Prosím aktualizujte svůj prohlížeč pro používání Jasmin Model Centra.

 
Dohoda Modelky/Studia o Službách

Můžete nalézt staré podmínky používání zde.

Tato dohoda (dále jen Dohoda o Službách) upravuje vztahy mezi:

Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., se sídlem na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem (RCS) B 171.358, se základním kapitálem ve výši 12 500 eur (dále jen "Webové stránky Provozovatele ") a Model (dále jen "Model”, "mě", "ty" nebo "já") a/nebo - v případě vytvoření Studio účtu - Studia (dále jen "Studio"a připadně, "ty", "", nebo "")

Dohoda o službách

Vyplněním a odesláním registračního formuláře, a kliknutím na tlačitko "Přečetl jsem, pochopil, a přijmám tuto dohodu a službách a výslovně prohlasuji přijetí ustanovení, pokud jde o Deklaraci (4. doložka) a Osobních údajích (5. doložka)",Model/Studio dává svůj souhlas, a zejména jejích výslovný souhlas k ustanovení o Deklaraci (4. doložka) a Osobních údajích (5. doložka) a přijmá tuto Dohodu o službách:

Výklad pojmů

"", "mně", "ty": buď Model, nebo Studio, nebo oba z nich, v každem případně.

"Model": osoba poskytující zábavné služby pro dospělé pro Webového Provozovatele.

"Model Account": a registered account open by the Model with the Website Operator upon acceptance of the terms and conditions hereof.

"Private Chat": a private form of communication/interaction (online) between a Member and a Model, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chat": a public form of communication/interaction (online) between Model(s) and Visitors/Subscribers, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chatroom": a designated virtual room online where Model(s) can communicate/interact with Visitors/Subscribers.

"Studio": osoba (právnická nebo fyzická), která má registrovaný Studio účet, a poskytuje zábavní služby pro dospělé, podepsaním dohody s modely

"Studio Úćet": registrovaný účet Studia který může také zaregistrovat modely.

"Dohoda Studio Modela": Dohoda mezi Studiem a jejích Modelů provedení Služeb Studio Modely.

"Services": content/performance/chat services rendered by Models and Studios on the Websites and, as the case may be, the transmission and distribution of such content to the public through satellite or cable network ("broadcasting"). Such services namely comprise online adult entertainment services, more precisely, performing live webcam shows, webcam chats (oral and/or in writing), availability of other related products such as videos and/or snapshots of Models amongst others and uploading original content for the entertainment of Visitors/Subscribers worldwide, who have selected Models notably pursuant to live streams, images, offline (teaser) and so forth. Services are usually sold on a pay per view basis, exception made of some specific products which may be sold on a one time basis, as further specified hereof where relevant.

"Webové stránky": jiné weby, jako www.jasmin.com, www.livejasmin.com, www.joyourself.com atd., spravovány Operátorem Webu včetně přidružených stránek spravované od webmastera(ů).

"Návštěvníci/Odběratelé" osoby, které navštěvují, a/nebo objednání a/nebo nákupují služby na webových stránkách nebo přijímájí některý z jeho obsahu v jakémkoli médiu nyní k dispozici, nebo vytvořené v budoucnu (označované také jako členy nebo koncových uživatelů se čas od času).

1 klauzule - Účel

Fyzické či právnické fyzické osoby, modely nebo Studio, všíchní jednají na základě této dohody jako poskytovatelé profesionálních služeb v rámci své podnikatelské/profesní činnosti při poskytnutí svých služeb (nejsou spotřebiteli).

A. Model

Sekce A je pouze pro modelky

Prostřednictvím této Dohody o službách, jsem výslovně označují svůj zájem poskytovat služby jako model na webových stránkách podporovaných Webovými stránkami Provozovatele a jejích dceřinými společnostmi, které v současné době spravuje podnikání na spotřebitele (B2C) - interaktivní live streaming video chat (založený na www.jasmin.com) a vysílání, v souladu s podmínkami této dohody o službách.

Model zavazuje, že nebude poskytovat jakékoli protiprávní, škodlivý, obscénní, nenávistný, rasový, etnický či jiný nežádoucí obsah (stejne jako pomlouvačné, urážlivé, výhružné, rasově urážlivé, atd.), při poskytování těchto služeb v rámci této dohody o službách.

Za účelem zlepšení účinnosti výše uvedených služeb, jsem oprávněn použít help desk poskytovaný Provozovatelem Webových stránek a/nebo jeho poskytovatelém služeb, kdykoli kdy je to považováno.

Tímto potvrzuji, že Webové stránky Provozovatele nemájí žádnou pravomoc, podřízenost, nebo jiný druh autority nade mnou. V důsledku toho stávající Dohoda o Službách neurčuje místo, nebo rozvrh Poskytování těchto služeb. Webové stránky Provozovatel nemohou říct, co bude zákonným obsahem nebo mou službou, od té doby jsem si plně vědom, jako model, že musím zajistit spolehlivé a efektivní služby v plném souladu s platnými právními předpisy a předmětem stávající Dohody o službách.

Potvrzuji, že jsem si přečetl a pochopil podmínky webových stránek, aplikovatelné pro členy webových stránek a jsem si vědom požadavků týkajících se kvality a povinnosti, následující z takových podmínek. V případě jakýchkoliv dotazů k této souvislosti mohu kontaktovat Webové stránky operátora podle kontaktních údajů uvedených v této Servisní smlouvě.

Modely mohou poskytovat služby v jedné z oblastí/kategorií, které jsou dostupné na internetových stránkách, které jsou předmětem změny bez předchozího upozornění Webovým Provozovatelem, pokud jde o standardní požadavky týkající se prostředí webu a zkušenosti Webových stránek Provozovatele.

I hereby certify that I am not underage and agree to this Services Agreement based on my sole consent and free will without any third party moral or physical constraint.

Tyto služby musí být poskytované v celkové autonomií a technické nezávislosti. Proto jsem zcela zodpovědný za své vlastní činy, videa, audio, chaty, dialogy, instruktážní videa a poradenství, jako dospělá osoba, a všechna rozhodnutí týkající se obsahu mé činosti jako modela se provádí na mé vlastní uvážení.

Nehledě na výše uvedené, jednám na základě této dohody službách jako profesionál při poskytování těchto služeb, nicméně není určeno, že pro poskytovaní služeb byli nutné certifikace orgánami veřejné správy nebo veškeré potřebné diplomy, je mou povinností řádně informovat koncových uživatelů o této skutečnosti. Chápu, že nejsem v žádném případě zaměstnanecem Webových stránek Provozovatele a/nebo jakéhokoli jiného subjektu, týkajícího se Webových stránek Provozovatele.

Prohlašuji, že v rámci této dohody o službách budu poskytovat vysoce kvalitní služby, nebudu poskytovat žádné pochybení nebo zavádějící informaci členům webových stránek vědomě a že v každém okamžiku budu jednat poctivě a profesionálně.

B. studio

Část B je použitelná pouze pro Studia

Studio vstupuje do této Dohody o službách ohledně na poskytování služeb na webových stránkách Provoyovatele. Za tímto účelem, může Studio podepsat smlouvu s modely. V každém případě Studio je zodpovědné před webovými stránkami PROVOZOVATELE za služby poskytované svými modely.

Studio chápe a souhlasí s tím, že služby, které má poskytnout Modely (dále jen "Model Služby") na základě podmínek smlouvy uzavřené mezi studiem a modely (dále jen "Dohoda Modela ") jsou zábavné povahy pro dospělé, a to, živě webkamerové show a chat prostřednictvím zařízení Studia pro zábavu Návštěvníků/Odběratelů po celém světě, kteří zvolili tyto modely podle živých streamů, obrázků, off-line (teaserů) a přehrávání videa nebo přijímajících vysílání.

Studio rozumí a souhlasí, že přebírá zodpovědnost se rozhodnout o podmínkách používání Kontraktu Modela, které by Studio mělo automaticky a nezávisle rozhodovat bez jakéhokoli zásahu správce webu, s tím, že Kontrakt Modela neznamená porušení povinností Studia pod souhlasem Podmínek Používání a při souhlasu, že Model musí následovat podmínky, kde je nutno, podle těchto Podmínek Používání. Podle toho, Model by neměl být v kontraktním či jiném vztahu se Správcem Webu. Studio souhlasí, že by mělo zůstat plně zodpovědné pro všechen obsah, akce, show, videa, chaty, dialogy a jiné Služby Modela pod tímto Kontraktem Modela.

The Studio hereby declares that all Models with whom it has entered into contractual relationship are of legal age and are not subject to any moral or physical constraint by a third party or the Studio.

The Studio hereby certifies that it does not support, promote or allow any activities linked to prostitution, escort, sex trafficking, pedophilia or any kind of human abuse.

The Model undertakes to take all necessary measures to cooperate with the Website Operator in order to verify from time to time that none of its Models are engaged in any act of prostitution and escort.

In case evidences appear that one or several Models linked to the Studio are involved in prostitution and/or escort activities (or of any attempt to do so), the Website Operator will be entitled to stop with immediate effect any partnership with the Studio and contact the competent authorities where relevant.

In case evidences appear that one or several Models linked to the studios are underaged and/or that the Studio is involved in child exploitation or sex trafficking the Website Operator will terminate the Service Agreement, and will immediately contact the criminal authorities.

Za účelem zlepšení účinnosti modelových služeb, jsem, jako Studio, oprávněn používat help desk poskytnutý Provozovatelem webových stránek a jeho dceřiních společnosti, kdykoli, kdy to bude považováno.

Provozovatel webových stránek může poskytnout určité výhody na základě vlastního uvážení pro studia s cílem udržení jeho loajality. Pokud se některé z těchto výhod mají vliv na modelky tohoto Studia, se zvláštním ohledem na další registraci modelek na webových stránkách, je výhradní odpovědností Studia, aby je reflektovaly ve Smlouvě Studiu Modelek.

Já, jako Studio, tímto potvrzuji, že Webové stránky Provozovatele nemájí žádný pravomoci směr, podřízenosti, nebo jiný druh autority nade mnou. V důsledku toho stávající Dohoda o službách neurčuje místo nebo harmonogram modelů, ohledně modelových služeb, které jsou určeny v Dohodě Modela. Webové stránky Provozovatel nemají právo říct, co je zákonným obsahem modelových služeb, avšak jsem si plně vědom, jako Studio, že jsem odpovědný za modely, aby poskytovali spolehlivé a efektivní služby v plném souladu s platnými právními předpisy a předmětem Dohody Modela.

Já, jako studio, potvrzuji, že jsem si přečetl a pochopil podmínky Webových stránek, které jsou aplikovatelné pro členy Webových stránek a jsem si vědom úrovní kvality a závazků, které nasledují z takových podmínek. V případě jakýchkoliv dotazů k této souvislosti mohu obrátit k Webovým stránkam operátora podle kontaktních údajů uvedených v této Servisní smlouvě. V tomto ohledu, potvrzuji, že jsem odpovědný za modely, v souladu se svými závazky na základě Dohody Modela, aby modelové služby odpovidali úrovni kvality a závazků, které nasledují z podmínek Webových stránek, které jsou aplikované pro členy webových stránek.

Studio jedná pod těmito Podmínkami Služeb, jako profesionál v oblasti byznys aktivit (na rozdíl od zákazníků) když poskytuje Služby a tudíž je zodpovědné za placení všech aplikovatelných daní. Studio bere na vědomí, a jedná neškodně, že Operátor Webu v nutném případě poskytne související informace s účtem příslušným autoritám o daních v případě jakéhokoli legálního jednání započaté lokální jurisdikcí Studia nebo Operátora Webu či jinou jurisdikcí. Jako běžné pravidlo, Studio je povinné poskytnout všechny faktury pro všechny služby učiněné Operátorem Webu. Takové faktury by měli být v souladu se všemi domovskými zákony i EU zákony, v jakémkoli případě. V případě, že Studio nemůže poskytnout fakturu Operátorovi webu, je jako poslední možnost vygenerovat automatickou fakturu. Souhlasem s těmito Podmínkami Služeb, Studio souhlasí s Operátorem Webu pro použití automatického systému pro faktury, je-li třeba, a akceptuje takové automatické faktury k použití Operátorem Webu vzhledem k poskytnutým službám od Studia. Není to určené pro Studio jako certifikace veřejnými autoritami nebo jakýmikoli potřebnými diplomy, ale Studio je zodpovědné informovat koncové uživatele o tomto faktu. Jako Studio, beru na vědomí, že já nejsem a že Modelové nejsou v jakémkoli případě zaměstnanci Operátora Webu a/nebo jakýchkoli osob souvisejících s Operátorem Webu

Tímto vyjádřím, podle Smlouvy Modelů, jako Studio vyhlašijí, že Modelky vědomě nebudou poskytovat žádnou pochybnou nebo zavádějící informaci členům webových stránek a že v každém okamžiku budou jednat čestně a profesionálně.

Studio dále se zavazuje zaručit, aby modely respektovali požadavky platné pro Studia, stejně jako požadavky pro modely, jak je stanoveno výše v bodě 1 A.

2. klauzule - Trvání

Tato Dohoda o Službách vstoupí v platnost od data, kdy Model/Studio se zaregistruje na Webu a přijimé tuto Dohodu o službách kliknutím na tlačitko "Souhlasím, chapu a já přijímám tuto Dohodu o službách a výslovně prohlásím přijetí ustanovení, pokud jde o Deklaraci (4th klauzule) a Osobních údajích (5th doložka)", a zůstane v platnosti do řádného ukončení jakoukoli ze stran v plném souladu s podmínkami stanovenými v této Dohodě o Službách.

3. klauzule - Poplatky

Beru na vědomí, že částka, která má být zaplacena za služby poskytnuté v rozsahu stávající dohody o službách, budou zveřejněny na těchto webových stránkách. Já, jako Model/Srudio souhlasím, že Webový stránky Provozovatele zaplatí částku, za služby poskytnuté na těchto webových stránkách, která se liší v souladu se zvolenou možností nabíjení (tj, poplatky za minutu, které jsem vybrat, a které jsou vypláceny návštěvníkami webových stránek Provozovatele za služby mnou nabízené prostřednictvím webových stránek).

Rozumím a přijímám, že Webovými stránkami Provozovatele mně bude uhrazená částka, odpovídajicí určitémů procento (v závislosti na druhu služeb) na zvolené možnosti nabíjení (tj určité procento z ceny zaplacené Návštěvníkem/Členem Webových stránek Provozovatele) jak je popsáno výše druh procenta bude zveřejněn na registračním účtu a/nebo na moje stránce v prodeji (o tom mohu si poradit před jakýmkoli poskytování služeb). Rozumím a přijímám, že žádný honorář nebude vypůacen za jakýkoliv původní obsah nahraný mnou na webové stránky nebo obsah, mnou vysílaný. Plně rozumím a uznávám, že Návštěvníci/Členové webových stránek jsou zákazníkami Webových stránek Provozovatele.

Jsem si plně vědom toho, že splatné ćastky jsou zakulacené do amerických dolarů bez dalších centů. Proto souhlasím s tím, že malé částky nebudou připsána na mou účet. Cena uvedená v tomto bodě se vyplácí formou, bankovního převodu, Payoneer, cheku, či dalších platebních metodů, které jsou k dispozici a vybráné podle vlastního uvážení na webových stránkách Provozovatele.

Také beru na vědomí, že cena má být zaplacena za poskytování těchto služeb může být úměrně a přiměřeně snížená v případě protiprávního jednání mého/Studio účinkujících, a sice v rozporu s teto dohodou o službách a/nebo platnou právní úpravou, a/nebo v případě samostatného ujednání v souladu s podmínkami této smlouvy o službách, které by mohlo vést k takovému poklesu.

Ceny za minutu placenou návštěvníkami/členami, které tvoří základ pro počítání získané mnou částky, muže být změnená jak je popsáno výše Webovými stránkami Provozovatele podle vlastního uvážení a na základě předchozího oznámení. V případě podstatné změny ve výši dostupné ceny pro nabíjení, budu mít možnost vypovědět smlouvu o službách po přijetí této změny; jinak, pokračování v poskytování služeb prostřednictvím webových stránek, musí být považováné za konkludentní souhlas s těmito změnami.

Podvody s kreditními kartami je zločin, a webové stránky provozovatele budou dělat vše, co je v jejích silách, aby pomohli místním a mezinárodním agentům hledat osoby páchající tyto zločiny. Webová stránka Provozovatele nebude platit žádné poplatky v případě podvodných nákupů. Nákupy musí pocházet od majitele kreditní karty nebo mít povolení od vlastníka pro používání jeho kreditní karty. Tým Webových stránek Provozovatele dělá vše, co je v jeho silách, aby minimalizováli podíl podvodných nákupů. Pokud víte o NĚKOM, kdo spáchal tuto činnost dejte nám prosím vědět, to nám může pomoci chránit naše webové stránky.

4 klauzule - Deklarace

Potvrzuji, že jsem, a případně Modely pod mým Studio účtem stejně jako každá osoba, která se objevit na kameře nebo obsázkách, jsou alespoň 18 let (nebo 21, pokud to vyžadují místní zákony), Kliknutím na the " Přečetl jsem, pochopil, a přijmám tuto dohodu a službach výslovně přijimám ustanovení týkajícíé se Deklaraci (4th doložka) a osobních údajů (5 doložka) & quot; které potvrzuje, že jsem jako Model dosáhl zletilosti, a že nebudu poskytovat Webovým stránkam Operatora falešnou identifikaci (včetně mé nebo/jejích jména, adresy a/nebo data narození modela ").

As a Studio and/or Model I hereby grant my consent to the Website Operator to perform a general background check on me for KYC purposes in databases aggregating publicly available information.

Jsem si plně vědom toho, že Webové stránky Provozovatele nebudou brány za zodpovědné, a to buď společně nebo jednotlivě, za jakéhokoli obsah, informaci, komunikaci, myšlení, projevu a/nebo působení jakéhokoli druhu, původem od návštěvníků/členů a/nebo modelů/Studii na webových stránkách či jakékoli jiné osoby nebo třetí osoby, podle této Dohody o službách.

Potvrzuji, že všechna rozhodnutí týkající se poskytování služeb se provádí dle mého, nebo případně, dle vlastního uvážení modelů", že tyto služby nejsou v rozporu s místními standardy "oplzlosti" v mé/jejich oblasti, ani neporušují jiné zákony. Jsem zcela zodpovědná za své vlastní činy jako plnoletý a připadně za akci Modelů. Rovněž potvrzuji, že jsem, a případně Modely pod mým Studio účtem také vědomi mého/jejich trestní odpovědnosti, a proto já/oni budou jednat, za všech okolností, v souladu s místní úrovni komunitní morálky a platnými zákony. Navíc, potvrzuji, že nejsem pod vlivem drog nebo alkoholu, a že já, připadně Modely poskytují těchto služby/Služby modelů ve video/filmovém vystoupení ze svého/jejích vlastní svobodné vůle.

Odškodním a budu držet Webová stránka Provozovatele neškodné od všech závazků souvisejících Služeb poskytovaných v rámci této Dohody o službách. Tímto vylučují všechny osoby spojené s Webovými stránkami Provozovatele kdykoli minulé, současné i v budoucí v rámci této dohody o službách.

Dále Prohlašuji, že jsem si přečetl a plně souhlasím s obsahem této dohody o službách před její provedením. Nebyl jsem vyvolan nebo přinucen Webovými stránkami, její zástupcami, zaměstnancami, ani nikím jednajícím jeho jménem, abych podepsal tuto dohodu o službách. Přijetím podmínek této dohody o službách potvrzuji, že identifikace, které se objeví nahoře je pravdivá a přesná. Rovněž potvrzuji, jako model, nebo jako Studio, že já nebo Modely nebudou poskytovat žádný hanlivý, urážlivý, výhružný, rasově urážlivý nebo nelegální materiál, a že nemám v úmyslu a podporovat nemorální zájmy. Royumím, že pokud Webové stránky Provozovatele budou mít podezřění, že já, nebo případně, Modely poskytly zakázáný obsah, můj účet bude okamžitě zmrazen pro další vyšetřování a to může vést k trvalému ukončení mého účtu (s), a ve zrušení a propadnutí všech plateb od na webové stránce operátora a to může vést k trvalému ukončení mého účtu (ů), a zrušení a propadnutí všech plateb Webovými stránkami operátora.

Rovněž potvrzuji, že nikoho nebudu nutit k tomu, aby poskytovali služby na webových stránkách podporovaných Webovými stránkami Provozovatele a, že všechny modely na mém Studio účtu, v každém případě, poskytují služby prostřednictvím webových stránek ze své vlastní svobodné vůle. Nebudu žádat nebo zúčastnit se ničeho příbuzného escort službám nebo prostituci. Označením políčka " Přečetl jsem, pochopil, a přijmám tuto dohodu a službách a výslovně prohlasuji přijetí ustanovení, pokud jde o Deklaraci (4. doložka) a Osobních údajích (5. doložka)" Prohlašuji, že všechny vytvořiné účty modelek nebo účty, které budou vytvořena v budoucnosti pod mým Studio účtem budou mít k dispozici pravdivé a přesné legální dokumenty.

Dále prohlašuji, že jsem pochopil, že jakýkoli fyzický kontakt nebo výměna kontaktními údaji se členy/Návštěvníci webových stránek nebo kontaktování jakýmkoli jiným způsobem, je zakázáno. Porušení této povinnosti bude okamžitě mít za následek ukončení platnosti této dohody o službách. Jsem si vědom toho, že Webové stránky Provozovatele mohou obrátit na jakékoli příslušné orgány, včetně státního zástupce, pro zahájení jakýchkoli trestního nebo správního řízení.

Rozumím, že pokud provozovatel Webových stránek a/nebo jakýkoli jiný označený subjekt,budou mít podezření, že já nebo modely, pod mým Model/ Studio účtem poskytnutují zakázaný obsah, můj účet(y) budou zmrazeny ihned k dalšímu šetření, a že může dojít k trvalému ukončení mého účtu(ů), a zrušení, bez vrácení plateb.

Potvrzuji, že Webová stránky Provozovatel májí právo okamžitě a jednostranně ukončit tuto dohodu, a všechny účty, včetně Studio účtů a účty modelů při nejmenším podezření na padělání nebo neadekvátní chování.

Také uznavám právo Webového Provozovatele a/nebo jakémukoli jinému označenému subjektu být svobodným od škod způsobených mým protiprávním jednáním nebo porušením stávající dohody o službách.

Po výslovného schválení ze strany Studia/modela (prostřednictvím e-mailu, nebo chatování), Jasmin.Com- tým zákaznického servisu zahájí dálkově ovládaný přístup k počítači ve studiu/modela, pro opravu technických problémů, nebo k získání informací o systému, aby mohli najít původ chyby. Studio/Model musí zůstat před jeho/její počítačem po celou dobu procesu dálkového ovládání a dohlížet za všechny kroky ze strany týmu zákaznické podpory. V případě, že Studio/Model oznámí cokoliv, co by nebylo v souladu s jeho/její žádost, pak on/ona musí okamžitě přerušit/odpojit relaci a nahlásit problém na zákaznický servis. Podle vyjádření jeho/její schválení pro "relaci vzdáleného řízení", Studio/Model se zavazuje a souhlasí, že vzdává všech žalob vůči Jasmin.com, stejně jako jeho zaměstnancům, ve vztahu k dálkově řízeným zasedání.

Jako Model nebo Studio prohlašuji, že bude mít na starosti moje/případně Modelů, chování a poskytované služby a přijmám, nebo případně ujistím, aby Modely přijímali a respektovali všechny výše uvedené prohlášení a veškeré povinnosti vztahující se této dohody Modela o službách.

Jako Model nebo Studio, dávám na vědomí, že jsem zodpovědný za všechny soulady s lokálními zákony, vyplněním a registrací povinností, včetně, ale nejen registraci byznysu, vyplnění a platby daní (včetně Prodejů, DPH, či jakékoli jiné aplikovatelné daně) a poskytnutím Operátorovi Webu relevantní daňové/DPH ID, překročím-li místní limity a tudíž potřebou registrace a plateb jakékoli jiné hodnoty přidané nebo podobné daním, jsou-li aplikovatelné. Nadále, Já beru na vědomí, a neškodně, že čas od času může Operátor Webu potřebovat potvrzení informací daňovým autoritám jako část rutiny a/nebo různých žádostí specifických ke vztahu a finančním jednáním Operátora Webu a mě.

5. klauzule - Osobní data

A. Model

Pokud se rozhodnete zaregistrovat na Jasmin jako model a poskytovat živé kamerové vystoupení a jiné služby, budete sdílet některá Vaše osobní data s námi. Prosíme, přečtěte si pečlivě naše Podmínky Soukromí, kde vysvětlujeme jak shromažďujeme, používáme a sdílíme Vaše osobní data a volby, které máte ohledně používání Vašich osobních dat.

B. studio

- vaše osobní informace

Pokud se rozhodnete zaregistrovat na Jasmin jako Studio a používat naši stránku, budeme sdílet některá Vaše osobní data o Vás s námi. Prosíme, přečtěte si pečlivě naše Podmínky Soukromí, kde vysvětlujeme jak shromažďujeme, používáme a sdílíme Vaše osobní data a volby, které máte, ohledně používání Vašich osobních dat.

- Osobní informace Modela

Role stran. Ohledně osobních dat zpracovaných Operátorem Webu a Studio ve spojení s tímto Souhlasem, Operátor Webu a Studio budou respektovat v ovládání jejich vlastních zpracovávajících aktivit.

Operátor Webu a Studio souhlasí se splněním požadavků o protekci dat a aplikovatelných zákonů správců s poskytováním jejich služeb a jiných spojení s tímto Souhlasem, včetně, nelimitování na, EU GDPR 2016/679, e-Soukromí Směrnice 2002/58/EC (v platném znění a změně čas od času) a jejich vnitrostátními předpisy, zákonů regulujících nevyžádané email komunikace, bezpečnostních chyb a notifikací zákonů, zákony platné na minimální bezpečnostní požadavky ("Zákony o Protekci Dat"). Pro vyloučení pochybností, Operátor Webu a Studio všichni na vlastní nespolečné podmínky soukromí, upozornění a procedur pro osobní data, která drží a oba jsou správci (a ne správci společných údajů). Pro dodržování Zákonů o Protekci dat, Operátor Webu a Studio by měli, bez limitu:

1) implementace a správa za všech okolností podle vhodných bezpečnostních měřítek vzhledem ke zpracování osobních dat;

2) správa a nahrávky všech zpracovávajících aktivit pod tímto Souhlasem; a

3) jakákoli činnost nevědomá pro cokoli co by mohlo vést k porušení třetí stranou Zákonů Pro Protekci Dat.

Informace o Modelech. Za účelem vhodného informováno Modela o zpracovávání jeho/jejích osobních dat, Studiové Podmínky Soukromí nebo Kontrakt Modela musí čistě a expresně indikovat použití Webové stránky a provizí za Služby z Webu a jsou subjektem Podmínek Soukromí Operátora Webu. Studio by mělo poskytnout odkaz nebo kopii Podmínek Soukromí Operátora Webu a mělo by být zodpovědné za informování o změnách v Podmínkách Soukromí Modelovi, které by se mohli čas od času objevit.

Souhlas Modela. Studio by mělo být zodpovědné a zdržovat se shromažďování, za účelem stávajícího Souhlasu Služeb a, po terminaci stávajícího Souhlasu Služeb, jako potřebu pro byznys Operátora Webu, v dodržování legálních zákonů, chránění nás proti legálním nárokům nebo odpovědi na žádost od státních autorit nebo orgánů o zákoně, individuální explicitní souhlas Modelů pro zpracovávání speciální kategorie dat zmíněné v Art. 9 GDPR, pro jakékoli služby pod tímto Souhlasem. Speciální kategorie dat zpracovávajících Studem a Operátorem Webu znepokojení (i) data Modelů směřující k jejich sexuálnímu životu, preferencím a (ii) datům odhalující rasové nebo etnické původy.

Studio by mělo být zodpovědné za Modely pro souhlas a autorizaci, pod kontraktem Modela, Operátor Webu a/nebo jiný subjekt indikovaný, pro zisk a ukládání informací automaticky od Modela počítače používaným k připojení na Web (včetně, bez limitu, cookies).

V případě, že Studio poskytne emal adresu Modela, Studio by mělo být zodpovědní za Modela pro souhlas a autorizaci, pod Kontraktem Modela, Operátora Webu pro odeslání komerčních komunikací Modelovi.

Při obdržení souhlasu(ů) od Modela, Studio se zavazuje informovat Modela o aktivaci souhlasu(ů) na všechny Modelovo účty, v případě, že jich má Model více.

Studio se zavazuje a mělo by být schopné poskytovat Operátorovi Stránek psanou podobu důkazů souhlasů s Modely, při pozdější žádosti.

Práva Subjektů Dat. Studio by mělo okamžitě oznámit Správci Webu, pokud Studio obdrží požadavek od Modela pod jakýmkoli Zákonem o Ochraně Dat v respektu se zpracováním osobních dat od Správce Webu. Studio by mělo udělat takové oznámení emailem na dsr@doclerholding.com ne později než čtyřicet osm (48) hodin od příjetí žádosti.

Odškodnění. Studio splní odškodnění a neškodně Operátora Webu a ostatních subjektů jejich skupiny a společností, stejně jako jejich důstojníků, direktorů, akcionářů, agentů a zaměstnanců z jakýchkoli závazků, ztrát, škod, výdajů (včetně, bez limitu, advokátních poplatků), výdajů nebo pokut (včetně, bez limitu, administrativních pokut v souvislosti nadřízené autority zabezpečení dat), při utrpení nebo jakémkoli vynaložené a ústící z:

1) Jakékoli porušení od Studia této klauzule 5 "Osobní Data" ať už schválně či ne, Studiem nebo jejich zaměstnanci, agenty nebo kontrakty;

2) Nedodržování od Studio s provizí Zákonů o Ochraně Dat.

Inspekce. Studio by mělo být zodpovědné za Modely a povolení pod Kontraktem Modelů a všech jejich osobních dat a/nebo souhlasu publikovaným na Stránce k inspekci Operátorem Webu a jiných subjektů indikovaných později, náhodně, ústící k existujícím efektů. Bez ohledu na to, co je výše, Studio bere na vědomí, že není povinnost Operátora Webu k takové inspekci a Operátor Webu a zmíněných subjektů nebudou zodpovědní, buď společně nebo zvlášť, v případě jakéhokoli nezákonného jednání Modelů nebo provizi či falešných informací k Operátorovi Webu.

6tá klauzule - Práva na Obrázky - Právo ke Jménu - Přidělování práva duševního vlastnictví

6.1 Pověření k použité obrázku a jména

Souhlasím, že v jakémkoli případě, jsem zodpovědný a odpovědný za Modely autorizované pod Kontraktem Studio Modela, operátora webu k použití mých/Modelových obrázků, fotek, hlasu a jiných podobných věcí mě/Modela (nadále zmíněno jako "Modelovo Obrázky") pro účely provize služeb na webu, nabízených prodejů pro Předplatitele, včetně publicity, marketingu a podpory na webu a jejich různých programech.

Souhlasím, že v jakémkoli případě, jsem zodpovědný a odpovědný za Modely autorizované pod Kontraktem Studio Modela, operátora webu k použití mých/Modelových přezdívek, aliasů, pseudonymů (nadále zmíněno jako "Modelovo Jméno") pro účely provize služeb na webu, nabízených prodejů pro Předplatitele, včetně publicity, marketingu a podpory na webu a jejich různých programech.

In this respect, I/the Model agree(s) and acknowledge(s) that the Model’s Name shall not contain and/or be constitutive of the name of any famous/celebrity person or name/sign which benefits from any intellectual protection. I/the Model shall be fully responsible for choosing a Model’s Name which conflicts with a name on which a third party has rights.

Souhlasím, že v jakémkoli případě, jsem zodpovědný za Modely k autorizování pod Kontraktem Studio Modelů, Operátora Webu k použití mého/Modelovo Obrázku a/nebo Modelovo Přezdívka, jako součást Tvorby (definované v klauzuli 6.2 níže).

Mé/Modelovo Obrázky a/nebo mé/Modelovo Jméno může být kopírováno/reprodukováno a distribuováno různými procesy jako média, včetně, ale nejen, video prezentace, televizního vysílání, radio přenosu, novinek, emailů, billboardů, brožurek, vystavení na Webu a/nebo jiné elektronické doručení, publikace, zobrazení nebo zviditelnění na jakýchkoli jiných médiích, a Já/Model nadále rozumí, že mé/Modelovo Obrázky a/nebo mé/Modelovo Jméno může být subjektem modifikace nebo editování. Já/Model se zříkám všech práv k inspekci nebo povolení finálních produktů nebo materiálu, ve kterém může Operátor Webu použít mé/Modelovo Obrázky. Já/Model opouštím a dávám všechna práva Operátorovi Webu, názvy a zájmy k Modelovo Obrázků a/nebo Modelovo Jmen. Tato autorizace pro použití Mého/Modelovo Obrázku a/nebo Mého/Modelovo Jména jsou vázána k Mých/Modelových dědiců, nástupců, přiřazených a legálních reprezentací.

Já potvrzuji, že v jakémkoli případě, jsem zodpovědný za Modela potvrzeným pod Kontraktem Studio Modela, že Já/Model jsme si vědomí toho, že provize související z práv k obrázků, soukromému životu a právo ke jménu a souhlasíme, že autorizace výše zůstane v platnost buď 10-ti let od vypršení tohoto Souhlasu Služeb, nebo po dobu validity jakýchkoli práv duševního vlastnictví, včetně jakýchkoli obnovení a rozšíření, skrz svět, související s Tvorbou zahrnující Modelovo Obrázky a/nebo Modelovo Jméno, cokoli je větší.

6.2 Přidělení k Intelektuálnímu Vlastnictví Práv

Beru na vědomí a souhlasím, že v jakémkoli případě, Já jsem zodpovědný(á) a zodpovídám za Modely souhlasem pod Kontraktem Studio Modelů, že všechna intelektuální práva vlastnictví a autorských práv, názvů a zájmů, značek, servisních značek, obchodních tajemství a všechny ostatní intelektuální práva, nebo část jich, ve všech a ke všem materiálům/obsahu vysílaným ode mě/Modela a/nebo nahráváno od Operátora Webu v případě provize mě/Modela ve službách, nebo jakákoli originální práce publikovaná/nahraná na Web ode mě/Modela/Studia, jakéhokoli charakteru (nadále referováno jako "Tvorba") jsou definitivně neodvolatelně a exkluzivně připsány Webovému Operátoru a Webový Operátor přijímá takovéto povinnosti, po čas validity těchto intelektuálních práv včetně všech eventuálních obnovení a prodloužení, skrz svět.

Tvorba se skládá z, ale nejen z následujícího:

 • Jakýkoli nahraný obsah jako obrázky, fotky, videa, audio nahrávky, popis profilů, komentáře, citáty/výňatky statusů od Modela ať už napsané či verbální slova, atd., včetně jakýchkoli derivátů práce jakéhokoli nahraného originálního obsahu, jako umění či fotografie zmíněných umění;
 • Jakékoli služby jako jsou živé show, živé vysílání, výkony, chat konverzace, dialogy, akty, atd., včetně nahraných vysílání, obrázků show/vystoupení (nahrané skrz webkameru nebo jiných nástrojů), stejně jako můj/Modelův vzhled na Webu, jako snímky mých/Modelových Obrázků, atd., a/nebo související práva Já/Model má umělecké/tvořící ze zábavní show/práce, včetně jakýchkoli derivátů práce;
 • Jakékoli doménové jméno a/nebo značka včetně mého/Modelovo jména když Já/Model zažádáme Operátora Webu pro tvorbu mého/Modelovo webu za účelem další provize k tomu;
 • Můj/Modelův online charakter (tj. konkrétní kombinace kvalit, jako jsou osobní rysy, fyzická charakteristika, konkrétní oblečení, makeup, rozlišovací znaky spojené se vzhledem Webové stránky, atd.), v takovém případě je tento charakter subjektem autorských práv, tj. je originálním znázorněním mě/Modela jako autora.

Beru na vědomí a výslovně souhlasím, že v jakémkoli případě, Já jsem zodpovědný(á) a odpovědný za Modela výhradně souhlasit pod Kontraktem Studio Modela, že vstupem do tohoto Souhlasu Služeb, Operátor Webu může předpokládat, že majitel Tvorby a všechna jeho práva k tomuto související musí být v nejvyšší možné míře podle platných zákonů.

Tento souhlas se skládá z, ale nejen z, souhlasu Operátora Webu následujících celosvětových práv, bez limitace, restrikcí a/nebo další autorizace od Modela:

 • Právo reprodukovat Tvorbu; to znamená právo k použití, znovupoužití a reprodukce Tvorby, v jakémkoli formátu a dimenzi na všech známých médiích nebo neznámých k datu (například, papír, tisk, video, CD-Rom, digitální verze, etc.).
 • Právo reprezentace, tj. právo k publikaci a zobrazení Tvorby; což je právo k prezentaci a komunikaci Tvorby veřejnosti či komunitě ať už známé či neznámé k tomuto datu, včetně veřejných zobrazení, plakátů, vydání videí, ale taktéž skrz digitální média (a nadále i obrázkové banky, internet, intranet, atd.).
 • Právo k vysílání a distribuci kopií Tvorby k veřejnosti; což je právo ke kopírování a namnožení Tvorby, šíření, distribuci a vysílání pro veřejnost na nebo skrz jakékoli médium (tj., papír, Intranet, Internet, luxusní vydání, kapesní vydání, atd.) nehledě na destinaci tohoto využití (privátní použití, prodej či jiné převody vlastnictví, či pronajmutí, či půjčení, atd.).
 • Právo adaptace, tj. právo připravit deriváty prací na základě tvorby; to znamená právo pro integraci do nebo extrakci celého obsahu nebo podstatné části z Tvorby a tvorbě derivátů práce z nich; modifikaci; editaci, adaptaci a vylepšení Tvorby podle uvážení Operátora Webu za účelem nebo pro použití Operátorem Webu (tj. použití na obchodní produkty, v knihách, atd.); tvorbu grafiky a plastických výtvorů z Tvorby a exhibici a jiné využití jakýchkoli prací, atd.
 • Právo veřejně vystupovat z Tvorby; to znamená právo veřejně vystupovat, publikovat či ukazovat, dělat dostupným, importovat, vysílat, distribuovat, přehrávat a komunikovat s Tvorbou k veřejnosti či třetím stranám v jakékoli podobě z jakýchkoli důvodů, včetně, ale nejen online, kabelově a/nebo bezdrátovým přenosem, TV vysílání, satelit, kabelovka či sítě distribuce a komunikace;
 • Právo k překladu Tvorby; to znamená právo na překlad Tvorby do jakéhokoli jazyka, které Operátor Webu uzná za vhodné za účelem aktivit souvisejících s Weby.
 • Jakékoli vedlejší a dceřiné společnosti použití Tvorby za účelem reklamy, prodejů, programování a propagace Webovým Operátorem skrz značky skrz výrobu a produkci propagačních materiálů včetně jiných akcí;
 • Více obecně, použití Tvorby v jakýchkoli médiích včetně, ale nejen, internet, televize, vysílaná média, rádio, a sociální sítě (tj. Twitter, Facebook, Instagram, atd.).

Pro bezpečí ujasnění, vše výše zmíněné k Tvorbě je také vyžadováno k právům pro použití, komunikaci, zveřejnění, distribuci a komercializaci Tvorby nebo derivátů práce skrz nebo na propagačních produktem (tj. trička, mikiny, kalhoty, čepice, pokrývky hlavy, plakáty, plátna, hrníčky, kryty na mobily, podložky pod myš, iPad kryty, laptop vzhledy, polštáře, knihy, domácí či kuchyňské nádobí a krabice a podobně, atd.), digitální a/nebo tisknuté magazíny, noviny, knihy, publikace, exhibiční materiální plakáty, obbrazy atd., stejně jako sítě pro dospělou zábavu, jako video stránky, za účelem propagace Webu.

6.3 Finanční podmínky související s autorizací použití obrázků a jména (na základě čl. 6.1.), stejně jako přidělení intelektuálního vlastnictví (na základě čl. 6.2.)

Beru na vědomí a výhradně souhlasím, že v jakémkoli případě, jsem odpovědný a zodpovědnost za Modely souhlasit s Kontraktem Studio Modelů, že tato autorizace za použití obrázků a jmen a přidělení či převod Tvorby a všechna práva, názvy a zájmy v a k Tvorbě, Operátorovi Webu a jakýchkoli následníků, licencí a asociací, v jakémkoli případě, bez jakékoli další kompenzace, krom poplatků, které Já/Model získám za Služby pod Podmínkami Služeb a/nebo Kontraktem Studio Modela, v jakékoli situaci.

6.4 Záruky související s Tvorbou

S respektem k autorizaci za použití obrázků a jmen a převodu a přidělení intelektuálních práv k tomu, Já výhradně potvrzuji a garantuji, že v jakémkoli případě, Já jsem zodpovědný a odpovědný za Modely výhradně souhlasit a garantovat Operátorovi Webu, že:

 • Já/Model jsem/je majitel duševních vlastnických práv, včetně autorských práv vzhledem k Tvorbě a má plné právo přidělit tyto benefity Operátorovi Webu a zmíněný převod by neměl působit žádné problémy s duševními vlastnickými právy, včetně autorských práv třetích stran (tj. fotograf, tvůrce filmu, agentura, publikační společnost, manažer, a/nebo jiné třetí strany, nadále zmíněno jako "Zainteresované Skupiny");
 • The Creation does not violate any third party intellectual property rights, including copyright, proprietary or personal rights of others (like third party’s stage name, alias, trademarks, etc.). For avoidance of doubt, I/the Model warrant(s) that there are no third parties’ rights, which would restrict or preclude the use of the Creation by the Website Operator as defined hereto.
 • Výstupy závazků provedených pode mnou/Modelem v závislosti převodu duševních práv, včetně autorských práv v souvislosti s Tvorbou zmíněné není:
  • vyústí k porušení jakéhokoli materiálního souhlasu ke Modelu, který je ve skupině; a
  • vyžaduje řízení, akce nebo souhlas jakéhokoli oznámení k jakékoli osobě, třetí straně (tj. fotograf, manažer, atd.)
 • Já a/nebo, když je nutno, Model, mám/má právo od souvisejících třetích stran (tj. fotograf vlastnící duševní vlastnictví obrázku, video tvůrce vlastnící duševní vlastnictví videa, atd.) neodvolatelné a zcela dané a přidělené (k plnému znění povoleného dle aplikovatelných zákonů), skrz svět, ve všech médiích nyní známých či později vyvinutých, všech práv, včetně různých zájmů, bez limitů, práva zde a nadále, v souvislosti s Tvorbou, včetně použití a/nebo nahrání na Webu nebo pod Souhlasem o Službách.
 • Nejsou zde další souhlasy nebo situace, které by mohli vzniknout jakékoli jiné osobě, ať už skutečné či podmíněné, koupit či jinak získávat duševní práva vlastnictví, včetně autorských práv, nadále od Modela, stejně jako práva související se mnou/Modelovým Obrazem a/nebo mým/Modelovým Jménem, a Já/Model bychom neměli vstupovat do těchto souhlasů či mít jakákoli práva v Tvorbě, které by mohli jinak ovlivnit Operátora Webu k získání práv duševního vlastnictví, včetně autorských práv k Tvorbě a/nebo autorizaci související s použitím mých/Modelových Obrázků a/nebo Mého/Modelovo Jména, jak je zmíněno;
 • Žádné z duševních vlastnických práv, včetně autorských práv souvisejících s Tvorbou bylo licencováno třetím stranám a Já/Model není vázán exkluzivním kontraktem pro použití Mých/Modelových Obrázků nebo Mého/Modelovo Jména.
 • Nejsou zde žádné občanské či administrativní nebo legální řízení nebo arbitráž v procesu či probíhajícím vůči Mně/Modelovi (například zrušení, neplatnost či porušení procedur), které by mohli omezovat, zakazovat či měnit, v jakékoli podstatném způsobu, převodu či přidělení duševních vlastnických práv, včetně autorských práv souvisejících s Tvorbou v souvislosti s aktuálními Podmínkami Služeb, či vyplnění obligací Modela souvisejících s aktuálními Podmínkami Služeb. Není zde žádné ohrožení při spuštění těchto řízení proti mě/Modelovi a nejsou zde žádná fakta nebo okolnosti (vědomé mnou/modelem), které by mohli vyústit v taková řízení.

V respektu s výše zmíněnými zárukami, Operátor Webu výhradně vylučuje plnou zodpovědnost/odpovědnost za jakékoli porušení práv duševního vlastnictví třetích stran, včetně autorských práv v souvislosti s Tvorbou, ode mě/Modela v případě vystupování či připojení aktuálních Podmínek Služeb.

Já/Model souhlasí(me), že odškodnění a držení Operátorem Webu je neškodné ze všech třetích stran, které v případě žádostí o porušení duševního vlastnictví, stejně jako jakýchkoli nároků ústící či plynoucí od mých/Modelových nedbalostních akcí či úmyslného špatného chování při vystupování pod souhlasem a autorizací pod těmito Podmínkami Služeb.

6.5 Nová Vykořisťovací Práva a Nové Vykořisťovací Metody

Bez limitování obecnosti této klauzule, Já beru na vědomí a souhlasím, že v jakémkoli případě, jsem zodpovědný a odpovědný za Modely pro výslovný souhlas pod Kontraktem Studio Modelů, že nová práva a tvorby mohou přijít a/nebo být poznány v budoucnosti, pod zákonem a/nebo v spravedlnosti (kolektivně, "Nová Vykořisťovací Práva), a že Já souhlasím a povoluji tlumočení Operátorovi Webu, jakékoli a všechny Nová Vykořisťovací Práva k tvorbě.

Já souhlasím a beru na vědomí, že v jakémkoli případě, jsem zodpovědný a odpovědný za Modely expresně pod souhlasem Kontraktem Studio Modela, že nové (a/nebo změněné) technologie, použití, média, formáty, módy přenosu a metody distribuce, šíření, exhibice nebo výstupu (kolektivně "Nové Vykořisťovací metody") jsou a budou nadále vyvíjeny v budoucnosti, což by mohlo vést k novým možnostem vykořisťování Tvoreb. Beru na vědomí a souhlasím, s tlumočením, a že v jakémkoli případě, jsem Já zodpovědný a odpovědný za Modely souhlasit a dát právo k souhlasu tlumočení pod Kontraktem Studio Modela, Operátorovi Webu, v případě jakýchkoli Nových Vykořisťovacích metod s ohledem na Tvorbu.

6.6 Přidělení a/nebo licence k Tvorbě

Já souhlasím, že v jakémkoli případě, jsem zodpovědný a odpovědný za Modely k souhlasu pod Kontraktem Studio Modela, že Operátor Webu si vyhrazuje právo svobodně převádět a přidělovat Tvorbu ke skupinám společností nebo jakékoli třetí skupině, pokud takováto potřeba bude, bez povolení Modela.

Operátor Webu může také přidělovat jakékoli právo získané na základě tohoto Souhlasu Služeb pro skupinovou společnost nebo třetí stranu, bez limitu.

Operátor Webu může také volně licencovat Tvorbu ke skupinovým společnost nebo jakékoli třetí skupině bez dalšího potvrzení nebo autorizace od Modela.

Jakékoli přidělování či licencování by mělo být podle Modela a musí být k takovému benefitu držitele licence.

6.7 Přidělení Morálních práv

V návaznosti na souhlas s právy duševního vlastnictví zde, Já souhlasím, že v jakémkoli případě jsem zodpovědný a odpovědný za Modely souhlasit pod Kontraktem Studio Modela, zříci se jakýchkoli a všech práv související s Tvorbou, četně, ale nejen, jakýchkoli a všechn práv k identifikace autora a všech ostatních práv schválení, omezení či limitů při použití, následující modifikace, v rozsahu dovoleným aplikovatelným zákonem.

Já souhlasím, že v jakémkoli případě jsem zodpovědný a odpovědný za Modely k souhlasu pod Kontraktem Studio Modela, že Operátor Webu může editovat mé/Modelovo vystupování jak Operátor Webu uzná za vhodné a že Já/Model a jakékoli Zainteresované Skupiny se zříkávají všech a jakýchkoli morálních práv, včetně práv a příkazů a ostatních spravedlivých úlev, dle rozsahu povoleného zákonem, že Já/Model a všechny Zainteresované Skupiny mohou mít/mají, že Já/Model a všechny Zainteresované skupiny rozumí, že Operátor Webu nemá žádné úvazky k použití Mého/Modelovo vzhledu.

6.8 Speciální autorizace a příbuzné finanční podmínky

Já souhlasím a tímto autorizuji, že v jakémkoli případě jsem zodpovědný a odpovědný za Modely expresně uznat a autorizovat pod Kontraktem Studio Modela, Předplatitelům dělat obrázky mě/Modelových Obrázků kdykoli v chatu Zdarma či Privátním a k přístupu k obrázkům uložených v mé/Modelovo Galerii kdykoli, otevřít či sledovat je kolikrát si Předplatitelé budou přát. Takovéto obrázky mohou být viditelné uvnitř galerie Modela pro Předplatitele, kteří je udělali.

Já výslovně souhlasím, že v jakémkoli případě, jsem zodpovědný a odpovědný za Modely k souhlasu pod Kontraktem Studio Modela, že takové obrázky by měli zůstat viditelné Předplatitelům, kteří je udělali, stejně jako společný Účet Modela, který je aktivní (a ne uzavřený) a že Já/Model nemá právo smazat či požadovat smazání takových obrázků, pokud tyto obrázky nebo jejich zachování neporušuje aplikovatelné zákony či jakékoli podmínky aplikovatelné na Webu.

Já nadále výslovně souhlasím, že v jakémkoli případě, jsem zodpovědný a odpovědný za Modely k souhlasu pod Kontraktem Studio Modela, že Já/Model jsem/jsme nárokovány k zvláštní měnové politice, formou vhodné odměny, za autorizaci obrázků (i budoucích) zachycenými Předplatiteli.

6.9 Monitorování Tvorby a DMCA notifikace

Já beru na vědomí a výslovně souhlasím, že v jakémkoli případě, jsem zodpovědný a odpovědný za Modely k výslovnému souhlasu pod Kontraktem Studio Modela, Operátora Webu k monitorování, nahrávání a ukládání všech mých/Modelových online aktivit na Webu, včetně monitorování Tvorby, hlavně k prozkoumání za účelem porušení či aplikovatelných zákonů a/nebo relevantních pravidel čas od času. Operátor Webu bude okamžitě mazat jakýkoli zakázaný a/nebo sporný obsah z Webu.

Bez ohledu na výše zmíněné, Já, v jakémkoli případě, Studio, jsem/je vědomé, že povinnost Operátora Webu k pokračování s takovou revizí a/nebo monitorováním, a tudíž nemůže být hnán k odpovědnosti, ať už společně či samostatně, za jakoukoli Tvorbu či akci ukázanou na Webu jako výsledek mého/Modelovo neprávního jednání, které by mohlo porušit aplikovatelné zákony, včetně práv duševního vlastnictví, nebo Webových podmínek aplikovatelných čas od času.

Je to pravidlo Operátora Webu, že v určitých okolnostech a dle uvážení, smazat porušující Tvorbu z Webu a k vypnutí a/nebo ukončení účtů Modelů, kteří poruší aplikovatelné zákony a/nebo práva duševního vlastnictví ostatních. Tudíž, Operátor webu implementoval speciální DMCA sekci na Webu povolující třetím stranám nahlásit nevhodný materiál na Webu.

7. klauzule - Povinnosti

Zavazuji povinnost poskytovat Webovému Provozovateli v písemné formě, aktuální informaci o jakýchkoli změnach týkajících se osobních údajů mé/Modelů, ve lhůtě pěti (5) dnů počítaných od vzniku řekcených změn.

Také jsem se zavazují povinnost vlastnit a zajistit na své vlastní náklady (případně pro modely) pracovní nástroje (včetně nástrojů IT) nezbytné pro efektivní poskytnutí služeb/Modelových služeb podle stanovené Dohody o službách/Dohody Modela.

Já, jako model nebo Studio, nebudu poskytovat, a případně , jako Studio, budu zodpovědný za modely, že nebudou poskytovat jakýkoliv pomlouvačný, urážlivý, výhružný, rasově urážlivý nebo ilegální materiál. Nebudu žádat nebo se zúčastnit, a případně budu zodpovědný za modely, aby se nezúčastnili ničeho příbuzného escort službám či prostituci, a jsem si plně vědom/jsem zodpovědný za informování modelů o mém/jejich trestní odpovědnosti v takových případech.

Tímto potvrzuji, a případně jsem zodpovědný a ručím za modely, aby potvrdili na základě Dohody o zlužbách, že já/Model nebude mít žádný fyzický kontakt s návštěvníkámi/Členami webových stránek, ani nesmím/Modely nesmí pořádat jakékoli setkání s nimi nebo jakýmkoliv jiným způsobem kromě poskytování on-line služeb podle teto Dohody o službách/Dohody Modela.

Zavazuji se, a případně jsem zodpovědný a ručím za modely provádět povinnost vyklidit z mého/jejich záznamové oblasti všechny objekty podléhající ochranné známek nebo jakýchkoliv jiných práv duševního vlastnictví třetích stran, a aby v souladu s požadavkami právních předpisů (včetně týkajících se autorských práv) za všech okolností, aby se zabránilo neoprávněnému používání ochranných známek, značek, metafor a/nebo neregistrované hudby.

Nebudu, a případně budu zodpovědný za modely, aby nežádali, nenabízeli, nenakupovali, neprodávali, nebo navrhne žádný obchod, transakce, obchod nebo jiné ekonomické návrhy pro návštěvníky/členy, protože beru na vědomí, že webové stránky Provozovatele mi/modelům to výslovně zakazuje.

Zavazuji povinnost mít papírové kopie informací mého on-line účtu, nebo případně, informaci o on-line účtu modelů, o stránkách Modelů/webových stránek Studio přes které já/Modely činí své služby, mé vlastní/Modelové záznamy, protože jsem na vědomí, že Webová stránky Provozovatele nesmí poskytovat mně/Modelům kopie/informací o mém/jich účtu.

Musím neprodleně informovat Webové stránky Provozovatel o jakékoli zjevné porušení bezpečnosti, jako je ztráta, krádež, nebo neoprávněné sdělování nebo použitím uživatelského jména a hesla. Budu také nadále výlučně a osobně odpovidat za jakékoli neoprávněné použití služeb/Modelových Služeb nabízených přes můj Studio účet.

Odškodním, zaplatím náklady na obhajobu, a budu držet Webové stránky Provozovatele, stejně jako jeho úředníků, ředitelé, filiálky, právníků, akcionářů, agentů, a nabyvatele, neškodnými z jakýchkoli a veškerých nároky vznesených ze třetích stran, které vyplývají z, nebo příbuzný, mému nebo případně jednání modelů ", prohlášení, nahráného obsahu nebo akci, během jakéhokoliv vystoupení na Webových stránkách (včetně Jasmin.com). Toto ustanovení zahrnuje bez omezení jakoukoli odpovědnost nebo škodu vzniklou z jakéhokoli komentáře, doporučení, poradenství, návrhu, příkladů, závěr§, nebo jinému, mnou/ Mými modely, stejně jako u všech produktů, služb, informací nebo jiných materiálů zobrazených, nakoupených nebo získáchaných návštěvníkámi/členami v souvislosti se službami/Modelovými službami nebo návrhami modelů.

Musím plně odškodnit a uhradit veškeré náklady na obranu těch webových stránek Provazovatele v případě porušení jakéhokoli z ustanovení uvedených v Dohodě o Službách.

8. klauzule - Základní pravidla pro provize za Služby

Níže uvedená pravidla musí dodržovat všechny modely a Studia poskytující služby prostřednictvím Webových stránek. Studia se zavazují, že zaručí, aby modely poskytovali služby a dodržovali níže uvedené pravidla.

Modely nebo Studia musí mít platnou a schválenou registraci na webových stránkách. Modely a Studia vyskytující se v oblasti kamery nebo na obrázcích pomocí Jasmin.com, musí být registrována na základě daného Účtu Modela nebo Studio účtu.

Vysíláním předem nahraného záznamu nebo statického obrázku namísto živého kamerového přenosu porušujete pravidla Stránek. Porušení těchto pravidel je považováno za zrušení platné Dohody o Službách a může vést ke srážkám na zisku, blokaci účtu, okamžitému vyloučení ze Stránek nebo zablokování výplat.

Rozdávání a žádostí o osobní informaci, včetně osobních údajů návštěvníků/členů a modelů je proti pravidlům. E-mailové adresy mimo webových stránek, on-line ID Messenger (jako například: Yahoo!, MSN, ICQ, atd), trvalé adresy, sociálních účty (Facebook, Twitter, LinkedIn), atd jsou považovány za osobní údaje, a zakázána k poskytování.

Jakýkoliv osobní kontakt mezi Návštěvníky/Členy Stránek související s eskortním servisem, prostitucí, vyžádání peněz apod. je považováno za porušení pravidel.

I hereby declare that under this Services Agreement, I will not exchange and/or will not attempt to exchange any personal information (such as contact details, identity disclosure, precise personal location or address (other than broad region or country) and so forth) with the customers. I will not initiate or attempt to initiate any activities or prior steps (any preliminary exchange of personal information shall be deemed a preliminary step in this respect) that could lead to the performance and/or promotion of prostitution and/or escort services in any manner.

Nezletilý sexuální aktivita, sodomie, incest, demonstrace krve nebo zvířat a napodobování uvedeno výše, je proti pravidlům. Hry na hrdiny, která zahrnuje nezletilou roli, je proti pravidlům. Jakýkoli pokus o zobrazení textu materiál, který je jméno celebrity, útok, naznačuje, pedofilii, dospívání, sodomii nebo zoophile, s odkazem na eliminaci nebo spotřebu jakéhokoli tělesného odpadu nebo z čehož vyplývá, slova, které jsou nepřijatelné podle standardů dobrého vkusu povede k okamžité a trvalé pozastavení dotčeného účtu.

Reklama dalších webových stránek nebo služeb, je přísně zakázáne, pokud není výslovně povoleno na webových stránkach provozovatele v této dohodě o službách.

Zobrazení příliš explicitního obsahu (např: částečně nebo úplně nahá intimní části těla) v bezplatném chatu, v no nude části webu (u s Privátním chatu) nebo na Obrázcích pro návštěvníky je proti pravidlům. Kromě toho masturbace, imitace masturbaci (dokonce i v oblečení), nebo použití sex hraček, není povoleno ve výše uvedených případech. Žádáme vás, abyste poskytovali takový obsah pouze v soukromém chatu a případně informovat modely, že mohou poskytovat takový obsah výhradně v soukromém chatu.

Musíte, a případně, modely musí poskytovat erotické show v "Nude Only" části webových stránek v případě, že platící člen o to požádá v soukromém chatu. V případě jakéhokoliv dotazu nebo problémů, neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis.

Všechny registrované na model účtu osoby, a připadně na Studio účtu musí být viditelné a rozpoznatelné na kameře a na obrázcích celou dobu (zobrazení pouze částí těla není přijatelná). Modely musí dodržovat základní pravidla kategorii popsané na Webu pro každou kategorii služeb, pokud jde o počet osob, správné oblečení, atd

V případě, že model, nebo Studio, a každém připadě, oklamal platícího člena o svém pohlaví, člen oprávněn požadovat o vracení celé častky za Privátní Show.

Používání telefonu není povoleno. Jíst nebo spát na kamaru je zakázáno. Žádáme vás, připadné modelů, aby používali angličtinu (v některých případech, němčinu nebo francouzštině, kde to výslovně povolené) s návštěvníky webových stránek v bezplatných čatech.

Vy/Modely máte možnost kopnout nebo zakázat nezdvořilé Návštěvníky ze svého bezplatného chatu, ale zneužítí této funkci je proti pravidlům. Hanlivé výroky o jiných modelech, nebo návštěvníkách/členéch jsou zakázáne. Ačkoli vy/modely jsou povinni respektovat a dodržovat pokyny pracovníků zákaznického servisu. Pokud potřebujete pomoci, neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis.

V případě porušení pravidel modelkou, model bude penalizována. Míra sankci závisí na závažnosti porušení. Jednoduché varování za menší porušení. Avšak v případě opakovaných menších varování dojde k odpočtu peníz z výdělku modelu.

Závažné porušení smlouvy o poskytnutí služeb, může vést k zákazu účtu modelu.

I am aware that this Services Agreement will be terminated with immediate effect in case it is discovered that I am involved directly or indirectly in any activity of illegal prostitution, escort services, or sex trafficking and/or with any attempt to do so (inclusive of the exchange of personal information of any kind) and that my credits may be frozen and the authorities contacted as a result.

Reklama jiných webových stránek nebo služeb, žádaní nebo poskytování soukromé informaci nebo žádání o peníze návštěvníků/členů bude mít za následek odpočtení peněz z vyplaty modelů/Studio Model po prvním varování a dvojnásobné množství toho předchozího při všech dalších příležitostech.

Vezměte prosím na vědomí, že tento základní seznam pravidel je nevýhradní a neobsahuje všechny možné porušení stávající dohody o službách. Proto není uvedené jednání, které by mohlo se kvalifikovat jako porušení této dohody o službách po zvážení situace a analýzy obecného účlu této dohody o službách. Pro celý seznam možných porušování/sankcí, obraťte se na příslušnou wikipage: http://wiki.jasmin.com/display/EW/Penalty+System

V případě, kdy nesouhlasíte s jakoukoliv částí výše uvedených prohlášení nebo si nejste plně vědomi příslušných práv a zákonů, NEVSTUPUJTE NEBO SE NEREGISTRUJTE NA STRÁNKY!

9. doložka - Organizace Soutěži

Soutěže zahrnující Modely mohou být organizovány čas od času buď na webových stránkách operátora a/nebo přidružených společností, kde je považováno za relevantní. Tyto soutěže mohou přímo nebo nepřímo souviset se Službami, případně mohou být zaměřené na podporu Modelek/nebo materiálů modelek a/nebo na zvýšení atraktivity webových stránek a/nebo stránek modelů a/nebo na posílení pocitu sounáležitosti s webovými stránky a/nebo na zvýšení trakci/provozu přes dodávku cen k výhře Modelů, následujících za účast na těchto soutěžích a případně komunikace o nich. Soutěže mohou být organizovány po celém světě nebo lokálně, a proto příslušně otevřené pro všechny modelky, nebo pouze na ty, které mají bydliště v určité zeměpisné oblasti, jak je uvedeno v rámci specifických pravidel, takové soutěže budou zobrazeny v rámci kapitoly 9 této smlouvy pokud je to vhodné. Vzhledem k výše uvedenému, registrace a účast modelek v těchto soutěžích bude na dobrovolné bázi.

Když soutěž(e) jsou zaměřené na konkrétní země (zemí), budou provedené podle pravidel organizaci a jednání zmíněných soutěži se obvykle řídí příslušnými místními předpisy dané země/regionu/státu, kde se soutěž(e) je/jsou organizované.

Modely, které mají zájem o účast v soutěžích se zavazují, že plně uznavají specifiku pravidel pro soutěže, pokud soutěže jsou inzerována, (ii) budou dodržovat těto pravidla a (iii) neuplatňovat pokud nejsou umístěny v zeměpisné oblasti, pro kterou soutěž zaměřena.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA POKUD JDE O PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY DOLE POKUD JSOU PLATNÁ

10th clause - Jasmin Cam

JasminCam se neustále rozvíje a zdokonaluje s cílem zlepšení livecam zkušenosti na webu. Instalací Jasmin Cam, Studia a/nebo Modelky optimalizuji kvality videa ve streamingu na internetových stránkách Jasmin.

Software JasminCam používá technické detaily a zdroje počítačových systému Studií a/nebo Modelek. Studia a/nebo Modelky souhlasí s tím, že instalace softwaru může mít za následek propojení mezi JasminCam a jinými aplikací v počítači Studií a/nebo Modelek.

Instalací JasminCam, Studia a/nebo modelky potvrzují, že si jsou vědomi a souhlasí že software přihlašuje a zasílá informací o systému jejich počítače nám. Taková informace je nezbytná pro poskytování nejlepšího softwaru Studiím a/nebo Modelkám.

Jasmin.com prohlašuje, že JasminCam nepřistupuje, nemonitoruje, ani zlomyslně neukládá žádné procesy v počítači.

11. doložka - Osobní Webové stranky pro modelky

Já, nebo příslušné Studia, mohou tímto zvolit/požádat o poskytnuti webovými stránkami operátora, aby jejich vlastní webové stránky nebo webové stránky Studio účinkujících, určených k poskytování služeb podobných a/nebo totožných se službami smlouvy, podle Pravidel a podmínek (tj prohlášení, údržbu, řízení vztahů se zákazníky, plateb/poplatků operaci, ochranu údajů, práva duševního vlastnictví a tak dále) kteří jsou přijatelné mutatis mutandis (každá taková webová stránka je považována za webové stránky nebo webové stránky modelky). Každá taková poptávka/žádost se považuje za formálně provedené zaškrtnutím políčka "Chci webovou stránku" případně podle a/nebo vedle tohoto ustanovení (pro Studio/a), tato možnost se považuje za použitelnou pouze pro webové stránky Studio Účinkujících a musí být předmětem dostatečného výběru vhodných Studio účinkujících v rámci souvisejícího Master účtu), v tom případě Já nebo případně Studio/a (bude spolupracovat se Studio účinkujícími v případě potřeby), výslovně souhlasíme, že budeme vázáni podmínkami stávající dohody o službách.

Webová stránka Modelky (spolu se souvisejícími názvem doménu a SSL certifikátu, společně a dále jen "Balíček Webových stránek Modelky") budou vytvořeny, vlastněna a provozována webovými stránkami operátora, a já nebo připadne Studio v tomto případě by mělo být uděleno s nevýhradní, nepřenosné (a pokud jde o Studio pouze sub-licencované výhradně studiu účinkujících v rámci souvisejícího hlavního účtu) a bezplatnou licenci na používání, pokud jde o Web modelky a související název doménu (Dále jen "License"). Žádná změna názvu doménu nebude možné až po vchodu pro služby na webu modelky. Udělená zdé licence je dočasná (tj. za dvanáct měsíců bázi, které mají být sladěna s periodem, jak je definováno níže) a obnovitelné zdroje automaticky po termínu, pokud se podává jeden měsíc před výpověď (datum přijetí bude považováno za platné pro tyto účely) na druhé straně k takové licenční ujednání.

Nesmí dojít k žádným nákladům účtovaným účinkujícím a/nebo Studiu za prvních dvanácti měsíců počínaje dnem vstupu Modelky na webové stránky do provozu (Dále jen the "Period"). Po uplynutí této lhůty poplatky spojené s údržbou webových stránek budou splatné modelkou (v ceně pořízení) ročně od začátku každého nového období 12 měsíců a bude podle toho odečteny z výdělku Účinkujícího a/nebo Studia.

Já nebo případně Studio (bude ve spolupráci se Studio účinkujícími v případě potřeby), uznávají, že jakékoli porušení této dohody o službách může mít za následek uzavření a/nebo okamžité ukončení (bez jakékoli náhrady) této licenci pokud jde o baličku Webových stránek Modelek vis-a-vis porušující práva Účinkujících a/nebo studia. Ukončení Obyčejného Účtu Účinkujících a/nebo Hlavního účtu Studia musí automaticky spustit souběžné ukončení licence, jak je uvedeno výše.

V každém případě musí být zdůrazněno, že web stránky Modelky zůstávájí výhradním vlastnictvím webových stránek operátora za všech okolností a v důsledku toho neexistuje žádná jistota, že související licence nesmí být pozastavena, ukončena a/nebo přidělene jinému příjemci webovými stránkami operátora, bez dalšího vysvětlení (bez ohledu na okamžité ukončení, které se muže uplatnit v případě porušení).

12. doložka - Přiřazení

Nejsem oprávněn postupovat nebo převádět své smluvní postavení jakékoli jiné osobě/subjektu. Souhlasím, a případně jsem zodpovědný za modely, aby se souhlasili s tím, že uživatelské jméno Modela/heslo nesmí být poskytováné žádné jiné osobě, pri porušení budou nest odpovědnost v souladu s bodem 7 této Dohody o službách.

Souhlasím s tím, že Webová stránky Provozovatele májí právo převést nebo postoupit svá práva a povinnosti podle této dohody o službách bez omezení.

13. doložka - Změny

Webové stránky Provozovatele mohou provést změny v této Dohodě o službách, v takovém případě zavazuje povinnost informoval o těchto změnách před jejich vstupem v platnost. V případě, že webové stránky Provozovatele dělájí změny v této Dohodě o službách, Studio zavazuje povinnost odrážet tyto změny v Dohodě Modela, v souladu s právem a povinnostmi Studia podle této Dohody o službách.

Pokud jakákoliv změna je nepřijatelná pro vás, nebo případně pro modela, musí ukončit poskytování služeb na Webových stránkách Provozovatele. Máte-li, nebo případně modely, nepřestává poskytování služeb, budete jednoznačně, že přijímá změny.

V případě jakýchkoliv dotazů obraťte přímo na help@jasmin.com. Potvrzuji, o pravidlách a podmínkách (včetně ochrany osobních údajů) Dohody o službách můžu být konzultován kdykoliv na Následující stránce.

14. doložka - Ukončení

Každá ze stran může vypovědět tuto Dohodu o službách, kdykoliv, na základě jakéhokoliv důvodu, po předchozím a výslovném oznámení podané písemně (včetně e-mailu) druhé straně v lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů. Webové stránky Provozovatele mohou vypovědět tuto dohodu o Službách okamžitě v případě vážného porušení její podmínek protistranou, a to bez předchozího upozornění. V případě, že vaše registrační forma zůstane nevypolnená po dobu třiceti (30) kalendářních dnů, Webové stránky provozovatele mohou ukončit váš účet. Vezměte prosím na vědomí, že po šesti (6) měsících nečinnosti webové stránce provoyovatele mohou zrušit vaš účet a ukončit tuto Dohodu o službách bez dalšího upozornění, veškeré příjmy, které nedosahují limitu a/nebo vyplacené webovými stránkami provozovatele, ale neshromažďováné/nepřijaté vámi budou ztraceny. Pokud tato Dohoda o službách je ukončena z jakéhokoliv důvodu pak nezískáte žádnou provizi z programu celoživotního postoupení členu .

15. doložka - Platné právo a jurisdikce

Výjimky ze specifické/jiné jurisdikci, které mohou být provedené příslušné pro spor(y), pokud jde o veřejné soutěže podle doložky 9. této zprávy a na základě zvláštních pravidel, strany se neodvolatelně podřizují výhradně jurisdikci soudů v Lucembursku za účelem projednávání a stanovení jakýchkoli jiných sporů vyplývajících z této dohody o službách.

Výjimky ze specifického/odlišného rozhodujícího práva, které mohou být použitelné pro spor(y), pokud jde o veřejné soutěže podle doložky 9. této zprávy a na základě zvláštních pravidel vztahujících se na všechny ostatní záležitosti, které vyplynují z této dohody o službách, a jakékoli jiné spor(y) uvedené výše se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy velkovévodství Lucemburského, bez ohledu na konflikty ustanovení zákona a další závazné právní předpisy.

16. doložka - Oddělitelnost

Pokud by jakákoliv část této Dohody o Službách měla být neplatná nebo nevynutitelná a to v jakémkoliv rozsahu dle platného práva a právních předpisů ze strany soudu, zbývající část této Dohody o Službách nebude postižena a každý termín či závazek vyplývající z této Dohody o Službách musí být platný a vymahatelný v rámci zákona.

17th clause - Governing Language and Consent

Prohlašuji, že čtu, mluvím a rozumím anglicky a davám svůj souhlas s touto dohodou službách, bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení v tomto dokumentu, rozumím a souhlasím, že budu vázán, za všech okolností anglickou verze této smlouvy, a v případě rozporu mezi anglickou a verzi v jiných ne-anglických jazycích, anglická má přednost.

18. doložka - Oznámení

Jakékoliv oznámení, doporučení nebo rady o každé strany na druhou podle této dohody musí být poskytnuta na následující kontakty:

DuoDecad IT Services Lucembursko S.à r.l.:. help@jasmin.com

Jsem si pečlivě přečetli podmínky této dohody službách a dávám najevo avůj souhlas a výslovný souhlas doložce týkající se Deklaraci a Osobních údajů kliknutím na tlačitko "Přečetl jsem, pochopil, a přijmám tuto dohodu a službách výslovně deklaruji přijetí ustanovení, pokud jde o Deklaraci (4. doložka) a Osobních údajích (5. doložka)".

Pravidla Kategorie

 • Amatérská Dívka: 1 ženský Model
 • Amatérský Kluk: 1 mužský Model
 • Girl - 1 modelka
 • Lesbičky - 2 Modelky
 • Mature Woman - 1 modelka ve věku nejméně 30 let
 • Pár - 1 źena a 1 muž
 • Skupina - 3 nebo 4, a alespoň jedna Modelka
 • Fetish - 1 Model v fetiš oblečení, to může být, ale bez omezení k jakémukoli druhu uniformy (zdravotní sestry, voják, důstojník, atd.), Kůže nebo Latex kostým (boty nestačí). Správné pozadí na kameře a na obrazech (např .: modré pozadí s roztomilé delfíny nejsou přijímány), s příslušenstvím (např .: kůže nebo latex maska, vodítka, nýtované tělo příslušenství, řetězy), umístěné tak, aby bylo viditelné.
 • Boy - 1 heterosexuál model
 • Gay - 1 nebo více homosexuálních Modelů
 • Transgendered - 1 nebo více transsexuálových Modelů
 • Hot Flirt – nebo víc Modelek
 • Soulmate - jeden nebo více Modelek
 • DJ - 1 nebo více ženských Modelů
 • Tanečník - 1 nebo více ženských Modelů
 • Fitnes - 1 nebo více ženských Modelů
 • Rádce pro milostný život - 1 nebo více ženských Modelů
 • Cosplay - 1 nebo více ženských Modelů