Venligst opgradér din browser for at fortsætte med at bruge Jasmin Model Center.

 
Model/Studio Services aftale

You can find the old services agreement here.

This agreement (hereinafter referred to as "Services Agreement") governs the relationship between:

Duodecad IT Services Luxembourg S.à.rl , med registreret adresse på 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg, registreret i Luxembourg Handel og selskabsregistret under nummeret (RCS) B 171,358, med en registreret kapital på 12 500 EUR (i det følgende benævnt "Website Operatør") og model (i det følgende benævnt "Model", "mig", "du" eller "jeg"), og / eller - i tilfælde af etablering af en Studio konto - de Studios (herefter benævnt "Studio" og i givet fald skal, " du ", "mig", eller "Jeg")

Services agreement

Ved at udfylde samt indsende tilmeldingsformularen, samt ved at klikke på knappen "Jeg har læst, forstået og accepterer den nuværende serviceaftale samt udtrykkeligt erklærer accept af klausuler vedrørende erklæringer (4. klausul) og Personoplysninger (5. klausul )", Model / Studio giver sit samtykke til, samt navnlig dets udtrykkelige samtykke til klausuler vedrørende erklæringer (4. klausul) og personlige data (5. klausul), og acceptere følgende Services aftale:

Definitioner

"Jeg", "mig", "du": hver Model, Studio, eller dem begge, alt efter omstændighederne.

"Model": en person, der levere voksne underholdning for Website Operatøren.

"Model Account": a registered account open by the Model with the Website Operator upon acceptance of the terms and conditions hereof.

"Private Chat": a private form of communication/interaction (online) between a Member and a Model, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chat": a public form of communication/interaction (online) between Model(s) and Visitors/Subscribers, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chatroom": a designated virtual room online where Model(s) can communicate/interact with Visitors/Subscribers.

"Studio": en person (fysisk eller juridisk) abonnere på en Studio-konto, og hvem der leverer voksen underholdning, mens man krontrakter Modeler.

"Studio-konto": en registreret konto for Studio, som, kan også registrere modeller.

"Studio Modeller Kontrakt": Kontrakt mellem et Studio deres Modeller for at leverer Studio Model Services.

"Services": content/performance/chat services rendered by Models and Studios on the Websites and, as the case may be, the transmission and distribution of such content to the public through satellite or cable network ("broadcasting"). Such services namely comprise online adult entertainment services, more precisely, performing live webcam shows, webcam chats (oral and/or in writing), availability of other related products such as videos and/or snapshots of Models amongst others and uploading original content for the entertainment of Visitors/Subscribers worldwide, who have selected Models notably pursuant to live streams, images, offline (teaser) and so forth. Services are usually sold on a pay per view basis, exception made of some specific products which may be sold on a one time basis, as further specified hereof where relevant.

"Websites": different websites, like www.jasmin.com, www.livejasmin.com, www.joyourself.com etc., operated by the Website Operator including affiliated sites operated by (a) webmaster(s).

"Besøgende / Abonnenter ": personer som besøger og / eller abonnere og / eller købe Services på hjemmesiderne eller modtager noget af dens indhold i alle medier til rådighed nu eller oprettes i fremtiden (også kaldet medlemmer eller slutbrugere fra tid til anden).

1st clause - Purpose

Både fysiske og juridiske personer, alle modeller eller Studios, alle handler i henhold til denne aftale, som professionelle tjenesteudbydere inden for rammerne af deres forretning / faglige aktiviteter, når de leverer deres tjenester (ikke forbrugere ).

A. Model

Afsnit A er kun gældende for Modeller

Ved hjælp af den nuværende serviceaftale, markere jeg udtrykkeligt min interesse for at yde Services som en model på hjemmesider som fremmes af Website Operatøren og dets partnere, som i øjeblikket forvalter en virksomhed til forbruger (B2C) - interaktiv live streaming video chat site (baseret på en tilgængelig på www.jasmin.com) og udsendelse, i henhold til vilkårene i denne serviceaftale.

Den model forpligter sig til ikke at fremlægge enhver ulovligt, skadeligt, uanstændigt, hadefuldt, racemæssig, etnisk eller andet anstødeligt indhold (såsom ærekrænkende, krænkende, truende, racistisk offensiv, etc.), mens Tjenesterne leveres i henhold til denne serviceaftale.

For at forbedre effektiviteten af de ovennævnte Tjenester, er jeg autoriseret til at bruge helpdesk, som leveres af Website Operatøren og / eller dets serviceudbydere, når det skønnes praktisk.

Jeg bekræfter, at Website Operatøren ikke besidder nogen magt af retning, underordning, eller anden form for autoritet over mig. Den nuværende Services aftale betyder derfor ikke afgøre min plads eller tidsplan for hvervet. Website Operatøren kan ikke fortælle mig, hvad min lovligt indhold eller mine Services skal være, da jeg er helt klar, som et model, som jeg skal give pålidelige og effektive tjenester i fuld overensstemmelse med den gældende lovgivning og formål med den foreliggende serviceaftale.

Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst og forstået vilkårene og betingelserne for de websteder, der er gældende for medlemmer af de hjemmesider, og jeg er klar over kravene til kvalitet og de forpligtelser der er fremvist i sådanne vilkår og betingelser. I tilfælde af spørgsmål til denne henseende kan jeg kontakte Website ejeren i overensstemmelse med kontaktoplysningerne i denne serviceaftale.

Modeller kan levere Services i et af de områder / kategorier som er tilgængelige på hjemmesiderne, som kan ændres uden forudgående advarsel af Website operatøren, med hensyn til standard krav til Websites miljø og erfaring hensigten med Website Operatøren.

I hereby certify that I am not underage and agree to this Services Agreement based on my sole consent and free will without any third party moral or physical constraint.

Tjenesterne som leveres af mig med total autonomi og teknisk uafhængighed. Derfor er jeg fuldstændig ansvarlig og hæfter for mine egne handlinger, videoer, lyd, chat, dialog, instruktionsvideoer og rådgivning, som samtykkende ansvarlig voksen, og alle beslutninger i relation til indholdet af mine handlinger som model er lavet på min egen skøn.

Uanset ovenstående, jeg handler under denne Aftale som en professionel, når udfore hvervet, men det er ikke hensigten, at de Ydelser af mig, skal ses som at blive certificeret af offentlige myndigheder eller af eventuelle nødvendige eksamensbeviser, det er mit ansvar at holde slutbrugerne behørigt opmærksom på dette forhold. Jeg forstår, at er jeg ikke på nogen måde en medarbejder i Website Operatøren og / eller enhver anden enhed i relation til Website Operatøren.

Jeg erklærer hermed, at i henhold til denne Aftale, jeg vil sætte kvalitet tjenester af høj, jeg ikke vil give nogen bevidst uretmæssig eller vildledende oplysninger til medlem af det Websites , og at hvert øjeblik vil jeg handle ærligt og professionelt.

B. Studie

Afsnit B gælder kun for Studios

Studio indgår denne Aftale med henblik på levering af tjenesteydelser til Website Operatøren. Til dette formål kan Studio kontrakt med Modeller. Under alle omstændigheder er det Studio er eneansvarlig mod HJEMMESIDE OERATOR for tjenester ydet af deres modeller.

Studio forstår og accepterer, at de tjenester, der skal ydes af modeller (i det følgende benævnt "Model Services") under de vilkår og betingelser i kontrakten indgået mellem Studio og modeller (i det følgende benævnt "standardkontrakt") er af voksen underholdning natur, nemlig at udføre live webcam shows og chat gennem Studio udstyr til underholdning af besøgende / Abonnenter over hele verden, der har valgt disse modeller i henhold til live streams, billeder, offline (teaser) og betalende videoer eller modtage udsendelsen.

The Studio understands and agrees that it is its responsibility to determine the terms and conditions of the Model Contract, which the Studio shall autonomously and independently determine without any influence of the Website Operator, provided that such a Model Contract does not result in the violation of the Studio’s obligations under the present Services Agreement and while procuring that the Models must follow the rules, where applicable, of this Services Agreement. Accordingly, the Models shall not be in a contractual or any other relationship of any nature with the Website Operator. The Studio agrees that it shall remain solely and completely responsible and liable for all the content, actions, shows, videos, chat, dialogue, and any other Models Services rendered under the Model Contract.

The Studio hereby declares that all Models with whom it has entered into contractual relationship are of legal age and are not subject to any moral or physical constraint by a third party or the Studio.

The Studio hereby certifies that it does not support, promote or allow any activities linked to prostitution, escort, sex trafficking, pedophilia or any kind of human abuse.

The Model undertakes to take all necessary measures to cooperate with the Website Operator in order to verify from time to time that none of its Models are engaged in any act of prostitution and escort.

In case evidences appear that one or several Models linked to the Studio are involved in prostitution and/or escort activities (or of any attempt to do so), the Website Operator will be entitled to stop with immediate effect any partnership with the Studio and contact the competent authorities where relevant.

In case evidences appear that one or several Models linked to the studios are underaged and/or that the Studio is involved in child exploitation or sex trafficking the Website Operator will terminate the Service Agreement, and will immediately contact the criminal authorities.

For at forbedre effektiviteten af modellerne Tjenester, jeg som et studie, er autoriseret til at bruge helpdesk, som levers af Website Operatøren og dets partnere, når det skønnes praktisk.

Website operatøren kan, efter eget skøn, give visse fordele til Studioer for at holde sidnævnte loyale. Skulle nogen af disse fordele påvirker modellerne af at Studiet , med særligt henblik på den videre registrering af disse modeller på hjemmesiderne, så er det alene ansvarlig for Studio at afspejle det i Studio Models kontrakt.

Jeg, som en Studio, bekræfter, at Website Operatøren ikke besidder nogen magt af retning, underordning, eller anden form for autoritet over mig. Den nuværende Services aftale bestemmer derfor ikke det sted eller tidsplanen for de modeller til at levere deres Tjenester, som er fastlagt i standardkontrakten. Website Operatøren vil ikke fortælle mig, hvad mit lovligt indhold eller Modellerne Services skal være, da jeg er helt klar, som et Studio, at jeg er ansvarlig for modellerne levere pålidelige og effektive tjenester i fuld overensstemmelse med den gældende lovgivning og formålet med standardkontrakten.

Jeg, som et studie bekræfter hermed, at jeg har læst og forstået vilkårene og betingelserne for de websteder, der er gældende for medlemmer af de hjemmesider, og jeg er klar over det niveau af kvalitet og forpligtelser, der er fremvist i disse vilkår og betingelser. I tilfælde af spørgsmål til denne henseende kan jeg kontakte Website operatøren i overensstemmelse med kontaktoplysningerne i denne serviceaftale. I denne henseende Jeg bekræfter, at jeg er ansvarlig for de modeller, i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til standardkontrakten, at gøre de modeller Services i henhold til det niveau af kvalitet og forpligtelser, der er fremvist i vilkår og betingelser for de websteder, som er gældende for medlemmer af de websteder.

The Studio is acting under this Services Agreement as a professional in the frame of the exercise of my business activities (as opposed to consumers) when rendering the Services and thus will be solely responsible for paying all applicable taxes. The Studio acknowledges, and holds harmless, the Website Operator in case the latter is compelled to disclose account information to relevant tax authorities in the course of any legal proceedings initiated in the local jurisdiction of the Studio or the Website Operator or any other jurisdiction. As a general rule, the Studio is required to provide invoices for all services rendered to the Website Operator. Such invoices shall comply with all applicable domestic law and EU law, as the case may be. In case the Studio cannot provide an invoice to the Website Operator, the latter may generate a self-invoice. By acceptance of this Services Agreement, the Studio agrees to the Website Operator operating a self-invoicing system, if needed, and accepts each self-invoice to be issued by the Website Operator in respect of services provided by the Studio. It is not intended that the Studio is to be viewed as being certified by public authorities or by any necessary diplomas, it being the Studio’s responsibility to keep the end users duly aware of that fact. As a Studio, I understand that I am not and that the Models are not in any way employees of the Website Operator and/or of any other entity related to the Website Operator

Jeg forpligter mig hermed, som et Studio, at under standardkontrakten, de Modeller vil leverer ModelServices i høj kvalitet, vil ikke give nogen uretmæssig eller vildledende oplysninger til medlemmer af Websites bevidst, og at når som helst vil Modellerne handle ærligt og professionelt.

Studio desuden beskæftiger sig for at garantere, at de modeller overholder de krav, der gælder for de Studios samt kravene til modeller som fastsat i §1 A ovenfor.

2nd clause - Duration

Denne Aftale får først virkning fra den dato, hvor Model / Studio registreres på hjemmesiderne og accepterer denne Services aftale ved at klikke på knappen "Jeg accepterer, forstå og jeg acceptere denne Aftale og udtrykkeligt erklærer accept af klausuler vedrørende erklæringer (4. klausul) og personoplysninger (5. klausul)", og forbliver i kraft, indtil behørigt opsiges af begge parter i fuld overensstemmelse med de vilkår og betingelser udtrykkeligt angivet i denne serviceaftale.

3rd clause - Fees

Jeg erkender, at det beløb, der skal betales for de Ydelser, der er omfattet af den nuværende serviceaftale, vil blive offentliggjort på hjemmesiderne. Jeg som Model / Studio, enig med Website Operatøren, at det beløb, der skal betales for de Ydelser på Websites må variere i overensstemmelse til den takst trufne valg (dvs. minut-gebyrer, som jeg diskretionært vælge, og som betales af besøgende på Website Operatøren for Tjenesterne, der tilbydes af mig gennem websteder).

Jeg forstår og accepterer, at de beløb, der skal betales af Website Operatøren til mig, vil svare til en vis procentdel (varierende i henhold til typen af tjenesteydelser) af det valgte ladning mulighed (dvs. vis procentdel af prisen betales af besøgende / medlemmer af hjemmesider til Website operatøren), som beskrevet ovenfor, som procentvise og betalings muligheder vil blive offentliggjort på min registrerings konto og / eller min salgs side (som jeg kan konsultere før nogen levering af tjenesteydelser). Jeg forstår og accepterer, at ingen royalty forfalder til mig for enhver oprindelige indhold uploadet af mig til de websteder, eller for indholdet af mig, som udsendes. Jeg forstår fuldt ud og anerkender, at de besøgende / medlemmer af de hjemmesider er kunder af Website Operatøren.

Jeg er fuldt ud klar over, at priserne forfalder som afrundede amerikanske dollar beløb uden yderligere cents. Derfor er jeg enig, at brøkdele betaling beløb ikke vil blive krediteret til mig. Den i nærværende paragraf pris skal betales ved, bankoverførsel, Payoneer, check, eller andre betalingsmetoder til rådighed, og valgt på hjemmesiden Operator eget skøn.

Jeg erkender også, at prisen, der skal betales for at levere Tjenesterne kan forholdsmæssigt og tilstrækkeligt reduceret i tilfælde af mine / Studie Performers ulovlige adfærd, nemlig i strid med nuværende serviceaftale og / eller gældende lovgivning, og / eller i tilfælde af særskilt aftale i henhold til vilkårene i aftale heraf, der ville være befordrende for sådan et fald i givet fald.

Priserne per minut betales af besøgende / medlemmer og som udgør også grundlaget for regnet beløb optjent af mig som beskrevet ovenfor, kan ændres på Website Operatøren eget skøn og efter forudgående meddelelse til mig. I tilfælde af en væsentlig ændring i mængden af tilgængelige pris at opkræve, jeg skal have mulighed for at opsige nuværende serviceaftale ved modtagelse af en sådan ændring; ellers hvis jeg fortsætte med at yde tjenester via webstederne, skal det betragtes som en stiltiende accept til sådanne ændringer.

Svindel med kreditkort er en forbrydelse, og Website Operatøren vil gøre alt i sin magt for at hjælpe lokale og internationale agenter til at spore folk begår sådanne forbrydelser. Website Operatøren vil IKKE betale gebyrer i tilfælde af svigagtige indkøb. Indkøbene SKAL stamme fra ejeren af kreditkortet eller har tilladelse fra ejeren til at bruge deres kreditkort. I Website Operatøren hold gør alt i sin magt for at minimere andelen af svigagtige indkøb. Hvis du kender NOGEN, begå sådanne aktiviteter bedes du underrette os, så du kan hjælpe os med at beskytte vores websteder.

4th clause - Declarations

Jeg bekræfter, at jeg er, og i givet fald, at modeller under min Studio konto samt enhver person, der optræder på kameraet eller på billeder, er mindst 18 år (eller 21, når det er påkrævet af den lokale lovgivning), eller myndighedsalderen i min / deres juridiske kompetence (alt efter hvad der er størst). Ved at sætte kryds / klikke på "Jeg har læst, forstået og accepterer den nuværende serviceaftale og udtrykkeligt erklærer accept af klausuler vedrørende erklæringer (4. klausul) og Personoplysninger (5. klausul)" afkrydsningsfeltet / knap Jeg bekræfter, at jeg eller modeller efter omstændighederne være, har nået myndighedsalderen, og at jeg ikke vil give Website Operatøren en falsk identifikation (herunder min eller modellernes 'navn, adresse og / eller fødselsdato).

As a Studio and/or Model I hereby grant my consent to the Website Operator to perform a general background check on me for KYC purposes in databases aggregating publicly available information.

Jeg er fuldt ud klar over, at Website operatøren, vil ikke blive betragtet ansvarlig, enten i fællesskab eller solidarisk, for indhold, information, kommunikation, mening, udtryk, og / eller virkningen af enhver art, der stammer fra gæsternes / medlemmer og / eller modeller / Studios af de hjemmesider eller fra nogen anden person eller tredje enhed til den nuværende serviceaftale.

Jeg bekræfter, at alle beslutninger i forbindelse med levering af tjenesteydelser er lavet på min, eller i givet fald være, i modellernes eget skøn, at sådanne tjenester ikke overtræder lokalsamfundet standard af "uanstændighed" i min / deres område, heller ikke de overtræder andre love. jeg er fuldstændig ansvarlig for mine egne handlinger som et samtykkende voksen og i givet fald være, for eventuelle handlinger foretaget af Modeller. Jeg erklærer ligeledes, at jeg er, og i givet fald være, at Modeller under min Studio konto er endvidere klar over min / deres strafansvar, og derfor vil jeg / de vil handle, under alle omstændigheder i overensstemmelse med min / deres lokalsamfund standard for moral og gældende love. Desuden Jeg bekræfter, at jeg ikke er under indflydelse af stoffer eller alkohol, og at jeg er, samt i givet fald være, er Modeller, hvilket gør Services / Modeller Services i videoen / filmen og udseende (e) af min / egen fri vilje.

Jeg skal holde Website Operatøren skadesløs for alle forpligtelser vedrørende Ydelser inden for rammerne af denne serviceaftale. Jeg opfylder hermed alle personer tilknytning til Website Operatøren nogen tidligere, nuværende eller fremtidige forpligtelser inden for rammerne af denne serviceaftale.

Jeg erkender endvidere, at jeg fuldt ud har læst og accepteret indholdet af denne Aftale forud for dens fuldbyrdelse. Jeg er ikke blevet foranledt eller tvunget af Website Operatøren, dets agenter, medarbejdere, eller nogen, der handler på deres vegne til at underskrive denne serviceaftale. Som jeg accepterer betingelserne i denne Aftale, bekræfter jeg , at identifikationen, der vises ovenfor, er sande og korrekte. Jeg erklærer ligeledes, som en model eller som et studie i givet fald være, at jeg, eller Modeller vil ikke give nogen ærekrænkende, fornærmende, truende, racistisk offensive, eller ulovligt materiale, og har ingen hensigt i støtte ing umoralske interesser. Jeg forstår, at hvis de Website Operatør mistanke om, at jeg, eller i givet fald være, Modeller har givet forbudt indhold, min konto(r) vil blive fastfrosset straks for yderligere undersøgelse og det kan resultere i permanente opsigelse af min konto(r), og i annullering og fortabelse af alle betalinger fra Website Operatør.

Jeg erklærer ligeledes, at jeg ikke vil tvinge nogen at gengive Tjenester på Websites der fremmes af Website Operatøren, og at alle modeller under min Studio-konto, som tilfældet muligvis, leverer modeller Services gennem websteder ved deres egen fri vilje. Jeg vil ikke anmode om eller tage del i noget relateret til escort tjenester eller prostitution. Ved at markere afkrydsningsfeltet "Jeg har læst, forstået og accepterer den nuværende serviceaftale og udtrykkeligt erklærer accept af klausuler vedrørende erklæringer (4. klausul) og Personoplysninger (5. klausul)" Jeg erklærer, at alle Model konti til sidst oprettet eller som i sidste ende vil blive oprettet i fremtiden under min Studio konto vil blive forsynet med sande og nøjagtige juridiske dokumenter.

Jeg erklærer, at jeg forstår, at enhver fysisk kontakt eller udveksling af kontaktoplysninger med medlemmer / besøgende på hjemmesider eller kontakte dem på anden måde er forbudt. Ethvert brud på denne forpligtelse vil straks resultere i opsigelse af denne serviceaftale. Jeg er klar over, at Website Operatøren kan kontakte alle kompetente myndigheder, herunder statsanklageren for at igangsætte eventuelle strafferetlige eller administrative sager.

Jeg forstår, at hvis Website Operatøren og / eller enhver anden enhed er angivet af denne, har mistanke om, at jeg eller andre modeller, som i givet fald, under min Model / Studio-konto har leveret forbudt indhold, kan min konto(e) blive fastfrosset straks med henblik på yderligere undersøgelse, og at det kan resultere i permanente opsigelse af min konto(r), og annullering uden tilbagebetaling af betalinger fra Website Operatøren til mig.

Jeg anerkender hermed, at Website Operatøren har ret til, øjeblikkeligt og ensidigt, opsige den nuværende Services aftale og alle konti, herunder Studio Regnskab og Model konti ved den mindste mistanke om forfalskning eller utilstrækkelig adfærd.

Jeg endvidere anerkender retten til Website Operatøren og/eller enhver anden enhed angives af denne, at være fuldt skadesløse for alle skader forårsaget af min ulovlige adfærd eller overtrædelse af den nuværende serviceaftale.

På en eksplicit godkendelse fra Studio / Model (Via e-mail eller chat-tilstand), vil Jasmin.Com- kundeservice Team igangsætte en fjernstyret session at få adgang til Studio / Model computer for at afhjælpe tekniske problemer eller for at få oplysninger om systemet for finde frem til oprindelsen af en fejl. The Studio / Model skal blive foran hans / hendes computer gennem hele fjernbetjeningen processen og føre tilsyn alle trin foretaget af kundeservice teammet. Skulle Studio / Model ser noget, som ikke ville være i overensstemmelse med hans / hendes anmodning, så han / hun straks anullere/ afbryde sessionen og rapportere problemet til Kundeservice. Ved at udtrykke hans / hendes godkendelse til en "fjernbetjening session ', Studio / Model forpligter og accepterer at give afkald på enhver juridisk handling, han / hun måtte have mod Jasmin.com, samt som sit personale, i forhold til den fjernbetjente session.

Som Model eller Studio erklærer, at jeg vil være ansvarlig for min, eller i givet fald være for modellernes, adfærd og Tjenesteydelser, og jeg vil acceptere, eller i givet fald være gøre modeller acceptere og respektere alle ovennævnte erklæringer og alle pligt gælder for modeller i henhold til denne serviceaftale.

As a Model or Studio I declare that I am responsible for ensuring to be compliant with all local laws, filing and registration obligations, including but not limited to registering to do business, filing and payment of taxes (including Sales, VAT, withholding or any other tax deemed applicable) and providing the Website Operator with relevant tax/VAT IDs should I exceed the local threshold, thereby requiring registration and payment of any value added or similar tax where applicable. Furthermore, I acknowledge, and hold harmless, that from time to time the Website Operator may be required to submit information to tax authorities as part of routine and/or extraordinary enquiries specifically related to the relationship and financial dealings of the Website Operator and me.

5th clause - Personal data

A. Model

When you decide to register on Jasmin as a model and provide live cam performances and other services, you will share some personal information with us. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.

B. Studie

- Din Personlige Information

When you decide to register on Jasmin as a Studio and use our site, you will share some personal information about you with us. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.

- The personal information of Models

Roles of the Parties. With regard to any personal data processed by Website Operator and Studio in connection with this Agreement, Website Operator and Studio will respectively each be a controller in respect of their own processing activities.

Website Operator and Studio agree to comply with the requirements of the data protection laws applicable to controllers in respect of the provision of their respective services and otherwise in connection with this Agreement including, but not limited to, the EU General Data Protection Regulation 2016/679, the e-Privacy Directive 2002/58/EC (as amended and replaced from time to time) and their national implementing legislations, laws regulating unsolicited e-mail communications, security breach notification laws, laws imposing minimum security requirements ("Data Protection Laws"). For the avoidance of doubt, Website Operator and Studio each have their own, independently determined privacy policies, notices and procedures for the personal data they hold and are each a data controller (and not joint data controllers). In complying with the Data Protection Laws, Website Operator and Studio shall, without limitation:

1) implement and maintain at all times all appropriate security measures in relation to the processing of personal data;

2) maintain a record of all processing activities carried out under this Agreement; and

3) not knowingly do anything or permit anything to be done which might lead to a breach by the other party of the Data Protection Laws.

Information of Models. In order for the model to be appropriately informed of the processing of his/her personal data, Studio's Privacy Policy or Model Contract must clearly and expressly indicate that the use of Websites and provision of Services on the Websites are subject to the Website Operator's Privacy Policy. Studio shall provide a link to or a copy of the Website Operator’s Privacy Policy and shall be responsible to inform Models of the changes to the Privacy Policy that could occur from time to time.

Consent of Models. Studio shall be responsible and undertake to collect, for the execution of the present Services Agreement and, after termination of the present Services Agreement, as necessary for Website Operator’s legitimate business interest, to comply with legal obligations, defend ourselves against legal claims or respond to requests from governmental authorities or law enforcement agencies, the individual and explicit consent of the Models regarding the processing of special categories of data as described in Art. 9 GDPR, for any services provided under this Agreement. The special categories of data processed by Studio and Website Operator concern (i) data of Models relating to their sexual life or sexual preferences and (ii) data revealing racial or ethnic origin.

Studio shall be responsible for the Models to agree and authorize, under the Model Contract, the Website Operator and/or any other entity indicated by it, to obtain and store information automatically from Models’ computer used to connect to the Websites (including, without limitation, cookies).

In case Studio provides Models’ email address, Studio shall be responsible for the Models to agree and authorize, under the Model Contract, the Website Operator to send commercial communications to the Models.

When obtaining consent(s) from the Models, Studio undertake to inform the Models that the consent(s) given will apply to all Model’s accounts, in case such Model has several accounts.

Studio undertakes and shall be able to provide Website Operator with written evidence of the consents given by the Models, on request made by this latter.

Data Subjects Rights. Studio shall promptly notify Website Operator if Studio receives a request from a Model under any Data Protection Laws in respect of the processing of personal data made by Website Operator. Studio shall make such notification by email to dsr@doclerholding.com no later than forty eight (48) hours of the receipt of the request.

Indemnity. Studio will fully indemnify and hold harmless Website Operator and any entities of its group of companies, as well as their officers, directors, shareholders, agents, and employees from any liabilities, losses, damages, costs (including, without limitation, attorney’s fees), expenses or fine (including, without limitation, any administrative fine as imposed by any data protection supervisory authority), as suffered or incurred by any them and resulting from:

1) Any breach by Studio of this Clause 5 “Personal Data” occasioned by an act or omission of the Studio or of one of its employees, agents or contractors;

2) Non-compliance by the Studio with the provisions of the Data Protection Laws.

Inspection. Studio shall be responsible for the Models to allow under the Model Contract all their personal data and/or the contents published on the Websites to be inspected by the Website Operator and any entities indicated by the latter, randomly, resorting to any existing means for such effect. Notwithstanding the above, Studio is aware that it is not a duty of the Website Operator to proceed with such inspection, and the Website Operator and said entities will not be considered responsible, either jointly or severally, in case of the unlawful conduct of Models or provision of false information to the Website Operator.

6th clause - Rights to the Image – Right to the Name – Intellectual Property Rights Assignment

6.1 Authorization for use of image and name

I authorize, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to authorize under the Studio Models Contract, the Website Operator to use my/the Model’s image, photograph, voice, or other likeness of myself/the Model (hereinafter collectively referred to as the "Model’s Image") for the purposes of the provision of the Services on the Websites, offered for sale to Subscribers, including publicity, marketing, and promotion of the Websites and its various programs.

I authorize as well, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to authorize under the Studio Models Contract, the Website Operator to use my/Model’s username, alias, pseudonym (hereinafter collectively referred to as the "Model’s Name") for purposes of provision of the Services on the Websites, offered for sale to Subscribers, including publicity, marketing, and promotion of the Websites and its various programs.

In this respect, I/the Model agree(s) and acknowledge(s) that the Model’s Name shall not contain and/or be constitutive of the name of any famous/celebrity person or name/sign which benefits from any intellectual protection. I/the Model shall be fully responsible for choosing a Model’s Name which conflicts with a name on which a third party has rights.

I authorize, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to authorize under the Studio Models Contract, the Website Operator to use my/the Model’s Image and/or my/the Model’s Name, as part of the Creation (defined in clause 6.2 below).

My/the Model’s Image and/or my/the Model’s Name may be copied/reproduced and distributed by means of various media, including, but not limited to, video presentations, television broadcast, radio transmission, news releases, e-mails, billboards, brochures, placement on the Websites and/or other electronic delivery, publication, display, or promotion on any and all other media, and I/the Model further understand(s) that my/the Model’s Image and/or my/the Model’s Name may be subject to reasonable modification or editing. I/the Model waive(s) any right to inspect or approve the finished product or material in which the Website Operator may eventually use my/the Model’s Image. I/the Model relinquish(es) and give(s) the Website Operator all rights, title and interests in and to the Model’s Image and/or the Model’s Name. This authorization for use of my/the Model’s Image and/or my/the Model’s Name shall be binding upon my/the Models’ heirs, successors, assigns, and legal representations.

I confirm, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to confirm under the Studio Models Contract, that I/the Model am/is aware of the provisions relating to the image rights, private life, and the right to a name, and agree(s) that the above authorization will remain in force for the duration of either 10 years from the termination of this Services Agreement, or for the period of the validity of any intellectual property rights, including any eventual renewals and extensions, throughout the world, related to the Creation comprising the Model’s Image and/or the Model’s Name, whichever is greater.

6.2 Assignment of Intellectual Property Rights

I acknowledge and agree, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to expressly agree under the Studio Models Contract, that all intellectual property rights and copyrights, titles and interests, trademarks, service marks, trade secrets and all other intellectual proprietary rights, or any portion thereof, in and to any material/content streamed by me/the Model and/or recorded by the Website Operator in the course of my/the Models’ provision of the Services hereto, or any original work published/uploaded on the Websites by me/Model/Studio, of every kind and character (hereinafter referred to the "Creation") are definitively, irrevocably, and exclusively assigned to the Website Operator, and the Website Operator, hereby accepts such assignment, for the period of the validity of such intellectual property rights including any eventual renewals and extensions, throughout the world.

The Creation comprises, but is not limited to, the following:

 • Any uploaded original content like pictures, photographs, videos, audio recordings, profile descriptions, comments, statements, quotes/excerpts of my/the Model’s written or verbally expressed words, etc., including any and all derivative works of any such uploaded original content, like artworks and photographs of said artwork;
 • Any of the Services thereof like live shows, live streams, performances, chat conversations, dialogue, acts, etc., including recorded streams, screenshots of shows/performances (recorded via webcam or by using other means), as well as any of my/Models’ appearance(s) on the Websites, like snapshot(s) of my/the Models’ Image, etc., and/or neighbouring rights I/the Model have/has as artist/creator of the entertainment show/work, including any and all derivative works;
 • Any domain name and/or trademark including my/the Model’s Name when I/the Model elect(s) to allow the Website Operator to create my/Model’s website for the provision of the Services hereto;
 • My/the Model’s online character (i.e., the particular combination of qualities, like personality traits, physical characteristics, particular clothing, make-up, distinctive signs associated with the appearances on the Websites, etc.), in the event such character is subject to copyright protection, i.e., is an original expression of myself/the Model as its author.

I acknowledge and expressly agree, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to expressly agree under the Studio Models Contract, that by entering into this Services Agreement, the Website Operator shall be deemed, the owner of the Creation, and all rights attached thereto to the fullest extent possible under the applicable laws.

This assignment comprises, but is not limited to, the assignment to the Website Operator of the following exclusive worldwide rights, without limitation, restriction and/or further authorization from the Model:

 • The right to reproduce the Creation; that is to say the right to use, reuse and reproduce the Creation, whatever the format and the dimensions, on all media known or unknown to date (for example, paper, press, video, CD-Rom, digital version, etc.).
 • The right of representation, i.e., the right to publicly display the Creation; that is to say the right to present and communicate the Creation to the public by any communication means known or unknown to date, including through public display or posting, video release, but also through digital media (and in particular, image banks, internet, intranet, etc.).
 • The right to broadcast and distribute copies of the Creation to the public; that is to say the right to copy and multiply the Creation, disseminate it, distribute it, and broadcast it to the public on or through any medium (e.g., paper, Intranet, Internet, luxury edition, pocket edition, etc.) regardless of the destination of this exploitation (private use, sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending, etc.).
 • The right of adaptation, i.e., the right to prepare derivative works based upon the Creation; that is to say the right to integrate into or extract the entire content or a substantial part thereof from the Creation and create derivative work of it; modify, edit, adapt and improve the Creation at Website Operator’s convenience in order to make it fit a particular purpose or use the Website Operator makes of it (e.g. fit on merchandising products, in books, etc.); create graphic and plastic works from the Creation, and exhibit and otherwise exploit any such works, etc.
 • The right to publicly perform the Creation; that is to say the right to publically perform, publish or display, make available, import, broadcast, transmit, distribute, replay and communicate the Creation to the public or to third parties in any form and by any means whatsoever, including but not limited to online, wire and/or wireless transmission, TV broadcasting, satellite, cable or network distribution and communication;
 • The right to translate the Creation; that is to say the right to translate the Creation into any language that the Website Operator deems necessary in the course of its activities related to the Websites.
 • Any ancillary and subsidiary use of the Creation for the purpose of advertising, merchandising, programming and promoting the Website Operator brands through manufacturing and production of promotional material among other actions;
 • More generally, use the Creation in all kind of media sources including, but not limited to, internet, television, broadcasted media, radio, and social networking sites (e.g. Twitter, Facebook, Instagram, etc.).

For the safe of clarity, all the above rights to the Creation shall also be deemed to cover the right to use, communicate, disclose, distribute and commercialize the Creation or derivative works of it through or on merchandising products (e.g. T-shirts, sweatshirts, leggings, hats, beanies, posters, canvases, coffee mugs, smart phone cases, mousepads, iPad cases, laptop skins, pillows, books, household or kitchen utensils and containers and similar, etc.), digital and/or printed magazines, newspapers, books, publications, exhibition material, posters, painting etc., as well as adult entertainment networks, like tube sites, intended to promote the Websites.

6.3 Financial conditions related to the authorization for use of image and name (pursuant to art. 6.1.), as well as the assignment of intellectual property rights (pursuant to art. 6.2.)

I acknowledge and expressly agree, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to expressly agree under the Studio Models Contract, that this authorization for use of image and name and assignment and transfer of the Creation, and all rights, titles and interests in and to the Creation, to the Website Operator and to any of its successors, licensees, and assignees, as the case may be, occurs without any additional compensation, except of the fees that I/the Model receive(s) for the Services rendered under this Services Agreement and/or the Studio Models Contract, as the case may be.

6.4 Warrantees related to the Creation

In respect of the authorization for use of image and name, and the transfer and assignment of the intellectual property rights hereto, I expressly confirm and guarantee, and as the case may be I am responsible and liable for Models to expressly confirm and guarantee to the Website Operator, that:

 • I/the Model am/is the owner of the intellectual property rights, including copyrights in and to the Creation and have/has the full right to make this assignment to the benefit of the Website Operator, and said transfer shall not cause any infringement of any intellectual property rights, including copyrights of any third party (e.g., photographer, film maker, agency, publishing company, manager, and/or any other third party, hereinafter referred to as the "Interested Parties");
 • The Creation does not violate any third party intellectual property rights, including copyright, proprietary or personal rights of others (like third party’s stage name, alias, trademarks, etc.). For avoidance of doubt, I/the Model warrant(s) that there are no third parties’ rights, which would restrict or preclude the use of the Creation by the Website Operator as defined hereto.
 • The performance of the obligations undertaken by me/the Model in connection with the transfer of the intellectual property rights, including copyrights in and to the Creation hereto does not:
  • result in a breach of any material agreement to which the Model is a party; and
  • require the proceedings, action or consent of or any announcement to any person, third party (e.g. photographer, manager, etc.).
 • I, and/or where relevant, the Model, have/has obtained from relevant third party (e.g. a third party photographer owns intellectual property rights in and to a picture, a video producer owns intellectual property rights in and to a video, etc.), irrevocable and absolute grants and assignments (to the fullest extent allowed and possible under applicable law), throughout the universe, in all media now known or hereafter developed, of all right, title and interest, including without limitation, the rights assigned hereto, in and to the Creation, prior to the use and/or uploading on the Websites or prior to the entry into the Services Agreement.
 • There are no other agreements or circumstances which would give rise to any right for any person, whether actual or contingent, to purchase or otherwise acquire the intellectual property rights, including copyrights, hereto from the Model, as well as rights with regard to my/the Model’s Image and/or my/the Model’s Name, and I/the Model shall not enter into any such agreement or have any rights in the Creation that would otherwise affect the ability of the Website Operator to obtain the intellectual property rights, including copyrights in and to the Creation, and the authorization related to the use of my/the Model’s Image and/or my/the Model’s Name, as stated herein;
 • None of the intellectual property rights, including copyrights in and to the Creation have been licensed to third parties, and I/the Model am/is not bound by an exclusive contract for the use of my/the Model’s Image or my/the Model’s Name.
 • There are no civil or administrative or criminal legal proceedings or arbitration in process or pending against me/the Model (for instance, cancellation, nullity or infringement procedure) which would restrict, prevent or change, in any substantial way, the transfer and assignment of the intellectual property rights, including copyrights in and to the Creation in accordance with the present Services Agreement, or the fulfilment of the obligations of the Model in accordance with the present Services Agreement. There is no threat of launching such proceedings against me/the Model, and there are no facts or circumstances (known by me/the Model) which might give rise to such proceedings.

In respect of the above warranties, the Website Operator expressly excludes full responsibility/liability for any violation of third parties’ intellectual property rights, including copyrights in and to the Creation, by myself/the Model in the course of performing or in connection with the present Services Agreement.

I/the Model agree(s) to indemnify and hold the Website Operator harmless from all third party claims concerning third party intellectual property right infringement, as well as from any claims that result from or arise under my/Model’s negligent actions or willful misconduct in the performance of the assignment and authorization under this Services Agreement.

6.5 New Exploitation Rights and New Exploitation Methods

Without limiting the generality of this clause, I acknowledge and agree, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to expressly agree under the Studio Models Contract, that new rights of and to the Creation may come into being and/or be recognized in the future, under law and/or in equity (collectively, the "New Exploitation Rights"), and I intend to and hereby assign, grant and convey to the Website Operator, any and all such New Exploitation Rights in and to the Creation.

I acknowledge and agree, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to expressly agree under the Studio Models Contract, that new (and/or changed) technology, uses, media, formats, modes of transmission and methods of distribution, dissemination, exhibition or performance (collectively the "New Exploitation Methods") are being and inevitably will continue to be developed in the future, which would offer new opportunities for exploiting the Creation. I intend and hereby assign, grant, and convey, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to intend and hereby assign, grant, and convey under the Studio Models Contract, to the Website Operator, any and all rights to such New Exploitation Methods with respect to the Creation.

6.6 Assignment and/or license of the Creation

I agree, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Models Contract, that the Website Operator reserves the right to freely transfer and assign the Creation to its group companies or to any other third party, if the need arises, without the consent of the Model.

The Website Operator may also assign separately any right acquired pursuant to this Services Agreement to a group company or a third party, without limitation.

The Website Operator may also freely license the Creation to a group company or any third party without further confirmation or authorization from the Model.

Any such assignment or license shall be binding upon the Model and shall inure to the benefit of such assignee or licensee.

6.7 Assignment of Moral rights

In relation to the assignment of intellectual property rights hereto, I agree, and as the case may be I am responsible and liable for the Models to agree under the Studio Models Contract, to waive any and all moral rights relating to the Creation, including but not limited to, any and all rights of identification of authorship and any and all rights of approval, restriction or limitation on use, and subsequent modifications, to the extend permitted by applicable laws.

I agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Models Contract, that the Website Operator may edit my/Models’ appearance as the Website Operator see fit and that I/Model and any Interested Parties waive(s) any and all moral rights, including the right to injunctive or other equitable relief, to the extent permitted by law, that I/Model and any Interested Parties may have/has, and that I/Model and any Interested Parties understand(s) that the Website Operator has no obligation to use my/Models' appearance(s).

6.8 Special authorizations and related financial conditions

I recognize and hereby authorize, and as the case may be I am responsible and liable for Models to expressly recognize and authorize under the Studio Models Contract, the Subscribers to take snapshot(s) of my/Models’ image at any time in Free or Private Chat and to access the snapshot(s) stored in my/Models’ gallery at any time, open and watch it/them as many times as wished by the Subscribers. Such snapshot(s) shall only be visible inside the gallery of the Model for the Subscriber who created it/them.

I hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for the Models to agree under the Studio Models Contract, that such snapshot(s) shall remain visible to the Subscriber who took it/them, as long as the related Model Account is active (and not closed) and that I/Models have no right to remove or require the removal of such snapshot(s), unless such snapshot(s) or its/their retention violate applicable laws or any terms applicable to the Websites.

I further hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Models Contract, that I/Models am/are entitled to a separate monetary consideration, in the form of a proportional remuneration, for the authorization of snapshot(s) (to be) taken by the Subscribers.

6.9 Monitoring of the Creation and DMCA notifications

I recognize and hereby expressly authorize, and as the case may be, I am responsible and liable for the Models to expressly authorize under the Studio Models Contract, the Website Operator to monitor, record, and log all my/the Model’s online activities on the Websites, including any monitoring of the Creation, notably to review it for violation of applicable laws and/or relevant policies in place from time to time. The Website Operator shall immediately remove any forbidden and/or litigious content from the Websites.

Notwithstanding the above, I, and as the case may be, the Studio, am/is aware that it is not the Website Operator’s duty to proceed with such revision and/or monitoring, a priori, and therefore the latter shall not be deemed responsible, either jointly or severally, for any Creation or action displayed on the Websites as a result of my/the Model’s unlawful conduct, which is in breach of any applicable laws, notably intellectual property laws, or Websites policies as applicable from time to time.

It is the Website Operator’s policy, in appropriate circumstances and at its discretion, to remove infringing Creation from its Websites, and to disable and/or terminate the accounts of the Models who infringe the applicable laws and/or the intellectual property rights of others. Therefore, the Website Operator has implemented a special DMCA section on its Websites allowing third parties to report infringing material on its Websites.

7th clause - Duties

Jeg forpligter mig til at give Website Operatøren, skriftligt, ajourførte oplysninger om eventuelle ændringer i forbindelse med min / modeller persondata inden for periode på fem (5) dage regnet fra forekomsten / kommunikation af nævnte ændringer.

Jeg forpligter sig desuden til at besidde og for egne omkostning (til modeller, som kan være tilfældet) de arbejdende instrumenter (herunder it-værktøjer) er nødvendige for en effektiv gengivelse af de Services / modeller Services er etableret i nuværende serviceaftale / Model kontrakt .

Jeg, som en model eller Studio, ikke vil give, og i givet fald være jeg som en Studio, vil være ansvarlig og hæfter for Modeller til ikke anden nogen ærekrænkende, fornærmende, truende, racistisk offensive, eller ulovligt materiale. Jeg vil ikke anmode om eller deltage, og i givet fald være, jeg vil være ansvarlig og hæfter for Modeller til ikke anmode om eller tage del i noget relateret til escort tjenester eller prostitution, og jeg er helt klar / jeg er ansvarlig for at informere modeller af min / deres strafansvar i sådanne tilfælde.

Jeg bekræfter, samt da i givet fald Jeg er ansvarlig og hæfter for Modeller attesteres under standardkontrakten, at jeg / Modeller vil ikke have nogen fysisk kontakt med de besøgende / medlemmer af de hjemmesider, ej heller må jeg / Modeller organisere enhver møde med dem eller på anden måde forsøge at have et andet formål end levering af online-tjenester / modeller i henhold til denne aftale / standardkontrakten kontakt.

Jeg forpligter, og i givet fald måtte være er jeg ansvarlig og hæfter for at Modeller foretage deres pligt til at rydde ud af min / deres optagelse område for alle objekter underlagt varemærke eller anden immateriel rettighed til tredjemand og til at overholde lovmæssige krav (herunder dem vedrørende forfatter rettigheder) på alle tidspunkter, undgå ulovlig brug af varemærker, brands, billedsprog, og / eller registreret musik.

Jeg vil ikke, og i givet fald være, jeg vil være ansvarlig og hæfter for Modeller til ikke, anmode, tilbud, købe, sælge, eller foreslå enhver virksomhed deal, transaktion, handel eller andre økonomiske tilbud til de besøgende / medlemmer, da jeg anerkender, at Website Operatøren udtrykkeligt forbyder mig / modeller fra at gøre det.

Jeg forpligter pligt til at lave fysiske kopier af mine kontooplysninger online, eller af alle modeller Kontooplysninger online som tilfældet kan være, på Model / Studio side af Websites I / Modeller udførte mine / deres Services / Modeller Services igennem, for mine egne / modeller eget regnskab, da jeg anerkender, at Website Operatøren skal ikke give mig eller de modeller med kopier af mine / deres kontooplysninger.

Jeg skal straks underrette Website Operatøren om enhver tilsyneladende brud på sikkerheden, såsom tab, tyveri eller uautoriseret videregivelse eller brug af et brugernavn eller password. Jeg skal også fortsat være udelukkende og personligt ansvarlig for uautoriseret brug af Services / Modeller Tjenester, der tilbydes via min konto Studio-konto.

Jeg skal skadesløsholde, betale omkostningerne til forsvar, og hold Website operatøren, såvel som dens bestyrelsesmedlemmer, direktører, associerede selskaber, advokater, aktionærer, agenter og transporthavere skadesløse fra ethvert krav anlagt af tredjemand som følge af eller relateret til, min eller i givet fald måtte være modellernes adfærd, udtalelser, uploadet indhold eller handlinger under enhver udseende(r) på hjemmesider (herunder Jasmin.com). Bestemmelsen angivet her ovenfor omfatter uden begrænsning ethvert ansvar eller skader opstået fra enhver kommentar, anbefaling, rådgivning, forslag, læsning, fx konklusion, eller andet, lavet af mig / mine Modeller, samt for eventuelle produkter, serviceydelser, information, eller andre materialer, der vises, købt eller fremstillet af besøgende / medlemmer i forbindelse med de tjenester / modeller Services eller modeller 'forslag.

Jeg skal fuldt ud erstatte og betale enhver og alle omkostninger til forsvar til Website Operatør i tilfælde af brud på nogen af de klausuler, der er anført i den nuværende serviceaftale.

8th clause - Basic rules for the provision of Services

Nedenstående regler skal følges af alle modeller og Studios rendering tjenester via hjemmesider. De Studios forpligter sig til at garantere, at modeller levere tjenester på dennes vegne, respektere de nedenstående regler så godt.

Modeller eller Studios skal have et gyldigt og godkendt registrering på hjemmesiderne. Modeller og Studios der findes i kamera område eller i billederne gennem Jasmin.com, skal registreres under de givne Model-konto eller Studio-konto.

Broadcasting a pre-recorded video or still image instead of the live camera stream is against the rules of the Websites. Violation of the rules is considered as a breach of this Services Agreement and might result in money deduction, suspension of the account, immediate ban from the Websites or the stop of payouts.

At give og beder om personlige oplysninger, herunder personlige oplysninger om besøgende / medlemmer og Modeller er imod reglerne. E-mail-adresser fra udenfor Websites, online messenger-id'er (såsom: Yahoo !, MSN, ICQ, etc.), permanente adresser, sociale konti (Facebook, Twitter, LinkedIn) osv anset personlige oplysninger og er forbudt at Spørg.

Any kind of personal contact with Visitors/Members of the Websites, soliciting for escort service, prostitution, asking for money is against the rules.

I hereby declare that under this Services Agreement, I will not exchange and/or will not attempt to exchange any personal information (such as contact details, identity disclosure, precise personal location or address (other than broad region or country) and so forth) with the customers. I will not initiate or attempt to initiate any activities or prior steps (any preliminary exchange of personal information shall be deemed a preliminary step in this respect) that could lead to the performance and/or promotion of prostitution and/or escort services in any manner.

Underage sexual activity, bestiality, incest, demonstration of blood or animals and mimicking the above mentioned is against the rules. Role playing that includes an underage role is against the rules. Any attempt to display text material that is a celebrity name, offensive, suggests pedophilia, adolescence, bestiality or zoophile, referring to elimination or consumption of any bodily waste or implying words that are unacceptable by the standards of good taste will lead to immediate and permanent suspension of the concerned account.

Annoncering andre hjemmesider eller tjenester er strengt forbudt, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til Website Operatøren i denne serviceaftale.

Der viser indhold, der er alt for eksplicitte (F.eks: helt eller delvist nøgen intime kropsdele) i Gratis Chat Mode i ikke Nøgen del af webstedet (selv i Privat Chat ) eller i billeder for besøgende afsnit af Model galleri er imod reglerne. Desuden onanere, efterligning af onani (selv klædt), eller brug af sexlegetøj, er ikke tilladt i de ovennævnte sager. Vi beder at du giver et sådant indhold alene i Privat Chat og i givet fald være at oplyse modeller, som de kan give sådant indhold udelukkende Privat Chat.

Du er nødt til, og i givet fald skal, få modeller til at levere et erotisk show i "Nude Only" en del af de websteder, hvis den betalende medlem beder om det i Privat Chat. I tilfælde af eventuelle spørgsmål eller problemer du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Alle registrerede personer af en model-konto, eller i givet fald være, af en Studio-konto skal være synlig samt genkendelig i kameraet området og på billederne hele tiden (viser dele af kroppen alene er ikke acceptabelt). Modeller skal følge de grundlæggende kategori regler beskrevet i Websites for hver kategori af tjenesteydelser med hensyn til antallet af personer, ordentlig tøj osv

I tilfælde af model eller Studio, som tilfældet kan være, har vildledt den betalende medlem om hans / hendes køn, er medlemmet berettiget til at kræve hele penge beløbet for Privat Show tilbage.

Brug af en telefon er ikke tilladt. Spise eller sove i kamera-området er forbudt. Vi beder dig, og i givet fald have alle modeller til at bruge engelsk (nogle tilfælde tyske eller franske, hvor det udtrykkeligt er tilladt) med besøgende på Websites i Free Chatrum.

Du / Modeller har mulighed for at sparke eller forbyde uhøfligt Besøgende fra din / deres gratis Chatroom, dog er det imod reglerne at misbruge denne funktion. at ydre nedsættende udsagn om andre Modeller eller besøgende / medlemmer er forbudt. Selvom du / Modeller er forpligtet til at respektere og følge instruktionerne for de medarbejdere i kundeservice. Hvis du har brug for hjælp, så tøv ikke med at kontakte vores kundeservice

I tilfælde af overtrædelse af reglerne af en model, vil en sådan model straffet i overensstemmelse hermed. Niveauet af sanktionen vil afhænge af sværhedsgraden af overtrædelsen. Mindre overtrædelser vil udløse en simpel advarsel dog i tilfælde af gentagne mindre overtrædelser vil yderligere advarsel forekomme og Penge fradrag i model indtjening kan ske,

Alvorlige overtrædelser af serviceaftalen kan resultere i et spærring af Model kontoen.

I am aware that this Services Agreement will be terminated with immediate effect in case it is discovered that I am involved directly or indirectly in any activity of illegal prostitution, escort services, or sex trafficking and/or with any attempt to do so (inclusive of the exchange of personal information of any kind) and that my credits may be frozen and the authorities contacted as a result.

Annoncering for andre hjemmesider eller tjenester, bede om eller udlevere private oplysninger eller beder om penge fra besøgende / medlemmer vil resultere i en penge fradrag Model s / Studie Model indtjening efter den første advarsel og det dobbelte beløb af den tidligere ved alle andre lejligheder.

Vær opmærksom på, at denne grundlæggende liste over regler er ikke-eksklusiv og ikke indeholder alle mulige overtrædelser af nuværende serviceaftale. Derfor en ikke nævnt handling ovenfor kunne kvalificere sig som et brud på denne Aftale efter at situationen og analysere det generelle formål med denne serviceaftale. For hele listen over mulige overtrædelse / sanktioner, skal du kontakte den relevante WikiSide: http://wiki.jasmin.com/display/EW/Penalty+System

In case there is any part of the above statements you do not accept, or you are not aware of pertinent laws and regulations DO NOT ENTER OR SUBSCRIBE TO THE WEBSITE!

9. klausul - Konkurrence Organisation

Konkurrencer der inddrager alle modeller kan organiseres fra tid til anden, enten ved Websitet Operatøren og / eller associerede selskaber, hvor det skønnes relevant. Disse konkurrencer kan være direkte eller indirekte forbundet med Tjenesterne, potentielt sigter mod at fremme alle modeller 'og / eller modeller »materialer og / eller at øge appel af Websites og / eller modeller sider og / eller på at styrke følelsen af at tilhøre Hjemmesidens alle modeller samfund og / eller at øge Websites trækkraft / trafik gennem levering af præmier til vindende alle modeller efter deltagelse i sådanne konkurrencer og muligvis kommunikerer om dem. Konkurrencer kan være organiseret på verdensplan eller lokalt og derfor være henholdsvis åben for alle modeller, eller kun der dem, der bor i et bestemt geografisk område, som angivet i særlige regler, der skal gælde sådanne konkurrencer, og som vil blive vist under punkt 9 heraf når relevant. Med forbehold af ovenstående, vil alle modeller 'tilmelding og deltagelse der sådanne konkurrencer være på frivillig basis.

Når konkurrence(r) rettet mod specifikke land(e) er / bliver holdt, regler for tilrettelæggelse og gennemførelse af nævnte konkurrence(r) vil normalt være underlagt de gældende lokale regler i det land / region / stat, hvor konkurrencen(r) er / bliver organiseret.

Alle modeller interesseret i at deltage i konkurrencer forpligter (i) til fuldt ud at anerkende særlige regler for konkurrencen (e), når den nævnte konkurrence(r) er / bliver annonceret, (ii) at overholde disse regler, og (iii) ikke at anvende i tilfælde de er ikke placeret i det geografiske område, hvor konkurrencen er begrænset til efter omstændighederne være.

SÆRLIGE REGLER FOR IGANGVÆRENDE KONKURRENCER SKAL VISES NEDENFOR,NÅR RELEVANT

10th clause - Jasmin Cam

JasminCam er under konstant udvikling for at forbedre livecam oplevelsen på webstedet. Ved at installere JasminCam, kan Studier og / eller modeller drage fordel af optimering af video kvaliteten af streaming på Jasmin hjemmeside.

JasminCam software fungerer ved hjælp af de tekniske detaljer og ressourcer Studios og / eller modeller computer system. Studios og / eller modeller accepterer hermed at installationen af sådan software kan resultere i Sammenhængen mellem JasminCam og andre aktive programmer i Studierne og / eller modellerne computere.

Ved at installere JasminCam, Studios og / eller modeller anerkender, at de er klar over og accepterer, at softwaren logger ind og sende oplysninger om deres computer system til os. Sådanne oplysninger er nødvendige og i den bedste interesse for Studios og / eller modeller for at blive forsynet med den bedst mulige software.

Jasmin.com erklærer og garanterer, JasminCam ikke adgang til, overvåge eller gemme skadeligt på nogen af computerens processer.

11. klausul - Personlige Hjemmeside for Modeller

Jeg, eller hvor det er relevant Studio(r), kan hermed vælge / anmode om at få leveret af hjemmesiden operatøren med henholdsvis min egen hjemmeside eller Studio udøvende kunstneres hjemmesider beregnet til levering af tjenesteydelser lignende og / eller er identisk med Tjenesterne heraf, resten af de vilkår og betingelser heraf (dvs. erklæringer, vedligeholdelse, kundestyring, betaling / gebyr operationer, databeskyttelse, IP-rettigheder og så videre) er gældende for sådanne tilsvarende (en sådan hjemmeside tilfælde anses for en hjemmeside eller model s hjemmeside). En sådan efterspørgsel / anmodning anses formelt foretages ved at afkrydse feltet "Jeg vil have min hjemmeside" hvor det er relevant under og / eller ved siden af den nuværende bestemmelse (for Studio(r), denne mulighed anses kun gælder for Studio udøvende kunstneres hjemmesider og er underlagt passende udvælgelse af relevante Studio Performers under den tilhørende hovedkonto), i hvilket tilfælde jeg, eller hvor det er relevant Studio(er) (skal givet med Studio Performers herom, når det er relevant), udtrykkeligt accepterer og accepterer at være bundet af de vilkår og betingelser for den nuværende serviceaftale.

Modellernes hjemmeside (sammen med tilhørende domænenavn og SSL certifikat, sammen og i det følgende benævnt "Model hjemmesider Pakke") vil blive oprettet, ejet og drevet af Website operatøren, men jeg, eller hvor det er relevant Studio(s) (i opkræver for sidstnævnte til at holde kontakt med og / eller frem eller udvide til Studio Performers overensstemmelse hermed), vil i så fald gives en ikke-eksklusiv, uoverdragelig (endnu og for så vidt angår Studio(er), sub-licensløsning udelukkende Studio Performers under den tilhørende Master konto) og royalty-fri licens for brug med hensyn sådan model 's hjemmeside og tilhørende domænenavn (i det følgende benævnt "licens"). Ingen ændring af domænenavn vil være muligt efter ibrugtagning af modellens hjemmeside. Det er kun givet tilladelse hertil er midlertidig (dvs. for en tolv måneders basis, at være på linje med perioden som defineret nedenfor) og vedvarende automatisk ved sigt, med mindre der serveres en måned før opsigelse (kvittering dato vil blive anses for gyldige til sådanne formål) til den anden part i en sådan licensaftale.

Der må ikke være omkostninger opkræves af Performer(r) og / eller Studio(er) for de første tolv måneders periode begyndende af modellens Website idriftsættelsen (herefter "Periode"). Efter udløbet af denne periode, vil gebyrer i forbindelse med modellens Websites Pakke vedligeholdelse forfalder (til kostpris) årligt fra begyndelsen af hver ny periode på 12 måneder, og vil blive fratrukket i overensstemmelse hermed fra Performer og / eller Studio(e) indtjening.

Jeg, eller hvor det er relevant Studio(er) (skal givet med Studio Performers herom, når det er relevant), anerkender, at enhver overtrædelse til / brud på nuværende serviceaftale kan føre til lukning og / eller øjeblikkelig opsigelse (uden nogen form for kompensation) af licensen for så vidt angår modellens Websites pakke vis-a-vis krænkende Performer og / eller Studios. Opsigelsen af en Performer Easy-konto og / eller af Studio Master-konto automatisk udløse samtidig opsigelse af licensen, jf her ovenfor.

Under alle omstændigheder skal det understreges, at den model s hjemmeside er og bliver den eksklusive ejendom af hjemmesiden Operatøren på alle tidspunkter og at der som følge, er der ingen sikkerhed for, at den tilhørende licens ikke kan diskretionært suspenderet, opsiges og / eller tildelt til en anden modtager på sigt ved hjemmesiden operatør, uden yderligere forklaring (uanset om øjeblikkelig opsigelse, der kan gælde i tilfælde af overtrædelse).

12. klausul - Opgave

Jeg er ikke berettiget til at overdrage eller overføre min kontraktmæssige stilling til nogen anden person / enhed. Jeg er enig, og i givet fald skal, være ansvarlig og hæfter for alle modeller er enige, at mine modellers brugernavn / adgangskode ikke skal gives til en anden person, ellers, bliver jeg holdt ansvarlige i henhold til paragraf 7 i den nuværende Services aftale.

Jeg er enig i, at Website Operatøren har ret til at overdrage eller overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale uden begrænsning.

13. klausul - Ændringer

Website Operatøren kan foretage ændringer i denne Aftale, i så fald den forpligter sig til at informere mig om sådanne ændringer, før de træder i kraft. I tilfælde af Website Operatøren foretager ændringer i denne Aftale, Studio forpligter sig til at vise disse ændringer i standardkontrakten i det omfang, denne model kontrakt forbliver i overensstemmelse med de rettigheder og forpligtelser i Studio under nuværende serviceaftale.

Hvis enhver ændring er uacceptabel for dig, du, eller i givet fald måtte være for dine modeller, må de ophøre med at levere serviceydelser til Website Operatøenr. Hvis du, eller i givet fald dine modeller, ikke ophører med at levere tjenester, vil du blive anset for endegyldigt at have accepteret ændringerne.

I tilfælde af eventuelle forespørgsler kan jeg kontakte help@jasmin.com direkte. Jeg anerkender hermed, at de vilkår og betingelser (herunder sin fortrolighedspolitik) af servicedirektivet aftale kan gennemset af mig når som helst ved at besøge næste side.

14. klausul - Opsigelse

Hver af parterne kan opsige denne Aftale til enhver tid baseret på en eller anden grund, efter forudgående og udtrykkelig varsel skriftligt ( herunder e-mail) til den anden part med et minimum opsigelsesperiode på 5 (fem) virksomhed dage. Website Operatøren kan opsige denne Serviceaftale straks i tilfælde af alvorlig overtrædelse af dens vilkår af modparten, uden forudgående varsel. Hvis din tilmelding formular forbliver ufuldstændig for tredive (30) kalenderdage efter hinanden, så kan Website operatøren, opsige din konto. Bemærk venligst, at Website operatøren kan ,efter seks (6) måneder inaktivitet, lukke din konto og opsige denne Serviceaftale uden yderligere varsel, derfor enhver indtjening, der ikke når udbetalingen grænse og / eller betalt af hjemmesiden Operatør, men ikke indsamles / accepteret af dig, vil blive tabt . Hvis denne serviceaftale opsiges eller anden grund så derefter vil du ikke få nogen provision fra livsvarigt medlem henvisning program.

15. klausul - Lovvalg og værneting

Undtagelse fremstillet af den specifikke / anden jurisdiktion(e), der kan HOLDES ansvarlige for tvist(er) for så vidt angår konkurrencer under § 9. heraf og i overensstemmelse med særlige regler, der gælder hertil, skal parterne uigenkaldeligt forelægge enekompetence for domstolene i Luxembourg By med henblik på at høre og fastlægges andre tvist, der udspringer af denne serviceaftale.

Undtagelse fremstillet af den specifikke / anden lov for kontrakten(er), der kan gøres gældende for tvist(er) for så vidt angår konkurrencer under § 9. heraf og i overensstemmelse med særlige regler, der gælder herfor, alle andre spørgsmål, der opstår fra denne serviceaftale, og andre tvister(s) resolutioner henvises til ovenstående er underlagt, og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg, uanset konflikt af lovbestemmelser og andre obligatoriske lovbestemmelser.

16. klausul - Uafhængighed

Hvis et vilkår eller bestemmelse i denne Aftale skal holdes ugyldig eller ikke kan håndhæves på nogen måde i henhold til gældende lov ved kompetent domstol, vil den resterende del af denne Aftale ikke blive berørt heraf, og hver restløbetid og bestemmelse i denne Aftale gyldige og kan håndhæves i videst muligt omfang tilladt ved lov.

17th clause - Governing Language and Consent

Jeg erklærer hermed, at jeg læste, tale og forstå det engelske sprog, og at ved at give mit samtykke til denne Aftale, uanset hvad der er angivet heri, jeg forstår og accepterer, at jeg skal være bundet på alle tidspunkter af den engelske udgave heraf, samt i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og andre ikke-engelske versioner, så er den engelske der er gældende.

18. klausul - Bemærkninger

Any notice, recommendation, or advice by each party to the other hereunder shall be provided to the following contacts:

DuoDecad IT Services Luxembourg S.à R. L.:.help@jasmin.com

Jeg har omhyggeligt læst betingelserne i denne Aftale, og har tilkendegivet mit samtykke og udtrykkelige samtykke til den klausul vedrørende erklæringer og persondata ved at klikke på knappen "Jeg har læst, forstået og accepterer den nuværende aftale og udtrykkeligt erklærer accept af klausuler vedrørende erklæringer (4. klausul) og Personoplysninger (5. klausul)".

Kategori Regler

 • Amatørpige: 1 kvindelig model
 • Amatør Boy: 1 Mand Model
 • Pige - 1 hun Model
 • Lesbiske - 2 Kvindelige modeller
 • Ældre kvinde - 1 kvindelig Model mindst 30 år
 • Par - 1 hun samt 1 han model
 • Gruppe - 3 eller 4, mindst en kvindelig Model
 • Fetish - 1 Model i fetish tøj, kan det være, men ikke begrænset til nogen form for genkendelige uniform (sygeplejerske, soldat, officer, etc.), Læder eller Latex kostume (støvler er ikke nok). Korrekt baggrund i kamera og i billeder (f.eks .: blå baggrund med søde delfiner accepteres ikke), med tilbehør (f.eks .: læder eller latex maske, snore, nittede krop tilbehør, kæder) placeret således så de skal være synlige.
 • Dreng - 1 heteroseksuelle mandlige model
 • Gay - 1 eller flere homoseksuelle mandlige modeller
 • Transseksuelle - 1 eller flere transseksuelle model
 • Hot Flirt - 1 eller flere kvindelige model(r)
 • Soulmate - en eller flere kvindelige Model (er)
 • DJ - 1 eller flere kvindelige model(r)
 • Danser - 1 eller flere kvindelige model(r)
 • Fitness - 1 eller flere kvindelige model(r)
 • Kærlighed Life rådgiver - en eller flere kvindelige model(er)
 • Cosplay - 1 eller flere kvindelige model(r)