who was awarded the prize for such entry period will be excluded. Given the volume of participation, contestants may experience an inability to access contest entrance.

4. PREMIER
a. En (1) $500 kontantpremie: $500 kontantpremien vil bli utdelt som en sjekk på $500 som skal betales til premievinneren etter bekreftelse på valgbarhet.
b. Ikke flere enn det oppgitte antall premier spesifisert i disse offisielle reglene vil bli utdelt. Hver kontantpremie vil bli utstedt som en sjekk som skal betales til premievinneren etter verisiering av valgbarhet og etter betimelig mottak av alt utfyllt papirarbeid fra premievinneren. Sjekker vil bli behandlet og postet innen fire til åtte uker etter verifisering av valgbarhet og mottak av alt utfyllt papirarbeid fra premievinneren. Alle skatter, inkludert men ikke begrenset til føderale, statlige og lokale skatter, og eventuelt andre kostnader og utgifter assosiert med aksept om bruk av en premie er ene og alene vinnerens ansvar. Vinnerne må gi sponsoren gyldig identifikasjon og et gyldig skattebetaler identifikasjonsnummer eller sosialt sikkerhetsnummer før premien vil bli utdelt. Hvis aktuelt må premievinnerne få utstedt IRS skjema 1099 på verdien av av de respektive premier. Premier kan ikke overføres eller erstattet unntatt etter sponsorens eget skjønn.

5. WINNER SELECTION AND NOTIFICATION
a. Decisions of Sponsor with respect to the Promotion are final.
b. Potential $500 cash prize winner will be determined as described above and will be notified by telephone and/or email. Odds of being selected as a $500 cash prize winner depend on the number of entries received in the respective entry period. The winner will be selected on or after June 30, 2016 by Sponsor of all valid entries received nationwide in the Promotion.
c. Sponsor will notify all potential winners by telephone and/or email with follow up correspondence once contact is made and eligibility confirmed. Cash prize winners (or their parents or legal guardians if under the age of majority) must execute and return any required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within five (5) days of notification attempt or prize will be forfeited. If a potential winner cannot be contacted, fails to sign and return the required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within the required time period, is otherwise found to be ineligible, or if a prize or prize notification is returned as undeliverable, the potential winner forfeits the prize. Potential prize winner will be notified by telephone and/or email on or after June 30, 2016. If potential prize winner is not reached in person, voicemail will be left and potential prize winner will have twenty-four (24) hours to contact Sponsor or the prize will be forfeited. The potential prize winner must provide all information requested including their full name, complete address (including zip code), day and evening phone numbers and date of birth to verify eligibility. P.O. Boxes are not permitted. The potential prize winner must execute and return any required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within five (5) days of notification attempt or prize will be forfeited. If the potential prize winner cannot be contacted or fails to respond to the notification within 24 hours, fails to sign and return the required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within the required time period, is otherwise found to be ineligible, or if a prize or prize notification is returned as undeliverable, the potential grand prize winner forfeits the prize and Sponsor will randomly select another entrant from the entry period to be the alternate potential prize winner. This will continue until the prize is awarded.

6. CONDITIONS
a. Payments of all federal, state and local taxes are solely the responsibility of the winners. Winners will be required to complete and submit an IRS Form W-9 with the winner’s full Social Security Number or the equivalent for receipt of the prize. Failure to submit a complete W-9 or equivalent will result in forfeiture of the prize.
b. Participation in the Promotion and/or acceptance of prize constitutes entrant’s and/or winner’s permission for Sponsor, or their designees or agents, to have their name, city, state, voice, or likeness used in any advertising or broadcasting material on-air, online, or in any other media without additional financial or other compensation, and, where legal, to sign a publicity release confirming such consent prior to acceptance of the prize. To the extent not prohibited by law, winners also agree to provide Sponsor with an interview, which may be used in connection with the Promotion.
c. Participation in the Promotion and/or acceptance of prize constitutes entrant’s and/or winner’s agreement to release, discharge, and hold harmless Sponsor, their licensees, and each of their respective parent, subsidiary and affiliated entities, their advertising and promotional agencies, prize suppliers, and participating sponsors, and their respective officers, shareholders, directors, employees, agents and representatives and all of their successors and assigns (collectively, “Released Parties”) from and against any and all claims or liability arising directly or indirectly from the prize and participation in the Promotion, including but not limited to any claims based on publicity rights, defamation, or invasion of privacy and prize delivery. Further, prize winners agree to sign a liability release, agreeing to hold the Released Parties harmless against any and all claims or liability arising directly or indirectly from the prize or participation in the Promotion.
d. Sponsor, in its sole discretion, reserves the right to disqualify any person from this Promotion if he or she tampers with the entry process or the operation of any of the participating stations’ websites or is otherwise in violation of the rules. Sponsor, in its sole discretion, reserves the right to reject entries from any source, and to disqualify any person or persons who Sponsor believes is tampering with the entry process in any way, including but not limited to attempts to manipulate the mobile or website entry systems or entry process in order to increase the odds of winning, or for any other fraudulent activity designed to affect the entry process or who is otherwise in violation of the rules or of any applicable law or regulation. To the fullest extent permitted by law, Sponsor may seek prosecution of and/or damages from any person who attempts to damage any station website or to tamper with the operation of this Promotion. Sponsor further reserves the right to cancel, terminate, suspend, or modify the Promotion if it is not capable of completion as planned or if any fraud, technical failures or any factor beyond Sponsor’s control, including force majeure, infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorized intervention or technical failures of any sort, corrupt or affect the administration, security, fairness, integrity or proper conduct of the Promotion as determined by Sponsor in is sole discretion. Sponsor’s failure to enforce any term of these Official Rules shall not constitute a waiver of this provision. If due to circumstances beyond the control of Sponsor, including any force majeure event or other event of local or national importance, any segment of the Promotion is delayed, rescheduled, postponed or cancelled, Sponsor reserves the right, but not the obligation, to cancel, terminate, suspend, or modify the Promotion and shall not be required to award a substitute prize.
e. Contestants understand, acknowledge and agree that the Released Parties shall not be liable for losses or injuries of any kind resulting from the rejection of an entry given Sponsor’s belief that the contestant was abusing or tampering with the Promotion entry process in any manner or due to any technical malfunction of the telephone or network transmission line or any entries that are late, delayed, garbled, incomplete, misdirected, lost, corrupted or otherwise not in compliance with the rules or applicable law.
f. The Released Parties are not responsible for (i) typographical or other errors in the printing, the offering, or the administration of the Promotion or in the announcement of a prize; (ii) incorrect or inaccurate entry information, human error, failure, or omission; (iii) unauthorized human intervention; (iv) entries not received due to difficulty accessing the internet, service outage or delays, equipment malfunctions, disconnections, or other technological failures, dropped calls or interruptions; (v) misdirected, misdialed, incomplete, incorrect, or late mobile or website entries; and (vi) any cancellations, delays, diversions, or substitutions or omissions whatsoever by any transportation providers or any other persons or entities providing any services to winner(s) (and guest, if applicable) including any results thereof such as changes in services or location necessitated by same.
g. Further, the Released Parties are not responsible if any part of a Promotion prize that cannot be awarded due to acts of God, acts of war, natural disasters, weather, acts of terrorism, or other factors beyond the Released Parties’ control.
h. Failure to comply with the Promotion rules may result in a contestant’s disqualification solely at the discretion of Sponsor.
i. Any disputes that may arise hereunder shall be governed in all respects by the laws of the State of California without regard to the conflicts of laws principles of any jurisdiction. Venue with respect to any such disputes shall be had in the state and federal courts of the State of California.
j. Copies of the Official Rules or for a list of winners following completion of the Promotion (specify which), send a self-addressed, stamped envelope specifying “Official Rules” or “Winner List” to LiveJasmin’s $500 Giveaway at CamCon 2016 Winner List or Official Rules Request, Docler Media, LLC, 720 N. Cahuenga Blvd., Los Angeles, CA 90038. All such requests must be received within 60 days following completion of the Promotion.

SPONSOR & ADMINISTRATOR: Docler Media, LLC. 720 N. Cahuenga Blvd., Los Angeles, CA 90038

11. klausul - Jasmin Cam

JasminCam utvikles og forbedres stadig for å bedre livecam strømmen på nettsiden. Ved å installere JasminCam, vil studioer og/eller modeller dra fordeler av optimalisert videokvalitet på strømmingen på Jasmin nettsiden.

JasminCam programvare opererer ved bruk av de tekniske detaljene og ressursene på studioenes og/eller modellenes datasystemer. Studioer og/eller modeller er enige om at installasjon av slik programvare kan resultere i samtrafikk mellom JasminCam og andre aktiv programmer på maskinene til studioene og/eller miodellene.

Ved å installere JasminCam, anerkjenner studioer og/eller modeller at de er klar over og enige i at programvaren logger seg inn på og sender informasjon om deres datasystemer til oss. Slik informasjon er nødvendig til det beste for studioene og/eller modellene for å tilby den best mulige programvaren.

Jasmin.com representerer og garanterer at JasminCam ikke aksesserer, overvåker eller lagrer noen av datamaskinens prosesser.

12. klausul - Personlig nettsted for modeller

Jeg, eller studioet hvor relevant, kan herved velge/anmode å bli gitt av nettstedets operatør med henholdsvis min egen nettside eller studioutøvernes nettsider til levering av tjenester som er like og/eller identiske til tjenestene herav, resten av vilkårene og betingelsene herav (dvs. deklarasjoner, vedlikehold, kundeadministrasjon, betalings-/avgiftsbetjening, databeskyttelse, IP rettigheter og så videre) skal være aktuelle med nødvendige tillempninger (enhver slik nettside som anses som nettsside eller modells nettside). Enhver slik anmodning/forespørsel skal formelt gjøres ved å huke av sjekkboksen «Jeg ønsker min nettside» der det er relevant under og/eller ved siden av den gjeldende klausul (for studioer er dette alternativet kun aktuelt for studioutøveres nettsider og skal være underlagt adekvat utvalg av relevante studioutøvere under den relaterte masterkonto), i hvilket tilfelle jeg, eller hvor det er relevant studioene (sammen med studioutøvere hvor relevant), uttrykkelig aksepterer og er enige i å være bundet av vilkårene og betingelsene i den gjeldende serviceavtalen.

Modellens nettside (sammen med relatert domenenavn og SSL sertifikat, sammen og heretter referert til som «Modellens nettsidepakke») vil bli opprettet, eid og operert av nettstedets operatør, men jeg, og hvor relevant studioene (med ansvar for sistnevnte og samarbeide med og/eller videreføre eller utvide til studioutøverne), vil i slike tilfeller bli gitt en ikke-eksklusiv, ikke overførbar (ennå, og når det gjelder utelukkende studioer, sub-lisensierbar kun til studioutøverne under den relaterte masterkontoen) og vederlagsfri brukslisens og gjelder modellens nettside og relatert domenenavn (heretter referert til som «Lisensen»). Endring av domenenavn vil ikke være mulig etter at den er åpnet på modellens nettside. Lisensen er gitt temporært (dvs. for en tolv måneders periode, som skal innrettes med perioden definert under) og automatisk fornybar ved utløp, med mindre en måneds varsel om terminering er gitt (mottaksdato vil være gyldig i slike tilfeller) til den andre part i en slik lisensavtale.

Det vil ikke påløpe noen kostnader for utøver(e) og/eller studio(er) i den første tolv måneders perioden som begynner når modellens nettside kommer i drift (heretter kalt «Perioden»). Når denne perioden utløper vil det påløpe avgifter relatert til pakkevedlikehold av modellens nettside med forfall (til kostpris) årlig fra begynnelsen av hver 12 måneders periode og vil bli trukket fra utøvers og/eller studioets inntekter.

Jeg, eller hvor relevant, studioene (som sammen med studioutøverne hvor relevant), anerkjenner at enhver overtredelse av/brudd på den gjeldende serviceavtalen kan resultere i nedleggelse og/eller umiddelbar terminering (uten noen kompensasjon overhodet) av lisensen som gjelder modellers nettsidepakke vis-a-vis den krenkende utøver og/eller studio. Termineringen av en utøvers konto og/eller studioets masterkonto skal automatisk utløse samtidig terminering av lisensen som refereres ovenfor.

Uansett må det understrekes at modellens nettside er og blir nettstedetsoperatørens eksklusive eiendom til alle tider, og som et resultat av dette er det ingen garantier for at den relaterte lisensen ikke kan bli suspendert, terminert og/eller tildelt en annen mottaker etter skjønn, uten ytterligere forklaring (uavhengig av umiddelbar oppsigelse i tilfelle av eventuell overtredelse).

13. klausul - Oppdrag

Jeg har ikke rett til å tildele eller overføre min kontraktsposisjon til noen annen person/enhet. Jeg er enig i, og i tilfelle skal jeg være ansvarlig for at modellene er enige i, at mitt modellbrukernavn/passord ikke skal deles med noen annen person, ellers vil jeg bli holdt ansvarlig i henhold til klausul 7 i den gjeldende serviceavtalen.

Jeg er enig i at nettstedets operatør har rett til å overføre eller tildele dennes rettigheter og forpliktelser under denne serviceavtalen uten begrensninger.

14. klausul - Endringer

Nettstedets operatør kan gjøre endringer i serviceavtalen, i så fall forplikter denne seg til å informere om slike endringer før de trer i kraft. I tilfelle av at nettstedets operatør gjør endringer i serviceavtalen, forplikter studioet seg til å reflektere disse endringene i modellkontrakten i slik utstrekning at modellkontrakten forblir i overensstemmelse med rettigheter og forpliktelser som studioet har under den gjeldende serviceavtalen.

Enhver endring som er uakseptabel for deg, betyr at du, eller modellene, skal stanse å yte tjenester til nettstedets operatør. Hvis du, eller modellene, ikke stanser utførelsen av tjenestene, vil dette entydig bli tolket som en aksept av endringene.

I tilfelle av spørsmål kan jeg kontakte help@jasmin.com direkte. Jeg erkjenner herved at vilkår og betingelser (inkludert personvernpolicy) i serviceavtalen kan konsulteres av meg når som helst ved å besøke følgende side.

15. klausul - Avslutning

Begge parter kan terminere denne serviceavtalen når som helst, uten grunn, etter uttrykkelig forhåndsvarsel gitt skriftlig (includert epost) til den annen part med et minimumsvarsel på 5 virkedager. Nettstedets operatør kan terminere denne serviceavtalen umidellbart i tilfelle av et alvorlig brudd på vilkårene av motparten, uten forhåndsvarsel. I tilfelle av at ditt registreringsskjema forblir ufullstendig i tretti (30) kalenderdager sammenhengende, kan nettstedets operatør terminere din konto. Vær oppmerksom på at etter seks (6) måneder uten aktivitet kan nettstedets operatør stenge din konto og terminere denne serviceavtalen uten ytterligere varsel, derfor vil enhver opptjening som ikke når utbetalingsgrensen og/eller er betalt av nettstedets operatør, men ikke hentet inn/akseptert av deg være tapt . Hvis denne serviceavtalen termineres av en eller annen grunn, vil du etterpå ikke få noen provisjon i hele resten av levtiden til henvisningsprogrammet.

16. klausul - Gjeldende lov og jurisdiksjon

Unntak gjort for spesifikke/ulike jurisdiksjoner som kan gjøre kompetente for tvister med hensyn til konkurranser under 9. klausul herav og i henhold til spesifikke aktuelle regler dertil, skal partene ugjenkallelig underlegges jurisdiksjonen til retten i Luxembourg City i forbindelse med høring og bestemme enhver annen tvist som oppstår fra denne serviceavtalen.

Unntak gjort for spesifikke/ulike gjeldende lover som kan være aktuelle for tvister med hensyn til konkurranser under 9. klausul herav og i henhold til spesifikke aktuelle regler dertil, alle andre tilfeller som oppstår fra denne serviceavtalen, og enhver annen tvisteløsning referert til det ovennevnte skal bli styrt av, og tolkes i samsvar med lovene til Grand-Duchy of Luxembourg, til tross for konflikt og rettslige bestemmelser og andre obligatoriske lovbestemmelser.

17. klausul - Separabilitet

Dersom noen deler av bestemmelsen i denne serviceavtalen skal bli ansett som ugyldig eller ugjennomførbar til hvilket som helst nivå i henhold til aktuelle lover hos en kompetent domstol, skal resten av serviceavtalen ikke påvirkes av dette, og ethvert resterende vilkår og bestemmelse i denne serviceavtalen skal være gyldig og gjennomførbar i den utstrekning loven tillater.

18. klausul - Styrer språk og samtykke

Jeg bekrefter herved at jeg leser, snakker og forstår det engelske språket og at ved å gi mitt samtykke til denne serviceavtalen, uansett hva som måtte stå her, forstår jeg og er enig i at jeg til enhver tid er bundet av den engelske versjonen av denne, og i tilfelle av uoverensstemmelse mellom den engelske og den ikke-engelske versjonen, så skal den engelske versjonen råde.

19. klausul - Merknader

Any notice, recommendation, or advice by each party to the other hereunder shall be provided to the following contacts:

DuoDecad IT Services Luxembourg S.à r.l.:. help@jasmin.com

Jeg har lest vilkårene i denne serviceavtalen nøye og har indikert mitt samtykke og uttrykkelig samtykke til klausulen angående erklæringer og personlige data ved å klikke på knappen ‘Jeg har lest, forstått og akseptert den gjeldende serviceavtalen og erklærer uttrykkelig akseptansen av klausulene angående erklæringer (4. klausul) og personlige data (5. klausul)’.

Kategori Regler

 • Amatørjente: 1 kvinnelig modell
 • Amatørgutt: 1 mannlig modell
 • Jente - 1 kvinnelig modell
 • Lesbisk - 2 kvinnelige modeller
 • Moden kvinne - 1 kvinnelig modell som er minst 30 år gammel
 • Par - 1 kvinnelig og 1 mannlig modell
 • Gruppe - 3 eller 4, minst en kvinnelig modell
 • Fetisj - 1 modell i fetisjantrekk, som kan være, men ikke begrenset til gjenkjennbare uniformer (sykepleier, soldat, offiser etc.), lær eller latex kostyme (støvler er ikke nok). Skikkelig bakgrunn i kamerastrømmen og på bilder (f.eks: blå bakgrunn med søte delfiner aksepteres ikke), med tilbehør (f.eks: lær- eller latexmaske, pisker, fast kroppstilbehør, lenker) plassert så de er synlige.
 • Gutt - 1 heteroseksuell mannlig modell
 • Homo - 1 eller flere homoseksuelle mannlige modeller
 • Transseksuell - 1 eller flere transseksuelle modeller
 • Het flørt - 1 eller flere kvinnelige modeller
 • Sjelevenn - 1 eller flere kvinnelige modeller
 • DJ – 1 eller flere kvinnelige modeller
 • Danser – 1 eller flere kvinnelige modeller
 • Fitness – 1 eller flere kvinnelige modeller
 • Kjærlighetslivsrådgiver – 1 eller flere kvinnelige modeller
 • Cosplay – 1 eller flere kvinnelige modeller