Elavult böngészőt használsz! Kérjük telepítsd a legfrissebb változatot a folytatáshoz.

 
Modell/Stúdió Szolgáltatási Megállapodás

Ez a megállapodás (a továbbiakban: "Szolgáltatói Megállapodás") kapcsolatot szabályoz a következő felek között:

Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., a következő bejegyzett cím alatt 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség, regisztrált a luxemburgi Cégjegyzékben szám alatt (RCS) B 171.358, a jegyzett tőkéje 12.500 EUR (ezentúl "Weboldal Operátor"), valamint a Modell (ezentúl "Modell," vagy "én") és/vagy - Stúdió Fiók létrehozása esetén - a Stúdiók (ezentúl "Stúdió" és adott esetben te", vagy "én")

Szolgáltatási megállapodás

A regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével, valamint az "Elolvastam, megértettem, és elfogadom az ezen Szolgáltatási Megállapodást, és egyöntetűen kifejezem egyetértésemet a Nyilatkozatokra (4. pont), és a Személyes adatokra (5. pont) vonatkozó kitételekkel kapcsolatban" gombra való kattintással a Modell/Stúdió hozzájárul a Nyilatkozatok (4. pont) és a Személyes adatok (5. pont), valamint a következő Szolgáltatási Megállapodás elfogadásához:

Definíciók

"Én", "te": bármely Modell, Stúdió, vagy adott esetben mindkettő.

"Modell": egy a Weboldal Operátornak felnőtt tartalmú szolgáltatást nyújtó személy.

"Model Account": a registered account open by the Model with the Website Operator upon acceptance of the terms and conditions hereof.

"Private Chat": a private form of communication/interaction (online) between a Member and a Model, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chat": a public form of communication/interaction (online) between Model(s) and Visitors/Subscribers, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chatroom": a designated virtual room online where Model(s) can communicate/interact with Visitors/Subscribers.

"Stúdió": egy Stúdió Fiókban regisztrált (természetes, vagy jogi) személy, aki Modelleket szerződtetve végez felnőtt tartalmú szolgáltatást.

"Stúdió Fiók": egy Stúdió által regisztrált fiók, melybe Modellek is regisztrálhatnak.

"Studio Modell Szerződés": A stúdió, és annak Modelljei által nyújtott szolgáltatás a Stúdió Modell Szerződésben foglaltak szerint.

"Services": content/performance/chat services rendered by Models and Studios on the Websites and, as the case may be, the transmission and distribution of such content to the public through satellite or cable network ("broadcasting"). Such services namely comprise online adult entertainment services, more precisely, performing live webcam shows, webcam chats (oral and/or in writing), availability of other related products such as videos and/or snapshots of Models amongst others and uploading original content for the entertainment of Visitors/Subscribers worldwide, who have selected Models notably pursuant to live streams, images, offline (teaser) and so forth. Services are usually sold on a pay per view basis, exception made of some specific products which may be sold on a one time basis, as further specified hereof where relevant.

"Weboldalak": több weboldal, mint például a www.jasmin.com, és bármely más weboldal, melyet a Weboldal Operátor működtet.

"Látogatók/Előfizetők": az oldalra látogató személyek, és/vagy előfizetők és/vagy a Weboldalakon Szolgáltatásokat vásárló felhasználók, vagy bármely tartalmat elérő személyek (azaz a mindenkori tagok, vagy végfelhasználók).

1. pont - A megállapodás célja

Természetes, vagy jogi személy, Modellek, vagy Stúdiók, valamennyiük a jelen megállapodás szerint professzionális szolgáltatóként szerepelnek az üzleti/hivatalos tevékenységük keretein belül a szolgáltatásaik nyújtása során (nem fogyasztók).

A. Modell

Az A rész csak és kizárólag a Modellekre vonatkozik

A jelen Szolgáltatási Megállapodás értelmében egyértelműen jelzem szándékomat a Modell Szolgáltatás nyújtást illetően a Weboldal Operátor és munkatársai által támogatott Weboldalakon, mely jelen esetben üzleti-fogyaszói (B2C) - interaktív élő videóadás csevegő felülettel (a www.jasmin.com oldalon) a Szolgáltatási Megállapodás feltételeinek megfelelően.

A Modell saját felelőssége, hogy nem nyújt bármiféle illegális, sértő, obszcén, gyűlölködő, rasszista, etnikai, vagy bármely más téren gyalázó tartalmat a jelen Szolgáltatási Megállapodás értelmében nyújtott Szolgáltatások során.

A fenti említett Szolgáltatások hatékonyságának növelése érdekében felhatalmazást kaptam, hogy a Weboldal Operátor, és/vagy ezen szolgáltatást biztosító személyek segítségét bármikor igénybe vehessem, amikor szükségét érzem.

Ezennel igazolom, hogy a Weboldal Operátor semmilyen téren sem befolyásol. Ezért a jelen Szolgáltatási Megállapodás nem határoz meg helyszínt vagy beosztást számomra a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban. A Weboldal Operátor nem szabja meg számomra a Szolgáltatások tartalmát, mivel teljes mértékben tisztában vagyok azokkal, és mint Modell, tudom, hogy a vonatkozó jogszabályokat és a jelen Szolgáltatási Megállapodást figyelembe véve megbízható és hatékony szolgáltatást kell nyújtanom.

Ezennel igazolom, hogy átolvastam és értelmeztem a Weboldalak tagjaira vonatkozó felhasználási feltételeit, valamint tisztában vagyok a minőségi követelményekkel, és a felhasználási feltételekben közölt kötelességeimmel. Bármely a fentiekkel kapcsolatos kérdés esetén kapcsolatba lépek a Weboldal Operátorral a Szolgáltatási Megállapodásban közölt elérhetőségeken keresztül.

A Modellek a Weboldalakon elérhető részek/kategóriák egyikében nyújtanak Szolgáltatást, melyet az alapkövetelmények figyelembevételével a Weboldal Operátor előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthat a Weboldalak sajátosságaitól függően.

Az általam nyújtott Szolgáltatásokat teljesen önállóan, és műszakilag függetlenül biztosítom. Ezért legjobb tudásom szerint teljes mértékben felelősséggel tartozom saját tevékenységeimért a videó, és hanganyag sugárzását, a beszélgetéseket, a bemutatkozó videókat illetően, és minden a Modellként való szerepléseimmel kapcsolatos döntésemért, melyet saját elhatározásból hoztam meg.

A fentieket figyelembe véve a jelen Szolgáltatási Megállapodás értelmében professzionális Szolgáltatást nyújtok annak ellenére, hogy a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó a hatóságok által kiállított hivatalos igazolvánnyal, vagy bizonyítvánnyal nem rendelkezem, valamint saját felelősségem a végfelhasználókat ennek tényéről tájékoztatni. Tudomásul veszem, hogy semmilyen formában nem vagyok a Weboldal Operátor, vagy bármely más általa kijelölt személy alkalmazottja.

Ezennel nyilatkozom, hogy a Szolgáltatási Megállapodás értelmében kiemelkedő minőségű Szolgáltatást fogok nyújtani, valamint saját akaratból nem fogok hamis vagy megtévesztő információt közölni a Weboldal tagjaival, és mindig valós, professzionális szolgáltatást fogok biztosítani.

B. Stúdió

A B rész csak Stúdiók számára alkalmazható

A Stúdió Szolgáltatási Megállapodást köt a Weboldal Operátorral Szolgáltatás nyújtás céljából. Ugyanezért a Stúdió a Modellekkel Szerződést ír alá. Bármely esetben a Stúdió felel a WEBOLDAL OPERÁTOR számára a Modellek Szolgáltatás nyújtásáért.

A Stúdió tudomásul veszi, és egyetért abban, hogy a Stúdió és a Modellek közt kötött szerződési feltételek értelmében (ezentúl "Modell Szerződés") a Szereplők által nyújtott szolgáltatások (ezentúl " Modell Szolgáltatások") felnőtt tartalmú szórakoztató műsorok, azaz élő webkamerás műsorok, csevegések a Stúdió eszközeinek használatával az egész világon azok a Látogatók/Előfizetők szórakoztatására, akik az adott Modellre kattintanak, képeiket, offline bemutatóikat megtekintik, és videó műsoraikért fizetnek.

A Stúdió tudomásul veszi és elfogadja, hogy a saját felelőssége meghatározni a Modell Szerződés feltételeit, melyet a Stúdió egyedül és függetlenül hoz létre a Weboldal Operátor befolyása nélkül abban az esetben, ha a létrehozott Modell Szerződés nem szegi meg a Stúdió jelen Szolgáltatási Megállapodásban közölt bármely részét, és jelentős mértékben követi a megállapodás 1.A pontjának elveit. Ennek megfelelően, a Modellek nem állhatnak szerződéses, vagy bármely másféle kapcsolatban a Weboldal Operátorral. A Modell Szerződés értelmében a Stúdió beleegyezik, hogy felelősséget vállal valamennyi tartalomért, tevékenységért, műsorért, videóanyagért, csevegésért, és minden más egyéb Modell Szolgáltatásért.

A Modell Szolgáltatások hatékonyságának növelése érdekében én, mint Stúdió felhatalmazást kaptam, hogy a Weboldal Operátor, és/vagy ezen szolgáltatást biztosító személyek segítségét bármikor igénybe vehessem, amikor szükségét érzem.

A weboldal üzemeltetője saját megítélése szerint az adott stúdiót különböző előnyös juttatásokban részesítheti utóbbi elkötelezettségének megőrzése érdekében. Ha ezek az előnyös juttatások a studió modelljeit érintik, különös tekintettel ezen modellek regisztrációjára a weboldalakon, úgy az a studió kizárólagos felelőssége, hogy ezt a modellel kötött szerződésében feltüntesse.

Én, mint Stúdió ezennel igazolom, hogy a Weboldal Operátor semmilyen téren nincs rám befolyással. A jelen Szolgáltatási Megállapodás nem határoz meg helyet és beosztást a Modelleknek a Modell Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, melyet a Modell Szerződés foglal magában. A Weboldal Operátor nem szabja meg számomra milyen tartalmat kell sugároznom, mivel tisztában vagyok azzal, hogy mint Stúdió, felelősséggel tartozom a Modellekért, hogy megbízható, és hatékony szolgáltatást nyújtsanak eleget téve a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Modell Szerződésben foglaltaknak.

Én, mint Stúdió ezennel igazolom, hogy átolvastam, és értelmeztem a Weboldal tagjaira vonatkozó felhasználási feltételeket. Valamint tisztában vagyok a feltételekben közölt minőségi szinttel, és kötelességeimmel. Bármely ezzel kapcsolatos kérdés esetén a Szolgáltatási Megállapodásban szereplő elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphetek a Weboldal Operátorral. Ennek ismeretében igazolom, hogy felelősséget vállalok a Szereplőkért, hogy a Modell Szerződés szerint tudatában legyenek kötelességeiknek a minőségű szintű Szereplői Szolgáltatások nyújtását illetően a Weboldalak felhasználási feltételei szerint.

A Szolgáltatási Megállapodásban a Stúdió professzionális tevékenységet folytató félként szerepel (ellentétben a fogyasztókkal) a Szolgáltatások nyújtása során, ezért kizárólagosan csak a Stúdió tehető felelőssé valamennyi vonatkozó adó megfizetését illetően. Általános szabály, hogy a Stúdió számlákat nyújt be a Weboldal Operátor számára valamennyi a Weboldalon nyújtott szolgáltatásért. Ezeknek a számláknak meg kell felelniük a vonatkozó helyi, és EU jogszabályoknak. Ha a Stúdió nem tud számlát kiállítani a Weboldal Operátornak, ez esetben az utóbbi fél saját számlát állít ki. A Szolgáltatási Megállapodás elfogadásával a Stúdió elfogadja, hogy a Weboldal Operátor önálló számlázási rendszert működtet, és ha szükséges, a Stúdió a nyújtott szolgáltatásokért elfogad minden egyes a Weboldal Operátor által kiállított számlát. Mindazonáltal a Stúdiónak nem kötelező a hatóságok által kiállított igazolvánnyal, vagy oklevéllel rendelkeznie, viszont a Stúdió felelőssége ennek tényéről tájékoztatni a végfelhasználókat. Mint Stúdió tudomásul veszem, hogy sem én, sem pedig a Modellek nem beosztottjai a Weboldal Operátornak, és/vagy bármely más általa kijelölt személynek.

Mint Stúdió a Modell Szerződés értelmében ezennel kijelentem, hogy a Modellek kiemelkedő minőségű Szereplői Szolgáltatást fognak nyújtani, nem fognak hamis, vagy félrevezető információt közölni a Weboldal látogatóival, valamint mindig legjobb tudásukhoz képest professzionális minőségben fognak szerepelni.

Továbbá, a Stúdió garantálja, hogy a Modellek tiszteletben tartják a Stúdiók követelményeit, úgyszintén a Stúdió a fenti 1 A pontban foglalt Modellek igényeit.

2. pont - Időtartam

Ezen Szolgáltatási Megállapodás a Modell/Stúdió Weboldalon való regisztrációja napján lép hatályba, valamint a következő gombra való kattintással elfogadja a Szolgáltatási Megállapodást: "Tudomásul vettem és elfogadom a Szolgáltatási Megállapodást, és egyöntetűen kijelentem a Nyilatkozatok (4. pont) és Személyes adatok (5. pont) elfogadását" mely hatályban marad mindaddig, míg azt az egyik fél a Szolgáltatási Megállapodásban foglalt feltételeket figyelembe véve fel nem bontja.

3. pont - Díjak

Tudomásul veszem, hogy a jelen Szolgáltatási Megállapodás értelmében nyújtott Szolgáltatásért kifizetett összeg a Weboldalakon feltüntetésre kerül. Én, mint Modell/Stúdió megegyezek a Weboldal Operátorral, hogy a Weboldalakon a Szolgáltatás nyújtásért szerzett összegek mértéke a választott díjazási opciók függvényében változhat (azaz percalapú tarifák, melyet saját belátásom szerint állítok be, és azok, melyeket a Weboldal Operátornak fizetnek a látogatók a Weboldalakon nyújtott Szolgáltatásokért).

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Weboldal Operátor által kifizetésre kerülő összeg a teljes összeg, a kiválasztott díjazási opció egy bizonyos százaléka (a Szolgáltatás típusától függően, azaz a Weboldal Operátor Weboldalain a Látogatók/Tagok által fizetett összeg bizonyos hányada), melynek mértéke a regisztrált fiókomban és/vagy az eladási oldalon lesz látható (melyet a Szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt egyeztethetek). Tudomásul veszem továbbá, és elfogadom, hogy az általam a Weboldalakon sugárzott műsorokért és tartalmakért jogdíj nem illet. Teljes mértékben megértettem, hogy a Weboldalak Látogatói/Tagjai a Weboldal Operátor ügyfelei.

Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy a díjak amerikai dollárban fel-/lekerekítve kerülnek elszámolásra hozzáadott centek nélkül. Ezért beleegyezem, hogy a kerekített értékek adott esetben lecsatolt része nem kerül kifizetésre. A jelen pontban foglalt díj banki tranzakció útján, Payoneer számlára, csekken, vagy más a Weboldalon kiválasztott kifizetési módon kerül elszámolásra a Weboldal Operátor belátása szerint.

Továbbá elfogadom, hogy a nyújtott Szolgáltatásokért fizetett ár arányosan és megfelelően csökkenthető a saját / a Stúdió Performerek jogsértő magatartása esetén, nevezetesen jelen Szolgáltatási Megállapodás és / vagy az alkalmazható jogszabályok, és / vagy jelen Szolgáltatási Megállapodás szabályai értelmében megállapított külön megállapodás olyan jellegű megszegése esetén, amely a hatékonyság csökkenését segítette elő.

A Látogatók/Tagok által kifizetett perc alapú díjazás képezi az alapját a fent leírt keresetemnek, mely tarifát a Weboldal Operátor előzetes figyelmeztetéssel saját belátása szerint módosíthat. Nagyméretű keresetkülönbség fennállása esetén lehetőségem van felbontani a jelen Szolgáltatási Megállapodást; ellenkező esetben ha folytatom a szolgáltatás nyújtást a Weboldalakon, az az iktatott változások automatikus elfogadását eredményezi.

A kredit kártya illetéktelen használata bűncselekmény, ezért a Weboldal Operátor mindent elkövet annak érdekében, hogy a nemzetközi szervek felderítsék az ilyen eseteket. Illetéktelen kártyahasználat esetén a Weboldal Operátor NEM vállalja a felmerülő költségeket. A kredit kártyát csak saját jogos toulajdonosa használhatja, vagy adott esetben engedéllyel kell rendelkeznie a kártya használójának, hogy vásárolhasson vele. A Weboldal Operátor minden erejével azon dolgozik, hogy csökkentse a jogtalan kártyahasználatok számát. Amennyiben ismersz BÁRKIT, aki ilyen cselekményt végez, kérjük, értesíts bennünket, hogy minél hatékonyabban védhessük meg Weboldalainkat.

4. pont - Nyilatkozatok

Ezennel igazolom, hogy én, és adott esetben a Stúdió Fiókomban lévő Modellek valamennyien, akik a kamerák előtt megjelennek betöltötték a 18. életévüket. Az "Elolvastam, értelmeztem, és elfogadom a jelen Szolgáltatási Megállapodást, és egyértelműen kifejezem egyetértésemet a Nyilatkozatok (4. pont) és a Személyes adatok (5. pont) pontjaival kapcsolatban" rész bejelölésével igazolom, hogy én, vagy adott esetben a Modellek betöltötték 18. életévüket, valamint, hogy nem fogok a Weboldal Operátornak hamis, vagy megtévesztő adatokat szolgáltatni (beleértve a Modellek nevét, címét és/vagy születési dátumát).

Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy a jelen Szolgáltatási Megállapodás értelmében a Weboldal Operátor nem tehető felelőssé semmilyen tartalom, információ, beszélgetés, vélemény, kifejezés, és/vagy olyan tevékenység miatt, ami a Látogatóktól/Tagoktól, és/vagy a Weboldal Modelljeitől/Stúdióitól, vagy bármely más harmadik személytől származik.

Igazolom, hogy a Szolgáltatás nyújtással kapcsolatos döntést saját, vagy adott esetben a Modellek saját belátása szerint hoztam/hozták meg, valamint, hogy az ilyen jellegű Szolgáltatások nem sértik a helyi közösség színvonalát "trágárság" az én/ő környezetükben, és nem ütközik semmilyen törvénybe. Cselekvőképes felnőttkorúként teljes körű felelősséget vállalok a tevékenységeimért, és adott esetben a Szereplők tevékenységeiért is. Igazolom továbbá, hogy tudomásom van, vagy adott esetben a Stúdió Fiókomban regisztrált Modelleknek tudomásuk van büntetőjogi felelősségükről, és ezért én/ők minden körülmények között az én/ő helyi társadalmi, morális normáinak és a vonatkozó törvényeknek megfelelően fogok/fognak szerepleni. Továbbá igazolom, hogy nem állok drog, vagy alkohol befolyása alatt, valamint, hogy én, és adott esetben a Modellek saját szabad akaratukból nyújtanak Szolgáltatást/Modell Szolgáltatást a videóban/filmen való megjelenéssel/megjelenésekkel.

Kártalanítani fogom, és átvállalok minden felelősséget a Weboldal Operátortól ezen Szolgáltatási Megállapodás kereteiben nyújtott Szolgáltatásokat illetően. Ezennel a Szolgáltatási Megállapodás értelmében felmentek minden a Weboldal Operátorhoz köthető személyt minden múltbeli, jelenlegi és jövőbeni felelősség alól.

A továbbiakban nyilatkozom, hogy teljesen átolvastam és megértettem a jelen Szolgáltatási Megállapodás tartalmát. A Weboldal Operátor, vagy annak ügynökei, beosztottjai, vagy bármely más személy nem befolyásolt abban, hogy aláírjam azt. Mivel elfogadom a Szolgáltatási Megállapodás feltételeit, igazolom, hogy mint Modell, nem fogok semmilyen mértékben rágalmazó, gyalázkodó, fenyegető, rasszista, vagy bármely más illegális anyagot terjeszteni, valamint nem áll szándékomban támogatni eféle és ehhez hasonló erkölcstelen tevékenységet. Tudomásul veszem, hogy ha a Weboldal Operátor azt gyanítja, hogy én, vagy adott esetben a Modellek tiltott tartalmat sugároznak, a fiókom/fiókjaim azonnali zárolásra kerülnek további vizsgálat lefolytatása érdekében, ami a fiók/fiókok végleges törlését eredményezheti, valamint a Weboldal Operátor visszatarthatja az összes még ki nem fizetett jövedelmemet.

Igazolom továbbá azt is, hogy senkit sem fogok kényszeríteni a Weboldal Operátor által hirdetett Weboldalakon való Szolgáltatások nyújtására, valamint, hogy a Stúdió Fiókomban szereplő összes Modell a Weboldalakon nyújtott Szolgáltatásokat saját akaratukból nyújtják. Nem fogok részt vállalni semmiféle eszkort, vagy prostitúcióhoz kapcsolódó tevékenységben. Az "Elolvastam értelmeztem, és elfogadom a jelen Szolgáltatási Megállapodást, és egyértelműen kijelentem a Nyilatkozatok (4. pont), valamint a Személyes adatok (5. pont) elfogadását" jelölőnégyzet bejelölésével kinyilvánítom, hogy valamennyi a Stúdió Fiókomban már meglévő, vagy a jövőben létrehozott Modell Fiók a jogi iratok pontos betartásával történt/fog történni.

A továbbiakban nyilatkozom, hogy tudomásul veszem, hogy bármiféle fizikai kontaktus, elérhetőségek megadása, kérése, cseréje a Weboldalak Tagjaival/Látogatóival, vagy bármely más módon kapcsolatba lépni velük szigorúan tilos. Ezen szabály megszegése a Szolgáltatási Megállapodás azonnali felbontását eredményezi. Tisztában vagyok azzal, hogy a Weboldal Operátor értesítheti az illetékes hatóságokat, beleértve az államügyészt büntető, vagy közigazgatási eljárás lefolytatása végett.

Tudomásul veszem, hogy ha a Weboldal Operátor, és/vagy bármely más általa kijelölt személy azt gyanítja, hogy én, vagy a Modellek tiltott tartalmat szolgáltatnak, a fiókom/fiókjaim azonnali zárolásra kerülnek további vizsgálat lefolytatásáért, ami a fiók/fiókok végleges törlését eredményezheti a függőben lévő kifizetések visszatartásával.

Ezennel tudomásul veszem, hogy a Weboldal Operátornak jogában áll egyoldalúan azonnal felbontani a jelen Szolgáltatási Megállapodást, és zárolni valamennyi fiókot a Stúdió, és Modell Fiókkal együtt bármely felmerülő hamis tartalom szolgáltatása, vagy elfogadhatatlan viselkedés fennállásának gyanúja esetén.

Tudomásul veszem azt is, hogy a Weboldal Operátor, és/vagy bármely más általa kijelölt személy jogában áll velem megfizettetni minden a jelen Szolgáltatási Megállapodás szerint szabálysértő magatartásból adódó károkozást.

A Stúdió/Modell egyértelmű elfogadásával (e-mailen, vagy chat beszélgetésen keresztül) a Jasmin.com Ügyfélszolgálati Csapata távirányítást kezdeményez a Stúdió/Modell számítógépének vezérlésére a műszaki problémák felderítésének és elhárításának érdekében. A Stúdió/Modell a számítógépe előtt maradhat a folyamat során, valamint felügyelheti az Ügyfélszolgálat tevékenységét a számítógépén. Amennyiben olyan tevékenységet tapasztal, ami nem a probléma felderítésére és elhárítására szolgált, a távirányítási műveletet azon nyomban megszakíthatja, valamint jelentheti a történteket az Ügyfélszolgálatnak. A távvezérlési folyamat elfogadásával a Stúdió/Modell vállalja, és egyetért abban, hogy nem tesz jogi lépéseket a Jasmin.com oldal munkatársai ellen a távvezérlési folyamat létesítéséért.

Modell, vagy Stúdióként kijelentem, hogy felelősséget vállalok az én, vagy adott esetben a Modellek viselkedéséért és nyújtott Szolgáltatásaik színvonaláért, valamint elfogadom, és adott esetben utasítom a Modelleket, hogy elfogadják, és tiszteletben tartsák valamennyi fent említett nyilatkozatot, valamint, hogy betartsák a Modellekre vonatkozó jelen Szolgáltatási Megállapodásban foglalt kötelességeket.

5. pont - Személyes adatok

Mint Modell/Stúdió engedélyezem/felelősséget vállalok a Modellekért, hogy a Modell Szerződés értelmében engedélyezzék személyes adataim/adataik és/vagy anyagom/anyagaik közzétételét a Weboldal Operátor, vagy bármely más kijelölt személy által felügyelt Weboldalakon. Ennek ellenére tisztában vagyok azzal, hogy ez nem a Weboldal Operátor feladata, ezért a későbbiekben a saját nem megfelelő viselkedésemért, vagy hamis adatok közléséért ő, vagy bármely más kijelölt személy nem is tehető egyáltalán felelőssé.

Én, mint Modell vagy Stúdió egyértelműen elfogadom/felelősséget vállalok a Modellekért, hogy a Modell Szerződés értelmében egyöntetűen elfogadják, miszerint a Weboldal Operátor a jelen Szolgáltatási Megállapodás fennállása, valamint annak felbontása/hatályvesztése után eleget téve a jogi követelményeknek személyes adatokat gyűjtsön és felhasználjon rólam/a Modellekről (beleértve olyan kényes információkat is, mint vallás, politikai nézet, szexuális élet, stb.) a Weboldalakra kapcsolódó műszaki eszközök adataival egyetemben a vonatkozó jogszabályok, azaz a vonatkozó adatvédelmi irányelvek szerint.

Én, mint Modell vagy Stúdió beleegyezem és engedélyezem/felelősséget vállalok a Modellekért, hogy beleegyezzenek és engedélyezzék a Modell Szerződés értelmében a Weboldal Operátornak, és/vagy bármely más általa kijelölt személynek, hogy automatikusan adatokat gyűjtsön és tároljon az én/a Modellek számítógépeiről, melyekkel a Weboldalakhoz kapcsolódnak (a sütiket is beleértve).

Én, mint Modell vagy Stúdió ezennel beleegyezésemet adom/felelősséget vállalok a Modellekkért, hogy beleegyezésüket adják és engedélyezzék a Weboldal Operátornak, hogy adatokat gyűjtsön, feldolgozzon, és kapcsolatban álljon az adatok felhasználóival valamint annak vállalat csoportjaival beleértve azon országokat is, ahol nincs az Európai Biztosság által megszabott megfelelő szintű védelem a következő típusú adatoknak (a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő kényes adatokat is beleértve):

 • adatok, melyeket én/a Modellek önként biztosítanak a Weboldal Operátornak/Stúdiónak, mint például nevek, e-mail címek, postacímek, születési dátum, és más egyéb fiók információk, melyek a Modell/Stúdió regisztrációs űrlapon szerepelnek;
 • szoftver és hardver jellegzetességek, minden olyan adattal együtt, ami általános internet környezetben hozzáférhető, mint például böngésző típus, IP cím, stb.;
 • privát beszélgetések, mint példáúl telefon beszélgetés, chat naplók, faxok, valamint a Weboldal Operátor munkatársainak küldött levelek, chat beszélgetésekkel és e-mail üzenetekkel egyetemben. A Weboldal Operátor korlátozott ideig tárolja a chat naplókat.

A Weboldal Operátor az én/Modellek személyi adatait általános célokra felhasználhatja, mint például: könyvelés, menedzsment, kapcsolatfelvétel velem/ a Modellekkel, Weboldal testreszabása, valamint promóciós célokra a vonatkozó jogszabályok szerint.

Kellőképp tájékoztatva lettem, és mint Stúdió az én felelősségem tájékoztatni a Modelleket, hogy a Weboldal Operátor teljes mértékben együttműködik a jogi hatóságokkal, valamint reagál az esetleges bírósági végzésekre. Stúdióként arról is tájékoztattak, és adott esetben felelősséget vállalok informálni a Modelleket, hogy a Weboldal Operátor elektronikusan adatokat gyűjt, valamint ezen Szolgáltatási Megállapodás érdekében felhasználja, és közzéteszi a Szolgáltatások / Modell Szolgáltatások előadásáról szerzett információkat.

Továbbá, tudomásomra hozták, és mint Stúdió, felelősséget vállalok a Modellek tudomására hozni, hogy a Weboldal Operátor szigorú biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy maximális védelemmel legyen ellátva minden adat a jogosulatlan hozzáférésekkel, módosításokkal, közzétételekkel, vagy törlésekkel szemben. Saját biztonsági szoftverének használata mellett a Weboldal Operátor a legkorszerűbb elérhető biztonsági technológiát is igénybe veszi a legmagasabb fokú biztonság elérésének érdekében, beleértve a rendszerbe épített captcha technológiát is.

Egyetértek, elfogadom, és mint Stúdió felelősséget vállalok a Modellekért, hogy egyetértsenek, és elfogadják, hogy a Weboldal Operátor adatokat tároljon a Weboldalakra kapcsolódó számítógépekről (mint pl.: hely, IP cím, böngésző típusa, jelszó), valamint rögzítse a belépési kísérleteket.

A Weboldal Operátor biztosított engem, hogy alkalmazottait titoktartás kötelezi, és csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá személyes adataim/a Modellek személyes adatainak feldolgozásához a Weboldal Operátor közreműködésével.

I understand that I may obtain a copy of any of my personal information that the Website Operator processes and ask for rectification of any incorrect personal data, upon written request to the contact provided in the present Services Agreement and indication of the email address to which the information must be sent. If I would like to oppose the processing of my personal data by the Website Operator, I am entitled to terminate this Services Agreement at any time in compliance with its provisions.

Ezennel kijelentem, hogy ártatlannak minősítem a Weboldal Operátort, amennyiben személyi adat lopás vagy jogosulatlan hozzáférés történik, és én ezt követően adatvédelmi jogaim gyakorlásának eleget teszek.

A Modell Szerződés értelmében én, mint Stúdió felelősséget vállalok, hogy tájékoztassam a Modelleket arról, hogy másolatot kaphatnak bármilyen olyan személyes adatról, melyet a Weboldal Operátor felhasznál, és kérheti annak pontosítását, változás esetén frissítését írásban a Stúdió által megadott elérhetőségen. A Szolgáltatási Megállapodás értelmében a Stúdió haladéktalanul tájékoztatja a Weboldal Operátort írásban az adott elérhetőségről. A Stúdió felelősséget vállal, hogy tájékoztatja a Modelleket, hogy amennyiben a személyes adatok közlésének nem tesznek eleget, a Modell Szerződés felbontását vonhatja maga után.

Én, mint Stúdió a Modell Szerződés értelmében felelősséget vállalok tájékoztatni a Modelleket, hogy elfogadják, miszerint a Weboldal Operátor nem tehető felelőssé, ha a Modellek tájékoztatáshoz való jogukat gyakorolva hozzáférnek, és/vagy a fentiekkel ellentétben személyes adataik elvesznek vagy jogosulatlan hozzáférés történik.

Én, mint Modell, és adott esetben mint Stúdió felelősséget vállalok, hogy kárpótolom, megfizetem a védelem díját, és felmentem a Weboldal Operátort, annak munkatársait, az igazgatókat, a partnereit, ügyvivőit, részvényeseit, vezetőit, a tagokat, ügynökeit és minden beosztottat bármilyen bejelentés, veszteség, kötelezettség vagy kiadás alól (az ügyvédi költségeket is beleértve) mely a harmadik féllel szemben merül föl, vagy a Modellek a Weboldal Operátor által felhasznált személyes adataikkal kapcsolatosan adódik.

Bármely esetben a Stúdió vállalja, hogy beszerzi a Modellek szükséges hozzájárulását, és biztosítja, hogy a fent leírt jogaikat figyelembe véve kezeli személyes adataikat.

6. pont - Jogok a kép és a szerző vonatkozásában

Ezúton felhatalmazom a Weboldal Üzemeltetőjét, valamint abban az esetben, ha én magam vagyok felelős és felelősségre vonható a modellekért a Stúdió-Performer Szerződés keretén belül, szintén elfogadom és felhatalmazom a weboldal üzemeltetőjét, hogy felülvizsgáljon, rögzítsen és tároljon minden, a Weboldalakon (beleértve: www.jasmin.com).saját magam vagy a modellek által lebonyolított tevékenységet (beleértve a csevegést, videót, e-mailt, stb.).

Ezúton elismerem és egyetértek azzal, valamint abban az esetben, ha én magam vagyok felelős és felelősségre vonható a modellekért a modellszerződés keretén belül, szintén elismerem és egyetértek azzal, hogy bármelyik, a weboldalakon közzétett rögzített anyag, vagy eredeti munka (és minden benne foglalt jog, beleértve, bármilyen korlátozás nélkül az ilyen jellegű rögzített munkák és anyagok szerzői jogait és az ilyen jellegű szolgáltatásokból származó eredményeit és bevételeit) általunk készített, kifejezetten megrendelésre készült munka és ilyen minőségében a a Weboldal Üzemeltetője kizárólagos tulajdonának minősül.

Ezúton elfogadom és felhatalmazom a weboldal üzemeltetőjét, valamint abban az esetben, ha én magam vagyok felelős és felelősségre vonható a modellekért a studió-performer szerződés keretén belül, szintén elfogadom és felhatalmazom a weboldal üzemeltetőjét, hogy időről időre felülvizsgáljon és saját belátása szerint bíráljon el minden tartalmat (amely a weboldalakra feltöltésre kerül vagy a weboldalon bemutatásra kerül) annak tekintetében, hogy az nem sérti-e az alkalmazható és / vagy adott irányelveket. A weboldal üzemeltetője minden tiltott tartalmat azonnal törölni fog. A fentiek tudomásul vételével tisztában vagyok azzal, hogy nem a weboldal üzemeltetőjének kötelessége az ehhez hasonló felülvizsgálatok lebonyolítása és így a weboldal üzemeltetői nem tehetőek felelőssé sem együtt, sem külön-külön, amennyiben ilyen jellegű tartalom jelenik meg általam vagy a modellek által elkövetett törvényszegő viselkedés vagy az weboldal alkalmazandó irányelveinek általam történő megszegése miatt, és ezen esetekben a felelősség rám hárul.

Ha a Modell Weboldalak tartalmáról / anyagairől nem bizonyosodik be eldönthetően, hogy nem rendelésre készült munka, ezennel egyértelműen, minden további kártalanítástól eltekintve – kivéve azt az illetéket, amelyet a Szolgáltatási Szerződés keretein belül végzett szolgáltatásokért kapok – véglegesen, visszavonhatatlanul és kizárólagosan átadom azt a Weboldal Üzemeltetőjének, aki ezúton elfogad minden jelenleg létező és jövőbeni szerzői jogot, védjegyet, szolgáltatási nevet, üzleti titkot és minden egyéb szerzői tulajdonhoz fűződő, bármilyen mértékű és természetű jogot az ilyen jellegű szerzői jogra vonatkozó érvényesség idejére, beleértve az esetleges későbbi és végleges megújításokat és kiterjesztéseket az egész világra vonatkozóan, amely vonatkozik az saját, vagy a modellek weboldalakon és / vagy bármilyen azt képviselő egységen történő szerepléséből (beleértve minden eddigi ilyen jellegű szereplést) adódó eredményekre, tartalmakra, bevételekre; és bármilyen és az összes show-ra, videó- és audióanyagra, csevegésre, beszélgetésre, cselekvésre, képi anyagra vagy más feltöltésre került eredeti anyagra, amely része a szolgáltatásnak / modellszolgáltatásnak és az audióvizuális munka részét képezi – beleértve a szerzői tulajdonjogra vonatkozó minden megújítást, kiterjesztést, amennyiben arra vonatkozónak érdemesülnek az állami hatóságok vagy a hatályos törvénykezés alapján. Továbbá a Weboldal Üzemeltetője jogosult arra, hogy ezeket a tartalmakat felhasználja, szerkessze vagy megváltoztassa bármilyen formában a Weboldal Üzemeltetőjének saját döntése és belátása szerint, ahogyan jónak látja, akár tudomásom van róla, akár nem, és ezen felhasználás után nem illet engem semmilyen jellegű vagy természetű kompenzáció. A Weboldal Üzemeltetője tekintendő minden tekintetben a fent említett jogok tulajdonosának.

Jelen átruházásra vonatkozóan egyértelműen megerősítem és tanúsítom, valamint amennyiben én vagyok felelős és jogilag felelősségre vonható a modellekért, egyértelműen megerősítem és tanúsítom a weboldal üzemeltetője felé, hogy abban az esetben, ha a weboldalakra feltöltött tartalomról kiderül, hogy nem “rendelésre készült munka”, úgy én, illetve amennyiben illetékes, a modell úgyszintén megszerezte a harmadik féltől (értsd: Fotóművész(ek)től) szükséges és visszavonhatatlan jogokat és átruházást (az alkalmazandó rendelkezések megengedett és lehetőség szerinti mértékében) és bármilyen és az összes most létező és a jövőben felfedezett médiumon keresztül, az egész világegyetemben, korlátlanul, adósságmentesen valamennyi kizárólagos szerzői jog, védjegy és kapcsolódó jog birtokában van (minden megújítást és jogkiterjesztést is beleértve).

Ezúton elismerem és egyetértek azzal, valamint abban az esetben, ha én magam vagyok felelős és felelősségre vonható a modellekért a Modellszerződés keretén belül, szintén elismerem és egyetértek azzal, hogy a Weboldal Üzemeltetője felhasználhatja, újrahasználhatja, közzéteheti, publikálhatja, szerkesztheti, kivonatot készíthet belőle, bemutathatja, vagy bármely más módon hasznot húzhat a saját tulajdonomban vagy a Modell tulajdonában levő névből (felhasználónév), arcképéből, bemutatott karakteréből, előadásából, hangjából, képeiből, csevegéséből, videó- és audióanyagából, feltöltött eredeti tartalmából, biológiai információjából, azonosításra alkalmas adataiból és kijelentéseiből bármely és bármilyen használatra részben vagy egészben, az összes most létező és a jövőben felfedezett médiumon keresztül, az egész világegyetemben, korlátlanul, beleértve a reklámot, bármilyen jellegű hasznosítást, kiadást és / vagy a kapcsolódó kiegészítő és leányvállalati jogokat (beleértve, minden korlátozás nélkül, az eladáshelyi szolgáltatásokat is). Ezen kitétel általánosságát nem korlátozva egyrészről a Weboldal Üzemeltetője, másrészt jómagam tisztában vagyunk azzal és ezennel elismerjük, hogy az anyagokra vonatkozóan új jogi szabályozások léphetnek érvénybe a jövőben törvény és méltányosság alapján (kollektív megnevezésük ezentúl “Új Felhasználási Jogok”), és szándékom szerint ezúton megbízom a Weboldal Üzemeltetőjét, valamint áruházom rá a tartalmak összes és bármilyen jellegű Új Felhasználási Jogait. Egyrészről a Weboldal Üzemeltetője, másrészt jómagam szintén tisztában vagyunk azzal és ezennel elismerjük, hogy az új (és / vagy megváltozott) technológia, felhasználási módok, médiumok, formátumok, közvetítés módjai, sugárzás, terjesztés, bemutatás, produkció módszerei (kollektív megnevezésük ezentúl “Új Felhasználási Módszerek”) folyamatos és szükségszerű jövőbeni fejlesztések tárgya lesz, amely segítségével új lehetőségek feltárása várható az ilyen jellegű tartalmak további felhasználásában. Ezennel szándékom szerint ezúton megbízom a Weboldal Üzemeltetőjét, valamint áruházom rá az Új Felhasználási Módszerek minden tartalomhoz kapcsolódó jogát. A Weboldal üzemeltetőjének tartalomra vonatkozó jogai szabadon átruházhatóak és átengedhetőek és bármely ilyen jellegú átruházás vagy átengedés számomra kötelező jelleggel bír és biztosítja az átruházási kedvezményezett haszonélvezeti jogát.

Egyetértek azzal, valamint abban az esetben, ha én magam vagyok felelős és felelősségre vonható a modellekért a Stúdió-Performer Szerződés keretén belül, szintén egyetértek azzal, hogy a Weboldal Üzemeltetője úgy módosíthatja a saját / a modelljeim megjelenését, ahogyan a Weboldal Üzemeltetője jónak látja, és azzal, hogy én / a Modellek és a hozzánk köthető felek (értsd: Fotóművészek) lemondanak minden erkölcsi jogról, beleértve a törvény által megengedett mértékű méltányos jóvátételt illetve kártérítést, amely engem / a Modelleket vagy hozzánk köthető feleket (értsd: Fotóművészek) illetne, valamint azzal, hogy én / a Modellek és bármely és a hozzánk köthető felek (értsd: Fotóművészek) tudomásul vesszük, hogy a Weboldal Üzemeltetője nem kötelezhető arra, hogy a szereplésemet / a Modellek szereplését felhasználja.

Egyetértek azzal, valamint abban az esetben, ha én magam vagyok felelős és felelősségre vonható a modellekért a Stúdió-Performer Szerződés keretén belül, szintén egyetértek azzal, hogy a saját szereplésemről vagy a Modellek szerepléséről videón vagy bármely más médiumon pillanatkép készíthető, és hogy én / a Modellek és bármely hozzánk köthető felek (értsd: Fotóművészek) jogosultságot adnak a Weboldal Üzemeltetőjének valamint annak bármely jogutódjának, engedélybirtokosának, engedményezettjének arra, hogy az említett fotókat felém, a Modellek, vagy bármely hozzánk köthető fél (értsd: Fotóművészek) felé minden további díj megfizetése nélkül felhasználják nyomtatott kiadványokban, digitális formában az interneten, CD-n vagy bármely más médiumon bármiféle korlátozás nélkül (ideértve többek közt a reklámcélú termékek és / vagy ebből származó művészeti jellegű termékek / bemutatók előállítását és legyártatását). Továbbá a Weboldal Üzemeltetője, valamint annak jogutódai, engedélybirtokosai, engedményezettjei jogosultak, de nem kötelezhetőek arra, hogy felhasználjanak bárminemű, ennek a Megegyezésnek megfelelő, általam vagy a Modelek által biztosított tartalmat, nevet, hangot, arcképet és életrajzot (amennyiben idevonatkozik) és a kapcsolódó kiegészítő és leányvállalatok által történő felhasználást az egész világegyetemben, korlátlanul, ideértve a Weboldal Üzemeltető márkájának reklám-, reklámtermék-, programozás- és promóciós céljaira történő felhasználását.

Ezúton jogosultságot adok, valamint abban az esetben, ha én magam vagyok felelős és felelősségre vonható a modellekért a Stúdió-Performer Szerződés keretén belül, szintén jogosultságot adok a Weboldal Üzemeltetőjének, valamint annak jogutódainak, engedélybirtokosainak, engedményezettjeinek arra, hogy felhasználjon bármely, általam vagy a Modellek által (webkamerával vagy más módon) készített és a Weboldalakon közzétett fotót nyomtatott kiadványokban, digitális formában az interneten, CD-n vagy bármely más médiumon bármiféle korlátozás és minden további, a részemre vagy a Modellek részére megfizetett külön költségtérítés nélkül.

Ezennel én magam lemondok, és valamint abban az esetben, ha én magam vagyok felelős és felelősségre vonható a Modellekért a Stúdió-Performer Szerződés keretén belül, nevükben szintén lemondok minden átadott, átengedett és átruházott szerzői jog utáni anyagi kompenzációról a Weboldal Üzemeltetőjének javára jelen Szolgáltatási Megállapodás / a Stúdió-Performer Szerződés keretein belül.

Beleegyezem, és tudomásul veszem, hogy felelős és felelősségre vonható vagyok azért, hogy a modellek beleegyezzenek a Stúdió és a Modellek között megkötött szerződésnek megfelelően abba, hogy a Weboldal Üzemeltetője fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a fent említett jogokat átruházza vagy átengedje a cégcsoporton belüli cégeknek vagy bárki másnak, ha úgy látja szükségesnek.

Beleegyezem és tudomásul veszem, valamint abban az esetben, ha én magam vagyok felelős és felelősségre vonható a modellekért a Stúdió-Performer Szerződés keretén belül, szintén beleegyezem abba, hogy a Weboldal Üzemeltetője felhasználhatja, közzéteheti, szerkesztheti, és bármilyen más módon saját hasznára fordíthatja bármely, a weboldalhoz kapcsolódó modelltartalmamat, beleértve (akár ruhátlan, akár ruhában készült) feltöltött eredeti tartalmaimat, ideértve többek között az internetes oldalakon, televíziós közvetítésben, bármilyen médián, rádión, újságban, termékeken és közösségi média-oldalakon történő közzétételt is (pl. Twitter, Facebook, Instagram, stb.).

I recognize and hereby authorize, and as the case may be I am responsible and liable for Models to expressly recognize and authorize under the Studio Model(s) Contract, the Subscribers to take snapshot(s) of my/Models’ image at any time in Free or Private Chat and to access the snapshot(s) stored on my/Models’ gallery at any time, open and watch it/them as many times as wished by the Subscribers. Such snapshot(s) shall only be visible inside the gallery of the Model for the Subscriber who created it/them. I hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Model Contract, that such snapshot(s) shall remain visible to the Subscriber who took it/them, as long as the related Model Account is active (and not closed) and that I/Models have no right to remove or require the removal of such snapshot(s), unless such snapshot(s) or its/their retention violate applicable laws or any terms applicable to the Websites. I further hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Model Contract, that I/Models am/are entitled to a separate monetary consideration, in the form of a proportional remuneration, for the authorization of snapshot(s) (to be) taken by the Subscribers.

7. pont - Kötelezettségek

Felelősséget vállalok, hogy a Weboldal Operátort írásban rendszeresen tájékoztatom a személyes adataimat/Modellek személyes adatait illető esetleges változásokról az azt követő öt (5) napon belül.

Továbbá vállalom, hogy a hatékony Szolgáltatás/Modell Szolgáltatás nyújtáshoz szükséges munkaeszközöket saját költségemre bocsátom rendelkezésre (adott esetben a Modellek részére, a számítástechnikai eszközöket is beleértve) a jelen Szolgáltatási Megállapodás/Modell Szerződésben foglaltak szerint.

Én, mint Modell vagy Stúdió, adott esetben felelősséget vállalok a Modellekért, hogy nem fogok/nem fognak bármiféle rágalmazó, gyalázkodó, fenyegető, rasszista, vagy más illegális anyagot sugározni. Nem fogok, és adott esetben felelősséget vállalok a Modellekért, hogy nem fognak támogatni bármiféle eszkort, vagy prostitúciós tevékenységet, és teljes mértékben tudatában vagyok/felelős vagyok adott esetben tájékoztatni a Modelleket a büntetőjogi felelősségemnek/felelősségükről.

Ezennel igazolom, és adott esetben felelősséget vállalok a Modellekért, hogy igazolják a Modell Szerződés/Szolgáltatási Megállapodás értelmében, hogy én/a Modellek nem fognak fizikai kapcsolatba kerülni a Weboldal Látogatóival/Tagjaival, nem fogok/nem fognak sem találkozni, sem bármely más egyéb módon kapcsolatba lépni velük a online Szolgáltatás nyújtáson kívül.

Vállalom a felelősséget, adott esetben a Modellkért, hogy vállalják, hogy mentesítik a kamerában látható környezetüket mindenféle, harmadik személy jogvédelme alatt álló tárgytól, valamint, hogy eleget teszek/tesznek a jogi követelményeknek (adott esetben a mindenkori vonatkozó szerzői jogok meglétéről) elkerülve a védjegyek, márkák, logók, bejegyzett zenei anyagok jogosulatlan használatát.

Nem fogok, és adott esetben felelősséget vállalok a Modellekért, hogy nem fognak ajánlatot tenni, vásárolni, eladni, vagy hirdetni bármiféle üzleti lehetőséget, tranzakciót, vagy más gazdasági tevékenységet a Látogatók/Tagok számára, mivel tudomásul vettem, hogy a Weboldal Operátor egyértelműen megtiltotta a fentieket a számomra/Modellek számára.

Vállalom a feladatot, hogy másolatot készítek a fiókomban, a Modellek fiókjaiban, vagy adott esetben a Weboldalak Modell/Stúdió oldalán lévő adatokról, ahol általam/a Modellek által a Szolgáltatás nyújtás történik, mivel tudomásom van róla, hogy a Weboldal Operátor nem biztosít számomra, sem a Modellek számára másolatot a fiókadatokról.

Bármilyen felmerülő biztonsági probléma esetén haladéktalanul tájékoztatom a Weboldal Operátor, mint például lopás, jogosulatlan közzététel, vagy jogosulatlan felhasználónév, illetve jelszó használat. Emellett kizárólagos felelősséget vállalok a Stúdió Fiókban a Szolgáltatások/ Modell Szolgáltatások jogos igénybevételéért.

Megfizetek valamennyi felmerülő védelmi költséget, és ártatlannak minősítem a Weboldal Operátort, ugyanúgy mint alkalmazottjait, igazgatóit, partnereit, befektetőit, részvényeseit, ügynökeit, delegáltjait mindenféle harmadik féltől származó bejelentéssel szemben a Modellek a Weboldalakon való megjelenéseik során tanúsított viselkedésével, feltöltött tartalmaikkal, vagy tevékenységeikkel kapcsolatban (a Jasmin.com oldalt is beleértve). Továbbá a fent leírtak korlátlanul magukba foglalják a megjegyzésből, ajánlásból, tanácsból, szövegből, példából, vagy bármely más általam létrejött tartalomból származó károkozást az én/a Modellek termékemet/termékeit, szolgáltatást, információt, vagy más egyéb a Szolgáltatásokkal/Modell Szolgáltatásokkal kapcsolatos megjelenő anyagot, melyeket a Látogatók/Tagok megvásároltak.

A jelen Szolgáltatási Megállapodás bármely pontjának megszegése esetén teljes mértékben kárpótolom és megtérítem a védelem költségét a Weboldal Operátornak.

8. pont - A Szolgáltatásnyújtás alapvető szabályai

A lent említett szolgáltatás nyújtással kapcsolatos szabályok betartása minden Modell és Stúdió számára kötelező. A Stúdiók vállalják a felelősséget, hogy a Modellek által nyújtott szolgáltatások az említett szabályok figyelembe vételével zajlik.

A Modelleknek és Stúdióknak rendelkezniük kell érvényes és elfogadott fiókkal a Weboldalakon. Valamint, a Jasmin.com oldalon megjelenő Modelleknek és Stúdióknak regisztrálva kell lenniük az adott Modell, vagy Stúdió Fiókban.

Egy előre felvett videó, vagy állóképp sugárzása élőkép helyett szabályellenes a Weboldalon. A szabályok megszegése az ÁSzF megsértésének minősül, és pénzlevonást, fiók felfüggesztését, azonnali tiltást a Weboldalakról, vagy a kifizetések felfüggesztését vonhatja maga után.

Személyes adatok kérése és közlése, beleértve a Látogatók/Tagok és Modellek adatait, szigorúan tilos. A Weboldalakon kívüli elérhetőségek: e-mail címek, online csevegőprogramok azonosítói (mint pl.: Yahoo!, MSN, IQC, stb.), lakcímek, közösségi címek (Facebook, Twitter, LinedIn), stb. személyes adatoknak tekinthetők, és ezért annak kérése és/vagy közlése tilos.

Bármilyen személyes kapcsolat a Weboldalak Látogatóival/Tagjaival, escort szolgáltatás ajánlása, prostitúció, pénz kérése szabályellenes.

Fiatalkorú szexuális tevékenység, bestiális, vérfertőzés, vércsapolás, vagy állat mutatás és a fentiek bármelyikét utánzó tevékenység szabályellenes. Olyan szerepljáték, ahol kiskorú van imitálva szabályellenes. Bármely kísérlet, mely szöveg megjelenítésre irányul, akár híresség neve, sértő, pedofíliát sugalló, bestiális, állatias, testi váladék mutatása, vagy bármely más elfogadhatatlan szóra utalva, ami a jó ízlés határán túllép azonnali s végleges fiók lezárást von maga után.

Más szolgáltatások és weboldalak hirdetése szigorúan tilos, ha csak erre a Weboldal Operátor a vonatkozó Szolgáltatási Megállapodás szerint engedélyt nem ad.

Felnőtt tartalmak sugárzása (azaz: intim testrészek részleges, vagy teljes felfedése) Ingyenes Chat módban a Nem Meztelen kategóriában (akár Privát Chat módban is), vagy a Modell album Látogatóknak szóló Képein szabályellenes. Továbbá az önkielégítés, annak imitálása (akár ruhában is), vagy szexjátékok használata a fenti esetekben nem engedélyezett. Tisztelettel megkérünk, hogy az ilyen jellegű tartalmakat csakis Privát Chat módban sugározd. Illetve, amint erre lehetőség adódik, tájékoztasd a Modelleket a fentiekről.

A "Csak meztelen" kategóriában adott esetben neked, vagy a Modelleknek erotikus műsort kell nyújtaniuk, ha a fizető Tagok Privát Chat-ben ezt kérik. Bármilyen kérdés vagy probléma esetben ne késlekedj megkeresni az Ügyfélszolgálatunkat.

Valamennyi a Modell Fiókban, vagy adott esetben a Stúdió Fiókban regisztrált személynek kötelező mindig felismerhetően megjelennie a kamera előtt és a fotókon egyaránt (csupán a testrészek mutatása nem elegendő). A Modelleknek követniük kell az alapvető szabályokat a modellek számát, megfelelő öltözéket, stb. illetően, melyek a Weboldalon kategóriánként vannak közzé téve.

Amennyiben a Modell, vagy adott esetben a Stúdió a Modell életkorával félrevezeti a fizető Tagot, a Tag jogosult visszaigényelni a Privát Műsor alatt elköltött pénz teljes összegét.

Telefonkészülék használata nem megengedett. Étkezés és alvás a kamerák előtt tilos. Megkérünk téged, és adott esetben a Modelleket, hogy csakis angol nyelven kommunikáljanak (néhány esetben a német vagy francia nyelv is megengedett) a Látogatókkal a Weboldalak Ingyenes Chat szobáiban.

Habár ennek a funkciónak a használata ellenkezik az elveinkkel, mindazonáltal lehetőséged van/ a Modelleknek lehetőségük van kirúgni, vagy kitiltani az udvariatlan Látogatókat a te/ő Ingyenes Chat szobájukból. Más Modellekkel vagy Látogatókkal/Tagokkal való megalázó vagy becsmérlő kijelentések használata tilos. Az Ügyfélszolgálati munkatársak utasításait viszont kötelező betartani. Amennyiben segítségre van szükséged, bátran lépj kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.

Abban az esetben, ha a modell szabálysértést követ el, a szabályszegés mértékének megfelelő súlyú büntetést von maga után. A szankció mértéke függ a szabályszegés súlyosságától. A kisebb szabálysértést elkövetők csupán írásbeli figyelmeztetésben részesülnek. Ellenben ha sorozatosan létrejön a szabály megszegése, ami a figyelmeztetés ellenére sem változik, azok a Modellek pénzlevonással lesznek sújtva.

A Szolgáltatási Megállapodás súlyos mértékű megszegése a Modell Fiók tiltását vonhatja maga után.

Más szolgáltatások és weboldalak hirdetése, személyes adatok, vagy pénz kérése a Látogatóktól/Tagoktól pénzlevonást von maga után a Modell(ek)től/Stúdió Modelljeinek keresetéből az első figyelmeztetést követően, majd dupla annyi összeg kerül levonásra minden további után.

Kérjük, jegyezd meg, hogy ezen szabályzati lista nem kizárólagos, és nem tartalmazza a jelen Szolgáltatási Megállapodás összes lehetséges szabályszegését. Ezért, ha egy a fent nem említett szabályszegés történik, abban az esetben a Szolgáltatási Megállapodás általános rendelkezései szerint kerül vizsgálatra az eset. A lehetséges szabályszegések/büntetések teljes listájáért kérjük, látogass el az erről szóló wiki oldalra: http://wiki.jasmin.com/display/EW/Penalty+System

Abban az esetben, ha van olyan rész a fenti nyilatkozatok között, amivel nem értesz egyet, vagy nem vagy tisztában a vonatkozó törvényekkel és jogszabályokkal, NE LÉPJ BE, VAGY NE REGISZTRÁLJ A WEBOLDALON!

9. pont - Versenyek Szervezése

A Modelleket szerepeltető versenyek időről időre megrendezésre kerülnek vagy a Weboldal Üzemeltetője és / vagy annak partnerei által. Ezek a versenyek közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódnak a Szolgáltatásokhoz, lehetőség szerint a Modelleket vagy a Modellek anyagait promotálandó, vagy a Weboldalakat és / vagy a Modellek oldalait népszerűsítendő és / vagy a Weboldal Modelljeinek közösségéhez tartozó érzetet erősítendő és / vagy a Weboldalak látogatottságát / forgalmát növelendő a Modellek versenyekben való részvétele, díjnyerése és az erről történő kommunikáció által. A versenyek világszerte vagy helyi szinten kerülhetnek megrendezésre, és ennek figyelembe vételével vagy minden modell részt vehet, vagy csak egy specifikus földrajzi területen élőkre korlátozódik a megrendezésük, amint azt az egyes versenyekre eltérő szabályokban jelezzük, és amelyeket a 9. Pontban részletezzük, amennyiben releváns. A fentieknek megfelelően a Modellek ilyen versenyekben való jelentkezése és részvétele önkéntes alapon történik.

Amennyiben bizonyos ország(oka)t célzó verseny(eke)t rendezünk, a versenyekre vonatkozó szabályokat minden alkalommal felülírja a verseny helyszínét biztosító ország / régió / állam idevonatkozó helyi szabályozása.

A verseny iránt érdeklődő modellek vállalják, hogy (i) a verseny(ek)re vonatkozó konkrét szabályokat elfogadják az adott verseny(ek) kihirdetésével, (ii) a szabályokat betartják és (iii) nem jelentkeznek a versenyre, amennyiben nem azon földrajzi területen tartózkodnak, amelyre a verseny megrendezése korlátozódik.

A FOLYAMATBAN LEVŐ VERSENYEKRE VONATKOZÓ SPECIFIKUS SZABÁLYOKAT, AMENNYIBEN ALKALMAZANDÓAK, ALÁBB TÜNTETJÜK FEL

A $500 LiveJasmin Giveaway Verseny Szabályai
Jelen promóció kizárólag az Egyesült Államok 48 összefüggő államában és Washington D. C.-ben tartózkodó résztvevőkre irányul, és az Egyesült Államok törvényei szabályozzák. Kérjük, ne jelentkezz erre a versenyre, amennyiben jelenleg nem az Egyesült Államokban tartózkodsz, vagy más okból nem felelsz meg a követelményeknek. Az alkalmasságra vonatkozó további korlátozásokról alább, a hivatalos szabályokból tudhatsz meg többet.

$500 LiveJasmin Giveaway
CamCon Verseny 2016. június 1., Miami, CA
Frissítve: 2016. május 31.

HIVATALOS SZABÁLYOK
SEM A JELENTKEZÉSHEZ, SEM A GYŐZELEMHEZ NEM SZÜKSÉGES SEMMIFÉLE VÁSÁRLÁS VAGY DÍJFIZETÉS. VÁSÁRLÁS VAGY DÍJFIZETÉS NEM SEGÍTI ELŐ A VERSENY MEGNYERÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉT. A VERSENY NYILVÁNOS MINDEN, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÖSSZEFÜGGŐ NEGYVENNYOLC (48) ÁLLAMA ÉS WASHINGTON D.C. REGISZTRÁLT LAKOSA SZÁMÁRA, AKIK A JELENTKEZÉS IDŐPONTJÁBAN MÁR BETÖLTÖTTÉK 18. ÉLETÉVÜKET. A JELENTKEZÉS ÉRVÉNYTELEN, HA BÁRMELY FELTÉTELE ELLENKEZIK AZ ADOTT ÁLLAMBAN ÉRVÉNYES TÖRVÉNYKEZÉSSEL.

1. PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
a.Ezek a szabályok érvényesek a LiveJasmin Giveaway-re (“Promóció”), amelyet a LiveJasmin és a Docler Media LLC (a Weboldal Üzemeltetőjének egyik társvállalata, ezen Szolgáltatási Megállapodásban meghatározott irányelvek alapján) (megnevezése a továbbiakban: “Szponzor”) közösen szervez. A Promóció, más néven a $500 Giveaway at CamCon 2016 2016. június 1-én, szerdán kezdődik, és 2016. június 30-ig, csütörtökig tart (“Promóció időtartama”).

2. ALKALMASSÁGI MEGKÖTÉSEK
a. A Promócióban csak az Egyesült Államok 48 összefüggő államának (beleértve Washington D.C.-t) jogszerűen tartózkodó lakosai vehetnek részt, akik a jelentkezés idején már betöltötték a 18. életévüket. A versenyzők a CamCon modellekkel fognak versenyezni, akik a selfie-képeiket posztolják a Szponzor által biztosított LiveJasmin márkával ellátott felső- és alsóruházatban a Twitterre és / vagy Instagramra a #LIVEJASMINCAMCON hashtag használatával. A Szponzor alkalmazottai, tisztviselői, igazgatói, képviselői (ha előfordulna ilyen eset), valamint ezek szülei, rokonai és bármilyen hozzájuk kapcsolódó személy, valamint ezek reklámügynökségei, a promócióban részt vevő szponzorok / üzleti partnerek (együttes megnevezésük: “Promóciós Személyek”) nem jelentkezhetnek a játékra és nem nyerhetnek. A Promóció tekintetében Kalifornia állam törvényei mérvadóak, és a játék valamennyi szövetségi, állami és helyi törvénykezésnek és szabályozásnak alá van rendelve. A részvétel érvénytelen az Egyesült Államokon kívül, valamint ott, ahol a helyi szabályozás szerint törvénysértőnek minősül.
b. A jelentkezőknek valós információkat kell szolgáltatniuk, és a Szponzor visszautasít és töröl minden olyan jelentkezést, amelyet valótlannak vagy hamisnak talál. A Szponzor diszkvalifikálja bármely olyan személy jelentkezését, aki nem felel meg az alkalmassági követelményeknek és töröl minden olyan jelentkezést is, amely bármilyen törvényi szabályozás miatt minősül alkalmatlannak.

3. ENTRY
a. To enter take at least one selfie image wearing the Sponsor provided LiveJasmin branded top and bottoms and post the images via Twitter and/or Instagram using the hashtag #LIVEJASMINCAMCON during the Promotion Dates. There will be one winner who will receive Five-Hundred Dollars ($500) at the end of the Promotion. The contestants with the most posts will win the prize. Once reached by phone and/or email, the randomly selected entrant will be notified of their potential prize award (upon confirmation of eligibility). At the time of the call and/or email, the randomly selected entrant will be required to provide all information requested including their full name, complete address (including zip code), day and evening phone numbers and date of birth to verify eligibility. P.O. Boxes are not permitted. Sponsor will attempt to call and/or the randomly selected entrant three (3) times shortly following the Promotion Dates. No voicemail will be left. If the randomly selected entrant fails to answer the calls or is disconnected or otherwise found to be ineligible, the prize will be forfeited and Sponsor will randomly select another entrant from the contestant pool to be the potential $500 cash prize winner. This will continue until the $500 cash prize is awarded for that entry period. By participating in the Promotion entrants consent to Sponsor contacting them by phone and/or email at the telephone number and/or email address was received or as indicated by the entrant via their social media account. Any and all fees arising out of the transmission of or receipt of a mobile call and/or email shall solely be the responsibility of the entrant.
b. A maximum of one $500 cash prize winner will be selected nationwide. Up to one (1) $500 cash prize will be awarded at the end of the Promotion.
c. In the event of a technical difficulty, Sponsor reserves the right to award prize to a randomly selected entrant from the immediately available prior contestant period pool, except that any such entrant who was awarded the prize for such entry period will be excluded. Given the volume of participation, contestants may experience an inability to access contest entrance.

4. NYEREMÉNYEK
a. Egy (1) darab 500 dolláros készpénzdíjat adunk át a nyertesnek beváltható csekk formájában a nyertes alkalmasságáról történt megbizonyosodás után.
b. A hivatalos szabályzatban meghatározott díjak számán felül több díj nem kerül kiosztásra. Minden egyes készpénznyereményt beváltható csekk formájában juttatunk el nyerteshez az alkalmasságáról való megbizonyosodás után és a nyereményjáték befejezésének dokumentálását követően. A csekkek elkészítése és kiküldése 4-8 hét alatt történik meg az alkalmasságáról való megbizonyosodás után és a nyereményjáték befejezésének dokumentálását követően. Minden adó, ideértve többek között a szövetségi, állami és helyi adónemeket, valamint bármilyen, a nyeremény átvételével és felhasználásával kapcsolatos egyéb kiadás és költség kizárólag a nyertest terheli. A nyertesnek a Szponzor felé be kell mutatnia egy érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányt, érvényes adófizetést igazoló adószámot vagy társadalombiztosítási azonosító számot bármilyen nyeremény átvétele előtt. Amennyiben alkalmazható, a nyerteseknek ki kell tölteniük egy IRS Form 1099-es adóbevallási formulát a rájuk vonatkozó nyereménynek megfelelő értékben. A nyeremény kizárólag a Szponzor saját belátása szerint és döntése alapján átruházható vagy cserélhető.

5. WINNER SELECTION AND NOTIFICATION
a. Decisions of Sponsor with respect to the Promotion are final.
b. Potential $500 cash prize winner will be determined as described above and will be notified by telephone and/or email. Odds of being selected as a $500 cash prize winner depend on the number of entries received in the respective entry period. The winner will be selected on or after June 30, 2016 by Sponsor of all valid entries received nationwide in the Promotion.
c. Sponsor will notify all potential winners by telephone and/or email with follow up correspondence once contact is made and eligibility confirmed. Cash prize winners (or their parents or legal guardians if under the age of majority) must execute and return any required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within five (5) days of notification attempt or prize will be forfeited. If a potential winner cannot be contacted, fails to sign and return the required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within the required time period, is otherwise found to be ineligible, or if a prize or prize notification is returned as undeliverable, the potential winner forfeits the prize. Potential prize winner will be notified by telephone and/or email on or after June 30, 2016. If potential prize winner is not reached in person, voicemail will be left and potential prize winner will have twenty-four (24) hours to contact Sponsor or the prize will be forfeited. The potential prize winner must provide all information requested including their full name, complete address (including zip code), day and evening phone numbers and date of birth to verify eligibility. P.O. Boxes are not permitted. The potential prize winner must execute and return any required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within five (5) days of notification attempt or prize will be forfeited. If the potential prize winner cannot be contacted or fails to respond to the notification within 24 hours, fails to sign and return the required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within the required time period, is otherwise found to be ineligible, or if a prize or prize notification is returned as undeliverable, the potential grand prize winner forfeits the prize and Sponsor will randomly select another entrant from the entry period to be the alternate potential prize winner. This will continue until the prize is awarded.

6. CONDITIONS
a. Payments of all federal, state and local taxes are solely the responsibility of the winners. Winners will be required to complete and submit an IRS Form W-9 with the winner’s full Social Security Number or the equivalent for receipt of the prize. Failure to submit a complete W-9 or equivalent will result in forfeiture of the prize.
b. Participation in the Promotion and/or acceptance of prize constitutes entrant’s and/or winner’s permission for Sponsor, or their designees or agents, to have their name, city, state, voice, or likeness used in any advertising or broadcasting material on-air, online, or in any other media without additional financial or other compensation, and, where legal, to sign a publicity release confirming such consent prior to acceptance of the prize. To the extent not prohibited by law, winners also agree to provide Sponsor with an interview, which may be used in connection with the Promotion.
c. Participation in the Promotion and/or acceptance of prize constitutes entrant’s and/or winner’s agreement to release, discharge, and hold harmless Sponsor, their licensees, and each of their respective parent, subsidiary and affiliated entities, their advertising and promotional agencies, prize suppliers, and participating sponsors, and their respective officers, shareholders, directors, employees, agents and representatives and all of their successors and assigns (collectively, “Released Parties”) from and against any and all claims or liability arising directly or indirectly from the prize and participation in the Promotion, including but not limited to any claims based on publicity rights, defamation, or invasion of privacy and prize delivery. Further, prize winners agree to sign a liability release, agreeing to hold the Released Parties harmless against any and all claims or liability arising directly or indirectly from the prize or participation in the Promotion.
d. Sponsor, in its sole discretion, reserves the right to disqualify any person from this Promotion if he or she tampers with the entry process or the operation of any of the participating stations’ websites or is otherwise in violation of the rules. Sponsor, in its sole discretion, reserves the right to reject entries from any source, and to disqualify any person or persons who Sponsor believes is tampering with the entry process in any way, including but not limited to attempts to manipulate the mobile or website entry systems or entry process in order to increase the odds of winning, or for any other fraudulent activity designed to affect the entry process or who is otherwise in violation of the rules or of any applicable law or regulation. To the fullest extent permitted by law, Sponsor may seek prosecution of and/or damages from any person who attempts to damage any station website or to tamper with the operation of this Promotion. Sponsor further reserves the right to cancel, terminate, suspend, or modify the Promotion if it is not capable of completion as planned or if any fraud, technical failures or any factor beyond Sponsor’s control, including force majeure, infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorized intervention or technical failures of any sort, corrupt or affect the administration, security, fairness, integrity or proper conduct of the Promotion as determined by Sponsor in is sole discretion. Sponsor’s failure to enforce any term of these Official Rules shall not constitute a waiver of this provision. If due to circumstances beyond the control of Sponsor, including any force majeure event or other event of local or national importance, any segment of the Promotion is delayed, rescheduled, postponed or cancelled, Sponsor reserves the right, but not the obligation, to cancel, terminate, suspend, or modify the Promotion and shall not be required to award a substitute prize.
e. Contestants understand, acknowledge and agree that the Released Parties shall not be liable for losses or injuries of any kind resulting from the rejection of an entry given Sponsor’s belief that the contestant was abusing or tampering with the Promotion entry process in any manner or due to any technical malfunction of the telephone or network transmission line or any entries that are late, delayed, garbled, incomplete, misdirected, lost, corrupted or otherwise not in compliance with the rules or applicable law.
f. The Released Parties are not responsible for (i) typographical or other errors in the printing, the offering, or the administration of the Promotion or in the announcement of a prize; (ii) incorrect or inaccurate entry information, human error, failure, or omission; (iii) unauthorized human intervention; (iv) entries not received due to difficulty accessing the internet, service outage or delays, equipment malfunctions, disconnections, or other technological failures, dropped calls or interruptions; (v) misdirected, misdialed, incomplete, incorrect, or late mobile or website entries; and (vi) any cancellations, delays, diversions, or substitutions or omissions whatsoever by any transportation providers or any other persons or entities providing any services to winner(s) (and guest, if applicable) including any results thereof such as changes in services or location necessitated by same.
g. Further, the Released Parties are not responsible if any part of a Promotion prize that cannot be awarded due to acts of God, acts of war, natural disasters, weather, acts of terrorism, or other factors beyond the Released Parties’ control.
h. Failure to comply with the Promotion rules may result in a contestant’s disqualification solely at the discretion of Sponsor.
i. Any disputes that may arise hereunder shall be governed in all respects by the laws of the State of California without regard to the conflicts of laws principles of any jurisdiction. Venue with respect to any such disputes shall be had in the state and federal courts of the State of California.
j. Copies of the Official Rules or for a list of winners following completion of the Promotion (specify which), send a self-addressed, stamped envelope specifying “Official Rules” or “Winner List” to LiveJasmin’s $500 Giveaway at CamCon 2016 Winner List or Official Rules Request, Docler Media, LLC, 720 N. Cahuenga Blvd., Los Angeles, CA 90038. All such requests must be received within 60 days following completion of the Promotion.

SZPONZOR ÉS LEBONYOLÍTÓ: Docler Media, LLC. 720 N. Cahuenga Blvd., Los Angeles, CA 90038

10th clause - Jasmin Cam

A JasminCam-et folyamatosan fejlesztjük és frissítjük, hogy napról napra javítsunk az oldal élőkamerás képminőségén. A JasminCam telepítésével a stúdiók és / vagy modellek a Jasmin élő adásának optimális videóminőségét élvezhetik.

A JasminCam szoftver a stúdiók és / vagy modellek számítógéprendszerei technikai adatainak és forrásainak felhasználásával működik. A stúdiók és / vagy modellek hozzájárulnak, hogy a szoftver telepítése a JasminCam és a stúdiók és / vagy modellek számítógépein futó egyéb aktív alkalmazások összekapcsolódásával járhat.

A JasminCam telepítésével a stúdiók és / vagy modellek elismerik, hogy tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy a szoftver bejelentkezik a számítógépükbe és operációs rendszerükről információt küld számunkra. Ez az információküldés a stúdiók és / vagy modellek saját érdekében áll, mivel szükséges ahhoz, hogy a lehető legjobb szoftververziót tudjuk számukra biztosítani.

A Jasmin.com kijelenti és garantálja, hogy a JasminCam nem fér hozzá, ellenőrzi vagy tárolja rosszindulatú tevékenység céljából a számítógép folyamatait.

11. pont - A Modellek Személyes Weboldala

Én, vagy amely esetekben ez releváns, a Stúdió(k) dönthet(n)ek úgy / ezúton kérvényezhetem / kérvényezhetik, hogy a Weboldal Üzemeltetője biztosítsa számomra saját weboldalamat vagy a Stúdió Performerek számára az ő weboldalaikat, amelyek jelen Szolgáltatásokhoz, a Szolgáltatási Feltételekhez (úgymint nyilatkozatok, fenntartás, ügyfélkezelés, kifizetések / díjak kezelése, adatvédelem, IP jogok és így tovább) hasonló vagy azokkal megegyező, értelemszerű alkalmazásával (minden ilyen weboldal az általunk ismert és elfogadott Weboldalnak vagy Modell Weboldalnak minősül). Minden ilyen kérés / kérelem a “Kérem a weboldalamat” opció bejelölésével hivatalos kérelemnek minősül, ahol releváns a jelen kikötés alatt és / vagy mellett (a Stúdió(k) esetében ez az opció csak a Stúdió Performerek weboldalaira vonatkozik és a vonatkozó Stúdió Fiók releváns Stúdió Performerei közül megfelelő kiválasztásra kerül), amely esetben én, vagy amely esetekben ez releváns, a Stúdió(k) (ennek megfelelően tartva a kapcsolatot a Stúdió Performerekkel, amely esetekben ez releváns), kifejezetten egyetértek azzal és hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen Szolgáltatási Megállapodás kikötéseinek és feltételeinek maradéktalanul eleget teszek.

A Modell Weboldalát (a kapcsolódó domainnévvel és SSL tanúsítvánnyal együtt, amelyek megnevezése ezentúl "Modell Weboldal Csomag") a Weboldal Üzemeltetője hozza létre, birtokolja és üzemelteti, míg én, vagy amely esetben ez releváns, a Stúdió(k) (utóbbi esetében kapcsolattartóként vagyok jelen és / vagy ennek megfelelően továbbítom avagy kiterjesztem a felelősséget a Stúdió Performereire), ebben az esetben egy nem kizárólagos, nem átadható (Stúdió(k)ra vonatkozóan másodlagos felhasználói jog csak a kapcsolódó Stúdiófiókhoz rendelt Stúdió Performerekhez) jogdíjmentes felhasználási engedély vonatkozik a Modell Weboldalakra és a kapcsolódó domainnevekre (megnevezése ezentúl "Engedély"). A domainnév megváltoztatására a regisztráció és a weboldal élesítése után nincs lehetőség. Az itt megadott Engedély időleges (pl. egy tizenkét hónapos időtartamra szól, a lentebb meghatározott Időtartamhoz igazodóan) és időszakosan megújítható, amennyiben egyik, az engedélyezési megállpodásban résztvevő felek egyike sem él az egy hónapos felmondási határidővel (az érkeztetés időpontja fog érvényesnek számítani ezen esetekben).

A Modell Weboldalának élesítésétől számított első tizenkét hónapos időtartamra a Performer(eke)t és / vagy Stúdió(ka)t semmilyen költség nem terheli (megnevezése ezentúl "Időtartam"). Ezen Időtartam lejárta után a Modell Weboldal Csomag fenntartásához kapcsolódó díjak évente esedékesek (önköltségi áron) minden új tizenkét hónapos időtartam kezdetétől, és ennek megfelelően kerülnek levonásra a Performer és / vagy Stúdió(k) keresetéből.

4. NYEREMÉNYEK
a. Egy (1) darab 500 dolláros készpénzdíjat adunk át a nyertesnek beváltható csekk formájában a nyertes alkalmasságáról történt megbizonyosodás után.
b. A hivatalos szabályzatban meghatározott díjak számán felül több díj nem kerül kiosztásra. Minden egyes készpénznyereményt beváltható csekk formájában juttatunk el nyerteshez az alkalmasságáról való megbizonyosodás után és a nyereményjáték befejezésének dokumentálását követően. A csekkek elkészítése és kiküldése 4-8 hét alatt történik meg az alkalmasságáról való megbizonyosodás után és a nyereményjáték befejezésének dokumentálását követően. Minden adó, ideértve többek között a szövetségi, állami és helyi adónemeket, valamint bármilyen, a nyeremény átvételével és felhasználásával kapcsolatos egyéb kiadás és költség kizárólag a nyertest terheli. A nyertesnek a Szponzor felé be kell mutatnia egy érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányt, érvényes adófizetést igazoló adószámot vagy társadalombiztosítási azonosító számot bármilyen nyeremény átvétele előtt. Amennyiben alkalmazható, a nyerteseknek ki kell tölteniük egy IRS Form 1099-es adóbevallási formulát a rájuk vonatkozó nyereménynek megfelelő értékben. A nyeremény kizárólag a Szponzor saját belátása szerint és döntése alapján átruházható vagy cserélhető.

Minden körülmények között kihangsúlyozandó, hogy a Modell Weboldal a Weboldal Üzemeltetőjének tulajdona és az is marad mindenkor, és ennek eredményeként nincs arra vonatkozó bizonyosság, hogy a vonatkozó Engedély nem kerül tetszés szerint felfüggesztésre, megszüntetésre és / vagy átengedésre egy másik kedvezményezett részére bármikor a Weboldal Üzemeltetője által minden további magyarázat nélkül (ezen kitétel független bármely olyan azonnali megszüntetéstől, amely szabályszegés miatt következik be).

12. pont - Átruházás

Nem vagyok feljogosítva arra, hogy átruházzam a szerződésben foglalt pozíciómat bármely más személynek. Egyetértek, és adott esetben felelősséget vállalok azért, hogy a Modellek egyetértsenek abban, hogy a Modell felhasználónevet/jelszót nem oszthatják meg harmadik személlyel. Ellenkező esetben felelnem kell a jelen Szolgáltatói Megállapodás 7. pontja szerint.

Egyetértek abban, hogy a jelen Szolgáltatási Megállapodás értelmében a Weboldal Operátornak jogában áll korlátlanul átruházni jogait és kötelezettségeit.

13. pont - Kiegészítések

A Weboldal Operátor módosíthat a Szolgáltatási Megállapodáson, amennyiben engem annak hatályba lépése előtt tájékoztat. Ha a Weboldal Operátor módosította a Szolgáltatási Megállapodást, a Stúdió feladata azzal szinkronban változtatni a Modell Szerződésen a jogok és kötelezettségek mindenkori betartása mellett a Szolgáltatási Megállapodás szerint.

Amennyiben a végrehajtott módosítások számomra, a Modellek számára nem megfelelőek, úgy szüneteltethetem/ik a Szolgáltatás nyújtást a Weboldal Operátorral szemben. Ha adott esetben én, vagy a Modellek nem szüneteltetik a Szolgáltatás nyújtást, úgy automatikusan a végrehajtott változtatásokat elfogadottként lehet tekinteni.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén a help@jasmin.com címen keresztül vehetem fel a kapcsolatot. Ezennel tudomásul veszem, hogy a Szolgáltatói Megállapodás feltételeiről (az adatvédelmi szabályzatot is beleértve) bármikor érdeklődhetek a következő oldalon.

14. pont - Szerződés felbontása

Bármelyik fél bármikor, bármilyen indokkal felbonthatja ezen Szolgáltatási Megállapodást írásban közölve azt (az adott e-mail címen) a másik féllel minimum 5 (öt) munkanapon belül. Súlyos szabályszegés esetén a Weboldal Operátor előzetes figyelmeztetés nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szolgáltatási Megállapodást. Abban az esetben, ha a regisztrációs űrlap naptári napok szerint harminc napig (30) nincs kitöltve hiánytalanul, a Weboldal Operátor a fiókot törölheti. Kérjük jegyezd meg, hogy hat (6) hónap tétlenséget követően a Weboldal Operátor zárolhatja a fiókot, valamint felmondhatja ezen Szolgáltatási Megállapodást mindenféle figyelmeztetés nélkül. Így, még a kifizetési limitet el nem ért, vagy már elért, de még függőben lévő összegek elvesznek. Ha bármely oknál fogva a Szolgáltatási Megállapodást felbontják, akkor a továbbiakban már nem jár semmilyen részesedés az életre szóló tag referálási programból sem.

15. pont - Vonatkozó törvények és hatáskörök

Kivételt képeznek az egyedi / különböző hatályos törvények, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy megkérdőjelezzék az itt tárgyalt 9. pontban a versenyekre foglaltakat és a vonatkozó különleges szabályokat; a felek megmásíthatatlanul kijelentik, hogy alkalmazkodnak Luxemburg város bíróságának kizárólagos törvénykezéséhez azon esetekben, amikor jelen Szolgáltatási Megállapodásból fakadó viták eldöntéséhez tárgyalásra kerül sor.

Kivételt képeznek az egyedi / különböző hatályos törvények, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy megkérdőjelezzék az itt tárgyalt 9. pontban a versenyekre foglaltakat és a vonatkozó különleges szabályokat; minden egyéb, ezen Szolgáltatási Megállapodásból felmerülő ügyből és minden egyéb nézeteltérés megoldása a fentiek tekintetében a Luxemburgi Nagyhercegség jogrendszere irányítása és hatályos törvényei alapján lesz értelmezve és levezetve, a törvényi rendelkezések összeegyeztethetetlenségének és más kötelező jogi rendelkezés ellenére.

16. pont - Érvényesség megszűnése

Amennyiben a Szolgáltatói Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, vagy végrehajthatatlan bármilyen mértékben is a kompetens bíróság alkalmazandó jogszabályai szerint a Szolgáltatói Megállapodás fennmaradó részét nem érinti, és bármely fennmaradó rendelkezés a törvény által eflogadva teljesen végrehajtható.

17th clause - Governing Language and Consent

Ezen Szolgáltatási Megállapodás értelmében ezennel kijelentem, hogy tudok angolul írni, olvasni, és megértem az angol beszédet. Megértettem, hogy kommunikációra csak és kizárólag az angol nyelvet használhatom, és amikor csak lehetséges, mindig az angol nyelvet fogom használni.

18. pont - Megjegyzések

Bármely megjegyzést, javaslatot, vagy tanácsot egyik féltől a másiknak az alábbiakban biztosítani kell a következő elérhetőségeken:

DuoDecad IT Services Luxembourg S.à r.l.:. help@jasmin.com

Figyelmesen átolvastam a Szolgáltatási Megállapodás feltételeit, és egyértelműen elfogadom a Nyilatkozatokra és Személyes adatokra vonatkozó pontokat a következő gombra való kattintással: "Átolvastam, értelmeztem és elfogadom a jelen Szolgáltatási Megállapodást, és egyértelműen kijelentem, hogy elfogadom a Nyilatkozatokról (4. pont) és a Személyes adatokról (5. pont) szóló kitételeket"

Kategória Szabályai

 • Amatőr Lány: 1 női modell
 • Amatőr Fiú: 1 fiúmodell
 • Lány - 1 női Modell
 • Leszbikus pár - 2 női Modell
 • Érett Hölgy - 1 legalább 30 éves női Modell
 • Pár - 1 nő és 1 férfi Modell
 • Csoport - 3 vagy 4, legalább egy női Modell
 • Fétis - 1 Modell fétis öltözékben, mely bármilyen felismerhető egyenruha is lehet (nővér, katona, tiszt, set.), bőr vagy latex jelmez (csak egy pár csizma nem számít annak). Megfelelő háttér a kameraképen és a fotókon (pl.: kék háttér delfinekkel nem elfogadott), kellékekkel (pl.: bőr vagy latex maszk, póráz, szegecselt testi kiegészítők, láncok) egyaránt használhatóak.
 • Fiú - 1 heteroszexuális férfi Modell
 • Meleg - 1 vagy több homoszexuális férfi Modell
 • Transzszexuális - 1 vagy több Transzszexuális Modell
 • Tüzes Flört - 1 vagy több női Modell
 • Lelkitárs - 1 vagy több női modell
 • DJ - 1 vagy több női modell
 • Táncos - 1 vagy több női modell
 • Fitnesz - 1 vagy több női modell
 • Szerelmi tanácsadó - 1 vagy több női modell
 • Cosplay - 1 vagy több női modell