Prosím aktualizujte svůj prohlížeč pro používání Jasmin Model Centra.

 
Dohoda Modelky/Studia o Službách

Můžete nalézt staré podmínky používání zde.

Tato dohoda (dále jen Dohoda o Službách) upravuje vztahy mezi:

Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., se sídlem na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem (RCS) B 171.358, se základním kapitálem ve výši 12 500 eur (dále jen "Webové stránky Provozovatele ") a Model (dále jen "Model”, "mě", "ty" nebo "já") a/nebo - v případě vytvoření Studio účtu - Studia (dále jen "Studio"a připadně, "ty", "mě", nebo "já")

Dohoda o službách

Vyplněním a odesláním registračního formuláře, a kliknutím na tlačitko "Přečetl jsem, pochopil, a přijmám tuto dohodu a službách a výslovně prohlasuji přijetí ustanovení, pokud jde o Deklaraci (4. doložka) a Osobních údajích (5. doložka)",Model/Studio dává svůj souhlas, a zejména jejích výslovný souhlas k ustanovení o Deklaraci (4. doložka) a Osobních údajích (5. doložka) a přijmá tuto Dohodu o službách:

Výklad pojmů

"Já", "mně", "ty": buď Model, nebo Studio, nebo oba z nich, v každem případně.

"Model": osoba poskytující zábavné služby pro dospělé pro Webového Provozovatele.

"Model Account": a registered account open by the Model with the Website Operator upon acceptance of the terms and conditions hereof.

"Private Chat": a private form of communication/interaction (online) between a Member and a Model, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chat": a public form of communication/interaction (online) between Model(s) and Visitors/Subscribers, explained in greater details on http://wiki.jasmin.com.

"Free Chatroom": a designated virtual room online where Model(s) can communicate/interact with Visitors/Subscribers.

"Studio": osoba (právnická nebo fyzická), která má registrovaný Studio účet, a poskytuje zábavní služby pro dospělé, podepsaním dohody s modely

"Studio Úćet": registrovaný účet Studia který může také zaregistrovat modely.

"Dohoda Studio Modela": Dohoda mezi Studiem a jejích Modelů provedení Služeb Studio Modely.

"Services": content/performance/chat services rendered by Models and Studios on the Websites and, as the case may be, the transmission and distribution of such content to the public through satellite or cable network ("broadcasting"). Such services namely comprise online adult entertainment services, more precisely, performing live webcam shows, webcam chats (oral and/or in writing), availability of other related products such as videos and/or snapshots of Models amongst others and uploading original content for the entertainment of Visitors/Subscribers worldwide, who have selected Models notably pursuant to live streams, images, offline (teaser) and so forth. Services are usually sold on a pay per view basis, exception made of some specific products which may be sold on a one time basis, as further specified hereof where relevant.

"Websites": different websites, like www.jasmin.com, www.livejasmin.com, www.joyourself.com etc., operated by the Website Operator including affiliated sites operated by (a) webmaster(s).

"Návštěvníci/Odběratelé" osoby, které navštěvují, a/nebo objednání a/nebo nákupují služby na webových stránkách nebo přijímájí některý z jeho obsahu v jakémkoli médiu nyní k dispozici, nebo vytvořené v budoucnu (označované také jako členy nebo koncových uživatelů se čas od času).

1 klauzule - Účel

Fyzické či právnické fyzické osoby, modely nebo Studio, všíchní jednají na základě této dohody jako poskytovatelé profesionálních služeb v rámci své podnikatelské/profesní činnosti při poskytnutí svých služeb (nejsou spotřebiteli).

A. Model

Sekce A je pouze pro modelky

Prostřednictvím této Dohody o službách, jsem výslovně označují svůj zájem poskytovat služby jako model na webových stránkách podporovaných Webovými stránkami Provozovatele a jejích dceřinými společnostmi, které v současné době spravuje podnikání na spotřebitele (B2C) - interaktivní live streaming video chat (založený na www.jasmin.com) a vysílání, v souladu s podmínkami této dohody o službách.

Model zavazuje, že nebude poskytovat jakékoli protiprávní, škodlivý, obscénní, nenávistný, rasový, etnický či jiný nežádoucí obsah (stejne jako pomlouvačné, urážlivé, výhružné, rasově urážlivé, atd.), při poskytování těchto služeb v rámci této dohody o službách.

Za účelem zlepšení účinnosti výše uvedených služeb, jsem oprávněn použít help desk poskytovaný Provozovatelem Webových stránek a/nebo jeho poskytovatelém služeb, kdykoli kdy je to považováno.

Tímto potvrzuji, že Webové stránky Provozovatele nemájí žádnou pravomoc, podřízenost, nebo jiný druh autority nade mnou. V důsledku toho stávající Dohoda o Službách neurčuje místo, nebo rozvrh Poskytování těchto služeb. Webové stránky Provozovatel nemohou říct, co bude zákonným obsahem nebo mou službou, od té doby jsem si plně vědom, jako model, že musím zajistit spolehlivé a efektivní služby v plném souladu s platnými právními předpisy a předmětem stávající Dohody o službách.

Potvrzuji, že jsem si přečetl a pochopil podmínky webových stránek, aplikovatelné pro členy webových stránek a jsem si vědom požadavků týkajících se kvality a povinnosti, následující z takových podmínek. V případě jakýchkoliv dotazů k této souvislosti mohu kontaktovat Webové stránky operátora podle kontaktních údajů uvedených v této Servisní smlouvě.

Modely mohou poskytovat služby v jedné z oblastí/kategorií, které jsou dostupné na internetových stránkách, které jsou předmětem změny bez předchozího upozornění Webovým Provozovatelem, pokud jde o standardní požadavky týkající se prostředí webu a zkušenosti Webových stránek Provozovatele.

I hereby certify that I am not underage and agree to this Services Agreement based on my sole consent and free will without any third party moral or physical constraint.

Tyto služby musí být poskytované v celkové autonomií a technické nezávislosti. Proto jsem zcela zodpovědný za své vlastní činy, videa, audio, chaty, dialogy, instruktážní videa a poradenství, jako dospělá osoba, a všechna rozhodnutí týkající se obsahu mé činosti jako modela se provádí na mé vlastní uvážení.

Nehledě na výše uvedené, jednám na základě této dohody službách jako profesionál při poskytování těchto služeb, nicméně není určeno, že pro poskytovaní služeb byli nutné certifikace orgánami veřejné správy nebo veškeré potřebné diplomy, je mou povinností řádně informovat koncových uživatelů o této skutečnosti. Chápu, že nejsem v žádném případě zaměstnanecem Webových stránek Provozovatele a/nebo jakéhokoli jiného subjektu, týkajícího se Webových stránek Provozovatele.

Prohlašuji, že v rámci této dohody o službách budu poskytovat vysoce kvalitní služby, nebudu poskytovat žádné pochybení nebo zavádějící informaci členům webových stránek vědomě a že v každém okamžiku budu jednat poctivě a profesionálně.

B. studio

Část B je použitelná pouze pro Studia

Studio vstupuje do této Dohody o službách ohledně na poskytování služeb na webových stránkách Provoyovatele. Za tímto účelem, může Studio podepsat smlouvu s modely. V každém případě Studio je zodpovědné před webovými stránkami PROVOZOVATELE za služby poskytované svými modely.

Studio chápe a souhlasí s tím, že služby, které má poskytnout Modely (dále jen "Model Služby") na základě podmínek smlouvy uzavřené mezi studiem a modely (dále jen "Dohoda Modela ") jsou zábavné povahy pro dospělé, a to, živě webkamerové show a chat prostřednictvím zařízení Studia pro zábavu Návštěvníků/Odběratelů po celém světě, kteří zvolili tyto modely podle živých streamů, obrázků, off-line (teaserů) a přehrávání videa nebo přijímajících vysílání.

Studio rozumí a souhlasí, že přebírá zodpovědnost se rozhodnout o podmínkách používání Kontraktu Modela, které by Studio mělo automaticky a nezávisle rozhodovat bez jakéhokoli zásahu správce webu, s tím, že Kontrakt Modela neznamená porušení povinností Studia pod souhlasem Podmínek Používání a při souhlasu, že Model musí následovat podmínky, kde je nutno, podle těchto Podmínek Používání. Podle toho, Model by neměl být v kontraktním či jiném vztahu se Správcem Webu. Studio souhlasí, že by mělo zůstat plně zodpovědné pro všechen obsah, akce, show, videa, chaty, dialogy a jiné Služby Modela pod tímto Kontraktem Modela.

The Studio hereby declares that all Models with whom it has entered into contractual relationship are of legal age and are not subject to any moral or physical constraint by a third party or the Studio.

The Studio hereby certifies that it does not support, promote or allow any activities linked to prostitution, escort, sex trafficking, pedophilia or any kind of human abuse.

The Model undertakes to take all necessary measures to cooperate with the Website Operator in order to verify from time to time that none of its Models are engaged in any act of prostitution and escort.

In case evidences appear that one or several Models linked to the Studio are involved in prostitution and/or escort activities (or of any attempt to do so), the Website Operator will be entitled to stop with immediate effect any partnership with the Studio and contact the competent authorities where relevant.

In case evidences appear that one or several Models linked to the studios are underaged and/or that the Studio is involved in child exploitation or sex trafficking the Website Operator will terminate the Service Agreement, and will immediately contact the criminal authorities.

Za účelem zlepšení účinnosti modelových služeb, jsem, jako Studio, oprávněn používat help desk poskytnutý Provozovatelem webových stránek a jeho dceřiních společnosti, kdykoli, kdy to bude považováno.

Provozovatel webových stránek může poskytnout určité výhody na základě vlastního uvážení pro studia s cílem udržení jeho loajality. Pokud se některé z těchto výhod mají vliv na modelky tohoto Studia, se zvláštním ohledem na další registraci modelek na webových stránkách, je výhradní odpovědností Studia, aby je reflektovaly ve Smlouvě Studiu Modelek.

Já, jako Studio, tímto potvrzuji, že Webové stránky Provozovatele nemájí žádný pravomoci směr, podřízenosti, nebo jiný druh autority nade mnou. V důsledku toho stávající Dohoda o službách neurčuje místo nebo harmonogram modelů, ohledně modelových služeb, které jsou určeny v Dohodě Modela. Webové stránky Provozovatel nemají právo říct, co je zákonným obsahem modelových služeb, avšak jsem si plně vědom, jako Studio, že jsem odpovědný za modely, aby poskytovali spolehlivé a efektivní služby v plném souladu s platnými právními předpisy a předmětem Dohody Modela.

Já, jako studio, potvrzuji, že jsem si přečetl a pochopil podmínky Webových stránek, které jsou aplikovatelné pro členy Webových stránek a jsem si vědom úrovní kvality a závazků, které nasledují z takových podmínek. V případě jakýchkoliv dotazů k této souvislosti mohu obrátit k Webovým stránkam operátora podle kontaktních údajů uvedených v této Servisní smlouvě. V tomto ohledu, potvrzuji, že jsem odpovědný za modely, v souladu se svými závazky na základě Dohody Modela, aby modelové služby odpovidali úrovni kvality a závazků, které nasledují z podmínek Webových stránek, které jsou aplikované pro členy webových stránek.

Studio vystupuje v souladu s touto dohodou o službách jako profesionál v rámci výkonu svých podnikatelských aktivit (na rozdíl od spotřebitele) při poskytování těchto služeb, a tak bude výhradně odpovědný za zaplacení všech příslušných daní. Jako obecné pravidlo platí, Studio je povinené poskytnout faktury za všechny služby poskytované na webové stránce operátora. Tyto faktury musí být v souladu se všemi platnými vnitrostátními práva a právem EU, ve všech případech. V případě, že Studio nemůže poskytnout fakturu na internetové stránky Provozovatele, druhá možnost je generovat vlastní fakturu. Přijetím této dohody o službách, Studio souhlasí, aby webové stránky Provozovatele provozovali vlastní systém fakturaci, v případě potřeby,a přijímal každou fakturu, vydanou webovými stránkami Provozovatele v případě služeb poskytovaných Studiem. Studio nepotřebuje žadnou certifikací veřejnými orgány nebo jakékoli nezbytné diplomy, přičemž odpovědností Studio, aby řádně informovali koncové uživatelé o této skutečnosti. Jako Studio, rozumím, že nejsem a že modely nejsou v žádném případě zaměstnancemi Webových stránek Provozovatele a/nebo jakéhokoli jiného subjektu, týkajícího webových stránek Provozovatele.

Tímto vyjádřím, podle Smlouvy Modelů, jako Studio vyhlašijí, že Modelky vědomě nebudou poskytovat žádnou pochybnou nebo zavádějící informaci členům webových stránek a že v každém okamžiku budou jednat čestně a profesionálně.

Studio dále se zavazuje zaručit, aby modely respektovali požadavky platné pro Studia, stejně jako požadavky pro modely, jak je stanoveno výše v bodě 1 A.

2. klauzule - Trvání

Tato Dohoda o Službách vstoupí v platnost od data, kdy Model/Studio se zaregistruje na Webu a přijimé tuto Dohodu o službách kliknutím na tlačitko "Souhlasím, chapu a já přijímám tuto Dohodu o službách a výslovně prohlásím přijetí ustanovení, pokud jde o Deklaraci (4th klauzule) a Osobních údajích (5th doložka)", a zůstane v platnosti do řádného ukončení jakoukoli ze stran v plném souladu s podmínkami stanovenými v této Dohodě o Službách.

3. klauzule - Poplatky

Beru na vědomí, že částka, která má být zaplacena za služby poskytnuté v rozsahu stávající dohody o službách, budou zveřejněny na těchto webových stránkách. Já, jako Model/Srudio souhlasím, že Webový stránky Provozovatele zaplatí částku, za služby poskytnuté na těchto webových stránkách, která se liší v souladu se zvolenou možností nabíjení (tj, poplatky za minutu, které jsem vybrat, a které jsou vypláceny návštěvníkami webových stránek Provozovatele za služby mnou nabízené prostřednictvím webových stránek).

Rozumím a přijímám, že Webovými stránkami Provozovatele mně bude uhrazená částka, odpovídajicí určitémů procento (v závislosti na druhu služeb) na zvolené možnosti nabíjení (tj určité procento z ceny zaplacené Návštěvníkem/Členem Webových stránek Provozovatele) jak je popsáno výše druh procenta bude zveřejněn na registračním účtu a/nebo na moje stránce v prodeji (o tom mohu si poradit před jakýmkoli poskytování služeb). Rozumím a přijímám, že žádný honorář nebude vypůacen za jakýkoliv původní obsah nahraný mnou na webové stránky nebo obsah, mnou vysílaný. Plně rozumím a uznávám, že Návštěvníci/Členové webových stránek jsou zákazníkami Webových stránek Provozovatele.

Jsem si plně vědom toho, že splatné ćastky jsou zakulacené do amerických dolarů bez dalších centů. Proto souhlasím s tím, že malé částky nebudou připsána na mou účet. Cena uvedená v tomto bodě se vyplácí formou, bankovního převodu, Payoneer, cheku, či dalších platebních metodů, které jsou k dispozici a vybráné podle vlastního uvážení na webových stránkách Provozovatele.

Také beru na vědomí, že cena má být zaplacena za poskytování těchto služeb může být úměrně a přiměřeně snížená v případě protiprávního jednání mého/Studio účinkujících, a sice v rozporu s teto dohodou o službách a/nebo platnou právní úpravou, a/nebo v případě samostatného ujednání v souladu s podmínkami této smlouvy o službách, které by mohlo vést k takovému poklesu.

Ceny za minutu placenou návštěvníkami/členami, které tvoří základ pro počítání získané mnou částky, muže být změnená jak je popsáno výše Webovými stránkami Provozovatele podle vlastního uvážení a na základě předchozího oznámení. V případě podstatné změny ve výši dostupné ceny pro nabíjení, budu mít možnost vypovědět smlouvu o službách po přijetí této změny; jinak, pokračování v poskytování služeb prostřednictvím webových stránek, musí být považováné za konkludentní souhlas s těmito změnami.

Podvody s kreditními kartami je zločin, a webové stránky provozovatele budou dělat vše, co je v jejích silách, aby pomohli místním a mezinárodním agentům hledat osoby páchající tyto zločiny. Webová stránka Provozovatele nebude platit žádné poplatky v případě podvodných nákupů. Nákupy musí pocházet od majitele kreditní karty nebo mít povolení od vlastníka pro používání jeho kreditní karty. Tým Webových stránek Provozovatele dělá vše, co je v jeho silách, aby minimalizováli podíl podvodných nákupů. Pokud víte o NĚKOM, kdo spáchal tuto činnost dejte nám prosím vědět, to nám může pomoci chránit naše webové stránky.

4 klauzule - Deklarace

Potvrzuji, že jsem, a případně Modely pod mým Studio účtem stejně jako každá osoba, která se objevit na kameře nebo obsázkách, jsou alespoň 18 let (nebo 21, pokud to vyžadují místní zákony), Kliknutím na the " Přečetl jsem, pochopil, a přijmám tuto dohodu a službach výslovně přijimám ustanovení týkajícíé se Deklaraci (4th doložka) a osobních údajů (5 doložka) & quot; které potvrzuje, že jsem jako Model dosáhl zletilosti, a že nebudu poskytovat Webovým stránkam Operatora falešnou identifikaci (včetně mé nebo/jejích jména, adresy a/nebo data narození modela ").

Jsem si plně vědom toho, že Webové stránky Provozovatele nebudou brány za zodpovědné, a to buď společně nebo jednotlivě, za jakéhokoli obsah, informaci, komunikaci, myšlení, projevu a/nebo působení jakéhokoli druhu, původem od návštěvníků/členů a/nebo modelů/Studii na webových stránkách či jakékoli jiné osoby nebo třetí osoby, podle této Dohody o službách.

Potvrzuji, že všechna rozhodnutí týkající se poskytování služeb se provádí dle mého, nebo případně, dle vlastního uvážení modelů", že tyto služby nejsou v rozporu s místními standardy "oplzlosti" v mé/jejich oblasti, ani neporušují jiné zákony. Jsem zcela zodpovědná za své vlastní činy jako plnoletý a připadně za akci Modelů. Rovněž potvrzuji, že jsem, a případně Modely pod mým Studio účtem také vědomi mého/jejich trestní odpovědnosti, a proto já/oni budou jednat, za všech okolností, v souladu s místní úrovni komunitní morálky a platnými zákony. Navíc, potvrzuji, že nejsem pod vlivem drog nebo alkoholu, a že já, připadně Modely poskytují těchto služby/Služby modelů ve video/filmovém vystoupení ze svého/jejích vlastní svobodné vůle.

Odškodním a budu držet Webová stránka Provozovatele neškodné od všech závazků souvisejících Služeb poskytovaných v rámci této Dohody o službách. Tímto vylučují všechny osoby spojené s Webovými stránkami Provozovatele kdykoli minulé, současné i v budoucí v rámci této dohody o službách.

Dále Prohlašuji, že jsem si přečetl a plně souhlasím s obsahem této dohody o službách před její provedením. Nebyl jsem vyvolan nebo přinucen Webovými stránkami, její zástupcami, zaměstnancami, ani nikím jednajícím jeho jménem, abych podepsal tuto dohodu o službách. Přijetím podmínek této dohody o službách potvrzuji, že identifikace, které se objeví nahoře je pravdivá a přesná. Rovněž potvrzuji, jako model, nebo jako Studio, že já nebo Modely nebudou poskytovat žádný hanlivý, urážlivý, výhružný, rasově urážlivý nebo nelegální materiál, a že nemám v úmyslu a podporovat nemorální zájmy. Royumím, že pokud Webové stránky Provozovatele budou mít podezřění, že já, nebo případně, Modely poskytly zakázáný obsah, můj účet bude okamžitě zmrazen pro další vyšetřování a to může vést k trvalému ukončení mého účtu (s), a ve zrušení a propadnutí všech plateb od na webové stránce operátora a to může vést k trvalému ukončení mého účtu (ů), a zrušení a propadnutí všech plateb Webovými stránkami operátora.

Rovněž potvrzuji, že nikoho nebudu nutit k tomu, aby poskytovali služby na webových stránkách podporovaných Webovými stránkami Provozovatele a, že všechny modely na mém Studio účtu, v každém případě, poskytují služby prostřednictvím webových stránek ze své vlastní svobodné vůle. Nebudu žádat nebo zúčastnit se ničeho příbuzného escort službám nebo prostituci. Označením políčka " Přečetl jsem, pochopil, a přijmám tuto dohodu a službách a výslovně prohlasuji přijetí ustanovení, pokud jde o Deklaraci (4. doložka) a Osobních údajích (5. doložka)" Prohlašuji, že všechny vytvořiné účty modelek nebo účty, které budou vytvořena v budoucnosti pod mým Studio účtem budou mít k dispozici pravdivé a přesné legální dokumenty.

Dále prohlašuji, že jsem pochopil, že jakýkoli fyzický kontakt nebo výměna kontaktními údaji se členy/Návštěvníci webových stránek nebo kontaktování jakýmkoli jiným způsobem, je zakázáno. Porušení této povinnosti bude okamžitě mít za následek ukončení platnosti této dohody o službách. Jsem si vědom toho, že Webové stránky Provozovatele mohou obrátit na jakékoli příslušné orgány, včetně státního zástupce, pro zahájení jakýchkoli trestního nebo správního řízení.

Rozumím, že pokud provozovatel Webových stránek a/nebo jakýkoli jiný označený subjekt,budou mít podezření, že já nebo modely, pod mým Model/ Studio účtem poskytnutují zakázaný obsah, můj účet(y) budou zmrazeny ihned k dalšímu šetření, a že může dojít k trvalému ukončení mého účtu(ů), a zrušení, bez vrácení plateb.

Potvrzuji, že Webová stránky Provozovatel májí právo okamžitě a jednostranně ukončit tuto dohodu, a všechny účty, včetně Studio účtů a účty modelů při nejmenším podezření na padělání nebo neadekvátní chování.

Také uznavám právo Webového Provozovatele a/nebo jakémukoli jinému označenému subjektu být svobodným od škod způsobených mým protiprávním jednáním nebo porušením stávající dohody o službách.

Po výslovného schválení ze strany Studia/modela (prostřednictvím e-mailu, nebo chatování), Jasmin.Com- tým zákaznického servisu zahájí dálkově ovládaný přístup k počítači ve studiu/modela, pro opravu technických problémů, nebo k získání informací o systému, aby mohli najít původ chyby. Studio/Model musí zůstat před jeho/její počítačem po celou dobu procesu dálkového ovládání a dohlížet za všechny kroky ze strany týmu zákaznické podpory. V případě, že Studio/Model oznámí cokoliv, co by nebylo v souladu s jeho/její žádost, pak on/ona musí okamžitě přerušit/odpojit relaci a nahlásit problém na zákaznický servis. Podle vyjádření jeho/její schválení pro "relaci vzdáleného řízení", Studio/Model se zavazuje a souhlasí, že vzdává všech žalob vůči Jasmin.com, stejně jako jeho zaměstnancům, ve vztahu k dálkově řízeným zasedání.

Jako Model nebo Studio prohlašuji, že bude mít na starosti moje/případně Modelů, chování a poskytované služby a přijmám, nebo případně ujistím, aby Modely přijímali a respektovali všechny výše uvedené prohlášení a veškeré povinnosti vztahující se této dohody Modela o službách.

5. klauzule - Osobní data

A. Model

Pokud se rozhodnete zaregistrovat na Jasmin jako model a poskytovat živé kamerové vystoupení a jiné služby, budete sdílet některá Vaše osobní data s námi. Prosíme, přečtěte si pečlivě naše Podmínky Soukromí, kde vysvětlujeme jak shromažďujeme, používáme a sdílíme Vaše osobní data a volby, které máte ohledně používání Vašich osobních dat.

B. studio

- vaše osobní informace

Pokud se rozhodnete zaregistrovat na Jasmin jako Studio a používat naši stránku, budeme sdílet některá Vaše osobní data o Vás s námi. Prosíme, přečtěte si pečlivě naše Podmínky Soukromí, kde vysvětlujeme jak shromažďujeme, používáme a sdílíme Vaše osobní data a volby, které máte, ohledně používání Vašich osobních dat.

- Osobní informace Modela

Role stran. Ohledně osobních dat zpracovaných Operátorem Webu a Studio ve spojení s tímto Souhlasem, Operátor Webu a Studio budou respektovat v ovládání jejich vlastních zpracovávajících aktivit.

Operátor Webu a Studio souhlasí se splněním požadavků o protekci dat a aplikovatelných zákonů správců s poskytováním jejich služeb a jiných spojení s tímto Souhlasem, včetně, nelimitování na, EU GDPR 2016/679, e-Soukromí Směrnice 2002/58/EC (v platném znění a změně čas od času) a jejich vnitrostátními předpisy, zákonů regulujících nevyžádané email komunikace, bezpečnostních chyb a notifikací zákonů, zákony platné na minimální bezpečnostní požadavky ("Zákony o Protekci Dat"). Pro vyloučení pochybností, Operátor Webu a Studio všichni na vlastní nespolečné podmínky soukromí, upozornění a procedur pro osobní data, která drží a oba jsou správci (a ne správci společných údajů). Pro dodržování Zákonů o Protekci dat, Operátor Webu a Studio by měli, bez limitu:

1) implementace a správa za všech okolností podle vhodných bezpečnostních měřítek vzhledem ke zpracování osobních dat;

2) správa a nahrávky všech zpracovávajících aktivit pod tímto Souhlasem; a

3) jakákoli činnost nevědomá pro cokoli co by mohlo vést k porušení třetí stranou Zákonů Pro Protekci Dat.

Informace o Modelech. Za účelem vhodného informováno Modela o zpracovávání jeho/jejích osobních dat, Studiové Podmínky Soukromí nebo Kontrakt Modela musí čistě a expresně indikovat použití Webové stránky a provizí za Služby z Webu a jsou subjektem Podmínek Soukromí Operátora Webu. Studio by mělo poskytnout odkaz nebo kopii Podmínek Soukromí Operátora Webu a mělo by být zodpovědné za informování o změnách v Podmínkách Soukromí Modelovi, které by se mohli čas od času objevit.

Souhlas Modela. Studio by mělo být zodpovědné a zdržovat se shromažďování, za účelem stávajícího Souhlasu Služeb a, po terminaci stávajícího Souhlasu Služeb, jako potřebu pro byznys Operátora Webu, v dodržování legálních zákonů, chránění nás proti legálním nárokům nebo odpovědi na žádost od státních autorit nebo orgánů o zákoně, individuální explicitní souhlas Modelů pro zpracovávání speciální kategorie dat zmíněné v Art. 9 GDPR, pro jakékoli služby pod tímto Souhlasem. Speciální kategorie dat zpracovávajících Studem a Operátorem Webu znepokojení (i) data Modelů směřující k jejich sexuálnímu životu, preferencím a (ii) datům odhalující rasové nebo etnické původy.

Studio by mělo být zodpovědné za Modely pro souhlas a autorizaci, pod kontraktem Modela, Operátor Webu a/nebo jiný subjekt indikovaný, pro zisk a ukládání informací automaticky od Modela počítače používaným k připojení na Web (včetně, bez limitu, cookies).

V případě, že Studio poskytne emal adresu Modela, Studio by mělo být zodpovědní za Modela pro souhlas a autorizaci, pod Kontraktem Modela, Operátora Webu pro odeslání komerčních komunikací Modelovi.

Při obdržení souhlasu(ů) od Modela, Studio se zavazuje informovat Modela o aktivaci souhlasu(ů) na všechny Modelovo účty, v případě, že jich má Model více.

Studio se zavazuje a mělo by být schopné poskytovat Operátorovi Stránek psanou podobu důkazů souhlasů s Modely, při pozdější žádosti.

Práva Subjektů Dat. Studio by mělo okamžitě oznámit Správci Webu, pokud Studio obdrží požadavek od Modela pod jakýmkoli Zákonem o Ochraně Dat v respektu se zpracováním osobních dat od Správce Webu. Studio by mělo udělat takové oznámení emailem na dsr@doclerholding.com ne později než čtyřicet osm (48) hodin od příjetí žádosti.

Odškodnění. Studio splní odškodnění a neškodně Operátora Webu a ostatních subjektů jejich skupiny a společností, stejně jako jejich důstojníků, direktorů, akcionářů, agentů a zaměstnanců z jakýchkoli závazků, ztrát, škod, výdajů (včetně, bez limitu, advokátních poplatků), výdajů nebo pokut (včetně, bez limitu, administrativních pokut v souvislosti nadřízené autority zabezpečení dat), při utrpení nebo jakémkoli vynaložené a ústící z:

1) Jakékoli porušení od Studia této klauzule 5 "Osobní Data" ať už schválně či ne, Studiem nebo jejich zaměstnanci, agenty nebo kontrakty;

2) Nedodržování od Studio s provizí Zákonů o Ochraně Dat.

Inspekce. Studio by mělo být zodpovědné za Modely a povolení pod Kontraktem Modelů a všech jejich osobních dat a/nebo souhlasu publikovaným na Stránce k inspekci Operátorem Webu a jiných subjektů indikovaných později, náhodně, ústící k existujícím efektů. Bez ohledu na to, co je výše, Studio bere na vědomí, že není povinnost Operátora Webu k takové inspekci a Operátor Webu a zmíněných subjektů nebudou zodpovědní, buď společně nebo zvlášť, v případě jakéhokoli nezákonného jednání Modelů nebo provizi či falešných informací k Operátorovi Webu.

6th clause - Rights to the Image – Right to the Name – Intellectual Property Rights Assignment

6.1 Authorization for use of image and name

I authorize, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to authorize under the Studio Models Contract, the Website Operator to use my/the Model’s image, photograph, voice, or other likeness of myself/the Model (hereinafter collectively referred to as the "Model’s Image") for the purposes of the provision of the Services on the Websites, offered for sale to Subscribers, including publicity, marketing, and promotion of the Websites and its various programs.

I authorize as well, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to authorize under the Studio Models Contract, the Website Operator to use my/Model’s username, alias, pseudonym (hereinafter collectively referred to as the "Model’s Name") for purposes of provision of the Services on the Websites, offered for sale to Subscribers, including publicity, marketing, and promotion of the Websites and its various programs.

I authorize, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to authorize under the Studio Models Contract, the Website Operator to use my/the Model’s Image and/or my/the Model’s Name, as part of the Creation (defined in clause 6.2 below).

My/the Model’s Image and/or my/the Model’s Name may be copied/reproduced and distributed by means of various media, including, but not limited to, video presentations, television broadcast, radio transmission, news releases, e-mails, billboards, brochures, placement on the Websites and/or other electronic delivery, publication, display, or promotion on any and all other media, and I/the Model further understand(s) that my/the Model’s Image and/or my/the Model’s Name may be subject to reasonable modification or editing. I/the Model waive(s) any right to inspect or approve the finished product or material in which the Website Operator may eventually use my/the Model’s Image. I/the Model relinquish(es) and give(s) the Website Operator all rights, title and interests in and to the Model’s Image and/or the Model’s Name. This authorization for use of my/the Model’s Image and/or my/the Model’s Name shall be binding upon my/the Models’ heirs, successors, assigns, and legal representations.

I confirm, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to confirm under the Studio Models Contract, that I/the Model am/is aware of the provisions relating to the image rights, private life, and the right to a name, and agree(s) that the above authorization will remain in force for the duration of either 10 years from the termination of this Services Agreement, or for the period of the validity of any intellectual property rights, including any eventual renewals and extensions, throughout the world, related to the Creation comprising the Model’s Image and/or the Model’s Name, whichever is greater.

6.2 Assignment of Intellectual Property Rights

I acknowledge and agree, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to expressly agree under the Studio Models Contract, that all intellectual property rights and copyrights, titles and interests, trademarks, service marks, trade secrets and all other intellectual proprietary rights, or any portion thereof, in and to any material/content streamed by me/the Model and/or recorded by the Website Operator in the course of my/the Models’ provision of the Services hereto, or any original work published/uploaded on the Websites by me/Model/Studio, of every kind and character (hereinafter referred to the "Creation") are definitively, irrevocably, and exclusively assigned to the Website Operator, and the Website Operator, hereby accepts such assignment, for the period of the validity of such intellectual property rights including any eventual renewals and extensions, throughout the world.

The Creation comprises, but is not limited to, the following:

 • Any uploaded original content like pictures, photographs, videos, audio recordings, profile descriptions, comments, statements, quotes/excerpts of my/the Model’s written or verbally expressed words, etc., including any and all derivative works of any such uploaded original content, like artworks and photographs of said artwork;
 • Any of the Services thereof like live shows, live streams, performances, chat conversations, dialogue, acts, etc., including recorded streams, screenshots of shows/performances (recorded via webcam or by using other means), as well as any of my/Models’ appearance(s) on the Websites, like snapshot(s) of my/the Models’ Image, etc., and/or neighbouring rights I/the Model have/has as artist/creator of the entertainment show/work, including any and all derivative works;
 • Any domain name and/or trademark including my/the Model’s Name when I/the Model elect(s) to allow the Website Operator to create my/Model’s website for the provision of the Services hereto;
 • My/the Model’s online character (i.e., the particular combination of qualities, like personality traits, physical characteristics, particular clothing, make-up, distinctive signs associated with the appearances on the Websites, etc.), in the event such character is subject to copyright protection, i.e., is an original expression of myself/the Model as its author.

I acknowledge and expressly agree, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to expressly agree under the Studio Models Contract, that by entering into this Services Agreement, the Website Operator shall be deemed, the owner of the Creation, and all rights attached thereto to the fullest extent possible under the applicable laws.

This assignment comprises, but is not limited to, the assignment to the Website Operator of the following exclusive worldwide rights, without limitation, restriction and/or further authorization from the Model:

 • The right to reproduce the Creation; that is to say the right to use, reuse and reproduce the Creation, whatever the format and the dimensions, on all media known or unknown to date (for example, paper, press, video, CD-Rom, digital version, etc.).
 • The right of representation, i.e., the right to publicly display the Creation; that is to say the right to present and communicate the Creation to the public by any communication means known or unknown to date, including through public display or posting, video release, but also through digital media (and in particular, image banks, internet, intranet, etc.).
 • The right to broadcast and distribute copies of the Creation to the public; that is to say the right to copy and multiply the Creation, disseminate it, distribute it, and broadcast it to the public on or through any medium (e.g., paper, Intranet, Internet, luxury edition, pocket edition, etc.) regardless of the destination of this exploitation (private use, sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending, etc.).
 • The right of adaptation, i.e., the right to prepare derivative works based upon the Creation; that is to say the right to integrate into or extract the entire content or a substantial part thereof from the Creation and create derivative work of it; modify, edit, adapt and improve the Creation at Website Operator’s convenience in order to make it fit a particular purpose or use the Website Operator makes of it (e.g. fit on merchandising products, in books, etc.); create graphic and plastic works from the Creation, and exhibit and otherwise exploit any such works, etc.
 • The right to publicly perform the Creation; that is to say the right to publically perform, publish or display, make available, import, broadcast, transmit, distribute, replay and communicate the Creation to the public or to third parties in any form and by any means whatsoever, including but not limited to online, wire and/or wireless transmission, TV broadcasting, satellite, cable or network distribution and communication;
 • The right to translate the Creation; that is to say the right to translate the Creation into any language that the Website Operator deems necessary in the course of its activities related to the Websites.
 • Any ancillary and subsidiary use of the Creation for the purpose of advertising, merchandising, programming and promoting the Website Operator brands through manufacturing and production of promotional material among other actions;
 • More generally, use the Creation in all kind of media sources including, but not limited to, internet, television, broadcasted media, radio, and social networking sites (e.g. Twitter, Facebook, Instagram, etc.).

For the safe of clarity, all the above rights to the Creation shall also be deemed to cover the right to use, communicate, disclose, distribute and commercialize the Creation or derivative works of it through or on merchandising products (e.g. T-shirts, sweatshirts, leggings, hats, beanies, posters, canvases, coffee mugs, smart phone cases, mousepads, iPad cases, laptop skins, pillows, books, household or kitchen utensils and containers and similar, etc.), digital and/or printed magazines, newspapers, books, publications, exhibition material, posters, painting etc., as well as adult entertainment networks, like tube sites, intended to promote the Websites.

6.3 Financial conditions related to the authorization for use of image and name (pursuant to art. 6.1.), as well as the assignment of intellectual property rights (pursuant to art. 6.2.)

I acknowledge and expressly agree, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to expressly agree under the Studio Models Contract, that this authorization for use of image and name and assignment and transfer of the Creation, and all rights, titles and interests in and to the Creation, to the Website Operator and to any of its successors, licensees, and assignees, as the case may be, occurs without any additional compensation, except of the fees that I/the Model receive(s) for the Services rendered under this Services Agreement and/or the Studio Models Contract, as the case may be.

6.4 Warrantees related to the Creation

In respect of the authorization for use of image and name, and the transfer and assignment of the intellectual property rights hereto, I expressly confirm and guarantee, and as the case may be I am responsible and liable for Models to expressly confirm and guarantee to the Website Operator, that:

 • I/the Model am/is the owner of the intellectual property rights, including copyrights in and to the Creation and have/has the full right to make this assignment to the benefit of the Website Operator, and said transfer shall not cause any infringement of any intellectual property rights, including copyrights of any third party (e.g., photographer, film maker, agency, publishing company, manager, and/or any other third party, hereinafter referred to as the "Interested Parties");
 • The Creation does not violate any third party intellectual property rights, including copyright, proprietary or personal rights of others. For avoidance of doubt, I/the Model warrant(s) that there are no third parties’ rights, which would restrict or preclude the use of the Creation by the Website Operator as defined hereto.
 • The performance of the obligations undertaken by me/the Model in connection with the transfer of the intellectual property rights, including copyrights in and to the Creation hereto does not:
  • result in a breach of any material agreement to which the Model is a party; and
  • require the proceedings, action or consent of or any announcement to any person, third party (e.g. photographer, manager, etc.).
 • I, and/or where relevant, the Model, have/has obtained from relevant third party (e.g. a third party photographer owns intellectual property rights in and to a picture, a video producer owns intellectual property rights in and to a video, etc.), irrevocable and absolute grants and assignments (to the fullest extent allowed and possible under applicable law), throughout the universe, in all media now known or hereafter developed, of all right, title and interest, including without limitation, the rights assigned hereto, in and to the Creation, prior to the use and/or uploading on the Websites or prior to the entry into the Services Agreement.
 • There are no other agreements or circumstances which would give rise to any right for any person, whether actual or contingent, to purchase or otherwise acquire the intellectual property rights, including copyrights, hereto from the Model, as well as rights with regard to my/the Model’s Image and/or my/the Model’s Name, and I/the Model shall not enter into any such agreement or have any rights in the Creation that would otherwise affect the ability of the Website Operator to obtain the intellectual property rights, including copyrights in and to the Creation, and the authorization related to the use of my/the Model’s Image and/or my/the Model’s Name, as stated herein;
 • None of the intellectual property rights, including copyrights in and to the Creation have been licensed to third parties, and I/the Model am/is not bound by an exclusive contract for the use of my/the Model’s Image or my/the Model’s Name.
 • There are no civil or administrative or criminal legal proceedings or arbitration in process or pending against me/the Model (for instance, cancellation, nullity or infringement procedure) which would restrict, prevent or change, in any substantial way, the transfer and assignment of the intellectual property rights, including copyrights in and to the Creation in accordance with the present Services Agreement, or the fulfilment of the obligations of the Model in accordance with the present Services Agreement. There is no threat of launching such proceedings against me/the Model, and there are no facts or circumstances (known by me/the Model) which might give rise to such proceedings.

In respect of the above warranties, the Website Operator expressly excludes full responsibility/liability for any violation of third parties’ intellectual property rights, including copyrights in and to the Creation, by myself/the Model in the course of performing or in connection with the present Services Agreement.

I/the Model agree(s) to indemnify and hold the Website Operator harmless from all third party claims concerning third party intellectual property right infringement, as well as from any claims that result from or arise under my/Model’s negligent actions or willful misconduct in the performance of the assignment and authorization under this Services Agreement.

6.5 New Exploitation Rights and New Exploitation Methods

Without limiting the generality of this clause, I acknowledge and agree, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to expressly agree under the Studio Models Contract, that new rights of and to the Creation may come into being and/or be recognized in the future, under law and/or in equity (collectively, the "New Exploitation Rights"), and I intend to and hereby assign, grant and convey to the Website Operator, any and all such New Exploitation Rights in and to the Creation.

I acknowledge and agree, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to expressly agree under the Studio Models Contract, that new (and/or changed) technology, uses, media, formats, modes of transmission and methods of distribution, dissemination, exhibition or performance (collectively the "New Exploitation Methods") are being and inevitably will continue to be developed in the future, which would offer new opportunities for exploiting the Creation. I intend and hereby assign, grant, and convey, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to intend and hereby assign, grant, and convey under the Studio Models Contract, to the Website Operator, any and all rights to such New Exploitation Methods with respect to the Creation.

6.6 Assignment and/or license of the Creation

I agree, and as the case may be, I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Models Contract, that the Website Operator reserves the right to freely transfer and assign the Creation to its group companies or to any other third party, if the need arises, without the consent of the Model.

The Website Operator may also assign separately any right acquired pursuant to this Services Agreement to a group company or a third party, without limitation.

The Website Operator may also freely license the Creation to a group company or any third party without further confirmation or authorization from the Model.

Any such assignment or license shall be binding upon the Model and shall inure to the benefit of such assignee or licensee.

6.7 Assignment of Moral rights

In relation to the assignment of intellectual property rights hereto, I agree, and as the case may be I am responsible and liable for the Models to agree under the Studio Models Contract, to waive any and all moral rights relating to the Creation, including but not limited to, any and all rights of identification of authorship and any and all rights of approval, restriction or limitation on use, and subsequent modifications, to the extend permitted by applicable laws.

I agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Models Contract, that the Website Operator may edit my/Models’ appearance as the Website Operator see fit and that I/Model and any Interested Parties waive(s) any and all moral rights, including the right to injunctive or other equitable relief, to the extent permitted by law, that I/Model and any Interested Parties may have/has, and that I/Model and any Interested Parties understand(s) that the Website Operator has no obligation to use my/Models' appearance(s).

6.8 Special authorizations and related financial conditions

I recognize and hereby authorize, and as the case may be I am responsible and liable for Models to expressly recognize and authorize under the Studio Models Contract, the Subscribers to take snapshot(s) of my/Models’ image at any time in Free or Private Chat and to access the snapshot(s) stored in my/Models’ gallery at any time, open and watch it/them as many times as wished by the Subscribers. Such snapshot(s) shall only be visible inside the gallery of the Model for the Subscriber who created it/them.

I hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for the Models to agree under the Studio Models Contract, that such snapshot(s) shall remain visible to the Subscriber who took it/them, as long as the related Model Account is active (and not closed) and that I/Models have no right to remove or require the removal of such snapshot(s), unless such snapshot(s) or its/their retention violate applicable laws or any terms applicable to the Websites.

I further hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Models Contract, that I/Models am/are entitled to a separate monetary consideration, in the form of a proportional remuneration, for the authorization of snapshot(s) (to be) taken by the Subscribers.

6.9 Monitoring of the Creation and DMCA notifications

I recognize and hereby expressly authorize, and as the case may be, I am responsible and liable for the Models to expressly authorize under the Studio Models Contract, the Website Operator to monitor, record, and log all my/the Model’s online activities on the Websites, including any monitoring of the Creation, notably to review it for violation of applicable laws and/or relevant policies in place from time to time. The Website Operator shall immediately remove any forbidden and/or litigious content from the Websites.

Notwithstanding the above, I, and as the case may be, the Studio, am/is aware that it is not the Website Operator’s duty to proceed with such revision and/or monitoring, a priori, and therefore the latter shall not be deemed responsible, either jointly or severally, for any Creation or action displayed on the Websites as a result of my/the Model’s unlawful conduct, which is in breach of any applicable laws, notably intellectual property laws, or Websites policies as applicable from time to time.

It is the Website Operator’s policy, in appropriate circumstances and at its discretion, to remove infringing Creation from its Websites, and to disable and/or terminate the accounts of the Models who infringe the applicable laws and/or the intellectual property rights of others. Therefore, the Website Operator has implemented a special DMCA section on its Websites allowing third parties to report infringing material on its Websites.

Já výslovně povolují, a připadaně jsem zodpovědný a neručí za modelky, aby povolili podle smlouvy Studio Účinkujícího Webovým stránkám operátora monitorovat ,nahrávat a zaznamenávat všechny mé/modelky online aktivity (včetně chatu, videa, e-mail, atd) na webových stránkách (včetně www.jasmin.com).

Beru na vědomí a souhlasím s tím, a případně jsem zodpovědný a odpovědný za modelky, aby výslovně povolili podle Smlouvy Studio Účinkujících, že jakýkoliv materiál zaznamenána nebo jakákoliv originální práce zveřejněná na těchto webových stránkách (a všechna práva s nimi, včetně, ale bez omezení autorských práv k těmto zaznamenaným pracím a materiálům spolu s výsledky a výnosů podle těchto služeb) jsou speciálně pověřené jako práce vyrobené k pronájmu a patří a musí být výhradním vlastnictvím Webových stránek Operatora.

Uznávám a tímto povoluji, a připadaně jsem odpovědný za modelky, aby výslovně uznali a dovolili podle Smlouvy Studio Účinkujících, Webovým stránkám Operátora přezkoumat jakýkoliv obsah (nahraný a/nebo vystavený na internetových stránkách) na porušení platných a/nebo příslušných politik čas od času. Jakýkoli zakázaný obsah musí být okamžitě odstraněny webovými stránkami operátora. Nehledě na výše uvedené, оsem si vědom toho, že není povinností stránek operátora provádět takovou revizi, a proto nesmí být považována za odpovědné, a to buď společně nebo odděleně, v případě jakéhokoli obsahu nebo akci jako výsledeku mého protiprávního jednání nebo modelek, jsem odpovědný za případné akce v rozporu s platnou politikou webových stránek.

Pokud obsah/materiál jakýchkoli webových stránek modelky není vyroben na pronájem, já tímto výslovně postoupím, a přenosím (včetně práv modelek, které byly převedeny mně) bez jakékoliv dodatečné kompenzaci, s výjimkou odměn, které obdržím za služby poskytnuté podle této dohody o Službách, neodvolatelně a výlučně webovým stránkám Operatora, kteří tímto přijímá, veškeré stávající i budoucí práva autorů, ochranné známky, servisní známky, obchodní tajemství a všechny ostatní intelektuální vlastnická práva, nebo jakékoliv jiné všeho druhu a charakteru, po dobu platnosti těchto práv k duševnímu vlastnictví včetně případných obnovení a prodloužení po celém světě, vztahující se k výsledkům, obsahu a výnosů z mého/Modelek vystoupení (včetně všech těchto vystoupení provedených k dnešnímu dni) na těchto webových stránkách a/nebo jiném označeném subjektu stejně jako jakékoliv a všechny pořady, videa, audia, chaty, dialogy, akty, obrázky nebo jiný nahráný původní obsah, které jsou součástí služeb/poskytovaných Modelkou služeb a speciálně pověřené jako součást audiovizuálního díla - včetně všech obnovení, a jakékoliv rozšíření a všechna práva k duševnímu vlastnictví v případě, že jsou považovány za takové státním orgánem nebo soudem. Dále, webovým stránkám operátora je uděleno právo používat, upravovat a měnit takový obsah jakýmkoliv způsobem, který webové stránky Provozovatele mohou stanovit, s mého nebo bez mého vědomí jakýmkoliv způsobem podle vlastního uvážení bez jakékoliv náhrady. Webové stránky Provozovatele se považuje, pro všechny účely, držiteli jejích práv.

Pokud jde o postoupení k tomuto protokolu, já výslovně potvrzují a záruka, a připadaně jsem zodpovědný za modelky, aby výslovně potvrdili a zaručili se webovým stránkám operátora, že v případě, že obsah nahráný na webových stránkách není vyrobený na pronájem, já a/nebo případně modelka, byli získané od jakékoliv třetí strany (tj .: fotografové) neodvolatelné a absolutní granty a úkoly, na věčné časy (v rozsahu s povolenými a platnými právními předpisy), v celém vesmíru, ve všech médiích známých nyní nebo budoucích všech práv, titulů a zájmů, bez omezení, nezatížené, výhradní autorská práva, ochranné známky a práva s ními související (a všechny obnovení a rozšíření).

Souhlasím, a případně jsem zodpovědný za modelky, aby souhlasili na základě smlouvy Studio Účinkujícího, že Web Provozovatel mohou také používat a opětně používat, publikovat, distribuovat, upravovat, vypisovat, exponovat, či jinak využívat moje/Modelek jméno (username), podobenství, personu, výkonnost, hlas, fotografie, chat, video, audio, nahraný původní obsah, biologickou informaci a rozpoznání, a prohlášení, pro veškeré použití, ať jako celek nebo jeho část, a všemi media prostředky a způsoby nyní známé nebo v budoucnosi v celém vesmíru, bez omezení, v souvislosti s reklamou, využívání, a propagaci a/nebo všech spojeneckých dodatečný a pomocných práv (včetně merchandisingu). Bez omezení obecnosti v teto kategorii, webové stránky operátora, na jedné straně, a já, na druhé straně, jsou si vědomy toho, že nová práva a materiály, které mohou být uznáne v budoucnu, podle právních předpisů (Souhrnně "Nové práva k využívání"), mám v úmyslu, a proto převádět, udělovat a zprostředkovat webovým stránkám operátora, veškeré takové práva k užíváni. Webové stránky operátora, na jedné straně, a já, na druhé straně, také si vědomi toho, že nové (a/nebo změněná) technologie, média, formáty, režimy přenosu a metody distribuce, šíření, výstava nebo vystoupení (souhrnně "Nové pravidla k užiti"), které jsou a budou i nadále vyvinute v budoucnosti, což by poskytlo nové možnosti pro využití takového obsahu. Mám v úmyslu a tímto přidělit, poskytovat, a zprostředkovat webovým stránkám operátora veškeré práva k využívání nových metod s ohledem na obsah. Práva webových stráncek operátora v obsahu můhou být volně zadáné a licencované a a každý takový převod nebo licence musí být závazné k prospěchu takového nabyvatele a nabyvatelem licence.

Já souhlasím a připadaně jsem odpovědný za modelky, aby podle Smlouvy Studio Účinkujících souhlasili, s tím, že Webové stránky operátora mohou upravit vzhled můj/modelů, jak webové stránky operátora považují za vhodné, já/modelky a veškeré přidružené strany (tj .: fotografové), vzdáváme se veškerých morálních práv, včetně práva na soudní nařízení nebo jiné spravedlivé odškodnění a to v rozsahu povoleném zákonem, které já/modelky i případné strany (tj .: fotografové) mohou mít, a že já/modelky i případné strany (tj .: fotografové) rozumí, že webové stránky operátora nemámí žádnou povinnost používat můj/jejich vzhled(y).

Souhlasím, a případně jsem odpovědný za modelky, aby souhlasili podle smlouvy studio účinkujících, že statické snímky mohou být vyrobeny z videa nebo mých/modelů vzhledu jakýmkoli způsobem, a že já/modely i případných strany (tj .: fotografové) předávají webovým stránkám operátora a jakékoliv z jeho následovníků, nabyvatelů licenci a temto nabyvateli právo užívat řečené fotografií, bez dalšího placení mě/modelkám i případným stranam (tj .: fotografové), v tištěných publikacích, digitálně na internetu, pomocí CD nebo jiných médií bez omezení (včetně, ale bez omezení pro výrobu zboží a/nebo výtvarné tvorby/expozici). Dále, webové stránky operátora, jeho zástupce a držitelé licence, mají právo, nikoli však povinnost, využívat veškerý obsah poskytnutá mnou/modelkou v souladu s touto dohodou, mé jméno, hlas, podobu a životopis (podle potřeby) a doplňkové a dceřiné jejich použití, ve všech médiích na věčné časy v celém vesmíru, bez omezení za účelem reklamy, merchandisingu, programování a propagovaní této značky webových stránek operátora.

Připouštím, a případně jsem odpovědný za modelky, aby připouštěli podle Smlouvy Studio Účinkujících webovým stránkám operátora a jejích následníků, nabyvatelů licence a postupníků právo používat veškeré fotografie pořízené mnou/modelkami (prostřednictvím webové kamery nebo jinými prostředky) a odesláné ke zveřejnění na internetových stránkách bez dalšího placení mně/modelkám, v tištěných publikacích, digitálně na internetu, přes CD, nebo jakýmikoli jinými prostředky bez omezení.

Já tímto výslovně vzdávám, a případě jsem odpovědný za modelky, aby výslovně vzdáli podle Smlouvy Studio Účinkujících, jakýmkoliv dalším finančním kompenzacím za jakékoli z práv přidělených, přenesených nebo poskytnuté na webových stránkách operátora na základě této dohody o službách/Smlouvy Studio Účinkujících.

Souhlasím, a případně jsem zodpovědný za modelky, aby souhlasili na základě smlouvy Studio Účinkujícího, že Web Provozovatel si vyhrazuje právo převádět některý z výše uvedených práv společností patřících do skupiny nebo jakákoli jiné osobě v případě potřeby.

Já tímto výslovně souhlasím, a případně jsem odpovědný za modelky, aby souhlasili podle smlouvy Studio Účinkujících, na to, že webové stránky operátora mohou používat, využívat, publikovat, distribuovat, upravovat a jinak využívat veškerý obsah můj a modelek včetně nahraného původního obsahu (nahého a non-nude) vztahujícího se k webovým stránkám ve všech druzích mediálních zdrojů, bez omezeni na internetu, televizi, vysílaných médií, rozhlasu, novinách, zbožích a sociálních sítí (např Twitter, Facebook, Instagram, atd.)

I recognize and hereby authorize, and as the case may be I am responsible and liable for Models to expressly recognize and authorize under the Studio Model(s) Contract, the Subscribers to take snapshot(s) of my/Models’ image at any time in Free or Private Chat and to access the snapshot(s) stored on my/Models’ gallery at any time, open and watch it/them as many times as wished by the Subscribers. Such snapshot(s) shall only be visible inside the gallery of the Model for the Subscriber who created it/them. I hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Model Contract, that such snapshot(s) shall remain visible to the Subscriber who took it/them, as long as the related Model Account is active (and not closed) and that I/Models have no right to remove or require the removal of such snapshot(s), unless such snapshot(s) or its/their retention violate applicable laws or any terms applicable to the Websites. I further hereby expressly agree, and as the case may be I am responsible and liable for Models to agree under the Studio Model Contract, that I/Models am/are entitled to a separate monetary consideration, in the form of a proportional remuneration, for the authorization of snapshot(s) (to be) taken by the Subscribers.

7. klauzule - Povinnosti

Zavazuji povinnost poskytovat Webovému Provozovateli v písemné formě, aktuální informaci o jakýchkoli změnach týkajících se osobních údajů mé/Modelů, ve lhůtě pěti (5) dnů počítaných od vzniku řekcených změn.

Také jsem se zavazují povinnost vlastnit a zajistit na své vlastní náklady (případně pro modely) pracovní nástroje (včetně nástrojů IT) nezbytné pro efektivní poskytnutí služeb/Modelových služeb podle stanovené Dohody o službách/Dohody Modela.

Já, jako model nebo Studio, nebudu poskytovat, a případně , jako Studio, budu zodpovědný za modely, že nebudou poskytovat jakýkoliv pomlouvačný, urážlivý, výhružný, rasově urážlivý nebo ilegální materiál. Nebudu žádat nebo se zúčastnit, a případně budu zodpovědný za modely, aby se nezúčastnili ničeho příbuzného escort službám či prostituci, a jsem si plně vědom/jsem zodpovědný za informování modelů o mém/jejich trestní odpovědnosti v takových případech.

Tímto potvrzuji, a případně jsem zodpovědný a ručím za modely, aby potvrdili na základě Dohody o zlužbách, že já/Model nebude mít žádný fyzický kontakt s návštěvníkámi/Členami webových stránek, ani nesmím/Modely nesmí pořádat jakékoli setkání s nimi nebo jakýmkoliv jiným způsobem kromě poskytování on-line služeb podle teto Dohody o službách/Dohody Modela.

Zavazuji se, a případně jsem zodpovědný a ručím za modely provádět povinnost vyklidit z mého/jejich záznamové oblasti všechny objekty podléhající ochranné známek nebo jakýchkoliv jiných práv duševního vlastnictví třetích stran, a aby v souladu s požadavkami právních předpisů (včetně týkajících se autorských práv) za všech okolností, aby se zabránilo neoprávněnému používání ochranných známek, značek, metafor a/nebo neregistrované hudby.

Nebudu, a případně budu zodpovědný za modely, aby nežádali, nenabízeli, nenakupovali, neprodávali, nebo navrhne žádný obchod, transakce, obchod nebo jiné ekonomické návrhy pro návštěvníky/členy, protože beru na vědomí, že webové stránky Provozovatele mi/modelům to výslovně zakazuje.

Zavazuji povinnost mít papírové kopie informací mého on-line účtu, nebo případně, informaci o on-line účtu modelů, o stránkách Modelů/webových stránek Studio přes které já/Modely činí své služby, mé vlastní/Modelové záznamy, protože jsem na vědomí, že Webová stránky Provozovatele nesmí poskytovat mně/Modelům kopie/informací o mém/jich účtu.

Musím neprodleně informovat Webové stránky Provozovatel o jakékoli zjevné porušení bezpečnosti, jako je ztráta, krádež, nebo neoprávněné sdělování nebo použitím uživatelského jména a hesla. Budu také nadále výlučně a osobně odpovidat za jakékoli neoprávněné použití služeb/Modelových Služeb nabízených přes můj Studio účet.

Odškodním, zaplatím náklady na obhajobu, a budu držet Webové stránky Provozovatele, stejně jako jeho úředníků, ředitelé, filiálky, právníků, akcionářů, agentů, a nabyvatele, neškodnými z jakýchkoli a veškerých nároky vznesených ze třetích stran, které vyplývají z, nebo příbuzný, mému nebo případně jednání modelů ", prohlášení, nahráného obsahu nebo akci, během jakéhokoliv vystoupení na Webových stránkách (včetně Jasmin.com). Toto ustanovení zahrnuje bez omezení jakoukoli odpovědnost nebo škodu vzniklou z jakéhokoli komentáře, doporučení, poradenství, návrhu, příkladů, závěr§, nebo jinému, mnou/ Mými modely, stejně jako u všech produktů, služb, informací nebo jiných materiálů zobrazených, nakoupených nebo získáchaných návštěvníkámi/členami v souvislosti se službami/Modelovými službami nebo návrhami modelů.

Musím plně odškodnit a uhradit veškeré náklady na obranu těch webových stránek Provazovatele v případě porušení jakéhokoli z ustanovení uvedených v Dohodě o Službách.

8. klauzule - Základní pravidla pro provize za Služby

Níže uvedená pravidla musí dodržovat všechny modely a Studia poskytující služby prostřednictvím Webových stránek. Studia se zavazují, že zaručí, aby modely poskytovali služby a dodržovali níže uvedené pravidla.

Modely nebo Studia musí mít platnou a schválenou registraci na webových stránkách. Modely a Studia vyskytující se v oblasti kamery nebo na obrázcích pomocí Jasmin.com, musí být registrována na základě daného Účtu Modela nebo Studio účtu.

Vysíláním předem nahraného záznamu nebo statického obrázku namísto živého kamerového přenosu porušujete pravidla Stránek. Porušení těchto pravidel je považováno za zrušení platné Dohody o Službách a může vést ke srážkám na zisku, blokaci účtu, okamžitému vyloučení ze Stránek nebo zablokování výplat.

Rozdávání a žádostí o osobní informaci, včetně osobních údajů návštěvníků/členů a modelů je proti pravidlům. E-mailové adresy mimo webových stránek, on-line ID Messenger (jako například: Yahoo!, MSN, ICQ, atd), trvalé adresy, sociálních účty (Facebook, Twitter, LinkedIn), atd jsou považovány za osobní údaje, a zakázána k poskytování.

Jakýkoliv osobní kontakt mezi Návštěvníky/Členy Stránek související s eskortním servisem, prostitucí, vyžádání peněz apod. je považováno za porušení pravidel.

I hereby declare that under this Services Agreement, I will not exchange and/or will not attempt to exchange any personal information (such as contact details, identity disclosure, precise personal location or address (other than broad region or country) and so forth) with the customers. I will not initiate or attempt to initiate any activities or prior steps (any preliminary exchange of personal information shall be deemed a preliminary step in this respect) that could lead to the performance and/or promotion of prostitution and/or escort services in any manner.

Nezletilý sexuální aktivita, sodomie, incest, demonstrace krve nebo zvířat a napodobování uvedeno výše, je proti pravidlům. Hry na hrdiny, která zahrnuje nezletilou roli, je proti pravidlům. Jakýkoli pokus o zobrazení textu materiál, který je jméno celebrity, útok, naznačuje, pedofilii, dospívání, sodomii nebo zoophile, s odkazem na eliminaci nebo spotřebu jakéhokoli tělesného odpadu nebo z čehož vyplývá, slova, které jsou nepřijatelné podle standardů dobrého vkusu povede k okamžité a trvalé pozastavení dotčeného účtu.

Reklama dalších webových stránek nebo služeb, je přísně zakázáne, pokud není výslovně povoleno na webových stránkach provozovatele v této dohodě o službách.

Zobrazení příliš explicitního obsahu (např: částečně nebo úplně nahá intimní části těla) v bezplatném chatu, v no nude části webu (u s Privátním chatu) nebo na Obrázcích pro návštěvníky je proti pravidlům. Kromě toho masturbace, imitace masturbaci (dokonce i v oblečení), nebo použití sex hraček, není povoleno ve výše uvedených případech. Žádáme vás, abyste poskytovali takový obsah pouze v soukromém chatu a případně informovat modely, že mohou poskytovat takový obsah výhradně v soukromém chatu.

Musíte, a případně, modely musí poskytovat erotické show v "Nude Only" části webových stránek v případě, že platící člen o to požádá v soukromém chatu. V případě jakéhokoliv dotazu nebo problémů, neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis.

Všechny registrované na model účtu osoby, a připadně na Studio účtu musí být viditelné a rozpoznatelné na kameře a na obrázcích celou dobu (zobrazení pouze částí těla není přijatelná). Modely musí dodržovat základní pravidla kategorii popsané na Webu pro každou kategorii služeb, pokud jde o počet osob, správné oblečení, atd

V případě, že model, nebo Studio, a každém připadě, oklamal platícího člena o svém pohlaví, člen oprávněn požadovat o vracení celé častky za Privátní Show.

Používání telefonu není povoleno. Jíst nebo spát na kamaru je zakázáno. Žádáme vás, připadné modelů, aby používali angličtinu (v některých případech, němčinu nebo francouzštině, kde to výslovně povolené) s návštěvníky webových stránek v bezplatných čatech.

Vy/Modely máte možnost kopnout nebo zakázat nezdvořilé Návštěvníky ze svého bezplatného chatu, ale zneužítí této funkci je proti pravidlům. Hanlivé výroky o jiných modelech, nebo návštěvníkách/členéch jsou zakázáne. Ačkoli vy/modely jsou povinni respektovat a dodržovat pokyny pracovníků zákaznického servisu. Pokud potřebujete pomoci, neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis.

V případě porušení pravidel modelkou, model bude penalizována. Míra sankci závisí na závažnosti porušení. Jednoduché varování za menší porušení. Avšak v případě opakovaných menších varování dojde k odpočtu peníz z výdělku modelu.

Závažné porušení smlouvy o poskytnutí služeb, může vést k zákazu účtu modelu.

I am aware that this Services Agreement will be terminated with immediate effect in case it is discovered that I am involved directly or indirectly in any activity of illegal prostitution, escort services, or sex trafficking and/or with any attempt to do so (inclusive of the exchange of personal information of any kind) and that my credits may be frozen and the authorities contacted as a result.

Reklama jiných webových stránek nebo služeb, žádaní nebo poskytování soukromé informaci nebo žádání o peníze návštěvníků/členů bude mít za následek odpočtení peněz z vyplaty modelů/Studio Model po prvním varování a dvojnásobné množství toho předchozího při všech dalších příležitostech.

Vezměte prosím na vědomí, že tento základní seznam pravidel je nevýhradní a neobsahuje všechny možné porušení stávající dohody o službách. Proto není uvedené jednání, které by mohlo se kvalifikovat jako porušení této dohody o službách po zvážení situace a analýzy obecného účlu této dohody o službách. Pro celý seznam možných porušování/sankcí, obraťte se na příslušnou wikipage: http://wiki.jasmin.com/display/EW/Penalty+System

V případě, kdy nesouhlasíte s jakoukoliv částí výše uvedených prohlášení nebo si nejste plně vědomi příslušných práv a zákonů, NEVSTUPUJTE NEBO SE NEREGISTRUJTE NA STRÁNKY!

9th klauzule - Plánované Show

Nastavením Plánované Show, Model souhlasí s tím, že zde bude v určený čas. Neschopnost tohoto může vyústit v odstranění některých služeb a/nebo benefitů nebo jiných postihů které se mohou zdát účelné od Operátora Webu.

Plánovaná Show může být zrušena před indikovaným startem show.

Zrušení jakékoli Plánované Show bez odůvodnění může vyústit ve zvyšující se postih, v souvislosti s Systém Postihů.

Plánovaná Show může být zrušena automaticky pokud počet prodaných vstupenek nedosahuje minimální hranice před startovacím časem show.

Model musí být online na JasminCam 5 minut před začátkem Plánované Show. Model má 90 vteřin manuálně začít Plánovanou Show. Pokud není Plánovaná Show odstartována Modelem v časovém rámci, show bude automaticky odstartována po 90 vteřin.

Pokud Model není online na JasminCam v čas Plánované Show v začátku, show bude automaticky zrušena a zakoupené vstupenky budou vráceny členům. Navíc, Model může dostat některý ze zmíněných postihů.

Show automaticky končí a Model je nemusí ručně uzavírat. Doporučujeme Modelům periodicky kontrolovat čas, aby měli přehled a věděli o konci show.

10. klauzule - Soutěžní Organizace

Soutěže zahrnující Modely mohou být organizovány čas od času buď na webových stránkách operátora a/nebo přidružených společností, kde je považováno za relevantní. Tyto soutěže mohou přímo nebo nepřímo souviset se Službami, případně mohou být zaměřené na podporu Modelek/nebo materiálů modelek a/nebo na zvýšení atraktivity webových stránek a/nebo stránek modelů a/nebo na posílení pocitu sounáležitosti s webovými stránky a/nebo na zvýšení trakci/provozu přes dodávku cen k výhře Modelů, následujících za účast na těchto soutěžích a případně komunikace o nich. Soutěže mohou být organizovány po celém světě nebo lokálně, a proto příslušně otevřené pro všechny modelky, nebo pouze na ty, které mají bydliště v určité zeměpisné oblasti, jak je uvedeno v rámci specifických pravidel, takové soutěže budou zobrazeny v rámci kapitoly 9 této smlouvy pokud je to vhodné. Vzhledem k výše uvedenému, registrace a účast modelek v těchto soutěžích bude na dobrovolné bázi.

Když soutěž(e) jsou zaměřené na konkrétní země (zemí), budou provedené podle pravidel organizaci a jednání zmíněných soutěži se obvykle řídí příslušnými místními předpisy dané země/regionu/státu, kde se soutěž(e) je/jsou organizované.

Modely, které mají zájem o účast v soutěžích se zavazují, že plně uznavají specifiku pravidel pro soutěže, pokud soutěže jsou inzerována, (ii) budou dodržovat těto pravidla a (iii) neuplatňovat pokud nejsou umístěny v zeměpisné oblasti, pro kterou soutěž zaměřena.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA POKUD JDE O PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY DOLE POKUD JSOU PLATNÁ

Pravidla Soutězi $500 LiveJasmin Giveaway Následující propagace je určena jenom pro účastníky čtyřiceti osmi(48) státu USA a D.C., a budou řízena podle právních předpisů USA. Nepokračujte v této akce, pokud nejste způsobilé nebo nejste v současné době ve Spojených státech. Další omezení způsobilosti jsou obsaženy v oficiálních pravidlech níže.

$500 LiveJasmin ProzrazujeCamCon Soutěž od 1. června, 2016, Miami, CAAktualizováno dne 31. května, 2016

OFICIÁLNÍ PRAVIDLAŽÁDNÉ NÁKUPY NEBO PLATBY NEJSOU ŽÁDANÉ PRO VSTUP NEBO VÝHRU. NÁKUPY NEBO PLATBY NEZVYŠUJÍ VAŠE ŠANCE NA VÝHRU. JE URČEN PRO LEGÁLNÍ REZIDENTY ČTYŘICETI OSMI (48) STÁTU USA A WASHINGTONU, DC, VE VĚKU 18 LET NEBO STARŠÍ. VOID JE ZAKÁZAN.

1. PROPAGAČNÍ DATAa. Tyto podmínky řídí LiveJasmin Giveaway ("Propagace"), která je provedena od LiveJasmin a Docler Media, LLC (společnost přidružená ke Správci Webu, takový termín je definován na začátku Služebního Souhlasu či Smlouvy) (nadále referován jako "Sponzor"). Propagace, známá jako $500 Giveaway na CamCon 2016, bude začínat ve Středu, Červen 1, 2016, a bude běžet do Čtvrtka, Červen 30, 2016 ("Propagační Data").

2. ZPŮSOBILOSTNÍ OMEZENÍa. Propagace je volně otevřená všem legálním residentům všech 48 Spojeným Státům (včetně okresu Kolumbie), kteří jsou staří 18 let nebo více při vstupu. Účastníci budou soutěžit s CamCon modely, kteří nahrajou jejich selfie fotku se Sponzorovaným, LiveJasmin značkovým horním a spodním oblečením na Twitter a/nebo Instagram s pomocí hashtagu #LIVEJASMINCAMCON. Zaměstnanci, strážníci, ředitelé a agenti Sponzora (pokud jsou) a všechny jejich respektivní rodiče, dceřiné společnosti, a přidružené společnosti a jejich reklamní agentury, zúčastnění sponzoři/propagační partnery (kolektivně "Propagační Entity"), se nemohou účastnit nebo vyhrát. Tato propagace je vedená pod Kalifornským zákonem a je subjektem všech federálních, státních či lokálních zákonů a regulací. Nedostupné mimo Spojené Státy a kde je to nepovoleno.b. Účastníci jsou povinní poskytnout pravdivé informace a Sponzor odmítne či smaže jakékoli vstupy, které se ukážou být falešné nebo podvodné. Sponzor diskvalifikuje jakýkoli vstup z individuálů, kteří nesplňují způsobilostní požadavky a také smaže jakýkoli vstup jak je požadování zákonem.

3. ENTRY
a. To enter take at least one selfie image wearing the Sponsor provided LiveJasmin branded top and bottoms and post the images via Twitter and/or Instagram using the hashtag #LIVEJASMINCAMCON during the Promotion Dates. There will be one winner who will receive Five-Hundred Dollars ($500) at the end of the Promotion. The contestants with the most posts will win the prize. Once reached by phone and/or email, the randomly selected entrant will be notified of their potential prize award (upon confirmation of eligibility). At the time of the call and/or email, the randomly selected entrant will be required to provide all information requested including their full name, complete address (including zip code), day and evening phone numbers and date of birth to verify eligibility. P.O. Boxes are not permitted. Sponsor will attempt to call and/or the randomly selected entrant three (3) times shortly following the Promotion Dates. No voicemail will be left. If the randomly selected entrant fails to answer the calls or is disconnected or otherwise found to be ineligible, the prize will be forfeited and Sponsor will randomly select another entrant from the contestant pool to be the potential $500 cash prize winner. This will continue until the $500 cash prize is awarded for that entry period. By participating in the Promotion entrants consent to Sponsor contacting them by phone and/or email at the telephone number and/or email address was received or as indicated by the entrant via their social media account. Any and all fees arising out of the transmission of or receipt of a mobile call and/or email shall solely be the responsibility of the entrant.
b. A maximum of one $500 cash prize winner will be selected nationwide. Up to one (1) $500 cash prize will be awarded at the end of the Promotion.
c. In the event of a technical difficulty, Sponsor reserves the right to award prize to a randomly selected entrant from the immediately available prior contestant period pool, except that any such entrant who was awarded the prize for such entry period will be excluded. Given the volume of participation, contestants may experience an inability to access contest entrance.

4. CENYa. Jedna (1) $500 výherní hotovost: $500 výherní hotovost bude odměněna jako šek v ceně $500 zaplacená výherci po potvrzení způsobilosti. b. Ne více než stanovené číslo cen v těchto oficiálních pravidlech bude odměněno. Každá výherní hotovost bude jako šek placený výherci po verifikaci způsobilosti a po všech účtech všech cen výherců a papírování. Šeky budou zpracovány a odeslány mailem do čtyř až osmi týdnů po ověření způsobilosti a účtu všech kompletních výherců a papírování. Všechny daně, včetně, ale nejen, federálních, státních či i lokálních daní a všechny jiné ceny a náklady asociované s příjmem a použitím výhry jsou výhradně v zodpovědnosti výherce. Výherce musí poskytnout Sponzorovi validní identifikaci a platným číslem pro plátce daní nebo sociálním číslem před jakýmkoli přijetím ceny. Pokud je možno, výherce ceny bude zadán Formulář IRS 1099 za částku respektivních výher. Výhra nemůže být převedena či zaměněná bez výhradního uvážení Sponzora.

5. WINNER SELECTION AND NOTIFICATION
a. Decisions of Sponsor with respect to the Promotion are final.
b. Potential $500 cash prize winner will be determined as described above and will be notified by telephone and/or email. Odds of being selected as a $500 cash prize winner depend on the number of entries received in the respective entry period. The winner will be selected on or after June 30, 2016 by Sponsor of all valid entries received nationwide in the Promotion.
c. Sponsor will notify all potential winners by telephone and/or email with follow up correspondence once contact is made and eligibility confirmed. Cash prize winners (or their parents or legal guardians if under the age of majority) must execute and return any required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within five (5) days of notification attempt or prize will be forfeited. If a potential winner cannot be contacted, fails to sign and return the required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within the required time period, is otherwise found to be ineligible, or if a prize or prize notification is returned as undeliverable, the potential winner forfeits the prize. Potential prize winner will be notified by telephone and/or email on or after June 30, 2016. If potential prize winner is not reached in person, voicemail will be left and potential prize winner will have twenty-four (24) hours to contact Sponsor or the prize will be forfeited. The potential prize winner must provide all information requested including their full name, complete address (including zip code), day and evening phone numbers and date of birth to verify eligibility. P.O. Boxes are not permitted. The potential prize winner must execute and return any required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within five (5) days of notification attempt or prize will be forfeited. If the potential prize winner cannot be contacted or fails to respond to the notification within 24 hours, fails to sign and return the required affidavit of eligibility and/or liability/publicity release within the required time period, is otherwise found to be ineligible, or if a prize or prize notification is returned as undeliverable, the potential grand prize winner forfeits the prize and Sponsor will randomly select another entrant from the entry period to be the alternate potential prize winner. This will continue until the prize is awarded.

6. CONDITIONS
a. Payments of all federal, state and local taxes are solely the responsibility of the winners. Winners will be required to complete and submit an IRS Form W-9 with the winner’s full Social Security Number or the equivalent for receipt of the prize. Failure to submit a complete W-9 or equivalent will result in forfeiture of the prize.
b. Participation in the Promotion and/or acceptance of prize constitutes entrant’s and/or winner’s permission for Sponsor, or their designees or agents, to have their name, city, state, voice, or likeness used in any advertising or broadcasting material on-air, online, or in any other media without additional financial or other compensation, and, where legal, to sign a publicity release confirming such consent prior to acceptance of the prize. To the extent not prohibited by law, winners also agree to provide Sponsor with an interview, which may be used in connection with the Promotion.
c. Participation in the Promotion and/or acceptance of prize constitutes entrant’s and/or winner’s agreement to release, discharge, and hold harmless Sponsor, their licensees, and each of their respective parent, subsidiary and affiliated entities, their advertising and promotional agencies, prize suppliers, and participating sponsors, and their respective officers, shareholders, directors, employees, agents and representatives and all of their successors and assigns (collectively, “Released Parties”) from and against any and all claims or liability arising directly or indirectly from the prize and participation in the Promotion, including but not limited to any claims based on publicity rights, defamation, or invasion of privacy and prize delivery. Further, prize winners agree to sign a liability release, agreeing to hold the Released Parties harmless against any and all claims or liability arising directly or indirectly from the prize or participation in the Promotion.
d. Sponsor, in its sole discretion, reserves the right to disqualify any person from this Promotion if he or she tampers with the entry process or the operation of any of the participating stations’ websites or is otherwise in violation of the rules. Sponsor, in its sole discretion, reserves the right to reject entries from any source, and to disqualify any person or persons who Sponsor believes is tampering with the entry process in any way, including but not limited to attempts to manipulate the mobile or website entry systems or entry process in order to increase the odds of winning, or for any other fraudulent activity designed to affect the entry process or who is otherwise in violation of the rules or of any applicable law or regulation. To the fullest extent permitted by law, Sponsor may seek prosecution of and/or damages from any person who attempts to damage any station website or to tamper with the operation of this Promotion. Sponsor further reserves the right to cancel, terminate, suspend, or modify the Promotion if it is not capable of completion as planned or if any fraud, technical failures or any factor beyond Sponsor’s control, including force majeure, infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorized intervention or technical failures of any sort, corrupt or affect the administration, security, fairness, integrity or proper conduct of the Promotion as determined by Sponsor in is sole discretion. Sponsor’s failure to enforce any term of these Official Rules shall not constitute a waiver of this provision. If due to circumstances beyond the control of Sponsor, including any force majeure event or other event of local or national importance, any segment of the Promotion is delayed, rescheduled, postponed or cancelled, Sponsor reserves the right, but not the obligation, to cancel, terminate, suspend, or modify the Promotion and shall not be required to award a substitute prize.
e. Contestants understand, acknowledge and agree that the Released Parties shall not be liable for losses or injuries of any kind resulting from the rejection of an entry given Sponsor’s belief that the contestant was abusing or tampering with the Promotion entry process in any manner or due to any technical malfunction of the telephone or network transmission line or any entries that are late, delayed, garbled, incomplete, misdirected, lost, corrupted or otherwise not in compliance with the rules or applicable law.
f. The Released Parties are not responsible for (i) typographical or other errors in the printing, the offering, or the administration of the Promotion or in the announcement of a prize; (ii) incorrect or inaccurate entry information, human error, failure, or omission; (iii) unauthorized human intervention; (iv) entries not received due to difficulty accessing the internet, service outage or delays, equipment malfunctions, disconnections, or other technological failures, dropped calls or interruptions; (v) misdirected, misdialed, incomplete, incorrect, or late mobile or website entries; and (vi) any cancellations, delays, diversions, or substitutions or omissions whatsoever by any transportation providers or any other persons or entities providing any services to winner(s) (and guest, if applicable) including any results thereof such as changes in services or location necessitated by same.
g. Further, the Released Parties are not responsible if any part of a Promotion prize that cannot be awarded due to acts of God, acts of war, natural disasters, weather, acts of terrorism, or other factors beyond the Released Parties’ control.
h. Failure to comply with the Promotion rules may result in a contestant’s disqualification solely at the discretion of Sponsor.
i. Any disputes that may arise hereunder shall be governed in all respects by the laws of the State of California without regard to the conflicts of laws principles of any jurisdiction. Venue with respect to any such disputes shall be had in the state and federal courts of the State of California.
j. Copies of the Official Rules or for a list of winners following completion of the Promotion (specify which), send a self-addressed, stamped envelope specifying “Official Rules” or “Winner List” to LiveJasmin’s $500 Giveaway at CamCon 2016 Winner List or Official Rules Request, Docler Media, LLC, 720 N. Cahuenga Blvd., Los Angeles, CA 90038. All such requests must be received within 60 days following completion of the Promotion.

SPONZOR A SPRÁVCE: Docler Media, LLC. 720 N. Cahuenga Blvd., Los Angeles, CA 90038

11. klauzule - Jasmin Kamery

JasminCam se neustále rozvíje a zdokonaluje s cílem zlepšení livecam zkušenosti na webu. Instalací Jasmin Cam, Studia a/nebo Modelky optimalizuji kvality videa ve streamingu na internetových stránkách Jasmin.

Software JasminCam používá technické detaily a zdroje počítačových systému Studií a/nebo Modelek. Studia a/nebo Modelky souhlasí s tím, že instalace softwaru může mít za následek propojení mezi JasminCam a jinými aplikací v počítači Studií a/nebo Modelek.

Instalací JasminCam, Studia a/nebo modelky potvrzují, že si jsou vědomi a souhlasí že software přihlašuje a zasílá informací o systému jejich počítače nám. Taková informace je nezbytná pro poskytování nejlepšího softwaru Studiím a/nebo Modelkám.

Jasmin.com prohlašuje, že JasminCam nepřistupuje, nemonitoruje, ani zlomyslně neukládá žádné procesy v počítači.

12. klauzule - Osobní Weby pro Modely

Já, nebo příslušné Studia, mohou tímto zvolit/požádat o poskytnuti webovými stránkami operátora, aby jejich vlastní webové stránky nebo webové stránky Studio účinkujících, určených k poskytování služeb podobných a/nebo totožných se službami smlouvy, podle Pravidel a podmínek (tj prohlášení, údržbu, řízení vztahů se zákazníky, plateb/poplatků operaci, ochranu údajů, práva duševního vlastnictví a tak dále) kteří jsou přijatelné mutatis mutandis (každá taková webová stránka je považována za webové stránky nebo webové stránky modelky). Každá taková poptávka/žádost se považuje za formálně provedené zaškrtnutím políčka "Chci webovou stránku" případně podle a/nebo vedle tohoto ustanovení (pro Studio/a), tato možnost se považuje za použitelnou pouze pro webové stránky Studio Účinkujících a musí být předmětem dostatečného výběru vhodných Studio účinkujících v rámci souvisejícího Master účtu), v tom případě Já nebo případně Studio/a (bude spolupracovat se Studio účinkujícími v případě potřeby), výslovně souhlasíme, že budeme vázáni podmínkami stávající dohody o službách.

Webová stránka Modelky (spolu se souvisejícími názvem doménu a SSL certifikátu, společně a dále jen "Balíček Webových stránek Modelky") budou vytvořeny, vlastněna a provozována webovými stránkami operátora, a já nebo připadne Studio v tomto případě by mělo být uděleno s nevýhradní, nepřenosné (a pokud jde o Studio pouze sub-licencované výhradně studiu účinkujících v rámci souvisejícího hlavního účtu) a bezplatnou licenci na používání, pokud jde o Web modelky a související název doménu (Dále jen "License"). Žádná změna názvu doménu nebude možné až po vchodu pro služby na webu modelky. Udělená zdé licence je dočasná (tj. za dvanáct měsíců bázi, které mají být sladěna s periodem, jak je definováno níže) a obnovitelné zdroje automaticky po termínu, pokud se podává jeden měsíc před výpověď (datum přijetí bude považováno za platné pro tyto účely) na druhé straně k takové licenční ujednání.

Nesmí dojít k žádným nákladům účtovaným účinkujícím a/nebo Studiu za prvních dvanácti měsíců počínaje dnem vstupu Modelky na webové stránky do provozu (Dále jen the "Period"). Po uplynutí této lhůty poplatky spojené s údržbou webových stránek budou splatné modelkou (v ceně pořízení) ročně od začátku každého nového období 12 měsíců a bude podle toho odečteny z výdělku Účinkujícího a/nebo Studia.

Já nebo případně Studio (bude ve spolupráci se Studio účinkujícími v případě potřeby), uznávají, že jakékoli porušení této dohody o službách může mít za následek uzavření a/nebo okamžité ukončení (bez jakékoli náhrady) této licenci pokud jde o baličku Webových stránek Modelek vis-a-vis porušující práva Účinkujících a/nebo studia. Ukončení Obyčejného Účtu Účinkujících a/nebo Hlavního účtu Studia musí automaticky spustit souběžné ukončení licence, jak je uvedeno výše.

V každém případě musí být zdůrazněno, že web stránky Modelky zůstávájí výhradním vlastnictvím webových stránek operátora za všech okolností a v důsledku toho neexistuje žádná jistota, že související licence nesmí být pozastavena, ukončena a/nebo přidělene jinému příjemci webovými stránkami operátora, bez dalšího vysvětlení (bez ohledu na okamžité ukončení, které se muže uplatnit v případě porušení).

13. klauzule - Přidělení

Nejsem oprávněn postupovat nebo převádět své smluvní postavení jakékoli jiné osobě/subjektu. Souhlasím, a případně jsem zodpovědný za modely, aby se souhlasili s tím, že uživatelské jméno Modela/heslo nesmí být poskytováné žádné jiné osobě, pri porušení budou nest odpovědnost v souladu s bodem 7 této Dohody o službách.

Souhlasím s tím, že Webová stránky Provozovatele májí právo převést nebo postoupit svá práva a povinnosti podle této dohody o službách bez omezení.

14. klauzule - Změny

Webové stránky Provozovatele mohou provést změny v této Dohodě o službách, v takovém případě zavazuje povinnost informoval o těchto změnách před jejich vstupem v platnost. V případě, že webové stránky Provozovatele dělájí změny v této Dohodě o službách, Studio zavazuje povinnost odrážet tyto změny v Dohodě Modela, v souladu s právem a povinnostmi Studia podle této Dohody o službách.

Pokud jakákoliv změna je nepřijatelná pro vás, nebo případně pro modela, musí ukončit poskytování služeb na Webových stránkách Provozovatele. Máte-li, nebo případně modely, nepřestává poskytování služeb, budete jednoznačně, že přijímá změny.

V případě jakýchkoliv dotazů obraťte přímo na help@jasmin.com. Potvrzuji, o pravidlách a podmínkách (včetně ochrany osobních údajů) Dohody o službách můžu být konzultován kdykoliv na Následující stránce.

15. klauzule - Pozastavení

Každá ze stran může vypovědět tuto Dohodu o službách, kdykoliv, na základě jakéhokoliv důvodu, po předchozím a výslovném oznámení podané písemně (včetně e-mailu) druhé straně v lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů. Webové stránky Provozovatele mohou vypovědět tuto dohodu o Službách okamžitě v případě vážného porušení její podmínek protistranou, a to bez předchozího upozornění. V případě, že vaše registrační forma zůstane nevypolnená po dobu třiceti (30) kalendářních dnů, Webové stránky provozovatele mohou ukončit váš účet. Vezměte prosím na vědomí, že po šesti (6) měsících nečinnosti webové stránce provoyovatele mohou zrušit vaš účet a ukončit tuto Dohodu o službách bez dalšího upozornění, veškeré příjmy, které nedosahují limitu a/nebo vyplacené webovými stránkami provozovatele, ale neshromažďováné/nepřijaté vámi budou ztraceny. Pokud tato Dohoda o službách je ukončena z jakéhokoliv důvodu pak nezískáte žádnou provizi z programu celoživotního postoupení členu .

16. klauzule - Aplikovatelný zákon a jurisdikce

Výjimky ze specifické/jiné jurisdikci, které mohou být provedené příslušné pro spor(y), pokud jde o veřejné soutěže podle doložky 9. této zprávy a na základě zvláštních pravidel, strany se neodvolatelně podřizují výhradně jurisdikci soudů v Lucembursku za účelem projednávání a stanovení jakýchkoli jiných sporů vyplývajících z této dohody o službách.

Výjimky ze specifického/odlišného rozhodujícího práva, které mohou být použitelné pro spor(y), pokud jde o veřejné soutěže podle doložky 9. této zprávy a na základě zvláštních pravidel vztahujících se na všechny ostatní záležitosti, které vyplynují z této dohody o službách, a jakékoli jiné spor(y) uvedené výše se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy velkovévodství Lucemburského, bez ohledu na konflikty ustanovení zákona a další závazné právní předpisy.

17. klauzule - Oddělení

Pokud by jakákoliv část této Dohody o Službách měla být neplatná nebo nevynutitelná a to v jakémkoliv rozsahu dle platného práva a právních předpisů ze strany soudu, zbývající část této Dohody o Službách nebude postižena a každý termín či závazek vyplývající z této Dohody o Službách musí být platný a vymahatelný v rámci zákona.

18. klauzule - Řídící Jazyk a Souhlas

Prohlašuji, že čtu, mluvím a rozumím anglicky a davám svůj souhlas s touto dohodou službách, bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení v tomto dokumentu, rozumím a souhlasím, že budu vázán, za všech okolností anglickou verze této smlouvy, a v případě rozporu mezi anglickou a verzi v jiných ne-anglických jazycích, anglická má přednost.

19. klauzule - Upozornění

Jakékoliv oznámení, doporučení nebo rady o každé strany na druhou podle této dohody musí být poskytnuta na následující kontakty:

DuoDecad IT Services Lucembursko S.à r.l.:. help@jasmin.com

Jsem si pečlivě přečetli podmínky této dohody službách a dávám najevo avůj souhlas a výslovný souhlas doložce týkající se Deklaraci a Osobních údajů kliknutím na tlačitko "Přečetl jsem, pochopil, a přijmám tuto dohodu a službách výslovně deklaruji přijetí ustanovení, pokud jde o Deklaraci (4. doložka) a Osobních údajích (5. doložka)".

Pravidla Kategorie

 • Amatérská Dívka: 1 ženský Model
 • Amatérský Kluk: 1 mužský Model
 • Girl - 1 modelka
 • Lesbičky - 2 Modelky
 • Mature Woman - 1 modelka ve věku nejméně 30 let
 • Pár - 1 źena a 1 muž
 • Skupina - 3 nebo 4, a alespoň jedna Modelka
 • Fetish - 1 Model v fetiš oblečení, to může být, ale bez omezení k jakémukoli druhu uniformy (zdravotní sestry, voják, důstojník, atd.), Kůže nebo Latex kostým (boty nestačí). Správné pozadí na kameře a na obrazech (např .: modré pozadí s roztomilé delfíny nejsou přijímány), s příslušenstvím (např .: kůže nebo latex maska, vodítka, nýtované tělo příslušenství, řetězy), umístěné tak, aby bylo viditelné.
 • Boy - 1 heterosexuál model
 • Gay - 1 nebo více homosexuálních Modelů
 • Transgendered - 1 nebo více transsexuálových Modelů
 • Hot Flirt – nebo víc Modelek
 • Soulmate - jeden nebo více Modelek
 • DJ - 1 nebo více ženských Modelů
 • Tanečník - 1 nebo více ženských Modelů
 • Fitnes - 1 nebo více ženských Modelů
 • Rádce pro milostný život - 1 nebo více ženských Modelů
 • Cosplay - 1 nebo více ženských Modelů